De Farao Show

De Farao Show – Zwitserland – deel 01 – Sean Hross
Sean Hross komt met de interessante hypothese dat er een direct verband bestaat tussen de ontberingen van sommige bevolkingsgroepen en hun gebrek aan samenwerking met het wereldsysteem.
Maar wie is Sean Hross?
Hij is een Zuid-Afrikaanse historicus en politiek activist die sinds 1998 in Zwitserland woont.
In 2015 werd hij 100 dagen gevangen gezet omdat hij een videoclip op YT had gezet waarin hij commentaar gaf op de mishandelingen van een Zwitserse agent die door een werkloze was doodgeschoten.
Sean Hross houdt de theorie staande dat de farao’s niet stierven en zij zich vestigden in Zwitserland, de plaats waar de schat van De Tempeliers Ridders verborgen lag. Deze schat werd vervolgens gebruikt om de Zwitserse banken op te richten, dezelfde banken die alle wereldwijde oorlogen, alle dictators, alle drugs, wapens en slaven smokkel/handel financierden.
 1. De start met de Farao’s

Aantal andere benaming voor Farao’s….
Cabal
Illumunatie
Free Masons
Tempeliers

De Farao’s hebben Zwitserland als Basis genomen in Europa
Omdat Zwitserland “Neutraal” lag in Europa

Nu een aantal Farao’s als voorbeeld, aangezien we weten dat er gekloond kan worden
Is dit niet vreemd als het écht zou zijn…
Barack Obama en Micheal Jackson ( foto 8 en 9 )

 1. De Tempeliers

Zoals jullie kunnen zien op de foto’s is alles in het zicht
De gebouwen vroeger werden aangeven waar de Illuminatie woonden, werkte etc. Zelfs op muren, begraafplaatsen, ramen etc.
Dus tekens genoeg aan de wand nu …
De tempeliers werden en worden neergezet als Heilige Ridders
Maar in principe zijn het gewoon grote dieven…
En dat waren ze toen, en dat zijn ze nu nog…

———————————

Tempeliers
De Orde van de Tempeliers of Tempelorde (Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo) (Latijn: Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici) was een christelijke kruisridderorde die ten tijde van de kruistochten als klein onderdeel van de kruisvaarderslegers een Heilige Oorlog tegen de moslims voerde in het Heilige Land.
klik op de link en lees daar verder …

 1. De Tempeliers are Watching
  Toen hielden ze iedereen in de gaten…
  En doen ze nu nog… Big Brother is Watching You
  Big Brother Huis: Tegenwoordig maken ze er gewoon een show van…

Big Brother huis …. One Eye Club
En iedereen zit voor de buis, volledig alles in control

De laatste kruisvaart zou in 1291 zijn geweest zegt hij, maar internet geeft aan 1299 < < maar die kruisvaart is mislukt.
Dus kunnen we wel spreken van 1291 nu klik op de link en lees verder

 1. Tempeliers Kerken – Tempels
  Dit stuk gaat over de kerken op het terrein en over de offer plaatsen …
  Ja ja ook de tempeliers deden daar toen al aan mee…
  Duidelijk aanwezig Skull & Bones
  Het is ongelooflijk dat ze echt overal de tekens laten zien, binnen en buiten….
  1 Augustus is een jaarlijkse bijeenkomst van de Tempeliers, Free Masons en alle leden van de Illuminatie …
  Nou hoeven we niet meer te vragen wat ze daar dan deden he
  Er word verteld dat ze de verjaardagen van de goden gaan vieren…
  Ja die gaan ze vieren idd, maar wel met offers… En wie zijn die offers ??
  “Kinderen”
 1. Tempelier Vlag

Helaas op het filmpje is er op dat moment te weinig wind, om de vlag totaal te laten zien, dus heb ik hem even opgezocht…
Duidelijk de een Illuminatie Symbool
De Orde van Malta
Maar… Dan val je van het een in het andere…
Dus laat ik nog maar wat extra vlaggen zien, van landen op de wereld, waar ook duidelijk de Symbolen aanwezig zijn…

