Categorie archief: Wereld

24 September, a day you will remember

🇩🇪 Friedrich Merz, Duits parlementslid zegt: 24 september 2022 zal iedereen zich herinneren 👀
“Beste collega’s, deze 24 september 2022 wordt een dag die in onze herinnering zal blijven als een dag waarop we zullen zeggen: ik weet nog precies waar ik was.”

Alles is mogelijk hè, maar dit is toch ook wel een opvallende toevalligheid

ER GEBEURT IETS VREEMDS IN DENVER

Ze delen gratis rugzakken uit en zeggen dat ze zich moeten voorbereiden op een ramp? Wat verwachten ze op 24 september?
Een valse vlag gebeurtenis?

Keith Jeffers
Vrijwilligers gezocht als ACTOREN voor een grootschalige oefening op zaterdagochtend 24 september.

Jefferson County Emergency Management en LEPC 1.10-Jelms, Emerge, Manage,

VRIJWILLIGERS NODIG VOOR MASSA-EVACUATIEOEFENING
👉QUAND:
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 VAN 7:00 AM TOT 12:00 PM WAAR: OSKALOOSA FIRE STATION 508 Jefferson Street, Oskaloosa. KS 66066
We hebben 50 vrijwilligers nodig om op te treden als gewonden bij een natuurramp of brand.
Slachtoffers krijgen een “verwondingskaart” en eerstehulpverleners sorteren en classificeren de slachtoffers voor reactietraining.
We hebben ook een paar rollenspelers nodig om slachtoffers te spelen in elk van Jefferson County’s langdurige zorgfaciliteiten in Oskaloosa, Meriden, Valley Falls, Nortonville en Winchester.

Neem contact op met Keith Jeffers op 785-403-0699 of e-mail kieffers(dorcountykssom om je voor 20 september 2022 in te schrijven. Laat me weten als je vragen of speciale wensen hebt.
Alle leeftijden zijn welkom, vanaf 10 jaar graag.
Als u een van de slachtoffers van het bejaardentehuis wilt zijn, laat me dat dan ook weten.

Acteurs moeten uiterlijk om 7.30 uur op zaterdagochtend in de brandweerkazerne van Oskaloosa of in het verpleeghuis waar zij zullen spelen, aanwezig zijn.

DenverREADY Gives Free Bug Out Bags Away As A Part Of National Awareness Month

The Queen Dies, de laatste presentatie.

De begrafenis van koningin Elizabeth II zal op maandag 19 september om 11.00 uur in de abdij van Westminster plaatsvinden, zo is bekendgemaakt.
Details over de dienst en gebeurtenissen in de komende dagen zijn vrijgegeven door Buckingham Palace en de Earl Marshal, de hertog van Norfolk, die verantwoordelijk is voor de regelingen.
Eerder werd aangekondigd dat de begrafenis op een officiële feestdag zal plaatsvinden.
Het publiek zal de kist van de koningin op maandag 12 september naar de St Giles kathedraal in Edinburgh en op woensdag 14 september naar het Palace of Westminster in Londen brengen.
Bank holiday goedgekeurd op de dag van de begrafenis van de koningin – laatste updates
De kist van de koningin – die zich momenteel in de balzaal van Balmoral bevindt – zal morgen, zondag 11 september, om 10 uur ’s ochtends door zes jachtopzieners van het Balmoral Estate worden gedragen.
De kist zal per lijkkoets naar het paleis van Holyroodhouse worden gereden, een reis die naar verwachting zes uur zal duren.

De kist zal:

 • Ballater bereiken om ongeveer 10.12 uur.
 • via Aboyne, Banchory, Peterculter
 • rond 11.20 uur in Aberdeen aankomen en door de buitenwijken van de stad rijden
 • Rijd via Porthleven, Stonehaven alvorens het binnenland in te gaan
 • Rijd door het platteland van Angus en langs Brechin
 • Aankomst in Dundee rond 14.15 uur, waar de reis rond de stad zal gaan over de Kingsway
 • Richting Perth, over de Friarton Bridge en via de M90
 • Rijd over de Queensferry Crossing naar Edinburgh
 • Edinburgh binnenrijden vanuit het westen, langs Edinburgh Castle
 • Volg de Royal Mile tot aan het Palace of Holyroodhouse rond 16.00 uur.

De kist zal in de Troonzaal rusten zodat het personeel van het paleis hun eer kan betuigen.

