Midazolam – Remdesivir & Covid !!!

Midazolam is een snelwerkende benzodiazepine met sterke angstremmende, amnestische, slaapopwekkende, anti-epileptische, spierontspannende en kalmerende eigenschappen. Het is een van de weinige wateroplosbare benzodiazepines en daarom erg geschikt voor injectie. Het wordt onder meer onder de merknamen Dormicum Versed en Hypnovel door Hoffmann-La Roche op de markt gebracht

Remdesivir, Veklury® is een antiviraal geneesmiddel in de klasse van nucleotideanaloga. Het werd in 2016 ontwikkeld door Gilead Sciences als behandeling voor ebola en marburg-virusinfecties

22-apr-2022 Victims of Hospital Protocol
Dit is een erg moeilijke video om naar te kijken. Ik deel het omdat mensen zich ervan bewust moeten zijn dat de Covid-protocollen in ziekenhuizen extreem gevaarlijk zijn. Blijf uit hun buurt!
Mensen weigeren Remdesivir in ziekenhuizen, dus de ziekenhuizen geven nog steeds Remdesivir aan hen, maar onder een andere naam: Veklury.
Generieke naam: Remdesivir
Merknaam: Veklury
Hetzelfde dodelijke Fauci medicijn.
Ten eerste, het hele idee dat COVID-19 één gezondheidstoestand is, is een leugen.
Verwerp het bestaan van het virus niet en zeg dan, “Wat is dan DE oorzaak dat mensen sterven?” Verreweg de grootste bronnen van ziekte waar we mee te maken hebben zijn longaandoeningen: longontsteking genoemd, griep, griepachtige ziekte, TBC, andere onbenoemde long/ademhalingsproblemen.
-DIE WORDEN OMGEDOOPT TOT “COVID”… =Het is een herverpakkingsschema.
-Mensen sterven aan die traditionele redenen en hun dood wordt “COVID” genoemd.
Dus, het oude wordt kunstmatig nieuw gemaakt. Het is nog steeds oud…
In deze brede groep van mensen die traditionele longaandoeningen hebben, bestaat veruit de grootste populatie uit ouderen en zwakkeren. Naast hun longproblemen lijden zij al lange tijd aan een hele reeks andere aandoeningen, en worden zij al jaren behandeld met giftige geneesmiddelen. Sommige van deze mensen worden zwaar verdoofd en aan beademingsapparatuur gelegd – wat een DODELIJKE BEHANDELING is….
Ex Pfizer medewerker wetenschapper Dr. Mike Yeadon zegt dat Midazolam gemaakt is als een depopulatie middel.

Midazolam is een snelwerkende benzodiazepine met sterke angstremmende, amnestische, slaapopwekkende, anti-epileptische, spierontspannende en kalmerende eigenschappen. Het is een van de weinige wateroplosbare benzodiazepines, en daarom erg geschikt voor injectie. Het wordt onder meer onder de merknamen Dormicum Versed en Hypnovel door Hoffmann-La Roche op de markt gebracht.
Midazolam is voor het eerst gesynthetiseerd in 1976 door Fryer en Walser.
De stof is opgenomen in de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO. ‼️‼️‼️

Algemeen
Midazolam wordt veelvuldig gebruikt voor intraveneuze sedatie (kalmerende injectie) en wordt ook als slaapmiddel voorgeschreven in tabletvorm. De inwerktijd (intraveneus) is snel (binnen 1 minuut). Daarnaast wordt midazolam regelmatig gebruikt als pre-anestheticum, voor het inleiden van algehele narcose, waarna de anesthesie wordt verdiept met een ander intraveneus anestheticum, dat eventueel ook voor onderhoud van algemene anesthesie kan worden toegepast of een gasvormig anestheticum. Midazolam (voor injectie) is een heldere vloeistof. Ook voor het onderhouden van anesthesie (maintenance) middels een continue pomp werd midazolam veel gebruikt, maar het nadeel was dat de patiënt langdurig suf bleef na het staken van de toediening, waardoor het anno 2006 minder gebruikelijk is geworden. Wel wordt midazolam op de intensive care toegepast voor sedatie tijdens beademing. De tabletvorm (orale vorm) van midazolam wordt gebruikt[1] voor sedatie (kalmering), anxiolyse (angstreductie) en voornamelijk voor slaapstoornissen. De inwerking duurt dan 15-30 minuten. Over het algemeen wordt geadviseerd een tablet pas te nemen als men daarna ook daadwerkelijk 7-8 uur (ongestoord) kan slapen. Midazolam kan tot geheugenstoornissen leiden en is voornamelijk alleen geschikt als inslaapmiddel.

