Holocaust

De Holocaust, ook wel Shoah, Shoa of Sjoa genoemd, was de systematische Jodenvervolging en genocide door de nazi’s en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de overheersing door nazi-Duitsland werden er tussen de 5,1 en 6 miljoen Europese Joden vermoord. De moorden vonden grotendeels plaats in vernietigingskampen in gaskamers en bij massa-executies door taakgroepen.

6 Miljoen Joden (10 originele kranten 1915-1938)
“When people search for holocaust hoax we make sure they get redirected”
“Als mensen zoeken naar holocaust hoax zorgen wij ervoor dat ze doorgestuurd worden”
werk maakt je vrij (of slaaf) ?
De harde feiten van de Holocaust
Alle waarheid doorloopt drie stadia.
ten eerste wordt ze opnieuw gecultiveerd
ten tweede wordt ze gewelddadig bestreden
ten derde wordt ze als vanzelfsprekend aanvaard.

Bent u nooit op zijn minst nieuwsgierig geweest naar wat “de andere kant van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog” was?
Sinds het midden van de 20e eeuw heeft de wereld slechts één kant gehoord van de gruwelijkste oorlog in de geschiedenis van de mensheid. In de 75 jaar die nu zijn verstreken, is er slechts één verhaal over het grote conflict te horen geweest. Dit overgesimplificeerde verhaal negeert totaal de voorgaande decennia van kritische geschiedenis in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, negeert vitale informatie uit de eigenlijke oorlogsjaren, en verzint leugen na leugen.
We leven nu in de wereld van de overwinnaars van die oorlog en zonder een objectieve, rationele en evenwichtige kijk op onze geschiedenis, zijn we gedoemd de fouten te herhalen. Na de Tweede Wereldoorlog schreven de overwinnaars van de oorlog niet alleen onze geschiedenisboeken, maar infiltreerden zij ook in onze media en in het openbaar onderwijs, waarbij zij zelfs zo ver gingen dat zij het in twijfel trekken van de orthodoxie van het officiële verhaal strafbaar stelden. De waarheid is, dat onze huidige wereld alleen kan worden begrepen door een juist begrip van de Tweede Wereldoorlog, de architecten ervan en de conflicten tussen globalisme en nationalisme. Tussen de oude en de nieuwe wereldorde. De traditionele en de “progressieve”.
Dag in dag uit is de na-oorlogse propaganda in de geesten van drie opeenvolgende generaties gestampt. Elk medium van massa-indoctrinatie is ingezet om de gehoorzame massa’s te trainen in wat de juiste en “aanvaardbare” kijk op deze gebeurtenis zou moeten zijn. Academici, nieuwsmedia, openbaar onderwijs, uitgeverijen van boeken, TV-documentaires, Hollywood-films en politici van allerlei pluimage zingen allemaal hetzelfde liedje.
Om zeer goede redenen vertrouwen de meeste mensen de mainstream media niet meer. U hebt de officiële geschiedenis al miljoenen keren gehoord.
Deze documentaire geeft een overzicht van hoe Europa in de moderne geschiedenis is gevormd. U vindt er de geheime geschiedenis in, waar u de echte oorzaken van de gebeurtenissen zult vinden. Bekijk deze serie en ontdek de echte oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. De serie neemt je mee op een epische tijdlijn die je mee terug neemt in de tijd en je meeneemt op een reis door de Bolsjewistische Revolutie, de communistische pogingen om Duitsland over te nemen; hyperinflatie tijdens de Weimar Republiek, wijdverspreide werkloosheid en ellende, Adolf Hitler’s opkomst aan de macht, de Eerste en Tweede Wereldoorlog – helemaal tot aan de moderne wereld. Het geeft de ware historische gebeurtenissen weer die hebben geleid tot deze wereldcatastrofe die bekend staat als de tweede wereldoorlog, alsmede de nasleep ervan.
Maar wees gewaarschuwd, uw wereldbeeld zal misschien nooit meer hetzelfde zijn. Zoals altijd, de waarheid schuwt geen onderzoek.

ANNE FRANKS Stiefzus Eva Schloss zegt dat foto’s van de HOLOCAUST vals zijn.
DE HOLOCAUST: HET VERSCHUIVEN VAN DE SCHULD
Bijna alles wat je geleerd hebt te geloven is vals. Stel alles in vraag. Doe je eigen onderzoek. Zoek originele bronnen. Audioboek: Tweehonderd jaar samen door Aleksandr Solzjenitsyn

“De schuld verschuiven” onderzoekt de “Holocaust” door te kijken naar belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis die plaatsvonden vóór de schijnbare Joodse genocide. Door historische feiten te onderzoeken, beginnen we een patroon van verhulling en propaganda te zien terwijl we de Joodse rol in de Russische Revolutie en andere gebeurtenissen in onze geschiedenis onderzoeken.Het onderzoeken van de door Joden geproduceerde films die als propaganda worden gebruikt, terwijl de getuigenissen van Holocaustoverlevenden worden onderzocht, gecombineerd met de wetenschappelijke en wiskundige gegevens.

De holocaust vond niet plaats. 6 miljoen dode joden komen niet overeen met de volks-telling na de oorlog, sterker nog er is nooit iemand vergast in de kampen omdat daar de uitrusting niet voor was aangelegd. Een grote leugen!!!

Israëlisch Holocaustoverlevende Vera Sharav en Dr. Reiner Fuellmich spreken over ‘Wereldwijde Genocide’.
Interview met de Israëlische Holocaust overlevende Vera Sharav (openbaar pleitbezorgster voor de mensenrechten en de oprichter en voorzitter van de Alliance for Human Research Protection (AHRP)) geïnterviewd door Dr. Reiner Fuellmich (Duits advocaat). Haar boodschap is bijzonder krachtig en relevant voor het opkomend medisch fascisme van vandaag, onder het mom van een pandemie.
Of mensen de genocidale plannen zien of niet hangt grotendeels af van hun niveau van bewustzijn, en of ze in de mainstream propaganda trappen, of buiten de kaders kijken en denken!
Waarom hitler de joden echt haatte.
Niet 30 miljoen maar meer dan 66 miljoen Russen werden vermoord door de communistische Joden over een periode van 30 tot 40 jaar, en Hitler wist dat Duitsland de volgende was.
Alles wat ons is geleerd is een leugen, 6 miljoen joden zijn nooit gestorven, de holocaust is een verzonnen leugen, in plaats daarvan waren de zogenaamde slachtofferrolspelers nooit het slachtoffer en hebben ze honderden miljoenen intelligente mensen op brute wijze vermoord en de schuld in de schoenen geschoven van de blanke Europeanen, met name de duitsers. Deze duivels hebben de geschiedenis herschreven en heersen nu blijkbaar nog steeds over de wereld.
Bekijk 👉 Europa The Last Battle Documentaire (hieronder toegevoegd) Je zult niet geloven hoe erg ze de russen hebben uitgehongerd, de russen waren letterlijk dode mensen aan het opgraven van het kerkhof om ze op te eten
EUROPA: The Last Battle (2017) – Full Documentary HD

Auschwitz was een concentratiekampcomplex dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland rondom de Poolse stad Oświęcim (Duits: Auschwitz) in het geannexeerde deel van Polen werd opgezet. Auschwitz was het grootste van alle Duitse concentratiekampen en bestond aan het einde van de oorlog uit Auschwitz I (het basiskamp (Duits: Stammlager) ten zuidwesten van de stad), Auschwitz II-Birkenau (het Vernichtungslager (vernietigingskamp) ten westen van de stad), Auschwitz III-Monowitz (een werkkamp ten oosten van de stad bij de IG Farben-fabriek) en tevens tientallen subkampen.
Ongeveer 1,3 miljoen mensen werden naar Auschwitz gedeporteerd. Van hen zijn er ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen; het grootste deel van de slachtoffers werd vergast.
De naam Auschwitz is symbolisch geworden voor de vernietigings- en concentratiekampen van de Duitse nationaalsocialisten (nazi’s) die op vele plaatsen in Duits bezet Europa werden gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen, merendeels Joden, maar ook personen die tot andere etnische minderheden behoorden en politieke gevangenen zijn in dergelijke kampen om het leven gekomen.
Van 1940 tot en met begin 1942 was het Auschwitz-complex voornamelijk een concentratiekamp; gevangenen kwamen om het leven door de combinatie van grove mishandeling, uithongering, dwangarbeid, slecht schoeisel en kleding, en slechte hygiëne en medische verzorging. Vanaf het begin van 1942 tot oktober 1944 was de actieve massamoord op joden een even zo belangrijke functie van het complex.
Op 22 november 1943 werd Auschwitz administratief in drie kampen onderverdeeld: Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau en Auschwitz III-Monowitz. Deze onderverdeling werd onder andere uitgevoerd om de administratie van het volledige kamp-complex te vereenvoudigen. Elk van de drie kampen functioneerde op autonome wijze met zijn eigen specifieke taken.

