US Patent WO2020060606 Track&trace mensen

Cryptocurrency systeem met gegevens over lichaamsactiviteit

De activiteit van het menselijke lichaam verbonden aan een taak die aan een gebruiker wordt verstrekt kan in een mijnbouwproces van een cryptocurrency systeem worden gebruikt. Een server kan een taak verstrekken aan een apparaat van een gebruiker dat communicatief aan de server is gekoppeld. Een sensor die communicatief aan het apparaat van de gebruiker is gekoppeld of in dat apparaat is ingebouwd, kan de lichaamsactiviteit van de gebruiker waarnemen. Gegevens over lichaamsactiviteit kunnen worden gegenereerd op basis van de waargenomen lichaamsactiviteit van de gebruiker. Het cryptocurrency-systeem dat communicatief aan het apparaat van de gebruiker is gekoppeld, kan verifiëren of de gegevens over de lichaamsactiviteit voldoen aan een of meer door het cryptocurrency-systeem gestelde voorwaarden, en cryptocurrency toekennen aan de gebruiker van wie de gegevens over de lichaamsactiviteit zijn geverifieerd.

voor meer info klik op de link: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

Med Beds

Inhoudsopgave

 • Wat is een Med Bed?
 • Medische bedden
 • Technologie
 • Beschikbaarheid
 • Financiering
 • Kosten
 • Tijdschema
 • Uitrol
 • Lancering
 • Nationaal
 • Productie
 • Professioneel Personeel
 • Medisch Personeel
 • Centra
 • Opleiding
 • Geen kosten voor opleiding
 • Team
 • Behandeling Voorbereiding en Verwachtingen
 • Eerste afspraak
 • Sessies
 • Voorbereiding op Sessies
 • Prioriteit
 • Dakloosheid
 • Verwachtingen
 • Behandelingscapaciteiten
 • Voordelen voor de gezondheid
 • Het opnieuw laten groeien van Organen
 • Nieuwe botten & genezing
 • Chirurgie
 • VAX Schade
 • Hartpatiënten
 • Verslavingen
 • Chirurgisch herstel
 • Chemo
 • Allergieën
 • Tandheelkunde
 • Overgewicht
 • Zicht en gehoor
 • Littekens
 • Schizofrenie
 • Autistisch
 • Ortho
 • Depressie
 • Verbeteringen
 • Volmaakte Gezondheid
 • Vitaliteit
 • Problemen vanaf de geboorte
 • DNA
 • Haar
 • Ogen
 • Lengte
 • Geslacht
 • Herinneringen
 • Tatoeages
 • Roken
 • Kennis
 • Mentaal trauma
 • Wat is uitgesloten?
 • Hemelvaart
 • Tijdschema van de behandeling
 • Max. driemaal
 • Overtuigingen
 • Vrije Wil
 • Leeftijdsregressie
 • De Technologie
 • Grenzen
 • Huisdieren
 • Voordelen voor huisdieren
 • Levensstijl
 • Levensstijl
 • Levensloop
 • 100+ Jaar
 • Frequentie
 • Zorgen
 • Claustrofobie
 • Toegang tot medische bedden
 • Testen van Med Med Beds
 • Aantal bezoeken voor resultaten
 • Toekomst van de gezondheidszorg
 • FDA
 • Thuisgebruik
 • Welvaart
  WAT IS EEN MEDISCH BED?
  Med Beds. Ze maken gebruik van een technologie om uw lichaam om te vormen naar een optimale gezondheid door gebruik te maken van de originele codes in uw DNA. Deze technologie is getest. Met deze technologie, zal onze samenleving zich meer richten op welzijn dan op ziekte in de medische wereld. Er zal geen reden zijn voor welke industrie dan ook om te profiteren van ziektes. Met de Med Beds, zal ieder mens in staat zijn om vrijelijk de gezondheid te herstellen en een gezond leven te leiden tot op hogere leeftijden dan we recentelijk hebben kunnen ervaren.
  Technologie. Deze technologie is al 50 jaar beschikbaar en is volkomen veilig. Het Geheime Ruimte Programma heeft het met succes gebruikt in de laatste 50 jaar.
  BESCHIKBAARHEID
  Med Beds worden opgezet in gespecialiseerde genezingscentra. Aanvankelijk zullen zij beschikbaar zijn buiten het huidige gezondheidszorgsysteem. Wanneer de med bed technologie bekend wordt gemaakt, zullen ziekenhuizen en big pharma worden uitgefaseerd. Dit komt omdat ons medisch systeem niet langer gebaseerd zal zijn op ziekte maar op welzijn.
