40 goed bewaarde geheimen die alle slaven zouden moeten weten…

1) De Revolutionaire Oorlog was bedrog. De “Verenigde Staten” verklaarden zich niet echt onafhankelijk van Groot Brittannië of de Koning.

2) Amerika is een Britse kolonie. (“DE VERENIGDE STATEN IS EEN CORPORATIE, GEEN LAND… MASSA, DIE BESTOND VOOR DE
REVOLUTIONAIRE OORLOG.” [Informatie gehaald uit de statuten, 20 oktober 1774]. [“DE BRITSE TROEPEN VERTREKKEN NIET…
VERTREKKEN TOT 1796.” – Respublica v. Sweers 1 Dallas 43, Treaty of Commerce 8 Stat 116, The Society for Propagating the Gospel, &c. V. New Haven 8 Wheat 464, Treaty of Peace 8 Stat 80, IRS Publication 6209).

3) De Koning van Engeland financierde beide zijden van de Revolutionaire oorlog. (Verdrag van Versailles 16 juli 1782,
Vredesverdrag 8 Stat 80.)

4) De gouden rand (symbool van Royalty), die is aan de rand van elke Amerikaanse vlag hangt in… elke rechtszaal in Amerika, symboliseert Amerika. dat tot op de dag van vandaag, geregeerd wordt door Groot Brittannië. Internationale Maritieme Admiraliteitswetgeving.1.

5) Er zijn geen gerechtshoven in Amerika en er zijn er geen… sinds 1789. Rechters handhaven geen Statuten en Codes. Uitvoerende bestuurders handhaven Statuten en Codes. (FRC v. GE 281 US 464, Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)

6) Er zijn geen rechters meer in Amerika sinds 1789 Er zijn alleen bewindvoerders geweest. (FRC v. GE 281 US 464, Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)

7) De machtigste rechtbank in Amerika is niet het United States Supreme Court, maar de Supreme Court van Pennsylvania. (42 Pa.C.S.A. 502)

8) Als je meerderjarig bent en een advocaat in de arm neemt… uw verdediging, wordt u automatisch verondersteld, door de… een mentaal incompetente voogd van de rechtbank.., en kunt u daarom voor onbepaalde tijd worden opgesloten in een… psychiatrische inrichting van de rechtbank.

9) U kunt de Amerikaanse grondwet niet gebruiken om uzelf te verdedigen…omdat je er geen partij in bent. (Padelford Fay & Co. v. The Mayor and Alderman of The City of Savannah 14 Georgia 438, 520.) 2.

10) “The People” omvat niet u en mij. (Barron v. Mayor & CitCouncil of Baltimore, 32 U.S. 243)

11) U bezit geen eigendom. Lees de akte van het waarvan u denkt dat het van u is. U staat vermeld als huurder. Wettelijk gezien, verwijst de term menselijk “wezen” naar een dier dat zich voordoet als een mens, zoals een slaaf. Volgens de wet kunnen slaven geen eigendom bezitten. (Senaat Document 43, 73e Congres 1e Zitting.)

12) Wij zijn slaven en bezitten niets, zelfs niet… zelfs niet wat we denken dat onze kinderen zijn. Lees je geboorte certificaat. Je moeder staat vermeld als informant. (Tillman v. Roberts 108 So. 62, Van Koten v. Van
Koten 154 N.E. 146, Senaat Document 43 & 73e Congres 1e Zitting, Wynehammer v. People 13 N.Y. REP 378, 481.)

13) Militair dictator George Washington verdeelde de Staten (Estates) in Districten gebaseerd op de rituele praktijk van het verdelen van vrijmetselaarspleinen. Deze is waarom, zelfs vandaag de dag, zoveel steden zijn gebouwd op ‘het plein’. Amerika is echt “het land van de vrijen”, Vrijmetselaars, bedoel ik. (Messages and papers of the
Presidents, Vol. 1, pg 99. Websters 1828 woordenboek voor…
definitie van Estate.) 3.

14) Naast de obsessie met vrijmetselaarsrituelen, symbolen en architectuur, zijn de “Verenigde Staten” het… het eerste “land”, vanaf het allereerste begin. opgemeten en gebouwd volgens Vrijmetselaars ritueel… en specificaties.

15) De Verenigde Staten hebben geen werknemers, omdat er geen Verenigde Staten meer zijn. Geen reorganisatie. (Executive Order 12803) Doe niet je voordoen als een van zijn schuldeisers of aandeelhouders of… je gaat naar de gevangenis. (18 U.S.C. 914)

16) Vóór “911” en “Pearl Harbor”, was de “Boston Tea Party’ de eerste ‘false-flag’ operatie… om verdere vijandigheden te bevorderen tegen de inheemse… stammen van Noord Amerika.