11 september 2022 wordt de Koningin voor de laatste keer gepresenteerd.
Allemaal toeval. nee Alles gaat zoals gepland.
De kist van de koningin is aangekomen in Dundee
Video : De kist van koningin Elizabeth II arriveert in het paleis van Holyrood in Edinburgh
De meeste politieagenten hebben de lijkwagen de rug toegekeerd. Ze zouden toch wel hun hoofd omlaag doen als teken van respect en haar aankijken. En vertel me niet dat ze de menigte in de hand moeten houden
Video : De kist van koningin Elizabeth II arriveert in het paleis van Holyrood in Edinburgh

Gerimpelde/gekreukte vlag op een doodskist …
Betekent dat hij of zij een Verrader is

De kist van koningin Elizabeth II heeft Balmoral Castle verlaten op weg terug naar Londen. Ondertussen is koning Charles III uitgeroepen in Edinburgh
koning Charles III uitgeroepen in Edinburgh
Prins Philip werd begraven op de 17e.
Over zijn kist werd zijn persoonlijke vlag van de Koninklijke Standaard gedrapeerd.
De vlag bevat vier kwadranten, elk met een ander symbool dat een bepaald aspect van zijn leven voorstelt.
HET SYMBOOL RECHTSONDER VERTEGENWOORDIGT EDINBURGH, PHILIPS HERTOGDOM
In de rechter benedenhoek van de standaard van prins Philip staat een afbeelding van een kasteel, bedoeld om Philip’s titel, hertog van Edinburgh, weer te geven, aldus BBC News.
De skyline van de 1400 jaar oude stad Edinburgh, Schotland, wordt gedomineerd door Edinburgh Castle, een fort waarvan de eerste stenen werden gelegd in de jaren 1100, aldus de website van het kasteel. Het fort is gebouwd op een heuvel (Castle Rock) in de oude stad, de overblijfselen van een uitgedoofde vulkaan die honderden miljoenen jaren geleden voor het laatst actief was.

Karmijnzuur (E120)

Karmijn (E120) in voedsel en cosmetica wordt gemaakt van cochenille insecten. Ze voeren ons al heel lang insecten 🤮🤮 blijf weg van bewerkt voedsel!!!

Karmijn, of eigenlijk karmijnzuur, is een natuurlijk organisch en dierlijk pigment dat in aquarelverf en olieverf wordt gebruikt, maar ook als kleurstof voor voedingsmiddelen, of in cosmetica zoals lippenstift. Het pigment heeft E-nummer E120[1]. In cosmetica heeft de stof nummer CI 75470. Karmijn heeft een naar paars zwemende rode kleur, bekend onder de naam Cochenillerood.

Karmijn schijnt al bekend te zijn geweest bij de Inca’s en de Azteken. De Spaanse conquistador Hernán Cortés nam de stof waarschijnlijk mee naar Europa, maar deze werd voor het eerst beschreven door Mathioli in 1549.

Winning

Karmijn wordt gewonnen uit de Cochenilleluis, Dactylopius coccus Costa. Deze luis leeft op schijfcactussen, bijvoorbeeld de Opuntia coccinellifera of de Nopalea cochenellifera. De luis scheidt een witachtige waslaag af. Alleen de vrouwtjesluizen worden gebruikt. De mannetjes hebben vleugels en leven kort, net lang genoeg om de vrouwtjes te bevruchten zodat deze eitjes kunnen leggen. Ook uit de eitjes wordt karmijn gewonnen, ook wel karmijnextract genoemd.

De cochenilleluis wordt in grote hoeveelheden van de cactus afgeschept. Per hectare kan 300-400 kilo luizen worden gewonnen. Een kilo bevat ± 140.000 luizen. Om karmijn te winnen uit deze luis zijn enorme hoeveelheden van de vrouwelijke luizen nodig. Er bestaan dan ook in Peru, Mexico, Guatemala en Honduras plantages van de cactussen waarop de karmijnluizen worden aangebracht. Ook op de Canarische Eilanden vindt deze teelt plaats. Andere varianten komen uit Polen (Porphyrophora polonia) en uit Armenië (Porphyrophora hameli). Rond 2004 kwam 80% van de wereldproductie echter uit Peru.[bron?]

