District Grootloge van Merkmeesters

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland. Werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

Grootloge der Nederlanden
De Orde van Vrijmetselaren onder de Grootloge der Nederlanden was een Nederlandse obediëntie van irreguliere vrijmetselaarsloges die werkt in de drie symbolische basisgraden van 1957 tot 1974.

Deze video legt het hele corrupte vrijmetselaarstheater in Nederland qua rechtspraak uit in de breedste zin van het woord. Met onderliggend dus satanisme en black magic cults. Zionisten binnen Rozenkruisers, regionale en lokale Vrijmetselarij, hoge vrijmetselaarsloges als Skulls & Bones en Am Cham, Parlement, ALLE (toppers binnen) rijksdiensten, Zevende Advendsgroep, Rotary, Ronde Tafel, Lions, Noorse Broeders, Merovingeans, elke openbare gevestigde orde van elke stad en elk dorp, elke kerk, moskee, tempel, advocaten, rechters, specialisten, business mongols, politie, justitie, brouwers, farmaceutische industrie. Goal van KONINKLIJKE LIEDEN VAN SATANISCHE JOODSE KHAZAREN BLOEDLIJNEN is KILLING US ALL. Divide and Conquer. VERDEEL EN HEERS. met als onderdrukkingsmiddel bij uitstek: Kindermisbruik, MK Ultra en Kinderafslachtingen!👹🤡👹💀👿🐼🐰🕸💀🕷⚖️…… Laten we nu MET ZIJN ALLEN FF RAP BESCHAAFD GAAN DOEN. 99% staat op de dodenlijst van de IIIuminati. Trudi. mama vs maffia.

Er zijn loges gevestigd in Amsterdam, Amersfoort, Bilthoven, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Enschede, Goes, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Roermond, Rotterdam, Terneuzen, Wageningen, en Zaandam.

In Nederland zijn er 21 actieve Merkloges. Zij staan onder het gezag van de District Grootloge voor Nederland. Hieronder staat vermeld in welke plaatsen de Merkloges in Nederland zijn gevestigd.
Alkmaar: Loge Moriah nr. 1504 
 – Groningen: Loge Adon Hiram nr. 1344
Amersfoort: Loge Het Sticht nr. 1516
Haarlem: Loge Succoth nr. 1421
Amsterdam: Loge Gijsbrecht van Amstel nr. 1384
– ‘s-Hertogenbosch: Loge Den Aks nr. 1601
Arnhem: Loge De Sluitsteen nr. 1579
Leeuwarden: Loge De Keursteen nr. 1580
Bilthoven: Loge Hollandia nr. 1565
Leiden: Loge Zaradatha nr. 1324
Bilthoven: Loge NL Installed nr. 1434
Roermond: Loge Coronet nr. 1741
Breda: Loge Marckdael nr. 1562
Roermond: Loge Mosam Trajectum nr. 1376
Den Haag: Loge Jacob van Lennep nr. 1283
Rotterdam: Loge Concord nr. 1220
Deventer: Loge Hamerkin nr. 1390
Rotterdam: Loge Schieland nr. 1414
Dordrecht: Loge Thuredrecht nr. 1547
Terneuzen: Loge Libanon nr. 1488 
Enschede: Loge Twente nr. 1533 

Vrijmetselaars

Vrijmetselaars zijn mannen die zich in ‘loges’ en in een ‘Orde’ bezig houden met de kwaliteit van hun leven en met dat van hun omgeving. Ze doen dit door zich te bezinnen op essentiële levensvragen die voor ieder mens gelden. 
Al verschillen deze mannen van inzicht en opvatting over zaken als ethiek, geloof, politiek en samenleving, ze hebben een gemeenschappelijk doel: ze streven naar zelfkennis om het beste in zichzelf naar boven te halen en een zinvolle en inspirerende levenshouding te ontwikkelen. Ze zien het leven als een te voltooien bouwwerk, waaraan ieder ‘zijn steen bijdraagt’ en waarin ieder zowel ‘bouwer ‘ als bouwsteen’ is.

Merkmeesters

Vrijmetselaars werken met thema’s, die ze ‘graden’ noemen. De graad van Merkmeester gaat in op het gegeven dat ieder mens een stempel achterlaat op alles wat hij doet, als een merkteken op zijn bouwsteen.
In de graad van Merkmeester wordt de Vrijmetselaar zich ervan bewust dat al zijn handelen van invloed is op zijn omgeving; ten voordele, maar soms ook onbedoeld ten nadele. Hij leert dit te accepteren van zichzelf en van zijn medemensen en er bewust en gewetensvol mee om te gaan. Hij beseft dat hij zelf feilbaar is en niet te snel mag oordelen over anderen.

blauw – geel
02-dec-2021 Over vrijmetselarij wordt al 300 jaar fake news verspreid, in de Tweede Wereldoorlog ook door de Nazi’s. Na roof, verzet en recuperatie is het vrijheidsideaal in de 21ste eeuw nog altijd actueel. In deze introductievideo belichten diverse deskundigen het tentoonstellingsthema.
Fake news, maar ze zeggen het zelf….