17) De oorzaken van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.., en de Depressie, waren volledig frauduleus. De Verenigde Staten verstrekten leningen aan andere landen over de hele wereld tijdens de Depressie. In de vroege 1930, de bouw van de Duitse infrastructuur, spoorwegen, leger, en de financiering van de Nazi Partij… gefinancierd door de “Verenigde Staten”, inclusief… diverse andere Amerikaanse bedrijven en particuliere Amerikaanse investeerders, namelijk Prescott Bush, de grootvader van George W. Bush. 4.
Merk op dat Zwitserland nooit betrokken is bij deze fiasco’s, omdat de “Bank of International Settlements” is gevestigd in Zürich.

18) De etymologie achter wat wij, tegenwoordig in het westen.., een onschuldig gewone, internationaal verspreide bankpraktijk genaamd…
is bekend in vrijwel elke heilige tekst… over de hele wereld, inclusief de Bijbel, bekend als “woeker”. Woeker is over het algemeen gecategoriseerd als een roofzuchtige daad, of “azen op degenen die het meest kwetsbaar zijn”. Mensen binnen de bank- en kredietsector, echter… verwijzen naar deze praktijk als het schrijven van een lening of…
hypotheek. Het woord “hypotheek” komt van het Latijnse voegwoord ‘morte-gage’, wat in het Engels letterlijk… “doodsgreep” betekent.

19) De Federal Reserve is nooit wettelijk geratificeerd… de vloer van het huis en de senaat, en is geen… overheidsinstelling. Het is een privé piramide… die wordt uitgevoerd tegen Amerikanen, door een zeer…
onethische groep wereldbankiers, zoals J.P. Morgan, Paul Warburg, en J.D. Rockefeller.

20) De Internal Revenue Service is geen Amerikaanse…overheidsinstelling, maar een instelling van het Internationaal Monetair Fonds, aka het IMF. 5. De IRS is bedacht, door bankiers, om nationale schulden… die zij, de bankiers, zelf creëerden door… de financieringskosten van WO I en WO II enorm op te blazen, die zij, diezelfde bankiers, in de eerste plaats… De belastingdienst begon toen met het innen van de inkomstenbelasting, direct opgelegd aan het Amerikaanse volk, als een middel… om een archaïsch klassensysteem in stand te houden… bekend als ‘horigheid’, of slavernij. Behalve dat de belasting… nooit wettelijk geratificeerd, is het een directe, niet-verdeelde belasting op de arbeid van de gemiddelde Amerikaanse…
werknemer, en dus, volgens de grondwet, niet eens een legale belasting. (Diversified Metal Products v. IRS et al. CV-93-405E-EJE U.S.D.C.D.I., Public Law 94-564, Senate Report 94- 1148, Reorganization Plan No. 26, Public Law102 391.)

21) Het 1040 belastingformulier is letterlijk “een vorm van eerbetoon aan Groot-Brittannië. (IRS publicatie 6209)

22) Het IMF is een agentschap van de VN. (Blacks Law Dictionary 6th Ed. Pg.816)

23) De VS hebben sinds 1921 geen schatkist meer. (41 Stat. Ch.214 pg. 654)6.

24) De Amerikaanse schatkist is nu het IMF. (Presidentiële Documents Volume 29 No.4 pg. 113, 22 U.S.C. 285- 288)

25) NSA, FCC, CIA, FAA, FBI, IRS, en alle andere… “alfabet” organisaties, maakten nooit deel uit van de “United States Government”, ook al had de VS… aandelen had in de verschillende agentschappen. (U.S. V. Strang , 254 US 491, Lewis v. US, 680 F.2d, 1239).

26) De VN geeft via het IMF sofi-nummers uit. nummers uit. De aanvraag voor een sofinummer Nummer is het SS5-formulier. Het Department of the Financiën (IMF) geeft de SS5 uit, niet de Social Security Administratie. De nieuwe SS5 formulieren vermelden niet wie of wat ze uitgeeft. Op de eerdere SS5 formulieren staat dat het formulieren van het Ministerie van Financiën zijn. U U kunt een kopie krijgen van de SS5 die u heeft ingevuld door een formulier SSA-L996 te sturen naar de SS administratie. (20 CFR hoofdstuk 111, subdeel B 422.103 (b) (2) Lees de
citaten hierboven)

27) Volgens de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), moet u een sofi-nummer hebben. nummer hebben. (House Report 103-826) 7.

28) Sociale Zekerheid is geen verzekering of een contract, noch is geen trustfonds. (Helvering v. Davis 301 US 619, Steward Co. V. Davis 301 US 548.)

29) Uw sociale zekerheid komt rechtstreeks van het IMF, een agentschap van de VN. (Kijk ernaar als u er een ontvangt. Er zou linksboven moeten staan United States Treasury.)