De luizen worden geplet en het vocht wordt omwille van de kleurechtheid gemengd met andere stoffen: koningswater, tin of aluin. De ontdekking dat toevoeging van koningswater en tin de stof spectaculair roder en kleurechter maakt, wordt toegeschreven aan de Nederlandse uitvinder Cornelis Drebbel in 1606-1607.

Toepassingen

De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van karmijn bedraagt 5 mg/kg lichaamsgewicht.

De kleurstof is vrij slecht lichtecht en heeft geen sterke kleurkracht. Daarom wordt tegenwoordig in de schilderkunst vaker het sterk op deze kleur lijkende kraplak gebruikt, dat uit steenkoolteer wordt gewonnen.

Bijwerkingen

Er zijn een paar gevallen beschreven waarbij een effect op hyperactiviteit bij kinderen optrad.[1] Daarnaast kan de stof contactallergie op de huid veroorzaken bij gebruik in cosmetica.[1] Als kleurstof is karmijn bekend als oorzaak voor ernstige allergische reacties[2] en anafylactische shock[3] bij sommige mensen die er beroepsmatig mee werken.

Dieetbeperkingen

E120 wordt uit insecten gewonnen. Consumptie ervan kan dus in strijd zijn met de principes van veganisten, vegetariërs en wellicht ook met aanhangers van sommige religies (o.a. joden, moslims en hindoes)

Trivia

Het RVU-programma Keuringsdienst van Waarde wijdde op 21 augustus 2008 een uitzending aan deze kleurstof, vanwege het gebruik van deze kleurstof in de fondant van de roze koek.

Bij gratie Gods…

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde documenten bij het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties aangetroffen.
De oorsprong van “gratie Gods” is bijbels en moet gezocht worden in het onderdeel van de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen dat bekend staat als Romeinen XIII”

Niks bij de gratie Gods… wordt het plaatje al duidelijk?
kortom: Als burger dien je je als slaaf te gedragen, gehoorzaam te zijn aan de (r)overheid en als je dat niet doet ben je een gevaar en dan moet je gestraft worden…
Dominee Paul visser 13e hoofdstuk, brief aan de Romeinen

Romeinen 13
De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen

De overheid als dienares van God

1.Ieder Tit. 3:1; 1 Petr. 2:13mens13:1 ieder mens – Letterlijk: elke ziel. moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, Spr. 8:15; Dan. 4:32want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld,

2.zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

3.Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.

4.Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.

5.Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten.

6.Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.

7.Matt. 22:21Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

Liefde tot de naaste

8.Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben;

Gal. 5:14; 1 Tim. 1:5want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

9.Want dit: Ex. 20:13; Deut. 5:17; Matt. 19:18U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: Lev. 19:18; Matt. 22:39; Mark. 12:31; Gal. 5:14; Jak. 2:8U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

10.De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

11.En dit te meer, Efez. 5:14; 1 Thess. 5:6omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen.

12.1 Thess. 5:5De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Kol. 3:8Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

13.Laten wij, als op klaarlichte dag, Filipp. 4:8; 1 Thess. 4:12op een gepaste wijze wandelen, Luk. 21:34; 1 Thess. 5:6niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, 1 Kor. 6:10; Efez. 5:5niet in slaapkamers en losbandigheden, Jak. 3:14niet in ruzie en afgunst.

14.Gal. 3:27Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, 1 Petr. 2:11en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Seizoenen, weer & wind

Wind IS NOT What You Were Told!! (Secrets REVEALED!!) | FE PROOF 40
listen to the Secrets of wind from the book of Enoch (skip to the 32m mark)

