Categorie archief: America

40 goed bewaarde geheimen die alle slaven zouden moeten weten…

1) De Revolutionaire Oorlog was bedrog. De “Verenigde Staten” verklaarden zich niet echt onafhankelijk van Groot Brittannië of de Koning.

2) Amerika is een Britse kolonie. (“DE VERENIGDE STATEN IS EEN CORPORATIE, GEEN LAND… MASSA, DIE BESTOND VOOR DE
REVOLUTIONAIRE OORLOG.” [Informatie gehaald uit de statuten, 20 oktober 1774]. [“DE BRITSE TROEPEN VERTREKKEN NIET…
VERTREKKEN TOT 1796.” – Respublica v. Sweers 1 Dallas 43, Treaty of Commerce 8 Stat 116, The Society for Propagating the Gospel, &c. V. New Haven 8 Wheat 464, Treaty of Peace 8 Stat 80, IRS Publication 6209).

3) De Koning van Engeland financierde beide zijden van de Revolutionaire oorlog. (Verdrag van Versailles 16 juli 1782,
Vredesverdrag 8 Stat 80.)

4) De gouden rand (symbool van Royalty), die is aan de rand van elke Amerikaanse vlag hangt in… elke rechtszaal in Amerika, symboliseert Amerika. dat tot op de dag van vandaag, geregeerd wordt door Groot Brittannië. Internationale Maritieme Admiraliteitswetgeving.1.

5) Er zijn geen gerechtshoven in Amerika en er zijn er geen… sinds 1789. Rechters handhaven geen Statuten en Codes. Uitvoerende bestuurders handhaven Statuten en Codes. (FRC v. GE 281 US 464, Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)

6) Er zijn geen rechters meer in Amerika sinds 1789 Er zijn alleen bewindvoerders geweest. (FRC v. GE 281 US 464, Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)

7) De machtigste rechtbank in Amerika is niet het United States Supreme Court, maar de Supreme Court van Pennsylvania. (42 Pa.C.S.A. 502)

8) Als je meerderjarig bent en een advocaat in de arm neemt… uw verdediging, wordt u automatisch verondersteld, door de… een mentaal incompetente voogd van de rechtbank.., en kunt u daarom voor onbepaalde tijd worden opgesloten in een… psychiatrische inrichting van de rechtbank.

9) U kunt de Amerikaanse grondwet niet gebruiken om uzelf te verdedigen…omdat je er geen partij in bent. (Padelford Fay & Co. v. The Mayor and Alderman of The City of Savannah 14 Georgia 438, 520.) 2.

10) “The People” omvat niet u en mij. (Barron v. Mayor & CitCouncil of Baltimore, 32 U.S. 243)

11) U bezit geen eigendom. Lees de akte van het waarvan u denkt dat het van u is. U staat vermeld als huurder. Wettelijk gezien, verwijst de term menselijk “wezen” naar een dier dat zich voordoet als een mens, zoals een slaaf. Volgens de wet kunnen slaven geen eigendom bezitten. (Senaat Document 43, 73e Congres 1e Zitting.)

12) Wij zijn slaven en bezitten niets, zelfs niet… zelfs niet wat we denken dat onze kinderen zijn. Lees je geboorte certificaat. Je moeder staat vermeld als informant. (Tillman v. Roberts 108 So. 62, Van Koten v. Van
Koten 154 N.E. 146, Senaat Document 43 & 73e Congres 1e Zitting, Wynehammer v. People 13 N.Y. REP 378, 481.)

13) Militair dictator George Washington verdeelde de Staten (Estates) in Districten gebaseerd op de rituele praktijk van het verdelen van vrijmetselaarspleinen. Deze is waarom, zelfs vandaag de dag, zoveel steden zijn gebouwd op ‘het plein’. Amerika is echt “het land van de vrijen”, Vrijmetselaars, bedoel ik. (Messages and papers of the
Presidents, Vol. 1, pg 99. Websters 1828 woordenboek voor…
definitie van Estate.) 3.

14) Naast de obsessie met vrijmetselaarsrituelen, symbolen en architectuur, zijn de “Verenigde Staten” het… het eerste “land”, vanaf het allereerste begin. opgemeten en gebouwd volgens Vrijmetselaars ritueel… en specificaties.

15) De Verenigde Staten hebben geen werknemers, omdat er geen Verenigde Staten meer zijn. Geen reorganisatie. (Executive Order 12803) Doe niet je voordoen als een van zijn schuldeisers of aandeelhouders of… je gaat naar de gevangenis. (18 U.S.C. 914)

16) Vóór “911” en “Pearl Harbor”, was de “Boston Tea Party’ de eerste ‘false-flag’ operatie… om verdere vijandigheden te bevorderen tegen de inheemse… stammen van Noord Amerika.

17) De oorzaken van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.., en de Depressie, waren volledig frauduleus. De Verenigde Staten verstrekten leningen aan andere landen over de hele wereld tijdens de Depressie. In de vroege 1930, de bouw van de Duitse infrastructuur, spoorwegen, leger, en de financiering van de Nazi Partij… gefinancierd door de “Verenigde Staten”, inclusief… diverse andere Amerikaanse bedrijven en particuliere Amerikaanse investeerders, namelijk Prescott Bush, de grootvader van George W. Bush. 4.
Merk op dat Zwitserland nooit betrokken is bij deze fiasco’s, omdat de “Bank of International Settlements” is gevestigd in Zürich.

18) De etymologie achter wat wij, tegenwoordig in het westen.., een onschuldig gewone, internationaal verspreide bankpraktijk genaamd…
is bekend in vrijwel elke heilige tekst… over de hele wereld, inclusief de Bijbel, bekend als “woeker”. Woeker is over het algemeen gecategoriseerd als een roofzuchtige daad, of “azen op degenen die het meest kwetsbaar zijn”. Mensen binnen de bank- en kredietsector, echter… verwijzen naar deze praktijk als het schrijven van een lening of…
hypotheek. Het woord “hypotheek” komt van het Latijnse voegwoord ‘morte-gage’, wat in het Engels letterlijk… “doodsgreep” betekent.

19) De Federal Reserve is nooit wettelijk geratificeerd… de vloer van het huis en de senaat, en is geen… overheidsinstelling. Het is een privé piramide… die wordt uitgevoerd tegen Amerikanen, door een zeer…
onethische groep wereldbankiers, zoals J.P. Morgan, Paul Warburg, en J.D. Rockefeller.

20) De Internal Revenue Service is geen Amerikaanse…overheidsinstelling, maar een instelling van het Internationaal Monetair Fonds, aka het IMF. 5. De IRS is bedacht, door bankiers, om nationale schulden… die zij, de bankiers, zelf creëerden door… de financieringskosten van WO I en WO II enorm op te blazen, die zij, diezelfde bankiers, in de eerste plaats… De belastingdienst begon toen met het innen van de inkomstenbelasting, direct opgelegd aan het Amerikaanse volk, als een middel… om een archaïsch klassensysteem in stand te houden… bekend als ‘horigheid’, of slavernij. Behalve dat de belasting… nooit wettelijk geratificeerd, is het een directe, niet-verdeelde belasting op de arbeid van de gemiddelde Amerikaanse…
werknemer, en dus, volgens de grondwet, niet eens een legale belasting. (Diversified Metal Products v. IRS et al. CV-93-405E-EJE U.S.D.C.D.I., Public Law 94-564, Senate Report 94- 1148, Reorganization Plan No. 26, Public Law102 391.)

21) Het 1040 belastingformulier is letterlijk “een vorm van eerbetoon aan Groot-Brittannië. (IRS publicatie 6209)

22) Het IMF is een agentschap van de VN. (Blacks Law Dictionary 6th Ed. Pg.816)

23) De VS hebben sinds 1921 geen schatkist meer. (41 Stat. Ch.214 pg. 654)6.

24) De Amerikaanse schatkist is nu het IMF. (Presidentiële Documents Volume 29 No.4 pg. 113, 22 U.S.C. 285- 288)

25) NSA, FCC, CIA, FAA, FBI, IRS, en alle andere… “alfabet” organisaties, maakten nooit deel uit van de “United States Government”, ook al had de VS… aandelen had in de verschillende agentschappen. (U.S. V. Strang , 254 US 491, Lewis v. US, 680 F.2d, 1239).