Komieken vertellen Holocaust grappen

Mainstream komieken vertellen Holocaust grappen.
Jimmy Carr
Joan Rivers (Jood)
Ricky Gervais
Louis C.K. (Joods)
Rab C. Nesbit
Larry David (Jood)
Norm McDonald
Adam Eget (Jood)
Gilbert Gottfried (Jood)
Mike Myers
Heather Locklear
Rainn Wilson
David Mitchell
Robert Webb
Seth MacFarlane
Kate Winslett
Peter Cook
Dudley Moore
Doug Stanhope
Lewis Schaffer (Jood)
Allan Rich (Jood)
Karl Pilkington
Eric Idle
Ari Schaffer (Jood)
De Tory Party wil holocausthumor verbieden naar aanleiding van een grap van Jimmy Carr.

Harmelen in de Tweede Wereldoorlog

Harmelen in de Tweede Wereldoorlog (bron in de link)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog legde de Duitse bezetter in Nederland duizenden verdedigingswerken aan. Een groot deel kwam langs de kust te liggen en maakte deel uit van de Atlantikwall. Minder bekend is dat in opdracht van de Duitsers ook in het binnenland linies werden aangelegd. Twee ervan lagen in Het Groene Hart en waren vooral herkenbaar aan de erbij horende onderwaterzettingen (inundaties). Met dit laatste kreeg ook Harmelen en omgeving in het voorjaar van 1944 te maken.
In de voordracht zullen de redenen voor de aanleg van de verschillende linies en het onderlinge verband aan de orde komen. Verder de opzet, samenstelling en de wijze van inunderen. Ook zal op de situatie rond Harmelen worden ingegaan met daarbij enkele jeugdherinneringen.

Verzet in Harmelen 1940-1945

TROEPENVERPLAATSINGEN (bron in de link)

Na de capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei 1940 volgde de terugtrekking vanaf de Grebbelinie onder meer via Harmelen naar de legerdepots in de Randstad. Lange colonnes legervoertuigen, soldaten en paarden passeerden ons huis. De dag erop volgde de intocht van het Duitse bezettingsleger. Met opzet werd hiertoe de in 1938 geopende snelweg naar de Randstad niet gebruikt. Er werd gekozen voor de route door de dorpen om de moderne Duitse legermacht te kunnen demonstreren. Als zesjarige jongen vond ik het wel mooi en spannend om langs die militaire colonnes te lopen.

Verzet in Harmelen 1940-1945

TROEPENVERPLAATSINGEN
Na de capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei 1940 volgde de terugtrekking vanaf de Grebbelinie onder meer via Harmelen naar de legerdepots in de Randstad. Lange colonnes legervoertuigen, soldaten en paarden passeerden ons huis. De dag erop volgde de intocht van het Duitse bezettingsleger. Met opzet werd hiertoe de in 1938 geopende snelweg naar de Randstad niet gebruikt. Er werd gekozen voor de route door de dorpen om de moderne Duitse legermacht te kunnen demonstreren. Als zesjarige jongen vond ik het wel mooi en spannend om langs die militaire colonnes te lopen.

Martin G.J. Mulder 19 november 1902 - 11 juli 1991

Martin G.J. Mulder
19 november 1902 – 11 juli 1991

ROTTERDAM
Het was al een paar weken na het bombardement van Rotterdam en het vrije verkeer kwam al weer op gang. De juiste datum kan ik niet meer achterhalen. De plaatselijke fietsenmaker Oskam had in zijn winkel een tandem staan en aangezien mijn vader nog wel eens bij Oskam kwam voor zijn draaibank die hij voor z’n werk nodig had, vond deze het goed dat mijn ouders die tandem leenden om naar Rotter­dam te fietsen om de aangerichte ravage met eigen ogen te zien. De afstand Harmelen – Rotterdam bedraagt ca. 45 km. dus dat ritje was uit en thuis op één dag te doen. Mijn ouders kwamen diep onder de indruk van de verwoestingen terug. Mijn vader had z’n buik vol van wat hij die dag aan ellende, aangericht door de bezetter, had gezien.

ONDERDUIKEN
Vanaf het voorjaar van 1942 liepen grote groepen van onze bevolking gevaar om door of in opdracht van de bezetter opgepakt te worden om in kampen of gevangenissen te verdwijnen. De Duitse bezetter had het vooral gemunt op Joden, verzetsmensen, jongeren voor de nazi-arbeidsdienst en mannen voor gedwongen tewerkstelling in Duitsland en zelfs Duitsers. Op een later tijdstip kwamen daar nog grote groepen oud-militairen, spoorwegmensen en studenten bij. In die tijd begon mijn vader goede en betrouwbare klanten, waarmee hij al jaren goede contacten onderhield te polsen of zij iemand in huis wilden nemen, te laten onderduiken dus, om op die manier een bijdrage te leveren ‘aan de goede zaak.’

Mijn vader gaf zo’n klant natuurlijk de nodige bedenktijd en wachtte verdere reacties dan af. Zo’n reactie kwam er meestal in een persoonlijk contact en gesprek, maar het kon ook gebeuren, dat vader na afloop van de zondagse misviering (meestal gecelebreerd door pastoor H.W.A. van der Waarden of kapelaan M. Koggel) op z’n schouder werd getikt en hij de korte mededeling kreeg: “Mulder, breng hem maar”. Vader gebruikte voor deze activiteiten nooit de telefoon, want de centrale, waarop Harmelen was aangesloten, werkte nog met handbediening en je wist maar nooit of zich een betrouwbare centraliste (zoals mevrouw Coba Stelling) aan de andere kant van de lijn bevond. De wel betrouwbare had een zwakke gezondheid zodat je nooit zeker wist of zij aanwezig was. Hoorde vader dan niets meer, dan bezocht hij zo’n klant, als hij in de buurt was, nog een keer en als dat geen resultaat opleverde dan was ’t voor vader van de baan. Om dit gevaarlijke werk, het plaatsen van onderduikers, goed en veilig te kunnen doen, had mijn vader een paar belangrijke voordelen: hij opereerde in z’n eentje, verder lag ons huis in Harmelen wat eenzaam en zijn werk droeg ertoe bij. Op de ligging van ons huis en mijn vaders werk kom ik later nog terug. Hoeveel onderduikers mijn vader heeft geplaatst is onduidelijk gebleven; er werd vanzelfsprekend op geen enkele wijze administratie van bijgehouden. Dat was veel te gevaarlijk. Wat me wel is bijgebleven uit zijn verhalen van na de oorlog is, dat mijn vader vanaf het voorjaar van 1942 zo’n twee en een half jaar lang gemiddeld twee onderduikers per week ergens kon onder­brengen. Dat waren dan toch een ruime 250 man.