30) Het is niet de taak van de politie om u te beschermen. Hun taak is het beschermen van de “Corporation” en het arresteren van… codebrekers te arresteren. (Sapp v. Tallahassee, 348 So. 2nd. 363, Reiff v. City of Philadelphia, 477 F.Supp. 1262, Lynch v. N.C. Dept of Justice 376 S.E. 2nd. 247.)

31) Alles in de “Verenigde Staten” is te koop: wegen, bruggen, scholen, ziekenhuizen, water, gevangenissen, vliegvelden, enz. Wie heeft Klamath Lake gekocht? Heeft iemand dat gecontroleerd? (Executive Order 12803.)

32) De VN heeft de operaties van de regering van de Verenigde Amerikaanse regering voor meer dan 50 jaar, en nu… bezit elke man, vrouw en kind in Amerika. De VN bezit ook al het land van Amerika in Fee Simple. 8.

33) New York City is gedefinieerd in de Federale de Verenigde Naties, daarom verklaarde Rudolph Gulliani op C-Span verklaarde dat – “New York New York is de hoofdstad van de wereld”. Hij had gelijk. Voor
een keer, vertelde hij de waarheid. New York City/De VN is de hoofdstad/regering (bestuursorgaan) van de N.W.O. (20 CFR hoofdstuk 111, subdeel B 422.103 (b) (2) (2)

34) Net als Vaticaanstad en het financiële district van Londen, is Washington D.C. een soevereine stadstaat, met een eigen grondwet en vlag. De vlag toont drie sterren, één voor elke stadstaat, waarbij Washington Washington D.C. vertegenwoordigt het ‘nieuwe wereld leger’; Londen… het ‘nieuwe wereld monetaire systeem’, en… het Vaticaan voor de “nieuwe wereldreligie”.

35) Groot-Brittannië is eigendom van het Vaticaan. In feite beweert de
Paus beweert de hele planeet te bezitten via de wetten… van verovering en ontdekking. (Verdrag van 1213) (Pauselijke Bulls van 1455 en 1493)

36) Een paus kan elke wet in de Verenigde Staten afschaffen. De wetten van de Paus zijn verplicht voor iedereen. Door de geschiedenis heen, oud en modern, hebben pausen… de slavernij en genocide van miljoenen bevolen. (Elementen van Kerkelijk Recht, Vol. 1, 53 – 54) 9. (Bened. XVI., De Syn. Dioec, lib, ix., ci. vii., n. 4. Prati, 1944) ( Syllabus, prop. 28, 29, 44)

37) Op 7 juli 2009 heeft paus Benedictus XVI een encycliek, het meest gezaghebbende document dat een Paus kan uitvaardigen, waarin wordt opgeroepen tot de oprichting van een “politieke wereldautoriteit”. Met andere woorden, een “Nieuwe Wereld Orde”.

38) Woensdag 21 mei 2008, woonden Barack Obama en Hillary Clinton in het geheim een besloten jaarlijkse… met ongeveer 130 van ’s werelds meest verraderlijk tirannieke machtsbeluste elite, bekend als de Bilderberg Groep.

39) Iedere Amerikaanse man, vrouw en kind wordt vastgehouden als
“menselijk onderpand”. Onze geboorteakte vertegenwoordigt ieder van ons als een levende voorraad, of “live-stock”, om te worden te verhandelen op de wereldmarkt via de FTC (Federal (Federal Trade Commission), het IMF, en de oudste… van oplichting, bekend, gedurende het laatste millennium, aan… elk onderdrukt land ter wereld, als…
Bank en Lening Industrie’ (de Wereldbank), met… de waarde van elke persoon berekend op een gemiddelde levensduur… schatting van inkomsten gegenereerd via belastingen. (Executive Order 13037)
10.

40) Het goede nieuws is, dat onder het vennootschapsrecht, de Amerikaanse mensen niet hoeven te voldoen aan hun fictieve… verplichtingen. We kunnen elke fictieve verplichting nakomen… met die van een ander. Omdat de overheid en verschillende… agentschappen/bedrijven niet direct kunnen communiceren met een…
levende, ademende persoon (ze moeten je aanspreken met hoofdletters), zijn we niet… verplicht hen te antwoorden. Gewoon vergeet niet, dat wij degenen zijn die gaven en blijven geven… overheid, bedrijven en religieuze reuzen hun… hun macht en controle, daarom, als we verenigd zouden zijn… en resoluut zijn in onze reden en doel, bijvoorbeeld…
collectieve weigering om deel te nemen, door: a) boycot van… bedrijfsuitbuiting en overheidsbelasting via… “ruilhandel” tussen onszelf en kleinere, lokale… bedrijven, terwijl we tuinieren en boeren waar mogelijk; b) thuisbevallingen zonder… zonder onze kinderen te ‘labelen’ met certificaten, sofi-nummers of gevaarlijke en onnodige medicatie;
c) onze kinderen thuis te onderwijzen, in plaats van ze over te dragen
aan de staatsinstelling voor indoctrinatie, onnodige en gevaarlijke medicatie, achteruitgang in moraal, ethiek en blootstelling aan de…
besmettelijke plaag van cynisme; d) zich afkeren van televisie/Hollywood, ten gunste van lezen, schrijven en… met elkaar spreken om de waarheid te delen, reden, en wijsheid, zodat we “wakker” kunnen worden en de overheid, de main-stream media… propaganda, 11.
en de grote georganiseerde religie uit ons leven laten, waar ze thuishoren. kunnen we dan beginnen te zien wat er is.., en altijd zo vakkundig verborgen is geweest, d.w.z. op elk moment… op elk moment van onze collectieve keuze, kunnen we, door… deze en andere middelen, datgene terugnemen (onze door God gegeven, onvervreemdbare, soevereine Rechten), die zo lang… slim gemanipuleerd en geduldig…
van ons is weg geconditioneerd.