26) De VN geeft via het IMF sofi-nummers uit. nummers uit. De aanvraag voor een sofinummer Nummer is het SS5-formulier. Het Department of the Financiën (IMF) geeft de SS5 uit, niet de Social Security Administratie. De nieuwe SS5 formulieren vermelden niet wie of wat ze uitgeeft. Op de eerdere SS5 formulieren staat dat het formulieren van het Ministerie van Financiën zijn. U U kunt een kopie krijgen van de SS5 die u heeft ingevuld door een formulier SSA-L996 te sturen naar de SS administratie. (20 CFR hoofdstuk 111, subdeel B 422.103 (b) (2) Lees de
citaten hierboven)

27) Volgens de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), moet u een sofi-nummer hebben. nummer hebben. (House Report 103-826) 7.

28) Sociale Zekerheid is geen verzekering of een contract, noch is geen trustfonds. (Helvering v. Davis 301 US 619, Steward Co. V. Davis 301 US 548.)

29) Uw sociale zekerheid komt rechtstreeks van het IMF, een agentschap van de VN. (Kijk ernaar als u er een ontvangt. Er zou linksboven moeten staan United States Treasury.)

30) Het is niet de taak van de politie om u te beschermen. Hun taak is het beschermen van de “Corporation” en het arresteren van… codebrekers te arresteren. (Sapp v. Tallahassee, 348 So. 2nd. 363, Reiff v. City of Philadelphia, 477 F.Supp. 1262, Lynch v. N.C. Dept of Justice 376 S.E. 2nd. 247.)

31) Alles in de “Verenigde Staten” is te koop: wegen, bruggen, scholen, ziekenhuizen, water, gevangenissen, vliegvelden, enz. Wie heeft Klamath Lake gekocht? Heeft iemand dat gecontroleerd? (Executive Order 12803.)

32) De VN heeft de operaties van de regering van de Verenigde Amerikaanse regering voor meer dan 50 jaar, en nu… bezit elke man, vrouw en kind in Amerika. De VN bezit ook al het land van Amerika in Fee Simple. 8.

33) New York City is gedefinieerd in de Federale de Verenigde Naties, daarom verklaarde Rudolph Gulliani op C-Span verklaarde dat – “New York New York is de hoofdstad van de wereld”. Hij had gelijk. Voor
een keer, vertelde hij de waarheid. New York City/De VN is de hoofdstad/regering (bestuursorgaan) van de N.W.O. (20 CFR hoofdstuk 111, subdeel B 422.103 (b) (2) (2)

34) Net als Vaticaanstad en het financiële district van Londen, is Washington D.C. een soevereine stadstaat, met een eigen grondwet en vlag. De vlag toont drie sterren, één voor elke stadstaat, waarbij Washington Washington D.C. vertegenwoordigt het ‘nieuwe wereld leger’; Londen… het ‘nieuwe wereld monetaire systeem’, en… het Vaticaan voor de “nieuwe wereldreligie”.

35) Groot-Brittannië is eigendom van het Vaticaan. In feite beweert de
Paus beweert de hele planeet te bezitten via de wetten… van verovering en ontdekking. (Verdrag van 1213) (Pauselijke Bulls van 1455 en 1493)

36) Een paus kan elke wet in de Verenigde Staten afschaffen. De wetten van de Paus zijn verplicht voor iedereen. Door de geschiedenis heen, oud en modern, hebben pausen… de slavernij en genocide van miljoenen bevolen. (Elementen van Kerkelijk Recht, Vol. 1, 53 – 54) 9. (Bened. XVI., De Syn. Dioec, lib, ix., ci. vii., n. 4. Prati, 1944) ( Syllabus, prop. 28, 29, 44)

37) Op 7 juli 2009 heeft paus Benedictus XVI een encycliek, het meest gezaghebbende document dat een Paus kan uitvaardigen, waarin wordt opgeroepen tot de oprichting van een “politieke wereldautoriteit”. Met andere woorden, een “Nieuwe Wereld Orde”.

38) Woensdag 21 mei 2008, woonden Barack Obama en Hillary Clinton in het geheim een besloten jaarlijkse… met ongeveer 130 van ’s werelds meest verraderlijk tirannieke machtsbeluste elite, bekend als de Bilderberg Groep.

39) Iedere Amerikaanse man, vrouw en kind wordt vastgehouden als
“menselijk onderpand”. Onze geboorteakte vertegenwoordigt ieder van ons als een levende voorraad, of “live-stock”, om te worden te verhandelen op de wereldmarkt via de FTC (Federal (Federal Trade Commission), het IMF, en de oudste… van oplichting, bekend, gedurende het laatste millennium, aan… elk onderdrukt land ter wereld, als…
Bank en Lening Industrie’ (de Wereldbank), met… de waarde van elke persoon berekend op een gemiddelde levensduur… schatting van inkomsten gegenereerd via belastingen. (Executive Order 13037)
10.

40) Het goede nieuws is, dat onder het vennootschapsrecht, de Amerikaanse mensen niet hoeven te voldoen aan hun fictieve… verplichtingen. We kunnen elke fictieve verplichting nakomen… met die van een ander. Omdat de overheid en verschillende… agentschappen/bedrijven niet direct kunnen communiceren met een…
levende, ademende persoon (ze moeten je aanspreken met hoofdletters), zijn we niet… verplicht hen te antwoorden. Gewoon vergeet niet, dat wij degenen zijn die gaven en blijven geven… overheid, bedrijven en religieuze reuzen hun… hun macht en controle, daarom, als we verenigd zouden zijn… en resoluut zijn in onze reden en doel, bijvoorbeeld…
collectieve weigering om deel te nemen, door: a) boycot van… bedrijfsuitbuiting en overheidsbelasting via… “ruilhandel” tussen onszelf en kleinere, lokale… bedrijven, terwijl we tuinieren en boeren waar mogelijk; b) thuisbevallingen zonder… zonder onze kinderen te ‘labelen’ met certificaten, sofi-nummers of gevaarlijke en onnodige medicatie;
c) onze kinderen thuis te onderwijzen, in plaats van ze over te dragen
aan de staatsinstelling voor indoctrinatie, onnodige en gevaarlijke medicatie, achteruitgang in moraal, ethiek en blootstelling aan de…
besmettelijke plaag van cynisme; d) zich afkeren van televisie/Hollywood, ten gunste van lezen, schrijven en… met elkaar spreken om de waarheid te delen, reden, en wijsheid, zodat we “wakker” kunnen worden en de overheid, de main-stream media… propaganda, 11.
en de grote georganiseerde religie uit ons leven laten, waar ze thuishoren. kunnen we dan beginnen te zien wat er is.., en altijd zo vakkundig verborgen is geweest, d.w.z. op elk moment… op elk moment van onze collectieve keuze, kunnen we, door… deze en andere middelen, datgene terugnemen (onze door God gegeven, onvervreemdbare, soevereine Rechten), die zo lang… slim gemanipuleerd en geduldig…
van ons is weg geconditioneerd.

OPMERKING: Ontdek hoe u uzelf kunt beschermen via deze link –
http://www.scribd.com/doc/13350740/Redemption-Manual

East Palestine, Ohio, ernstig chemisch trein ongeval.

In East Palestine, Ohio, heeft zich een ernstig chemisch ongeval voorgedaan. Een trein met gevaarlijke stoffen (polyvinylchloride en andere chemicaliën) ontspoorde en explodeerde. Plaatselijke dieren sterven en verslaggevers die het verhaal proberen te verslaan worden gearresteerd.

Terwijl ze iedereen op UFO’s laten jagen, verbergen ze het feit dat Ohio een Tsjernobyl-achtige ramp meemaakt nadat een treinontsporing giftige kankerverwekkende stoffen heeft vrijgelaten in een van de meest vruchtbare gebieden van Amerika.
Ohio ontsporing toen lokale ambtenaren de vijf treinwagons met vinylchloride en andere giftige kankerverwekkende chemicaliën “strategisch tot ontploffing brachten” en in de lucht lieten ontsnappen.
Mensen in het gebied hebben de dood van kippen, vissen en andere dieren gemeld. Een bewoner “liet zijn 2-jarige gezonde hond uit om naar het toilet te gaan, en de hond kwam nooit meer binnen. Hij lag dood in de tuin.” ⛓ (https://cen.acs.org/safety/Safety-questions-remain-Ohio-train/101/i6)
In East Palestine, Ohio, heeft zich een ernstig chemisch ongeval voorgedaan. Een trein met gevaarlijke stoffen (polyvinylchloride en andere chemicaliën) ontspoorde en explodeerde. Plaatselijke dieren sterven en verslaggevers die het verhaal proberen te verslaan worden gearresteerd.
Mensen beginnen ziek te worden in East Palestine, Ohio.
Kanker veroorzakende chemische stof, vinyl chloride heeft veel water en vee besmet.
Hij zegt: “We worden aangevallen door onze politici.”
Goede video over de treinontsporing/brand in East Palestine, Ohio en waartoe dit in de toekomst kan leiden.
ze houden de boel in de doofpot.
Beelden op de grond uit East Palestine, Ohio, VS (10 februari 2023) na de verbranding van de uiterst gevaarlijke chemische stof Vinyl Chloride die bij een treinontsporing vrijkwam (volumewaarschuwing – de man is begrijpelijkerwijs erg pissig).
East Palestine, Ohio, Trein ontsporing.
Biologische oorlogsvoering?