 • De technologie zal volledig gefinancierd worden door de witte hoeden/militairen.
 • Er zullen geen kosten zijn om de Med Beds te gebruiken. Ze zullen gratis beschikbaar zijn voor het publiek. De kosten van de Med Beds zullen worden betaald door de militairen en de white hats.
 • TIJDSCHEMA
 • Elk land zal een centraal centrum hebben waar mensen een afspraak kunnen maken. De eerste afspraak zal een consultatie zijn die een medische geschiedenis en volledig lichaamsonderzoek zal inhouden. Daarna worden de gegevens van de patiënt ingevoerd in een quantumcomputer waarin de computer de urgentie van de medische behoeften van de patiënt bepaalt. Op basis van die beoordeling zal een centrum in de buurt worden ingepland.
 • Lancering. Verwachte lancering. Momenteel wordt verwacht dat de afspraken medio
 • januari 2022. Die datum kan veranderen als gevolg van militaire activiteit.
 • Aanvankelijk zullen de Med Beds gedurende een bepaalde periode zwaar gecontroleerd worden door het leger, zodat de technologie niet misbruikt wordt. Er zal geen voorkeursbehandeling zijn op grond van status in de samenleving. Alle mensen zullen eerlijk behandeld worden en bedden zullen eerst beschikbaar zijn voor de mensen die in kritieke nood verkeren.
 • Nationaal. Wanneer de Med Beds worden vrijgegeven, zal er een nationale oproeplijn worden opgezet voor mensen om afspraken te maken.
 • Productie. Med Beds worden gerepliceerd met behulp van geavanceerde technologie. Geschat wordt dat 1.000 Med Beds per dag kunnen worden geproduceerd voor distributie.
 • PROFESSIONEEL PERSONEEL
 • Medisch personeel. Med Beds zijn een geavanceerde medische technologie. In het begin zullen Med Beds alleen beschikbaar zijn voor specifieke genezingscentra en zullen zij niet beschikbaar zijn om aan te schaffen voor uw eigen kliniek of huis. Zoals alle geavanceerde medische technologie, is er heel wat opleiding nodig om de technologie veilig te gebruiken. Er is ook een aanzienlijke hoeveelheid kennis van biologische, medische en ziektes voor nodig. Voor iemand zonder medische opleiding zou het minstens 12 tot 18 maanden opleiding vergen. Wanneer de Med Beds voor het eerst in gebruik worden genomen, zullen ze alleen worden gebruikt door professioneel medisch personeel dat is opgeleid door militair personeel.
 • De klinieken zullen worden gerund door de medische afdelingen van het leger naast welwillende wezens. Degenen die de bedden als behandelaars zullen gebruiken, zullen alleen op uitnodiging gevraagd worden te werken. Later zullen er cursussen en vacatures beschikbaar zijn voor medische professionals.
 • Iemand kan deze medische technologie niet bedienen zonder medische opleiding. Als je bijvoorbeeld een patiënt hebt met hartfalen of met ernstige verwondingen van een auto-ongeluk, moet je eerste hulp kennen en weten hoe je de patiënt moet behandelen voordat je in het Med Bed gaat.
  Een professional zal moeten weten hoe hij bepaalde afwijkingen die het bed oppikt, moet lezen. Veel mensen zullen de MEDISCHE technologie niet begrijpen. Dit is geen technologie die iemand gewoon met een druk op de knop kan bedienen. Zo zit het helemaal niet in elkaar.
 • Centra. Ik heb begrepen dat ze aanvankelijk in de hoofdcentra zullen zijn, verspreid over elke staat en niet beschikbaar voor aankoop. Voor zover ik weet zal de toepassing afhangen van de behoefte, de reeds beschikbare diensten. Er zal gelegenheid zijn voor andere technologieën tijdens het wachten als ze nodig zijn.
