Ziggo

Ziggo is een Nederlandse aanbieder van tv, telefonie en internet. Ontstaan uit een fusie tussen Multikabel, @Home Network en Casema, officieel gelanceerd op 16 mei 2008.
In 2012 werd het Ziggo-logo hertekend. Begin 2015, na te zijn overgenomen door Liberty Global, werd Ziggo samengevoegd met de voormalige Nederlandse operatie van UPC, maar behield de Ziggo branding.

Liberty Global: meet our leadership
Liberty Global: investors – Vodafone Ziggo – group – Holding

Wij verbinden ons ertoe onze activiteiten uit te voeren met eerlijkheid, integriteit en respect. Corporate governance beïnvloedt de manier waarop wij ons bedrijf leiden en de relatie die wij hebben met onze stakeholders.

Wij zijn van mening dat de hoogste normen van corporate governance essentieel zijn voor de integriteit en de prestaties van ons bedrijf. Wij hebben een aantal beleidslijnen en procedures vastgesteld ter ondersteuning van een hoge norm van corporate governance op elk gebied van onze activiteiten.

Mike Fries is Chief Executive Officer en vice-voorzitter van Liberty Global, een internationaal televisie- en breedbandbedrijf. Hij was een van de oprichters van het managementteam dat de internationale expansie van het bedrijf startte
23-jan-2020 Mike Fries, CEO van Liberty Global, over 5G en het stimuleren van breedband
16-sep-2016 Mike Fries kondigt wereldwijd partnerschap met Netflix aan
Wie heeft het verzonnen en waar is het woord Ziggo vanaf geleid ?
Ik heb gezocht maar kom o.a. uit op o.a. “zig-goe-rat”. En dat is een tempeltoren uit het oude Mesopotamië en Perzië in de vorm van een terrasvormige piramide van opeenvolgend teruglopende verdiepingen. Misschien dat het daarvan afgeleid is.

WAAROM DAT Ziggo LOGO ??? Forces from Crimea / Troepen uit Crimea