In het najaar van 1944 moest hij dat werk noodge­dwongen grotendeels staken omdat hij een drietal bedreigingen kreeg in verband met zijn jarenlange verzetswerk, maar desondanks kon hij tot 10 maart 1945 toch nog enkelen aan on­derdak helpen. Op die dag deden de Duitsers, na verraad, een inval in het huis van Martin Mulder, die gevan­gen werd gezet in de Weteringschans­gevangenis in Amsterdam. De in zijn huis verborgen wapens werden gelukkig niet gevonden; ze lagen verstopt achter de badkuip. Het is een wonder dat vader Mulder zijn gevangenschap heeft overleefd! Hij werd onderv­raagd en gemarteld door o.a. Willy Lages, later de ‘vierde van Breda’. Met 34 andere verzetsmensen werd hij ter dood veroordeeld, maar Lages voerde Mulder en twee andere Harmelense verzetsmensen (Van Rossum en Konijnenberg) van die lijst af, omdat hij meer informatie los wilde krijgen. De 32 andere verzetsmensen werden helaas nog wel terechtgesteld. Het was een paar dagen voor het einde van de oorlog en de Duitsers zwichtten voor het dreigement van het Amsterdamse verzet, bij monde van verzetsleider Van de Tak, dat er grote problemen zou­den ontstaan als er nog één executie plaats zou vinden. Lages, die de geallieerden al vlak in de buurt wist, gaf toe en Mulder, die toen nog maar 46 kilo woog(!) en zijn twee kompanen keerden direct na de bevrijding, door het oog van de naald gekropen, terug naar Harmelen. Later is hem o.a. het verzetsherdenkingskruis uitgereikt.

DE LIGGING VAN ONS HUIS
De winkel van mijn vader lag zo’n tweehonderd meter voor het begin van de bebouwde kom van Harmelen (aan de Meernse kant) aan de oude Rijksstraatweg Utrecht-Leiden. Deze weg was voor de aanleg van Rijksweg A-12 in 1938 een van de belangrijke uitvals- en toegangswegen van de stad Utrecht van en naar de Randstad. Aan de andere kant van de weg liep (en loopt) de Oude Rijn. Zowel aan de overkant van de Oude Rijn als achter ons huis was open land zonder bebouwing. (De Molenbrug was er nog niet, die dateert pas van 1961). De linker- en rechterburen zagen in de oorlog natuurlijk wel eens wat, maar hielden over wat ze zagen wijselijk hun mond! Voor het huis lag de bushalte van de lijndienst ‘Rapiditas’ Utrecht-Woerden. Later zou deze busonderneming de naam wijzigen in ‘Rijnstreek’.

VADERS WERK
Met de komst van elektriciteit in Harmelen in 1921 was mijn vader handig ingesprongen op deze nieuwe ontwikkeling door in 1922 een eigen elektriciteitszaak te beginnen. Hij deed dat in compagnonschap met Henk Iterson, (ook) een bakkerszoon uit Montfoort, omdat de hoeveelheid werk die op hem afkwam niet in z’n eentje was rond te krijgen. Vader volgde in die tijd ook een cursus voor elektromonteur, die hij in oktober 1924 afrondde. In de huizen en boerderijen in Harmelen en in de Lopikerwaard waren die twee jonge ondernemers toen vaak te vinden. Ook de aanleg van de elektrische installatie van de Nederlands Hervormde Kerk in Harmelen werd hun gegund, wat echter leidde tot aanzienlijke dorpsroddel. Want in die tijd was het eigenlijk ondenkbaar dat de katholieke Mulder een protestantse kompaan had in de persoon van Henk Iterson en dat die combinatie dan ook nog werkte voor de Nederlands Hervormde Kerk! Door deze ‘vergissing’ van die twee jonge ondernemers werd de naam van Mulder tijdelijk geschrapt uit de lijst van te gunnen ondernemingen. Andersdenkende klanten dreigden hierdoor weg te lopen en er zat in die tijd dan ook niets anders op dan het compagnonschap in 1929 te ontbinden en dus ging ieder zijns weegs. Vader M.G.J. Mulder zette de zaak alleen voort onder de bedrijfsnaam: Elektrotechnisch Bureau M.G.J. Mulder. Hij hield wel meer dan voldoende werk in die moeilijke jaren dertig, maar kreeg steeds meer moeite om zijn verdiende centen te incasseren.

OVERLEG MET EEN VERZETS-CONTACTADRES
Vanaf het voorjaar van 1942 was mijn vader vaak in Utrecht te vinden, waar hij overleg voerde met zijn verzetscontactpersoon. Die woonde aan de Catharijnesingel. De afstand Harmelen-Utrecht legde hij altijd af met de fiets. In Utrecht stalde vader zijn fiets dan bij familie aan de Mariahoek om te voorkomen dat deze gestolen zou worden. Via de Mariaplaats liep hij vervolgens naar het P.U.E.M.-gebouw waar hij moest zijn voor zijn werk en als hij daar klaar was ging hij naar zijn verzetscontactpersoon aan de Catharijnesingel. Nog even over de Mariaplaats: mijn vader ergerde zich elke keer als hij daar langs liep aan een groot spandoek dat de Duitsers daar in 1941 hadden opgehangen waarop tot in de zomer van 1942 in grote letters de naziboodschap stond vermeld van de Duitse overwinningen in Europa.

De Mariaplaats te Utrecht met het bewuste spandoek

De Mariaplaats te Utrecht met het bewuste spandoek

DE AANKOMST VAN EEN ONDERDUIKER
Door de verzetscontactpersoon in Utrecht werd aan een toekomstige onderduiker geadviseerd de lijnbus naar Harmelen te nemen met alleen een klein beetje handbagage. De aankomst in Harmelen verliep dan vaak als volgt: nadat de onderduiker bij de bushalte ‘Mulder’ was uitgestapt, moest hij zich melden in de winkel van mijn vader. Die sluisde de onderduiker meteen door naar de huiskamer achter de winkel. Daar kreeg hij dan de informatie toegespeeld over zijn onderduikadres en de route naar dat adres toe. Na het gebruik van de avondmaaltijd gingen mijn vader en de onderduiker in de schemer op pad. In de lente en de zomer was dat erg laat, in de herfst en winter natuurlijk veel vroeger. Mijn vader fietste voorop, op enige afstand gevolgd door de onderduiker. Vader gebruikte een zaklantaarn om bij onraad naar de hem volgende onderduiker te seinen, zodat die kon maken dat ‘ie wegkwam.

J. Buitenhuis, huisarts

J. Buitenhuis, huisarts

In de loop van 1943 kreeg hij van de gemeente Harmelen een Ausweis / Genehmigung / Passierschein om ’s avonds na het ingaan van de avondklok zich toch nog op straat te mogen bevinden om storingen aan het elektriciteitsnet te verhelpen. Om die reden had hij vaak een bos draad of snoer aan z’n fietsstuur hangen. Dat zag er in ieder geval betrouwbaar uit! Als de onderduiker op zijn schuiladres was afgeleverd, fietste mijn vader op de terugweg nog even langs dokter Buitenhuis (geboren 1884, huisarts in Harmelen van juli 1913 t/m juli 1952), om de plaatsing van een nieuwe onderduiker te melden voor het geval deze medische hulp nodig mocht hebben. Een koffer met kleren en benodigdheden kwam in het algemeen pas later bij de onderduiker terecht en werd dan gebracht door bijv. een vrouwelijk familielid of door de betrouwbare bodedienst uit Harmelen, De Rijk, die in het algemeen minder risico liepen. Toen mijn vader, later, na de be­vrijding, op zondag 6 mei 1945 uit de Weteringschans gevangenis in Amsterdam werd vrijgelaten kreeg hij van genoemde huisarts Buitenhuis een uitstekende medische begeleiding!