 • Opleiding. Weet u of er een trainingsschema voor Med Beds of de mindere technologie beschikbaar zal zijn voor diegenen die niet geïndoctrineerd zijn aan een universiteit? Er kan een tekort aan dokters zijn, omdat velen van hen zullen worden aangeklaagd wegens misdaden tegen de mensheid.
  In principe zullen gezondheidswerkers of mensen met medische kennis die werkelijk van een hogere vibratie zijn, het eerst worden benaderd. In eerste instantie zullen medische professionals alleen op uitnodiging worden geselecteerd.
  Mensen zullen worden opgeleid in alle soorten Med Beds, aangezien elk centrum meerdere soorten bedden zal hebben. Elk personeelslid zal opgeleid moeten worden om de Med Beds te bedienen.
 • Geen kosten voor de opleiding. Het leger en welwillende wezens zullen de opleiding verzorgen. Er zijn aanvankelijk geen kosten voor de opleiding. Het type opleiding zal relevant zijn voor uw individuele achtergrond. Bijvoorbeeld, een assistent-verpleger zal meer opleiding nodig hebben dan een hersenchirurg.
 • Team. Als u een Med Bed Center wilt hebben, hebt u zes operatiekamers nodig en zeven Med Beds; twee in een van de kamers die extra groot zouden moeten zijn. Er moet een pre-procedure kamer zijn en een verkoeverkamer. Beide met ongeveer 30 bedden elk. Ook een nachtafdeling met ongeveer 27 kamers, elk met een viertal bedden. Er moeten ook ongeveer 15 tot 20 counselors zijn, plus ander holistisch personeel. Er is ook ondersteunend personeel nodig, zoals receptionisten, cafetariapersoneel, schoonmakers, wasserijpersoneel, zaalpersoneel, enz. Dan komen de artsen en technici die de bedden zullen bedienen. Daarnaast heb je veel verpleegkundigen nodig voor de voor- en nazorg. Het is een enorme taak en daarom zullen de Med Beds nog geruime tijd worden gecontroleerd door het leger en de alliantie.
 • VOORBEREIDING VAN DE BEHANDELING EN VERWACHTINGEN
  Eerste afspraak. Procedures duren een paar minuten tot 15 uur, afhankelijk van wat je laat doen. Wanneer u dus uw nationale centrum belt, zullen zij een afspraak maken voor een eerste consult bij het centrum in uw buurt. Als u bij de consultatie aankomt, zal het medisch personeel uw medische geschiedenis doornemen. Tijdens die sessie wordt een scan van uw hele lichaam gemaakt, meestal in een soort ziekenhuisjas die maar een paar minuten duurt. Daarna worden de bevindingen van de scan en de details van uw resultaten besproken. U bespreekt wat u wilt laten doen en die informatie wordt in de computer ingevoerd. Dan beslist de computer waar u op de lijst wordt geplaatst en krijgt u bericht over de datum, tijd en plaats van uw behandeling.
  Op de dag van uw behandeling, wanneer u aankomt, wordt u gevraagd om u om te kleden en krijgt u een licht kalmerend middel toegediend. Wanneer u op het bed ligt, wordt er een slaapgas toegediend. Dit gas zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling blijft slapen. Wanneer de behandeling klaar is
 • wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u wordt onderzocht door medische deskundigen. Afhankelijk van het type ingreep dat u hebt ondergaan, kunt u ook worden begeleid door hulpverleners.
 • Sessies. De meeste problemen kunnen met één bezoek worden verholpen. Meer complexe gevallen kunnen tot 3 sessies vereisen.
 • Voorbereiding op een Sessie. Iedereen krijgt een kalmerend middel voordat hij het bed ingaat en wordt dan in slaap gebracht voor de duur van de behandeling, of het nu een paar minuten of 15 uur is. Claustrofobie is geen probleem.
