Mon(k)eypox vaccine

Ciprofloxacine is de internationale generieke naam voor een synthetisch antibioticum geproduceerd door het Duitse Bayer. Het draagt onder andere de merknamen Ciproxin, Cipro en Ciprobay Ciprofloxacine behoort tot de fluoroquinolonen. Ciprofloxacine is een bactericide

De Monkeypox jab’s ingrediënten bevatten het antibioticum dat deze dokter in de wielen reed, ciprofloxacin. Als ze je niet te pakken kregen met de convid jabs, misschien doet de mon(k)eypox het dan wel.

Uit de bijsluiter:
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Als u op eender welk moment zelfpijnigings- of zelfmoordgedachten heeft, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine EG en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis.

Vaak voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 10 personen treffen):
misselijkheid, diarree
gewrichtspijnen bij kinderen

Soms voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 100 personen treffen):
superinfecties met een schimmel
een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
verminderde eetlust (anorexia)
hyperactiviteit of opgewondenheid
hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen
braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
uitslag, jeuk of netelroos
gewrichtspijn bij volwassenen
slechte nierfunctie
pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 1.000 personen treffen):
ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem)
verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie of hallucinaties
spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen,
verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2 “ Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
of draaierigheid
problemen met het zicht
oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
snelle hartslag (tachycardie)
verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus), hepatitis
gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”),
urinewegontsteking
vocht vasthouden of overmatig zweten
verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 10.000 personen treffen):
een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie
die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn- serumziekte) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
afwijkingen in kleurwaarneming
ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis)
pancreatitis
afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)

Niet bekend
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
abnormaal snel hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme, wijziging van het hartritme (genaamd “verlenging van het QT-interval”, waargenomen op het ecg dat de elektrische activiteit van het hart registreert) huiduitslag met veel kleine puistjes toename van de protrombinetijd (laboratoriumtest om na te gaan of het bloed goed stolt)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s