Out of Shadows

De Out Of Shadows documentaire laat zien hoe de mainstream media & Hollywood de massa’s manipuleren & controleren door propaganda te verspreiden in hun content. Ons doel is om het grote publiek wakker te schudden door licht te werpen op hoe we allemaal zijn voorgelogen & gehersenspoeld door een verborgen vijand met een sinistere agenda

Home of Out of Shadows Official Documentary Banned by Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, and Paypal

Midazolam – Remdesivir & Covid !!!

Midazolam is een snelwerkende benzodiazepine met sterke angstremmende, amnestische, slaapopwekkende, anti-epileptische, spierontspannende en kalmerende eigenschappen. Het is een van de weinige wateroplosbare benzodiazepines en daarom erg geschikt voor injectie. Het wordt onder meer onder de merknamen Dormicum Versed en Hypnovel door Hoffmann-La Roche op de markt gebracht

Remdesivir, Veklury® is een antiviraal geneesmiddel in de klasse van nucleotideanaloga. Het werd in 2016 ontwikkeld door Gilead Sciences als behandeling voor ebola en marburg-virusinfecties

22-apr-2022 Victims of Hospital Protocol
Dit is een erg moeilijke video om naar te kijken. Ik deel het omdat mensen zich ervan bewust moeten zijn dat de Covid-protocollen in ziekenhuizen extreem gevaarlijk zijn. Blijf uit hun buurt!
Mensen weigeren Remdesivir in ziekenhuizen, dus de ziekenhuizen geven nog steeds Remdesivir aan hen, maar onder een andere naam: Veklury.
Generieke naam: Remdesivir
Merknaam: Veklury
Hetzelfde dodelijke Fauci medicijn.
Ten eerste, het hele idee dat COVID-19 één gezondheidstoestand is, is een leugen.
Verwerp het bestaan van het virus niet en zeg dan, “Wat is dan DE oorzaak dat mensen sterven?” Verreweg de grootste bronnen van ziekte waar we mee te maken hebben zijn longaandoeningen: longontsteking genoemd, griep, griepachtige ziekte, TBC, andere onbenoemde long/ademhalingsproblemen.
-DIE WORDEN OMGEDOOPT TOT “COVID”… =Het is een herverpakkingsschema.
-Mensen sterven aan die traditionele redenen en hun dood wordt “COVID” genoemd.
Dus, het oude wordt kunstmatig nieuw gemaakt. Het is nog steeds oud…
In deze brede groep van mensen die traditionele longaandoeningen hebben, bestaat veruit de grootste populatie uit ouderen en zwakkeren. Naast hun longproblemen lijden zij al lange tijd aan een hele reeks andere aandoeningen, en worden zij al jaren behandeld met giftige geneesmiddelen. Sommige van deze mensen worden zwaar verdoofd en aan beademingsapparatuur gelegd – wat een DODELIJKE BEHANDELING is….
Ex Pfizer medewerker wetenschapper Dr. Mike Yeadon zegt dat Midazolam gemaakt is als een depopulatie middel.

Midazolam is een snelwerkende benzodiazepine met sterke angstremmende, amnestische, slaapopwekkende, anti-epileptische, spierontspannende en kalmerende eigenschappen. Het is een van de weinige wateroplosbare benzodiazepines, en daarom erg geschikt voor injectie. Het wordt onder meer onder de merknamen Dormicum Versed en Hypnovel door Hoffmann-La Roche op de markt gebracht.
Midazolam is voor het eerst gesynthetiseerd in 1976 door Fryer en Walser.
De stof is opgenomen in de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO. ‼️‼️‼️

Algemeen
Midazolam wordt veelvuldig gebruikt voor intraveneuze sedatie (kalmerende injectie) en wordt ook als slaapmiddel voorgeschreven in tabletvorm. De inwerktijd (intraveneus) is snel (binnen 1 minuut). Daarnaast wordt midazolam regelmatig gebruikt als pre-anestheticum, voor het inleiden van algehele narcose, waarna de anesthesie wordt verdiept met een ander intraveneus anestheticum, dat eventueel ook voor onderhoud van algemene anesthesie kan worden toegepast of een gasvormig anestheticum. Midazolam (voor injectie) is een heldere vloeistof. Ook voor het onderhouden van anesthesie (maintenance) middels een continue pomp werd midazolam veel gebruikt, maar het nadeel was dat de patiënt langdurig suf bleef na het staken van de toediening, waardoor het anno 2006 minder gebruikelijk is geworden. Wel wordt midazolam op de intensive care toegepast voor sedatie tijdens beademing. De tabletvorm (orale vorm) van midazolam wordt gebruikt[1] voor sedatie (kalmering), anxiolyse (angstreductie) en voornamelijk voor slaapstoornissen. De inwerking duurt dan 15-30 minuten. Over het algemeen wordt geadviseerd een tablet pas te nemen als men daarna ook daadwerkelijk 7-8 uur (ongestoord) kan slapen. Midazolam kan tot geheugenstoornissen leiden en is voornamelijk alleen geschikt als inslaapmiddel.

