Operation NEON

Operatie NEON is Canada’s bijdrage aan de multinationale inspanningen om Noord-Koreaanse activiteiten ter ontduiking van sancties op zee te volgen en af te schrikken, en bestaat uit lucht- en zeemiddelen en personeel van de Canadese strijdkrachten.
Operatie NEON is een tastbaar en zichtbaar voorbeeld van Canada’s betrokkenheid bij de regio Azië-Stille Oceaan en bij de bestrijding van bedreigingen die de op regels gebaseerde internationale orde in gevaar brengen.

Via Operatie NEON zet Canada periodiek een marinefregat, een bevoorradingsschip en langeafstandspatrouillevliegtuigen in om toezicht te houden op zeegebieden waar Noord-Koreaanse sancties worden ontdoken, waaronder de Oost-Chinese Zee.
De Canadese strijdkrachten kunnen ook maximaal drie permanente verbindingsofficieren leveren aan de Enforcement Coordination Cell, een multinationaal stafhoofdkwartier. De verbindingsofficieren helpen de tijdens operatie NEON verzamelde informatie te verzamelen en te verspreiden onder bondgenoten en partners.

Bij operaties kunnen Canadese marineschepen bestaan uit maximaal 255 personeelsleden, terwijl patrouillevliegtuigen voor de lange afstand worden ingezet met maximaal 40 personeelsleden. Naast de drie permanente verbindingsofficieren,
Deze militaire middelen en personeelsleden werken aan het opsporen, afschrikken en verzamelen van bewijsmateriaal over de overbrenging per schip van gesanctioneerd materiaal (hoofdzakelijk geraffineerde aardolieproducten zoals diesel). Relevant verzameld bewijsmateriaal wordt door de Verenigde Naties (VN) beoordeeld ter ondersteuning van hun inspanningen om staten, bedrijven of andere entiteiten aan te pakken die het ontwijken van Noord-Koreaanse sancties vergemakkelijken.
Deze gegevens worden ook gebruikt om de bijdragende landen te helpen hun operaties te verfijnen en hun vermogen om schenders van sancties op te sporen en te rapporteren, te verbeteren. In sommige gevallen kan dit bewijsmateriaal door staten worden gebruikt om vaartuigen die de sancties schenden uit te schrijven. Voorts kunnen individuele staten of de VN-Veiligheidsraad sancties opleggen aan specifieke overtreders, zodat sanctieontduiking consequenties heeft, een niet-gerubriceerde reeks Canadese gegevens is overgedragen aan Global Affairs Canada, dat het Royal United Services Institute heeft gecontracteerd om een diepgaande analyse van de gegevens te maken met gebruikmaking van openbroninformatie. Het Royal United Services Institute stelt rapporten op en geeft deze vrij aan Global Affairs Canada waarin netwerken en personen worden geïdentificeerd die betrokken kunnen zijn bij activiteiten die schendingen van sancties ondersteunen (bv. financiering, verzekering, enz.). Sommige rapporten zijn gedeeld met partnerlanden, en het is de bedoeling een geconsolideerd rapport met de VN te delen

In april 2019 heeft de regering van Canada Operatie NEON opgezet, voortbouwend op eerdere ad-hocsanctiehandhavingsoperaties in 2018. De jaarlijkse kosten worden geraamd op 8,3 miljoen dollar. Operatie NEON, om de Canadese strijdkrachten flexibiliteit te bieden bij het uitvoeren van uitzendingen. De operatie komt in aanmerking voor herziening wanneer het huidige mandaat op 30 april 2021 afloopt.
Zoals vermeld in het defensiebeleid van Canada, Strong Secure Engaged, is een van de kerntaken van de Canadese strijdkrachten het ondersteunen van internationale vredes- en stabilisatieoperaties met multinationale partners, waaronder de VN. Voorts wordt het belang benadrukt van een grotere aanwezigheid en grotere inspanningen van Canada in de regio Azië-Stille Oceaan ter ondersteuning van de op regels gebaseerde internationale orde.
Strong Secure Engaged onderstreept ook de dreiging die de programma’s voor massavernietigingswapens en ballistische raketten van Noord-Korea vormen voor de regionale en internationale vrede en veiligheid. Om een actieve partner te zijn bij het ondersteunen van traditionele bondgenootschappen en het verzekeren van wereldwijde stabiliteit, moet Canada bijdragen met toegevoegde waarde leveren aan de regio, met name bij het helpen aanpakken van de belangrijkste uitdagingen.
Evenzo benadrukt het Canadese buitenlandse beleid het belang van een duurzame diplomatieke oplossing voor de dreiging die uitgaat van de massavernietigingsprogramma’s van Noord-Korea. Sanctiedruk is een belangrijk instrument om Noord-Korea te dwingen terug te keren naar de onderhandelingstafel, met als uiteindelijk doel het land ervan te overtuigen zijn programma’s voor massavernietigingswapens en ballistische raketten volledig, verifieerbaar en onomkeerbaar te ontmantelen.
Canada is ook vastbesloten de VN en de wereldwijde inspanningen te steunen om de internationale sanctieregeling tegen Noord-Korea te handhaven.