 1. Swiss Guards – De pauselijke Zwitserse Garde

De Pauselijke Zwitserse Garde …. 👇👇👇👇👇

De Pauselijke Zwitserse Garde is de pontificale bewakingseenheid van Vaticaanstad. Hij bestaat uit Zwitserse rooms-katholieke vrijwilligers, die minstens 174 cm lang en tussen de 19 en 30 jaar oud zijn. Zij dienen minimaal twee jaar in het korps, wonen tijdens die periode in de kazerne en hebben gedurende deze jaren de Vaticaanse nationaliteit. Ze hoeven niet celibatair te leven, maar om te mogen trouwen moeten zij minstens drie jaar gediend hebben en zich willen vastleggen voor nogmaals drie jaar. Het salaris is niet hoog (in 2004 ongeveer € 1100), maar daarbij zijn kost en inwoning gratis, evenals medische verzorging. Verder betalen de gardisten geen inkomstenbelasting en krijgen veel kortingen op uitgaven voor levensonderhoud. De garde bestaat uit 120 officieren en soldaten.

aanvulling

De Zwitserse landsknechten
De Zwitserse landsknechten waren een nieuw fenomeen op de West-Europese slagvelden vanaf het einde van de 14e eeuw. Ze vormden het eerste nationale leger. Dit leger was samengesteld uit Zwitserse vrije boeren en burgers uit de steden. Ze zouden tot in de helft van de 16e eeuw een zeer belangrijke rol blijven spelen op de strijdtonelen, bijvoorbeeld bij de Slag bij Nancy.

——————————————-

Zwitserse Huurlingen
Zwitserse huurlingen ( Reisläufer ) waren opmerkelijk voor hun dienst in buitenlandse legers, met name de legers van de koningen van Frankrijk , gedurende de vroegmoderne periode van de Europese geschiedenis, van de late middeleeuwen tot het tijdperk van de verlichting . Hun dienst als huursoldaat was op zijn hoogtepunt tijdens de Renaissance , toen hun bewezen slagveldcapaciteiten hen tot gewilde huursoldaten maakten. Er volgde een periode van achteruitgang, omdat technologische en organisatorische vooruitgang de voordelen van de Zwitsers tegenwerkte. Zwitserland’s militaire isolationisme maakte grotendeels een einde aan de georganiseerde huurlingenactiviteit; het belangrijkste overblijfsel van de praktijk is de Pauselijke Zwitserse Garde in het Vaticaan .

Zwitserse Huurlingen …. Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk …

———————————————-

Zwitserse Garde
Koningen en ook andere vorsten hebben vanaf de late middeleeuwen Zwitserse huursoldaten geworven. Deze mannen golden als voorbeeldige soldaten en zij waren trouw aan hun (betalende) meester en hadden geen band met het (vaak oproerige) volk. Een Zwitserse Garde werd aangeworven voor de paus en voor de koning van Frankrijk maar ook de Oranjes hadden Zwitserse hellebaardiers in dienst. De Zwitsers waren trouw zo lang zij betaald werden; daaraan ontleent het Nederlands het gezegde “geen geld; geen Zwitsers” een vertaling van het Franse “point d’argent, point de Suisse”. Heden ten dage is er nog één Zwitserse Garde in functie, in Vaticaanstad.

 1. Gebouwen Tempeliers – Illuminati in de stad
  Zoals je kunt zien, is het niet alleen in het buitengebied of Kerken of Tempels etc.. dat ze hun symbolen laten zien
  Dit zijn Huizen-Appartementen in de stad zelf.
  Waarop de tekens weer ruim voldoende aanwezig zijn.
  Nou luitjes dat wordt overal kijken hé
 1. Tempeliers Red CrossOnderscheidingen waren en zijn nu nog steeds heel belangrijk binnen de wereld van de Illuminatie
  Over heel de wereld, dus ook in Nederland
  Ook deze afbeeldingen laten zien, dat alles met elkaar verbonden is…
  Van het kruis van de Tempeliers tot het Rode kruis hier in Nederland
  Wat we in eerdere berichten al hebben gezien, dat hun “Het Rode Kruis” niet zijn wat ze moeten zijn.
  En dat blijkt wel weer eens, als je alles bij elkaar ziet.
  En ja vele werken daar in-op Rode Kruis & EHBO, en die niet weten, in wat voor organisatie ze werken