Het feit dat de ontsporing en explosie van de vinylchloridetrein in East Palestine, Ohio, niet van muur tot muur wordt verslagen, is krankzinnig.
Een hele stad kan niet naar huis omdat het water vervuild is, vee/gewassen zijn vernietigd, en verslaggevers worden gearresteerd.
Als je er niets over hoort op (((mainstream nieuwsbronnen,)) is dat omdat ze niet willen dat je er iets over hoort.

NewsNation spreekt met Erin Brockovich
Het klopt. Het is een algemeen bedrijfsmodel. Winst boven mensen.
De reguliere media wil niet praten over de ramp die gaande is in Ohio?
Ken je iemand die daar woont?
“Minder dan een week geleden verongelukte een trein met zeer brandbare kankerverwekkende chemicaliën in Ohio” …. Klinkt alsof het allemaal gepland was.
Volgens mij zijn de mensen chemisch aangevallen. De regering gebruikt biochemische wapens op onschuldige burgers.
Waarom zou de overheid de mensen vertellen dat het veilig is om terug te gaan naar hun huizen? ????. Het water is vervuild, de lucht is vervuild, de grond is vervuild. De vissen en dieren sterven. Mannen, vrouwen en kinderen worden ziek.
Ontvolkingstactieken op zijn best.

De bloedmarkt

Denk aan de bloedmarkt in de wereld … deel 1-2-3-4-5
vat bloed $ 67.000 versus een vat olie $ 42
part 2: De bloedige waarheid: onderzoek naar Amerika’s bloedindustrie en haar aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad door het Arkansas gevangenis plasma schandaal
Over het algemeen zijn bloedtransfusies veilig. In de loop der jaren hebben tragedies in verband met besmet bloed en bloedproducten echter gemeenschappen op internationale schaal doorkruist. Bloed dat besmet is met hepatitis C, HIV en hepatitis B heeft patiënten ziek gemaakt en gedood, met financiële, politieke en juridische gevolgen voor degenen die verantwoordelijk werden bevonden.
Deze nota wil één zo’n tragedie onderzoeken: het Arkansas Gevangenis Plasma Schandaal. Het schandaal, dat zich tussen 1982 en 1994 in de Cummins Gevangenis in Grady, Arkansas, heeft afgespeeld, was het gevolg van de exploitatie van een bloedproductencentrum waar gevangenen “bloedden” in ruil voor $7 tot $10 per donatie. Er wordt beweerd dat besmette bloedproducten uit de gevangenis internationaal werden gedistribueerd en dat als gevolg daarvan duizenden mensen besmet raakten met hepatitis C.
In deze nota wordt ingegaan op: (1) de aard van de bloedhandel in Amerika, (2) de gebeurtenissen in het plasmacentrum van de Cummins-gevangenis en het daaruit voortvloeiende schandaal, (3) de reactie van de Canadese en Britse rechtssystemen en regeringen op de slachtoffers van besmet bloed, en (4) de waarschijnlijke uitkomst van een vordering wegens nalatigheid tegen de vermeende verantwoordelijke partijen indien de slachtoffers met succes een rechtszaak hadden aangespannen.
Aan de hand van deze analyse zal deze notitie aantonen dat zelfs als alle vermeende feiten over de omstandigheden in het plasmacentrum in de gevangenis waar zouden zijn, benadeelden die in de Verenigde Staten een vordering wegens nalatigheid instellen, niet zouden kunnen zegevieren omdat het onmogelijk is om in Amerikaanse rechtszaken over bloedproducten een oorzakelijk verband te bewijzen.
Repository Citation
Sophia Chase, The Bloody Truth: Examining America’s Blood Industry and its Tort Liability Through the Arkansas Prison Plasma Scandal, 3 Wm. & Mary Bus. L. Rev. 597 (2012),
Essentie en embleem van het leven – gevreesd, vereerd, gemythologiseerd en gebruikt in magie en geneeskunde sinds de vroegste tijden – menselijk bloed is nu het centrum van een enorme, geheimzinnige en vaak gevaarlijke wereldhandel. Het is een handel waarvan de invloed op de mensheid die van elke andere handel overtreft – miljoenen levens zijn gered door bloed en zijn verschillende derivaten, en tienduizenden levens zijn verloren gegaan. Douglas Starr vertelt hoe dit zo is gekomen, in een uitgebreide geschiedenis die door de eeuwen heen gaat.
Met de opkomst van de wetenschap werd bloed gezien als een onderdeel van de menselijke anatomie, dat kon worden geïsoleerd, bestudeerd en gebruikt. Starr beschrijft de eerste gedocumenteerde transfusie: In de zeventiende eeuw brengt een van de hofartsen van Lodewijk XIV het bloed van een kalf over op een krankzinnige om hem te “genezen”. Aan het begin van de twintigste eeuw identificeert een jonge onderzoeker in Wenen de basisbloedgroepen en zet daarmee de eerste stap naar een succesvolle transfusie. Dan vindt een arts in New York een manier om het stollen van bloed te stoppen, waardoor alle transfusies mogelijk worden.
In de jaren dertig gebruikt een Russische arts op griezelige wijze geïmproviseerd kadaverbloed om levende patiënten te helpen – en realiseert zich dat bloed kan worden opgeslagen. De eerste bloedbank wordt al snel operationeel in Chicago.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog splitsen onderzoekers, gedreven door de behoeften op het slagveld, bloed op in bruikbare componenten die gemakkelijker kunnen worden opgeslagen en vervoerd. Dit “fractioneringsproces” – voltooid door een Harvard-team – levert een groot aantal farmaceutische producten op en vormt de basis voor de toekomstige wereldmarkt. Plasma, juist omdat er lang houdbare geneesmiddelen van gemaakt kunnen worden, wordt verscheept en verhandeld met winstoogmerk; vandaag de dag is het een handel van 5 miljard dollar.
De auteur vertelt over de tragische verspreiding van AIDS door de distributie van besmette bloedprodukten, en beschrijft waarom en hoe verwante schandalen over de hele wereld zijn losgebarsten. Tenslotte gaat hij in op de nieuwste pogingen om kunstbloed te maken.
Douglas Starr heeft een baanbrekend boek geschreven dat een onderwerp behandelt dat van universeel en dringend belang is en dat de gevaren en beloften onderzoekt die in het verschiet liggen.
Toen Bill Clinton gouverneur van Arkansas werd, kende de gevangenisraad van die staat een vet contract toe aan een bedrijf uit Little Rock, Health Management Associates, of HMA genaamd. Het bedrijf kreeg 3 miljoen dollar per jaar om medische diensten te verlenen aan het gevangenissysteem van de staat. Het bedrijf betaalde gevangenen $7 per pint van hun bloed. HMA verkocht het bloed vervolgens op de internationale plasmamarkt voor $50 per pint en deelde de opbrengst 50/50 met het Arkansas Department of Corrections. Het contract van HMA met het gevangeniswezen van Arkansas en haar intrede op de bloedmarkt vielen samen met de opkomst van AIDS in de Verenigde Staten. Maar HMA heeft het bloed van de gevangenen niet gescreend, zelfs niet nadat de FDA speciale waarschuwingen had uitgegeven over de hogere incidentie van AIDS en hepatitis bij gevangenispopulaties. Toen Amerikaanse farmaceutische bedrijven en bloedfractioneerders in het begin van de jaren tachtig stopten met het kopen van bloed van gevangenen, richtte HMA zich op de internationale bloedmarkt en verkocht het aan bedrijven in Italië, Frankrijk, Spanje en Japan. Maar de belangrijkste afnemer van HMA’s besmette bloed, dat grotendeels afkomstig was van gevangenen van de Cummings Unit in Grady, Arkansas, was een bedrijf in Canada, Continental Pharma Cryosan Ltd. Cryosan was betrapt op het importeren van bloed van Russische kadavers en het opnieuw etiketteren alsof het van Zweedse donoren afkomstig was. Het bedrijf verkocht ook bloed uit de sloppenwijken van Haïti. Alleen al in Canada zijn meer dan 7.000 mensen gestorven aan besmette bloedtransfusies, onder wie veel hemofiliepatiënten. Meer dan 4.000 van hen stierven aan AIDS. In 1986 werd het contract met HMA geannuleerd als gevolg van publieke verontwaardiging, maar een ander bedrijf, Pine Bluff Biologicals, startte de bloeddonoractiviteit opnieuw op. Tegen het einde van de jaren ’80 was Arkansas de enige staat waar nog een bloedprogramma voor gevangenissen met winstoogmerk bestond, en het werd uiteindelijk stopgezet door Clintons opvolger, gouverneur Jim Tucker, nadat de Clintons naar Washington DC waren verhuisd. Een groot deel van de Canadese AIDS en Hepatitis epidemie is rechtstreeks terug te voeren op de Arkansas gevangenis-bloedprogramma’s onder toenmalig gouverneur Bill Clinton.
De omzet van de bloedplaatjesmarkt zal in 2026 meer dan 5 miljard dollar bedragen: Global Market Insights, Inc.
Belangrijke spelers op de bloedplaatjesmarkt zijn onder meer American National Red Cross, America’s Blood Centers, American Association of Blood Banks (AABB), Blood Centers of America, Brazilian Red Cross, Canadian Blood Services, European Blood Alliance (EBA) en OneBlood.
Volgens het laatste rapport “Blood Platelets Market by Application (Hemophilia, Thrombocytopenia, Perioperative Indications, Platelet Function Disorders), End-Use (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers), Regional Outlook, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast 2026”, door Global Market Insights, Inc., zal de marktwaarde van bloedplaatjes in 2026 meer dan 5,1 miljard dollar bedragen.
De stijgende vraag naar bloedtransfusies zal de groei van de bloedplaatjesmarkt aanzienlijk stimuleren. Volgens een gepubliceerd rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), voeren in totaal 120 landen ongeveer 51.400 ziekenhuizen bloedtransfusies uit, ten dienste van een bevolking van ongeveer 6 miljard mensen. De toename van het aantal bloeddonaties is te wijten aan de toenemende prevalentie van infectieziekten, waaronder dengue. De uitbraak van infectieziekten, waaronder knokkelkoorts, in de afgelopen jaren heeft geleid tot een stijging van de vraag naar bloedplaatjestransfusies. Bovendien heeft de groeiende geriatrische bevolking in de regio Noordoost-Europa geleid tot een stijging van de vraag naar bloedtransfusies met 12%, waardoor de toepassing van bloedplaatjes wordt gestimuleerd. Het stijgende aantal bloedbanken in Europese landen zal naar verwachting de marktinkomsten in de komende jaren doen toenemen. Het wereldwijd stijgende aantal operaties zoals openhartoperaties, hersenoperaties en orthopedische ingrepen heeft de vraag naar bloedtransfusie ook aanzienlijk doen toenemen. Bovendien wordt de SARS-CoV-2-infectie in verband gebracht met stoornissen in de bloedplaatjesfunctie. De aanhoudende pandemie heeft de vraag naar bloedtransfusiediensten in ziekenhuizen of afzonderlijke bloedtransfusiediensten doen toenemen.
voor meer klik op de link

