95-jarige Paus Benedictus XVI overleden

Paus Benedictus XVI (Latijn: Benedictus XVI; Italiaans: Benedetto XVI; Duits: Benedikt XVI. ; geboren Joseph Aloisius Ratzinger, Duits: [ˈjoːzɛf ʔaˈlɔʏzi̯ʊs ˈʁatsɪŋɐ]; 16 april 1927 – 31 december 2022) was het hoofd van de katholieke kerk en vorst van Vaticaanstad van 19 april 2005 tot zijn aftreden op 28 februari 2013. Benedictus werd tot paus gekozen in het pauselijk conclaaf van 2005 dat volgde op het overlijden van paus Johannes Paulus II. Benedictus koos ervoor om bij zijn aftreden bekend te staan onder de titel “pope emeritus”.[

Wie was het die zei dat als de paus sterft je 3 dagen hebt om je huis op orde te krijgen voordat er stront aan de knikker is?! Het schaakstuk van de bisschop is verwijderd! Koningin weg, loper weg, bye bye Koning Charles jij bent de volgende!29-dec-2022 Voormalig paus Benedictus heeft moeite met ademhalen en is ‘erg ziek’, zegt het Vaticaan en vraagt om gebeden voor de 95-jarige Paus Franciscus heeft in de audiëntiezaal opgeroepen tot gebed voor zijn voorganger, de voormalige paus Benedictus XVI

New York Post, 31-dec-2022

Paus Benedictus XVI, een fervent verdediger van het kerkelijk dogma die als eerste paus in zes eeuwen afstand deed van het pausdom, is zaterdagochtend overleden. Hij was 95 jaar oud.

“Met droefheid deel ik u mede dat de emeritus-paus Benedictus XVI vandaag om 9.34 uur is overleden in het klooster Mater Ecclesiae in het Vaticaan”, maakte het persbureau van de Heilige Stoel bekend.

Het lichaam van Benedictus XVI ligt vanaf 2 januari in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad, aldus het Vaticaan.

Zijn overlijden kwam nadat paus Franciscus woensdag in het Vaticaan zijn kudde vroeg om “gebeden” voor zijn voorganger.

“Ik wil u allen vragen om een speciaal gebed voor emeritus-paus Benedictus, die de Kerk in zijn stilte ondersteunt. Hij is erg ziek”, zei Franciscus 86 tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie.

“We vragen de Heer om hem te troosten en te ondersteunen in dit getuigenis van liefde voor de Kerk tot het einde toe.”

De in Duitsland geboren geestelijke leider – geboren als Joseph Ratzinger op 16 april 1927 in Beieren – volgde in 2005 de heilige paus Johannes Paulus II op.

Bekend om zijn uitgesproken conservatieve standpunten en de bijna 25 jaar die hij doorbracht als het machtige hoofd van het doctrinaire bureau van het Vaticaan, werd Benedictus de eerste Duitse paus in 1000 jaar – maar hij was slechts acht jaar in functie voordat hij in 2013 besloot af te treden.

“Ik denk dat als hij zijn eigen toekomst had kunnen bepalen, hij heel gelukkig zou zijn geweest om zijn leven door te brengen als universiteitsprofessor, les te geven en boeken te schrijven,” vertelde de New Yorkse aartsbisschop Timothy kardinaal Dolan in december 2018 aan The Post.

“Maar hij werd geroepen tot een grotere dienst… En hij aanvaardde dit alles als iemand die niet zijn eigen wil volgt, maar Gods wil.”

Voormalig paus Benedictus als hij de winnaars van de “Premio Ratzinger” ontvangt in het Vaticaan op 1 december 2022. Fondazione Ratzinger

Als een rustige, bescheiden intellectueel die meestal uit de schijnwerpers bleef, gaf Benedictus niet vaak commentaar op politieke kwesties, maar hij zal herinnerd worden om zijn uitgebreide geschriften en lessen over de liefde voor God en de liefde voor de naaste.

Benedictus produceerde meer dan 60 boeken tussen 1963, toen hij priester was, en 2013, toen hij aftrad.

Zijn korte ambtstermijn werd echter ontsierd door de crisis rond seksueel misbruik door geestelijken, die in die periode een hoogtepunt bereikte in de publieke opinie, en het “Vati-leaks”-schandaal.

Paolo Gabriele, de butler van Benedictus, lekte in 2012 geheime documenten naar een Italiaanse journalist die corruptie en vetes binnen het Vaticaan aan het licht brachten.

De gestolen documenten legden machtsstrijd binnen het Vaticaan bloot over zijn inspanningen om meer financiële transparantie te tonen en te voldoen aan internationale normen om het witwassen van geld tegen te gaan.

Nadat Gabriele was gearresteerd, gaf hij toe dat hij de documenten aan verslaggever Gianluigi Nuzzi had gegeven omdat hij geloofde dat de paus niet werd geïnformeerd over het “kwaad en de corruptie” in het Vaticaan.

Hij hield vol dat hij geloofde dat het blootleggen ervan de kerk weer op het goede spoor zou zetten.

Paus Benedictus bracht de laatste jaren van zijn leven vrijwel afgezonderd door in een klooster in Vaticaanstad.

Een jaar nadat het schandaal de Heilige Stoel op zijn grondvesten deed schudden, trad Benedictus op 85-jarige leeftijd terug.

Hij zei echter dat hij moest aftreden omdat hij door zijn gezondheid niet gezond genoeg was om de 1,2 miljard katholieken in de wereld te leiden.

“In de wereld van vandaag, die aan zoveel snelle veranderingen onderhevig is en geschokt wordt door vragen die van groot belang zijn voor het geloofsleven, is voor het besturen van de schors van Petrus en het verkondigen van het evangelie zowel geestelijke als lichamelijke kracht nodig”, zei hij.

“Kracht die in de afgelopen maanden bij mij zodanig is afgenomen dat ik mijn onvermogen heb moeten erkennen om het mij toevertrouwde ambt naar behoren te vervullen.”

Iedereen, zelfs de woordvoerder van het Vaticaan zelf, was verrast door de aankondiging: het hoofd van de kerk stapte op – de eerste sinds paus Gregorius XII in 1415.

Jaren later werd het verbluffende besluit van Benedictus door kerkleiders en deskundigen geprezen als moedig en een teken van ware menselijkheid – om in staat te zijn de eigen tekortkomingen te heroverwegen.

“Het was echt een moment van nederigheid. Hij gaf zijn eigen zwakte toe en demystificeerde als het ware het pausdom,” vertelde Christopher P. Vogt, de voorzitter van de afdeling Theologie en Religiewetenschappen aan de St. John’s University in dec. 2018 aan The Post.

“Hij probeerde zich niet te verschuilen achter de mystiek van het pausdom. Hij was duidelijk een man van geloof, toegewijd om de kerk zo goed mogelijk te dienen.”

Benedict was blind aan zijn linkeroog en kon niet zonder toezicht lopen.

Na het schokkende aftreden van Benedictus bracht de emeritus-paus de laatste jaren van zijn leven door in bijna afzondering in een klooster in Vaticaanstad, blind aan zijn linkeroog en niet in staat om zonder toezicht te lopen.

Benedictus had ook andere tegenslagen in zijn leven. In 1991 kreeg hij een hersenbloeding en in 2005 nog een beroerte. Ook kreeg hij als kardinaal een pacemaker, hoewel dit pas na zijn aftreden bekend werd gemaakt.

Een ingewijde van de kerk vertelde The Post dat Benedictus zijn dagen grotendeels doorbracht met lezen, bidden, een beetje schrijven en af en toe oude vrienden ontmoeten.

Hij werd opgevolgd door een charismatische Argentijnse kardinaal die Paus Franciscus werd.

Ten tijde van Benedictus’ verkiezing was hij een natuurlijke keuze binnen het college van 115 kardinalen die hem kozen, als de man die de traditionalistische ideologie van zijn voorganger Johannes Paulus II deelde, omdat hij twee decennia lang diens rechterhand was geweest.

Voormalig paus Benedictus wordt begroet door paus Franciscus tijdens een ceremonie ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag van zijn priesterwijding in het Vaticaan 28 juni 2016.

Toen hij op 19 april 2005 op 78-jarige leeftijd zijn gewaden aantrok, werd hij de oudste paus sinds 1730.

Geboren op Heilige Zaterdag 16 april 1927 in het toegewijde katholieke Duitse dorp Traunstein uit een vader van een politieagent en een moeder van een hotelkok, was Benedictus 6 jaar toen Adolf Hitler aan de macht kwam.

Hij was een 12-jarige student die op het punt stond naar het seminarie te gaan toen Duitsland Polen binnenviel en de Tweede Wereldoorlog ontbrandde.

In 1941 werd Benedictus ingelijfd bij de verplichte Hitlerjugend, een feit dat bij zijn aantreden als paus veel kritiek veroorzaakte – hoewel de toekomstige paus “geen enthousiast” lid was, schreef zijn biograaf John Allen.

Aartsbisschop Joseph Ratzinger.
Joseph Ratzinger werd in 1977 benoemd tot bisschop van München.
Archief Bettmann
Later herinnerde Benedictus zich in zijn memoires dat in deze moeilijke tijd de kerk “een citadel van waarheid en gerechtigheid was tegen het rijk van atheïsme en bedrog” – een gevoel dat zijn keuze om priester te worden beïnvloedde.

Zowel hij als zijn broer Georg, ook priester, namen dienst in het Duitse leger en Benedictus volgde eind 1944 de basisopleiding tot infanterist. Hij deserteerde toen het land werd binnengevallen door de geallieerden en belandde enkele weken in een Amerikaans krijgsgevangenkamp.

Na de oorlog keerde hij terug naar huis en naar het seminarie, omdat hij ervan overtuigd was dat God “iets van mij wilde, iets wat alleen kon worden bereikt door priester te worden”. In 1951 werd hij gewijd.

Al snel werd Benedictus bekend als een van de intellectuele sterren van de West-Duitse kerk en reisde hij in 1962 naar Rome om te dienen als een van de jonge assistenten van Joseph Kardinaal Frings van Keulen.

Gedurende zijn tijd in het Vaticaan stond hij bekend als de ambtenaar die verantwoordelijk was voor het in toom houden van dissidente priesters – en hij kreeg zelfs de bijnaam “Gods Rottweiler” – en hij begon te twijfelen aan de richting die de kerk opging.

“Ik merkte dat de stemming in de kerk en onder de theologen onrustig was,” schreef hij. “Meer en meer ontstond de indruk dat niets in de kerk vast stond, dat alles aan herziening toe was.”

Voor Benedictus – die geassocieerd werd met de conservatieve vleugel van de kerk, bekend om zijn felle verzet tegen moreel “relativisme” in kwesties als homoseksualiteit, contraceptie en vrouwelijke priesters – stonden sommige dingen niet ter discussie.

Joseph Ratzinger werd in 1977 benoemd tot bisschop van München
Paus Benedictus XVI pauzeert om een zakje rozenkranskralen te zegenen voor Dr. Thomas Rizzo na de mis op zaterdag 19 april 2008 in de St. Patrick’s Cathedral in New York.

De wereld veranderde en de studentenprotesten van eind jaren zestig weerklonken van Manhattan tot Parijs en de universiteit van Tuebingen, waar Benedictus een leeropdracht had.

“Hij had grote botsingen met zijn meest intieme studenten en assistenten,” herinnerde ds. Hans Kung zich in 2005 aan The Post.

Korte tijd later verhuisde een diep ontredderde Benedictus naar de meer conservatieve universiteit van Regensburg.

Paus Benedictus XVI bidt tijdens zijn bezoek aan ground zero in New York op 20 april 2008.

“Ik had het gevoel dat ik om trouw te zijn aan mijn geloof ook in verzet moet komen tegen interpretaties van het geloof die geen interpretaties maar tegenstellingen zijn,” zei hij later.

Benedictus’ waarschuwing voor het gevaar van het loslaten van traditionele kerkelijke opvattingen werd bekend in Duitsland – en kreeg meer gezag toen hij naar Rome verhuisde en zijn ster begon te rijzen.

Benedictus werd in 1977 tot bisschop van München benoemd en drie maanden later door paus Paulus VI tot kardinaal verheven.

“Aan de ene kant is hij een conservatieve figuur, voorstander van het traditionele gezin en het huwelijk, de seksuele mores,” zei Vogt. “Maar tegelijkertijd is hij zeer progressief, hij gelooft in de rechten van de arbeid, de rechten van de armen, het recht op voedsel.”

In Italië sloot Benedictus een 40-jarige vriendschap met de aartsbisschop van Krakau, Karol kardinaal Wojtyla – die in 1978 tot Johannes Paulus II werd gekozen.

Johannes Paulus benoemde hem in 1981 tot hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer als bewaker van het kerkelijk dogma, een functie die hij bijna 25 jaar vervulde.

In die rol was hij ook belast met het onderzoek en het beleid rond seksueel misbruik.

In die rol leidde hij belangrijke veranderingen in het kerkelijk recht, zoals het opnemen van misdaden tegen kinderen in verband met internet en een gevalsgewijze basis voor het laten vervallen van de verjaringstermijn.

Vervolgens werd hij de eerste paus die roofzuchtige priesters uit de kerk schopte – na een reeks gênante schandalen in de VS, Ierland en Australië.

In 2011 en 2012, de laatste twee volle jaren van zijn pausdom, werden 384 misbruikte priesters uit hun ambt ontzet – hoewel deze actie pas plaatsvond na de anus horriblis van 2010, waarin bijna wekelijks talrijke gevallen van seksueel misbruik opdoken.

Als emeritus paus gaf Benedictus geen commentaar op het beleid van zijn opvolgers of op andere schandalen die zich voordeden.

Paus Benedictus XVI met koningin Elizabeth II tijdens de eerste dag van zijn vierdaagse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk in Holyrood House op 16 september 2010.

“Hij heeft zich met succes uit de schijnwerpers geweerd en niet geprobeerd zich aan te sluiten bij critici van Franciscus,” zei Vogt. “Hij ziet dit als een tijd van gebed en bezinning.”

Uit een rapport dat begin 2020 in opdracht van een Duits aartsbisdom is uitgebracht, blijkt dat de voormalige paus vier misbruikzaken verkeerd heeft aangepakt toen hij in de jaren zeventig en tachtig aartsbisschop was. Benedictus ontkende het verkeerde te hebben gedaan.

Het is nog onduidelijk hoe het schokkende aftreden van Benedictus de toekomst van de kerk zal beïnvloeden – maar het was ongetwijfeld belangrijk.

“Het heeft het begrip veranderd van wat het betekent om in die positie te zitten, dat het iets is wat je mogelijk kunt verlaten,” zei Vogt.
Einde artikel New York Post

Een set rode loafers, vervaardigd door pauselijke schoenmaker Adriano Stefanelli uit Novara, gedragen door paus Benedictus XVI. De Philippi Collectie.
Zijne Heiligheid Paus Emeritus Benedictus XVI leeft in Vaticaanstad in ruste – tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij in het Duitse leger, eerst als Hitlerjugend, daarna als Luftwaffe Flakhelper en tenslotte als dienstplichtig soldaat. Deze oorlogservaringen en zijn diepe verzet tegen het nazisme, geërfd van zijn vader, hebben de man gevormd die later tot paus werd gekozen.
24-jan-2022 Ex-paus bekent te hebben gelogen in Duits seksschandaal
Voormalig paus Benedictus XVI heeft bekend dat hij een valse getuigenis heeft afgelegd in een onderzoek waarin hij werd beschuldigd van het verkeerd behandelen van vier gevallen van seksueel misbruik toen hij in 1980 aartsbisschop van München was.
In een eerdere getuigenis werd beweerd dat hij niet aanwezig was bij een bijeenkomst waarbij een priester betrokken was die seksueel misbruik bleek te hebben gepleegd, maar zijn persoonlijke secretaris Georg Ganswein heeft maandag toegegeven dat dit wel het geval was door “een vergissing bij het opstellen van de verklaring”.
Ganswein benadrukt dat Benedictus “veel spijt” heeft en nu het hele rapport van 2000 bladzijden over zijn vermeende wandaden zal bestuderen, maar dat dit “enige tijd” zal duren, aangezien hij 94 jaar oud is.

Koningin E = Informant Ze heeft alle bonen aan Trump gemorst en in ruil daarvoor zal haar nalatenschap intact blijven.
Koning C = goede kleine hond. Doet wat hem is opgedragen. Ons aas. Onze pop.
Beschermd door bisschop. Denk schaken.
Bisschop = paus
Paus = pedo’s
Pedo’s = mensenhandel
Mensenhandel = Adrenochroom
Adrenochroom = Cabal
Cabal = Rothschild
Rothschild = Israël
“Israël voor het laatst bewaren”
Waarom?

Omdat “Israël” (Rothschild) DE KONING IS!!!

Schakel alle mannen van de koning uit en Humpty kan niet meer in elkaar worden gezet.

Rothschild is 33. Koning van het 4e Rijk. We zitten letterlijk midden in een geheime WO III tegen het naziregime die nooit is weggegaan. Ze hebben de Tweede Wereldoorlog niet verloren. Ze gingen gewoon ondergronds!

We zijn getuige van de meest ongelooflijke geheime gecompliceerde Bijbelse militaire operatie ooit in de geschiedenis van de mensheid.

We hebben het ALLEMAAL, Niets kan de STORM stoppen, WWG1WGA

phthalate

Ftalaten (VS: /ˈθæleɪts/, UK: /ˈθɑːleɪtsˌ ˈfθælɪts/), of ftalaatesters, zijn esters van ftaalzuur. Zij worden voornamelijk gebruikt als weekmakers, d.w.z. stoffen die aan kunststoffen worden toegevoegd om hun flexibiliteit, transparantie, duurzaamheid en levensduur te vergroten. Ze worden vooral gebruikt om polyvinylchloride (PVC) zachter te maken. Hoewel ftalaten gewoonlijk weekmakers zijn, zijn niet alle weekmakers ftalaten. De twee termen zijn specifiek en uniek en kunnen niet door elkaar worden gebruikt.

Ftalaten met een lager moleculair gewicht, afgeleid van C3-C6 alcoholen, worden geleidelijk vervangen in veel producten in de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie uit gezondheidsoverwegingen. Ze worden vervangen door ftalaten met een hoog moleculair gewicht (ftalaten met meer dan zes koolwaterstoffen in hun ruggengraat, waardoor ze duurzamer zijn), en door alternatieve weekmakers die niet gebaseerd zijn op ftaalzuuranhydride. In 2010 werd de markt nog gedomineerd door weekmakers met een hoog ftalaatgehalte, maar door wettelijke bepalingen en een groeiend milieubewustzijn schakelen producenten steeds vaker over op weekmakers zonder ftalaatgehalte. Het oude gebruik van weekmakers met ftalaatgehalte heeft fabrikanten ervan weerhouden gerecycled PVC te gebruiken, omdat dat gerecyclede materiaal waarschijnlijk ftalaten zou bevatten. Daarom gebruiken veel fabrikanten alleen nog nieuw PVC in hun producten. Er wordt echter gewerkt aan het inzamelen van PVC na gebruik voor chemische recycling, waarbij de oude ftalaten worden verwijderd en PVC wordt gemaakt dat nieuw is. Die inspanningen zijn gericht op gebieden zoals de gezondheidszorg, waar PVC een aanzienlijk deel van de medische apparatuur uitmaakt.

De effecten van blootstelling aan ftalaten op de neurologische ontwikkeling van kinderen
Studie legt verband tussen prenatale blootstelling aan ftalaten en veranderde informatieverwerking bij kinderen.

Hedera

Hedera is het meest gebruikte enterprise-grade publieke netwerk voor u om uw digitale wereld precies zo te maken als hij zou moeten zijn – de uwe. HBAR is de inheemse, energie-efficiënte cryptocurrency van Hedera die de gedecentraliseerde economie aandrijft.

Blockchain technologie is de globalistische methode om het Social Credit System uit te rollen. https://hedera.com/council
Zoals we kunnen zien in dit diagram zijn Quant en andere organisaties verbonden met de federale overheid.

https://hedera.com/council
Dr. Leemon Baird was op dinsdag 28 september 2021 op BBC World News om te praten over blockchain/DLT en de impact ervan op het milieu.