25-jun-2019 Close Encounters tijdens Operatie NEON
Aan boord van HMCS Regina – Een paar Chinese Su-30 gevechtsvliegtuigen vlogen maandag tegen HMCS Regina in de Oost-Chinese Zee, in internationale wateren ten oosten van Shanghai. De formidabele gevechtsvliegtuigen van Russische makelij vlogen binnen 300 meter van de boeg van het Canadese schip en gierden ongeveer 300 meter boven het water voorbij.

Het was de eerste ontmoeting van zo dichtbij tussen een Chinees oorlogsvliegtuig en een oorlogsschip van de Royal Canadian Navy. Het komt op een moment van verhoogde spanningen tussen China en Canada, veroorzaakt door Canada’s plan om een hoorzitting te houden over de uitlevering aan de VS van een vooraanstaande Chinese zakenvrouw die door Washington wordt beschuldigd van het schenden van sancties tegen Iran.

De luidruchtige fly-past kwam nadat de Canadezen dagenlang een dozijn andere Su-30 gevechtsvliegtuigen op minstens enkele kilometers afstand van het schip hadden geobserveerd. Hoewel agressiever dan wat de RCN eerder van Chinese gevechtsvliegtuigen heeft gezien, vonden de opvarenden van de HMCS Regina de acties van de Su-30 niet overdreven provocerend of gevaarlijk.

“Dit was geen gevaarlijk scenario, maar het is er wel een die we goed in de gaten hebben gehouden”, zei de kapitein van de Regina, commandant Jake French. “Ik zal hun bedoeling niet karakteriseren, maar we hebben de afgelopen week veel ‘snelle lucht’ zien vliegen vanaf waar veel van hun bases zijn.

“Het is normaal dat luchtmachten buitenlandse marines controleren die in hun achtertuin opereren. De nabijheid van de Chinese strijdkrachten bekijken hoort erbij. Dit is wat militairen doen.”

De betrekkingen op zee met het Chinese leger zijn “professioneel en hartelijk”, aldus de commandant.

Het zijn twee zeer bewogen weken geweest voor het fregat uit Victoria. Het reisde meer dan 4.000 kilometer noordwaarts in internationale wateren van Cam Ranh Bay, Vietnam door de betwiste wateren van de Zuid-Chinese Zee, de Straat van Taiwan en de Oost-Chinese Zee, voortdurend geschaduwd door een wisselende cast van Chinese destroyers, fregatten, korvetten en kustwachtkotters.

Onderweg ontdekte Regina een half verzonken Kilo-klasse aanvalsonderzeeër van de Volksbevrijdingsmarine. “We zagen de Chinese periscoop en mast. We konden het goed bekijken”, zei French over de in Rusland gebouwde onderzeeër, die eerst werd opgemerkt door de nieuwe Cyclone-helikopter van de Regina en later duidelijk zichtbaar werd voor iedereen op het dek of de brug van het Canadese fregat. Behalve dat het erop leek dat de onderzeeër op weg was naar zijn thuiswateren, weigerde hij te speculeren over de vraag waarom de dieselelektrische onderzeeër, die er normaal gesproken alles aan doet om niet ontdekt te worden, zo ongewoon gemakkelijk te vinden was.

De doortocht van de Regina over het politiek gevoelige westelijke deel van de Stille Oceaan komt op een moment van scherpe meningsverschillen tussen Peking en Ottawa. Afgelopen december arresteerde Canada Meng Wanzhou, financieel directeur van de Chinese telecommunicatiereus Huawei, en een rechtbank in B.C. zal beslissen of zij wordt uitgeleverd aan de VS om terecht te staan voor beschuldigingen dat een dochteronderneming sancties tegen Iran zou hebben geschonden.

De zaak Meng is een cause célèbre geworden in China. Als kennelijke vergeldingsactie heeft Peking twee Canadezen gevangen gezet, een ander ter dood veroordeeld wegens drugssmokkel en voor miljoenen dollars Canadese importen van koolzaad en varkensvlees verboden omdat ze onveilig zouden zijn.

Of het nu gaat om het uitleveringsdrama, de daaruit voortvloeiende diplomatieke machinaties of toeval, de bemanning van de Regina heeft genoeg te doen gehad.

Het Canadese schip spoorde tankers op die mogelijk betrokken waren bij de smokkel van brandstof naar Noord-Korea in strijd met de VN-sancties en iemand aan boord van een van die schepen laserde de helikopterbemanning van de Regina.