Mon(k)eypox vaccine

Ciprofloxacine is de internationale generieke naam voor een synthetisch antibioticum geproduceerd door het Duitse Bayer. Het draagt onder andere de merknamen Ciproxin, Cipro en Ciprobay Ciprofloxacine behoort tot de fluoroquinolonen. Ciprofloxacine is een bactericide

De Monkeypox jab’s ingrediënten bevatten het antibioticum dat deze dokter in de wielen reed, ciprofloxacin. Als ze je niet te pakken kregen met de convid jabs, misschien doet de mon(k)eypox het dan wel.

Uit de bijsluiter:
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Als u op eender welk moment zelfpijnigings- of zelfmoordgedachten heeft, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine EG en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis.

Vaak voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 10 personen treffen):
misselijkheid, diarree
gewrichtspijnen bij kinderen

Soms voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 100 personen treffen):
superinfecties met een schimmel
een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
verminderde eetlust (anorexia)
hyperactiviteit of opgewondenheid
hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen
braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
uitslag, jeuk of netelroos
gewrichtspijn bij volwassenen
slechte nierfunctie
pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 1.000 personen treffen):
ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem)
verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie of hallucinaties
spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen,
verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2 “ Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
of draaierigheid
problemen met het zicht
oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
snelle hartslag (tachycardie)
verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus), hepatitis
gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”),
urinewegontsteking
vocht vasthouden of overmatig zweten
verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 10.000 personen treffen):
een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie
die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn- serumziekte) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
afwijkingen in kleurwaarneming
ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis)
pancreatitis
afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)

Niet bekend
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
abnormaal snel hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme, wijziging van het hartritme (genaamd “verlenging van het QT-interval”, waargenomen op het ecg dat de elektrische activiteit van het hart registreert) huiduitslag met veel kleine puistjes toename van de protrombinetijd (laboratoriumtest om na te gaan of het bloed goed stolt)

Psychologische oorlogsvoering

Psychologische oorlogvoering is het uitvoeren van acties om de vijand te ondermijnen zonder dat fysiek geweld gebruikt wordt. Het doel kan zijn het bang maken van de vijand zodat deze niet meer terug vecht, of het beïnvloeden van de houding van een vijandige bevolking zodat die zich tegen de eigen leiders keert.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie definieert psychologische oorlogvoering als: “Het geplande gebruik van propaganda en andere psychologische handelingen, met als primair doel de mening, emoties, houding en gedrag van vijandige groepen zodanig te beïnvloeden dat zij het nationale doel ondersteunen”. De NAVO spreekt in dit verband van “Psychological Operations” (PSYOP), en ziet dat samen met onder andere “Media Operations” (MEDIAOPS) als onderdeel van “Informational Operations” (INFOOPS).

Alexander de Grote gebruikte al een vroege vorm van psychologische oorlogvoering. Hij beïnvloedde de houding van de door hem overwonnen bevolking door in de veroverde steden mensen achter te laten die de Griekse cultuur moesten introduceren en die dissidente visies moesten onderdrukken. De Mongoolse strijders pasten het ook toe, door terreur te zaaien en zich een faam van genadeloze strijders te verwerven. Zij zochten het dus in het bang maken van de vijand. In de Tweede Wereldoorlog maakten zowel de asmogendheden als de geallieerden gebruik van psychologische oorlogvoering. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië lieten Duitse vluchtelingen zoals Thomas Mann via de radio boodschappen richten aan het Duitse volk, en aan het Russische front riepen leden van het Nationalkomitee Freies Deutschland met behulp van luidsprekers Wehrmachtsoldaten op om over te lopen.

Technieken die bij psychologische oorlogvoering worden toegepast zijn onder meer:

  • Het verspreiden van pamfletten met behulp van vliegtuigen, luchtballonnen of raketten;
  • Het uitzenden van berichten via de radio of door middel van luidsprekers;
  • Het verspreiden van informatie via weblogs en discussiefora.
US 1st Special Forces Command, een eenheid voor psychologische oorlogsvoering, plaatste een interessante en indrukwekkende video op Twitter, getiteld “Ghost in the Machine” met de volgende tweet:Wij geloven in geesten…
Doe jij dat?
👻👻👻
👇
PSYWARIn de video komt de boodschap naar voren:
👇👇👇”We kunnen misleiden, overhalen, beïnvloeden, veranderen… psywar.”👇👇👇
Voor wie de elitaire spelletjes nog niet door had..De mensheid ondergaat een tekstboek psychologische oorlogsvoering. De klassieke mindfuck. Ze onderschatten daarmee een heel groot deel van de wereldbevolking.
Griep19 politiek: Psychologische oorlogsvoering. Niet opgeven a.u.b.!