 • Prioriteit. De niet-gevaccineerden krijgen voorrang op de gevaccineerden. Mensen die bijwerkingen hebben ondervonden van het vrijwillig injecteren van gif in hun lichaam door vaccins, zullen worden behandeld na degenen die niet hebben gevaccineerd. Er is al geruime tijd heel veel informatie beschikbaar over de potentiële gevaren van vaccins. Iedereen kon zijn huiswerk doen en leren over de mogelijke schade. Degenen die met ernstige ziekten zijn geboren en ziekten hebben met andere medische problemen, zullen het eerst naar de Med Beds gaan. Iedereen had de keuze om al dan niet een vaccin te krijgen. De risico’s waren voor iedereen beschikbaar om voor zichzelf te kiezen.
  Hoewel er prioriteiten zullen zijn voor de niet-gevaccineerden, wordt verwacht dat alle personen die behandeling nodig hebben, onmiddellijk zullen worden behandeld. Men hoeft zich geen zorgen te maken over de behandeling in een ziekenhuisbed.
 • Dakloosheid. Er zullen humanitaire teams zijn die de daklozen voor behandeling zullen bereiken. Niemand wordt achtergelaten.
 • Verwachtingen. U moet ook beseffen dat met Nesara/Gesara de wereld zal veranderen zoals we die nu zien. Er zullen geen daklozen meer zijn, geen zwervers, geen armoede, geen lijden en geen honger. ALLES zal veranderen.
 • BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN
 • Voordelen voor de gezondheid. Med Beds kunnen medische problemen van patiënten corrigeren om het lichaam van een individu in optimale staat te herstellen.
 • Het opnieuw kweken van Organen. De bedden kunnen ledematen en organen vervangen of laten groeien.
 • Nieuwe botten en genezing. Voor hen die een prothese hebben, zal de prothese door het bed worden verwijderd en opgelost zodat een heilzame genezing kan plaatsvinden.
 • Chirurgie. Operaties in de Med Beds zullen onmiddellijk resultaat geven. Bijvoorbeeld, een honkbal werper die geopereerd moet worden kan in een Med Bed gaan liggen en zeer snel na de behandeling klaar zijn om te werpen. In feite zijn ze klaar om te werpen voordat ze wakker worden en uit het ziekenhuisbed komen.
 • VAX Schade. De bedden kunnen de door de Vax veroorzaakte schade ongedaan maken, maar degenen die niet gevaccineerd zijn en natuurlijke verwondingen hebben, zullen hun verwondingen prioriteit geven.
 • Hartpatiënten. Med Beds genezen hartproblemen van alle soorten.
 • Verslavingen. Ja. Verslavingen kunnen genezen worden. Maar mensen zullen nog steeds moeten werken aan waarom ze in de eerste plaats verslaafd raakten.
 • Het oplossen van chirurgisch toegevoegde stukken. De bedden zullen alle chirurgisch toegevoegde stukken oplossen en de schade herstellen, waardoor het lichaam terugkeert naar de gezonde staat voordat de problemen begonnen.
 • Chemo. Het Med Bed geneest niet alleen de schade van chemo, maar brengt het lichaam terug in volledige gezondheid door alle abnormale groei te verwijderen.
 • Allergieën. Allergieën zullen worden geëlimineerd
  Tandheelkunde. Alle tandheelkundige problemen zullen worden gerepareerd. En tanden zullen regenereren. Tanden zullen ook rechtgezet worden indien nodig.
 • Overgewicht. Ja. U kunt terugkeren naar uw ideale gewicht.
 • Gezichts- en gehoorvermogen. Ja. Uw zicht en gehoor kunnen weer optimaal worden. Cataract kan ook worden gecorrigeerd.
 • Littekens. Littekens worden hersteld en zullen verdwijnen.
 • Schizofrenie. Geestelijke problemen kunnen worden gerepareerd.
 • Autistisch. Autistische kinderen kunnen worden geholpen met genezing.
 • Ortho. Ortho zaken zoals het aanpassen van botten en botcorrectie zullen ook behandeld worden.