ONDERDUIKPLAATSEN
Aangezien vader zijn klanten al vele jaren kende, benaderde hij natuurlijk die adressen waarvan hij al wist hoe de bewoners tegen de Duitse bezetting aankeken. Meestal was bij zulke mensen succes van plaatsing van een onderduiker verzekerd. Het gebied waar mensen werden ondergebracht was gelegen in de gehele gemeente Harmelen. Door de geïsoleerde ligging plaatste hij ze graag in de boerenbuurten als Reijerscop en, bij voorkeur, Gerverscop. Beide buurten hadden nog grindwegen met links en rechts een fietsspoor en in het midden een spoor voor paarden, ’s winters werd er niet gestrooid, als dat op een grindweg al effect zou hebben. En in de oorlogsjaren gebeurde dat al helemaal niet. In de winter van 1944-1945 kon er in Reijerscop helemaal niet meer worden ‘geplaatst’, om­dat een groot gedeelte van deze doorgaande weg naar de Meerndijk, dat wil zeggen de pol­der Bijleveld, onder water was gezet. Deze onderwaterzetting, inundatie, moest worden gecontroleerd door een voormalige Duitser, Eberhardt geheten, die de Nederlandse zaak van het verzet echter een goed hart toe­roeg, want hij traineerde de inundatie behoorlijk lange tijd door de sluizen slechts een heel klein stukje open te zetten, zodat er aanvankelijk maar een paar centimeter water in de weilanden stond. Toen de bezetter na enige tijd kwam controleren waarom er toch zo weinig water in de polders stond, werd Eberhardt alsnog gedwongen de sluizen helemaal open te zetten! De bezetter was namelijk bang voor geallieerde luchtlandingen in het poldergebied zoals die in Normandië en bij Arnhem hadden plaatsgevonden. Het verkeer tussen het nog droge gedeelte van Reijerscop met het dorp Harmelen en het stadje Montfoort werd onderhouden met een bootverbinding via de geïnundeerde, onder water gezette, Kerkweg. Een fruitkweker had een bootje ter beschikking gesteld. De pontbaas was een heer Klarenbeek die door een luchtaanval in de herfst van 1944 jammerlijk zou omkomen, omdat de Engelse piloten het bootje aanzagen voor een Duits militair vaartuig. De bewoners van de geïnundeerde gebieden moesten overigens wel geëvacueerd worden.

BEDREIGINGEN
In september 1944 hielp mijn vader een klant in z’n winkel, dat was dus niets bijzonders. Toen hij de klant uitliet zag hij aan de overkant van de Oude Rijn een visser bezig, die naar hem zat te kijken. Ik was destijds tien jaar en in de huiskamer bezig met speelgoed, want mijn school, de Gregoriusschool in Utrecht was onder meer door brandstofgebrek al gesloten. Onze huiskamer had een zijraam dat uitzicht gaf op de Oude Rijn en dus op die visser. Mijn ouders kwamen bij mij staan om naar die visser te kijken, dus om te controleren wat die visser nou precies zat te doen. We wachtten gedrieën net zolang tot er een volgende klant naar onze winkeldeur liep. En jawel, het hoofd van de visser wendde zich direct weer opzij in de richting van onze winkeldeur! Voor mijn vader was het toen, het was oorlogstijd, duidelijk dat die man daar niet zat om te vissen maar om te kijken wie er bij ons in- en uitliep. Va­der hielp eerst z’n klant af en liep toen rustig naar de visser toe, stelde zich voor en informeerde naar het verloop van de vispartij. De visser stelde zich ook voor, maar bediende zich, zoals achteraf bleek, van één van de talloze in omloop zijnde valse namen. Vader vroeg of de vissen goed beten, maar kreeg daarop een nietszeggend antwoord waarop hij terugliep naar de winkel. Na de oorlog kwam de ware identiteit van deze visser boven water: het bleek de beruchte collaborateur Anthonius van der Waals te zijn geweest, over wie in 1978 een boek werd geschreven door Frank Visser waarin V.d.Waals’ wandaden zijn beschreven! Na de ‘kennismaking’ met mijn vader pakte de ‘visser’ z’n spulletjes bij elkaar en verdween op de fiets. Die visser hebben we nooit meer teruggezien.

EEN OPSTANDIGE ONDERDUIKER
Eind april 1944 plaatste mijn vader een onderduiker met een Joodse achtergrond in het centrum van het dorp. Echter… in de septembermaand van 1944 werd deze onderduiker opstan­dig, wellicht denkende dat de bevrijding na Dolle Dinsdag’ (5 september 1944) aanstaande was. Duitse troepenversterkingen voor de slag om Arnhem passeerden het vensterraam van zijn kamer, waar hij zich breed voor had geposteerd om dat alles goed te kunnen zien. De huiseigenaar waar deze man onderdak had gekregen was hier laaiend over en sprak de onder­duiker daar dan ook op aan, wat niet zo’n plezierig gesprek werd. Mijn vader werd vervolgens gevraagd ook nog eens met deze onderduiker te praten. Dat gesprek eindigde met de door de onderduiker toegesnauwde mededeling: “Als ik eraan ga, dan gaat u er ook aan!” Nadat mijn vader dit had toegevoegd gekregen, wendde hij zich tot z’n (niet bij name genoemde) adviseur/verzetsman, een van de contactpersonen. Een van die (eerdere)verzetscontactpersonen, Jozef Ascherl, is ook diverse keren bij ons thuis geweest en is in Duitsland in een van de concentratiekampen (Neuengamme, juli 1944) omgekomen.

De in september 1944 aangewezen adviseur vroeg aan mijn vader: “Heeft die bewoner een tuin?” en: “Mulder, jij hebt een blaffer…!” Wel, zover kwam het gelukkig niet. Omdat na 17 september 1944 grote groepen mensen uit de omgeving van de Zuid-Veluwe en uit Arnhem moesten evacueren door de enorme verwoestingen in die streek door de (verloren) slag om Arnhem (‘Operatie Market Garden’) kon mijn vader via zijn contactpersoon en de evacuatiecoördinator (Louis Keunen) deze opstandige onderduiker elders doen onderbrengen.

De brief aan de NSB-burgemeester

De brief aan de NSB-burgemeester

Op een regenachtige zondagavond in november 1944 zaten wij met onze eigen onderduiker, Jan van Rossum, te eten. Er werd tijdens deze maaltijd aan de deur gebeld en mijn vader ging kijken wie er aan de deur was. Op de stoep stond de N.S.B.-burgemeester van Harmelen, Walraven, met een anonieme brief waarin onderduikers werden genoemd en mijn vader als vooraanstaande persoonlijkheid in de ondergrondse beweging. Walraven heeft de beschreven personen niet verraden! Zoals ik het heb begrepen moet die burgemeester het volgende gezegd hebben: “Mulder, er zat een brief in m’n brievenbus en het leek me beter die hierheen te brengen!” en weg was hij weer. Vader las die brief in de huiskamer hardop voor en schrok er zichtbaar erg van. Wij hoorden er echter verder nooit meer iets over!

DE ONDERDUIKROUTE NAAR GERVERSCOP
Vader kon bij zijn talrijke klanten in de buurtschap Gerverscop veel onderduikers plaatsen. Het lag afgelegen en, nog belangrijker, je kon het via achteraf weggetjes bereiken!

Het wegbrengen van onderduikers naar hun schuiladres in Gerverscop ging zo mogelijk via een route met weinig bebouwing. Voor Reijerscop en elders moest vader wel door het dorp. Voor deze acties kreeg mijn vader veel medewerking van de plaatselijke molenaar Gert van Eck. Dat ging als volgt in z’n werk.

Van Eck werd tevoren ingelicht en dan bracht deze zijn vlot (dat bij de molen van Van Eck lag), naar de overkant, de zijde van de Rijksstraatweg, zodat het overzetten van een onderduiker op een gemakkelijke manier kon gebeuren. De molenaar had vanuit zijn woonkeuken een goed uitzicht op huize Mulder, zodat hij direct in actie kon komen als hij mijn vader met de onderduiker zag aankomen.