Tekst van een onbekende bron:
De grootste psychologische oorlogsvoering in de menselijke geschiedenis.
Realiseer je je wel hoeveel tijd, bronnen, geld en moeite ze hierin gestoken hebben?
Ze hebben geprobeerd je te manipuleren, te brainwashen en te dwingen.
Ze hebben geprobeerd je bang te maken.
Ze hebben geprobeerd je je schuldig te laten voelen.
Ze hebben geprobeerd je om te kopen met cadeautjes.
Ze hebben geprobeerd je te verwarren, je te laten twijfelen aan de realiteit en aan je geestelijke gezondheid.
Ze hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat je je principes liet varen, je moraal en je waarden.
Het is ze zelfs gelukt de mensen waar je van houdt en vrienden tegen je op te zetten.

Psychologische oorlogsvoering is gevaarlijke materie voor een democratie. Toch doen overheidsdiensten, ondernemingen en criminelen op grote schaal aan psychologische misleiding.
Door leugens verleid vertelt over de grootste misleidingsoperaties uit de geschiedenis tot nu: van het organiseren van een staatsgreep door überpropagandist Joseph Goebbels tot de kunst van virtuele verleiding. Peter Klerks laat zien hoe er met rubberen tanks en een sound system drie Duitse Wehrmachtdivisies op de vlucht werden gejaagd, hoe de CIA het feminisme op gang hielp en hoe er 96 boeven werden gevangen door een feest te organiseren. Puttend uit historische tot voor kort geheime bronnen, wetenschappelijk onderzoek en honderden vaak ontoegankelijke rapporten schetst Klerks een indringend beeld van misleidingstechnieken. De lezer wordt ingewijd in methoden als neuromarketing, militaire misleiding en propaganda.
Dit verontrustende boek schetst juridische en ethische dilemma’s, maar maakt in de eerste plaats verborgen kennis voor iedere lezer toegankelijk. Door leugens verleid daagt uit tot debat; kunt u het zich veroorloven stiekeme misleiding te negeren?
Peter Klerks (1958) studeerde politicologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op georganiseerde criminaliteit. Klerks was gemeenteraadslid in Amsterdam, werkt aan de Politieacademie en is raadadviseur bij het Openbaar Ministerie.

Burgerarrest: Drag Queen story hour

08-jul-2022 filmpje via de link NIJMEGEN – Geen ‘Meester Bart’, maar gewoon Bart. Geen ‘jongens en meisjes’, maar ‘kinderen’. En: één wc-hokje voor alle leerlingen. De nieuwe basisschool De Verbinding in Nijmegen is genderneutraal. ,,Kinderen worden vaak té vroeg gedwongen een keuze te maken.”
Manon Prévoo is met ‘haar’ school aan de Steltsestraat in Nijmegen-Noord een van de eerste genderneutrale basisscholen in Nederland. ,,We willen af van dat jongensmeisjes-denken en we willen op geen enkele manier onze leerlingen stigmatiseren”, licht de directeur toe. Ja, als we er plasbakken zouden ophangen zou het niet meer genderneu­traal zijn, hè. Jongetjes kunnen ook zitten
SD𝐆𝟒 𝐤𝐰𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞𝐢𝐭𝐬𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐰𝐢𝐣𝐬 = 𝐢𝐧𝐝𝐨𝐜𝐭𝐫𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐒𝐃𝐆𝟓 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞
,,𝐖𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥𝐞𝐧 𝐚𝐟 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐭 𝐣𝐨𝐧𝐠𝐞𝐧𝐬𝐦𝐞𝐢𝐬𝐣𝐞𝐬-𝐝𝐞𝐧𝐤𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐠𝐞𝐞𝐧 𝐞𝐧𝐤𝐞𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐥𝐞𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐢𝐠𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞𝐧”, 𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐞.
𝐌𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐞́𝐯𝐨𝐨 𝐢𝐬 𝐦𝐞𝐭 ‘𝐡𝐚𝐚𝐫’ 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐭𝐬𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐚𝐭 𝐢𝐧 𝐍𝐢𝐣𝐦𝐞𝐠𝐞𝐧-𝐍𝐨𝐨𝐫𝐝 𝐞𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐧𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐬𝐬𝐜𝐡𝐨𝐥𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝.