Hoeveel patiënten zijn echt gestorven aan COVID en niet aan een andere onderliggende oorzaak zoals kanker? Erger nog, hoeveel zijn er misschien opzettelijk gedood?
Een vernietigend NHS-document (zie hieronder) onthulde dat veel patiënten in verpleeg- en verzorgingsinstellingen mogelijk een fatale dosis Midazolam kregen, een medicijn dat wordt gebruikt voor sedatietherapie bij ernstig zieke patiënten.
Midozolam – Gebruikt om oude mensen te vermoorden in UK
UK Gov. kocht grote hoeveelheden, lente 2020
Eerste golf van Covid: door mensen gemaakt!
Schimmelinfecties: Patiënten op VENTILATORS in ICU
❕Twee redenen waarom oudere & anderen overleden aan ‘Covid’ 👇
Midazolam
Wordt gebruikt bij executies in de VS! Veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden! Gebruikt om aantal doden te verhogen. Ouderen worden geëuthanaseerd! Dosering mag niet hoger zijn dan 2,5 mg. Richtlijnen voor NHS; 2.5mg – 5mg per uur!!!
https://bit.ly/3Gf2jHv (NHS personeel met overdosis) (pdf)
2020
Midazolam, het medicijn voor het levenseinde… gekocht in grote hoeveelheden door Hancock en de Britse regering… gebruikt in de lente van 2020… om oude mensen massaal te vermoorden en het de ‘eerste golf’ van ‘Covid’ te noemen – (video, audio)
2019
“De meest voorkomende schimmelinfecties bij patiënten met COVID-19 zijn aspergillose of invasieve candidiasis…komt meestal voor bij patiënten met ernstige COVID-19 (bijv. patiënten aan beademingsapparatuur op IC’s)
https://t.me/EightQBall/1009
Midazolam werd gebruikt om het leven te beëindigen van duizenden waarvan u werd verteld dat ze waren overleden aan Covid-19 en een NHS-document bewijst dat het personeel de opdracht kreeg om het te doen > > > 2 Aug. 2021
Een officieel NHS-document bewijst dat NHS-medewerkers te horen kregen dat ademhalingsdepressieve medicijnen “niet mogen worden onthouden vanwege ongepaste zorgen” over het gebruik ervan om Covid-19 te behandelen; een luchtwegaandoening.
Midazolam kan ernstige of levensbedreigende ademhalingsproblemen veroorzaken , zoals oppervlakkige, vertraagde of tijdelijk gestopte ademhaling die kan leiden tot blijvend hersenletsel of overlijden, en Britse regelgevers stellen dat u midazolam alleen mag krijgen in een ziekenhuis of dokterspraktijk die over de apparatuur beschikt. die nodig is om uw hart en longen te controleren en om snel levensreddende medische behandeling te geven als uw ademhaling vertraagt of stopt.
Het medicijn, dat crimineel wordt gebruikt in de palliatieve zorg in het Verenigd Koninkrijk, hoewel het niet op de lijst van essentiële palliatieve zorggeneesmiddelen van de WHO staat, moet ook met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij oudere patiënten.
Maar ondanks dit bestelden Matt Hancock en het ministerie van Volksgezondheid in maart 2020 voor twee jaar Midazolam als reactie op de introductie van de eerste lockdown. Een voorraad van twee jaar die in oktober van hetzelfde jaar was uitgeput.
De reden hiervoor is dat ouderen en kwetsbaren geen behandeling kregen van de NHS; een beleid dat deel uitmaakte van een pandemiereactie die vier jaar in de planning lag, en in plaats daarvan zorg aan het einde van het leven gaf, wat inhield dat ze hun medicatie moesten staken, hen voedsel en water onthouden en ze vol met midazolam en morfine pompen totdat ze stierven van de honger en uitdroging.
Er zijn aanwijzingen dat het medicijn midazolam werd gebruikt om voortijdig een einde te maken aan het leven van duizenden en duizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk van wie u werd verteld dat ze waren overleden aan Covid-19, en dit kan duidelijk worden afgeleid uit de gegevens over het buiten het ziekenhuis voorschrijven van midazolam samenvallend met de golven van sterfgevallen door alle oorzaken en Covid-19-sterfgevallen in het VK, evenals de A mnesty- en CQC-rapporten waarin werd vastgesteld dat het algemene gebruik van niet-reanimeren-bevelen werd gebruikt in verzorgingshuizen zonder de bewoners of hun families te informeren.
Click the link… Lees daar verder….
Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk ….
In New York, 26.9% of Medicare-Aged Patients Who Received Fauci’s 5-Day Remdesivir Protocol Died Dr. Bryan Ardis: “Remdesivir veroorzaakt de dood van hartcellen, is cardiotoxisch en kan leiden tot een hartstilstand.
Raad eens wat nu het enige toegestane medicijn is om COVID-19 kinderen te behandelen? In ziekenhuizen en daarbuiten. Remdesivir.”
EUA VOOR REMDESIVIR (AKA VEKLURY) VOOR KINDEREN
In januari van dit jaar heeft de FDA een EUA (Emergency Use Authorisation) goedgekeurd voor het gebruik van Remdesivir bij pediatrische patiënten.
In de EUA-documenten staat dat de ENIGE goedgekeurde behandeling voor kinderen en baby’s met C19 Redemsevir is.
Voor degenen die het misschien niet weten: redemsevir veroorzaakt nierfalen en in veel gevallen de dood.
De EUA stelt dat ouders het recht hebben om de Remdesivir behandeling te weigeren, maar er zijn GEEN andere goedgekeurde alternatieve behandelingen!!! En we kennen allemaal de zielige toestand van het medisch establishment dat regels zal volgen, zelfs als het hun patiënten doodt!
Als er één ding is dat deze pandemie heeft aangetoond, is dat er een groot percentage medische professionals is die hun eed van Hippocrates totaal hebben genegeerd! Je kunt het net zo goed de hypocriete eed noemen!!!
Cardiologen die aanmoedigen om elke 6 maanden te vaccineren ondanks myocardeschade en het gebruik van remdesivir in het ziekenhuis ondanks de aanbeveling van de WHO om dit niet te doen en openlijke nier-/leverbeschadiging die bijdraagt tot de dood, zijn uitingen van massavormingspsychose.
“COVID patiënten in Amerikaanse ziekenhuizen worden vandaag de dag slechter behandeld dan gevangenen in Amerikaanse gevangenissen,” zei Dr. Elizabeth Lee Vliet. Ze worden gegijzeld en afgezonderd van hun dierbaren. En de reden is geld.
“Zij (de ziekenhuizen) worden betaald door de overheid om een PCR test te doen op elke patiënt die binnenkomt… Dan worden ze extra betaald voor een COVID opname in het ziekenhuis, ze krijgen een extra bonus van 20% op de hele ziekenhuisrekening, als het ziekenhuis ALLEEN Remdesivir gebruikt om de patiënt te behandelen.
“En als de patiënt dan aan de beademing wordt gelegd, wat een gevolg is van de toxiciteit van Remdesivir en de beperking van vloeistoffen en voedingsstoffen die ze ook toepassen, en als de patiënt eenmaal aan de beademing ligt, krijgen de ziekenhuizen NOG EEN extra bonus. Als de patiënt in het ziekenhuis overlijdt, is er nog een aanmoedigingspremie,” zei Vliet.
Dr. Vliet verduidelijkte verder dat Remdesivir, een mislukt ebolamedicijn dat ondoeltreffend en zeer giftig bleek te zijn, wordt gebruikt als de door de FDA goedgekeurde COVID-behandeling, en in verband wordt gebracht met orgaantoxiciteit, waardoor patiënten zieker worden en eerder een beademingsapparaat nodig hebben, en het dus waarschijnlijker is dat het ziekenhuis een grotere bonusbetaling krijgt.
“Thomas Renz, een advocaat die een aantal van deze misbruiken in ziekenhuizen onderzoekt, heeft gegevens van klokkenluiders, die nu onder federale klokkenluidersbescherming vallen, en zij hebben berekend dat de ziekenhuizen, op zijn minst, $100.000 extra per COVID patiënt verdienen, voor het volgen van al deze richtlijnen, en er niet van afwijken,” vervolgde Vliet.
Ze legt uit dat deze patiënten beperkte toegang hebben tot hun familieleden.
“In principe willen ze niet dat de familie weet wat er aan de hand is, en ze willen niet dat het publiek het weet – het is vreselijk gecensureerd,” zei Vliet. “Het is erg moeilijk voor familieleden of artsen van buitenaf om informatie te krijgen.
Zoals Dr. Breggin opmerkte, is Elizabeth Lee Vliet MD een heldhaftige arts die de Truth for Health Foundation heeft opgericht. Maar, net als veel andere traditionele artsen, is zij van de oude stempel.
“Ik wil niet dat de (COVID-19) patiënten tijdens mijn wacht sterven als ik ze kan helpen. Dus ben ik mijn best gaan doen om hen te behandelen,” zei ze.
Dat gevoel lijkt echter het tegenovergestelde te zijn van wat we zien gebeuren in ziekenhuizen in ons land. Terwijl alle artsen een eed moeten afleggen om “geen schade te berokkenen”, heeft het ziekenhuis een dergelijke verplichting niet. In plaats daarvan worden ziekenhuizen vaak geleid door bedrijven, en als zodanig hebben zij één allesoverheersende plicht – het maximaliseren van de winst voor de aandeelhouders.
Zelfs als dit de patiënt schade berokkent, zolang de kosten van juridische procedures en schikkingen lager zijn dan de winst, zijn illegale of schadelijke regelingen vaak toegepast.
COVID-patiënten vermoorden in naam van de behandeling
“Ziekenhuizen ontvangen betalingen voor het testen van elke patiënt op COVID, elke COVID-diagnose en elke ‘COVID-dode’, evenals elke keer dat ze remdesivir en mechanische beademing gebruiken.”