De molen van Van Eck in Harmelen helemaal links huize Mulder

De molen van Van Eck in Harmelen. Helemaal links huize Mulder

Molenaar Van Eck vroeg nooit wie hij naar de overkant bracht, maar hij wist natuurlijk beter! Zijn bootje was net te klein om drie perso­en en twee fietsen naar de overkant te brengen, dus hij moest vier keer de Oude Rijn over varen en ondertussen alert zijn op verdachte bewegingen op de Rijksstraatweg. Aan de overkant begon dan de fietstocht langs de boerderij van Klaas van Schaik, door het Harmelense bos en langs kasteel Huis Harmelen. Over het bruggetje van de Bijleveld ging het dan rechtsaf naar de Appellaan en net voor Kwekerij Van Duren was er een ijzeren klaphek dat toegang gaf tot een slingerend kleifietspad van ca. 200 meter lang, dat in het regenseizoen vaak meer weg had van een modderpoel. Die situatie is nu niet meer te herkennen, want na de ruilverkaveling die plaatsvond in de jaren zestig is de grondverdeling hier drastisch veranderd. Maar terug naar de jaren veertig. Aan het einde van dat fietspad was er een houten klaphek, waarna je langs een klein talud de Spijcklaan bereikte. Vader ging dan aan het eind van de Spijcklaan bij de T-kruising rechtsaf de Breudijk op en was dan snel bij de, destijds, onbewaakte overweg aldaar.

Na de spoorwegstaking van 17 september 1944 reden op die lijn nog slechts Duitse militaire treinen en langs de spoorlijn werd door soldaten patrouille gelopen. De Duitse bezetter was beducht voor aanslagen op het spoor zoals dat was op Dolle Dinsdag, toen een trein met vluchtende N.S.B.-ers op die lijn uit de rails was gelopen. Mijn vader had aan die sabotageactie dapper meegeholpen!

Na deze onbewaakte overweg gingen ze verder de Breudijk op tot aan het Kortjaksepad, waar het linksaf ging een heel smal grindpad op. Na een klim over de spoorlijn Woerden-Breukelen, met het gevaar hier alsnog ontdekt te worden, was Gerverscop bereikt. Deze laatste spoorlijn werd overigens in de winter van 1944-1945 onbruikbaar omdat de houten bielzen veel aftrek hadden om de kachels brandende te houden. Pas in de jaren vijftig werd het treinverkeer op deze spoorlijn hervat. Via de hiervoor beschreven route bracht vader dus allerlei onderduikers weg.

Bewerking van een artikel dat in het blad HISTORISCHE VERENIGING VLEUTEN-DE MEERN-HAARZUILENS van maart 2010 heeft gestaan, geschreven door Wim J.G.M. Mulder en Jan Schutte. Met dank voor het beschikbaar stellen van tekst en foto’s.

Oorlogsmonument Harmelen
Hier is duidelijk de Orde van Malta afgebeeld…
Wat is de Orde van Malta ??
De Soevereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta, beter bekend onder de naam Soevereine Orde van Malta, is tweeledig van aard. Zij werd omstreeks 1048 opgericht in Jeruzalem en is één van de oudste katholieke religieuze orden.
Waarvan we nu weten… Dat de meeste Cabal leden – Elite tot deze Nazi orde behoren
En we weten inmiddels, dat heel de oorlog volgens plan is gegaan, en niet is wat ze ons hebben verteld … Dus ook met dit monument… !!
Gewoon duidelijk laten zien.. “Dit hebben wij gedaan “

De Duitse Capitulatie op de Lüneburger Heide

Capitulatie (overgave), een internationaalrechtelijke verklaring dat een partij de strijd staakt tijdens een oorlog

De bevrijding van Nederland begon allemaal met de Duitse capitulatie op de Lüneburger Heide ten zuiden van Hamburg – Duitsland op …. 4 Mei 1945
Click the link … En lees daar verder … Deze site kun je vertalen naar het Nederlands rechts boven in de adres balk

Maar wie is die …. Britse Generaal en Veldmaarschalk.
Sir Bernard Law Montgomery ? En voor wie werkte hij?
Click the link … En lees daar verder …

Er zijn 4 Monumenten van Sir Bernard Law Montgomery
Voor het geweldige werk en prestatie wat hij heeft geleverd…
London – England
Portsmouth – England
Normandië – Frankrijk
Sint Pieters Woluwe – België

Nou zou je denken, dat verdient hij ook toch ??
Kijk de standbeelden maar eens staan….

Er zijn 4 Monumenten van Sir Bernard Law Montgomery
En ook hier zijn de tekens weer aanwezig…
Dus ik hoef jullie eigenlijk niet te vertellen, voor wie hij heeft gewerkt …
Zijn bazen waren de Illuminatie …
Zoals we weten, is de 2e wereld oorlog niet gegaan, zoals ze ons verteld hebben….
Maar we hebben alleen de datum 4 Mei 1945 nu gelezen …
En die is nog niet klaar … Maar dan zijn we er nog niet….
Dan krijg je nog 5 en 6 Mei Tóch ?? Of toch niet ??

We gaan even een paar dagen terug in de tijd, namelijk 28 en 30 April 1945
Waarom bezocht prins Bernhard in het geheim een oud schooltje vlakbij Amersfoort?
Het is april 1945 en de oorlog loopt op z’n einde. Het zuiden van Nederland is al bevrijd, maar het noorden en westen zijn nog bezet door de Duitsers. Het leven is er verschrikkelijk, want het is koud en er is een enorm tekort aan voedsel. In de koude hongerwinter zijn zo’n 17.000 mensen overleden door de kou en de honger. Ook Amersfoort heeft het zwaar. Er moet snel hulp komen.
Achterveld lag in april 1945 in een soort niemandsland. Het dorp lag precies op de grens van bezet en bevrijd Nederland. En precies in dit stille dorpje gebeurde er iets heel opmerkelijks in een oud schoolgebouwtje: de St. Jozefschool. Maar weinig mensen weten dat er in dat oude schooltje in Achterveld de eerste onderhandelingen plaatsvonden over de overgave van de Duitsers.
Topgeheim
Niemand mocht weten wat er in Achterveld plaatsvond. Amersfoort was op dat moment nog bezet door de Duitsers. Maar er moest snel iets gebeuren, voordat heel Nederland zou verhongeren. Dus besloten de geallieerden om op 30 april 1945 met de Duitsers te gaan praten over de voedselproblematiek in Nederland. Het werd een uiterst geheime voedselconferentie, waarbij de Duitse rijkscommissaris Seyss-Inquart, onze eigen prins Bernhard en de Amerikaanse generaal Bedell Smith aanwezig waren.
Een geblindeerd schooltje
De conferentie vond plaats in een schooltje in Achterveld en de bijeenkomst was topgeheim. De ramen van de school werden met zwart papier afgeplakt, zodat niemand wist wat er zich daarbinnen afspeelde. Het dragen van foto- en filmcamera’s werd verboden, alleen onze eigen prins maakte een paar foto’s.
In totaal duurden de onderhandelingen vier uur. Ze vonden plaats in een sober klaslokaaltje. Gelukkig stemden de Duitsers snel in met de vraag om voedselhulp. De geallieerden mochten voedsel gaan droppen in Noordwest-Nederland. Dat was nog eens wat anders dan bommen gooien!
Missie geslaagd zou je zeggen; maar Bernhard wilde meer. Onze prins stelde voor om verder te praten over de Duitse capitulatie, maar daar voelde de Amerikaanse opperbevelhebber Eisenhouwer niks voor. Hij wilde weg uit het oude schooltje en in Berlijn verder praten met de Duitsers.
Vernederen
Bernhard kon het niet laten om op 30 april in stijl aan te komen in Achterveld. Hij arriveert namelijk in de favoriete zwarte Mercedes van de Duitse rijkscommissaris Seyss-Inquart. Het Nederlandse verzet heeft de auto van de Duitser ingepikt en hem aan prins Bernhard gegeven. Onze prins had speciaal voor de gelegenheid een witte ster op de auto te laten schilderen: het symbool van de geallieerden
Bernhard vertelt later dat hij zag dat Seyss-Inquart erg ontdaan was, toen hij zag wie de nieuwe eigenaar van de auto was. Natuurlijk maakte Bernhard deze speciale entree om de Duitse rijkscommissaris te vernederen.
Een kleine rol voor Achterveld
De capitulatiebespreking hield in Achterveld al na een halfuur op. Toch werd het gesprek een week later in Wageningen voortgezet. Prins Bernhard was daar opnieuw van de partij, maar ook op vijf mei werd de capitulatie niet getekend. Wij vieren de bevrijding van Nederland op vijf mei, maar de uiteindelijke capitulatie is pas op 6 mei getekend. Dat gebeurde in een bos in de buurt van Wageningen. En helaas voor onze prins; hij was daar niet bij.