BEWIJS: MISBRUIK EN KINDERLOKKERIJ ALS GEVOLG VAN HET “DRAG QUEEN STORY HOUR

04-jul-2022 Opvallende Channel 4 kijkers gillen van schrik om wat drag queen doet op de achtergrond van Joe Lycett’s Big Pride Party
DIE afstemden op Joe Lycett’s Big Pride Party werden met open mond achtergelaten nadat een drag queen live in de uitzending snoof wat op drugs leek.
Channel 4 markeerde 50 jaar pride in het Verenigd Koninkrijk met een groot queer feest in Joe’s geboortestad Birmingham.
Tijdens het twee uur durende spektakel, dat ook een lesbisch aanzoek bevatte, zagen de oplettende kijkers dat entertainer Fatt Butcher iets niet pluis vond.
Met een klein flesje poppers in de hand zagen de kijkers hoe Butcher de legale roes inhaleerde.
Natuurlijk werd het internet gek van het moment, en later bevestigde de artistiek directeur de gebeurtenissen op sociale media.
Op Instagram schreef Fatt Butcher – wiens echte naam Adam Carver is -: “Mam, ik heb net live poppers gerookt op Channel 4.”
26 juni 2019 UK: Drag Queen opgepakt als pedofiel in undercover actie Courtney Kirchoff
Misschien wordt het volgende nu beschouwd als “haatspraak”, maar we moeten niet verbaasd zijn (en dat zijn we ook niet) als een volwassen man die klaarkomt door zich als vrouw te verkleden, zich ook bezighoudt met twijfelachtig seksueel gedrag met mensen die niet altijd volwassen zijn. Zo was het ook met deze lelijke dudette, die werd opgepakt als een zieke-pervert die een vader en zijn twee kinderen wilde naaien. Ja, deze zieke wilde zichzelf deel maken van een seksuele pindakaas en jam sandwich. Maar het was allemaal maar een politie plagerijtje. Van de Daily Mail:
Robert Clothier, 37, die ook bekend staat onder de naam Lady James, kwam opdagen voor een liaison met ‘Mark’ en zijn acht- en elfjarigen, maar het was een valstrik van de politie.
Clothier werd gearresteerd op het treinstation van Wimbledon in Zuidwest-Londen met een doos glow-in-the-dark condooms met chocoladesmaak en roze kinderondergoed van Primark.
Hij had ook een paasei voor elk kind, hartvormige haarbanden en een Lego-speelgoed, hoorde Southwark Crown Court.
Lady James wilde de kinderen tenminste eerst plezieren met een beetje eerbetoon aan hun kinderlijke onschuld met Lego en snoep. Vlak voordat hij zijn tallywhacker in hun kleine lichaamsspleten schoof. Ja, ik weet dat het grof gezegd is, maar wat moest deze freak anders met de kinderen doen terwijl hun papa toekeek nadat hij geploft was?
Dezelfde pedo schepte in 2001 op bij een andere pride parade, over zijn pedo zijn.
Ik zweet als een pedofiel in Mothercare, het is hier zo heet’, zei hij tegen het publiek tijdens zijn travestietenoptreden.
LOL! Snap je het? Hij maakt een grapje over het verkrachten van kinderen. HAHAHAHAHA.
Toen de politie zijn huis binnenviel, vonden ze een heleboel kinderporno, waaronder cartooneske afbeeldingen van vaders die hun zonen molesteren. Maar Lady James had tenminste een voorraad condooms ingeslagen om veilige seks te kunnen hebben met een vader en twee kinderen. Hij gaf ook toe dat hij wilde dat de relatie zou voortduren en niet eenmalig zou zijn. Is toewijding niet mooi?
Ondanks dit alles veroordeelde de Britse rechtbank hem tot 26 maanden cel. Omdat hij geen kinderen had verkracht tot hij gepakt werd voor het plannen van een verkrachting. Dus zie je, hij is een goed mens die alleen maar handelde naar een lang gedroomde fantasie. We moeten deze mensen een tweede kans geven. Kinderen willen verkrachten is niet zo erg als het bezitten van een botermes. Of een verkeerd geslachtskenmerk!
Misschien ontmoet Lady James een aardige man in de gevangenis. Een vriendelijke man die Lady James laat zien hoe pedofielen echt behandeld moeten worden.
01-aug-2013 Brighton: pedofiel die als travestiet werkte 26 maanden celstraf
Een pedofiel die als travestiet werkte in Brighton, is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het regelen van seks met een vader en zijn twee jonge kinderen in Wimbledon, Zuid-West Londen.
Robert Clothier, van Windlesham Road in Brighton, werd op 26 maart voor het treinstation van Wimbledon gearresteerd toen hij aankwam om de twee kinderen van 8 en 11 jaar en hun vader “Mark” te ontmoeten, van wie hij dacht dat ze het zouden zijn.
In plaats daarvan werd hij door de politie opgewacht in het kader van een steekoperatie en gearresteerd.
De 37-jarige, bekend als Lady James, maakte vele jaren deel uit van de dragscene van Brighton en was tussen 2009 en 2011 gastheer van de cabarettent op Brighton Pride.
Clothier heeft bekend dat hij een seksueel misdrijf tegen kinderen heeft georganiseerd of gefaciliteerd, dat hij onfatsoenlijke beelden van kinderen heeft gemaakt, dat hij beelden van kinderen heeft verspreid en dat hij verboden beelden van kinderen in zijn bezit heeft.
Hij werd woensdag in Southwark Crown Court veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden, een boete van 120 pond en een opname in het register van zedendelinquenten voor een periode van 10 jaar.
Rechter Deborah Taylor zei: “Uit de chatroom-logs blijkt duidelijk dat u interesse toonde in seksuele handelingen met de kinderen.
“U regelde een ontmoeting met Mark, waarbij u zei bescherming mee te nemen, waaronder condooms die naar chocolade smaakten en opgloeiden in het donker.
“U kocht ook ondergoed voor de dochter, van wie u dacht dat ze 11 was, en andere cadeautjes om uzelf acceptabeler te maken voor de kinderen.
“Ik houd er rekening mee dat u van goed zedelijk gedrag bent en alles wijst erop dat u zich niet eerder met dit soort misdrijven hebt ingelaten.
“Maar dit zijn ernstige misdrijven die door de rechtbank zeer serieus worden genomen.
Woedende ouders bekritiseren basisschool nadat drag queen ‘Flowjob’, die seksueel getinte berichten deelt op sociale media, leerlingen van nog maar vier jaar voorleest tijdens LGBT-maand evenement dat wordt bijgewoond door MSP Mhairi Black
Drag queen FlowJob was uitgenodigd in Glencoats Primary in Paisley, Renfrewshire De volwassen entertainer sprak met leerlingen over de beruchte Section 28 Act Ingevoerd door Margaret Thatcher om 'bevordering van homoseksualiteit' op scholen te verbieden. Het evenement werd bijgewoond door Renfrewshire MSP Mhairi Black, activiste voor LGBTQ-rechten Ouders en critici hebben het besluit bekritiseerd vanwege expliciete foto's op sociale media Maar Renfrewshire MSP Mhairi Black zei dat de reactie duidelijk 'homofobie' was
Het besluit om een drag queen uit te nodigen om te spreken op een Schotse basisschool heeft geleid tot een woedeaanval van ouders nadat seksueel expliciete sociale media berichten werden gevonden op de online profielen van de performer.
Drag queen FlowJob was vorige week uitgenodigd in Glencoats Primary in Paisley, Renfrewshire, om met leerlingen te spreken over de beruchte Section 28 Act, die later werd ingetrokken.
Gebruik deze link voor meer beeldmateriaal https://www.dailymail.co.uk/news/article-8038669/Furious-parents-slam-primary-school-drag-queen-Flowjob-read-pupils-young-four.html
29-mrt2019 Gepensioneerde travestiet, 75, gearresteerd voor moord na dodelijke steekpartij op man die hem uitschelden voor homo en ‘hoer’
Een gepensioneerde drag queen zou dinsdag een man hebben vermoord die hem beledigde Edward Miller, 75 jaar, wordt beschuldigd van moord en vrijwillige doodslag na het neersteken van Carlos Johnson, 64 jaar, in Indiana. Miller zei dat hij met Johnson had gedronken en hem had verteld dat hij vroeger een travestiet was geweest De mannen kregen vervolgens ruzie en Johnson noemde Miller een homofiele scheldnaam en een 'hoer' Miller vertelde agenten dat ze beiden naar messen grepen en Johnson werd neergestoken
Een gepensioneerde drag queen heeft een man die hem zou hebben beledigd met een homoseksuele scheldwoord tijdens een geschil in Indiana dodelijk gestoken.
Edward Miller, 75, wordt beschuldigd van een telling van moord en een telling van vrijwillige doodslag na het neersteken van Carlos Johnson, 64, op dinsdag.
Agenten volgden een spoor van bloed uit een gang en vonden Miller, die werd gearresteerd
gebruik deze link voor meer info https://www.dailymail.co.uk/news/article-6865147/Retired-drag-queen-75-arrested-murder-fatally-stabbing-man-called-gay-slur.html
Franse voormalige travestiet gearresteerd wegens moord op 18 mannen.
Een 68-jarige voormalige travestiet cabaretier wordt in het oosten van Frankrijk ondervraagd over de moorden op 18 mensen, voornamelijk homoseksuele mannen, in 20 jaar tijd.
Als Nicolas Panard schuldig wordt bevonden aan alle moorden, zou hij een van de meest productieve seriemoordenaars in de Franse geschiedenis zijn. Maar de Franse autoriteiten zeiden dat hij op dit moment wordt ondervraagd over zes moorden, gepleegd tussen 1983 en 2000.
M. Panard en een vroegere minnaar, een vermoedelijke medeplichtige in sommige van de misdaden, hebben de beschuldigingen ontkend. De heer Panard werd dinsdag bij dageraad gearresteerd in zijn woning in Mulhouse, vlakbij de Frans-Zwitserse grens.
Volgens plaatselijke kranten wordt hij ervan verdacht betrokken te zijn bij in totaal 11 moorden in de Elzas, vier in de Franche-Comté in Oost-Frankrijk en drie in de omgeving van Parijs in de periode 1980-2002. In bijna alle gevallen waren de slachtoffers homoseksuele mannen die gewelddadige slagen op het hoofd kregen en tientallen keren werden gestoken.
Jean-Marc Gervason, de plaatsvervangend officier van justitie in Montbéliard, bij Mulhouse, verklaarde dat het onderzoek beperkt is tot zes moorden. Verbanden met de andere 12 onopgeloste moorden waren “voorbarig”.
M. De arrestatie van de heer Panard volgt op een twee jaar durend onderzoek door een politieagent in Montbéliar, die bij het zoeken in een computergegevensbank naar informatie over een ander misdrijf verbluffende overeenkomsten ontdekte tussen een reeks onopgeloste moorden. De agent merkte ook op dat de naam van de heer Panard naar voren kwam als een vriend of medewerker die gedurende vele jaren met verschillende van de slachtoffers verbonden was. M. Panard heeft verschillende veroordelingen voor inbraak. Hij bezocht vaak homobars en werkte toen hij jonger was als travestiet in clubs in de Elzas en Duitsland. Zijn vermeende medeplichtige en vroegere minnaar, Slim Fezzani, 43, zit al een straf van 20 jaar uit voor de moord op een homoseksuele verzekeringsagent in Riedis-heim, Elzas, in 1999.
Volgens de krant L’Alsace werden alle slachtoffers gedood met een harde slag op het hoofd en daarna vele malen gestoken. Hun gezichten waren bedekt, maar hun lichamen waren gedeeltelijk ontkleed.
Een tiental andere mensen die banden hadden met M. Panard zijn ook gearresteerd. Vijf van hen worden nog ondervraagd.
Veel van de dossiers over de moorden waren gesloten wegens gebrek aan sluitend bewijs. De naamloze politieman in Montbéliard had een nieuwe politiedatabank gecontroleerd, Salvac (Système d’analyse des liens de la violence associée au crime), die in 2002 is opgezet met technologie die door de Canadese politie is ontwikkeld.
Het onderzoek van de Franse politie werd vaak bemoeilijkt doordat de lokale diensten geen informatie uitwisselden en er geen centrale geautomatiseerde bron van informatie over vroegere of onopgeloste misdrijven bestond.
Mulhouse was ook de thuisbasis van een andere seriemoordenaar, die vorig jaar werd gearresteerd. Yvan Keller beweerde dat hij sinds 1989 150 mensen – vooral oudere vrouwen – had vermoord in het oosten van Frankrijk. Hij pleegde zelfmoord in hechtenis. De politie denkt dat hij ten minste 25 mensen heeft vermoord.
De ergste seriemoordenaar in de recente Franse justitiële geschiedenis is Marcel Petiot, die in 1946 werd geguillotineerd na 63 moorden te hebben bekend. Francis Heaulme, 48 jaar, zit levenslang uit voor 20 moorden tussen 1984 en 1992 en wordt nog vervolgd voor twee andere
Drag queen gearresteerd op beschuldiging van kinderporno
Dit was het onvermijdelijke eindpunt van al deze LGBT onzin, nietwaar? We hebben gewezen op het gevaar van homo’s in de buurt van kinderen. Moeders wisten dat dit zou gebeuren. We hebben de weerstand hier in het Verenigd Koninkrijk geleid en zijn uitgemaakt voor dwepers.
Drag queen die danste voor kinderen aangeklaagd voor 25 gevallen van kinderpornografie
Brice Patric Ryschon Williams, die zich identificeert als een “genderqueer maatschappelijk werker”, is een bekende LGBT-activist.
(LifeSiteNews) – In 2019 gaf de openbare bibliotheek van Houston toe dat een geregistreerde pedofiele zedendelinquent kinderen had voorgelezen als onderdeel van hun Drag Queen Storytime programma. In 2020 tweette de Britse Drag Queen Storytime de pedofiele slogan “Liefde kent geen leeftijd.” In 2021 werd een sponsor van Drag Queen Storytime in Milwaukee gearresteerd op beschuldiging van kinderporno. En dit jaar werd een drag queen uit Pennsylvania, Brice Patric Ryschon Williams, die expliciet voor kinderen heeft gedanst, aangeklaagd voor 25 aanklachten van kinderpornografie in Pennsylvania. Williams identificeert zich als een “genderqueer maatschappelijk werker” en is een bekende LGBT-activist.
Williams’ huis werd op 23 juni binnengevallen nadat het National Center for Missing and Exploited Children in mei een tip had gestuurd naar de afdeling kinderporno van het Pennsylvania Office of Attorney General, die hen erop attent maakte dat 76 bestanden met kinderporno op een Dropbox-account waren gezet onder de naam “Anastasia Diamond”, Williams’ naam als drag queen. De huiszoeking bij Williams bevestigde ten minste 25 kinderpornobestanden in zijn slaapkamer, en Williams is aangeklaagd voor zowel 25 aanklachten van kinderpornografie als 18 aanklachten van “crimineel gebruik van een communicatiefaciliteit”, met een borgtocht van $ 100.000 die Williams niet kan betalen.
Dit rapport komt te midden van een verhit debat over de seksualisering van kinderen (waar we in deze ruimte uitgebreid bij stil hebben gestaan). Sommigen denken dat het hele debat een fictief cultuuroorlogsverhaal is dat mensen hebben verzonnen om woedeaanvallen te krijgen – maar er zijn echt mensen die expliciete travestieprogramma’s voor kinderen verdedigen. Kijk maar eens naar deze recente column in de Washington Post, die een oefening in gaslighting is als ik er ooit een heb gelezen:
Voorstanders van recente onderwijswetten, bij critici bekend als “zeg geen homo”-wetgeving, beweerden dat hun probleem niet lag bij LGBTQ-mensen. Het ging om ouderlijke rechten en ouders die wilden controleren wat hun jonge kinderen op openbare scholen werd geleerd. Maar ouderlijke rechten zijn hier niet aan de orde. Niemand dwingt een ouder om zijn kind mee te nemen naar een Drag Queen Story Hour. De kinderen die wel gaan, worden niet
Een voormalige Arizona middelbare school counselor – die eerder hielp studenten organiseren van een drag show – is gearresteerd en beschuldigd van het hebben van seks met een 15-jarig meisje, volgens de politie.
De Tucson Police Department’s Child Sexual Assault Unit kreeg een melding van een ongepaste relatie tussen Zobella Brazil Vinik, 29, en een 15-jarige studente op Tucson High Magnet School. Vinik was op dat moment een begeleider op de Tucson High Magnet School. De autoriteiten startten op 3 mei een onderzoek naar de beschuldigingen.
“Op 4 mei 2022 informeerden detectives van de Tucson Police Department Sexual Assault Unit de administratie van Tucson High Magnet School over een lopend onderzoek naar een van haar begeleiders, Zobella Brazil Vinik,” las een verklaring van Tucson Unified School District Superintendent Dr. Gabriel Trujillo. “De administratie werd op de hoogte gebracht van een vermeende ongepaste relatie tussen de adviseur en een 15-jarige student van Tucson High.”
Op 5 mei zette het schooldistrict Vinik op non-actief en startte een eigen onderzoek. Op dezelfde dag nam Vinik ontslag als raadsvrouw en is niet langer een werknemer van het Tucson Unified School District.
Tweede ‘Drag Queen Story Hour’-lezer in Houston ontmaskerd als veroordeelde pedofiele zedendelinquent
De Houston, Texas groep bekend als de Houston MassResistance activisten hebben een tweede “drag queen” ontmaskerd als een veroordeelde kindermisbruiker, die betrokken was bij het voorlezen van verhaaltjes aan kinderen in een plaatselijke bibliotheek.
LifeSite News meldt dat de man in 2004 werd veroordeeld voor meerdere seksuele aanrandingen van vier jonge kinderen (4, 5, 6 en 8 jaar oud). Hij werd opgesloten en staat te boek als een “hoog-risico zedendelinquent”.
De man maakte deel uit van een lokale drag queen groep genaamd de “Space City Sisters” die door de Houston Public Library waren uitgenodigd om verhaaltjes voor te lezen aan kleine kinderen tijdens een evenement dat werd gepromoot als “Drag Queen Story Hour”. De veroordeelde zedendelinquent diende als groeter voor het evenement, volgens LifeSite News. De activisten ontdekten ook dat de man had gewerkt als transseksuele prostituee en als pornoacteur.