Ga ook eens kijken wie er allemaal aandelen hebben in de apparatuur en wie het aanprijzen…

Durham

Durham draining the swamp, the swamp runs deep…

Durham’s Report:

▪️Russiagate
▪️OekraïneGate
▪️FISAGate
▪️SpyGate
▪️U1 Deal Orgin
▪️37 Vermiste telefoons van SC Robert Mueller Team
▪️ClintonGate
▪️ObamaGate
▪️Covid-19
▪️Verkiezingsfraude

The Truht Report why The Impeachment Start #DurhamReport is Exposed the DeepState

Trump kaart 》Julian Assange 《
Trump kaart vrijgegeven na Durham Rapport en Bevestigd

image 65
Durham werd aangewezen als speciaal raadsman.
De reikwijdte en bevoegdheden zijn als volgt:
“De Special Counsel is bevoegd om te onderzoeken of een federale ambtenaar, werknemer, of een andere persoon of entiteit de wet heeft overtreden in verband met de inlichtingen-, contra-inlichtingen-, of wetshandhavingsactiviteiten gericht op de presidentiële campagnes van 2016, personen verbonden aan die campagnes, en personen verbonden aan de administratie van president Donald J. Trump, met inbegrip van maar niet beperkt tot Crossfire Hurricane en het onderzoek van Special Counsel Robert S. Mueller, III.”
“Kortom, Durham kan iedereen onderzoeken die mogelijk een wet heeft overtreden die op enigerlei wijze verband houdt met het onderzoek naar de verkiezingen van 2016.”
Booms onderweg. Hold the line…
President Trump sprak vandaag met Glenn Beck en hij gaf commentaar op de laatste bevindingen van Durham:
“Dit is iets verbazingwekkends wat er gebeurt met Durham, want veel mensen hadden het opgegeven… Hij lijkt vooruit te gaan op een niveau dat niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Ik bedoel, wat hij onthult, als je er echt naar kijkt en het bestudeert en leest wat hij schreef, dit lijkt alsof het slechts een fundering is. Dit is het begin. Ze bouwen een gebouw en dit is slechts een fundering waarop veel grote dingen zullen worden geopenbaard. Ik twijfel er niet aan dat de hogere niveaus van de regering…
Ik twijfel er niet aan dat ze wisten dat het gebeurde. Zeer weinig twijfel.”
25-jan-2022 Nieuwe Durham onthullingen:
DNC/Hillary advocaat Marc Elias getuigde voor een grand jury.
Hij heeft meer gegevens verkregen van Perkins Coie, de Clinton Campagne en Fusion GPS. Het gaat onder meer om 396 e-mails tussen de FBI en Perkins Coie uit 2016-2017

Vandaag heeft speciaal raadsman John Durham een “discovery update” aan de rechtbank gegeven in de zaak Michael Sussmann. In dit dossier, dat hier beschikbaar is, onthulde hij dat zijn team een enorme hoeveelheid informatie heeft verkregen uit verschillende bronnen – waaronder Perkins Coie, de Hillary Clinton Campagne, en voormalig DNC/Clinton advocaat Mark Elias.

Hoewel Sussmann is aangeklaagd voor het afleggen van valse verklaringen aan toenmalig FBI General Counsel James Baker over de Alfa Bank/Trump Organization hoax (achtergrond hier), merkt Durham op dat de “regering ook een actief, lopend strafrechtelijk onderzoek naar” Sussmann’s gedrag onderhoudt.

Met andere woorden, het criminele gedrag van Sussmann is waarschijnlijk niet beperkt tot valse verklaringen. Er is meer. Als we een beredeneerde gok moeten maken, kan het te maken hebben met de samenzwering om de Trump Organisatie te beschuldigen van geheime communicatie via achterkamertjes met de Alfa Bank. We hebben de mogelijkheid van een samenzwerings aanklacht hier besproken.

Nu, naar het bewijs. Durham en zijn team hebben zich verzekerd van een getuigenis van de jury:

Voormalig Perkins Coie partner, en DNC/Hillary Clinton advocaat Marc Elias.
Voormalig FBI algemeen adviseur James Baker
Huidige CIA medewerkers

Durham en zijn team hebben de volgende personen ondervraagd:

Voormalig algemeen adviseur van de FBI, James Baker.
Meer dan 24 andere huidige en voormalige FBI-medewerkers.
Huidige en voormalige werknemers van de CIA en DARPA.
12 werknemers van de “internetbedrijven” waarnaar in de aanklacht van Sussmann wordt verwezen.
De voormalige voorzitter van DNC/Clinton advocatenkantoor Perkins Coie.
Een voormalig werknemer van de Clinton campagne.
Huidige en voormalige werknemers van Georgia Tech (betrokken bij de Alfa Hoax).
Een werknemer van “Tech Executive-1” – aka Rodney Joffe, een cliënt van Sussmann die assisteerde bij de Alfa Bank hoax.

Maar er is meer. Durham heeft dossiers/documenten verkregen van:

De Hillary Clinton Campagne
Perkins Coie
Hillary voor Amerika
Fusion GPS
Een PR-firma die Perkins Coie adviseerde over publieke verklaringen over Sussmann's ontmoeting met James Baker.
Telefoonlogboeken van talloze huidige en voormalige FBI-werknemers.
"Een geclassificeerd memorandum en verslagen van ondervragingen over een strafrechtelijk onderzoek van Justitie naar een mogelijk lek van geheime informatie.
Ook heeft hij bijna 400 e-mails tussen de FBI en Perkins Coie van januari 2016 tot en met juni 2017 veiliggesteld.

Er is ook een merkwaardige paragraaf die het feit bespreekt dat Durham in januari 2022 – van de DOJ Inspector General vernam dat zij in het bezit waren van “twee FBI mobiele telefoons van de voormalige FBI General Counsel aan wie de verdachte zijn vermeende valse verklaring aflegde, samen met forensische rapporten waarin deze mobiele telefoons worden geanalyseerd.” Durham’s team gaat nu door die mobieltjes om de inhoud te analyseren.

En er komt nog meer, want Durham verklaarde: “De regering verwacht in de komende weken aanvullende informatie en documenten te ontvangen die relevant kunnen zijn voor het ten laste gelegde gedrag.”

Hoewel we wel wat getuigenissen van de grand jury hadden verwacht, is het feit dat Mark Elias, de advocaat van DNC/Clinton, voor een grand jury stond zeker nieuwswaardig. Het is mogelijk dat de getuigenis van Elias beperkt was tot Sussmann’s betrokkenheid bij de Alfa Bank hoax. Zoals we eerder opmerkten, stond in de aanklacht tegen Sussmann dat Durham e-mails tussen Elias en Sussmann over de beschuldigingen tegen de Alfa Bank in handen kreeg.