Building the future together:

HH Council Logos Charcoal abr
Hh Council Logos Grey Ad
Hh Council Boeing Grey
HH Council Logos Charcoal CL
HH Council Logos Charcoal DBS
Hh Council Logos Charcoal D
Hh Council Logos Grey Dt
Hh Council Logos Grey Dla
HH Council E Charcoal
HH Council Logos Grey e
Hedera Council Logo Fis Dark
Hh Council Logos Grey G
Hh Council Logos Grey Ibm
HH Council Logos ITTM Charcoal
Hh Council L New Grey
HH Council Logos Grey L
Hh Council Logos Grey Magalu
Hh Council Logos Grey Nomura
HH Council Logos Charcoal SN
HH Council Logos Grey SHB
HH Council SBG Grey
Hh Council Logos Grey Swirlds
Tata Comms Grey
HH Council Logos Charcoal UBI
Hh Council Logos Grey U
Hh Council Logos Grey W
Hh Council Logos Grey Z

Permanente coronawet 36194 Wet publieke gezondheid (Wpg)

𝐏𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐂𝐎𝐑𝐎𝐍𝐀𝐖𝐄𝐓
𝐎𝐧𝐠𝐞𝐤𝐨𝐳𝐞𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐞𝐦 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫:
“𝐍𝐢𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐰𝐚𝐭 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐚𝐥 𝐢𝐬.”
“𝐑𝐚𝐚𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐞𝐟 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐰𝐞𝐭.”
𝐖𝐢𝐥𝐥𝐞𝐦 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐳𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐡𝐨𝐨𝐠𝐬𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐬𝐨𝐫𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐞 𝐑𝐚𝐚𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞…
𝐈𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐬𝐩𝐫𝐚𝐚𝐤 𝐧𝐨𝐠 𝐭𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐫𝐨𝐮𝐰𝐞𝐧?
Van Meijeren bij eerste behandeling PERMANENTE coronawet
14-dec-2022 Agema WOEST op Kuipers vanwege achterbakse spelletjes m.b.t permanente coronawet.
15 dec 🔍 Motie over onderzoeken wat er nodig is om te zorgen voor een groter draagvlak voor gedragsmaatregelen

Kuipers en VVD willen achterdeur openhouden voor coronapas
Het grootste deel van de Kamer wil de noodbevoegdheid uit de permanente coronawet slopen om te voorkomen dat het kabinet de coronapas via de achterdeur alsnog kan invoeren. VVD en zorgminister Kuipers willen geen afscheid nemen van de pas.

13-dec-2022 Gisteren besprak de Tweede Kamer de veelbesproken pandemiewet (beter bekend als coronawet). https://nos.nl/artikel/2456103-kamer-spreekt-over-veelbesproken-pandemiewet-beter-bekend-als-coronawet
Het is bijzonder dat dit in de Kamer besproken wordt terwijl de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nog niet zijn opgevolgd. De Raad adviseerde namelijk eerder onder andere om te “zorgen dat de maatregelen die genomen zijn tijdens de coronacrisis zo snel mogelijk afzonderlijk worden geëvalueerd op de beoogde en niet-beoogde effecten ervan.”
Ook hebben er inmiddels voorgesprekken tbv een parlementaire enquête naar de coronacrisis plaats gevonden. Worden de signalen uit deze gesprekken dan ook niet meegewogen?
Bericht voor eenieder die het nog in zijn hoofd haalt een stem op de VVD te overwegen: een stem op de VVD is een stem op de uitsluitmaatschappij!
Het is van de wilde ratten besnuffeld dat onze Kamer wel gaat stemmen over het opnemen van permanente lockdownmaatregelen in de Wet publieke gezondheid (Wpg), maar dat dezelfde ‘maatregelen’ niet zijn geëvalueerd op effectiviteit, aldus Van den Berg.
Aanstaande maandag is het wetgevingsoverleg gepland over het wetsvoorstel waarmee de wet gewijzigd wordt. Dit wetsvoorstel maakt de coronamaatregelen standaardinstrumentarium bij een epidemie van een A1-ziekte of de dreiging daarvan.
“Materiële grondrechtentoets is essentiële voorwaarde voor overheidsingrijpen”
“Grondrechten beschermen de burger tegen macht van de overheid en vormen daarmee het normatieve hart van de democratische rechtsstaat. In een aangepaste Wpg, die grote macht verschaft aan de regering, past het daarom om de materiële grondrechtentoets en de uitvoering hiervan nadrukkelijk op te nemen.”
Zo schrijven Mona Keijzer en Tijmen Wisman in een artikel over wat een inhoudelijke grondrechtentoets van overheidsmaatregelen inhoudt. En wat dat betekent voor de nieuwe epidemiewet / de nieuw voorgestelde permanente ‘coronawet’ – het wetsvoorstel om de coronamaatregelen juridisch te verankeren in de Wet publieke gezondheid (Wpg).
Zie: https://www.monakeijzer.nl/2022/12/07/materiele-grondrechtentoets-is-essentiele-voorwaarde-vooroverheidsingrijpen/
Rondetafelgesprek over de eerste aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
Wat mag onze overheid ten tijde van een ‘acute en ernstige noodsituatie’ opleggen aan burgers? Op 31 oktober was er het politiek rondetafelgesprek met politici en deskundigen op het gebied van bestuurs- en mensenrecht over een eventuele wetswijziging van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), deze laat de balans eerder uitslaan naar ‘slagkracht’ van de overheid dan naar ‘democratische legitimatie’.
Het Artsencollectief spreekt opnieuw haar zorg uit over het wetsvoorstel Wpg, op grond van haar ervaringen met de onterechte classificatie van Covid-19 als een A-infectieziekte om een pandemie uit te roepen, de onbekende impact op de volksgezondheid van de reeds genomen overheidsmaatregelen en het gebrek aan een transparante evaluatie ervan.
Meer lezen op: https://artsencollectief.nl/rondetafelgesprek-wpg/

Geniet van de show! Global Psyop Tore Says Documentary – CAA/CIA Propaganda, Mockingbird

Geniet van de show. Nieuwe ONGEZIENE CLIPS van DEBUT.
Hier is een zeldzame blik achter het gordijn die u zal helpen om dingen die in onze maatschappij gebeuren in een HELDER licht te zien met SCRUTINY.

Het is allemaal een show waarbij de hele wereld een toneel is.
Moge deze documentaire u OGEN geven om te ZIEN en OREN om te horen.

Enjoy The Show! Global Psyop Tore Says Documentary – CAA/CIA Propaganda, Mockingbird

Enjoy The Show! Global Psyop Tore Says Documentary – CAA/CIA Propaganda, Mockingbird
Please Like, Share and Subscribe!

original source

It’s Time For Everyone To Wake Up!

👉 The Globalists Deep-State & PLANdemic Secrets You Need To Know ASAP. Visit and Share: https://greatawakening.world/

👉 WATCH MORE Plandemic Documentaries Here: 🍿 https://greatawakening.world/plandemic1

👉 Real Great Awakening Daily QANON, Trump & PLANdemic News!
Join Our Community On Telegram Here: https://t.me/greatawakeningworld

👉 Stay Safe, Secure & Anonymous Online.
Get Your FREE VPN Here: 

👉 Free Trump & Patriots Gifts Here:
https://greatawakening.world/freegifts

qanon, wwg, trump, wga, maga, thegreatawakening, q, kag, pizzagate, draintheswamp, darktolight, obamagate, covid, donaldtrump, deepstate, conservative, savethechildren, pedogate, fakenews, qarmy, truth, usa, makeamericagreatagain, redpill, adrenochrome, pedowood, republican, wakeup, a, america

vaccine, covid, coronavirus, vaccination, health, pandemic, corona, lockdown, trump, vaccines, news, pfizer, medicine, virus, science, india, freedom, healthcare, memes, covidvacccine, moderna, billgates, truth, staysafe, covidvaccine, wakeup, mask, doctor, quarantine, stayhome

UV straling, de zonnedokter.

We zitten in een stille oorlog: In 1967 werd er een oorlogsrapport gepubliceerd ‘’Silent weapon report’’. Dit oorlogsrapport beschrijft hoe ze een stille oorlog gaan voeren. Het vergiftigen is een krachtig middel. Ook wetenschap achter houden of liegen over wetenschap is een goede oorlogstechniek. Liegen dat de zon kanker verwekkend is, terwijl het kanker voorkomt.
Deel zoveel mogelijk onze post. Hoe meer bewustwording, hoe meer gezondheid.

Wat bespreek ik?
– 12 artsen die beamen dat UV stralingen niet kanker verwekkend zijn, maar juist kanker voorkomt.
– Wat is het verband met vitamine D, Calcium, magnesium.
– Zonnecrèmes zijn kanker verwekkend
– Hoe krijg je kanker en hoe herstel je kanker. Wat is kanker?
– We worden gebombardeerd met gifstoffen die kankerverwekkend zijn
– Hoe ik mijn kanker genas op natuurlijk manier
We zitten in een stille oorlog: In 1967 werd er een oorlogsrapport gepubliceerd ‘’Silent weapon report’’. Dit oorlogsrapport beschrijft hoe ze een stille oorlog gaan voeren. Het vergiftigen is een krachtig middel. Ook wetenschap achter houden of liegen over wetenschap is een goede oorlogstechniek. Liegen dat de zon kanker verwekkend is, terwijl het kanker voorkomt.
Deel zoveel mogelijk onze post. Hoe meer bewustwording, hoe meer gezondheid.
Verbondenheid ten tijde van de toekenning: Finsen Medical Light Institute, Kopenhagen, Denemarken
Motivering van de prijs: “als erkenning voor zijn bijdrage aan de behandeling van ziekten, met name lupus vulgaris, met geconcentreerde lichtstraling, waarmee hij een nieuwe weg heeft geopend voor de medische wetenschap”.
Auguste Rollier Heliotherapie toen en nu

Heliotherapie maakte deel uit van de reguliere geneeskunde vóór de komst van penicilline. Zonlicht (UVA/UVB, zichtbaar en nabij/verre infrarood) biedt de gebruiker onbeperkte voordelen. Wanneer het hele lichaam regelmatig aan zonlicht wordt blootgesteld, kan de gezondheid worden behouden of bereikt. “…in overeenstemming met de suggesties van andere onderzoekers die tientallen jaren geleden zijn gedaan, moet licht functioneel worden beschouwd als een geneesmiddel. In deze geest kunnen de timing, kwaliteit (golflengte), hoeveelheid (dosis) en bijwerkingen, waaronder *chronodisruptie, van blootstelling aan licht van cruciaal belang zijn voor gezondheid en ziekte bij de mens.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19586725

*Chronodisruptie verwijst naar een chronische slechte afstemming tussen iemands interne circadiane ritme (of voorkeur voor timing van slaap) en externe eisen zoals werkschema’s. Chronodisruptie kan het risico op verschillende nadelige gezondheidsresultaten, zoals hart- en vaatziekten en kanker, vergroten.

De komst van geneesmiddelen betekende de ondergang van de Heilotherapie en het gebruik van de “natuur” als onderdeel van gezondheid en gezondheidszorg.

In 1930 werden 3.000 patiënten gezien in een van de klinieken van Dr. Rollier in Leysin, Zwitserland. School, werk, genezing en vrijetijdsbesteding werden allemaal in de zon gedaan – Heiliotherapie. Merk op hoe bruin deze mensen met een lichte huid, blond haar en blauwe ogen zijn.

We zullen de komende tien jaar ongeveer 52 triljoen dollar uitgeven aan gezondheidszorg. De meeste Amerikanen brengen 97% van hun dag binnen door, zonder natuurlijk licht, badend in kunstmatig blauw licht, omgeven door nnEMF, eten een dieet met veel calorieën en weinig voedingsstoffen, terwijl ze niet genoeg bewegen, niet genoeg slapen of niet genoeg plezier hebben. Sterfte door alle oorzaken wordt verhoogd door het vermijden van blootstelling aan de zon.

We creëren de ziekste bevolking die de wereld ooit heeft gezien, omdat we de natuur hebben verlaten en ons laten verleiden door de schijnvertoningen van de technologie.

Ik zie het dagelijks. Hoe slecht een bloedtest ook is of hoe erg de symptomen ook zijn of hoe erg hun leven ook is, het is moeilijk om de natuur boven de technologie te verkiezen. 2 op de 10 zullen een permanente verandering maken. De meesten zullen een tijdje doen alsof, totdat de verleiding hen weer meesleurt in de ziekte.

De oplossing is heel, heel eenvoudig – kies voor de natuur en je zult gezond en vitaal zijn. Ik weet niet waarom dit voor sommigen zo moeilijk te begrijpen is. Het is de waarheid.

“De zon is lang gezien als een object van verbazing en verering voor verschillende culturen door de geschiedenis heen. Tientallen oude samenlevingen aanbaden de zon als bron van leven en voeding, en velen ontwierpen hun tempels speciaal om zonlicht binnen te laten. De Chinezen introduceerden de kunst van het ochtendzonkijken en integreerden dit in oefeningen zoals tai chi. Zelfs yoga heeft sterke banden met blootstelling aan de zon; de zonnegroet vindt zijn oorsprong in India als onderdeel van een oude hindoeïstische praktijk. Naast de verering van de zonnegod Ra waren de oude Egyptenaren de eersten die al 6000 jaar geleden melding maakten van de gezondheidsvoordelen van blootstelling aan de zon. Ook de oude Griekse, Romeinse en Arabische beschavingen erkenden de therapeutische waarde ervan. Deze wereldwijde waardering van de zon als bron van gezondheid is sindsdien doorgedrongen tot de westerse geneeskunde.” Blootstelling aan de zon in de geschiedenis – Stephanie Mlacker BS, et al.
Met alle respect,
Dr. Marcus Ettinger

De waarheid over vergunningen en wat ze vertegenwoordigen

Een licentie (of vergunning) is een officiële toestemming of vergunning om iets te doen, te gebruiken of te bezitten (alsook het document van die toestemming of vergunning). Een licentie wordt verleend door een partij (licentiegever) aan een andere partij (licentienemer) als onderdeel van een overeenkomst tussen die partijen.

soorten vergunning:
Zowel particulieren als ondernemers komen in aanraking met het bestuursrecht als er een vergunning aangevraagd moet worden.
Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, evenementenvergunning, parkeervergunning en nog veel meer. Het bestuursrecht is een ingewikkeld iets en alle soorten vergunningen hebben weer hun eigen regels. Als je wilt bouwen of renoveren heb je een omgevingsvergunning nodig. Maar ook als je die irritante grote boom wilt kappen of een in- of uitrit wilt bouwen aan jouw koophuis heb je een omgevingsvergunning nodig. Het is dus zaak dat je goed uitzoekt of je een vergunning nodig hebt en zo ja, welke. Wist je bijvoorbeeld dat je zelfs voor het plaatsen van een grafsteen op een graf een vergunning nodig hebt?…

Alle licenties zijn bedrog, zet je schrap, laten we gaan.
Boek referentie: de matrix zoals het is
De term licentie wordt in de wet gedefinieerd als een vergunning om iets illegaals te doen. Wat? Wacht even, haal dat terug.
De term licentie wordt in de wet gedefinieerd als een vergunning om iets illegaals te doen. Iemand zou kunnen zeggen, dat is jouw mening. Zie black’s law dictionary. Zesde of zevende editie. Ontvangsten
Boek referentie: Black’s law dictionary
vergunning. Certificaat of het document. zelf die toestemming geeft. Luister je wel? Daarom zijn alle vergunningen, vergunningen om de enige echte wet te overtreden.
onvervreemdbare rechten zijn de rechten die God bij de geboorte aan alle levende mensen schonk. Alle andere wetten zijn ondergeschikt aan Gods wet. Alle andere wetten zijn ondergeschikt aan de wet van God. Bing bong. De controlerende overheid wil dat we ons op hun wetten baseren. Dus eisen ze dat we een vergunning aanvragen. Zie je de truc? Bijvoorbeeld een rijbewijs, een huwelijksvergunning, een wapenvergunning, enzovoort. Alles waarvan ze zeggen dat er een vergunning voor nodig is. Dat is zo’n beetje alles. Iemand zou kunnen vragen, hoe komen ze er dan mee weg?
ze slagen in deze intimidatie via de bedrijfsrechtbanken en politiehandhaving door zogenaamde agenten die zijn gehersenspoeld en versterkt door verplichte trainingsprogramma’s. Wow.
Boek referentie. Gewoonterecht handboek
Staten kunnen geen licentie geven op rechten. Een staat mag geen heffing opleggen voor het genot van een recht verleend door de federale grondwet. Heb je dat gehoord? Geen enkele staat mag een veilige vrijheid omzetten in een privilege en er een licentie en een vergoeding voor vragen. Madook v. penn. Als de staat je rechten omzet in een privilege en er een licentie en een vergoeding voor geeft, kun je de licentie en een vergoeding ongestraft negeren.
Shuttles waard First Birmingham. Ontvangsten. Weet je nog dat ik het over de huwelijksvergunning had? Kijk hier eens naar. Zij die een huwelijksvergunning aanvragen en trouwen hebben een derde partij toegevoegd aan hun huwelijkscontract. De derde partij is de meester. Door en via zijn Egypte, de staat. Wat? De huwelijksvergunning geeft de staat het recht om te beslissen over het lot van de man, vrouw en de bezittingen die ze tijdens hun huwelijk verwerven. Vergeet niet, vergunningen zijn legaal, niet wettig. Mocht het huwelijk mislukken, dan moet de echtscheiding beslist worden door de staatsrechtbank, door een bedrijfsrechter, die in de eerste plaats het belang van de staat dient. Je had geen vergunning nodig, maar omdat je er een kreeg, werd de staat je meester en jij de slaaf.

De grondwet van de Verenigde Staten werd omgezet in een trust. Een trust is “een wettelijke verplichting met betrekking tot eigendom dat door één persoon (de schenker) wordt gegeven aan een andere persoon (de trustee), ten gunste van een begunstigde (in dit geval de Amerikanen). Het eigendom in deze Amerikaanse trust omvat al het land, uw persoonlijke bezittingen die u denkt te bezitten, en uw fysieke lichaam. De donor van de trust is de koningin van Engeland en de Heilige Roomse Kerk. De trustees zijn allemaal federale en staatsambtenaren. Dit betekent dat ze agenten zijn van een buitenlandse macht: het Vaticaan en de Koningin. De grondwet werd omgezet in een trust omdat het, als een niet-trust bedrijfsplan, de handen van onze regeringsambtenaren bond met kettingen. Door het om te zetten in een trust, waren onze ambtenaren vrij om de regering van de Verenigde Staten te veranderen zonder medeweten of toestemming van hun kiezers.
Al meer dan een eeuw is Black’s de gouden standaard voor rechtstaal. Vandaag de dag is het het meest geciteerde wetboek ter wereld. Bewerkt door Bryan A. Garner, ’s werelds toonaangevende juridische lexicograaf, de 9e editie is de meest gezaghebbende, uitgebreide wet woordenboek ooit gepubliceerd. Het bevat meer dan 45.000 termen en omvat: 2.000 meer termen dan de 8e editie en 19.000 meer dan de 7e editie, waaronder klikfraude, Code Adam, collaborative law, ecoterrorisme, milieu onrechtmatige daad, vriendelijke dagvaarding, happy-slapping, eerwraak, geheime detentie, Schumer box, en super precedent. De datum waarop geselecteerde termen voor het eerst werden gebruikt in een Engelstalige context, met name in gerechtelijke adviezen. Grotere nauwkeurigheid doordat meer dan 200 advocaten uit het hele land de termen hebben bekeken. Definities van meer dan 1000 juridische afkortingen en acroniemen. Bijna 3.000 citaten uit bronnen van meer dan vijf eeuwen. Alternatieve spellingen of gelijkwaardige uitdrukkingen voor meer dan 5.300 termen en West Key Numbers.
“ALLEEN HET VOLK KAN AMERIKA REDDEN, TOCH? Schrijf u dan in bij het “NATIONALE REGISTRATIE” op http://www.NationalLibertyAlliance.org om jurist te worden. We richten Grand Law Grand Juries op in alle 3.141 counties in de Verenigde Staten van Amerika. Door dit te doen zal het volk onze rechtbanken terugbrengen naar “Rechtbanken van Justitie” en 100% controle over onze regering nemen. Bekijk de video “Macht van de Grand Jury.” Als iemands onvervreemdbare rechten zijn geschonden, of verwijderd, zonder een wettelijk vonnis van hun gelijken, kan de Grand Jury deze rechten herstellen.Bovendien, als er een geschil ontstaat over deze zaak zal het worden beslecht volgens het oordeel van de Grand Jurors, de Borgers van de vrede. In een verbluffende beslissing van 6 tegen 3 bevestigde JUSTITIE ANTONIN SCALIA, schrijvend voor de meerderheid, dat de Amerikaanse grand jury geen deel uitmaakt van de rechterlijke, uitvoerende of wetgevende macht, maar toebehoort aan het volk. Het is in feite een vierde tak van de overheid die rechtstreeks door en namens het Amerikaanse volk wordt “geregeerd” en “bestuurd”, en haar gezag vloeit voort uit de “Bill of Rights” en heeft de bevoegdheid om de wet te handhaven en mensen uit openbare ambten te verwijderen. VRAGENVRAAGSTUKKEN:V: Wat gebeurt er als ik me eenmaal heb geregistreerd? A: Als u een actieve fulltime of parttime Grand Jurist wilt zijn, neem dan contact op met een van de provinciale coördinatoren en zij zullen u helpen. org – Anders wordt uw naam opgenomen in de jurypool en krijgt u af en toe een telefoontje om deel te nemen als proef- of hoofdjurist.V: Moet ik dienen als ik word opgeroepen? A: Nee. Als u op dat moment niet kunt deelnemen, recyclen we uw naam, zonder vragen te stellen.V: Wanneer ik word opgeroepen, hoe lang ben ik dan nodig? A: Meestal 1-3 dagen, u krijgt die informatie en de data om te beslissen of u kunt deelnemen.V: Wat moet ik nu doen? A: Ga naar http://www.NationalLibertyAlliance.org en registreer u. Na uw inschrijving komt u op een “Oriëntatiepagina” en krijgt u verdere instructies, lees die pagina aandachtig door.
All licenses are a fraud, brace yourself, let’s go
Book reference: the matrix as it is
The term license is defined in law as quote a permit to do something illegal.
What? hold up, run that back
the term license is defined in law as a permit to do something illegal. Somebody might be like well that’s your opinion. see black’s law dictionary. Sixth or seventh edition. Receipts
Book reference: Black’s law dictionary
license. Certificate or the document. itself which gives permission. Are you listening? therefore all licenses are permits to violate the only real law.
inalienable rights are the rights bestowed by god at birth upon all living man. All other laws are subordinate to god’s law. All other laws are subordinate to god’s law. Bing bong. The controlling the facto government wants us to rely on their laws. So, they demand the we apply for a license. you see the trick? for example, a driver’s license, a marriage license, a gun license, etcetera. Anything that they say requires a license. That’s pretty much everything.. Somebody might ask. well, how do they get away with it then?
they succeed in this intimidation through the corporate courts and police enforcement by so-called officers who have been brainwashed and reinforced by mandatory training programs. Wow.
Book reference. Common law handbook
States cannot license rights. A state may not impose a charge for the enjoyment of a right granted by the federal constitution. Did you hear that? No state may convert any secure liberty into a privilege and issue a license and a fee for it. Maduk first pen. if the state does convert you rights into a privilege and issues a license and a fee for it, you can ignore the license and a fee engage the right with impunity
Shuttles worth First Birmingham. Receipts. Remember earlier how i mentioned the marriage license? check this out. Those who apply for and marry pursuant to a marriage license have added a third party to their marriage contract. the third party is the master. By and through his Egypt, the corporate state. What? the marriage license gives the state the legal right to decide the fate of the husband, wife, and possessions the procure during their marriage. Keep in mind, licenses are legal, not lawful. Should the marriage fail, their divorce now must be decided by and through the state corporate court by a corporate judge and the judges first and foremost concern s the interest of the state. You didn’t need a license but since you went and got one, the corporate state became your master and you the slave.