 • Depressie. DEPRESSIE zal geleidelijk worden geholpen. Uiteindelijk zal een individu op een positieve manier met het trauma moeten omgaan. Er zullen vele spiritueel opgeleide counselors zijn, zowel menselijk als niet-menselijk, om iedereen met depressie te helpen.
 • Verbeteringen. Med Beds kunnen iemand meer empathisch, intelligenter, etc. maken. Extra talen kunnen ook geleerd/gedownload worden. Het is echter belangrijk dat je een reden hebt om de verbeteringen te gebruiken die je vraagt om te downloaden. Er zou bijvoorbeeld geen reden zijn om alle talen op deze planeet te downloaden als je niet van plan bent ze te gebruiken. En een groot deel van de ervaring op deze planeet is het proces van het leren van de kennis die je nodig hebt.
 • Perfecte Gezondheid. Bedden zullen je lichaam herstellen naar een optimale gezondheid.
 • Genees de Geest. Wanneer u de geest geneest, geneest u het lichaam.
 • Vitaliteit. De Med Beds brengen individuen terug in optimale gezondheid. Als u bijvoorbeeld 80 jaar oud bent, zult u de beste gezondheid hebben voor een 80-jarige. Dat betekent niet dat u even beweeglijk en fit zult zijn als wanneer u 30 zou zijn. Ouderdomsregressie is mogelijk om uw leven te verlengen. Niet iedereen zal goedgekeurd worden voor ouderdomsregressie. Het is niet iets dat lichtvaardig wordt opgevat. Het zal worden goedgekeurd voor de juiste doeleinden.
 • Problemen vanaf de geboorte. De bedden kunnen problemen corrigeren die zich al voordeden bij de geboorte.
 • DNA. Med Beds zullen genetische expressies die zijn uitgeschakeld, zoals MTHFR, oestrogeendominantie, en methyleringsproblemen omkeren met het detoxen en opschonen van DNA.
 • EXTRA FYSIEKE VERANDERINGEN
 • Haar. U kunt uw haarkleur en uw haargroei veranderen.
 • Oog. U kunt uw oogkleur veranderen. Gezichtsvermogen en oogproblemen kunnen ook worden hersteld.
 • Lengte. Uw lengte kan worden veranderd, maar alleen onder extreme omstandigheden.
 • Geslacht. Med Beds kan desgewenst weer van geslacht veranderen naar je oorspronkelijke geslacht.
 • Herinneringen. Alle herinneringen zullen terugkeren als ze werden gedempt.
 • Tatoeages. Med Beds kan tatoeages verwijderen.
 • Tanden. Tanden kunnen worden rechtgezet en opnieuw laten groeien.
 • Roken. Med Beds kan schade van jarenlang roken ongedaan maken.
 • Kennis. Het downloaden van informatie is mogelijk. Alle informatie kan naar uw hersenen worden gedownload, inclusief andere talen. Een deel van de menselijke ervaring is echter het verwerven van kennis.
 • MENTALE TRAUMA
 • Wat is uitgesloten? Mentale en emotionele trauma’s kunnen niet worden verholpen. De technologie kan de herinneringen onderdrukken, maar op een bepaald moment zult u met het trauma moeten omgaan.
 • Opstijging. Het lijkt erop dat de Med Bed alleen het fysieke lichaam herstelt, maar de emotionele en mentale problemen is iets waar elke persoon zelf aan zal moeten werken. Het is duidelijk dat het werken aan deze problemen ervoor zorgt dat een individu zijn vibratie verhoogt.
 • Dus misschien zou het hebben van een machine om dat te doen het ascensieproces voor de persoon belemmeren. Daarom blijft het Med Bed misschien gericht op het genezen van het fysieke lichaam.
 • TIJDSCHEMA VAN DE BEHANDELING
 • MAX Drie Keer. Op dit moment is het enige wat de bedden niet kunnen doen, iemand meer dan drie keer laten regresseren, omdat de hersencellen niet goed zijn voor meer dan twee regressies.