Maar overweeg de mogelijkheid dat Durham de “misdaad-fraude uitzondering” heeft gebruikt om de openbaarmaking af te dwingen van informatie die anders onder de privilege zou vallen en om te helpen een getuigenis te ontlokken. “Onder de misdaad-fraude uitzondering, is communicatie niet bevoorrecht wanneer de cliënt een advocaat raadpleegt voor advies dat hem zal dienen bij het plegen van een fraude of misdaad.” In re Grand Jury Investigation, 810 F.3d 1110, 1113 (9th Cir. 2016) (citaten weggelaten). Om aan deze last te voldoen, moest Durham twee dingen aantonen:

Dat de cliënt bezig was met een criminele of frauduleuze regeling of deze plande toen hij het advies van de raadsman inriep om de regeling te bevorderen.

Dat Durham aantoonde dat de advocaat-cliëntcommunicatie waarvoor productie wordt gevraagd voldoende verband houdt met en werd gedaan ter bevordering van de beoogde, of huidige, voortdurende illegaliteit. Id.

Dit alles doet ons geloven dat Durham zich richt op iets meer substantieels dan de valse beschuldigingen van Alfa Bank – misschien wel het begin van dit alles: de bewering van Russische hacking. Zoals we al eerder hebben gezegd, denk eens aan de mogelijkheid dat bewijs van “Russische hacking” werd geplaatst door de DNC, Perkins Coie, et al. zodat Crowdstrike het gemakkelijk kon “vinden”.

Herinner je je Trump’s “Robert Durham” opmerking?
Niet alleen was Robert Durham de man die de Durham boten maakte die werden gebruikt om de Potomac over te steken, maar Q knoopte dit alles opzettelijk aan elkaar in post 3800 toen hij de eerste foto die ooit werd gedropt opnieuw plaatste (Durham boten) en verwees naar Durham en Q “start” connectie.

President Trump’s theorie CONIFRMED: Hij roept op “Robert” Durham?
De sappigste gebeurtenis en nieuws van waarschijnlijk deze hele 2022 is de onthulling van nieuwe documenten die officieel zijn verzameld tijdens Durham’s onderzoek, die bevestigen dat Hillary niet alleen spioneerde op de presidentiële campagne, maar op het hele presidentschap van president Trump!
Dat betekent dat hij al die tijd gelijk had.
Maar, is Durham’s naam niet John? Wie is die Robert?
Wat Hillary en haar bondgenoten deden is schendig van de hoogste orde.
President Trump heeft zelf een verklaring uitgegeven:

Maar wat het internet in een meltdown doet belanden, is dat president Trump verwijst naar “Robert Durham”.
We weten allemaal dat de speciale aanklager John Durham heet.

Is hij Q in feite?
Was “John Durham” zo kritisch dat het niet om één man kon gaan die bedreigd, omgekocht, geïntimideerd of onder druk gezet werd?
Feit is echter dat het bewijs tegen Hilary en haar team sterk en hard is.
Ze heeft geïnfiltreerd en gespioneerd. Dat is verraad.

Hier is meer van Fox News.
“Advocaten van de Clinton-campagne betaalden een technologiebedrijf om servers van Trump Tower, en later het Witte Huis, te “infiltreren” om een “gevolgtrekking” en “verhaal” te maken voor overheidsinstanties die Donald Trump in verband brachten met Rusland, aldus een dossier van speciaal raadsman John Durham.
Durham diende op 11 februari een motie in die gericht was op mogelijke belangenverstrengeling in verband met de vertegenwoordiging van voormalig Clinton campagne-advocaat Michael Sussman, die is aangeklaagd voor het afleggen van een valse verklaring aan een federale agent. Sussman heeft onschuldig gepleit.
In de aanklacht tegen Sussman staat dat hij in september 2016, minder dan twee maanden voor de presidentsverkiezingen van 2016, aan toenmalig FBI General Counsel James Baker vertelde dat hij geen werk deed “voor een cliënt” toen hij een vergadering aanvroeg en hield waarin hij “vermeende gegevens en ‘white papers’ presenteerde die naar verluidt een heimelijk communicatiekanaal aantoonden” tussen de Trump Organization en de Alfa Bank, die banden heeft met het Kremlin.
Maar uit het dossier dat Durham op 11 februari indiende, in een gedeelte getiteld “Feitelijke achtergrond”, blijkt dat Sussman “de beweringen had verzameld en aan de FBI had overgebracht namens ten minste twee specifieke cliënten, waaronder een technologie-executive (Tech Executive 1) bij een in de VS gevestigd internetbedrijf (Internet Company 1) en de Clinton-campagne”.

Volgens Durham blijkt uit de facturen van Sussman dat hij de Clinton-campagne herhaaldelijk heeft gefactureerd voor zijn werk aan de beschuldigingen over de Russische Bank-1.
Het dossier onthulde dat Sussman en de Tech Executive een andere advocatenpartner hadden ontmoet en met hem hadden gecommuniceerd, die als General Counsel voor de Clinton campagne werkte. Bronnen vertelden Fox News dat die advocaat Marc Elias is, die werkte bij het advocatenkantoor Perkins Coie.
In het dossier van Durham staat dat de tech-executive in juli 2016 samenwerkte met Sussman, een Amerikaans onderzoeksbureau dat namens de Clinton-campagne door advocatenkantoor 1 was ingehuurd, tal van cyberonderzoekers en werknemers bij meerdere internetbedrijven om “de vermeende gegevens en witboeken te verzamelen.”
“In verband met deze inspanningen maakte Tech Executive-1 gebruik van zijn toegang tot niet-openbare en/of bedrijfseigen internetgegevens,” aldus de indiening. “Tech Executive-1 riep ook de hulp in van onderzoekers van een in de VS gevestigde universiteit die grote hoeveelheden internetgegevens ontvingen en analyseerden in verband met een lopend onderzoekscontract van de federale overheid op het gebied van cyberbeveiliging.
“Tech Executive-1 gaf deze onderzoekers de opdracht om internetgegevens te ontginnen om ‘een gevolgtrekking’ en ‘verhaal’ op te stellen dat toenmalig kandidaat Trump aan Rusland koppelde,” stelt Durham. “Daarbij gaf Tech Executive-1 aan dat hij bepaalde ‘VIP’s’ wilde behagen, verwijzend naar personen bij Law Firm-1 en de Clinton-campagne.”
Durham schrijft ook dat tijdens het proces tegen Sussman, de regering zal aantonen dat onder de internetgegevens die Tech Executive-1 en zijn medewerkers hebben geëxploiteerd, het domain name system (DNS) internetverkeer was met betrekking tot “(i) een bepaalde zorgverlener, (ii) Trump Tower, (iii) Donald Trump’s Central Park West flatgebouw, en (iv) het Executive Office of the President of the United States (EOP).”
Durham verklaart dat het internetbedrijf waar Tech Executive-1 voor werkte “toegang had gekregen tot speciale servers en deze onderhield” voor het Executive Office of the President als “onderdeel van een gevoelige regeling waarbij het DNS-resolutieservices leverde aan het EOP.”
“Tech Executive-1 en zijn medewerkers maakten misbruik van deze regeling door het DNS-verkeer en andere gegevens van het EOP te ontginnen met als doel geringschattende informatie over Donald Trump te verzamelen,” aldus Durham.
Uit het dossier blijkt ook dat Sussman in 2017 “een bijgewerkte reeks aantijgingen”, waaronder de Russische bankgegevens, en aanvullende aantijgingen met betrekking tot Trump “aan een tweede agentschap van de Amerikaanse regering” heeft verstrekt.
Durham zegt dat de aantijgingen “deels berustten op het vermeende DNS-verkeer” dat Tech Executive-1 en anderen “hadden verzameld met betrekking tot Trump Tower, Donald Trump’s New York City flatgebouw, de EOP, en de eerder genoemde zorgverlener.”
In de ontmoeting van Sussman met de tweede Amerikaanse overheidsinstantie, zegt Durham dat hij “gegevens heeft verstrekt waarvan hij beweerde dat deze entiteiten verdachte DNS-zoekopdrachten hadden uitgevoerd naar internetprotocoladressen (IP-adressen) die verbonden waren met een Russische aanbieder van mobiele telefonie,” en beweerde dat de zoekopdrachten “aantoonden dat Trump en/of zijn medewerkers gebruik maakten van zeldzame draadloze telefoons van Russische makelij in de buurt van het Witte Huis en andere locaties,” aldus Durham.
Bron: hetnieuwsmaardananders