ICE-9 (bevriezing) lockdown

ZE ZULLEN DE BANKEN SLUITEN EN JE DAN EEN GESCHENK GEVEN OM DE NIEUWE MUNT TE STARTEN… CBCD’s zullen een doodvonnis voor ons zijn… TIJD OM WAKKER TE WORDEN!

Resetting The Financial System – ICE 9 Freeze, IMF, Digital SDR & CBDC Control System
Het financiële systeem resetten – ICE 9 Freeze, IMF, Digitale SDR & CBDC Controlesysteem

Mij wordt vaak gevraagd: “Loopt goud door Ice-Nine het risico op vergrendeling of inbeslagname?

Ten eerste, Ice-Nine is een uitdrukking geleend van auteur Kurt Vonnegut. Vonnegut schreef begin jaren zestig een boek genaamd Cat’s Cradle, en het is een doemscenario.

In Cat’s Cradle wordt een doemsdagmachine gecreëerd. Wetenschappers ontdekten een molecuul genaamd Ice-Nine, dat erg lijkt op water (H₂O), met twee verschillen.

Ten eerste heeft het een smeltpunt van 45 graden Celsius, wat betekent dat het bevroren is bij kamertemperatuur. Het andere kenmerk is dat als een molecuul Ice-Nine in contact komt met een molecuul water, het water verandert in Ice-Nine. Met andere woorden, het verandert in een vorm van ijs.

De plot van het boek was dat er slechts een kleine hoeveelheid van dit Ice-Nine was, en de wetenschapper gaf het aan zijn drie kinderen in flesjes. Zolang de flesjes verzegeld waren, was alles goed. Als je het flesje opende en de Ice-Nine in een beek goot, zou de beek bevriezen, dan zou het meer bevriezen, een rivier zou bevriezen, een oceaan zou bevriezen – de hele planeet zou bevriezen. We zouden in een nieuwe ijstijd belanden en het leven op aarde zou worden uitgeroeid.

Het is een doemsdagmachine.
Ik nam dat als een metafoor om uit te leggen wat er gaat gebeuren in het financiële systeem en de volgende financiële crisis. Dit is waar mijn boek, De Weg naar Ruin over gaat.

Fysiek goud en zilver zijn het antwoord op Ice-Nine. Ik denk niet dat ze in gevaar zijn in een Ice-Nine scenario. Ik denk dat goud en zilver één van de manieren zijn om Ice-Nine te overleven.

In 1998 zagen we Wall Street bijeenkomen en het hedgefonds Long-Term Capital Management redden. Toen, in 2008, kwamen de centrale banken samen en redden Wall Street. In de volgende crisis, 2018 – misschien eerder, misschien morgen – wie gaat de centrale banken redden?

Elke reddingsoperatie wordt groter dan de vorige. Elke crisis wordt groter dan de vorige. We zijn nu op het punt dat het vermogen van de centrale banken om het systeem te redden in twijfel wordt getrokken, omdat ze zwaar onder druk staan. De balansen van de centrale banken zijn extreem opgeblazen.

Centrale banken hebben al zoveel geld gedrukt, dat het niet voor de hand ligt dat ze dat vanaf het huidige niveau nog eens kunnen doen zonder het vertrouwen in de dollar en alle belangrijke valuta’s te vernietigen.

De vraag is, waar zal de liquiditeit vandaan komen in de volgende financiële crisis, als het niet van de centrale banken kan komen?

Het Internationale Monetaire Fonds.
Het antwoord is het IMF. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de enige schone balans van alle grote financiële instellingen. Het kan geld drukken. Ze noemen het de SDR – de speciale trekkingsrechten. Ik noem het nieuw wereldgeld.

Het IMF kan de markt, en de wereld, overspoelen met biljoenen SDR’s die gelijk staan aan meer dan biljoenen dollars. Er is echter een probleem met dit model bij het IMF. Het heeft een 24 leden tellend uitvoerend comité dat 24 landen, of groepen van landen vertegenwoordigt. Elke vijf jaar verandert het stemrecht.

Toevallig vindt in 2017 een van die vijfjaarlijkse herzieningen plaats, waarbij het IMF de stemrechten van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (BRICS) verhoogt. De zogenaamde BRICS krijgen meer stemmen en potentieel vetorecht binnen het IMF-model.

Als het IMF wereldgeld (SDR’s) gaat uitgeven om de wereld te ontlasten, komt er een onderhandelingsperiode. Dat zal maanden duren. Tijdens de laatste crisis duurde dit 11 maanden. Toen de crisis in september 2008 toesloeg, zagen we Lehman Brothers een muur raken. Het IMF begon pas in augustus 2009 SDR’s uit te geven.

Ook al reageert het IMF van geval tot geval, het duurt naar schatting drie of vier maanden – minstens – om SDR’s uitgegeven te krijgen. In die tussenperiode tussen de crisis en het moment waarop het IMF kan reageren, zullen de centrale banken verlamd zijn. Ze zullen waarschijnlijk het systeem blokkeren.

Als ik zeg afsluiten, beginnen ze met geldmarktfondsen. Ik kan geen grotere fout bedenken dan de geldmarktfondsen. Mensen denken dat geldmarktfondsen geld zijn. Het is geen geld; het zijn beleggingsfondsen gereguleerd door de SEC. Mensen denken dat ze gewoon hun makelaar kunnen bellen, verkopen aan het geldmarktfonds, en het geld staat de volgende dag op de bank.

Dat zal niet waar zijn in deze crisis, omdat iedereen hetzelfde zal doen. Dat is wat er gebeurde in 2008 toen Ben Bernanke en Hank Paulson de president vertelden dat het systeem instortte en hij in actie moest komen.

Dat was toen zo’n schok dat, als het weer gebeurt, ze je je geld niet gaan geven. Ze gaan het blokkeren. Het probleem – en dit is waar de Ice-Nine metafoor om de hoek komt kijken – is dat wanneer het zich uitbreidt, je niet zomaar een deel van het systeem kunt afsluiten.

Als je de geldmarktfondsen blokkeert, zullen mensen hun geld bij de banken weghalen. Dan moet je de banken sluiten. Dan gaan mensen hun aandelen verkopen. Dan moeten ze de beurs sluiten. Telkens als je een pad naar liquiditeit afsluit, gaan mensen naar een ander pad.

De metafoor van Ice-Nine is dat het zich verspreidt van molecuul tot molecuul, instelling tot instelling, waardoor het hele systeem moet worden bevroren.

Het gebeurde gedeeltelijk in 1914, 1931 en 1933, en met goud in 1971. Er is geen precedent voor een totale bevriezing, maar we komen dichter bij dat punt.

De vraag is, hoe bescherm je jezelf daartegen? Je kunt maar zoveel doen.

Ik raad niet aan om naar de bank te rennen en al je geld op te nemen. De Australische regering garandeert deposito’s tot $250.000. Om uw risico te beperken, kunt u het spreiden over uw geselecteerde banken, zodat elke bank tot de limiet gedekt en verzekerd is.

Het punt met goud en zilver is dat het in fysieke vorm moet zijn, in veilige opslag, en in een niet-bank. Het in een bankkluisje stoppen is lastig, want tegen de tijd dat je het het meest nodig hebt, zijn de banken gesloten.

Dat is Ice-Nine. In de beschreven wereld zal de Amerikaanse dollarprijs van goud het niveau van 10.000 dollar naderen, zo niet veel hoger. Wacht niet op goud. Want als dit allemaal begint uit te spelen, zul je geen goud meer kunnen krijgen.

Ice-Nine is een bevriezing van het financiële systeem. Het is al eerder gebeurd, en het zal bij de volgende crisis weer gebeuren. Fysiek goud en zilver is het antwoord op Ice-Nine, en dat moet je hebben nu het nog kan.

Het beste,
Jim Rickards

Vervloekt is hij boven alle anderen die door de liefde voor het geld in slavernij is gebracht. Geld neemt de plaats in van broeders, geld neemt de plaats in van ouders. Geld brengt ons oorlog en… slachting bloedbad

Trump kaarten

Een uur na de aankondiging over de digitale ruilkaarten, komt er ‘onverwachts’ een 2e aankondiging met daarin plannen om de vrije meningsuiting te beschermen en roept hij op tot een “Digital Bill of Rights”.

15-dec-2022 Nieuwe verklaring van Donald Trump!
In zijn 2e toespraak laat President Trump er geen gras over groeien en zal iedereen laten vervolgen die zich aan strafbare feiten schuldig heeft gemaakt en benoemt daarbij alle inlichtingen- en overheidsdiensten die hiervoor in aanmerking komen. Hij roept daarbij op om geen bewijs te gaan vernietigen…(val)
President Trump kondigt ‘eerst groots’ de digitale ruilkaarten aan.
Voor de digitale Trump kaarten hebben mensen een digitale Wallet (portemonnee) nodig. Veel mensen zullen kaarten kopen en zich hierin gaan verdiepen. Met de Wallet kunnen mensen óók Bitcoins kopen die juist een doorn in het oog zijn van de FED.
Het werd vervolgens stil in het globalistische ‘media’ land🍿.
Ik weet dat NFT’s deel uitmaken van de toekomst, en ik heb maanden geleden verschillende Pepe NFT’s gekocht, maar ik weet niet zeker wat ik van iets vind, je kunt gewoon een screenshot van de website maken:) Ik weet dat het cool is om het origineel te hebben en alles … oordeel is uit als Ik ga er een kopen of niet. https://collecttrumpcards.com/
Er moet meer aan de hand zijn dan op het eerste gezicht lijkt… 1700 dagen.

MUTINY inside ] TWITTER [
-Terwijl MUSK de volledige controle NEEMT en de bestuursleden uit elkaar haalt en het enige bestuurslid wordt VOLLEDIGE MACHT ……>een MUTINY en ROGUE-medewerkers kregen van DS de opdracht om CHAOS en ontwrichting te creëren aangezien MUSK zijn managementteam nog steeds positioneert, NIEUW Beveiligingseenheden en afdelingshoofden over de hele linie.
Deze malafide werknemers hebben tijdens het weekend duizenden rechtse conservatieven/waarheidssprekers over de hele wereld verwijderd in een tijdsbestek van 48 uur, omdat verschillende landen van streek waren en GEWAARSCHUWD dat MUSK hun accounts had verwijderd (ze begrijpen nog steeds niet dat MUSK HUIS zo snel mogelijk aan het opruimen is en veel dingen zoals de Rogue-medewerkers die chaos veroorzaken is nog een tijdje een factor)////
-EU/NAVO/VN [DAVOS]-groep in zo’n PANIEK dat ze wanhopig proberen een nieuwe wet te creëren TEGEN TWITTER-desinformatie en de toekomstige DROPS die komen door honderdduizenden witte hoeden over de hele wereld die allemaal met elkaar zullen verbinden.
-Het is duidelijk geworden. Liberalen die MILJARDEN aan TESLA hebben uitgegeven om het milieu en de opwarming van de aarde te redden en het transhumanisme binnen te halen>>> HELPEN MUSK ECHT door hem MILJARDEN te geven… GENOEG OM TWITTER TE KOPEN 😉

Sunneklaas Amelands traditie

Wat gebeurd hier op Ameland ??
De mensen die daar wonen, bedreigen de reporters
Het moet een geheim blijven, wat ze daar doen…
Moet je eens kijken !!!! Wat een Cult Eiland Whow

Op Ameland vieren ze geen Sinterklaas, maar Sunneklaas > > Artikel …. 24/11/2021

De meeste mensen zullen nog nooit van Sunneklaas gehoord hebben. En dat is ook precies de bedoeling van de Amelanders.

Op Ameland vieren ze Sinterklaas net een tikkie anders. Ze vieren er Sunneklaas: een mysterieus feest waarbij de eilandbewoners liever niet te veel pottenkijkers trekken. Wie of wat is Sunneklaas? En vanwaar al die geheimzinnigheid?

Er worden veel spookverhalen verteld over Sunneklaas
Over Sunneklaas doen de wildste verhalen de ronde. Zo zouden vrouwen en kinderen gedwongen binnen moeten blijven. Doen ze dat niet? Dan worden ze door mannen met stokken terug naar huis geslagen. En daarbij zouden weleens gewonden kunnen zijn gevallen. ‘Dat is mediale uitvergroting’, laat historicus en etnoloog Peter Jan Margry weten. ‘Op Ameland vieren ze Sunneklaas het liefst zonder buitenstaanders en door dat mysterieuze karakter ontstaan er al snel spookverhalen.’ Het gaat er dus niet zo heftig aan toe als de verhalen doen geloven. Maar hoe wordt Sunneklaas dan wel gevierd?

Zo gaat het eraan toe met Sunneklaas
Waar de meeste ‘vastewallers’ op 5 december pakjesavond vieren, begint het Sunneklaasfeest op het waddeneiland die dag rond 5 uur ’s middags. Vanaf dat moment blijven vrouwen en minderjarigen binnen, in zogenoemde ‘open huizen’. Dat kan bij iemand thuis zijn, maar ook op bepaalde openbare plekken. Sommige vrouwen steken stiekem over naar een ander huis. Word je gesnapt? Dan word je niet geslagen, maar teruggebracht naar waar je vandaan kwam.

‘De grap is om de regels te overtreden, al mag ik dat eigenlijk niet hardop zeggen. Die spanning maakt het feest gewoon hartstikke leuk’, zegt Amelandse VVV-directeur Cinto Prosperi in 2011 tegen de NOS.

De Amelandse mannen lopen ondertussen verkleed in gewaden en maskers door de straten, vaak met stokken en toeters. Het is de bedoeling om niet herkend te worden. Tijdens het praten zetten de mannen dan ook een gekke stem op. Daarnaast wordt er muziek gespeeld en worden er toneelstukjes opgevoerd. Later op de avond wordt er in de open huizen feest gevierd. Daaraan mogen de vrouwen en minderjarigen ook deelnemen.

Amelanders proberen hun traditie in stand te houden
Maar vanwaar dan al die geheimzinnigheid? Volgens Margry proberen Amelanders enkel hun traditie in stand te houden. ‘Dat er een andere Sinterklaastraditie is ontstaan op Ameland en dat die nog steeds gevierd wordt, heeft te maken met het feit dat Ameland een eiland is. Daardoor is het feest minder onderhevig aan veranderingen en invloeden van buitenaf, en zo kan een traditie langer in stand blijven.’ Het is dus niet zo gek dat Amelanders Sunneklaas liever voor zichzelf houden.

Daarnaast steken de Amelandse mannen veel moeite in hun kostuum. Die zoeken ze maanden van tevoren al uit. Anderen proberen te raden wie je bent door een manier van lopen of een bepaalde houding. Dat is leuk omdat veel mensen elkaar kennen in de kleine dorpjes. Als er veel toeristen rondlopen, wordt het heel lastig om anderen te herkennen. Dat zou jammer zijn.

De geschiedenis van Sunneklaas
Dat Sinterklaas er op Ameland anders aan toe gaat, moge duidelijk zijn. ‘Toch stamt ook dit feest af van de originele verhalen over Sint-Nicolaas’, vertelt Margry. De goedheiligman was, naast een kindervriend en een beschermer van zeelui en armen, ook huwelijksmakelaar. ‘Een oude legende vertelt het verhaal van een arme man die niet genoeg geld had om aan een huwelijkspartner voor zijn dochters te komen. De dochters belandden daardoor bijna in de prostitutie. Totdat Sint-Nicolaas geld door het raam van de man gooide, waardoor hij een bruidsschat had om zijn dochters alsnog uit te huwelijken. De traditie van de chocolade munten komt daar ook vandaan.’

Tot de negentiende eeuw was Sinterklaas niet alleen een feest voor kinderen. Het zoeken naar een geschikte partner speelde ook een rol. Jonge mannen en vrouwen gaven speculaaspoppen of liefdesbriefjes aan degene op wie ze een oogje hadden. Nu Sinterklaas vooral een kinderfeest is geworden, is dat aspect op de meeste plekken verdwenen. ‘Maar in relictgebieden, zoals op Ameland, maakt het nog steeds deel uit van de traditie. Op een eiland met een beperkt aanbod van jongeren was het belangrijker om die functies in stand te houden’, aldus Margry.

Om die reden wordt er tijdens Sunneklaas ook onderscheid gemaakt tussen kinderen en jongemannen. Hofmakerij is iets voor jongvolwassenen. Het is niet passend minderjarigen mee te laten doen aan het verleidingsspel, daarom blijven zij tijdens Sunneklaas binnen.

Click the link ….. 👇
https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a38117085/traditie-ameland-sunneklaas/

Horror op Ameland: wie stout is, krijgt een klap tijdens Sunneklaas

Geen goedheiligman, pepernoten of schoencadeautjes, maar mannen verkleed in horrorachtige pakken en dierenvermomming, vrouwen die geslagen worden met stokken en meer dan eens een raam dat sneuvelt in de feestelijkheden. Op Ameland houden ze er hun eigen sinterklaastradities op na. Pottenkijkers zijn niet welkom.

„Het Amelandse Sunneklaas is een heel geheimzinnig feest en dat is niet voor niets”, vertelt journalist Arnold-Jan Scheer, die meer dan dertig jaar onderzoek deed naar de oorsprong van Sinterklaas en zijn hulpjes. „Het is een uniek cultureel fenomeen dat alleen nog op afgelegen plekken bestaat.”