Kijk hier, dan zie je daar niets…

Terwijl u werd afgeleid door Boris Johnson die ontslag nam, publiceerde de Britse regering een rapport dat bevestigt dat volledig gevaccineerde kinderen 13.633% meer kans hebben om te sterven aan COVID dan niet-gevaccineerde kinderen.

Uit een rapport dat in stilte door de Britse regering is gepubliceerd, enkele uren voordat Boris Johnson aankondigde dat hij zou aftreden als premier van het Verenigd Koninkrijk, blijkt dat de Covid-19-injecties negatief blijken te werken tegen sterfte onder kinderen in Engeland.
Uit de meest recente cijfers blijkt dat drievoudig gevaccineerde kinderen tussen 10 en 14 jaar een schokkende 13.633,33% / 137,3x grotere kans hebben om aan Covid-19 te sterven dan niet-gevaccineerde kinderen.
Op 7 juli kondigde Boris Johnson, de premier van het Verenigd Koninkrijk, aan dat hij zou aftreden. Sindsdien hebben de mainstream media in het Verenigd Koninkrijk het publiek afgeleid met 24/7 nieuws over die aankondiging en speculaties over wie hem zou kunnen vervangen.
In tijden als deze zou je moeten opletten welk slecht nieuws stilletjes op de achtergrond wordt gepubliceerd in de hoop dat het niet veel aandacht krijgt.
Het toeval wil dat uren voordat Boris zijn ontslag aankondigde, zijn regering nieuwe gegevens bekendmaakte die verwoestend zijn voor zowel ouders als kinderen.
Een agentschap van de Britse regering, bekend als het Office for National Statistics (ONS), heeft zojuist gegevens gepubliceerd over sterfgevallen naar vaccinatiestatus in Engeland.
De nieuwste dataset van het ONS is getiteld “Sterfgevallen naar vaccinatiestatus, Engeland, 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2022”, en kan hier worden gedownload.
Bron; ExposeNews