Rode Kruis is een andere BIG ONE EVIL entiteit! Het militair-industriële complex zorgt voor ‘natuurrampen’ in arme landen. Het Rode Kruis komt langs om goedkoop plastic water en crackers te brengen – steelt hulpgeld en HELPT VERLOREN KINDEREN door ze te verhandelen. JA, er zijn VEEL bonnetjes bij het Rode Kruis.
“HET BEGON ALS EEN INEFFICIËNTE, SCHANDALEN GEBEURDE PERSOONLIJKHEIDS cultus”
DE ONGELOOFLIJKE WAARHEID VAN HET AMERIKAANSE RODE KRUIS
De misleidingen en verduisteringen van het Rode Kruis in Haïti zijn niet toevallig of geïsoleerd.
Op zoek naar de $ 500 miljoen van het Rode Kruis voor hulp aan Haïti
VN, UNICEF, Rode Kruis, WHO en veel van deze globalistische NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) zijn valse humanitaire organisaties
Telegram: https://t.me/drue86/10505
Internationaal Rode Kruis: de ethiek van misbruik

 1. Tempeliers – Free Masons Ring
  Zoals je kan zien, zijn ook hier weer de Obelisks te zien… 2 Stuks
  Soms dan zien jullie dubbelen afbeeldingen, maar die moet ik wel laten zien, om het duidelijk te krijgen…
  Hier word duidelijk wat de Tempeliers – Free Masons zijn en doen…
  Met name met de Letter “G”in de ring en Tekens
  En waarom Zwitserland neutraal is geworden …
  De Dominantie van Europa lag namelijk bij de Habsburgers in Wenen…al vanaf 1438
  Hét hoe en wat… Dat komt later wel een keer
 1. Tempeliers – Illuminatie Ontdekken Amerika

Er wordt verteld dat Christopher Columbus Amerika heeft ontdekt
En ja dat heeft hij ook, alleen Amerika is niet naar hem vernoemd
Maar pas na de 2e ontdekking van Amerika, door “Amerigo Vespucci” heeft Amerika een naam gekregen
Ka… staat voor je ziel… wat ze dus overal duidelijk laten blijken, dat zij de macht bezitten… En dat ze tot de dag van vandaag nog steeds overheersen
In totaal alles wat ze doen en sjouwen, is het te zien en nu al zeker te voelen.

OCCULTE”Amerika” Het Land Van Lucifer; Het Echte Verhaal Achter De Naam > > Artikel … 24 april 2013

Toen ik op school zat, begon de Amerikaanse geschiedenis meestal met Christopher Columbus. Later begon ik me af te vragen wie de mensen waren die hier woonden toen Columbus Amerika ‘ontdekte’. Er waren, wat leek, vrijmetselaarsloges opgezet door de inheemse bevolking. Wie waren de Azteken, Inca’s, Olmeken enz. Dan is er het merkwaardige mysterie van Europese, Egyptische en andere artefacten die zijn gevonden. We krijgen niet de hele waarheid te horen.

AMERIKA, zo werd ons verteld, werd genoemd ter ere van Amerigo Vespucci, hoewel zijn authentieke voornaam Alberigo Vespucci was. De Guyaanse schrijver Jan Carew stelt dat Vespucci zijn voornaam veranderde na zijn reizen naar Amerika. Dit zou betekenen dat “Amerigo” uit “Amerika” kwam en niet andersom.

Geboorteakte van Amerika: de naam
Amerika (toegepast op het huidige Brazilië)
verscheen voor het eerst op Martin
Waldseemüller’s 1507 wereldkaart.
“Carew herleeft de ideeën van Jules Marcou, een prominente Franse geoloog die tijdens zijn studie van Noord-Amerika betoogde, net als andere 19e-eeuwse schrijvers, dat de naam Amerika vanuit de Nieuwe Wereld naar Europa was teruggebracht; en dat Vespucci zijn naam had veranderd om de naam van zijn ontdekking weer te geven. Marcou introduceerde met name de naam van een indianenstam en van een district in Nicaragua genaamd Amerrique , en beweerde dat dit district – rijk aan goud – was bezocht door zowel Columbus als Vespucci, die deze naam vervolgens in Europa bekend maakten (zie de kaart van Marcou ). Voor beide ontdekkingsreizigers werden de woorden Amerrique en goud synoniem. Vervolgens, volgens het verslag van Marcou, veranderde Vespucci zijn voornaam van Alberico in Amerigo.Carew citeert Marcou om zijn bewering te ondersteunen dat “in de archieven van Toledo, een brief van Vespucci aan de kardinaal gedateerd 9 december 1508, Amerrigo is ondertekend met de dubbele ‘r’ zoals in het Indiase Amerrique … en tussen 1508 en 1512 de jaar waarin Vespucci stierf, werden minstens twee andere handtekeningen met de voornaam Amerrigo geregistreerd.” (Zie Marcou’s artikel uit 1875 in de Atlantic Monthly en zijn meer uitgebreide werk dat later werd gepubliceerd in het jaarverslag van het Smithsonian Institution [1890].)”