https://i2.wp.com/welovetrump.com/wp-content/uploads/2022/02/IMAGE-2022-02-12-205343.jpg?w=1220&ssl=1
03-03-2021 Donald Trump vroeg zich spottend af of speciaal raadsman John Durham nog in leven is, nu het onderzoek van de aanklager zich voortsleept naar de oorsprong van het “Crossfire Hurricane” onderzoek van de FBI naar de vermeende banden van zijn campagne van 2016 met Rusland. Durham onderzoekt de zaak al ongeveer twee jaar en werd afgelopen oktober officieel benoemd tot “special counsel” door voormalig procureur-generaal Barr. Trump noemt het Rusland-onderzoek van de FBI al lang een “hoax” en hoopt al langer op meer resultaten van Durhams onderzoek. “Waar is Durham? Is hij een levend, ademend mens? Zal er ooit een rapport van Durham komen?” zei Trump in een verklaring….

Woorden in 🪞 Spiegelbeeld

covid-divoc

COVID in spiegelbeed is DIVOC.
Divoc betekent het bezit in het Hebreeuws en de 19 is code voor A.I.
1=A & 9=i (artificial intelligence)
Proberen ze mensen te herprogrammeren met hun demonische Vaxx.
Mogelijk, omdat we geen idee hebben hoe deze nano-deeltjes in de VAX onze hersenen en het zenuwstelsel beïnvloeden. Technisch hebben ze toegang tot ons zenuwstelsel, kunnen ze uw gedachten en acties beheersen via de 5G-torens die ze wereldwijd installeren.

illuminati-itanimulli

Wat betekent Itanimulli?
Itanimulli is de naam van de beruchte organisatie “illuminati” achterstevoren gespeld.
Grote samenzweringstheorieën omringden het woord, vooral omdat het schrijven ervan in een willekeurige zoekbalk je naar de webpagina van de NSA-regering (National Security Agency) leidt, waardoor liefhebbers uit hun dak gaan. Itanimulli.com
De connectie van de NSA met de Illuminati bleek echter een hoax te zijn en werd door de meesten – met een uitzondering van extreme complottheorie-fanaten – in de steek gelaten.

Wat is de oorsprong van Itanimulli?
Itanimulli werd ontkracht toen bleek dat het een grap was van de zogenaamde “Mr. John Fenley” uit Provo, Utah, die geen banden heeft met de regering, noch gelooft hij in de illuminati.
Het blijkt heel eenvoudig te zijn om een domeinnaam te kopen – itanimulli.com – en die door te sturen naar een andere website – NSA.gov.
De grap begon in 2009 en werd nog datzelfde jaar als hoax bestempeld.

Hoe heeft Itanimulli zich verspreid?
De hoax is gedeeld en gezocht op verschillende platforms over het hele internet, met een verrassende extra belangstelling uit landen als Rusland en Polen. De omleiding werd tijdelijk ontmanteld kort na het debunken van de grap, en daarna weer ingeschakeld voor enkele jaren. Momenteel werkt het niet, maar als het woord in een zoekbalk wordt geschreven, is de weblink van de NSA de eerste die als resultaat naar boven komt.
Jongeren en samenzweringstheoretici zijn de voornaamste belangengroep.

Naam registrant: John Fenley
Organisatie:
Straat van de registrant: 1985N 360E
Stad: Provo
Staat/provincie: Utah
Postal Code: 84604-1803

Itanimulli.com leidt door naar NSA = Hoax
Tot slot, helaas is het slechts een grap.
“I dесіdеd tо forward the dоmаіn Itаnіmullі.соm domain [ѕіс] to the NSA аѕ a jоke, kіnd оf lіkе a rickroll + shock ѕіtе,”
Fenley ѕаіd іn аn e-mail соnvеrѕаtіоn in 2009.
“Ik registreerde thе wеbѕіtе уеаrѕ аgо рrесіѕеlу omdat het dоеѕ ѕреll Illumіnаtі bасkwаrdѕ. Maar dіd niet rеаllу dо iets wіt fоr een lоng tіmе.
Toen ik het door moest sturen naar de NSA, kon ik het niet laten. En kon niet stoppen met lachen. Dat is al het geheim. Als je het probeert met domeinen .net en .org is het resultaat hetzelfde je komt op nsa website.
Je kan dit testen door het in te typen in je browsers en je zal zien dat itanimulli het doorverwijst naar de NSA.

Bill cipher’s last words are a backward message:
a-x-o-l-o-t-l my time has come to burn, i envoke the ancient power that i may return
a-x-o-l-o-t-l Mijn tijd is gekomen om te branden, ik roep de oude kracht op dat ik mag terugkeren.

BPA – BisPhenol A

Bisfenol A (afgekort tot BPA, van het Engelse bisphenol A) is een synthetische organische verbinding, afgeleid van fenol, die voornamelijk gebruikt wordt bij de productie van kunststoffen. Het is een witte kristallijne vaste stof met als brutoformule C15H16O2.
Het productievolume van bisfenol A is veel groter dan dat van de andere bisfenolen. Het is een van de meest geproduceerde chemicaliën ter wereld met een jaarlijkse productie van meer dan 2,2 miljoen ton in 2009.

Wet- en regelgeving
Europa heeft het gebruik van bisfenol A bij de productie van babyflesjes vanaf maart 2011 verboden, de verkoop en import van babyflesjes die bisfenol A bevatten is verboden in de Europese Unie vanaf juni 2011. In de EU mag BPA niet voorkomen in ecolabelproducten en is het verboden in cosmetica. De Europese Commissie heeft op 12 december 2016 een nieuwe verordening uitgevaardigd met betrekking tot het gebruik van BPA in thermisch papier. Volgens deze nieuwe verordening werd, vanaf 2 januari 2020, thermisch papier met bisfenol A verbannen uit de EU-markt. Aanvullende regels per Europees land:
-In Denemarken is vanaf juli 2011 de stof ook in voedselcontactmaterialen voor kinderen van 0-3 jaar verboden.
-In Frankrijk geldt vanaf 1 januari 2015 een verbod op bisfenol A in alle voedselverpakkingen.
-In Oostenrijk is vanaf oktober 2011 bovendien het gebruik van BPA in babyspenen en bijtringen verboden.
De Canadese regering heeft in oktober 2010 bisfenol A als giftige stof gedefinieerd.