Click the link …. 👇
https://dvhn.nl/groningen/wadden/Horror-op-Ameland-wie-stout-is-krijgt-een-klap-tijdens-Sunneklaas-28090240.html

SunneKlaas

Officieel begint het ritueel om 17:00. Op de website van Ameland Nieuws staan een aantal regels over het feest, dit vooral voor de toeristen die onverhoopt toch op het verkeerde moment op Ameland verzeild zijn geraakt. Op de site staat: “De Gemeente Ameland laat weten dat het Sunterklaas vooral een feest van, voor en door Amelanders is. “ Verder stellen ze de volgende regels:

1..Op 5 december mogen jongens beneden de 12 jaar & meisjes en vrouwen tussen 17.00 uur en 19.00 uur niet buiten komen;

2..Op 6 december mogen jongens beneden de 18 jaar & meisjes en vrouwen na 17.00 uur niet meer buiten komen.

Yvonne > Maar het is geen Cult hóór, ben je gék, dat is een traditie
Vrouwen moeten verplicht binnen blijven anders krijgen ze een pak slaag
Maar nog steeds niks aan de hand hoor, Is een Traditie
En niet alleen op Ameland

Tjonge dat ik hier niet eerder van op de hoogte ben gesteld…
Whoww De duivel speelt zijn spel op sommige Waddeneilanden 👿

Nou dit gaat een bijzondere SERIE worden

Ouwe Sunderklaas

Yvonne > > Kijk dit geven ze als omschrijving op Wikipedia…
Hier hebben we al een tweede eiland Texel …
Voor de mensen op sommige waddeneilanden, die zullen hier niet blij van worden….. 🫤🫤🫤 Maar ik lig stuk te gaan van het lachen…
Ik laat me echt niet afslaan voor een ritueel he , Ik snap wel dat ze alles binnen kamers willen houden
Willen ze bij de Free Masons ook, gaat hem nu even NIET worden whahaha

Ouwe Sunderklaas
Ouwe Sunderklaas (Tessels, “Oude Sinterklaas”) is een traditioneel Tessels feest, dat gevierd wordt op 12 december, een week na Sint-Nicolaasdag.[1] Het heeft met het sinterklaasfeest zoals dat op de vaste wal gevierd wordt niet veel te maken. Ouwe Sunderklaas vertoont overeenkomsten met decemberfeesten op de overige waddeneilanden, zoals Klozum op Schiermonnikoog, Klaasohm op Borkum, Opkleden op Vlieland, Sunderum op Terschelling en Sunderklazen op Ameland. Op Zoutkamp bestaat een soortgelijk feest, het zogenaamde sinterklaaslopen. Het gebruik was vroeger ook bekend in Harlingen en op Wangerooge en Helgoland. Op het Bildt, een waddenkustgemeente en van oorsprong Hollandse polder, vindt men de naam sunderklaas nog terug maar wordt deze tegenwoordig[(sinds) wanneer?] voor Sinterklaas gebruikt.

Geschiedenis
Ouwe Sunderklaas heeft al een lange traditie op het eiland. Vroeger was er wel een relatie met de bekende Sunderklaas aan de vooravond van 6 december: op die dag werd een verkleedfeest gevierd dat een vooraankondiging van het grotere feest op 12 december was. Dit werd Nuwe Sunderklaas genoemd (“Nieuwe Sinterklaas”). Tegenwoordig[(sinds) wanneer?] wordt het gewone sinterklaasfeest op Texel niet anders gevierd dan aan de “overkant”. Net als bij de andere sinterklaasvieringen lag de nadruk vroeger nadrukkelijk op het bestraffen van wie slecht gedaan heeft en het belonen van wie goed gedaan heeft. Deze invulling heeft het feest nog altijd, maar het parodiërende, carnavaleske heeft wel een voornamere plaats verworven.

Traditie
Ouwe Sunderklaas is een verkleedfeest waarbij de eilanders zich onherkenbaar vermommen en ’n vreemde stem opzetten.[1] In deze uitdossing gaan zij langs de deuren en nemen zo bekenden in de maling. Ook de actualiteit wordt op de hak genomen. Dit wordt in dialect speule (“spelen”) genoemd. Na deze verkleedpartij wordt onthuld wie wie was en wordt er nog lang doorgefeest. Behalve satire is Ouwe Sunderklaas natuurlijk ook gewoon gezelligheid en worden er de nodige biertjes gedronken.
De dag na Ouwe Sunderklaas wordt tegenwoordig[(sinds) wanneer?] meer en meer gebruikt voor het naklazen, waarbij de flesjes bier en de andere versnaperingen die op 12 december niet opraakten, alsnog worden genuttigd.

Betekenis tegenwoordig
Hoewel Ouwe Sunderklaas een oud feest is, is de traditie op Texel nog altijd erg actueel. Het is een belangrijk onderdeel van de eilander identiteit. Hoewel de laatste jaren meer en meer bezoekers van het vasteland naar Texel komen om het feest te ervaren, blijft het ook voor veel eilanders toch bij uitstek een feest voor echte Texelaars. Juist hierdoor heeft de traditie zich zo kunnen handhaven.

Ook in sommige kinderboeken wordt het feest beschreven.

Click the link …. 👇
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouwe_Sunderklaas

Wij Gingen Naar Een Geheim Vreemd Volksfeest En Dit Gebeurde… | LIEF NACHTBOEK 🌜📖

Waddeneilanden ….

Texel = Ouwe Sunderklaas > > Soort carnaval
Vlieland = Opkleden > > Stuk gemoedelijker
Terschelling = Sunderen > > Lijkt op Helloween
Ameland = SunneKlaas > > En daar gaat het er net iets anders aan toe

Yvonne > > Ze noemen het een traditie, daar op Ameland….
Maar als je iets te verbergen hebt….
Dan heeft het NIKS meer van doen met een Traditie…
Maar dan word Traditie een Ritueel …
Rituelen zijn satanisch…Satanisten eren Moloch – Baal

Dit begint te lijken op die Walpurgisnacht Serie …. 👇
https://t.me/YvonnedaSilva/58356

Het woord “SunneKlaas” ….Daar kom ik later op terug …

Sinterklaas – duivels feest op Ameland > > Artikel … 6 december 2019

Ameland viert zijn eigen Sinterklaas – een duivels feest, alleen voor mannen, met gevechten en onheilspellend hoorngeschal. Vrouwen en kinderen blijven binnen. De traditie is eeuwen oud en pottenkijkers van de wal moeten oppassen: kom maar niet. Reishonger ging toch voorzichtig kijken…

Het is winderig en koud. Mannen in witte gewaden lopen in groepjes over straat. Er klinkt gebrul. De straten van Hollum worden ‘geveegd’, zoals het heet: vrouwen en jongeren moeten vanaf vijf uur naar binnen. Tijdens Sunneklaas zijn overal de gordijnen dicht. En als er toch ergens licht naar buiten schijnt worden de ramen ingeslagen – dat doe je daarna nooit weer. De straatlantaarns zijn uit, auto’s mogen niet meer rijden. Er is veel geheimzinnigheid – Sinterklaas is hier duivels. En Zwarte Piet bestaat hier niet.

Sunneklaas – voor echte mannen
Om zeven uur zijn de straten schoon en gaan de mannen op geheime adressen naar binnen. Ze verkleden zich en komen na een uur in angstaanjagende vermommingen weer naar buiten. Niemand herkent iemand, zelfs familie niet, en de mannen praten met verdraaide stemmen. Ze blazen en grommen luid in buffelhoorns. In groepen van acht dolen ze door de straten, op zoek naar jongeren en vrouwen. Om die daarna alsnog hardhandig met hun staf naar binnen te ‘tikken’.

Sunneklaas – duivels broertje van Sinterklaas
Ik sta in een tuintje koud te worden. Ik ben hier per ongeluk beland. Overal klinkt gevaarlijk gegrom: Sinterklaas brult in zijn buffelhoorn. Angst golft door het dorp. Als groepen elkaar tegenkomen worden de krachten afgetast. Handen worden geschud, er wordt getrokken aan elkaar (fûskje), wie is wie? Is dit misschien een jongere die zich heeft verkleed? Is dit een verklede vrouw, die illegaal op straat is? Het loopt dit keer goed af – de Sunneklazen laten elkaar met rust en zoeken verder.

Mijn hart klopt sneller dan normaal. Ik kijk ademloos toe en bemoei me nergens mee. Want pottenkijkers worden niet zo gewaardeerd. Zo werd ooit in vier minuten de auto van de burgemeester slooprijp gemaakt – hij wilde zijn licht niet uitdoen. Amelanders zouden het liefst zien dat de boot niet vaart deze twee dagen. En hotels en restaurants zijn sowieso gesloten. Ik heb geluk dat ik überhaupt ergens op Ameland een bed gevonden heb voor vannacht. In de verte komt weer grommend een groepje aangelopen. Precies mijn kant op…

Sinterklaas – Germaans ritueel
Vrouwen en jongeren zitten vanaf vijf uur in ‘huisjes’. Dat zijn cafés en particuliere huizen die door een van hout getimmerde entree te herkennen zijn. Ze mogen niet op straat. De mannen gaan de huisjes in en uit, en drinken en dansen zich er warm. En wanneer er met de staf gestampt wordt – dansen vrouwen ook. Zo gaat het hier op 4 en 5 december al eeuwen lang. De wind huilt en ik kruip nog verder in mijn jas…

Het ritueel van Sunneklaas heeft een heidense geschiedenis. De Germanen stonden model. Het ging erom de duisternis te verjagen en de vruchtbaarheid te vieren. Je ziet die gebruiken ook nog steeds in Oost Europa (Krampus), Noord-Frankrijk en op andere plekken, waarbij de angst voor het donker en het stimuleren van de vruchtbaarheid centraal staan. Ook op onze geïsoleerde waddeneilanden is de traditie nog altijd levend.

Sunneklaas – niet voor vreemden
De eigenaar van mijn slaapadres, ergens op Ameland, liep jarenlang zelf mee als Sunneklaas. Ik hoor de vreemdste details. Zo vertelt hij trots hoe zijn zoon als jongere een hele avond uit de handen van de Sunneklazen wist te blijven – hij was zo sterk als een beer. Vanavond is hij mijn beschermheer en loodst hij me door de straten van Hollum, waar de traditie nog het sterkst aanwezig is. Geen vrouwen te zien, en al helemaal geen vrouwen van de vaste wal. Bij de huisjes gaan we maar niet naar binnen, is zijn advies. En dat lijkt me een goed plan.

De traditie van Sunneklaas zal nog wel even blijven bestaan op het geïsoleerde eiland. Hier geen Zwarte Piet, geen roetveeg Piet, geen andere moderne fratsen. Al in oktober beginnen de Amelander mannen op schuiladressen te werken aan hun pakken. Het schept een band. In het kleine Hollum is iedereen ermee verbonden: traditie is traditie, kom niet aan Sunneklaas. En pottenkijkers zijn gewaarschuwd, bemoei je nergens mee, blijf aan de kant staan, want Sunneklaas is alleen voor Amelanders.

Naschrift: ……..binnen een dag na deze reportage kwamen op de redactie de eerste dreigmails binnen vanaf Ameland. Reishonger is echter van mening dat een respectvolle reportage van een activiteit die plaats had op de openbare weg – en waarin we op een normale manier terecht kwamen – in 2019 gewoon gepubliceerd kan worden. Van besloten feesten doen we geen verslag. Dit was openbaar.

Click the link …. 👇
https://www.reishonger.nl/reisverslagen/sinterklaas-duivels-feest-op-ameland/

Mannen in creepy maskers en vrouwen die worden geslagen met stokken: Welkom op Ameland!> > Artikel … 13 april, 2018

Mannen in creepy maskers en vrouwen die worden geslagen met stokken: Welkom op Ameland!

Ahhh Sinterklaas, het favoriete feest van jong en oud. Ouders verwennen hun kinderen, studenten kopen veel te vroeg kruidnoten omdat deze steeds vroeger in de winkel komen te liggen en kinderen zetten hun schoen. Sinterklaas brengt vreugde bij iedereen. Maar mocht je er nou over nadenken om tijdens Sinterklaas naar Ameland op vakantie te gaan? Ik zou het je sterk afraden… Ik wil jullie graag voorstellen aan de creepy Amelandse versie van Sinterklaas: Sunneklaas.

Schijnbaar wil Ameland niet dat heel Nederland weet dat zij een tamelijk vreemd feest vieren in plaats van het lieflijke Sinterklaas. Ze doen erg hun best om het buiten de media te houden, zo zijn op Youtube bijna geen beelden ervan te vinden. Eén filmpje probeert wel uit te leggen waar het feest om draait, maar daar hebben een aantal Amelanders op gereageerd dat het echt niet zo gaat. Eh, ja, dan moet je maar vertellen hoe het wel gaat, anders komt er alleen maar meer verkeerde informatie over… Maar goed, ik heb geen boodschap aan hun wil om het feest geheim te houden, ik ga jullie lekker toch vertellen wat zij vieren. Zoals ik al zei vieren de Amelanders op 5 en 6 december het feest Sunneklaas. Nou klinkt het woord niet als iets heel engs, Sun lijkt op de zon en klaas doet ons nog steeds denken aan Sinterklaas. Dus een woord dat Sinterklaas en de zon samenvoegt, dat kan toch niks engs zijn? HAHA JA DUS WEL!

Met Sunneklaas lijken we een behoorlijk aantal jaar terug in de tijd te worden gegooid, waar mannen nog steeds de baas zijn over vrouwen en hen kunnen vertellen wat te doen. Het motto van de dag luidt dan ook: “Wie niet horen wil, moet maar voelen”. Dit is niet bij wijze van spreken, vrouwen mogen echt geslagen worden tijdens dit feest. Tijdens Sunneklaas gaan gemaskerde mannen de straat op, ze blazen op hoorns en slaan met stokken op de grond. Vrouwen en kinderen mogen niet naar buiten tijdens het feest, als zij dit wel doen worden ze terug naar huis gejaagd of zelfs geslagen.

Officieel begint het ritueel om 17:00. Op de website van Ameland Nieuws staan een aantal regels over het feest, dit vooral voor de toeristen die onverhoopt toch op het verkeerde moment op Ameland verzeild zijn geraakt. Op de site staat: “De Gemeente Ameland laat weten dat het Sunterklaas vooral een feest van, voor en door Amelanders is. “ Verder stellen ze de volgende regels:

 1. Op maandag 5 december mogen jongens beneden de 12 jaar & meisjes en vrouwen tussen 17.00 uur en 19.00 uur niet buiten komen;
 2. Op dinsdag 6 december mogen jongens beneden de 18 jaar & meisjes en vrouwen na 17.00 uur niet meer buiten komen.

Nou ben ik echt niet iemand die niet graag thuis zit, een avondje op de bank klinkt mij als muziek in de oren. Maar als ik binnen zou moeten blijven voor een feest waar mannen graag verkleed op straat gaan lopen om veel lawaai te maken en hopen vrouwen naar binnen te jagen, dan zou ik daar toch niet echt blij van worden. Amelanders blijkbaar wel!

Om stipt 17:00 uur worden alle lichten op het eiland gedoofd, waarna de mannen, onherkenbaar door enge maskers en kostuums de straat op gaan met bezems, knuppels en stokken om de vrouwen en kinderen van de straat te halen. Terwijl deze Sunneklazen zich op straat begeven moeten alle andere eilanders hun ramen blinderen. Als er maar een klein beetje licht naar buiten valt wordt de ruit stukgeslagen en de bewoner afgerost.

Hoewel dit natuurlijk niet heel gezellig klinkt, schijnen Amelanders er echt maanden naar toe te leven. Ook niet alle verhalen zetten het zo negatief en eng neer als hierboven. Rond 19:00 begint eigenlijk pas het echte feest. De mannen, nog steeds gekleed in maskers en kostuums gaan langs de vrouwen, die zich dan gegroepeerd hebben in ‘open huizen’. Aangekomen in zulke open huizen tikken de gemaskerde mannen met een stok op de grond. De vrouwen moeten dan een dansje doen of er overheen springen. Soms wordt er ook gewoon met elkaar gedanst, of drinken ze een borrel samen. In ieder geval wordt er uiteindelijk dus nog best wel een feestje van gemaakt.

In een artikel van NOS wil de directeur van VVV Ameland het feest wel toelichten. Hij noemt het een oud en traditioneel feest van Amelanders onder elkaar. Mannen gaan verkleed de straten op en de vrouwen en kinderen zitten verkleed in allerlei huisjes. De mannen kloppen aan en gaan een toneelstukje opvoeren en spelen muziek. De grap is om de regels te overtreden. De vrouwen gaan dan stiekem van huisje naar huisje sluipen, ook wel “tuintje sloep” genoemd. Wanneer je wordt opgemerkt door een man, dan komen er geen knuppels aan te pas, maar wordt je gepakt en teruggebracht naar je huisje. Zoals de directeur zegt: “Die spanning maakt het feest gewoon hartstikke leuk!”

Nou moet ik zeggen, de laatste versie vind ik best vermakelijk klinken. Het lijkt een beetje op het spelletje “pakkertje” dat we vroeger speelden op het schoolplein in de pauze (of ben ik de enige die dit speelde?). Maar voor de zekerheid blijf ik op 5 en 6 december toch maar weg van Ameland.

Click the link … 👇
https://alibicode.nl/2018/04/13/mannen-in-creepy-maskers-en-vrouwen-die-worden-geslagen-met-stokken-welkom-op-ameland/

Sunny Side Up (Telefilm 2015)

Judith (27) en Daan (28) zijn een hip Amsterdams stel dat zeven jaar bij elkaar is. Ze hadden dat graag met een weekendje Barcelona of Istanbul gevierd, maar Daan is net zijn baan kwijt. Omdat hij even krap bij kas zit hebben ze, onwetend van deze traditie, voor hun jubileum dit weekend op Ameland het nieuwe vakantiehuis, geleend van de Judiths baas.

Eenmaal daar wordt al snel duidelijk dat de eilanders willen dat ze vertrekken. Ze stellen hen zelfs een ultimatum. Judith belt haar baas, die de twee stadse fratsen vierkant uitlacht. Jullie zijn toch niet bang? Gewoon negeren die eilanders met hun achterlijke gewoonten. Judith wil naar huis, Daan wil blijven. Hij laat zich niet wegjagen. Niet nog een keer.

Click the link en lees daar verder… 👇
https://hollandsefilm.nl/sunny-side-up-telefilm-2015/

We gaan eerst effe iets anders laten zien….

Dan begrijp je alvast waar ik naar toe wil, en kun je zelf ook connecties gaan leggen ….

Tjonge die gasten daar op Ameland, willen er zeker van zijn, dat wij op het vaste land, niks weten wat daar werkelijk gebeurd….

Maar is dat niet het zelfde als bij de Free Masons, neem bijvoorbeeld nu die Bohemian Grove …
Daar is ook alles duister wat daar gebeurd….
Ook daar aanbidden ze de duivel….

Nu wil ik niet meteen zeggen, wat op Ameland gebeurd, dat het hetzelfde is als de Bohemian Grove…
Maar alles wat in het duisternis gebeurd…
Kan het daglicht niet verdragen hé….
En aangezien hun er alles aan doen, om het geheim te houden, dan komen er wel een aantal vraagtekens he….

Nu ben ik al online aan het zoeken….
En er is bijna GEEN beeld materiaal, wat er daar daad werkelijk gebeurd op Ameland…

Maar de eerste foto’s die ik vanmorgen vond online…
Sunneklaas in 1960 met babypoppen
Die vond ik toch maar wat vreemd….
Vandaar dat ik nu, dacht aan de Bohemian Grove ….

Plus het feit….
Ik vond een filmpje op Youtube.. over SunneKlaas ..
En nou ging het me niet meteen om het filmpje…
Want ze vertellen is niet veel anders dan wat er eerder hier op het kanaal is verschenen….
Alleen de start van het filmpje, gaf ook al meteen vraagtekens …

Maar……
De opmerkingen onder dat filmpje…
Die deden het nu even….
Ik ga het filmpje plaatsen met de link eronder van You Tube….
Kun je zelf al beginnen met lezen…
Ik heb al kopieën gemaakt van bepaalde opmerkingen ….
Die ik er meteen bij ga zetten …
Aangezien ik niet veel kan schrijven in een bericht met foto’s…
En maar 9 foto’s kan plaatsen …
Worden dit meerdere kleine berichten…

En ja, het kan fake zijn, Het kan echt zijn….
Maar waar rook is, is vuur…
En als je dadelijk de rest ziet en leest…
Van Ameland….
Dan is het een en een bij elkaar optellen…
Althans voor mij dan hé…

En ja iedereen heeft een eigen inzicht…
En ja iedereen heeft een eigen interpretatie van iets …
Maar mijn nekharen gingen over eind staan…

Dit is het filmpje… Waar ik het net over had …
De tekens van Moloch en de One-Eye zijn aanwezig….
En als dit hele gebeuren Sunneklaas geen Illuminati iets zou zijn, waarom dan deze tekens ??
En waarom dan alles zo geheim ??