👆👇👆 Het boek van de watchers, hoofdstuk 18 👆👇👆

 1. Ik zag de schatkamers van alle winden. Ik zag hoe Hij daarmee de gehele schepping en het vaste fundament der aarde had ingericht.
 2. en ik zag de hoeksteen der aarde; ik zag de vier winden die de aarde dragen en het uitspansel des hemels
 3. En ik zag hoe de winden de gewelven des hemels uitspreiden en hun standplaats hebben tussen hemel en aarde; dit zijn de pilaren des hemels.
 4. Ik zag de winden des hemels, die zich omkeren en de omtrek der zon en al de sterren tot hun ondergang brengen.
 5. Ik zag de winden op aarde die de wolken voortdrijven; ik zag de weg van de engelen. Ik zag het einde van de aarde, het uitspansel van de hemel daarboven, en ik ging verder en zag een plaats die dag en nacht brandt. Waar er zeven bergen van prachtige stenen zijn. drie naar het oosten en drie naar het zuiden.
 6. En wat de bergen in het oosten betreft, één was van gekleurde steen, één van parelmoer en één van jacint, en de bergen in het zuiden waren van rode steen.
 7. Maar de middelste reikte tot aan de hemel, als de troon van God, van albast, en de top van de troon was van saffier.
 8. En ik zag een vlammend vuur, en achter deze bergen
 9. is een landstreek aan het einde van de grote aarde, waar de hemelen voltooid waren
 10. en ik zag een diepe afgrond, met kolommen van hemels vuur, en onder hen zag ik kolommen van vuur vallen, die zowel naar de hoogte als naar de diepte onmetelijk waren
 11. en voorbij de afgrond zag ik een plaats, die geen uitspansel van de hemel daarboven had en geen vaste aarde daaronder; er was geen water op en geen vogels, maar het was een woestenij en een afschuwelijke plaats
 12. Ik zag de zeven sterren als grote brandende bergen en voor mij, toen ik mij vergewiste om hen te aanschouwen
 13. De engel zei: Deze plaats is het einde van hemel en aarde; dit is een gevangenis geworden voor de sterren en het gastheer des hemels.
 14. En de sterren, die over het vuur rollen, zijn het, die het gebod des Heren hebben overtreden in den beginne hunner opgang, omdat zij niet zijn voortgekomen op de vastgestelde tijden.
 15. En Hij werd toornig op hen en bond hen vast tot de tijd dat hun schuld zou worden volbracht, zelfs voor tienduizend jaar
Mysterious Activity ABOVE Proves Firmament!! (Sprites x Elves) | FE ADVANCED ep16
Spring Weather PROVES Intelligent Design!! | FE ADVANCED ep18
Lightning x Thunder IS NOT What You Were Told!! (Secrets of STORMS Revealed) | BRAINSTROM ep20
Tectonic Plates x THE RING of FIRE + The Pangaea Connection | Fe PROOF 22 pt1
Continents SPLITTING APART x Ground Openings Across The World!! (Is It A WARNING?) | Fe PROOF 22 pt2
Lava x Magma IS NOT What You Were Told!! (PROOF of the Lake of FIRE?!) | Fe PROOF 23