15-jul-2020 This One Thing Is Poisoning All Of Us
Mensen blootgesteld aan giftig BPA op niveaus ver boven wat de EU als veilig beschouwt – studie
Petitie dringt er bij FDA op aan het gebruik van BPA, dat in verband wordt gebracht met kanker en andere gezondheidsproblemen, sterk te beperken
Plastic waterflessen, bonnetjespapier, voeringen in metalen blikjes… de giftige chemische stof BPA zit in talloze consumentenproducten, en Amerikanen worden er in veel hogere mate aan blootgesteld dan mensen in andere landen. Vermijd plastic om blootstelling te verminderen en dagelijks te detoxen.
Gezondheidstip: koop geen eten in blikken! Waarom niet?
👉Aan de binnenkant van conservenblikken worden epoxy coatings gebruikt die bisphenol-A (BPA) bevatten: een xeno-oestrogeen dat in verband wordt gebracht met kanker, vruchtbaarheidsproblemen, diabetes en hart- en vaatziekten.
👉Tijdens een studie van de Harvard School of Public Health werd de hoeveelheid BPA gemeten in urine van proefpersonen die vijf dagen lang één kop soep uit blik of verse soep hadden gegeten. Er werd twintig keer meer BPA gevonden in de urine van proefpersonen die bliksoep hadden gegeten.
👉Wetenschapper dr. Jenny Carwile zei naar aanleiding van haar onderzoek: ‘We weten al een tijd dat het drinken van vloeistoffen uit bepaalde harde plastics de hoeveelheid BPA in het lichaam kan verhogen. Deze laatste studie laat zien dat ingeblikt eten een nog grotere zorg is.’
Hier is wat u kunt doen om blootstelling aan BPA te beperken of te vermijden:
1) Koop vers, bevroren of gedroogd voedsel in plaats van ingeblikt.
2) Beperk het aantal verpakte voedingsmiddelen dat u eet.
3) Voor degenen die voedsel in BPA-gevoerde blikken niet kunnen vermijden, kan het spoelen van het voedsel in water helpen het niveau van BPA in het voedsel te verlagen. Bonus: spoelen vermindert ook andere additieven, zoals natrium in bonen of zoete siroop in fruit.
4) Verwarm nooit voedsel in het blik. Doe het over in een roestvrijstalen pan voor op het fornuis of in de magnetron in glas – niet in plastic.
5) Zoek naar de favoriete voedingsmiddelen en dranken van uw gezin in EWG’s BPA productenlijst. Als ze verpakt zijn in verpakkingen die gemaakt zijn met BPA, zoek dan naar alternatieve producten in EWG’s Food Scores.

01-feb-2020 Antioxidant CoQ10 herstelt de vruchtbaarheid door Bisfenol A-geïnduceerde oxidatieve DNA-schade in de geslachtslijn van Caenorhabditis elegans te herstellen

Blootstelling aan bisfenol A (BPA), een industriële chemische stof die gebruikt wordt om bepaalde kunststoffen en harsen te maken, binnenbekledingen voor conservenblikken en flessendoppen, thermisch papier dat gebruikt wordt in kassabonnen, tandheelkundige verzegelingen en andere producten is een probleem omwille van mogelijke nadelige gezondheidseffecten, waaronder een vermindering van de vruchtbaarheid.
BPA Grondbeginselen
BPA is een chemische stof die al meer dan 40 jaar gebruikt wordt om plastics te harden. Het zit overal. Het zit in medische apparatuur, compact discs, tandverzegeling, waterflessen, de voering van ingeblikte voedingsmiddelen en dranken, en vele andere producten.
Meer dan 90% van ons heeft BPA in ons lichaam op dit moment. We krijgen het meeste ervan binnen door het eten van voedsel dat in verpakkingen zit die gemaakt zijn met BPA. Het is ook mogelijk om BPA op te nemen via de lucht, stof en water.
BPA was gebruikelijk in babyflesjes, tuitbekers, zuigflessen en andere producten voor baby’s en jonge kinderen. Controverse veranderde dat.
Nu zijn de zes grootste bedrijven die zuigflessen en bekers voor baby’s maken gestopt met het gebruik van BPA in de producten die ze verkopen in de V.S. Veel fabrikanten van zuigelingenvoeding zijn ook gestopt met het gebruik van BPA in hun blikjes.
Volgens het U.S. Department of Health, bevat speelgoed over het algemeen geen BPA. Terwijl de harde buitenste schilden van sommige fopspenen wel BPA bevatten, bevat de speen waar de baby op zuigt dit niet.
Risico De FDA beweert dat studies met gestandaardiseerde toxiciteitstesten hebben aangetoond dat BPA veilig is op de huidige lage niveaus van menselijke blootstelling.
Maar gebaseerd op ander bewijsmateriaal – grotendeels uit dierstudies – uitte de FDA “enige bezorgdheid” over de potentiële effecten van BPA op de hersenen, het gedrag en de prostaatklieren bij foetussen, zuigelingen, en jonge kinderen.
Hoe kan BPA het lichaam beïnvloeden?
Hier zijn enkele gebieden van bezorgdheid.
Hormoon niveaus. Sommige deskundigen geloven dat BPA theoretisch zou kunnen werken als een hormoon in het lichaam, en de normale hormoonniveaus en ontwikkeling in foetussen, baby’s en kinderen zou kunnen verstoren. Dierstudies hebben gemengde resultaten opgeleverd.
Hersen- en gedragsproblemen. Na een evaluatie van het bewijsmateriaal, uitte het National Toxicology Program van de FDA zijn bezorgdheid over de mogelijke effecten van BPA op de hersenen en het gedrag van zuigelingen en jonge kinderen.
Kanker. Sommige dierstudies hebben een mogelijk verband aangetoond tussen blootstelling aan BPA en een later verhoogd risico op kanker.
Hartproblemen. Twee studies hebben ontdekt dat volwassenen met de hoogste niveaus van BPA in hun lichaam een hogere incidentie van hartproblemen schijnen te hebben. De hogere incidentie zou echter niet gerelateerd kunnen zijn aan BPA.
Andere aandoeningen. Sommige deskundigen hebben gekeken naar een verband tussen blootstelling aan BPA en vele aandoeningen – zwaarlijvigheid, diabetes, ADHD, en andere. Het bewijs is niet sterk genoeg om een verband aan te tonen.
Verhoogd risico voor kinderen. Sommige studies suggereren dat mogelijke effecten van BPA het meest uitgesproken zouden kunnen zijn bij zuigelingen en jonge kinderen. Hun lichamen zijn nog in ontwikkeling en zij zijn minder efficiënt in het elimineren van stoffen uit hun systemen.
Hoewel deze lijst van mogelijke BPA-risico’s beangstigend is, moet u in gedachten houden dat niets is vastgesteld. De bezorgdheid over BPA-risico’s komt voornamelijk voort uit studies bij dieren.
Een paar studies bij mensen hebben een correlatie gevonden tussen BPA en een hogere incidentie van bepaalde gezondheidsproblemen, maar geen direct bewijs dat BPA het probleem veroorzaakt.
Andere studies spreken sommige van deze resultaten tegen. Sommige deskundigen betwijfelen of BPA een gezondheidsrisico vormt bij de doses waaraan de meeste mensen worden blootgesteld.