 • Overtuigingen. Sommige mensen schijnen te geloven dat genezing een beroep moet doen op onze wil, met alle moeilijkheden van dien. Zij kunnen geloven dat zij zich moeten verzetten tegen wonderbaarlijke genezing.
  Het is ieders keuze om dit soort dingen te geloven en we moeten hun overtuigingen respecteren.
 • Vrije wil. Ieder mens heeft een vrije wil. Degenen die negatief denken, kunnen een Med Bed-sessie verlaten en de volgende dag weer net zo zijn als vóór het Med Bed, als gevolg van hun manier van denken. Sommige mensen genieten van hun problemen en pijn.
  Med Beds en de nieuwe aarde zijn er niet om mensen te veranderen in hoe je wilt dat ze zijn. Deze technologie is hier om gezondheid en vitaliteit lichamelijk te ondersteunen. Het is de keuze van iedere ziel om op een bepaalde manier te denken, te voelen en zich te gedragen, zodat die ziel dat bepaalde leven kan ervaren en het is tegen de universele wet om die keuze van ervaring te verstoren.
 • LEEFTIJD REGRESSIE
 • Leeftijd Regressie. Het Geheime Ruimte Programma heeft de technologie nog niet geperfectioneerd om met de effecten van leeftijdsregressie op de hersenen om te gaan. Ouderdomsregressie is een heel ander proces dan genezing. De technologie werkt anders bij leeftijdregressie dan bij genezing.
  Op dit moment is het zo dat als je meer dan drie keer veroudert, dementie, littekenweefsel, neurologische en motorische problemen meer waarschijnlijk worden.
 • Leeftijd Regressie Grenzen. Je kunt twee keer veilig verouderd worden. De derde keer beginnen de hersencellen af te sterven.
 • PETS
 • Huisdieren. De bedden werken ook op huisdieren. Dat omvat alle dieren. Honden, Katten, Paarden en elk levend wezen. Alle dieren kunnen profiteren van de Med Bed technologie.
 • LIFESTYLE
 • Levensstijl. Mensen hebben misschien wat educatie nodig over hoe ze een gezonde levensstijl kunnen handhaven zodat ze niet afhankelijk zijn van technologie. Het is net alsof je een behandeling ondergaat en dan teruggaat en alles blijft doen wat je al deed, je resultaten kunnen beginnen te vervagen. En ja, in veel gevallen zullen er betere keuzes moeten worden gemaakt wat betreft levensstijl.
 • Levensduur. Je kunt er niet voor kiezen om eeuwig te leven. Je kunt niet meer dan drie keer achteruit gaan, nadat je hersencellen beginnen af te sterven. Je zou een zielsoverdracht nodig hebben om door te gaan.
 • 100 Jaar+. Ja. Je zult in staat zijn om meer dan 100 jaar te leven en gezond te zijn. Sterker nog, het zal mogelijk zijn voor mensen om meer dan 200 jaar te leven.
 • Frequentie. De frequentie en energiepatronen hebben toegang tot het DNA en de manier waarop het zich geometrisch organiseert. Het DNA zelf is een antenne, die de frequenties/energieën uit de oerbron (veld) aantrekt. Daarom is ieder mens specifiek in zijn persoonlijke uitdrukking van de bron en zelfs de fysieke verschijning is een uitdrukking van zijn individuele aspect.
 • Openstaan voor het ontvangen van de zegeningen is van vitaal belang.
 • BEZORGINGEN
 • Zie antwoord in E.2.
 • Toegang tot medische bedden. Zie antwoord in afdeling E
 • Testen van Med Beds. Zie antwoord in A.2.
 • 4. Aantal bezoeken voor resultaten. Zie antwoord in E.1.
 • TOEKOMST VAN DE GEZONDHEIDSZORG
 • FDA. De FDA hoeft deze technologie niet goed te keuren. De FDA zal worden opgedoekt. Ze zijn NIET voor de mensheid.
 • Thuisgebruik. Med Beds zullen niet gekocht kunnen worden voor enige tijd na de eerste uitrol. Over de kosten is nog niets bekend.
 • Welvaart en Overvloed voor allen. Verwacht voor de mensheid gezondheid, voorspoed en overvloed in de nabije toekomst. De Med Beds zijn een deel van die welvaart.