De bloedmarkt

Denk aan de bloedmarkt in de wereld … deel 1-2-3-4-5
vat bloed $ 67.000 versus een vat olie $ 42
part 2: De bloedige waarheid: onderzoek naar Amerika’s bloedindustrie en haar aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad door het Arkansas gevangenis plasma schandaal
Over het algemeen zijn bloedtransfusies veilig. In de loop der jaren hebben tragedies in verband met besmet bloed en bloedproducten echter gemeenschappen op internationale schaal doorkruist. Bloed dat besmet is met hepatitis C, HIV en hepatitis B heeft patiënten ziek gemaakt en gedood, met financiële, politieke en juridische gevolgen voor degenen die verantwoordelijk werden bevonden.
Deze nota wil één zo’n tragedie onderzoeken: het Arkansas Gevangenis Plasma Schandaal. Het schandaal, dat zich tussen 1982 en 1994 in de Cummins Gevangenis in Grady, Arkansas, heeft afgespeeld, was het gevolg van de exploitatie van een bloedproductencentrum waar gevangenen “bloedden” in ruil voor $7 tot $10 per donatie. Er wordt beweerd dat besmette bloedproducten uit de gevangenis internationaal werden gedistribueerd en dat als gevolg daarvan duizenden mensen besmet raakten met hepatitis C.
In deze nota wordt ingegaan op: (1) de aard van de bloedhandel in Amerika, (2) de gebeurtenissen in het plasmacentrum van de Cummins-gevangenis en het daaruit voortvloeiende schandaal, (3) de reactie van de Canadese en Britse rechtssystemen en regeringen op de slachtoffers van besmet bloed, en (4) de waarschijnlijke uitkomst van een vordering wegens nalatigheid tegen de vermeende verantwoordelijke partijen indien de slachtoffers met succes een rechtszaak hadden aangespannen.
Aan de hand van deze analyse zal deze notitie aantonen dat zelfs als alle vermeende feiten over de omstandigheden in het plasmacentrum in de gevangenis waar zouden zijn, benadeelden die in de Verenigde Staten een vordering wegens nalatigheid instellen, niet zouden kunnen zegevieren omdat het onmogelijk is om in Amerikaanse rechtszaken over bloedproducten een oorzakelijk verband te bewijzen.
Repository Citation
Sophia Chase, The Bloody Truth: Examining America’s Blood Industry and its Tort Liability Through the Arkansas Prison Plasma Scandal, 3 Wm. & Mary Bus. L. Rev. 597 (2012),
Essentie en embleem van het leven – gevreesd, vereerd, gemythologiseerd en gebruikt in magie en geneeskunde sinds de vroegste tijden – menselijk bloed is nu het centrum van een enorme, geheimzinnige en vaak gevaarlijke wereldhandel. Het is een handel waarvan de invloed op de mensheid die van elke andere handel overtreft – miljoenen levens zijn gered door bloed en zijn verschillende derivaten, en tienduizenden levens zijn verloren gegaan. Douglas Starr vertelt hoe dit zo is gekomen, in een uitgebreide geschiedenis die door de eeuwen heen gaat.
Met de opkomst van de wetenschap werd bloed gezien als een onderdeel van de menselijke anatomie, dat kon worden geïsoleerd, bestudeerd en gebruikt. Starr beschrijft de eerste gedocumenteerde transfusie: In de zeventiende eeuw brengt een van de hofartsen van Lodewijk XIV het bloed van een kalf over op een krankzinnige om hem te “genezen”. Aan het begin van de twintigste eeuw identificeert een jonge onderzoeker in Wenen de basisbloedgroepen en zet daarmee de eerste stap naar een succesvolle transfusie. Dan vindt een arts in New York een manier om het stollen van bloed te stoppen, waardoor alle transfusies mogelijk worden.
In de jaren dertig gebruikt een Russische arts op griezelige wijze geïmproviseerd kadaverbloed om levende patiënten te helpen – en realiseert zich dat bloed kan worden opgeslagen. De eerste bloedbank wordt al snel operationeel in Chicago.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog splitsen onderzoekers, gedreven door de behoeften op het slagveld, bloed op in bruikbare componenten die gemakkelijker kunnen worden opgeslagen en vervoerd. Dit “fractioneringsproces” – voltooid door een Harvard-team – levert een groot aantal farmaceutische producten op en vormt de basis voor de toekomstige wereldmarkt. Plasma, juist omdat er lang houdbare geneesmiddelen van gemaakt kunnen worden, wordt verscheept en verhandeld met winstoogmerk; vandaag de dag is het een handel van 5 miljard dollar.
De auteur vertelt over de tragische verspreiding van AIDS door de distributie van besmette bloedprodukten, en beschrijft waarom en hoe verwante schandalen over de hele wereld zijn losgebarsten. Tenslotte gaat hij in op de nieuwste pogingen om kunstbloed te maken.
Douglas Starr heeft een baanbrekend boek geschreven dat een onderwerp behandelt dat van universeel en dringend belang is en dat de gevaren en beloften onderzoekt die in het verschiet liggen.