Hoeveel patiënten zijn echt gestorven aan COVID en niet aan een andere onderliggende oorzaak zoals kanker? Erger nog, hoeveel zijn er misschien opzettelijk gedood?
Een vernietigend NHS-document (zie hieronder) onthulde dat veel patiënten in verpleeg- en verzorgingsinstellingen mogelijk een fatale dosis Midazolam kregen, een medicijn dat wordt gebruikt voor sedatietherapie bij ernstig zieke patiënten.
Midozolam – Gebruikt om oude mensen te vermoorden in UK
UK Gov. kocht grote hoeveelheden, lente 2020
Eerste golf van Covid: door mensen gemaakt!
Schimmelinfecties: Patiënten op VENTILATORS in ICU
❕Twee redenen waarom oudere & anderen overleden aan ‘Covid’ 👇
Midazolam
Wordt gebruikt bij executies in de VS! Veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden! Gebruikt om aantal doden te verhogen. Ouderen worden geëuthanaseerd! Dosering mag niet hoger zijn dan 2,5 mg. Richtlijnen voor NHS; 2.5mg – 5mg per uur!!!
https://bit.ly/3Gf2jHv (NHS personeel met overdosis) (pdf)
2020
Midazolam, het medicijn voor het levenseinde… gekocht in grote hoeveelheden door Hancock en de Britse regering… gebruikt in de lente van 2020… om oude mensen massaal te vermoorden en het de ‘eerste golf’ van ‘Covid’ te noemen – (video, audio)
2019
“De meest voorkomende schimmelinfecties bij patiënten met COVID-19 zijn aspergillose of invasieve candidiasis…komt meestal voor bij patiënten met ernstige COVID-19 (bijv. patiënten aan beademingsapparatuur op IC’s)
https://t.me/EightQBall/1009
Midazolam werd gebruikt om het leven te beëindigen van duizenden waarvan u werd verteld dat ze waren overleden aan Covid-19 en een NHS-document bewijst dat het personeel de opdracht kreeg om het te doen > > > 2 Aug. 2021
Een officieel NHS-document bewijst dat NHS-medewerkers te horen kregen dat ademhalingsdepressieve medicijnen “niet mogen worden onthouden vanwege ongepaste zorgen” over het gebruik ervan om Covid-19 te behandelen; een luchtwegaandoening.
Midazolam kan ernstige of levensbedreigende ademhalingsproblemen veroorzaken , zoals oppervlakkige, vertraagde of tijdelijk gestopte ademhaling die kan leiden tot blijvend hersenletsel of overlijden, en Britse regelgevers stellen dat u midazolam alleen mag krijgen in een ziekenhuis of dokterspraktijk die over de apparatuur beschikt. die nodig is om uw hart en longen te controleren en om snel levensreddende medische behandeling te geven als uw ademhaling vertraagt of stopt.
Het medicijn, dat crimineel wordt gebruikt in de palliatieve zorg in het Verenigd Koninkrijk, hoewel het niet op de lijst van essentiële palliatieve zorggeneesmiddelen van de WHO staat, moet ook met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij oudere patiënten.
Maar ondanks dit bestelden Matt Hancock en het ministerie van Volksgezondheid in maart 2020 voor twee jaar Midazolam als reactie op de introductie van de eerste lockdown. Een voorraad van twee jaar die in oktober van hetzelfde jaar was uitgeput.
De reden hiervoor is dat ouderen en kwetsbaren geen behandeling kregen van de NHS; een beleid dat deel uitmaakte van een pandemiereactie die vier jaar in de planning lag, en in plaats daarvan zorg aan het einde van het leven gaf, wat inhield dat ze hun medicatie moesten staken, hen voedsel en water onthouden en ze vol met midazolam en morfine pompen totdat ze stierven van de honger en uitdroging.
Er zijn aanwijzingen dat het medicijn midazolam werd gebruikt om voortijdig een einde te maken aan het leven van duizenden en duizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk van wie u werd verteld dat ze waren overleden aan Covid-19, en dit kan duidelijk worden afgeleid uit de gegevens over het buiten het ziekenhuis voorschrijven van midazolam samenvallend met de golven van sterfgevallen door alle oorzaken en Covid-19-sterfgevallen in het VK, evenals de A mnesty- en CQC-rapporten waarin werd vastgesteld dat het algemene gebruik van niet-reanimeren-bevelen werd gebruikt in verzorgingshuizen zonder de bewoners of hun families te informeren.
Click the link… Lees daar verder….
Deze site kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk ….
In New York, 26.9% of Medicare-Aged Patients Who Received Fauci’s 5-Day Remdesivir Protocol Died Dr. Bryan Ardis: “Remdesivir veroorzaakt de dood van hartcellen, is cardiotoxisch en kan leiden tot een hartstilstand.
Raad eens wat nu het enige toegestane medicijn is om COVID-19 kinderen te behandelen? In ziekenhuizen en daarbuiten. Remdesivir.”
EUA VOOR REMDESIVIR (AKA VEKLURY) VOOR KINDEREN