Geschiedenis

In 1956 traden negentien vrijmetselaars die lid waren van loges die behoorden tot het Grootoosten der Nederlanden uit hun loges en richtten, zonder constitutiebrief, de loge Fiat Lux Den Haag op. Dit gebeurde met medewerking van Jan Onderdenwijngaard. Eerder had het Grootoosten de oprichting van deze loge onder haar toezicht geweigerd. Pogingen van Onderwijngaard om zijn verlichte en internationale inzichten over te dragen op zijn vroegere loge Via Lucis Den Haag konden niet door alle leden worden gesmaakt en leidden destijds reeds tot oprichting van een nieuwe loge.
De reden voor afscheiding en oprichting van een alternatieve obediëntie moet voornamelijk gezocht worden in de persoon van Jan Onderdewijngaard. Deze was in zijn grote belangstelling voor internationale betrekkingen van de vrijmetselarij en zijn vooraanstaande positie in de Universala Framasona Ligo (U.F.L.) waar hij president van was, en de daaruit voortvloeiende verschillen van inzicht tussen de toenmalige grootmeester van het grootoosten. Zo was hij voorstander van samenwerking met de irreguliere liberale en a-dogmatische obediënties binnen de U.F.L.
In 1957 werden er nog twee andere vrije loges opgericht, te Den Haag en te Groningen. Samen vormden deze drie loges in datzelfde jaar de Grootloge der Nederlanden.
De obediëntie werd niet erkend door het Nederlandse Grootoosten, noch door de United Grand Lodge of England. De Grootloge der Nederlanden stond in 1961 mee aan de wieg van C.L.I.P.S.A.S., de irreguliere koepel van liberale en a-dogmatische obediënties van vrijmetselaarsloges.
In datzelfde jaar wordt koning Hoessein van Jordanië opgenomen in de Grootloge der Nederlanden als lid. Hij aanvaardt het eregrootmeesterschap van de grootloge.[bron?]
In 1973 overleed Jan Onderdenwijngaard, toenmalig grootmeester. Het daaropvolgende jaar viel de Grootloge uiteen. Sommige leden keerden terug naar het Grootoosten.

Chris Breedveld en prinses Beatrix op Prinsjesdag 2018 ANP

05-apr-2019 Koning Willem-Alexander krijgt nieuwe grootmeester
Koning Willem-Alexander krijgt op 1 augustus een nieuwe grootmeester, Chris Breedveld. De grootmeester geeft leiding aan de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) en is hoofd van de hofhouding. De DKH ondersteunt en adviseert de koning, koningin en andere leden van het Koninklijk Huis bij hun dagelijkse werkzaamheden. De dienst heeft bijna 300 medewerkers.
Breedveld wordt de opvolger van Jan Versteeg, die voor Nederland ambassadeur wordt in Madrid. Versteeg werd in 2015 grootmeester. Grootmeesters komen bijna altijd uit de diplomatieke dienst, blijven enkele jaren aan en krijgen daarna een hogere post bij de diplomatieke dienst.
De econoom Breedveld werkte onder meer bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Sinds 2012 was hij directeur van het Kabinet van de Koning, een secretariaat dat de schakel vormt tussen de koning en de ministers. Omdat een grootmeester publiciteit dient te mijden en discretie hoog in het vaandel voert, wordt er verder weinig informatie over hem bekendgemaakt.

Kevin Annett, MurderbyDecree

Kevin is geboren in Edmonton. Vader van twee kinderen. Hij werd geadopteerd door de Anishinabe Indigenous Nation in Winnipeg in 2004 en kreeg de naam Eagle Strong Voice.

De afgelopen twee jaar is een wereldwijde tirannie van bedrijven op de mensheid neergedaald onder het mom van een in scène gezette volksgezondheidscrisis. Overal liggen de rechtsstaat en de democratie in puin. Een nieuw wereldwijd fascisme heeft verantwoordelijke regeringen afgezet en maakt de vrije mensen op aarde tot slaven. De tijd is gekomen om die tirannie te beëindigen en zelfbesturende samenlevingen te vestigen volgens de vrije wil van het volk!