Dit zijn de foto’s uit 1960 van SunneKlaas …..

Waarom worden daar baby poppen getoond ??

Toen ik dit zag, moest ik dus meteen denken aan de Bohemian Grove ….

Want wat word daar gedaan ??
Daar word Moloch en Baphomet geëerd …
En daar worden menselijke offers gebracht…

Aangezien ze zelf aangeven daar op Ameland, dat deze SunneKlaas traditie niks te doen heeft met Sinterklaas, zoals wij die kennen….
Want het zijn twee verschillende dingen, en wij weten niet waar we over praten hé !!

Gaan er dus alarm bellen rinkelen …

Hier heb ik een aantal opmerkingen samen gezet….Die onder het filmpje staan, maar er staat nog veel meer…
Die mensen uit Ameland zijn echt Vijandig hoor.. Whowww
En ja, dit is wat ik gelezen heb, en ja ik weet er kunnen fake accounts op zitten… Want tenslotte…. Wat hun daar uitspoken…
Mag NIET naar buiten komen hé, want dat is namelijk hun Traditie…
In mijn ogen geen traditie maar een ritueel.. Maar goed…
Maar ik heb ook moeten lachen van sommige reacties whahaha
Click the link en lees zelf….👇
https://www.youtube.com/watch?v=5CRBCjXUsYI

Sunneklaas ….. Artikel 5 December 2008

Dat geheimzinnige feest op Ameland wat niets met Sinterklaas te maken heeft maar wel op dezelfde datum plaatsvindt 🙂

Heb mijn wortels op het eiland dus vandaar dat ik er deze keer bij ben. Maar is eigenlijk voornamelijk om mijn kinderen het ook een keer te laten meemaken. En als het bij ze aanslaat maken we er een traditie van.

Yvonne > > Zoals je kan lezen….
Zijn het 2 verschillende gebeurtenissen….
Waar hij zijn kinderen in 2008 nog niet mee heeft geconfronteerd….
Waarom niet, als het zo’n geweldig iets zou zijn ???
Of was hij bang, dat er iets met zijn kinderen zou gebeuren ???

Is maar een gedachte he !!! 😉

Click the link …. 👇
https://rkvssr.nl/2008/12/05/sunneklaas/

Sunneklaas op Ameland
Waddeneilanden ….
Deze site verteld een beetje, wat er op de eilanden gebeurd…
Texel = Ouwe Sunderklaas > > Soort carnaval
Vlieland = Opkleden > > Stuk gemoedelijker
Terschelling = Sunderen > > Lijkt op Helloween
Ameland = SunneKlaas > > En daar gaat het er net iets anders aan toe

Sunneklaas op Ameland ……

In kleine besloten gemeenschappen blijven tradities veel langer bestaan dan in de rest van Nederland. Dat geldt zeker voor de Waddeneilanden, die zich door hun geïsoleerde ligging eenvoudiger aan veranderingen op het vasteland kunnen onttrekken. Na de reformatie zijn veel tradities in Nederland verdwenen, omdat uitbundige vieringen door de calvinisten werden verboden en omdat het niet langer was toegestaan om heiligen te vereren. Sint Nicolaas is de schutspatroon van vissers en zeevarenden en was om die reden de belangrijkste heilige op de Waddeneilanden. Soms laat een hechte gemeenschap zich niet dwingen en blijft een traditie tegen de wil van de kerkleiders in bestaan. In dit artikel neem ik u mee naar de viering van Sinterklaas op de verschillende Waddeneilanden. We beginnen onze reis op Texel en verplaatsen ons daarna steeds een eiland oostwaarts. De aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar de vieringen op Ameland en op het Duitse Waddeneiland Borkum, omdat die vieringen het dichtst bij de oorsprong zijn gebleven.

Op Texel heeft het feest in de loop der jaren grote veranderingen ondergaan en is verworden tot een wedstrijd van carnavaleske toneelstukjes. Hoewel de viering uitsluitend bedoeld is voor de Tesselaren en de toneelstukjes vooral lokale issues behandelen, zijn toeristen welkom om het feest als toeschouwer mee te maken. Ook worden verslagen en foto´s van de viering vrij op internet en in de (lokale) media geplaatst. Voor Ameland is dat een doemscenario. In dorpen als Hollum en Ballum zijn toeristen niet welkom en zijn de meeste hotels tijdens de viering gesloten. Hier houdt men grotendeels vast aan de oorspronkelijke viering, is fotograferen verboden en zwijgen de inwoners over de viering tegen niet-eilanders. Het doel hiervan is uiteraard om bemoeienis van buitenstaanders te voorkomen, de eigen identiteit te behouden en daardoor de gemeenschapszin te bevorderen.

De toekomst zal moeten uitwijzen of Ameland hiermee de juiste keuze heeft gemaakt. De geheimzinnigheid rondom de viering versterkt absoluut het wij-gevoel onder de eilanders en tot nu toe is Ameland het enige Nederlandse Waddeneiland dat grote veranderingen aan de viering heeft kunnen voorkomen, maar de tendens is op dit moment dat extreemlinkse groepen zich steeds meer gaan afzetten tegen alles wat zij niet begrijpen. Zij doen dit rücksichtslos en zonder enige kennis van zaken. Onbekend maakt onbemind. Op internet en in de media verschijnen steeds vaker berichten dat op Ameland een raar feest wordt gevierd, waarbij gemaskerde mannen de straat op gaan om vrouwen te slaan. Dat is uiteraard onzin, maar de zwijgzaamheid van de Amelanders werkt hierbij wel geruchtbevestigend.

Het is opmerkelijk dat inwoners van de Waddeneilanden eigenlijk geen flauw idee hebben wat zij nu eigenlijk vieren met Sinterklaas, zodat zij zich ook niet kunnen verdedigen tegen onterechte aantijgingen van buitenstaanders. Sommige eilanders menen dat de viering is voortgekomen uit Germaanse of uit Keltische gebruiken en bedoeld was om boze geesten te verjagen. Anderen melden dat de gebruiken stammen uit de tijd van de walvisvaart, waarbij de na lange tijd terugkerende mannen moesten laten zien dat zij de baas waren. De meeste eilanders maakt het echter helemaal niet uit wat de betekenis van de gebruiken is. Het is hun feest, het maakt deel uit van de eilandcultuur en is daarmee een belangrijk onderdeel van hun identiteitsvorming. Vastelanders dienen zich daar niet mee te bemoeien. Over één ding zijn de inwoners van alle Waddeneilanden het met elkaar eens: hun sinterklaastradities hebben niets te maken met Sinterklaas. En daarin vergissen zij zich.

Texel
Zoals beloofd beginnen wij onze reis op Texel, waar van de oorspronkelijke viering niet veel is overgebleven. De oudste vermelding van het feest dateert uit 1816, als het feest ´dat sinds enige jaren wordt gevierd´ door toenmalig burgemeester G. Reinbach wordt verboden wegens ´het schrik aanjagen en verstoren van de rust en zelfs het zich vertonen in de gedaante van beesten´ en omdat de feestvierders er niet voor terugdeinsden om ´voorbijgangers op publieke straten te mollesteren en voorts Twist en Tweedragt te verwekken´.

Erg lang kan dit verbod niet hebben bestaan, want in 1864 en 1865 publiceert onderwijzer Dirk Dekker, geboren in Oudeschild in 1822, in het tijdschrift ´Nederland´ zeven verhalen over het Texels volksleven uit zijn jeugd. Hij beschrijft hierin onder meer het Sunderklaasfeest, zoals dat rond 1830 zal zijn gevierd. De Sunderklazen beijverden zich in zijn tijd om zich zo afzichtelijk mogelijk toe te takelen. Zij droegen een witte wijde broek met witte wijde lappen om het lijf, een torenmuts van karton en een grim (masker). Zij spraken door een koehoorn en produceerden verder slechts hoge piepgeluiden en geblaas. Ook schrijft Dekker dat zich geen kinderen of aankomende jongelingen op straat mochten vertonen of zij hadden knuppelslagen te vrezen. Ook meldt hij dat de avond eindigde in de herberg en veelal uitliep op een kloppartij tussen het minst beschaafde deel der aanwezigen.

Later schijnt het Sunderklaasfeest opnieuw verboden te zijn geweest. In 1923 schreef folklorist D.J. van der Ven in ´Ons Eigen Tijdschrift´: Sedert burgemeester Strick van Linschoten een dertig jaar geleden alle Texelsche jonge harten op één slag veroverde door het eertijds verboden (maar toch in het geheim gevierde) Ouwe Sunderklaas-feest weer in eere te herstellen, wordt dit feest met het jaar drukker gevierd en brengt het de midwintervreugd uit de huizen en café´s waar braaf gedanst wordt, ook op straat.

Meer informatie over de vroegere viering leren we van onderwijzer en schrijver Dirk Leonardus Daalder, die in 1887 werd geboren in Oosterend. In ´Schimmenspel´ uit 1940 beschrijft hij zijn jeugd op Texel en wijdt hij ook een hoofdstuk aan Sinterklaas. Hij zit op dat moment in de vijfde klas en is dus elf jaar, want hij is in november jarig geweest. Daarmee weten we dat de viering uit zijn beschrijving zich afspeelt in het jaar 1898. Het feest begint op de avond van 4 december. Dan zijn er volop kruudbôltjes, Jantjes van Gaaien, taaitaaitjes en sukerdetaai, want, schrijft Daalder, ´de fenters lóópe de deur plat en je moet van iederien toch wel wàt kóópe…..´. Op 5 december staat er ´s middags een ´broeder´ op tafel. Dat is een rond plat krentenbrood, met een rijke vulling van roomboter, kaneel en bruine suiker. Soms is er beulinggort, snikkiedik of sakkoek-mit-stroop. De vader van Daalder zegt in het verhaal dat hij alles lust, behalve sop, troet, slinger-om-de-trap en gort-in-t-zakkie. Ik zou het zeer op prijs stellen als een oude Tesselaar mij zou kunnen vertellen wat deze gerechten inhouden.

Tegen vijf uur, als het al flink donker wordt, gaan de jongelui de straat op. Zij wachten op de streetfegers. Vrouwen en kinderen onder de achttien jaar mogen zich deze dag na zonsondergang niet meer op straat begeven. Waarom dat is, zal ik later in dit artikel bespreken. Zodra het donker is, komen de streetfegers. Dat zijn jongens van net boven de achttien, die gehuld zijn in een wit laken en voorzien van een roede van buigzame twijgen. Zij hebben de taak om de straten vrij te maken voor de Sunderklazen en kondigen hun komst aan met het blazen op koehoorns en het rammelen met kettingen. Dan begint een spel van kat en muis. De streetfegers proberen de straten vrij te maken, terwijl de jongelui onder de achttien juist proberen om zo dicht mogelijk bij de streetfegers in de buurt te komen, maar wel gewoon op straat te blijven.

Als de streetfegers voorbij zijn, komen de Sunderklazen tevoorschijn. Zij lopen in groepjes door het dorp en als de kleintjes hun mandje bij de schoorsteen hebben gezet en naar bed zijn, betreden de Sunderklazen de open huizen. Hier worden zij door de aanwezigen -opa´s, oma´s, vaders, moeders en meisjes boven de achttien- ontvangen en getrakteerd op een drankje en een hapje. Er worden vragen gesteld in een poging om te ontdekken wie zich achter een vermomming bevindt. De Sunderklazen zeggen niet veel, en als ze dat wel doen spreken ze door een trechter of lampenglas. Om acht uur worden de meisjes door een volwassen man, meestal de vader, naar een horecagelegenheid gebracht. Hier gaan zij hapjes bereiden voor de Sunderklazen. Om negen uur melden ook de Sunderklazen zich hier en wordt er tot diep in de nacht gedanst. De Sunderklazen houden hierbij hun grim op. De volgende morgen is het ´soekertjesdag´. De mandjes die de kinderen bij de schoorsteen hadden gezet, zijn gevuld met cadeautjes en lekkernijen maar dienen eerst door de kinderen te worden gevonden.

Daarna gaat het feest weer verder op 12 december, een dag eerder als 12 december op een zondag valt. ´s Middags is het ´Jonge Sunderklaas´. Dan lopen de kinderen verkleed en gemaskerd door het dorp. Net als de Ouwe Sunderklazen betreden zij de huizen. Hier zingen zij een liedje en worden daarvoor beloond met wat lekkers. De avond is bijna een kopie van een week eerder. Opnieuw komen de streetfegers de straten schoonvegen van minderjarigen en gaan de Sunderklazen de open huizen langs. En weer eindigt de avond in het plaatselijke café. Dit keer zijn daar echter alleen de Sunderklazen welkom en gaan de grims af.

In 1950 schreef D.L. Daalder ook nog een jeugdboek dat zich afspeelt in Oosterend. Het heet ´Fijn en Grof´en gaat over de vriendschap tussen een jongen en een meisje van verschillend geloof. Volgens Daalder waren nergens in Nederland de tegenstellingen tussen de geloven zo groot als in Oosterend, een dorp van destijds slechts vijfhonderd inwoners, maar met een katholieke, een hervormde, een gereformeerde en een doopsgezinde kerk. Elke inwoner van Oosterend was ervan overtuigd dat zijn kerk het ware christendom beleed en de andere kerken slechts bestonden uit dwaallichten en ketters. Veel inwoners gedroegen zich star en groetten elkaar niet eens in het voorbijgaan. Dat maakt het des te opvallender dat de dorpsgemeenschap het katholieke Sinterklaasfeest gezamenlijk vierde, maar geeft tevens een mogelijke verklaring voor het feit dat het afsluitende feest in de herberg volgens Dirk Dekker vaak uitliep op kloppartijen. In het boek komen tenminste twee personen voor die daadwerkelijk hebben bestaan: meester Daalder (de vader van de auteur), die tevens voorzanger was van de doopsgezinde kerk, en dominee Kuperus. Dit doet vermoeden dat het verhaal meer is dan een verzonnen jeugdroman, maar biedt in elk geval de mogelijkheid om vast te stellen dat het verhaal zich later afspeelt dan het Sunderklaasfeest van 1898 uit het boek ´Schimmenspel´, maar zeker voor 1915 toen Daalder emigreerde naar Nederlands Indië. Ook in ´Fijn en Grof´ wordt aandacht geschonken aan het Sunderklaasfeest.

In het boek besluit een van de twee hoofdrolspelers, de minderjarige Aai Visman, om stiekem mee te doen aan Ouwe Sunderklaas op 12 december. Het lukt hem om onherkenbaar te blijven, al blijkt achteraf dat zijn vriendinnetje hem had herkend aan zijn schoenen, maar haar mond had gehouden. Het is een van de leukste hoofdstukken uit het boek, maar voor dit artikel is slechts de omschrijving van het feest van belang. Daalder schrijft: ´Op de vijfde December scharrelden enkele kleine kinderen gemaskerd door ´t dorp. En ´s avonds zetten ze een mandje bij de schoorsteen, zongen een liedje en gingen dan naar bed´. Jonge Sunderklaas is, ergens tussen 1898 en 1915, dus verplaatst van 12 december naar 5 december. Ook schrijft Daalder: ´De vissers waren niet eens thuis gekomen op de vierde. Jonge Sunderklaas betekende van jaar tot jaar minder´. Hier is dus al sprake van afname van de interesse voor het feest door de jongste jeugd, waar ik later nog op terug zal komen.

Direct na de Eerste Wereldoorlog, in 1918, werd het Sunderklaasfeest op Texel opnieuw verboden. Dit verbod zou in 1935 weer worden opgeheven, maar had, net als de eerdere verboden, weinig indruk gemaakt. De viering ging gewoon door, zoals blijkt uit de beschrijving van het Sunderklaasfeest van 1923 in ´Ons Eigen Tijdschrift´ door de al eerder genoemde folklorist Van der Ven. De viering heeft dan al een meer carnavaleske invulling gekregen. Een belangrijk verschil is dat de streetfegers nu samen met de Sunderklazen op straat verschijnen. Zij jagen de jongelingen niet meer van straat, maar maken deel uit van een bonte stoet die zowel op Ouwe Sunderklaas als op Nieuwe Sunderklaas door het dorp trekt. Kinderen zingen:

Ouwe Sunderklaas gaat nooit verloren
Falderalderiere Falderalderare
Ouwe Sunderklaas gaat nooit verloren
Falderalderalderom

De Sunderklazen dragen nu grote en kleine bellen, die ze onophoudelijk laten rinkelen. Verder zijn er figuren als ´de keezentrekker´, ´de barbier´, ´de boeienkoning´ en ´de beer´. De keezentrekker is gewapend met een grote nijptang en de barbier met een scheerkwast. Zij rennen op jongelui af en proberen hen schrik aan te jagen. De barbier probeert daarbij bovendien om de jongens in te zepen met zijn scheerkwast. De boeienkoning is in kettingen gevangen, maar dreigt steeds te ontsnappen. De beer, tot slot, heeft het vooral gemunt op jonge meisjes die hij tracht te pakken. Op de symbolische betekenis van deze figuren zal ik later nog terugkomen.

Van 1940 tot 1945 was het Sunderklaasfeest weer verboden, al had dat dit keer niets met het feest zelf te maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het simpelweg niet toegestaan om je onherkenbaar op straat te begeven. Na de oorlog ging het feest van Ouwe Sunderklaas weer gewoon door, maar Nieuwe Sunderklaas nam in waarde af. Alleen in Den Burg werd nog op 5 december Nieuwe Sunderklaas gevierd. In de overige dorpen vierde men op 5 december alleen nog Jonge Sunderklaas, het feest van de kleintjes. In 1955 werd Jonge Sunderklaas daarom overgeheveld naar 12 december en ook in Den Burg stopte men met het vieren van Nieuwe Sunderklaas.

Tegenwoordig viert men op 5 december Sinterklaas op dezelfde manier als op het vasteland. Een week later, op 12 december, viert men Ouwe Sunderklaas, dat ook wel kortweg Ouwe Sunder wordt genoemd. Het programma is in elk dorp anders, maar de onderdelen van de viering komen voor een groot deel overeen. Er zijn een aantal locaties aangewezen waar gespeuld kan worden. Van vijf tot zes uur speulen de kinderen tot 12 jaar. Daarna volgt een kinderdisco met aansluitend de prijsuitreiking. Daarna zijn de oudere jeugd en de volwassenen aan de beurt om te speulen. Dat is overigens niet in elke gemeente zo. In Den Burg speult de oudere jeugd gelijktijdig met de jonge kinderen, maar wel in een eigen categorie, en is er voor hen na de prijsuitreiking een eigen (alcoholvrije) disco. Met speulen wordt gedoeld op het verkleed en gemaskerd, en dus onherkenbaar, opvoeren van een sketch, toneelstukje of liedje. Oorspronkelijk had het woord speulen een andere betekenis, maar daar kom ik op terug bij de verklaring van het feest op de Waddeneilanden.

Het masker wordt op Texel een grim genoemd. Om herkenning te voorkomen wordt de stem verdraaid of gebruik gemaakt van tekstborden. In de voorstellingen worden vaak lokale gebeurtenissen op de hak genomen. Achter de satirische voorstellingen gaat een serieuze vorm van sociale controle schuil: personen of instanties die in het voorafgaande jaar door hun handelen de aandacht op zichzelf hebben gevestigd worden op ludieke wijze in het openbaar terecht gewezen. De voorstellingen worden daarom ook door de plaatselijke politici met grote belangstelling gevolgd. Vervolgens gaan alle volwassenen naar een feestlocatie. Hier wordt nogmaals gespeuld, waarna de prijsuitreiking volgt. Daarna gaan de grims af en wordt er tot in de late uurtjes feest gevierd. Op 13 december gaan de volwassenen, ditmaal in normale kleding, opnieuw naar de feestlocatie om te gaan naklazen. Dit betekent dat er wordt gefeest totdat de overgebleven hapjes en drankjes op zijn.

De viering zal in deze vorm niet heel lang meer stand houden. De jeugd is niet meer te porren voor deelname aan het speulen en het aantal jonge speulers neemt jaarlijks af. Jongeren en jongvolwassenen vieren Sunderklaas liever als een driedaags carnaval met voorklazen, klazen en naklazen, waarbij het niet meer gaat om de traditie maar slechts om feesten en overmatig gebruik van alcohol. Voor de volwassen Tesselaars is Ouwe Sunderklaas nog steeds de belangrijkste traditie van het jaar, maar zij zullen niet kunnen voorkomen dat de viering over een jaar of tien zal zijn veranderd in een soort ´carnaval in december´.

