District Grootloge van Merkmeesters

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland. Werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

Grootloge der Nederlanden
De Orde van Vrijmetselaren onder de Grootloge der Nederlanden was een Nederlandse obediëntie van irreguliere vrijmetselaarsloges die werkt in de drie symbolische basisgraden van 1957 tot 1974.

Deze video legt het hele corrupte vrijmetselaarstheater in Nederland qua rechtspraak uit in de breedste zin van het woord. Met onderliggend dus satanisme en black magic cults. Zionisten binnen Rozenkruisers, regionale en lokale Vrijmetselarij, hoge vrijmetselaarsloges als Skulls & Bones en Am Cham, Parlement, ALLE (toppers binnen) rijksdiensten, Zevende Advendsgroep, Rotary, Ronde Tafel, Lions, Noorse Broeders, Merovingeans, elke openbare gevestigde orde van elke stad en elk dorp, elke kerk, moskee, tempel, advocaten, rechters, specialisten, business mongols, politie, justitie, brouwers, farmaceutische industrie. Goal van KONINKLIJKE LIEDEN VAN SATANISCHE JOODSE KHAZAREN BLOEDLIJNEN is KILLING US ALL. Divide and Conquer. VERDEEL EN HEERS. met als onderdrukkingsmiddel bij uitstek: Kindermisbruik, MK Ultra en Kinderafslachtingen!👹🤡👹💀👿🐼🐰🕸💀🕷⚖️…… Laten we nu MET ZIJN ALLEN FF RAP BESCHAAFD GAAN DOEN. 99% staat op de dodenlijst van de IIIuminati. Trudi. mama vs maffia.

Er zijn loges gevestigd in Amsterdam, Amersfoort, Bilthoven, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Enschede, Goes, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Roermond, Rotterdam, Terneuzen, Wageningen, en Zaandam.

In Nederland zijn er 21 actieve Merkloges. Zij staan onder het gezag van de District Grootloge voor Nederland. Hieronder staat vermeld in welke plaatsen de Merkloges in Nederland zijn gevestigd.
Alkmaar: Loge Moriah nr. 1504 
 – Groningen: Loge Adon Hiram nr. 1344
Amersfoort: Loge Het Sticht nr. 1516
Haarlem: Loge Succoth nr. 1421
Amsterdam: Loge Gijsbrecht van Amstel nr. 1384
– ‘s-Hertogenbosch: Loge Den Aks nr. 1601
Arnhem: Loge De Sluitsteen nr. 1579
Leeuwarden: Loge De Keursteen nr. 1580
Bilthoven: Loge Hollandia nr. 1565
Leiden: Loge Zaradatha nr. 1324
Bilthoven: Loge NL Installed nr. 1434
Roermond: Loge Coronet nr. 1741
Breda: Loge Marckdael nr. 1562
Roermond: Loge Mosam Trajectum nr. 1376
Den Haag: Loge Jacob van Lennep nr. 1283
Rotterdam: Loge Concord nr. 1220
Deventer: Loge Hamerkin nr. 1390
Rotterdam: Loge Schieland nr. 1414
Dordrecht: Loge Thuredrecht nr. 1547
Terneuzen: Loge Libanon nr. 1488 
Enschede: Loge Twente nr. 1533 

Vrijmetselaars

Vrijmetselaars zijn mannen die zich in ‘loges’ en in een ‘Orde’ bezig houden met de kwaliteit van hun leven en met dat van hun omgeving. Ze doen dit door zich te bezinnen op essentiële levensvragen die voor ieder mens gelden. 
Al verschillen deze mannen van inzicht en opvatting over zaken als ethiek, geloof, politiek en samenleving, ze hebben een gemeenschappelijk doel: ze streven naar zelfkennis om het beste in zichzelf naar boven te halen en een zinvolle en inspirerende levenshouding te ontwikkelen. Ze zien het leven als een te voltooien bouwwerk, waaraan ieder ‘zijn steen bijdraagt’ en waarin ieder zowel ‘bouwer ‘ als bouwsteen’ is.