OPMERKING: Ontdek hoe u uzelf kunt beschermen via deze link –
http://www.scribd.com/doc/13350740/Redemption-Manual

East Palestine, Ohio, ernstig chemisch trein ongeval.

In East Palestine, Ohio, heeft zich een ernstig chemisch ongeval voorgedaan. Een trein met gevaarlijke stoffen (polyvinylchloride en andere chemicaliën) ontspoorde en explodeerde. Plaatselijke dieren sterven en verslaggevers die het verhaal proberen te verslaan worden gearresteerd.

Terwijl ze iedereen op UFO’s laten jagen, verbergen ze het feit dat Ohio een Tsjernobyl-achtige ramp meemaakt nadat een treinontsporing giftige kankerverwekkende stoffen heeft vrijgelaten in een van de meest vruchtbare gebieden van Amerika.
Ohio ontsporing toen lokale ambtenaren de vijf treinwagons met vinylchloride en andere giftige kankerverwekkende chemicaliën “strategisch tot ontploffing brachten” en in de lucht lieten ontsnappen.
Mensen in het gebied hebben de dood van kippen, vissen en andere dieren gemeld. Een bewoner “liet zijn 2-jarige gezonde hond uit om naar het toilet te gaan, en de hond kwam nooit meer binnen. Hij lag dood in de tuin.” ⛓ (https://cen.acs.org/safety/Safety-questions-remain-Ohio-train/101/i6)
In East Palestine, Ohio, heeft zich een ernstig chemisch ongeval voorgedaan. Een trein met gevaarlijke stoffen (polyvinylchloride en andere chemicaliën) ontspoorde en explodeerde. Plaatselijke dieren sterven en verslaggevers die het verhaal proberen te verslaan worden gearresteerd.
Mensen beginnen ziek te worden in East Palestine, Ohio.
Kanker veroorzakende chemische stof, vinyl chloride heeft veel water en vee besmet.
Hij zegt: “We worden aangevallen door onze politici.”
Goede video over de treinontsporing/brand in East Palestine, Ohio en waartoe dit in de toekomst kan leiden.
ze houden de boel in de doofpot.
Beelden op de grond uit East Palestine, Ohio, VS (10 februari 2023) na de verbranding van de uiterst gevaarlijke chemische stof Vinyl Chloride die bij een treinontsporing vrijkwam (volumewaarschuwing – de man is begrijpelijkerwijs erg pissig).
East Palestine, Ohio, Trein ontsporing.
Biologische oorlogsvoering?

Het feit dat de ontsporing en explosie van de vinylchloridetrein in East Palestine, Ohio, niet van muur tot muur wordt verslagen, is krankzinnig.
Een hele stad kan niet naar huis omdat het water vervuild is, vee/gewassen zijn vernietigd, en verslaggevers worden gearresteerd.
Als je er niets over hoort op (((mainstream nieuwsbronnen,)) is dat omdat ze niet willen dat je er iets over hoort.

NewsNation spreekt met Erin Brockovich
Het klopt. Het is een algemeen bedrijfsmodel. Winst boven mensen.
De reguliere media wil niet praten over de ramp die gaande is in Ohio?
Ken je iemand die daar woont?
“Minder dan een week geleden verongelukte een trein met zeer brandbare kankerverwekkende chemicaliën in Ohio” …. Klinkt alsof het allemaal gepland was.
Volgens mij zijn de mensen chemisch aangevallen. De regering gebruikt biochemische wapens op onschuldige burgers.
Waarom zou de overheid de mensen vertellen dat het veilig is om terug te gaan naar hun huizen? ????. Het water is vervuild, de lucht is vervuild, de grond is vervuild. De vissen en dieren sterven. Mannen, vrouwen en kinderen worden ziek.
Ontvolkingstactieken op zijn best.