Vlieland
We verlaten Texel en maken de oversteek naar Vlieland. Hier heet het Sinterklaasfeest ´Opkleden´. Johannes W. de Boer meldt in zijn scriptie voor de Universiteit van Tilburg uit 2014, getiteld ´Religieus-culturele achtergrond van het eiland Vlieland in het verleden en de moderniteit´ dat de vroegste bronnen getuigen van het bestaan van Opkleden in de 18e eeuw en dat er aanwijzingen zijn dat het gebruik reeds ver daarvoor plaatsvond in een andere vorm: Het Heylekoppen. De Boer verwijst hierbij naar de ´collectie Dirk Bruin´. Het blijft onduidelijk of die vroegste bronnen dateren uit de 18e eeuw of dat het gaat om latere bronnen die claimen dat het Opkleden al in de 18e eeuw bestond.

Ook verwijst De Boer meerdere keren naar een interview met Jan Houter uit 2012. Jan Houter, ook bekend als Jan van Vlieland, is een bekende verschijning op Vlieland. Hij is zeer actief in het verenigingsleven, is hoofdredacteur van Vlieland Magazine en (mede-)auteur van een groot aantal boeken over Vlieland. Uit de passages uit dat interview die door De Boer geciteerd worden, blijkt echter ook dat Jan Houter een bevlogen promotor is van Vlieland, maar zeker geen historicus. Zo verklaart hij ten onrechte dat de naam van het gebruik Pierepauwen is ontstaan door de prominente Franse aanwezigheid tijdens de Napoleontische Tijd en is afgeleid van ´Pierre et Paul´ (voor de naamsverklaring van Pierepauwen, zie: Pierepauwen op Vlieland), een bewering die hij in 2017 nogmaals doet in een interview met Janneke van der Veer voor het ´Volkscultuur Magazine´ van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Ook koppelt hij, eveneens ten onrechte, het Opkleden aan bijgeloof en aan het vroegere Heylekoppen.

Hoewel er vrijwel geen oude beschrijvingen zijn van het Opkleden op Vlieland, mag worden aangenomen dat het gebruik in dezelfde tijd is ontstaan als de sinterklaasfeesten op de andere Waddeneilanden en dat het feest op dezelfde wijze werd gevierd. Het ontbreken van oude publicaties zegt iets over de geïsoleerdheid van het dunbevolkte eiland en de daar geldende zwijgzaamheid over besloten tradities. De bekende, en zeer hoog aangeschreven, volkskundige Kaatje van de Graft benoemt Vlieland zelfs niet in de opsomming van Sinterklaasgebruiken op de Waddeneilanden in haar boek ´Nederlandse volksgebruiken bij hoogtijdagen´ uit 1947. Toch heeft Vlieland met die zwijgzaamheid niet kunnen voorkomen dat het feest, net als op Texel, grote veranderingen heeft ondergaan.

De intocht van Sinterklaas vindt op Vlieland pas plaats op 5 december, of in het daaraan voorafgaande weekend. Het Opkleden vindt eveneens plaats op 5 december, na afloop van het gewone sinterklaasfeest, maar op 4 december als 5 december op een zondag valt. Vroeger begon het Opkleden om zeven uur met de kinderen, om acht uur gevolgd door de volwassenen. Tegenwoordig wordt dat onderscheid niet meer gemaakt en begint iedereen om zeven uur. Het is een besloten feest voor de Vlielanders en vrijwel alle inwoners doen mee. Een deelnemer is of een opkleder of een rader. De opkleders worden Sinterklazen genoemd. Vroeger was de rol van opkleder voorbehouden aan volwassen mannen en waren zij vaak maandenlang in het geheim bezig om een pak te maken. Uit een artikel in de Leeuwarder Courant van 1963 blijkt dat toen al zowel mannen, vrouwen als kinderen konden meedoen als opkleder. Tegenwoordig zijn de pakken vaak gehuurd en ook het mombakkes (masker) is nu vaak vervangen door schmink. Net als op Texel beelden de opgeklede Sinterklazen een persoon of een recente gebeurtenis uit, die alleen door eilanders kan worden begrepen.

De Sinterklazen gaan, alleen of in een groep, langs de open huizen waar de raders zitten te wachten. In tegenstelling tot de speulers op Texel voeren de Sinterklazen geen toneelstukje op. Zij blijven stil staan en spreken geen woord. De raders lopen om hen heen, bekijken hen van heel dichtbij en trachten te raden wie er achter de vermomming schuil gaat en wat er wordt uitgebeeld. De raders mogen vragen stellen, die door de Sinterklazen slechts met een hoofdknik of nee-schudden worden beantwoord. Uiteraard wordt geprobeerd om de opkleder tot spreken te verleiden, om de herkenning te vergemakkelijken. Als een rader meent de Sinterklaas te hebben ontmaskerd, wordt de naam in het oor gefluisterd. Knikt de Sinterklaas ter bevestiging, dan wordt getracht te raden wat de opkleder uitbeeldt. Als ook dit met een knik wordt bevestigd, blijft de Sinterklaas nog enige tijd in het huis aanwezig. Hij of zij krijgt een drankje aangeboden, maar blijft gewoon ‘in het pak’. Daarna gaat de opkleder verder met de tocht langs de overige open huizen.

De maskerade gaat op Vlieland dus vooral om de geheimzinnigheid rondom het tenue, het herkennen van de opgeklede Sinterklazen door de raders en om het niet herkend worden, ook niet door directe familie en vrienden, voor de Sinterklazen. Dat vraagt in een kleine gemeenschap, waar iedereen elkaar kent, om veel creativiteit bij de opkleders en veel oog voor detail bij de raders. Een Sinterklaas kan zichzelf al verraden door zijn schoenen, een trouwring of een bepaalde handeling.

´s Avonds komen de opkleders, raders en andere belangstellenden naar een lokaal café voor het Bal-Demasqué. Vroeger werd dat gehouden in Badhotel Bruin, maar tegenwoordig in Grand Café De Oude Stoep. Om elf uur gaat de zaal open en begint hier het bal masqué. Gedurende een kwartier dansen de Sinterklazen ´in het pak´ met elkaar. Het publiek danst niet mee maar staat rondom de dansvloer. Rond half twaalf stopt de muziek en gaan de grote lampen aan. De ceremoniemeester, tegenwoordig is dat Rintje Kas die samen met zijn band ook de muziek verzorgt, roept ´Demasqué´, waarop de Sinterklazen hun mombakkes afzetten, zodat hun identiteit bekend wordt. Dit deel van het gebruik staat enigszins onder druk, nu steeds meer opkleders het mombakkes hebben verruild voor schmink. Na het demasqué gaan de grote lampen weer uit en wordt er tot in de kleine uurtjes gefeest.

Terschelling
Het volgende eiland dat we bezoeken is Terschelling. Hier viert men Sinterklaas op dezelfde manier als op het vasteland, al is de intocht doorgaans een week later. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen aan in de haven van West-Terschelling, maken een rondrit door het dorp en bezoeken daarna ook Oost-Terschelling. Op 5 december is het, net als op het vasteland, pakjesavond. Een dag later viert men alleen op Oost-Terschelling ´s avonds de waddenvariant van Sinterklaas, dat hier Sunderum of Sundrum heet. Dat is op zich best vreemd, want Sint Nicolaas is onder meer de schutspatroon van zeevarenden en schippers en van handelaren. Op Oost-Terschelling wonen veel agrariërs, terwijl West-Terschelling juist op de zee, de zeevaart en de handel is gericht. Waarschijnlijk heeft juist de ligging aan een haven, waardoor er meer contact was met inwoners van het vasteland, invloed gehad op het verdwijnen van het gebruik op West-Terschelling. Inwoners van West, die op Oost-Terschelling zijn geboren, mogen wel aan het feest meedoen.

Sunderum is op Oost-Terschelling springlevend, vooral in Baaiduinen, Midsland en Hoorn. Op Oost-Terschelling wonen slechts 2.500 mensen, maar elk jaar verkleden een paar honderd (vooral) jongemannen zich als Sunderum en zijn er ook honderden bewoners die hun huis of schuur open stellen, om samen met familie en vrienden de Sunderums te ontvangen. Vrouwen en meisjes mogen zich na zonsondergang niet meer op straat begeven en dat geldt ook voor jongens onder de zestien. De Sunderums betreden de open huizen, geven de aanwezigen een hand en vragen met verdraaide stem of zij weten wie ze zijn. Daarna nemen ze plaats en krijgen een ´witsje´ of een ´bruuntsje´aangeboden, jenever of beerenburg, waarna het raden gaat beginnen. In Hoorn wordt geen alcohol geschonken en daar is best iets voor te zeggen. Door het grote aantal te bezoeken open huizen, zijn veel Sunderums in de andere dorpen halverwege de avond al behoorlijk dronken. Net als op Vlieland eindigt de avond met een ontmaskering in een plaatselijk horecabedrijf. Op Oost-Terschelling zijn dat Bar Dancing WYB in Midsland en Café Restaurant De Groene Weide in Hoorn. In tegenstelling tot het demasqué op Vlieland waren het hier vroeger de vrouwen die de Sunderums mochten ontmaskeren. Tegenwoordig is dat verschil er niet meer. Om klokslag twaalf uur zetten de Sunderums hun masker af en onthullen zelf hun identiteit.

De viering van Sunderum lijkt erg op Het Opkleden op Vlieland, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Op Oost-Terschelling houdt men nog vast aan een aantal regels die op Vlieland lang geleden zijn verdwenen. Dat begint al met ´Het Pak´. Ook op Oost-Terschelling zijn er mannen die een pak huren en een eng rubbermasker kopen, maar er zijn ook nog veel Sunderums die zich op traditionele wijze kleden in een zelfgemaakt pak, bestaande uit natuurlijke of aangespoelde materialen die op het eiland te vinden zijn, zoals heide, stro, duinhelm, bladeren, kippenveren, visnetten, schelpen en zeewier, met een grinz (het masker, dat op Texel een grim en op Vlieland een mombakkes wordt genoemd) van jute of papier-maché en een haardos van uitgeplozen touw. Een echte Sunderum draagt dan ook nog kettingen en een koehoorn bij zich. Zij kondigden vroeger hun komst aan door met de kettingen over de grond te slepen en op de koehoorns te blazen, zodat iedereen de gelegenheid had om tijdig de straat te verlaten. Bij het betreden van de huizen werd de ketting gebruikt om meisjes te vangen. Het is jammer dat dit deel van de traditie vrijwel is verdwenen.

De rol van Sunderum, een samentrekking van ´Sunte Heerum´ wat vertaald kan worden als ´Sint Heer-oom´, is voorbehouden aan mannen uit de eigen gemeenschap. Tegenwoordig zijn er echter ook wel vrouwen die de rol van Sunderum spelen. Voor de jaren ´70 zou dit ondenkbaar zijn geweest. Om buitenstaanders uit te sluiten spreken de Sunderums tijdens hun rol Aasters, het dialect van Oost-Terschelling. Een buitenstaander die ´in het pak´werd betrapt zou vroeger zonder pardon in een sloot of op een mesthoop worden gegooid. Die tijd is voorbij, maar de eilanders waarderen de deelname van een buitenstaander zeker niet.

Er zijn meer overtredingen die vroeger zwaar werden bestraft. De straat was het territorium van de Sinterklazen. Meisjes in de huwbare leeftijd die het waagden zich op straat te begeven werden vroeger tentoongesteld, door hen vast te ketenen aan het hek van de kerk, terwijl volwassen vrouwen en kinderen naar huis werden geknuppeld. Ook diende er volstrekte duisternis te zijn. De straatverlichting bleef uit en de huizen dienden verduisterd te zijn. Het enige toegestane licht was afkomstig van de bovenlamp en de op een kier staande deur van de huizen die inlieten. Brandende buitenverlichting werd door de Sinterklazen stuk geslagen en als een huis niet verduisterd was, werd een ruit ingegooid.

Hoewel de regels formeel nog steeds gelden, gaat het er tegenwoordig allemaal wat gemoedelijker aan toe. Buitenstaanders worden getolereerd als toeschouwer, maar genegeerd als Sunderum. Vrouwen en kinderen, die zich op straat begeven, worden aan het schrikken gebracht maar hebben hooguit een speels tikje op het achterwerk te duchten. Verlichting en ramen zijn veilig.

Ameland.
We vervolgen onze reis op Ameland. In de inleiding schreef ik dat de viering van Sinterklaas op Ameland het dichtst bij de oorsprong is gebleven. Dat geldt dan vooral voor de dorpen Hollum en Ballum op de westkant van het eiland. In Nes en Buren, aan de oostkant van Ameland, wordt het feest anders gevierd en zijn de regels veel losser. Daar zijn zelfs ondernemers die de viering van Sunneklaas, soms ook geschreven als Sundeklaas of als Sûnneklaas, willen verplaatsen als 5 december op een vrijdag valt, omdat dit ten koste gaat van het weekendtoerisme. Daarbij wijzen zij erop dat het feest om religieuze reden ook wordt verplaatst als 4 en 5 december in een weekend vallen. In Hollum en Ballum willen ze hier niets van weten. Daar zijn toeristen sowieso niet welkom tijdens de viering van ´het feest zonder pottenkijkers´. Zelfs het VVV meldt expliciet op haar website dat Sunneklaas een feest is uitsluitend van en voor de Amelanders. Op de boot naar Ameland worden pamfletten uitgedeeld waarin in het Duits en het Nederlands aan de onwetende toerist wordt uitgelegd op welke tijden het vrouwen en kinderen niet is toegestaan om zich op straat te begeven. Dat laatste is overigens niet echt nodig, want de boten vervoeren op dat moment vooral veel oud-Amelanders die speciaal voor Sunneklaas terugkeren naar het eiland.

De zwijgzaamheid van de Amelanders over Sunneklaas, heeft er voor gezorgd dat er geen hele oude publicaties over het feest zijn te vinden. We moeten daarom aannemen dat Sunneklaas is ontstaan in dezelfde tijd als de Sinterklaasviering op de andere Waddeneilanden. In een krantenartikel uit 1933 wordt in elk geval al gesproken over een oud gebruik. De oudste mij bekende beschrijving van het feest is afkomstig van Dr. M.W. van Brakel-Immink, met aquarellen van kunstenares Jonkvrouw I(r)ma van Eysinga uit 1927 en werd gepubliceerd in De Vrije Fries, het jaarboek van het Keninklik Frysk Genoatskip van 1929. Van Brakel beschrijft de viering, zoals zij die in de voorafgaande tien jaar heeft waargenomen. Een ander schriftelijke verslag is afkomstig van schrijver en dichter Jobs Werumeus Buning, die het feest in 1948, samen met tekenaar Cees Bantzinger, in Hollum meemaakte. Werumeus Buning noemt Ameland in zijn verslag het ´eiland der demonen´. De door Bantzinger gemaakte tekeningen zijn in 1974 aangekocht door het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Daarna volgt een verslag van Drs. G.R. Kruissink, die samen met J. Wolthers in 1962 de viering in zowel Hollum als in Nes bijwoonde en samen met Drs. U. Vroom in 1972 de viering in Hollum bezocht. Ook heeft Kruissink de viering op diverse andere Waddeneilanden meegemaakt. Zijn verslag is in 1974 gepubliceerd in ´Uit het Peperhuis´, een tijdschrift van de vereniging ´Vrienden van het Zuiderzeemuseum´. Het vierde verslag is afkomstig van de bekende folklorist Sytse Jan van der Molen. Hij bezocht, samen met fotograaf Paul Vogt, in 1973 de viering in Hollum en publiceerde zijn bevindingen in 1980 in zijn boek ´Onze Folklore´. Ik zal deze vier uitgebreide getuigenverslagen, samen met de beschikbare informatie over de huidige viering, gebruiken om een beeld te schetsen van het feest op Ameland en de veranderingen die het feest in de afgelopen honderd jaar heeft ondergaan.

Van Brakel begint haar verslag in 1929 met: Het kan allicht goed zijn de oude gebruiken, die nog op de afgelegen dorpen op de eilanden heerschen, te beschrijven, want de verbeterde wegen en de gemakkelijker vervoermiddelen, waardoor een reisje naar den vastewal zooveel lichter wordt ondernomen dan vroeger, zullen hun nivelleerende macht ook over Ameland doen gevoelen en ´t zal niet zoo heel lang meer duren, dat de oude gebruiken onveranderd en onbeïnvloed door vastelandsgewoonten zullen blijven bestaan. Het zal met Hollum wel zoo gaan als met het aan de boot gelegen en veelbezochte Nes; het echte, kenmerkend archaïsche gaat er af. Zoo is het Sint-Nicolaasfeest in Nes eigenlijk een carnavalsavond geworden, waarbij enkele oude gebruiken als het van de straat jagen van de meisjes gebleven zijn. Ook in Hollum gaat het eenigermate dien kant uit en ik wil daarom, voordat het geheel is veranderd, een beschrijving geven van het feest, zooals ik het de laatste tien jaren heb gezien.

Door deze inleiding weten we dat de Sunneklaasviering in Nes, op de oostkant van Ameland, al in 1929 was verworden tot een soort carnavalsviering. Dat komt overeen met de beschrijving die Van der Ven in 1923 heeft gegeven van de Ouwe Sunderklaasviering op Texel. Van Brakel benoemt ook specifiek het bezoek van toeristen aan Ameland en van eilanders aan het vasteland als oorzaak van de nivellering van de traditie op de oostkant van het eiland en dit sluit naadloos aan bij de situatie op Terschelling, waar het feest in het veel door toeristen bezochte westelijke gebied niet eens meer wordt gevierd. Persoonlijk denk ik echter dat het ontbreken van toeristen in de wintermaanden een veel grotere factor heeft gespeeld in het behoud van de traditie in Hollum en Ballum, dan dat de aanwezigheid van toeristen van invloed is geweest op de veranderingen in Nes. Tegenwoordig zijn er genoeg mogelijkheden voor winterrecreatie op Ameland, maar dat was vroeger anders. Toen was een eilandenwinter in de dorpen buiten het toeristengebied vooral eentonig, donker en stil. De bewoners waren volledig op elkaar aangewezen en dan grijp je de kans op een feestje met beide handen aan.

Weken voor Sunneklaas werden de buffelhoorns al tevoorschijn gehaald en klonk het lugubere geluid van de hoorns in de schemeravonden door de dorpen. Voor de eilanders was dit de aankondiging van het komende feest, de bevestiging dat de mannen druk bezig waren om hun pakken te maken. Daarbij werden zij vaak geholpen door verre familieleden, zodat ook de naaste familie niet zou weten hoe zij er tijdens de viering zouden gaan uitzien. Ze maakten hoeden van karton of stro, die versierd werden met gekleurd papier. Hun witte gewaden werden beplakt met kleurige knipsels.

Ook de jongemannen tussen 12 en 18 jaar maakten zelf in het geheim een pak, al werden zij daarbij vaak geholpen door hun moeder, die uiteraard een zwijgplicht had tegen anderen. Deze ´Kleine Sunneklazen´ gingen op 4 december, een dag eerder dan de echte Omes, ´In het pak´ door het dorp en betraden daar de ´open huizen´. In tegenstelling tot bij Ouwe Sunneklaas mogen volwassen vrouwen zich nu gewoon op straat begeven. Het zijn de jongens onder de twaalf en de meisjes onder de achttien voor wie de straten tot verboden gebied zijn verklaard. Van Brakel schrijft dat zij vooral werd verrast door de ernst en statigheid waarmee de ´Kleine Omes´ hun rol vervulden. Zij beschrijft hoe zij, als buitenstaander getrouwd met een eilander, hardop moest lachen om een klein koddig verkleed kereltje, maar daar direct mee stopte toen ze merkte dat zij de enige was die lachte. Voor de inwoners van Hollum was ook Kleine Sunneklaas een uiterst serieuze aangelegenheid.

Het feest begon als op 4 december de school uitging. De kinderen van de lagere school waren dan verkleed. Zij droegen maskers, bliezen op toeters en fluiten, renden achter elkaar aan en riepen daarbij: `Booooeeeehhhhh!!!´. Om half vijf verschenen de jongens van twaalf tot achttien jaar, gemaskerd, blazend op een hoorn en gewapend met een stok. Zij waren de banevegers die alle jongens onder de twaalf en meisjes onder de achttien jaar naar huis probeerden te jagen. ´Wie zich niet vlug genoeg uit de voeten maakt, wordt met stokken bewerkt´, wil het krantenartikel uit 1933 ons doen geloven, maar dat beeld wordt door Van Brakel genuanceerd. Zij beschrijft een spel, waarbij de jongens en meisjes trachten zo lang mogelijk op straat te blijven door zich te verstoppen. Als de banevegers iemand ontdekken, proberen ze die persoon ongemerkt te besluipen en te laten schrikken door met hun stok hard achter hen op de grond te stampen, hard te brullen of op de hoorn te blazen.

