Chemtrails

Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op het condensspoor van vliegtuigen (Engels: contrail, verkorting van condensation trail). De term werd geïntroduceerd door de complottheorie waarin beweerd wordt dat naast water en CO2 ook andere chemicaliën vrijkomen tijdens een vlucht.[

Hoe zien chemtrails er microscopisch uit voordat je ze in je longen ademt?
⚠️ You Will Wish You Watched This Before Going Outside (2022-2023)

Contrails en chemtrails

Experts op het gebied van de atmosfeer geven aan dat chemtrails niet bestaan en dat de karakteristieken die aan deze sporen worden toegedicht simpelweg kenmerken zijn van condenssporen die verschillend reageren onder wisselende omstandigheden tijdens de vlucht. De tijd dat een condensspoor blijft hangen is sterk afhankelijk van zonlicht, temperatuur, windrichting of luchtvochtigheid en de hoogte waarop wordt gevlogen. Gewone condenssporen kunnen op die manier uitgroeien tot cirrusachtige wolken die uren blijven hangen.

Vliegtuigen veroorzaken door hun verbruik van kerosine ook een milieuverontreiniging net als alle verbruikers van fossiele brandstof. Deze vervuiling is echter niet zichtbaar en staat los van de zogenaamde chemtrails.

Wolken Atlas
https://www.bommeltje.nl/website/weerstation-grave/wolken-atlas/

2010 Rosalind Peterson van California Skywatch was een gecertificeerd U.S.D.A. Farm Service Agency Crop Loss Adjustor werkzaam in meer dan tien districten in heel Californië. Ze is nu de speerpunt van een waakhond groep die ongecontroleerde experimentele weermodificatie programma’s, atmosferische verwarming en het testen van programma’s, en oceaan en atmosferische experimentele geo-engineering programma’s in de gaten houdt. Peterson is in de voorhoede van het chemtrail onderzoeksveld en hoe de onverklaarbare patronen die onze hemel tekenen “schadelijke gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid en de aantasting van het milieu”.
In deze meer dan een uur durende video, exclusief voor leden van Prison Planet.tv, onthult Peterson hoe ze voor het eerst werd aangespoord om chemtrails te onderzoeken nadat ze erop was geattendeerd door iemand van de Mendocino County Reclasseringsdienst. Peterson begon toen het fenomeen intensief te bestuderen en merkte op dat vliegtuigen die de sporen produceerden in een klokachtige lus rond het graafschap cirkelden en het hele gebied in slechts drie uur bedekten met een bewolkte nevel. Peterson haalt NASA-studies aan waaruit blijkt dat de chemtrails veranderen in door de mens gemaakte wolken, waardoor de kunstmatige klimaatverandering verergert. Peterson beweert echter dat de NASA de ware aard van chemtrails probeert te verhullen en de mensen ervan probeert te overtuigen dat het om een natuurlijk fenomeen gaat, een list die plichtsgetrouw wordt nagevolgd door vooraanstaande weer- en satellietobservatoria, die, zoals Peterson uitlegt, erkennen dat door de mens gemaakte chemtrails het weer veranderen, maar ze in hun openbare uitzendingen nog steeds bestempelen als natuurlijke weerfronten.
Peterson toont een kaart die door de FAA is verstrekt en waarop te zien is hoe “intra-vluchten” – hoofdzakelijk van militaire oorsprong – de chemtrails veroorzaken door in lussen rond provincies te vliegen in vliegroutes die aanzienlijk afwijken van de normale trajecten van luchtvaartmaatschappijen. De vluchten hebben geen ander voor de hand liggend doel dan chemtrails te verspreiden omdat zij geen vaste bestemming hebben, zij vliegen alleen maar rond en rond in cirkels.
Zoals voorstanders van geo-engineering als Obama’s wetenschapsminister John P. Holdren hebben voorgesteld, is het blokkeren van zonlicht een primair effect van chemtrailing, en zwavel zou een van de chemicaliën kunnen zijn die door deze sporen wordt verspreid. Zoals Peterson uitlegt, wordt zwavel in verband gebracht met een groot aantal gezondheidsproblemen, reden waarom Californië het in de eerste plaats uit dieselolie heeft verwijderd.
Na bestudering van waterkwaliteitsmonsters voor de staat Californië die zo’n 30 jaar teruggaan, ontdekte Peterson dat vanaf 1990 alle waterbronnen op precies hetzelfde moment ongebruikelijke pieken in bepaalde chemicaliën registreerden, namelijk arseen, barium, aluminium, calcium, mangaan, magnesium, lood en ijzer. Door de pieken in deze chemicaliën in de watervoorziening te meten met soortgelijke pieken in deze chemicaliën in luchtkwaliteitsmonsters, was Peterson in staat te concluderen dat de oorzaak in de lucht lag en dat deze uit de atmosfeer moest komen. Peterson merkt op dat het mengen van aluminium en barium wolken creëert en dat NASA-experimenten die op dit concept waren gebaseerd, samenvielen met de pieken in deze chemicaliën die werden gemeten in water- en luchtkwaliteitsmonsters.
Dit is een verhelderende, gedetailleerde en gedocumenteerde uiteenzetting over hoe chemtrailing wordt uitgevoerd, wie er verantwoordelijk voor is en wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid en het milieu.
Chemtrail Particles At Night