De groene laserstralen zijn verraderlijke wapens die blindheid en andere ernstige oogschade kunnen veroorzaken. De lasers waren gericht op de Canadezen terwijl hun helikopter ongeveer 80 kilometer uit de Chinese kust vloog. Bij de aanval raakte niemand gewond.

“Het is een veiligheidskwestie en het aantal incidenten op zee is de laatste tijd toegenomen,” zei de schipper van Regina. “Onze bemanning droeg veiligheidsbrillen voor het geval dat.”

De Koninklijke Australische Marine en het Korps Mariniers van de Verenigde Staten hebben onlangs de Chinese marine beschuldigd van het laseren van hun piloten in de Zuid-Chinese Zee en in en bij Djibouti, een voormalige Franse enclave in de Hoorn van Afrika. Maar er was geen duidelijk verband tussen die vermeende aanvallen en de laser die op Canada’s bewakingshelikopter was gericht.

De Regina en verscheidene andere westerse schepen hebben in de Oost-Chinese Zee en in de aangrenzende Gele Zee gevaren als onderdeel van een multinationale inspanning om smokkelaars af te schrikken en te verstoren die over zee brandstof vervoeren die in Noord-Korea terechtkomt en daar het schurkenregime van Kim Jong-Un ondersteunt. De VN heeft de sancties op dergelijke brandstoftransporten ingesteld om Pyongyang ervan te weerhouden zijn programma’s voor kernwapens en ballistische raketten verder te ontwikkelen.

Maar liefst 23 tankers tegelijk waren op een avond vanaf de brug van Regina te zien, terwijl het bonte gezelschap voor anker lag of zo’n 80 kilometer ten westen van Sjanghai dreef. Het aantal nieuwe tankers en roestbakken dat zo ver op zee bijeen was, was adembenemend. De aanwezigheid van de tankers in de wateren tussen China en de twee Korea’s is een ernstige zorg geworden voor landen als Canada die Kim massavernietigingswapens willen ontzeggen.

“Dit is de honingpot,” beschreef een jonge matroos op Regina de brutale agglomeratie van tankers die rondom zijn oorlogsschip dobberen.

“Ik geloof dat Op NEON,” zoals de Canadezen de multinationale VN-operatie noemen “een groot succes is geweest,” zei French. “We gaan nu door de realiteit van het uitzoeken wie wie was in een cluster van radar en visuele contacten. We hebben ons vooral gericht op wat ons verteld werd als interessante schepen.”

Sommige van de illegale activiteiten die de Canadezen de afgelopen week hebben waargenomen, vonden plaats op slechts honderden meters afstand van Regina. De Canadezen zagen geïmproviseerde slangen gespannen tussen tankers die vaak zo dicht bij elkaar lagen dat er geïmproviseerde houten loopbruggen tussen liepen.

Wanneer de matrozen op de tankers, van wie velen korte broeken en slippers droegen, beseften dat het grijze vaartuig dat hen heimelijk op lage snelheid naderde een oorlogsschip was, braken ze vaak, maar niet altijd, in paniek af. Door het abrupte afkoppelen liep er soms olie uit de slangen, waardoor stukken oceaan werden bevuild voordat de brandstofleidingen konden worden afgesloten.

Te oordelen naar de Chinese karakters die duidelijk zichtbaar zijn op hun boeg of achtersteven, en het Mandarijnse radioverkeer, leken de meeste tankers uit China te komen. Dit doet vermoeden dat Peking een oogje dichtknijpt bij de illegale handel, hoewel het voor de VN-brandstofsancties tegen Noord-Korea heeft gestemd.

Deze bewering wordt ondersteund door de Chinese destroyers en fregatten die de Regina en Canada’s nieuwe aanvullingsschip, MV Asterix, al wekenlang volgen.

De doorvaart van de Regina door de Straat van Taiwan met de MV Asterix, het omstreden Canadese aanvullingsschip, kreeg veel aandacht in de Canadese media en in gespecialiseerde vakbladen zoals de Maritime Executive Letter, alsmede in de Taiwan News en de Wall Street Journal. Sommigen suggereerden dat Canada probeerde een boodschap aan China te sturen.

Of deze reis daarvoor bedoeld was, is een kwestie van perspectief, maar dergelijke doorreizen zijn niet langer uitzonderlijk. Ze zijn routine geworden sinds HMCS Winnipeg en HMCS Ottawa de regio twee jaar geleden bezochten en HMCS Calgary vorig jaar terugkeerde.

Operatie NEON is nieuw en waarschijnlijk van groter belang om het historisch lage diplomatieke profiel van het land in het westelijke deel van de Stille Oceaan te versterken dan de nu vrij routinematige reizen door de Straat van Taiwan.

De doorvaart door de Straat bracht een onverwachte verrassing. Op een gegeven moment kwam Regina zo dicht bij het Chinese vasteland dat Canadese mobiele telefoons korte tijd de boodschap lieten horen: “Welkom in China.”