Hierin is wel iets veranderd. Kruissink schrijft dat er tijdens zijn bezoeken ook wel volwassen mannen deelnamen aan Kleine Sunneklaas. Dit zou het gevolg zijn van de Tweede Wereldoorlog, toen Grote Sunneklaas door de bezetter verboden was en volwassenen, beschermd door hun vermomming, stiekem gingen deelnemen aan het wel toegelaten spel voor de jeugd. In het verslag van de vieringen in 1962 en 1972 door Kruissink en het verslag van de viering in 1973 door Van der Molen zijn het de Sunneklazen zelf die, voorafgaand aan hun Sunneklaasrol, als banevegers optreden. Zij verzamelen in hun gewone kleding in de cafés. Om klokslag vijf uur slaan zij een wit laken om nek of hoofd, zetten een toeter aan de mond en gaan gewapend met een knuppel de straat op om vrouwen, kinderen en jongens onder de achttien jaar van de straat te jagen. De toeters zijn hierbij doorgaans gewone rechte toeters, zoals die in een feestwinkel worden verkocht. Dit zal deels te maken hebben met de schaarsheid van buffelhoorns, maar dient ook om te voorkomen dat een Sunneklaas later aan zijn hoorn herkend zal worden.

Het zijn vooral pubermeisjes die de banevegers proberen uit te dagen door aan ´tuintje sloep´te doen. Zij staan verdekt opgesteld en trachten vlak achter de banevegers langs de straat over te steken, waar zij snel een huis binnenglippen en de deur sluiten. De banevegers letten daarom vooral op deuren die op een kier staan, omdat zij daar een oversteekpoging kunnen verwachten. Omdat de banevegers geen masker meer dragen, krijgt het gebruik iets flirterigs. De meisjes herkennen de jongens en kunnen dus heel selectief bepalen door wie zij gepakt kunnen worden als zij trachten de straat over te steken. “Het is een oud en traditioneel feest van eilanders onder elkaar. De grap is om de regels te overtreden, al mag ik dat eigenlijk niet hardop zeggen” , zei Cinto Prosperi, directeur van VVV Ameland, hierover in 2011. Vroeger zou een meisje dat op deze manier gevangen werd zijn vastgeketend aan het hek van de kerk, zou zij worden uitgesloten van de feestelijkheden die later op de avond plaatsvinden en zou zij de volgende morgen bij wijze van boetedoening de klink van de kerkdeur moeten poetsen. Van der Molen noch Kruissink verwijst hiernaar, zodat we mogen aannemen dat dit gebruik in de jaren ´60 en ´70 al was verdwenen. Van der Molen schrijft dat de meisjes al toeterend naar huis worden geknuppeld. Ik vermoed dat dat knuppelen beperkt zal zijn gebleven tot wat speelse tikjes op het achterwerk, zoals we later in dit artikel ook gaan tegenkomen bij de beschrijving van de viering van Klaasohm op Borkum. De herkenbaarheid van de banevegers, die toen al geen masker meer droegen, zou een te harde aanpak van een meisje bovendien in de weg hebben gestaan. Tegenwoordig wordt de knuppel sowieso niet meer gebruikt. Het dreigen met de knuppel kan in dat opzicht worden vergeleken met Zwarte Piet die vroeger dreigde met de roe, zonder dat er ooit een ondeugend kind met de roe werd geslagen.

Om zes uur verlaten de banevegers de straten en gaan naar huis om zich in het pak te steken. Het onderpak bestond in die tijd uit een witte overall, een witte linnen broek met vest of een pyjama. Daarover droeg men een wijde mantel, die gemaakt was van een laken waardoor aan de bovenkant een koord was geregen en die beplakt was met smalle strookjes of propjes gekleurd papier. Al in de jaren ´60 en ´70 kregen die mantels een carnavaleske uitstraling door het gebruik van felle kleuren en het aanbrengen van voorstellingen en teksten op de mantels. Voor die tijd waren de mantels meer uniform, uitsluitend in het wit of in natuurkleuren en hadden vooral een mysterieuze en onwereldse uitstraling. Het verleidde Werumeus Buning in 1948 tot de uitspraak dat Ameland in de sinterklaastijd veranderde in het eiland der demonen.

Bij de mantel werd een grote bijpassende hoed gedragen, gemaakt van karton en eveneens beplakt met strookjes of propjes gekleurd papier. Bij het pak draagt men laarzen of gympen. Die zijn doorgaans nieuw gekocht om herkenning te voorkomen, maar het komt ook voor dat vrienden ruilen van schoenen om verwarring te veroorzaken. Aan de handen worden handschoenen gedragen. Om onherkenbaar te zijn werd een plastic masker gedragen en werden haren en oren bedekt door een capuchon of doek of werd het gezicht bedekt door een sluier, die net als het pak was gemaakt van een laken. Vanaf de jaren ´60 werd een rubbermasker gedragen, dat kon worden gekocht bij de plaatselijke kapper. De geheimzinnigheid over het te dragen pak schreef voor dat het masker werd betaald, zonder dat de kapper had gezien wat de klant had gekocht. De outfit werd vervolmaakt met een, net als de mantel en hoed, beplakte knuppel, die met een koordje om de pols werd gedragen, en een buffelhoorn.

Tegenwoordig zijn de eisen voor een pak niet meer zo streng. De meeste buffelhoorns zijn vervangen door toeters, die lang niet zo onheilspellend klinken als een hoorn. In 1956 werden nog 115 buffelhoorns ontvangen via een oud-Amelander die als missionaris in Mombassa werkte, maar inmiddels zijn buffelhoorns weer zeldzaam. Ik veronderstel dat de meeste maskers tegenwoordig gewoon online worden besteld en anoniem worden afgeleverd bij de kopers. De onderpakken kunnen elke vorm of kleur hebben en zijn veelal afkomstig uit een feestwinkel, evenals de hoeden. De mantels worden meestal nog wel zelf gemaakt, maar hebben zoals eerder al opgemerkt een carnavalesk uiterlijk gekregen. Wel dragen vriendengroepen die gezamenlijk als Sunneklaas op pad gaan altijd een identiek tenue en zijn de gedragsregels vrijwel onveranderd.

Tussen zeven en acht uur mogen de ongehuwde meisjes onder geleide van een man, doorgaans de vader of een oom, naar een open huis of naar een café worden gebracht, waar zij tot na middernacht dienen te blijven. Hier bereiden zij hapjes en drankjes voor de Sunneklazen. Om acht uur sluipen de Sunneklazen uit hun huizen. Dat kan redelijk anoniem, omdat de straatverlichting deze nacht uit blijft, alle gordijnen van huizen gesloten zijn en slechts bij de huizen die inlaten het buitenlicht mag branden. Ook auto´s mogen niet meer in de dorpskern komen. De straat is vanaf dit moment het domein der Sunneklazen.

De Sunneklazen lopen in groepen door de donkere straten van Hollum en kondigen hun komst aan door op hun hoorn te blazen. Als twee groepen elkaar tegenkomen, lijkt het zeer onvriendelijk te worden. De Sunneklazen lopen grommend om elkaar heen en trachten elkaar in te schatten. Als een Sunneklaas als verdacht wordt beschouwd, als wordt vermoed dat achter de vermomming mogelijk een vrouw of een minderjarige schuil gaat, wordt de Sunneklaas ingesloten. Daarna wordt de Sunneklaas aan een krachtproef onderworpen, het voesten. Hierbij schudden twee Sunneklazen elkaar hardhandig de hand. Er wordt geknepen en getrokken en ondertussen wordt nauwlettend de reactie van de verdachte Sunneklaas in de gaten gehouden.

Als een minderjarige of een vrouw op deze manier wordt ontmaskerd, wordt deze naar huis gedreven en krijgt zonodig een paar tikken met de knuppels als er niet wordt doorgelopen. Als er een kern van waarheid zit in de bewering op veel websites dat op Ameland verklede mannen de straat op gaan om vrouwen te slaan, dan kan dat hooguit betrekking hebben op een tijdens het voesten ontmaskerde vrouw. Die heeft echter zelf het risico op ontmaskering genomen toen zij zich in het pak tussen de mannen begaf en heeft de tikken met de knuppels te danken aan het feit dat ze na de ontmaskering niet snel genoeg naar huis is gegaan. Er wordt overigens niet hard geslagen, maar een paar blauwe plekken zijn hierbij toch niet uit te sluiten. Vroeger zou overigens alleen een minderjarige jongen naar huis zijn geknuppeld, maar een ontmaskerde vrouw op de mesthoop van de dichtstbijzijnde boerderij zijn gegooid. Die tijd ligt echter al heel ver achter ons.

De Omes, zoals de aanspreektitel van de Sunneklazen is, betreden de open huizen en cafés, waar de dames op hen wachten. Vroeger waren dit uitsluitend jonge ongehuwde meisjes, zoals ook de Sunneklazen altijd ongehuwde jongemannen waren. Tegenwoordig hijsen mannen van elke leeftijd zich, ongeacht hun huwelijkse staat, in het pak en worden zij in de open huizen opgewacht door vrouwen van elke leeftijd alsook door mannen die zichzelf te oud vinden om nog deel te nemen aan de maskerade. Alle mannen hebben het recht om een open huis binnen te treden. In de cafés zijn het nog steeds vooral jonge ongehuwde meisjes die de Sunneklazen verwelkomen. Het spel dat zich in de open huizen en de cafés afspeelt is dan ook vooral een spel tussen de Sunneklazen en de vrouwen.

Als een Sunneklaas met zijn knuppel op de grond tikt voor de voeten van een meisje, dient zij voor hem te dansen. Houdt hij de knuppel iets hoger, dan dient zij over de knuppel heen te springen. Ook kruipen de Sunneklazen bij de vrouwen op schoot en vertellen met verdraaide stem enge verhaaltjes om hen bang te maken of anekdotes die de vrouwen nieuwsgierig moeten maken wie zich onder de vermomming bevindt. De Sunneklazen laten zich verder vooral onthalen met hapjes en drankjes. In sommige open huizen wordt geen alcohol verstrekt, maar in de cafés uiteraard wel. Om middernacht hebben de Sunneklazen het recht om, nog steeds in het pak, een meisje van hun keuze naar huis te begeleiden. Daarna keren de Sunneklazen terug naar de cafés en vieren samen feest tot in de vroege uurtjes. In Nes, waar de regels veel losser zijn en het Sunneklaasfeest is verworden tot een soort carnaval, vindt om middernacht een demasqué plaats en dansen de Sunneklazen en de meisjes samen.

Tegenwoordig kan een Sunneklaas in Hollum elke verschijningsvorm hebben: een traditionele Sunneklaas in wit pak of een bonte carnavaleske Sunneklaas, maar bijvoorbeeld ook een vrouw, een Zwarte Piet, een strandjutter of een clown. Heel vroeger liep er tussen de traditionele Sunneklazen ook een als vrouw verklede man. Diverse bronnen melden dat dit Rixt van het Oerd was, een oude vrouw uit een Amelands volksverhaal waarover verteld werd dat zij een heks was. Dit is echter onjuist. Een als vrouw verklede man zullen we ook gaan tegenkomen bij de viering op Borkum en zij is een wezenlijk onderdeel van de Sinterklaasviering. Ik zal hier later in het artikel nog op terugkomen.

Schiermonnikoog
We verlaten Ameland en gaan een kijkje nemen op Schiermonnikoog. Hier heet het feest Klozum, wat kan worden vertaald in ´Klaas-oom´. Op Schiermonnikoog wonen minder dan duizend mensen. Doorgaans is een besloten eilandgemeenschap met zo weinig inwoners een garantie voor het behoud van tradities. Hoewel de bewoners weigeren om aanpassingen te doen aan het bij dierenorganisaties omstreden Kallemooifeest tijdens Pinksteren en Zwarte Piet op Schiermonnikoog nog echt pikzwart is, zijn zij veel minder standvastig geweest bij het behoud van Klozum, het eilander Sinterklaasfeest. Er is weinig overgebleven van het oorspronkelijke feest en nog slechts sprake van een carnavaleske verkleedpartij, soms met toneelstukjes, waarbij vrijwel geen regels meer gelden en de lol vooral zit in het niet herkend worden door familie, vrienden en bekenden.

Eind november, doorgaans een week na de landelijke intocht, komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten met de veerboot of de reddingsboot aan op Schiermonnikoog. Hij rijdt het dorp binnen op een paardenkar, vooraf gegaan door een parade met muziek, en de Zwarte Pieten delen snoepgoed uit. Op 4 december is ´Lytje Klozum´, kleine klaasoom. Dan gaan de kinderen ´s middags verkleed en vermomd langs de huizen. Ze roepen ´Klozum, Klozum´ en zingen daarna een liedje of voeren een stukje op, waarvoor ze worden beloond met wat lekkers. Op 5 december krijgen de kinderen ´s middags cadeautjes van Sinterklaas. ´s Avonds is Klozum, het sinterklaasfeest van de volwassenen.

Op Schiermonnikoog mogen zowel mannen als vrouwen zich als Klozum verkleden en er zijn ook geen kledingvoorschriften. Naast gangbare figuren die ook bij carnaval voorkomen, zijn er veel deelnemers die een recente gebeurtenis uitbeelden of kritische en satirische toespelingen maken op bestuurlijke besluiten. Als de deur van een woning op een kier staat, mogen de Klozums het huis betreden. Zij doen hun act en verdwijnen weer in de nacht. De aanwezigen kunnen dan gaan raden wie er achter de vermomming verborgen zat. Om middernacht komen alle deelnemers samen in het dorpshuis en vindt het demasqué plaats.

Duitse waddeneiland Borkum
We steken nu over naar het Duitse waddeneiland Borkum, waar het feest de naam Klaasohm draagt. Aan die naam is al onmiskenbaar de Nederlandse oorsprong te herkennen. Dat is niet heel vreemd. Borkum ligt voor de kust van Groningen en maakt deel uit van Oost-Friesland, een streek in het noordwesten van de Duitse deelstaat Nedersaksen, die grenst aan de provincie Groningen en waar het landschap, de taal en de bewoners meer verwantschap hebben met Nederland dan met Duitsland. Oost-Friesland behoorde in het verleden afwisselend bij Nederland en bij Duitsland. Veel families in Borkum stammen van oudsher uit Nederland. De meest voorkomende achternamen op het eiland zijn Jacobs en Kieviet. In de 17e eeuw werkten veel inwoners van Borkum samen met inwoners van de Nederlandse waddeneilanden op de Nederlandse walvisvaart.

Klaasohm wordt georganiseerd door de ´Verein Borkumer Jungens´, een vereniging die zich inzet voor het behoud van Borkumer tradities en het Borkumer dialect. De vereniging bestaat al sinds 1830 en is daarmee de oudste vereniging op het eiland. Om lid te worden van de vereniging dient een jongen tenminste 16 jaar, vijf jaar of langer woonachtig op Borkum en ongetrouwd te zijn. Vrijwel elke Borkumer man is van zijn zestiende jaar tot aan zijn trouwen lid geweest van de vereniging. De Verein Borkumer Jungens organiseert activiteiten voor de hele gemeenschap, zoals het kindercarnaval, een jaarlijks strandfeest, een kerstmarkt en, zoals al gezegd, Klaasohm.

Net als bij Sunneklaas op Ameland is Klaasohm uitsluitend bedoeld voor de eigen inwoners en omgeven met geheimzinnigheid. Buitenstaanders zijn niet welkom. Zij worden gedoogd als toeschouwer, maar verder vooral genegeerd. Op internet zijn slechts een paar foto´s van het feest te vinden en zelfs daar zijn de meeste inwoners het niet mee eens. Over Klaasohm praten met een buitenstaander doet niemand. Net als bij Sunneklaas heeft dit tot doel om bemoeienis van buitenaf te voorkomen, de eigen identiteit te behouden en de gemeenschapszin te bevorderen.

Op 5 december vertellen de Borkumers hun kinderen hoe zij Klaasohm ooit hebben gevonden op de Grote Kaap en hebben uitgegraven, waarna hij zich toegang heeft verschaft tot het dorp. Hij heeft een jaar lang over de zandplaten in zee gelopen, op zoek naar rust in de verzonken boerderijen. Door het stormachtige weer is hij de laatste tijd echter steeds rustelozer geworden en is uiteindelijk gaan rennen. Daarbij heeft hij de zee verlaten en is nu op weg naar het dorp!

Gedurende de ochtend is vrijwel niemand op straat. Er heerst een gespannen stilte in het dorp. Mensen die elkaar ontmoeten wensen elkaar ´Moijen Klaasohm´. De stilte wordt ´s middags doorbroken door het lugubere geluid van koehoorns. Het gaat beginnen, ´Hei kummt´. De inwoners lopen in groepen door het dorp op weg naar het station. ´Hey hey hey, der Ohm ist los´, roepen ze. Kort daarna komen ook de hoofdpersonen van het feest een voor een naar het station. Zeven stuks, onherkenbaar vermomd. Om vijf uur vertrekken de hoofdpersonen naar de Kleinbahnhalle, de loods van de spoorwegen, gevolgd door de inwoners. Alleen mannen en jongens van zestien jaar en ouder die afkomstig zijn uit het dorp mogen mee de loods in. Vrouwen, kinderen en buitenstaanders niet. Zij moeten buiten de poort blijven wachten. Bij de poort staan bewakers. Er wordt streng gecontroleerd op de aanwezigheid van vreemden.

Als de deuren gesloten zijn, neemt de voorzitter van de ´Verein Borkumer Jungens´ het woord. Hij stelt de zeven vrijgezelle jongemannen voor die in de voorafgaande weken in het geheim zijn geselecteerd. Zij hebben eerder deze middag te horen gekregen dat zij verkozen zijn. Het zijn twee 14-jarigen, twee 16-jarigen en twee 18-plussers, die dit jaar de rol van Klaasohm zullen gaan vertolken. De zevende jongeman speelt de rol van ´Het Wiefke´. De zes Klaasohms dienen vervolgens een krachtproef af te leggen, waarbij de hiërarchie tussen hen wordt bepaald. Er wordt geheim gehouden wat die krachtproef inhoudt, maar in een krantenartikel wordt gesproken over een mix van judo en sumo. Fotograferen en filmen is verboden en geen man zal ooit spreken over de krachtproef, zelfs niet tegen zijn echtgenote, maar het is wel duidelijk dat het voor een volwassen deelnemer een behoorlijke vernedering is als hij van een 14-jarige verliest en in hiërarchie van plaats moet wisselen. Na de krachtproef worden nog de bijlopers en vangers gekozen.

De Klaasohms dragen zwarte laarzen, een witte broek en een witte kiel die afgezet is met rode banden. Op hun hoofd dragen zij een tonvormige helm, bekleed met schapenvacht en voorzien van meeuwenvleugels, veren, twee hoorns en een grote rode neus. De helm is meer dan een halve meter hoog en weegt maar liefst 18 kilo. Het masker, dat hier Scherbelenskopp wordt genoemd, is eveneens bekleed met schapenvacht en bevat een mondgat om te kunnen drinken en twee ooggaten, maar veel kunnen de Klaasohms niet zien. In hun hand dragen zij een koehoorn. Het Wiefke draagt rode of witte gympen met rode sokken, een witte kanten broek, een rood bloesje met daarover een witte schort, die net als de kiel van de Klaasohms is afgezet met rode banden. Verder draagt ´zij´ een nauwsluitend masker dat half hond en half wild zwijn is. In plaats van een koehoorn draagt het Wiefke een bel bij zich. De bijlopers en vangers dragen over hun eigen kleding een grijs shirt met het logo van de vereniging en een zwarte pet of een muts.

Na ongeveer een uur gaat de poort weer open. Als eerste komt het Wiefke naar buiten, gevolgd door de twee Klaasohms die sinds de krachtproef het hoogst in hiërarchie zijn en de vangers. Daarachter lopen de overige Klaasohms. Elke Klaasohm, die immers maar weinig ziet, wordt begeleid door een bijloper, die ook een zak met koeken met zich meedraagt. Bij de vier achterste Klaasohms hebben de dragers honingkoeken (Moppen) in de zak. Bij de twee hoofd-Klaasohms heeft de ene drager Moppen in zijn zak, maar de ander Peperkoek (Lebkuchen). De groep wordt door de mensen die buiten staan te wachten verwelkomd met een oorverdovende fanfare van koehoorns en bellen.