In januari van dit jaar heeft de FDA een EUA (Emergency Use Authorisation) goedgekeurd voor het gebruik van Remdesivir bij pediatrische patiënten.
In de EUA-documenten staat dat de ENIGE goedgekeurde behandeling voor kinderen en baby’s met C19 Redemsevir is.
Voor degenen die het misschien niet weten: redemsevir veroorzaakt nierfalen en in veel gevallen de dood.
De EUA stelt dat ouders het recht hebben om de Remdesivir behandeling te weigeren, maar er zijn GEEN andere goedgekeurde alternatieve behandelingen!!! En we kennen allemaal de zielige toestand van het medisch establishment dat regels zal volgen, zelfs als het hun patiënten doodt!
Als er één ding is dat deze pandemie heeft aangetoond, is dat er een groot percentage medische professionals is die hun eed van Hippocrates totaal hebben genegeerd! Je kunt het net zo goed de hypocriete eed noemen!!!
Cardiologen die aanmoedigen om elke 6 maanden te vaccineren ondanks myocardeschade en het gebruik van remdesivir in het ziekenhuis ondanks de aanbeveling van de WHO om dit niet te doen en openlijke nier-/leverbeschadiging die bijdraagt tot de dood, zijn uitingen van massavormingspsychose.
“COVID patiënten in Amerikaanse ziekenhuizen worden vandaag de dag slechter behandeld dan gevangenen in Amerikaanse gevangenissen,” zei Dr. Elizabeth Lee Vliet. Ze worden gegijzeld en afgezonderd van hun dierbaren. En de reden is geld.
“Zij (de ziekenhuizen) worden betaald door de overheid om een PCR test te doen op elke patiënt die binnenkomt… Dan worden ze extra betaald voor een COVID opname in het ziekenhuis, ze krijgen een extra bonus van 20% op de hele ziekenhuisrekening, als het ziekenhuis ALLEEN Remdesivir gebruikt om de patiënt te behandelen.
“En als de patiënt dan aan de beademing wordt gelegd, wat een gevolg is van de toxiciteit van Remdesivir en de beperking van vloeistoffen en voedingsstoffen die ze ook toepassen, en als de patiënt eenmaal aan de beademing ligt, krijgen de ziekenhuizen NOG EEN extra bonus. Als de patiënt in het ziekenhuis overlijdt, is er nog een aanmoedigingspremie,” zei Vliet.
Dr. Vliet verduidelijkte verder dat Remdesivir, een mislukt ebolamedicijn dat ondoeltreffend en zeer giftig bleek te zijn, wordt gebruikt als de door de FDA goedgekeurde COVID-behandeling, en in verband wordt gebracht met orgaantoxiciteit, waardoor patiënten zieker worden en eerder een beademingsapparaat nodig hebben, en het dus waarschijnlijker is dat het ziekenhuis een grotere bonusbetaling krijgt.
“Thomas Renz, een advocaat die een aantal van deze misbruiken in ziekenhuizen onderzoekt, heeft gegevens van klokkenluiders, die nu onder federale klokkenluidersbescherming vallen, en zij hebben berekend dat de ziekenhuizen, op zijn minst, $100.000 extra per COVID patiënt verdienen, voor het volgen van al deze richtlijnen, en er niet van afwijken,” vervolgde Vliet.
Ze legt uit dat deze patiënten beperkte toegang hebben tot hun familieleden.
“In principe willen ze niet dat de familie weet wat er aan de hand is, en ze willen niet dat het publiek het weet – het is vreselijk gecensureerd,” zei Vliet. “Het is erg moeilijk voor familieleden of artsen van buitenaf om informatie te krijgen.
Zoals Dr. Breggin opmerkte, is Elizabeth Lee Vliet MD een heldhaftige arts die de Truth for Health Foundation heeft opgericht. Maar, net als veel andere traditionele artsen, is zij van de oude stempel.
“Ik wil niet dat de (COVID-19) patiënten tijdens mijn wacht sterven als ik ze kan helpen. Dus ben ik mijn best gaan doen om hen te behandelen,” zei ze.
Dat gevoel lijkt echter het tegenovergestelde te zijn van wat we zien gebeuren in ziekenhuizen in ons land. Terwijl alle artsen een eed moeten afleggen om “geen schade te berokkenen”, heeft het ziekenhuis een dergelijke verplichting niet. In plaats daarvan worden ziekenhuizen vaak geleid door bedrijven, en als zodanig hebben zij één allesoverheersende plicht – het maximaliseren van de winst voor de aandeelhouders.
Zelfs als dit de patiënt schade berokkent, zolang de kosten van juridische procedures en schikkingen lager zijn dan de winst, zijn illegale of schadelijke regelingen vaak toegepast.
COVID-patiënten vermoorden in naam van de behandeling
“Ziekenhuizen ontvangen betalingen voor het testen van elke patiënt op COVID, elke COVID-diagnose en elke ‘COVID-dode’, evenals elke keer dat ze remdesivir en mechanische beademing gebruiken.”

Ga ook eens kijken wie er allemaal aandelen hebben in de apparatuur en wie het aanprijzen…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s