De auto waar Bernhard mee kwam aanrijden
Bernhard kon het niet laten om op 30 april in stijl aan te komen in Achterveld. Hij arriveert namelijk in de favoriete zwarte Mercedes van de Duitse rijkscommissaris Seyss-Inquart. Het Nederlandse verzet heeft de auto van de Duitser ingepikt en hem aan prins Bernhard gegeven. Onze prins had speciaal voor de gelegenheid een witte ster op de auto te laten schilderen: het symbool van de geallieerden.
Speciaal laten schilderen ?? Het symbool van de geallieerden ??
Het Symbool van de Illuminatie zullen ze nu bedoelen hé
Want ook Bernhard zat aan de Top van die Illuminatie – Piramide

Waarom bezocht prins Bernhard in het geheim een oud schooltje vlakbij Amersfoort?
Het ging niet om 1 datum, het ging om 2 datums…
28 en 30 April 1945 zijn daar besprekingen geweest…
In het diepste geheim… Een geblindeerd schooltje ??
De conferentie vond plaats in een schooltje in Achterveld en de bijeenkomst was topgeheim. De ramen van de school werden met zwart papier afgeplakt, zodat niemand wist wat er zich daarbinnen afspeelde. Het dragen van foto- en filmcamera’s werd verboden, alleen onze eigen prins maakte een paar foto’s.
Nou volgens mij maakte niet alleen de Prins foto’s…
Want deze is er namelijk ook ….
Ook hier ze je die Auto van hem ..,
Zoals we bij de Tempeliers hebben gezien, dat daar op de gebouwen de tekens stonden van de Illuminatie…
Nou dat is hier NIET anders … !!!
En ze hebben veel te plakken gehad, want ramen zitten er genoeg in dat schooltje

Capitulatie in Wageningen op 5 Mei 1945 is geschiedvervalsing
Als locatie kozen de partijen Hotel de Wereld in Wageningen.
De Capitulatie … 5 Mei 1945
Hoewel er aan die tafel op de beroemde foto’s eindelijk overeenstemming werd bereikt over de capitulatie, is er GEEN moment van ondertekening te bespeuren. Dit kwam niet door onoplettendheid van de fotograaf, maar doordat de ondertekening van de capitulatie die dag NOOIT heeft plaatsgevonden in Hotel de Wereld.
De volgende dag zondag 6 Mei 1945, ondertekenden Foulkes en Blaskowitz, in alle stilte en in ❗️❗️Afwezigheid van Prins Bernhard ❗️❗️en een fotograaf, in de aula van de Landbouwschool eindelijk de overgave van alle Duitse strijdkrachten in het bezette Nederland.
De ‘Echte Capitulatie’
4 mei 1945 op de Lüneburger Heide is getekend.
De ‘capitulatieakte’ van 5 mei 1945 in Wageningen is ‘een overeenkomst’ tussen Foulkes en Blaskowitz. Die bevatte ‘de regels’ waaraan de Duitse en ‘geallieerde’ troepen zich in Nederland zouden houden. De originele ‘akte’ is in 1953 door generaal Foulkes geschonken aan de gemeente Wageningen. Sindsdien ligt ‘dit nationaal belangrijke stuk’ in het Wageningse gemeentearchief. De gemeente stuurde vorig jaar die ‘capitulatieakte’ in voor de verkiezing ‘Stuk van het Jaar 2014’.
Het Wageningse college is dus volstrekt niet op de hoogte van wat er 5 en 6 mei 1945 in Wageningen plaatsvond. De reeks onjuiste beweringen of mythen is een duidelijk voorbeeld van geschiedvervalsing, wellicht voor toeristische doeleinden. Wageningen verspreidt nog steeds hardnekkige mythen om de geschiedvervalsing in stand te houden.
Click the link ….

De bevrijding van Nederland begon dus allemaal met…
4 Mei 1945
De Duitse capitulatie op de Lüneburger Heide ten zuiden van Hamburg – Duitsland
5 Mei 1945
De order handtekening van de overgaven, werden gezet, in Hotel De Wereld in Wageningen. Waar prins Bernhard WEL bij aanwezig was ❗️❗️

De gesprekken in Hotel De Wereld, Wageningen, 5 mei 1945: v.l.n.r. Reichelt, Blaskowitz, Kitching (chef-staf), Foulkes, Molnar en prins Bernard (met de sigaret).

6 Mei 1945
De Overgave Documenten werden getekend in de Aula van de landbouwhogeschool in Wageningen
Waar prins Bernhard NIET bij aanwezig was ❗️❗️ Nu komt het …. ‼️‼️‼️
Waarom was hij NIET aanwezig op 6 Mei 1945 ⁉️⁉️
Waarom heeft hij niet getekend op 6 Mei 1945 ⁉️⁉️

Ja Natuurlijk 🚫🚫🚫🚫🚫
Hij kon zijn handtekening NIET zetten, want hij was geen Staatshoofd …

Nee, dat was Wilhelmina….
En die had haar land verraden, toen zij vluchtte naar Engeland op 13 mei 1940, en de rest van het gezin naar Canada

En volgens de wet…..
Een Koningin die haar land / grondgebied verlaat tijdens een oorlog, is geen staatshoofd meer, tenzij zij naar Nederlands grondgebied was gegaan…
1, Nederlands Indië… Daar kon ze naar toe ‼️‼️
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd.
2, Suriname…. Daar kon ze naar toe ‼️‼️
Vanaf 25 november 1975 is Suriname, na ruim 300 jaar in Nederlandse handen te zijn geweest, een onafhankelijk land.
3, De Nederlandse Antillen …. Daar kon ze naar toe ‼️‼️
Op 10 oktober 2010 zijn de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden veranderd en daarmee ook het Statuut. De Nederlandse Antillen zijn opgeheven en Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden geworden, naast Nederland en Aruba.
En dat heeft Wilhelmina allemaal NIET gedaan ‼️‼️
Nee zij is gezellig naar Engeland gegaan ‼️‼️
Dus met het tekenen van de Vrijheid van Nederland in 1945, hoefde er niemand van Nederland te tekenen.
Want er was geen Staatshoofd meer.
En toen dat hele zooitje terug kwam naar Nederland, werd alles netjes in de doofpot gestopt ‼️‼️
En werd er een onrechtmatige Democratie neer gezet ‼️‼️
Nederland had op 4 en 5 en 6 MEI 1945 … GEEN STAATSHOOFD, dus ook GEEN GRONDWET MEER ‼️‼️

Ik heb hier nu een kleine uitleg ervan gegeven, de stukken zullen waarschijnlijk nog op internet allemaal staan, maar die ga ik nu niet allemaal plaatsen, dat heb ik al verschillende keren gedaan namelijk, maar die stukken ben ik kwijt, door alle deactivatie´s van Facebook

05-mei-1945 Eindhovensch Dagblad
06-mei-1945 Het Parool

Yvonne > > Hou er even rekening mee, dat hier de datums van de Vrijheid NIET kloppen… ‼️‼️
Maar hier op deze site is de meeste info over het hotel zelf …
Hotel De Wereld is een hotel in de Nederlandse stad Wageningen, in de provincie Gelderland. In 1945 gaf de Canadese geallieerde generaal Charles Foulkes op zaterdag 5 mei, de dag die sedertdien Bevrijdingsdag heet, in dit hotel aan de Duitse bezetter de bevelen voor de aftocht van de Duitse strijdkrachten uit Nederland, na de overgave van de Duitsers. De overgave van de Duitse strijdkrachten had op 4 mei 1945 plaatsgevonden op de Lüneburger Heide in Duitsland door Admiraal Von Friedeburg ten overstaande van Veldmaarschalk Montgomery. 🚫De capitulatie ging 5 mei 1945 om 08:00 in.🚫
Ja laten we op dit Hotel Het aandenken NIET vergeten hé 🤮
Click the link en lees daar verder