Een studie uitgevoerd aan de Harvard Medical School (HMS) in de Verenigde Staten door Maria Fernanda Hornos Carneiro en haar onderzoeksgroep toont aan dat de schadelijke effecten van BPA ongedaan kunnen worden gemaakt door toediening van een supplement dat bekend staat als CoQ10 (co-enzym Q10), een stof die van nature door het menselijk lichaam wordt geproduceerd en wordt aangetroffen in rundvlees en vis. Hornos Carneiro is een voormalig beurswinnaar van de Stichting voor Onderzoek van São Paulo – FAPESP.
Het in het tijdschrift Genetics gepubliceerde artikel is het eerste waarin deze strategie voor het omkeren van de effecten van BPA in het organisme wordt gepresenteerd.
In deze studie testten de onderzoekers de antioxiderende werking van CoQ10 in nematoden van de soort Caenorhabditis elegans die aan BPA werden blootgesteld.
Als een uitstekende antioxidant is CoQ10 een elektronendonor. Door zijn elektronen te doneren, stabiliseert het vrije radicalen en vermindert het de oxidatieve stress en celschade veroorzaakt door BPA.
“BPA heeft oxidatiepotentieel omdat het chemisch onstabiel is en reactieve zuurstof- en stikstofsoorten produceert. Wanneer de antioxidantreserves in cellen [elektronendonoren] uitgeput raken, neemt de hoeveelheid reactieve zuurstof en stikstof toe.
Vanwege hun chemische instabiliteit ‘pocheren’ ze elektronen uit mitochondriën en andere celorganellen, celmembranen, eiwitten en zelfs DNA, waardoor ze cellen aanzienlijk beschadigen en mogelijk celdood veroorzaken.
Als dit probleem zich op grote schaal voordoet, vormt het een grote bedreiging voor het organisme”, aldus Hornos Carneiro.
In de studie werd het aantal bevruchte eieren gemeten dat werd gelegd en uitgebroed en het aantal nakomelingen dat de volwassen leeftijd bereikte. De ontdekte problemen kunnen worden vergeleken met moeilijkheden om zwanger te worden, miskramen en chromosoomanomalieën bij mensen.
“BPA is een chemische vervuilende stof die werkt als een endocriene verstoorder, die cellulaire oxidatieve stress veroorzaakt [een onevenwicht tussen oxiderende en antioxiderende moleculen], wat resulteert in schade aan geslachtscellen en embryo’s,” zei Hornos Carneiro, die de studie uitvoerde onder toezicht van HMS Professor Monica Paola Colaiácovo.
“In de studie vertoonden de wormen die blootgesteld werden aan BPA en CoQ10 toegediend kregen een lagere eiceldood, minder DNA-breuk en minder afwijkingen in chromosomen tijdens de celdeling, evenals minder cellulaire oxidatieve stress.”
In het experiment werden wormen blootgesteld aan verschillende combinaties van BPA, CoQ10 en een oplosmiddel (DMSO): alleen oplosmiddel, oplosmiddel en CoQ10, alleen BPA, en BPA plus CoQ10.
De hoeveelheid blootstelling aan BPA bootste de geschatte hoeveelheid in mensen na. “We weten dat het vandaag de dag praktisch onmogelijk is om blootstelling aan BPA en gelijkaardige vervuilende stoffen te vermijden, dus zochten we naar een strategie om de aangerichte schade te minimaliseren.
Vele studies hebben aangetoond dat leeftijd de vruchtbaarheid bij vrouwen vermindert, en omdat blootstelling aan BPA [en andere hormoonverstorende stoffen] gedurende het hele leven voorkomt, is het nog niet mogelijk om afzonderlijk in te schatten in welke mate de waargenomen onvruchtbaarheid te wijten is aan blootstelling aan toxische chemicaliën in de externe omgeving en hoeveel te wijten is aan veroudering,” zei Hornos Carneiro.
De nematoden die in de studie werden gebruikt waren transgene nematoden, met een fluorescerende eiwitsequentie in hun DNA om in vivo observatie van eiwitexpressie mogelijk te maken.
Er werden ook fluorescerende antilichamen gebruikt, evenals geavanceerde microscopie- en moleculair-biologische technieken. De onderzoekers konden zo in real time de effecten op cellulair en moleculair niveau waarnemen tijdens het proces van celdeling (meiose) en embryovorming in de wormen.