De Klaasohms gaan, met het Wiefke voorop, het dorp in en betreden huizen en cafés. Het Wiefke kondigt de komst van de groep aan door met de bel te klingelen. De Klaasohms dansen met de volwassen mannen. Moeders, kinderen onder de veertien jaar en bejaarden worden geknuffeld en ontvangen een honingkoek. Meisjes van veertien jaar en ouder, die vrijgezel zijn en afkomstig uit het dorp, worden door de vangers achterna gezeten en in de richting van het Wiefke gedreven. Als het Wiefke haar te pakken krijgt, wordt ze gedwongen te bukken. Vervolgens komen de twee hoofd-Klaasohms die haar elk vier klappen met een koehoorn op het achterwerk geven. Daarna krijgt het meisje een peperkoek. Toeristen zijn daarbij veilig. In een klein dorp kent iedereen elkaar. De vangers jagen alleen op meisjes waarvan zij weten dat ze uit het dorp komen, de juiste leeftijd hebben en vrijgezel zijn.

De ommegang duurt ongeveer twee uur. Daarna krijgen de Klaasohms gelegenheid om even samen te zijn, de zware helm af te doen en uit te rusten. Om tien uur verzamelen de bewoners op een plein in het centrum, bij een reclamezuil. Even later komen ook de zeven hoofdrolspelers naar het plein. Zij klimmen op de vier meter hoge zuil en worden toegejuicht. Daarna springen zij een voor een van de zuil in het publiek. Het lijkt op stage diving, alleen is het gebruik in Borkum veel ouder en worden de Klaasohms beperkt door hun zware helm en het slechte zicht. Het Wiefke springt als laatste en wordt het luidst toegejuicht. Daarmee komt Klasohm ten einde. Tien minuten later is het plein leeg en herinnert niets meer aan het feest dat heeft plaatsgevonden, al zullen veel meisjes uit het dorp nog wel een paar dagen aan het feest worden herinnerd als zij gaan zitten.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van onze tocht langs de sinterklaasvieringen op de Waddeneilanden. Een korte vermelding verdient nog het dorp Zoutkamp in de provincie Groningen, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de gemeente Het Hogeland. Ook hier wordt het feest gevierd. Het heet in het Gronings ´Sunnerkloaslopen´ en wordt gevierd op de zaterdag die het dichtst bij 5 december ligt. Zowel mannen als vrouwen trekken die dag verkleed en voorzien van een schebelskop (masker) zwijgend door de straten van het dorp. Zij worden ´lopers´ genoemd. Hun eerste stop is een café waar zij worden beoordeeld door een jury. Daarna betreden zij de huizen waar licht brandt. De bewoners stellen hen vragen om te achterhalen wie er achter de vermomming schuil gaat. De Sunnerkloazen beantwoorden de vragen door te knikken of het hoofd te schudden. Als de identiteit van de Sunnerkloas wordt geraden gaat het masker af en wordt gezamenlijk een borrel gedronken. Daarna trekken de Sunnerkloazen verder naar het volgende huis. Om middernacht keren de lopers terug naar het café. Hier worden de winnaars bekend gemaakt en vindt de prijsuitreiking plaats. Daarna wordt er feest gevierd.

Een doorgaans betrouwbare website over Zoutkamp meldt dat het Sinterklaaslopen in de jaren ´60 van de vorige eeuw is overgewaaid vanuit Texel, maar dat is onzin. Ook in Zoutkamp is het sinterklaasfeest al een hele oude traditie en werd het feest vroeger op soortgelijke manier gevierd als op de Waddeneilanden, met baanvegers en Sinterklazen, vrouwen die in huis moesten blijven en een ommegang die vooral draaide om de interactie tussen de Sinterklazen en de ongehuwde meisjes. Het is wel juist dat de huidige carnavaleske viering is ontstaan in de jaren ´60. Dat zal echter niet zijn overgewaaid uit Texel, maar eerder geleidelijk zijn meeveranderd met de viering op Schiermonnikoog. Tot 1969, het jaar waarin de Lauwerszee werd afgesloten en voortaan Lauwersmeer ging heten, was Zoutkamp een vissersdorp en vertrok vanuit de haven van Zoutkamp de veerboot naar Schiermonnikoog.

Met de beschrijving van het feest in Zoutkamp hebben we alle nog bestaande vieringen van het feest bezocht. Nu wordt het tijd om op zoek te gaan naar de betekenis van het feest. In de literatuur en online zijn twee verklaringen populair. De eerste verklaring gaat uit van een heidens feest dat haar oorsprong heeft in de Germaanse tijd. Het is een feit dat veel Germaanse gebruiken moeilijk uit te bannen waren en uiteindelijk een christelijke verklaring hebben kregen. Het is daarom niet uit te sluiten dat meerdere heidense elementen in het feest zijn opgenomen, maar het feest zelf is niet oud genoeg om een Germaanse oorsprong te kunnen hebben. De tweede verklaring verwijst naar het verleden van de eilandbewoners in de walvisvaart. Tijdens de afwezigheid van de mannen, waren de vrouwen de baas in huis. Als de mannen kort voor het intreden van de winter terugkeerden van zee, dienden zij de vrouwen te tonen dat zij vanaf nu weer de baas waren. Het is een creatieve verklaring, maar niet juist.

Voor de komst van het christendom kenden de mensen vele Goden. Na de gedwongen kerstening werden heiligen opgevoerd als vervanger van de verboden Goden. Heiligen waren gewone mensen die hun leven hadden gewijd aan God en tijdens hun leven zoveel goede daden hadden verricht dat zij na hun dood heilig waren verklaard en beloond werden met speciale krachten die zij konden aanwenden om God te steunen in zijn werk. Sommige geschiedkundigen beweren dat Sint Nicolaas de vervanger is van Wodan, destijds de Oppergod der Germanen. In die uitleg zit wel enige logica, omdat het vervangen van de Oppergod der Germanen door een ´gewone´ heilige die ondergeschikt is aan God, de macht van die nieuwe God doet toenemen.

In elk geval is duidelijk dat Sint Nicolaas eeuwenlang de belangrijkste heilige was. Hij is een van de heiligen die in het najaar naar de aarde komt om de zielen van overledenen te begeleiden bij hun reis naar het hiernamaals (zie: het artikel over Zwarte Piet) en is de beschermheilige van vele beroepen, meer dan enig andere heilige. Sint Nicolaas is onder meer de beschermheilige van vissers en zeevarenden. Hij is in staat om woeste golven tot rust te brengen. Voorafgaand aan een zeereis baden de gezinnen van zeevarenden daarom dat de Heilige Nicolaas zorg zou dragen voor een behouden vaart. Bij storm op zee werd hij aangeroepen en om hulp gevraagd.

De Nicolaasverering heeft Nederland op twee manieren bereikt: via Italië en Frankrijk vanuit het zuiden en via Rusland en Duitsland vanuit het oosten. Brabant en Limburg en grote delen van België behoorden tot het bisdom Luik en volgden de verering zoals die vanuit Bari naar ons land was gekomen. Hier werden kloosterscholen gesticht en processies gehouden. Het bisdom Utrecht, waaronder ook Groningen, Friesland en Overijssel vielen, ressorteerde onder Aartsbisdom Keulen en volgde de verering zoals die vanuit het oosten was gekomen. In de 15e en 16e eeuw zullen de sinterklaasommegangen in het noorden en oosten van Nederland daarom niet heel anders zijn geweest dan de ommegangen, zoals we die kennen van de Duitstalige landen.

Na de reformatie veranderde de sinterklaasviering. Het was opeens niet meer toegestaan om heiligen te vereren of uit te beelden. Voor de eilandbewoners, die in die periode juist begonnen met de jacht op walvissen, was Sint Nicolaas als de beschermheilige van zeevarenden echter van levensbelang.

Click the link …. 👇
https://bertvanzantwijk.com/2018/09/14/sunneklaas-op-ameland/

Dit zijn de foto’s die op deze site erbij staan
Nou zijn er wel een aantal foto’s die er uit springen….
En als je het verhaal hierboven “sunneklaas op ameland” hebt gelezen…
Dan snap je al waar ik naar toe ga nu ….

Wat speelt daar in hemelsnaam af op Ameland….
Want de draai die er nu gegeven word, word steeds duisterder…
En laten we effe duidelijk zijn…. Ik geef er geen draai aan hé….
Maar als je tussen de regels door leest in de 21 delen en je verbind de punten… Dan ga je totaal over je nek….
Aangezien ik nog niet klaar ben gaan we naar het volgende bericht

Wat ga ik nu doen…..

De mensen willen géén publiciteit hebben van dat Sunneklaas op Ameland
En nee natuurlijk gaan ze je dan niet vertellen , wat ze daar werkelijk uit vreten…

Dus er is weinig verder over te vinden, online….
En degene die daar zijn geweest of er over hebben geschreven…
Die worden bedreigt ….
Of worden van het eiland geflikkerd….😂😂😂

Laten we zeggen…..Wat er wel degelijk is of geweest is ….
Door de Eeuwen heen, is dat waarschijnlijk aangepast…

Maar als ze niet eerlijk zijn met het te vertellen, wat ze daar doen op Ameland…Tja… Wie ben ik dan om het Positief te houden….

Aangezien, jullie al alles hebben gelezen, of sommige er maar vlug doorheen zijn ge- scrollt

Ga ik kijken of ik een samenvatting kan maken van het geheel….

Want laten we eerlijk zijn…..

 1. Vrouwen vast binden aan kerk hekken….
 2. Vrouwen slaan…Wie stout is krijgt een klap
 3. Achter jonge vrouwen aan gaan…
 4. Ruiten kapot slaan…
 5. Vrouwen die verplicht binnen moeten blijven…
 6. Buitenstaanders die bedreigt worden…. en dat voor een Traditie
 7. Duivels maskers
 8. Moloch tekens
 9. En verleidings – spel voor volwassen
 10. Vetes worden uitgevochten
 11. Verlichting die uit moet blijven
 12. Eiland bewoners die agressie vertonen

Maar we gaan weer verder….. 😂😂😂

Op Ameland willen ze niet dat je weet dat ze een raar feest vieren

Yvonne > > Alle foto’s zijn van deze site gehaald…
Maar op Flickr staan nog wat foto’s die ik onder dit bericht ga plaatsen

Op 6 december vieren ze op Ameland Sunneklaas, een geheimzinnig feest waarbij gemaskerde mannen de straat op gaan om vrouwen te slaan.

“Wie niet horen wil, moet maar voelen.” Zo luidt vandaag, 6 december, het motto voor vrouwen en kinderen op Ameland. Daar vieren ze namelijk Sunneklaas: een geheimzinnig feest waarbij gemaskerde mannen de straat op gaan, op hoorns blazen en met stokken op de grond slaan. Vrouwen en minderjarigen mogen niet naar buiten, want dan worden ze terug naar huis gejaagd of zelfs geslagen.

Dat haast niemand ooit van Sunneklaas gehoord heeft, komt omdat Amelanders er alles aan doen om te voorkomen dat het uitlekt. “Het is geen feest voor pottenkijkers,” zoals ze zelf zeggen. Rond deze dagen vertonen ze dan ook een godsgruwelijke hekel aan nieuwsgierige vastelanders, toeristen en kutjournalisten. Ze stellen geen hotels beschikbaar en waarschuwen je bij de boot alvast met strooibiljetten voor ‘minder plezierige ervaringen’.

Vaak worden journalisten hardhandig weggejaagd. Van een aantal is de opnameapparatuur al geconfisqueerd toen ze het eiland weer wilden verlaten. Bewegend beeld is er dus amper. Zelfs op YouTube is er geen kaas van te maken.

Gelukkig is er een eikel op Flickr die eens de hele avond een flinke flitser op iedereen z’n gemaskerde bakkes projecteerde en ermee wegkwam.

Ook geschreven stukjes over Sunneklaas jagen Amelanders op de kast. Of zoals een Amelandse jongen ons aan de telefoon vertelde toen we hem vertelden dat we er een artikel over wilden schrijven: “Ik had maar niet geprobeerd hier een stukje over te maken als ik jullie was.” Marginaal blogfiguur Rolandow schreef er als één van de weinigen wel wat zinnetjes over. Dat moest hij direct bekopen met een hoop woedende eilanders: “jimme motte allemaal jimme koppe houwe over ons sunneklaas begrepen jim motte ramadamgaan vieren!” – visser “jou lijfspreuk sunneklaas is voor allemaal klopt van geen kant sunneklaas is namelijk alleen voor de amelanders. ps: en als ik je op de sunneklaas dagen tegen kom zou ik maar hard rennen want ik laat geen spaan van je heel.” – rolandow hater “zak stront” – ameland 🙂 Dit is wat er bekend is over Sunneklaas. Officieel begint het ritueel om 17:00. Dan gaat alle verlichting op Ameland uit. Wie zijn licht aanlaat krijgt als cadeau een ingetikte of geverfde ruit. Vervolgens gaan mannen in lakens gehuld en bewapend met stokken de straat op voor het ‘banevegen’. Witte schimmen razen dan in het aardedonker over straat, blazen op hun hoorns (het ‘gnorren’) en slaan alle vrouwen en minderjarigen naar huis.

Om te checken of vrouwen en kinderen zelf niet onder die lakens zitten, doen ze het zogenaamde ‘fûskje’, waarbij ze elkaar als test stevig de hand drukken. Anders worden ze alsnog naar huis gejaagd. Een Amelands meisje dat verder niet wilde meewerken aan dit artikel vertelde dat er eens een vrouw ontmaskerd werd die zich als man voordeed. “Dat was in Hollum. In dat dorp wordt het meest traditionele feest gegeven. Die vrouw heeft echt flink klappen gekregen.” Bedankt, meisje dat niet wilde meewerken!

Ongeveer twee uur later begint het echte feest. De mannen doen maskers op en verkleden zich en gaan dan langs de vrouwen die zich inmiddels gegroepeerd hebben in ‘open huizen’. Ook dan testen de mannen elkaar nog voor de zekerheid met het fûskje.

Eenmaal in zo’n open huis tikken de gemaskerde mannen (‘omes’ geheten) met de stok op de grond. De vrouwen moeten dan een dansje doen of er overheen springen. Soms wordt er ook gewoon met elkaar gedanst. Of de vrouw wordt in de maling genomen. Soms drinken ze een borrel samen. Kortom: een hoop onsamenhangende gebeurtenissen.

Wat hier zo leuk aan is? Paul Vogt (één van de weinige mensen die dit feest heeft mogen documenteren) verklaart: “Ze leven er maanden naartoe op dat eiland. Het is de lol dat je elkaar niet herkent. Zelfs eigen familieleden herkennen elkaar niet. Om nog onherkenbaarder te zijn, zet iedereen een kopstem op. In Hollum vindt er ook geen demasqué plaats, zodat sommigen er nooit achter komen wie precies wie was, terwijl je wel echt contact met elkaar hebt.”

Maar voordat je denkt, wat een gedoe om dat misogyne inteeltcarnaval, willen we wel graag duidelijk maken dat Sunneklaas veel dieper gaat dan dat. Het stamt vanuit een voorchristelijke Sinterklaastraditie waarin mensen duivels probeerden te verjagen. Daarmee is het één van de laatste eeuwenoude rituelen die ons land rijk is, terwijl onze eigen traditie op het vasteland inmiddels allang is vertroebeld door het Rooms-Katholicisme, slavernij, commercie en vraatzucht. Nu het authentieke aspect van Sunneklaas ook dreigt te verdwijnen door bemoeizucht van de vastelanders (zoals WIJ) en de laagdrempeligheid van de hedendaagse media, kunnen we ons de paranoia van de eilanders enigszins voorstellen. Dus bij dezen: fijn Sunneklaas de komende eeuwen! En mep niet te hard!

Click the link ….. 👇👇👇👇👇
https://www.vice.com/nl/article/vd9x9x/sunneklaas-ameland

Op die flickr site…Staan dus inderdaad foto’s…
En die hebben ze waarschijnlijk op een of andere manier niet kunnen laten verdwijnen ….
Het is alleen lastig om daar een foto te bekijken, maar als je geduld hebt, kun je ze allemaal zien….
Ik heb er nu een aantal voor jullie ….En als je de kostuums bekijkt …
Lijkt het op een carnaval he…
Alleen bij de laatste, daar had ik effe mijn twijfels bij….
En de meeste weten, als ik twijfel doe ik niks…
Maar heb wel geschreven , wat ik zag…De rest vul je zelf maar in hé….

Click the link …. En kijk daar verder👇
https://www.flickr.com/photos/peet_gone_skydiving/4159552947/in/photostream/

Sunneklaas
Yvonne > > Eigenlijk hoef ik deze niet meer te plaatsen want het komt allemaal op het zelfde neer….
Maar click toch de link maar eens aan… En kijk daar de reacties…. Whoww Ik mag de humor van deze kerel wel whahaha
Heerlijk, hoe Amelanders toch op de kast zitten als je iets over hun Sunneklaas feest vertelt. Opzich snap ik dat wel, maar erg respectvol gaan ze er in elk geval niet mee om.
Heel lang geleden liet ik het eens in het kort vallen. Ik had, voor zover ik mij kan herrineren, nog wel wat research gedaan. Het was allemaal zeer geheimzinnig, en dan wil je natuurlijk alleen maar meer weten!
Dankzij Google (denk ik) komen de Amelanders twee jaar later gewoon nog een keertje langs om boos te worden. En zo werd er gezegd dat het allemaal helemaal niet waar was, enzo. Dus ik dacht .. is dat zo?Na lang zoeken vond ik dit stukje:

“Sunneklaas

Ameland zet op 5 december de tijd terug met een heidens feest: Sunneklaas. Vrouwen en kinderen (jonger dan 18) mogen onder geen beding buiten komen, boze geesten worden met lawaai verjaagd en alle verlichting op straat is uit. Fantastisch onherkenbaar verklede mannen stropen de straten af naar jongens onder de 18 (nep-Sunneklazen); na ontmaskering worden ze naar huis geknuppeld. Na diverse bezoeken aan de vrouwen en kinderen eindigt de maskerade op middernacht. Niet-Amelanders zijn trouwens niet welkom; gelukkig bracht Radio Nederland Wereldomroep nieuws uit den vreemde. Helaas is de originele tekst op de site verdwenen, maar met veel geduld kunt u historisch materiaal terughalen als u hier klikt.”
En dat heb ik hier gevonden: http://www.lokalefestiviteiten.com/ (klik op Cultureel, en dan op Sint Nicolaas).< < Yvonne > > Deze site werkt niet meer !!!
Dus. Hoewel ik soms een beetje mijn eigen mening doordram, of misschien wat onterrechte conclusies trek, dit keer had ik echt wel even geprobeert wat meer informatie te vergaren.
En als er dan in bronnen staat dat je in bepaalde gevallen naar huis geknuppeld kan worden, dan mag ik dat best een beetje vreemd vinden. Ik heb die regels immers niet verzonnen! Heb er slechts een mening over.
Dus, dames en heren Amelanders. Prima dat jullie een eigen traditie hebben, en ik vind het zelfs prima dat wij buitenstaanders er niet bij mogen zijn. Dat het feest niet leuk meer is, als er allemaal toerisme op af komt, snap ik ook best. Maar ga dan niet zo kinderachtig reageren, want daarmee maak je het alleen maar erger.
En zoals een eigenwijs zak stront het betaamt, laat ik het dus ook lekker staan.

Click the link…. En lees daar verder…. 👇👇👇👇👇
https://www.rolandow.com/2005/11/sunneklaas-2/

Ik zou nog even terug komen op de naam “SunneKlaas”
Sunne …staat voor “ZON”
Klaas staat voor ….Nicolaas – Claus – Krampus
Waarvan we al weten dat die namen voor de Duivel staan…..
Dus het totaal word nu …..”Zonne Duivel”
Sunneklaas op Ameland: een duivels feest
Tijdens de jaarlijkse Sunneklaasviering op Ameland[6]
Ameland viert jaarlijks op 4 en 5 december het Klein en Groot Sunneklaas.
Het heet dan “Het Eiland der Demonen.

Click the link …. 👇
https://wijsheidsweb.nl/krampus-angstaanjagende-sinterklaasprocessies-en-lichtfeesten/

https://www.hetnieuwsmaardananders.nl/nl/maatschappij/860753/ met audio book voor de luisteraar…

Ik dacht laat ik eens in toetsen op google……
wie is de zonne duivel ? En voilá … Wat staat er als eerste ….
LUCIFER ……………. 🔥
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(religie)
Maar ik begin een beetje zat te worden van die Satanische Cult “SunneKlaas” op Ameland 👿
Want jullie willen niet weten wat ik daar verder over denk…. 🫤🫤🫤
Ik zal het maar netjes houden … 😖
Maar als je iemand bent, die tussen de regels kan lezen….😜
Dan hoef ik niks meer te zeggen he 😉

Einde Verhaal – The End – Finito Serie 😍😍😍