  Bron: https://prepareforchange.net/2022/01/14/med-beds/

Mondkapjes tirannie.

Dat het schadelijk is, is wel duidelijk, dat het niet werkt ook, waarom dan met deze schijnveiligheid doorgaan…?

Beïnvloeden van het gedrag van mensen, maar dat werkt is niet aan te tonen…
Checking the CO2 levels best video I’ve ever seen

Bron Over | Ghwc (ctoday.com) bij naar beneden scrollen kom je op de ORDER documenten.

ORDER# HR-2021-943774381821,

MET ONMIDDELLIJKE INGANG

Het Global Health & Wellness Consortium (GHWC) is de toonaangevende mondiale gezondheidsautoriteit die in de nationale archieven van elke natie is geregistreerd. De datum van deze bekrachtiging (HR616847221) is 6 juli 2021.

Tientallen collegiaal getoetste wetenschappelijke artikelen bewijzen dat gezichtsmaskers gevaarlijk en ondoeltreffend zijn.

Ten minste 47 gepubliceerde wetenschappelijke artikelen bevestigen dat gezichtsmaskers nutteloos zijn bij het voorkomen van besmetting en verspreiding van Covid-19, terwijl nog eens 32 wijzen op de specifieke gezondheidsschade die wordt veroorzaakt door het dragen van een masker.

Een onderzoek in Florida in juni 2021 naar gezichtsmaskers van kinderen vond 11 gevaarlijke pathogenen op de maskers:

 1. Streptococcus pneumoniae (longontsteking)
 2. Mycobacterium tuberculosis (tuberculose).
 3. Neisseria meningitidis (meningitis, sepsis).
 4. Acanthamoeba polyphaga (keratitis en granulomateuze amebische encefalitis)
 5. Acinetobacter baumannii (longontsteking, bloedbaaninfecties, meningitis, UTI’s resistent tegen antibiotica).
 6. Escherichia coli (voedselvergiftiging).
 7. Borrelia burgdorferi (veroorzaakt de ziekte van Lyme).
 8. Corynebacterium diphtheriae (difterie).
 9. Legionella pneumophila (veteranenziekte)
 10. Staphylococcus pyogenes serotype M3 (ernstige infecties – hoge morbiditeit)11.
 11. Staphylococcus aureus (meningitis, sepsis)

De helft van de maskers was besmet met één of meer stammen van longontsteking veroorzakende bacteriën. Een derde was besmet met een of meer stammen van meningitis-veroorzakende bacteriën. Een derde was besmet met gevaarlijke, antibiotica-resistente bacteriële pathogenen. Bovendien werden minder gevaarlijke ziekteverwekkers geïdentificeerd, waaronder ziekteverwekkers die koorts, zweren, acne, schimmelinfecties, keelontsteking, parodontale aandoeningen, Rocky Mountain, gevlekte koortsen nog veel meer kunnen veroorzaken.

Hall of Records Hr.2021-94377438182 einde blz 1

Alle maskermandaten hebben bewezen contraproductief te zijn in het voorkomen van ziektes en moeten onmiddellijk stoppen. Dat omvat alle vormen van vervoer (luchtvaartmaatschappijen, treinen, bussen, enz.), alle overheidsfaciliteiten, alle openbare gelegenheden, alle plaatsen van het bedrijfsleven, en alle onderwijsinstellingen. Het dragen van een masker is een keuze. Het verplichten van maskers is een schending van ons natuurrecht. Alle mensen verdienen het om vrij te ademen.

Gezondheidsautoriteiten in sectoren die het dragen van maskers verplichten vanwege gevaarlijke omstandigheden of om letsel te voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot, OSHA, NHS, en The Surgeon General eisen allemaal dat maskers elke 2 uur worden afgezet voor een pauze van minimaal 20 minuten vanwege de afname van beschikbare zuurstof. Een verlaagd zuurstofgehalte kan leiden tot hersenmist, hersenletsel op lange termijn en zelfs de dood. Als mensen uit vrije wil een masker willen dragen, moet bovenstaand protocol worden gevolgd.