Oestrogeen imitatie Volgens Hornos Carneiro is de chemische structuur van BPA vergelijkbaar met die van oestrogeen, een vrouwelijk geslachtshormoon dat een sleutelrol speelt bij de ovulatie. Dientengevolge kan BPA zich binden aan oestrogeen receptoren bij mensen, hetgeen leidt tot een aantal belangrijke effecten.
“Afhankelijk van het weefsel, kunnen de effecten pro-oestrogeen of anti-oestrogeen zijn, met een impact niet alleen op het voortplantingssysteem maar ook op andere systemen en processen die belangrijk zijn voor de gezondheid van een persoon,” zei ze.
Hornos Carneiro is momenteel professor aan de School voor Chemie en Farmacie aan de Pauselijke Katholieke Universiteit van Chili. Ze voerde de studie uit aan de Universiteit van São Paulo’s Ribeirão Preto School of Pharmaceutical Sciences (FCFRP-USP) in Brazilië met de steun van een FAPESP-studiebeurs voor postdoctorale onderzoeksstages in het buitenland.
DNA-breuk en mitochondriale disfunctie
Volgens Hornos Carneiro resulteerde blootstelling van de wormen aan BPA alleen in meer DNA-breuken. “Dit was mogelijk te wijten aan de actie van reactieve zuurstofsoorten die gevormd werden als gevolg van de aanwezigheid van de verontreiniging in het organisme,” zei ze. “We ontdekten dat de breuken niet correct werden hersteld in deze groep wormen.”
De schade werd waargenomen door een eiwit te controleren dat betrokken is bij DNA-breuken en reparatie wanneer genetisch materiaal wordt uitgewisseld tussen homologe chromosomen tijdens meiose.
Deze uitwisseling van genetisch materiaal, bekend als crossing over, is belangrijk voor het vergroten van de genetische diversiteit en het aansturen van de evolutie. “Eén hypothese is dat de toename in DNA breuk [en inefficiënt herstel] te wijten was aan een toename in gonad oxidatieve stress veroorzaakt door BPA,” zei ze.
Een andere bevinding was dat mitochondriale disfunctie toenam. Mitochondriën zijn energieproducerende organellen in cellen.
“Door oxidatieve stress was de mitochondriale membraanpotentiaal significant gewijzigd in de wormen die enkel blootgesteld waren aan BPA, terwijl in de groep die het CoQ10 supplement kreeg, deze marker veel verbeterd was,” zei Hornos Carneiro.
Effect op embryo’s Het effect van BPA op embryo’s werd ook bestudeerd in dit experiment. Als hermafrodiet bevrucht C. elegans zichzelf, en het is daarom mogelijk om in zijn geslachtsklieren alle stadia van de ontwikkeling van de kiemcellen in meiose te observeren tot aan de polaire corpusculus en embryovorming.
“In de studie hebben we de vorming van embryo’s in vivo geobserveerd met behulp van een techniek die live imaging wordt genoemd,” legde Hornos Carneiro uit. “Het ijkpunt voor de analyse van het optreden van defecten was de eerste celdeling [het precieze moment waarop het eencellige embryo zich in tweeën deelt]. In de groep die enkel blootgesteld werd aan BPA, werd een groter aantal defecten waargenomen, zoals de vorming van chromatinebruggen en het stoppen van de celdeling.”
Bisfenol-A (BPA) wordt gedefinieerd als een endocriene verstoorder zoals dioxinen en polychloorbifenylen (Feni- chel et al., 2013). Het bezit een lipofiele eigenschap (Hormann et al., 2014) en vertoont een lage steroïde-achtige activiteit (Fenichel et al., 2013). BPA wordt gebruikt in epoxyharsen en polycarbonaat kunststoffen zoals babyvoeding en waterflessen (D’Cruz et al., 2012).
De epoxyharsen worden gebruikt voor het coaten van de binnenkant van metalen dozen die worden gebruikt voor het verpakken van voedsel en dranken zoals zeevruchten, groenten, bier, frisdranken en melkpoeder.
Bovendien worden ze gebruikt om opslagcontainers te maken die vloeistoffen bevatten zoals wijn en water, evenals verschillende soorten voedseltransportcontainers (Matsumoto et al., 2003).
Het besmettingsrisico van BPA neemt bij mensen toe door het brede gebruik ervan. Mensen worden blootgesteld aan BPA door de consumptie van voedsel, inademing en huidabsorptie (Vandenberg et al., 2012).
Apoptose is geprogrammeerde celdood (Kerr et al., 1972). Dat gebeurt zowel normaal (Print en Love- land, 2000) als als gevolg van blootstelling van weefsels aan toxische stoffen (Richburg, 2000). Li et al. (2009a) rapporteerden dat blootstelling aan BPA apoptose induceert van kiem- en Leydigcellen in de muis door middel van Fas-signalering.
Spermatogoniale stamcellen (SSCs) zijn afkomstig van testiculaire gonocyten in de postnatale periode en van primordiale kiemcellen in de foetale periode (Phillips et al., 2010). Undifferentiated embryonic cell transcription factor 1 (UTF-1), een chromatine-gebonden eiwit (Mouallif et al., 2014), is een marker voor SSC’s in testis (Lee et al., 2014).
UTF-1 wordt specifiek aangetoond in de binnenste celmassa van blastocysten in de foetale periode en in volwassen gonaden (Kooistra et al., 2009). Er is gerapporteerd dat blootstelling aan BPA de productie van sperma vermindert door de SSC’s in testes te beïnvloeden (Vrooman et al., 2015).
Blootstelling aan BPA is schadelijk voor het mannelijk genitaal systeem omdat het oxidatieve stress veroorzaakt bij proefdieren (Abdel-Wahab, 2014; Aydo- g˘an et al., 2010; Feninichel et al., 2013). De testis is een van de gevoelige doelwitten voor BPA-geïnduceerde toxiciteit (Feninichel et al., 2013).

Blootstelling aan BPA vermindert het gewicht van het lichaam, de testis en de epididymis (Takahashi en Oishi, 2003) en veroorzaakt bovendien schade aan de zaadbuis (Ahbab et al., 2015; Takahashi en Oishi, 2003).
Bovendien vermindert het de diameter van semi-niferous tubules (Gurmeet et al., 2014; Li et al., 2009b), niveaus van bloed-testisbarrière-geassocieerde eiwitten (Connexin 43, occluding, N-cadherine) in gekweekte sertoli cel (Li et al., 2009b), aantal SSC’s (Vrooman et al., 2015), glutathion-peroxidase (GSH-Px), katalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) activiteiten en glutathion (GSH) niveaus in serum/plasma (Abdel-Wahab, 2014; Chen et al., 2012), serum testosterongehalte, steroidogene enzymactiviteit (Ahbab et al., 2015; Nakamura et al., 2010), epididymale spermatelling (Ahbab et al., 2015; Takahashi en Oishi, 2003), en levensvatbaarheid en beweeglijkheid van sperma (Lukacova et al., 2015).
Bovendien verhoogt het de terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT)-gemedieerde deoxyuridine triphosphate terminal dUTP nick end labeling (TUNEL)-positieve tubuli (%), het aantal TUNEL-positieve cellen per tubulus (Li et al, 2009a; Wang et al., 2010), testis malondialde- hyde (MDA) niveau (Aydog˘an et al., 2010), abnormale spermasnelheid (Toyama et al., 2004), en lipide peroxida- tie (Abdel-Wahab, 2014).
Co-enzym Q10 (CoQ10) is een 1,4-benzochinonverbinding die in alle weefsels wordt gesynthetiseerd (Crane, 2001). Het dient als component van de elektronentransportketen in mitochondriën (Fouad et al., 2011).
CoQ10 wordt in hoge concentraties aangetroffen in het hart, de lever, de nieren en de pan- creas. Hoge hoeveelheden CoQ10 zijn aanwezig in vlees, vis, broccoli en bloemkool (Kubo et al., 2008); daarom wordt het exogeen met voedingsmiddelen ingenomen.
CoQ10 heeft antioxidatieve effecten door het voorkomen van lipide peroxidatie en beschadiging van bimoleculaire cellen door interactie met op zuurstof gebaseerde radicalen en singlet zuurstof (Bonakdar en Guarneri, 2005). Bovendien hebben onderzoekers een anti-apoptotisch effect van CoQ10 op mannelijke genitale sys- teem gesuggereerd (El-Sheikh et al., 2014; Erol et al., 2010).
CoQ10 behandeling vermindert apoptose protease-activerende factor-1 vorming en actieve caspase-3 niveaus binnen spermatogene cellen die verhoogd zijn als gevolg van ischemische/reperfusieschade en doxorubicine-geïnduceerde toxiciteit (El-Sheikh et al., 2014; Erol et al., 2010).
Bovendien vermindert CoQ10 de ischemische/reperfusieschade (Erol et al., 2010) en schade van testiculair weefsel bij natriumarseniet en doxorubicine-geïnduceerde toxiciteit (El-Sheikh et al., 2014; Fouad et al., 2011).
CoQ10 verhoogt de testiculaire GSH-, SOD- en CAT-activiteiten in beschadigde testis (El- Sheikh et al., 2014; Fouad et al., 2011), terwijl het MDA-niveaus verlaagt. Ook verhoogt het serum tes- tosteron, testiculaire GSH en SOD activiteiten (Fouad et al., 2011), het aantal en de beweeglijkheid van zaadcellen, en de dagelijkse productie van zaadcellen bij hoge magnetische veld-geïnduceerde toxiciteit (Ramadan et al., 2002).