Miljoenen mensen hebben individuele, heroïsche gevechten geleverd in hun eigen landen om hun vrijheden te verdedigen en de covidale tirannie te weerstaan en ten val te brengen. In elf van deze landen, en in acht geallieerde inheemse naties, hebben patriotten zich nu afgescheiden in nieuwe, soevereine republieken met hun eigen wetgevende vergaderingen, rechtbanken, en burger milities. Zij hebben hun eigen wetten aangenomen en handhaven deze, die covide maatregelen verbieden en die crimineel veroordeelde bedrijfs-, kerk- en regeringsfunctionarissen arresteren.

Deze patriotten gaan nu verder dan defensieve reacties. Ze slaan de handen ineen over de grenzen heen om een internationale federatie van vrije, soevereine mensen op te richten om de wereldwijde Corporatocracy omver te werpen en te vervangen. Die federatie is de Republikeinse Alliantie.

Van 1 tot 4 juli 2022 roept de Alliantie een internationale conferentie bijeen om een emancipatieproclamatie en -handvest uit te vaardigen, en om gezamenlijke acties te plannen om de tirannie af te schaffen en hun landen en hun rijkdommen terug te veroveren voor alle mensen. De republieken die lid zijn van de Alliantie zullen wederzijdse handels- en defensieverdragen sluiten om elkaar te verdedigen tegen het geweld en de criminaliteit van de Corporatocracy en haar marionettenregeringen.

Het eerste deel van de video gaat over de duistere geheimen van Argentinië: Paus Franciscus, zijn relatie met de Nederlandse koningin Máxima Zorreguieta, Zorreguieta’s betrokkenheid bij de Vuile Oorlog, Project Paperclip en de connectie tussen de nazi’s en de Nederlandse royals.
In het tweede deel praat Kevin Annett met Ella Ster, die ontrafelt hoe Europese royals verbonden zijn met de zaak Marc Dutroux, die verband houdt met een groot Europees pedofielennetwerk.
Wat betekent een omgekeerde vlag?
Volgens de vlaggenwet mag de vlag nooit ondersteboven worden gehangen “behalve als een teken van grote nood in gevallen van extreem gevaar voor leven of eigendom”. Typisch zou een vlag dus ondersteboven worden gehangen als symbool dat het land wordt aangevallen,
Kevin Annett in het programma om de wereldwijde bedrijfsovername door de Satanische Cabal te bespreken. Hij deelt hoe het opbouwen van volksgemeenschappen en nieuwe gemeenschappen overal ter wereld ons krachtigste wapen is. Wanneer mensen begrijpen wat het betekent om hun eigen macht en waardigheid op te eisen, zal alles veranderen. Gemeenschappen zullen eindelijk de middelen hebben om voor hun mensen te zorgen zoals onze schepper het bedoeld heeft. Lees meer over Kevin Annett en zijn doorlopende werk op MurderByDecree en RepublicOfKanata
deel 2v2 Kevin Annett in het programma om de aanklachten, aanhoudingsbevelen en premiebetalingen te bespreken die zijn uitgevaardigd voor 75 mensen die zijn veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid door het Internationale Gerechtshof. We bespreken ook de 3 arrestaties die reeds hebben plaatsgevonden en het feit dat mensen in andere landen de arrestatiebevelen hebben gebruikt om hun eigen arrestaties te verrichten. Tenslotte bespreken we de mentale blokkade die mensen hebben bij het accepteren van hun eigen macht en rechten. U kunt meer te weten komen over Kevin Annett en het Internationaal Gerechtshof op MurderByDecree
deel 1v2 Kevin Annett in het programma om de aanklachten, aanhoudingsbevelen en premiebetalingen te bespreken die zijn uitgevaardigd voor 75 mensen die zijn veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid door het Internationale Gerechtshof. We bespreken ook de 3 arrestaties die reeds hebben plaatsgevonden en het feit dat mensen in andere landen de arrestatiebevelen hebben gebruikt om hun eigen arrestaties te verrichten. Tenslotte bespreken we de mentale blokkade die mensen hebben bij het accepteren van hun eigen macht en rechten. U kunt meer te weten komen over Kevin Annett en het Internationaal Gerechtshof op MuderByDecree
Het was een onheilige alliantie tussen de katholieke kerk, de koninklijke familie en de Canadese regering om systematisch kinderen te misbruiken en te vermoorden.
Ik ben op de hoogte van het bestaan van de massagraven omdat ik het onderzoek volgde dat geleid werd door Kevin Annett (komt op 8 minuten in beeld) en het opgraven van 215 dode kinderen is een totale rechtvaardiging van zijn werk.