Als Amerika niet naar Vespucci is vernoemd, waar komt die naam dan vandaan? Marcou, die Le Plongeon citeert, (een fantasierijke antropoloog) die de Maya-cultuur in Yucatan bestudeert: “De naam AMERIKA of AMERRIQUE in de Maya-taal betekent, een land van eeuwigdurende sterke wind, of het land van de wind, en soms het achtervoegsel ‘ -ique’ en ‘-ika’ kunnen niet alleen wind of lucht betekenen, maar ook een geest die ademt, het leven zelf.

Wie is precies de “Spirit of the Air” die ze aanbaden? Volgens de Popol Vuh, het heilige, inheemse Maya-verhaal over de schepping, was hij de grote “gevederde slang” scheppende godheid die bekend staat als Q’uq’umatz; een god die door geleerden wordt beschouwd als ongeveer gelijk aan de Azteekse god Quetzalcoatl en de Yucatec Maya Kukulkan.
“Amerika” Het land van Lucifer; Het echte verhaal achter de naam 16

Amerika kwam uit Amaruca .
Manly P. Hall geeft meer inzicht in The Secret Teachings of All Ages: ”Deze kinderen van de zon aanbidden de gepluimde slang, die de boodschapper van de zon is. Hij was de God Quetzalcoatl in Mexico, Gucumatz in Quiché; en in Peru heette hij Amaru. Van de laatste naam komt ons woord Amerika. Amaruca is, letterlijk vertaald, ‘Land van de Plumèd Serpent’.’ De priesters van deze [vliegende draak], vanuit hun belangrijkste centrum in de Cordilleras, regeerden ooit over beide Amerika’s. Alle Rode mannen die trouw zijn gebleven aan de oude religie, zijn nog steeds onder hun heerschappij. Een van hun sterke centra was in Guatemala, en van hun orde was de auteur van het boek Popol Vuh. In de Quiché-taal is Gucumatz het exacte equivalent van Quetzalcoatl in de Nahuatl-taal; quetzal, de paradijsvogel; coatl, slang – ‘de slang gesluierd in pluimen van de paradijsvogel’!”
Daarom waren er al vrijmetselaarsloges.
Aangezien deze oude slangenlegendes de Meso-Amerikaanse gevederde slangengoden omvatten en kunnen worden beschouwd als een historisch testament van die engel die door God is neergeworpen, “kan het land van de gepluimde slang misschien ook wel het land van Lucifer worden genoemd”, besluit Ken . Hudnall in The Occult Connection II: The Hidden Race.

“Amerika” betekent het land van Lucifer
klik op de link … Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk ….

 1. Het laatste van de reeks Tempeliers

Nog als laatste een aantal tekens op gebouwen en op een Bank
De Tempeliers zijn gewoon de eerste Free Masons en Cabal leden, die in de openbaarheid zijn getreden.

Ze > > De Illuminatie laat echt alles zien, maar goed dat er al vele wakker zijn geworden, helaas slapen er ook ook velen die het (nog) niet zien.
Zoals je kan zien op de afbeeldingen, in deze 10 delige serie, vertellen ze alles recht in je gezicht.
Alles gaat bij hun om ONZE ZIEL, want hebben ze die, kunnen ze ons nog langer als slaaf houden en doen met ons wat ze willen.
Daar gaan we dus niet mee akkoord hé,
Ik wil en ik neem aan jullie ook…. “Mijn Ziel behouden”
Dus luitjes…. WAKE THE H*LL UP !!!!
Finito – The End – Einde Verhaal

Bedankt Yvonne, voor je enorme berg speurwerk en de vertaling en in beeld brengen daarvan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s