UK: In Engeland 90% van COVID-doden sinds april onder drievoudig gevaccineerden
De Britse regering heeft in stilte gepubliceerd (uren voor het nieuws over het aftreden van Boris Johnson) dat 94% van de COVID-19-doden sinds april onder de gevaccineerden zijn gevallen, en een schokkende 90% van die sterfgevallen betrof de drie- of viervoudig gevaccineerden
France 🇫🇷 vaccine 💉 deaths ☠️
13-jul-2022 Straattentoonstelling in Lyon, Frankrijk, toont foto’s van kinderen die gestorven zijn aan Covid-injecties.
9 juli 2022 De gevolgen van het vaccin
Britse overheidsstatistieken tonen aan dat gevaccineerde kinderen 30.200% meer kans hebben om te sterven dan niet-gevaccineerde kinderen
Op 17 juni 2022 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) op criminele wijze de vergunning voor noodgebruik van het mRNA Covid-19 injecties uitgebreid voor gebruik bij kinderen vanaf 6 maanden.
Er is nooit een noodsituatie geweest met betrekking tot Covid-19-infectie bij kinderen. Twee jaar van bewijsmateriaal tonen aan dat de vermeende ziekte alleen ouderen en kwetsbare personen heeft getroffen. Kinderen hebben de pech gehad ernstigere symptomen te vertonen dan die van een gewone verkoudheid.
Maar ondanks dit feit heeft de FDA besloten dat het volkomen veilig is om een experimentele injectie toe te dienen aan baby’s en peuters, waarbij FDA-commissaris Robert Califf zei –

TIMBER…

34 PLAATSEN OP DE PLANEET…(er zijn er nog veel meer) ZULLEN ALLEMAAL VERNIETIGD WORDEN…

01 Arch of baal

02 Augusta germany castle


03 Biltmore hotel, coral gables, miami

04 Buckingham Palace

05 CERN switserland

06 CIAS Bohemian grove

07 Comet Pizza Hollywood

Pizza & Pingpong…

08 Denver International Airport

09 Epstein Island Dome

10 Georgia GuidStones

juli- 06-2022 DOWN

11 Hoover Dam

12 LA Louvre France

13 London Bank 1

14 London Bank 2

15 London Bridge London

16 London Bridge Lake Havasu City, AZ

17 Northern Castle

18 Notre Dam Cathedral France

16-apr-2019

19 Opera house Syndney Australia

20 Pentagon

21 Playboy Mansion

22 Statue Of Liberty

23 Stonehenge

24 Tesla Building

25 Getty Museum

26 Queens Hunting Lodge

27 Vatican

10-juli-2022 vatican on fire

28 Three Gorges dam

29 US Capital

30 Victoria Secret’s home

Historic Mansion Becomes Victoria’s Most Expensive Home – Boss Hunting

31 Washington Monument

32 White house 1


33 White house 2


34 Windsor Tower

You will eat ze bugs and be happy…

𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 vliegen in hun Private Jets en eten de Fijnste 𝗠𝗲𝗮𝘁𝘀 en 𝗖𝗮𝘃𝗶𝗮𝗿… maar maar, we moeten de koolstofuitstoot verminderen en insecten eten 😅
WEF The Future of Food – Eat ze Bugs
Het WEF heeft net een nieuwe video uitgebracht, waarin de boeren weer wordt verteld dat we algen moeten eten om “de planeet te redden”, insecten en mos!
Nicole Kidman “eat ze bugs” with me | Vanity Fair
“2 miljard mensen in de wereld insecten en ik ben een van hen” 0:36 Dit was 4 jaar geleden, wat aantoont dat de agenda ruim van tevoren is vastgesteld.
NIETS TE ZIEN HIER: Alleen Angelina Jolie die kinderen leert insecten, schorpioenen en spinnen te eten 🤮 Waarom leer je ze niet om een groentetuin te kweken?
De anti-vlees agenda wordt nog steeds gepusht door regeringen onder de richtlijnen van het WEF…
Scholen voeren nu “wetenschappelijke experimenten” uit waarbij kinderen insecten eten met de bedoeling dat zij dan hun ouders onder druk zetten om een soortgelijk dieet aan te nemen.
Bug anyone??? 🐛 Eet de insecten….. Protix NL toonaangevende insectenbedrijf
Europa loopt voorop op de ontluikende markt voor insecten-eiwitten.
Aggie DeSousa proefde wat wormen, krekels en sprinkhanen

Verbazingwekkend hoe voedsel verwerkende fabrieken in brand vliegen en deze insecten verwerkende fabrieken opduiken…(You will eat ze bugs and be happy)

De superwormen, Zophobas morio, zijn kleine recyclingplantjes die het polystyreen met hun kaken versnipperen en aan hun maagbacteriën voeren. Kijk eens hoe deze plastic etende superwormen het plastic recycling probleem kunnen oplossen.
Wetenschappers van de Universiteit van Queensland hebben ontdekt dat een veel voorkomende wormsoort met een voorliefde voor polystyreen aanzienlijk kan helpen bij het recyclen van plastic, zo meldt The Epoch Times.
De studie, geleid door Dr. Chris Rinke van UQ’s School of Chemistry and Molecular Biosciences, ontdekte dat de ‘superworm’, Zophobas morio, graag polystyreen eet en het kan verteren dankzij een specifiek bacterieel enzym in zijn darmen.
Superwormen zijn de larven van de Zophobas morio-kever, die inheems is in Centraal- en tropisch Zuid-Amerika en 60 millimeter (2,5 inches) lang kan worden.
Gedurende een periode van drie weken kregen de wormen ofwel piepschuim, tarwezemelen, of een vastenregime.
Je zult insecten eten en gelukkig zijn…
WEF: Insecten zijn een geloofwaardige en efficiënte alternatieve eiwitbron die minder middelen vergt dan de conventionele kweek. Uit studies blijkt dat insecten, en met name meelwormen, voor dezelfde hoeveelheid geproduceerde eiwitten veel minder land nodig hebben dan andere bronnen van dierlijke eiwitten. Uit een studie over krekels blijkt dat zij tweemaal zo efficiënt zijn in het omzetten van voer in vlees als kippen, ten minste viermaal zo efficiënt als varkens en twaalfmaal zo efficiënt als runderen.”.
Het Wereld Economisch Forum heeft dit net gepost met de titel ‘een voorproefje van wat komen gaat’. Als het geen insecten en kevers zijn die ze je willen laten eten, dan is het wel 3D-geprint vlees

CERN probeert de 3e run op 5 juli 2022 de 7e zegel te verbreken

CERN is een Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. De organisatie is gehuisvest in Meyrin, in het kanton Genève ten westen van de stad Genève op de grens van Frankrijk en Zwitserland

CERN WILL BE ON FULL POWER JULY 5TH
CERN TO ATTEMPT 3RD RUN ON, 5TH JULY 2022

Cern is ook in Tennessee? Het ligt in hetzelfde ondergrondse lab waar de eerste ATOOMBOM werd gemaakt?

Wetenschappers van het Oak Ridge National Laboratory proberen een portaal te openen naar een parallel universum.

Lab dat atoomtijdperk inluidde in WO II verbreedt missie

Dacht je echt dat het Netflix-programma ‘Stranger Things’ fictie was? Think again!
De “sleutel van de bodemloze put” werd aan de gevallen ster gegeven om de schacht van de afgrond te openen (Openbaring 9:1-2). Deze machine in vreemde dingen is als die van CERN..een sleutel om de afgrond te openen..lees hier

Dit is geen toeval… ze gebruikten de “sleutel” om een portaal te openen naar de “upside down” in het seizoen van Stranger Things dat over 4 juli gaat

JULY 5th 2022 CERN BEGINS ITS 3rd RUN AFTER 21 BILLION POUND UPGRADE!!!
5 juli is 5/7 = 57 of 5G
In video game shattered union trailer Nuclear device go of bij inauguratie van 57e president. 5G wordt ook uitgerold op 5/7 (samen met CERN) 6 maanden uitgesteld van 5 jan eerder uitgesteld van 5/12/2021.
Op 9 en 10 juli 2022 organiseert het Museum voor Wetenschapsgeschiedenis in de prachtige omgeving van het park Perle du Lac in Genève zijn 13e Nacht van de Wetenschap, met als thema “Et pourtant…” (En toch…). Dit evenement biedt de deelnemers de gelegenheid de wetenschap te ontdekken in een ontspannen en feestelijke sfeer.
Het CERN zal er aanwezig zijn met een stand onder de naam “Rencontre avec l’invisible” (Ontmoeting met het onzichtbare).
Hoe werkt een detector? Wat is het mechanisme dat de oorsprong van massa verklaart? Kom kennismaken met de wetenschappers van CERN en verken de fundamentele beginselen van de fysica. Er worden ludieke activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden, zoals tekenen, workshops, virtual reality-ervaringen en een gloednieuwe demonstratie om de 10e verjaardag van de ontdekking van het Higgs boson te vieren.