Merkmeesters

Vrijmetselaars werken met thema’s, die ze ‘graden’ noemen. De graad van Merkmeester gaat in op het gegeven dat ieder mens een stempel achterlaat op alles wat hij doet, als een merkteken op zijn bouwsteen.
In de graad van Merkmeester wordt de Vrijmetselaar zich ervan bewust dat al zijn handelen van invloed is op zijn omgeving; ten voordele, maar soms ook onbedoeld ten nadele. Hij leert dit te accepteren van zichzelf en van zijn medemensen en er bewust en gewetensvol mee om te gaan. Hij beseft dat hij zelf feilbaar is en niet te snel mag oordelen over anderen.

blauw – geel
02-dec-2021 Over vrijmetselarij wordt al 300 jaar fake news verspreid, in de Tweede Wereldoorlog ook door de Nazi’s. Na roof, verzet en recuperatie is het vrijheidsideaal in de 21ste eeuw nog altijd actueel. In deze introductievideo belichten diverse deskundigen het tentoonstellingsthema.
Fake news, maar ze zeggen het zelf….

Geschiedenis

In 1956 traden negentien vrijmetselaars die lid waren van loges die behoorden tot het Grootoosten der Nederlanden uit hun loges en richtten, zonder constitutiebrief, de loge Fiat Lux Den Haag op. Dit gebeurde met medewerking van Jan Onderdenwijngaard. Eerder had het Grootoosten de oprichting van deze loge onder haar toezicht geweigerd. Pogingen van Onderwijngaard om zijn verlichte en internationale inzichten over te dragen op zijn vroegere loge Via Lucis Den Haag konden niet door alle leden worden gesmaakt en leidden destijds reeds tot oprichting van een nieuwe loge.
De reden voor afscheiding en oprichting van een alternatieve obediëntie moet voornamelijk gezocht worden in de persoon van Jan Onderdewijngaard. Deze was in zijn grote belangstelling voor internationale betrekkingen van de vrijmetselarij en zijn vooraanstaande positie in de Universala Framasona Ligo (U.F.L.) waar hij president van was, en de daaruit voortvloeiende verschillen van inzicht tussen de toenmalige grootmeester van het grootoosten. Zo was hij voorstander van samenwerking met de irreguliere liberale en a-dogmatische obediënties binnen de U.F.L.
In 1957 werden er nog twee andere vrije loges opgericht, te Den Haag en te Groningen. Samen vormden deze drie loges in datzelfde jaar de Grootloge der Nederlanden.
De obediëntie werd niet erkend door het Nederlandse Grootoosten, noch door de United Grand Lodge of England. De Grootloge der Nederlanden stond in 1961 mee aan de wieg van C.L.I.P.S.A.S., de irreguliere koepel van liberale en a-dogmatische obediënties van vrijmetselaarsloges.
In datzelfde jaar wordt koning Hoessein van Jordanië opgenomen in de Grootloge der Nederlanden als lid. Hij aanvaardt het eregrootmeesterschap van de grootloge.[bron?]
In 1973 overleed Jan Onderdenwijngaard, toenmalig grootmeester. Het daaropvolgende jaar viel de Grootloge uiteen. Sommige leden keerden terug naar het Grootoosten.

Chris Breedveld en prinses Beatrix op Prinsjesdag 2018 ANP

05-apr-2019 Koning Willem-Alexander krijgt nieuwe grootmeester
Koning Willem-Alexander krijgt op 1 augustus een nieuwe grootmeester, Chris Breedveld. De grootmeester geeft leiding aan de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) en is hoofd van de hofhouding. De DKH ondersteunt en adviseert de koning, koningin en andere leden van het Koninklijk Huis bij hun dagelijkse werkzaamheden. De dienst heeft bijna 300 medewerkers.
Breedveld wordt de opvolger van Jan Versteeg, die voor Nederland ambassadeur wordt in Madrid. Versteeg werd in 2015 grootmeester. Grootmeesters komen bijna altijd uit de diplomatieke dienst, blijven enkele jaren aan en krijgen daarna een hogere post bij de diplomatieke dienst.
De econoom Breedveld werkte onder meer bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Sinds 2012 was hij directeur van het Kabinet van de Koning, een secretariaat dat de schakel vormt tussen de koning en de ministers. Omdat een grootmeester publiciteit dient te mijden en discretie hoog in het vaandel voert, wordt er verder weinig informatie over hem bekendgemaakt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s