Boeren, Vissers, glastuinbouwers, Paardenhouders & Burgers…

Een brief van de boeren aan de Nederlandse burgers.
Daarin staat waarom ze actie voeren en hoe wij de burgers hen kunnen ondersteunen.
Waarom wapen trekken?
2 schoten gelost
AD schaam je rot, dit zijn geen live beelden, dat is een foto.
Zie hieronder wat er echt gebeurde, DE ECHTE LIVE BEELDEN
De politie liegt Hij reed WEG. oordeel zelf in het filmpje hierboven…
Hebben ze geen bodycams, waarom laten ze die beelden NIET zien…. ???

Waarschuwing of gericht ???

NOS er zijn beelden beschikbaar van het “incident” waarom laten jullie dat niet zien?
De dag dat er gericht geschoten wordt op Nederlandse burgers.
Is de dag dat onze “Democratische rechtsstaat” is gevallen.
💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

SOS. HELP S.O.S.
The sovereign civilians, unarmed, need help from space force and military alliances. Police use live ammunition to shoot powerless civilians. Under military law we are in, the Dutch citizens need help to be liberated from the political regime that is forcibly carrying out the agenda of the WEF. They must be arrested before civil war breaks out here, endangering millions of innocent civilians.
SOS. HELP SOS.

SOS. HELP S.O.S.
De soevereine burgers, ongewapend, hebben hulp nodig van ruimte macht en militaire allianties. De politie gebruikt scherpe munitie om machteloze burgers neer te schieten. Onder de militaire wet waar we ons in bevinden, hebben de Nederlandse burgers hulp nodig om bevrijd te worden van het politieke regime dat met geweld de agenda van het WEF uitvoert. Zij moeten worden gearresteerd voordat hier een burgeroorlog uitbreekt die miljoenen onschuldige burgers in gevaar brengt.
SOS. HELP SOS.

jullie hebben je zorgen kenbaar gemaakt? is er geluisterd dan ??? kastje-muur…
Een noodverordening is in Nederland een verordening die door een burgemeester, gezaghebber of voorzitter van een veiligheidsregio wordt vastgesteld indien er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Een noodverordening moet vervolgens worden bekrachtigd door de gemeenteraad of eilandsraad.
De boer, visser, tuinbouwer en paardenhouder hebben het allemaal gedaan,
Twee jaar na installatie op zee ziet de leading edge van een wiek er zo uit. Materiaal dat op geen enkele wijze te recyclen valt en niet afbreekbaar is komt op deze manier in zee terecht. Hoe milieuvriendelijk! En dan vooral lopen mekkeren over een ballon of rietje…
***𝗕𝗼𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗽𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻 𝘇𝗲𝗹𝗳 𝗻𝗮𝘁𝘂𝘂𝗿𝗯𝗲𝗵𝗲𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗡𝟮𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗲𝗹𝘂𝘄𝗲*** We weten allemaal dat NGO’s een potje maken van natuurbeheer en de schuld bij #boeren leggen. Daarom dachten deze boeren: dat kunnen we zelf veel beter, we pakken het even aan op 800m2 als voorbeeld en zaaien een mooi bloemenmengsel in. Nu maar hopen op regen🙏
Uitzondering glastuinbouw op de tocht… wordt het al duidelijk?
Kabinet wordt strenger op energiebesparingsplicht
Bedrijven en instellingen zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Minister Jetten kondigt aan daar strenger op te handhaven.

Klimaat- en energieminister Rob Jetten kondigt aan dat daar strenger op gehandhaafd gaat worden, omdat het kabinet wil dat Nederland snel onafhankelijk wordt van gasleveringen uit Rusland. Voor die handhaving trekt het kabinet nu € 56 miljoen extra uit voor de komende 4 jaar.
Besparingsplicht uitgebreid
Het kabinet breidt de besparingsplicht bovendien uit. Bedrijven komen straks ook niet meer onder investeringen uit die hun verbruik helpen verduurzamen, door een overstap van fossiele naar hernieuwbare energie. Ook daarbij geldt als criterium dat een maatregel genomen moet worden als die zich binnen vijf jaar uitbetaalt. De besparingsplicht geldt voor bedrijven die jaarlijks 50.000 kwh elektriciteit of 25.000 kuub aardgas verbruiken.
“Energiebesparing is zeker nu van cruciaal belang”, zegt Jetten. “Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, te betalen of te importeren. Bedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”
Uitzondering glastuinbouw op de tocht
Ook voor bedrijven die tot dusver uitgezonderd waren, omdat zij vallen onder het Europese systeem voor handel in uitstootrechten (ETS), gaat de energiebesparingsplicht nu toch gelden. Datzelfde geldt mogelijk voor de glastuinbouw. Minister Jetten gaat hiervoor in gesprek met landbouwminister Henk Staghouwer en kan daar in het najaar meer over mededelen.
Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een nieuwe lijst met Erkende Maatregelen die in 5 jaar terug te verdienen zijn. Vanwege de fluctuerende prijzen voor energie is dat soms lastig te berekenen, aldus de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer.
Kabinets-stikstofreductie plannen 2027
RVO TABEL:
Vrijstelling geldt bij minder dan 350 kilogram stikstof
Een pony tot stokmaat 1,56 staat in de tabel voor:
27.3 kilo stikstof
13 kilo fosfaat
Paard, vanaf 1.56 stokmaat
58.8 kilo stikstof
28.6 kilo fosfaat
Vrijstelling geldt dus voor 12 pony’s of 5 paarden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s