De Capitulatie ondertekeningen in Wageningen 5 Mei en 6 Mei 1945

Monumenten in Wageningen .. 5 en 6 Mei 1945
In de Aula een gedenkplaat .. Foto 1
Voor Hotel de wereld een standbeeld .. Foto 2
Op deze foto is duidelijk te zien, de liggingen van de Aula en het Hotel de Wereld in Wageningen
Vrijheidsvuur > > .. Foto 3 en 4
Die 1 x is geplaatst langs het hotel > >
Maar op een later tijdstip is verhuisd naar de zijkant van de Aula

Zoals ik aangaf in het vorige bericht, zijn 3 monumenten daar….
Dus heb er nu maar twee kunnen uitwerken, omdat de gedenkplaat van de Aula ontbrak…. eerder op de dag
Die is nu inmiddels gevonden, maar niks aan te zien, om uit te kunnen werken
Waarvan 1, … Ik helemaal stuk heb gelegen van het lachen, hoe hebben ze het in hemelsnaam kunnen verzinnen whahaha

Tekens aan de wand ….
Alles van de twee gebouwen, die we vandaag uitgewerkt hebben..
Het Hotel en De Aula, hebben hun tekens.
De Aula heeft ze ook binnen in het pand zelf en op de Binnen-Plaats
Wat ik er extra bij heb gedaan, zijn de huizen in de omgeving daar….
Zoals je kunt zien, zijn er wel degelijk rangen en standen, die je aan het huis af kon lezen
Tot zelf midden op straat, kwam ik ze tegen whahahaha
Op de Aula… Daar kom ik nog een keer op terug… Met een ander bericht…

Zoals vele van jullie weten…. Zit ik NIET op Nederland, met mijn info…
Toen de hele fake corona begon in 2020, zat ik nog wel op Nederland met mijn info en heb toen al deze stukken al geplaatst…
Maar zoals ik al zei…. Facebook heeft al mijn accounts gedeactiveerd…
Dus ik ben heel veel grote stukken van 2020, die ik toen over dit onderwerp online heb geknald kwijt geraakt… Maar….
De info zit natuurlijk nog wel in mijn kopje whahah 🤣🤣🤣
Dus ik weet waar ik moet zoeken nu …
Wat op deze afbeelding staat klopt… Nederland is geen Koninklijke staat meer. Nederland is een B.V. Met aan de kop.. Je raad het al “Rutte”

Ook gaan we de Straw Man er op zetten… Daar wordt ook het geboorte trust uit gelegd. En alles wat je denkt te weten wat je bezit is, en wat in werkelijkheid NIET is !!

Ik ga nu een aantal linken plaatsen, die je zelf kan lezen en kan kijken…
Maar die allemaal met deze onderwerpen te maken hebben…

DE STAAT DER NEDERLANDEN IS EEN BEDRIJF INGESCHREVEN IN WASHINGTON D.C.
Overheid:
De huidige “overheid” is een corporatieve bezettingsmacht, omdat het diens geld leent. Landen zijn niet soeverein, maar slavenkolonies van bankiers.
Definitie van geboden: Een gebod is een bevel van een hoge autoriteit of een leefregel. Als het gebod een bepaalde handeling verbiedt, dan wordt gesproken van een verbod. In politieke eenheden spreekt men niet van een gebod, maar van een wet.
Click the link … En lees daar verder…

Nederland is een Bedrijf
Mark Rutte is directielid van het bedrijf genaamd: ‘Staat der Nederlanden’. Nederland is een privaat bedrijf en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 40-200-0004. Via dit private bedrijf en door middel van zijn registratie bij de Security and Exchange Commission in het District van Columbia is dit bedrijf van directielid Mark Rutte aan de drievoudige Kroon in de ‘CITY OF LONDON’ geschonken.
De startdatum van het bedrijf de ‘Staat der Nederlanden’ en/of ‘De Nederlandse Regering’ is rond 1848 en is een wereldwijde moedermaatschappij met 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur.
Het Ministerie van Financiën is separaat geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 41-169-5539. Het hoofdkantoor van het Ministerie van Financiën is het private bedrijf genaamd: ‘Movares Nederland BV’ in Utrecht. Het private Belastingbedrijf is een niet-geregistreerde business-unit van dit private bedrijf. De bevoegde functionaris van dit bedrijf is koning Willem-Alexander. Dit bedrijf is eveneens een wereldwijde moedermaatschappij met zelfs 545 bedrijven.
Er zijn dus twee bedrijven genaamd: ‘Staat der Nederlanden’, met voor elk bedrijf een ‘Eigen Regering’. Kunt u aangeven waarom dit zo is ingericht?
Click the link … En lees daar verder…

State Of The Netherlands
Click the link … En lees daar verder…

Form SC 13G/A State Of The Netherlands
Click the link … En lees daar verder…

Dun & Bradstreet D-U-N-S® Nummer
Het D-U-N-S Nummer is een unieke 9-cijferige code voor een bedrijf of bedrijfsunit wereldwijd. Het is een visitekaartje van jouw bedrijf naar de buitenwereld toe, maar ook een tool om structuur aan te brengen in je eigen data.
Click the link … En probeer zelf …

Krediet Dossier … Staat der Nederlanden
Directie lid ..”Mark Rutte”
Maar dat is nog niet het ergst….
Kijk naar de datum 1848 ‼️‼️

Click the link en naar het PDF bestand zoals hierboven…

Filing Detail = Indieningsdetail

Deze site’s kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk….
STAAT DER NEDERLANDEN

⬇️⬇️⬇️

EFFECTEN- EN WISSELCOMMISSIE VAN DE VERENIGDE STATEN
Washington, DC 20549 BIJLAGE

⬇️⬇️⬇️

BEVEILIGINGEN EN UITWISSELINGEN COMMISSIE
WASHINGTON, DC 20549 SCHEMA 13G/A

Onder de Securities Exchange Act van 1934 ⬅️⬅️⬅️ ‼️‼️‼️

Deze site’s hebben meerdere linken…

De reden dat ik dit nu laat zien…Is ….
Omdat eigenlijk overal aangegeven en aangeduid word, dat Nederland een bedrijf is…En GEEN Koninkrijk

Ook in het bericht hieronder, word alles aangeduid met bedrijf ….

Om nog maar een voorbeeld te geven… 👆👆👆
Dat Nederland een Bedrijf is…
Het maakt eigenlijk niet meer uit in welke branche, of beroep, die gekoppeld is aan Nederland of aan de Nederlandse wet…
Ze zijn allemaal in dienst van het Bedrijf Nederland ‼️‼️‼️

Soevereiniteit
Soevereiniteit volgens de encyclopedie van Amnesty: Het idee dat binnen een staat een bepaalde persoon of groep in laatste instantie haar wil kan opleggen aan de maatschappij. Soevereiniteit is nodig om geschillen te kunnen beschikken. Absolute soevereiniteit is bepleit door filosofen als Thomas Hobbes (1588-1679), die stelde dat burgers automatisch al hun rechten overdragen aan de staat. In de moderne democratische staatsfilosofie geldt dat burgers die soevereiniteit slechts overdragen in zoverre dat nodig is voor de rechtsstaat. Staten gelden als soeverein in het internationaal recht, maar in de groeiende praktijk van humanitaire interventie geldt dat dit recht beperkt kan worden als staten zich schuldig maken aan agressie of misdrijven tegen de menselijkheid. Of ook volken en groepen die geen staat vormen recht kunnen doen gelden op soevereiniteit, als een van de collectieve rechten, is omstreden.
Autonomie
Onafhankelijkheid, zelfstandigheid, de vrijheid en het vermogen om zelf beslissingen te nemen zonder verantwoording te moeten afleggen aan iets of iemand anders.
Autonomie kan gezien worden als het kleine broertje van soevereiniteit. Autonomie is het recht op zelfbestuur van een gemeenschap binnen een groter geheel (bijvoorbeeld provincies of gewesten binnen een land).
De gemeenschap heeft autonomie op een bepaald vlak (bv. gezondheidszorg), wanneer ze bevoegd is om zelfstandig de regels en wetten die betrekking hebben op die aangelegenheid, te bepalen.
Een autonoom persoon is iemand die zelfstandig denkt, oordeelt en handelt. Kinderen hebben weinig tot geen autonomie, van volwassenen wordt verwacht dat zij volledig autonoom handelen, en dus ook aansprakelijk zijn voor hun eigen daden.
Click the link … En lees daar verder…