Indien schoolgaande kinderen met toestemming van de ouders een masker dragen, moet het schoolpersoneel een strikt protocol volgen van tandenpoetsen, gebruik van mondwater en hygiëne na het eten alvorens het masker weer op te zetten om longontsteking, tandvleesontsteking, tandbederf, pleuritis enz. te voorkomen. Er moet een bericht naar de ouders worden gestuurd met de volgende mededelingen:

 • Langdurig dragen van een masker kan leiden tot verminderd oordeelsvermogen, verminderd vermogen om te leren, verminderd vermogen om zich te concentreren, verminderd vermogen om informatie vast te houden, prikkelbaarheid, wazig zien, candida-infecties, longinfecties, ooginfecties, tand- en mondinfecties en vele andere aandoeningen.
 • Als u ervoor kiest uw kind een masker te laten dragen, moeten de maskers schoon zijn en bij voorkeur om de 2 uur worden verwisseld.
 • Als uw kind een masker draagt, moet hij/zij het volgende mee naar school nemen: mondwater, tandpasta, flosdraad en een tandenborstel.

Het niet opvolgen van dit bevel zal onmiddellijk leiden tot strafrechtelijke vervolging en iedereen die dit bevel overtreedt zal zowel persoonlijk als privé ter verantwoording worden geroepen.

Hall of Records Hr.2021-943774381821 einde blz 2

Dit bevel zal worden uitgevoerd door de Global Intelligence Agency en Life Force Enforcement.

Wereldwijde voorzitter, GHWC, Lisa Thomas

Co-Voorzitter, GHWC, Jodi Hadsell

Bekrachtigd op deze 31ste dag van Puwst in het jaar 2021 door de Hall of Records en alle Nationale Archieven wereldwijd

Hal van records Administrateur Lim Goguen

CC: – Global Intelligence AgencyLifeforce Enforcement

Hall of Records Hr.2021-943774381821 einde blz 3

En tot slot ter info:

De wetten waar het schoolbestuur en de directeur zich aan moeten houden. Wetboek van Strafrecht Artikel 365
“De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

In afwachting van uw reactie verblijf ik weer.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Fauci about masks.

PCR-test (sinds maart 2020)

Wat hebben we inmiddels gezien.

over vals positieven gesproken…

Test shows the radiation levels of the PCR Test
A new kind of pcr test, wait, that means the entire covid had been a fraud

Wist u dat er in totaal 57 potentiële kruisreactanten zijn die u een vals positief resultaat kunnen geven bij het afnemen van de PCR-tests? Het is ook opmerkelijk dat Sars-Covi-2 NOG STEEDS niet geïsoleerd is.

H1N1 (2009)
Seizoensgebonden H1N1-influenzavirus
H3N2-influenzavirus
H5N1 Aviaire Influenza Virus
H7N9 Aviaire Influenza Virus
Influenza B Yamagata
Influenza B Victoria
RSV-type A
RSV-type B
Enterovirus A
Enterovirus B
Enterovirus C
Enterovirus D
Para-influenzavirus type 1
Para-influenza-virus type 2
Para-influenza-virus type 3
Rhinovirus A
Rhinovirus B
Rhinovirus C
Adenovirus Type 1
Adenovirus Type 2
Adenovirus Type 3
Adenovirus Type 4
Adenovirus Type 5
Adenovirus Type 7
Adenovirustype 55
Humaan metapneumovirus
Epstein-Barr-virus
Mazelen Virus
Humaan cytomegalovirus
Rotavirus
Norovirus
Bofvirus
Varicella-Zoster-virus
Legionella
Bordetella Pertussis
Haemophilus Influenzae
Staphylococcus aureus
Streptococcus Pneumoniae
Streptococcus Pyogenes
Klebsiekka Pneumoniae
Mycobacteruym Tuberculose
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia Pneumoniae
Aspergillus Fumigatus
Candida Albucabs
Candida Glabrata
Cryptococcus Neoformans
Cryptococcus Gutti
Pneumocystis Jirovecii (PJP)
Coronavirus 229E
Coronavirus OC43
Coronavirus NL63
Coronavirus HKU1
Coronavirus MERS
Coronavirus Sars
Gepoolde menselijke neusspoeling

Al deze informatie werd afgedrukt in de bijsluiter van de PCR-tests die ik persoonlijk kreeg om wekelijks voor te testen. Dit was van SDI Labs en wachtte op het moment van schrijven (11-23-2021) nog steeds op een EUA-goedkeuring van de FDA.