The Law: 1 Sovereigns, time to stand up! Reclaim your rights
The Law 2 Sovereigns, time to stand up! Reclaim your rights
The Law 3 Sovereigns, time to stand up! Reclaim your rights
The Law 4 Sovereigns, time to stand up! Reclaim your rights
The Law 5 Sovereigns, time to stand up! Reclaim your rights

Geboorte Trust
Moment van jouw ter wereld koming
In de warme buik van je mama zijn jij en jouw placenta onafscheidelijk en één. Een embryo heeft geen hartje nog. Het hartje ‘ontvouwt’ zich VANUIT het bloed. De placenta ‘ontvouwt’ zich VANUIT het embryo, niet vanuit de mama.
De placenta is volledig van het kindje zelf. Het bloed is volledig van het kindje zelf. Frank Chester legt het je uit.
Over Erfrecht gesproken!
Jij komt als eerstgeborene kindje van vlees en bloed ter wereld. Na jou wordt je nageboorte ofwel placenta geboren. Jij als kindje van vlees en bloed leeft. Je nageboorte sterft af.
Binnen 3 dagen nadat jij als kindje van vlees en bloed geboren bent, dient jouw geboorte aangegeven te worden bij de gemeente waar je geboren bent en word je ingeschreven in het geboorteregister. Echter nu vindt er een trick plaats: niet de ter wereld koming van jou als levend mens wordt geregistreerd, maar een legale entiteit (natuurlijk persoon) . Als jij je vóór je 7de levensjaar niet meldt als levende mens van vlees en bloed word jij ‘verloren en dood op zee’ ofwel ‘lost and dead at sea’ verklaard.
*Op de afbeelding van de geboorteakte hieronder kun je zien dat er aangifte gedaan wordt van de geboorte van een kind van het mannelijk of vrouwelijk geslacht. Etymologische betekenis van het woord kind: ‘zoon of dochter; jong mens’ in kint manno (mv.) ‘de kinderen der mensen, het mensengeslacht’ ofwel levend mens(enkind) van vlees en bloed.
Even de wettelijke context over de geboorteakte
Bij de wettelijk verplichte aangifte wordt een zogenaamde geboorteakte opgemaakt. Deze akte is een officieel bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Basis Registratie Personen (BRP): let op het woord ‘personen’, want dat verwijst naar de ‘natuurlijke persoon’, de handelsfictie, de NA(A)M(EN) IN KAPITALEN, de ERFLATER. Het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) werd BRP: de Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) en het Besluit van 28 november 2013, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen) zijn op 6 januari 2014 in werking getreden.
Op onderstaande geboorteakte zie je echter géén vermelding van de woorden ‘natuurlijk persoon’, maar kind: een kind van het mannelijk of vrouwelijk geslacht is geboren, en de doopna(a)m(en) worden niet verbonden met de familienaam. Je ziet ook dat deze geboorteakte is ondertekend door zowel de vader als de ambtenaar van de burgerlijke stand, en dit betreft dus een wederzijds contract. Je geboorteakte is het bewijs dat jij een levend mens(enkind) bent van vlees en bloed. Je zou je met je geboorteakte moeten kunnen identificeren als levend mens: 1) Bewijs van geboorte 2) Identificatiebewijs 3) Identiteitspapier 4) Persoonlijk document.
Click the link … En lees daar verder…

BOSS/TV #18 | Uw échte vermogen én vrijheid zit in uw Geboortetrust.
22 november 2020 | In uw persoonlijke Geboortetrust zit ongeveer 1,5 miljoen per jaar aan waarde. Geld dat u toekomt. Geld dat nu, buiten uw medeweten om, verhandeld wordt op de internationale beurzen. Omdat er bij uw geboorte een trust op UW naam is gevestigd. En dat is nog niet het enige aspect. Nóg belangrijker is, dat u voor de overheid als mens niet eens lijkt te bestaan! Waardoor u een speelbal van zakelijke belangen bent geworden. Met deze video legt Bossmaker u uit hoe dit zit. En vooral, dat u daar zélf wat aan kan doen! Baas over uw eigen leven!
Click the link & Watch … En lees daar verder…

Toegang tot je Geboorte Trust?
Dit is maar een klein stukje van deze site… lees daar verder
Hierboven kun je lezen dat je niet ZELF directe toegang tot je geboorte trust hebt, maar dat uitsluitend regeringsleiders en koningen directe toegang hebben tot JOUW geboorte trust én dat dat de reden is waarom de huidige corrupte regeringen dienen te verdwijnen én VERVANGEN dienen te worden door andere regeringsleiders.
Click the link … En lees daar verder…

Trusts
Niveau’s van bevoegdheden:
Hoe verhoudt de van God (Eeuwige Almachtige) ontvangen soevereiniteit zich tot de verschillende niveaus van de natuurlijke scheppingsorde?
1.De Eeuwige Almachtige – als enige soevereine persoon waaruit alles in de creatie voortkomt
2.Mens – als individu en niet als een collectief, met een gedelegeerde soevereiniteit over de gehele schepping. Tevens de daaruit voortvloeiende families, bondgenootschappen, stichtingen, verkiezingen, gerichten, etc.
3.Staten op grondwettelijke basis
4.Creaties van deze Staten – gescheiden verantwoordelijke takken met wetgevende, juridische en uitvoerende bevoegdheden; statuten; regelgeving; corporaties
Click the link … En lees daar verder …

Activeer de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap!
🔥 ALS EEN LOPEND VUURTJE 🔥
Click the link … En lees daar verder …

FRAUDEDOSSIER STAAT DER NEDERLANDEN
Dit is hele interessante info wat iedere inwoner van Nederland zou moeten weten!
Tip: Informeer Uzelf, dan gaat U steeds meer begrijpen van wat er nu gaande is.


~1. Kijk en luister naar: Chris: Hedges: Dit geldt ook voor deze Postzone genaamd: “Nederland”:
Mensen zijn hun rechten kwijtgeraakt en kopen hiervoor in de plaats: privileges van de bedrijfsonderdelen van het bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”. Dit zijn in wezen dezelfde dingen, met het verschil dat ze kunnen worden afgenomen. Zie hiervoor ook: de aanscherping van de Paspoortwet op Rijksoverheid.nl.
~2. Zie bijlage: StaatdNed.pdf: het bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, is bij het private bedrijf genaamd: “Dun & Bradstreet”, geregistreerd onder D-U-N-S® nummer:~40-200-0004.
Als we goed kijken, dan zien we het volgende: de startdatum van dit bedrijf is:~1848. Het directielid is: Mark Rutte. De handelsnamen van dit bedrijf zijn: De Staat der Nederlanden en: Nederlandse Regering.
Dit bedrijf heeft 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur Dit bedrijf is de wereldwijde moedermaatschappij. De wereldwijde concernstructuur bestaat uit 424 bedrijven.
Directe dochterondernemingen?
Als we wederom goed kijken, dan zien we dat er van de ministeries slechts drie 100 % directe dochterondernemingen zijn, te weten: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programmaministerie voor Jeugd en Gezin en Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder valt op dat De Nederlandsche Bank N.V. een 100 % dochteronderneming is van deze moedermaatschappij.
We zien dat deze moedermaatschappij geen directe deelname heeft aan de overige ministeries als private bedrijven.
Click the link … En lees daar verder …

WHAT IS YOUR STRAWMAN? THE SLAVERY OF OUR TIME BY BIBI BACCHUS.
WAT IS JE STRAWMAN? DE SLAVERNIJ VAN ONZE TIJD DOOR BIBI BACCHUS.
Yvonne > > Ik raad je aan, om deze te kijken, Bibi, legt het heel goed uit