Toen Bill Clinton gouverneur van Arkansas werd, kende de gevangenisraad van die staat een vet contract toe aan een bedrijf uit Little Rock, Health Management Associates, of HMA genaamd. Het bedrijf kreeg 3 miljoen dollar per jaar om medische diensten te verlenen aan het gevangenissysteem van de staat. Het bedrijf betaalde gevangenen $7 per pint van hun bloed. HMA verkocht het bloed vervolgens op de internationale plasmamarkt voor $50 per pint en deelde de opbrengst 50/50 met het Arkansas Department of Corrections. Het contract van HMA met het gevangeniswezen van Arkansas en haar intrede op de bloedmarkt vielen samen met de opkomst van AIDS in de Verenigde Staten. Maar HMA heeft het bloed van de gevangenen niet gescreend, zelfs niet nadat de FDA speciale waarschuwingen had uitgegeven over de hogere incidentie van AIDS en hepatitis bij gevangenispopulaties. Toen Amerikaanse farmaceutische bedrijven en bloedfractioneerders in het begin van de jaren tachtig stopten met het kopen van bloed van gevangenen, richtte HMA zich op de internationale bloedmarkt en verkocht het aan bedrijven in Italië, Frankrijk, Spanje en Japan. Maar de belangrijkste afnemer van HMA’s besmette bloed, dat grotendeels afkomstig was van gevangenen van de Cummings Unit in Grady, Arkansas, was een bedrijf in Canada, Continental Pharma Cryosan Ltd. Cryosan was betrapt op het importeren van bloed van Russische kadavers en het opnieuw etiketteren alsof het van Zweedse donoren afkomstig was. Het bedrijf verkocht ook bloed uit de sloppenwijken van Haïti. Alleen al in Canada zijn meer dan 7.000 mensen gestorven aan besmette bloedtransfusies, onder wie veel hemofiliepatiënten. Meer dan 4.000 van hen stierven aan AIDS. In 1986 werd het contract met HMA geannuleerd als gevolg van publieke verontwaardiging, maar een ander bedrijf, Pine Bluff Biologicals, startte de bloeddonoractiviteit opnieuw op. Tegen het einde van de jaren ’80 was Arkansas de enige staat waar nog een bloedprogramma voor gevangenissen met winstoogmerk bestond, en het werd uiteindelijk stopgezet door Clintons opvolger, gouverneur Jim Tucker, nadat de Clintons naar Washington DC waren verhuisd. Een groot deel van de Canadese AIDS en Hepatitis epidemie is rechtstreeks terug te voeren op de Arkansas gevangenis-bloedprogramma’s onder toenmalig gouverneur Bill Clinton.
De omzet van de bloedplaatjesmarkt zal in 2026 meer dan 5 miljard dollar bedragen: Global Market Insights, Inc.
Belangrijke spelers op de bloedplaatjesmarkt zijn onder meer American National Red Cross, America’s Blood Centers, American Association of Blood Banks (AABB), Blood Centers of America, Brazilian Red Cross, Canadian Blood Services, European Blood Alliance (EBA) en OneBlood.
Volgens het laatste rapport “Blood Platelets Market by Application (Hemophilia, Thrombocytopenia, Perioperative Indications, Platelet Function Disorders), End-Use (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers), Regional Outlook, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast 2026”, door Global Market Insights, Inc., zal de marktwaarde van bloedplaatjes in 2026 meer dan 5,1 miljard dollar bedragen.
De stijgende vraag naar bloedtransfusies zal de groei van de bloedplaatjesmarkt aanzienlijk stimuleren. Volgens een gepubliceerd rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), voeren in totaal 120 landen ongeveer 51.400 ziekenhuizen bloedtransfusies uit, ten dienste van een bevolking van ongeveer 6 miljard mensen. De toename van het aantal bloeddonaties is te wijten aan de toenemende prevalentie van infectieziekten, waaronder dengue. De uitbraak van infectieziekten, waaronder knokkelkoorts, in de afgelopen jaren heeft geleid tot een stijging van de vraag naar bloedplaatjestransfusies. Bovendien heeft de groeiende geriatrische bevolking in de regio Noordoost-Europa geleid tot een stijging van de vraag naar bloedtransfusies met 12%, waardoor de toepassing van bloedplaatjes wordt gestimuleerd. Het stijgende aantal bloedbanken in Europese landen zal naar verwachting de marktinkomsten in de komende jaren doen toenemen. Het wereldwijd stijgende aantal operaties zoals openhartoperaties, hersenoperaties en orthopedische ingrepen heeft de vraag naar bloedtransfusie ook aanzienlijk doen toenemen. Bovendien wordt de SARS-CoV-2-infectie in verband gebracht met stoornissen in de bloedplaatjesfunctie. De aanhoudende pandemie heeft de vraag naar bloedtransfusiediensten in ziekenhuizen of afzonderlijke bloedtransfusiediensten doen toenemen.
voor meer klik op de link

Mon(k)eypox vaccine

Ciprofloxacine is de internationale generieke naam voor een synthetisch antibioticum geproduceerd door het Duitse Bayer. Het draagt onder andere de merknamen Ciproxin, Cipro en Ciprobay Ciprofloxacine behoort tot de fluoroquinolonen. Ciprofloxacine is een bactericide

De Monkeypox jab’s ingrediënten bevatten het antibioticum dat deze dokter in de wielen reed, ciprofloxacin. Als ze je niet te pakken kregen met de convid jabs, misschien doet de mon(k)eypox het dan wel.

Uit de bijsluiter:
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Als u op eender welk moment zelfpijnigings- of zelfmoordgedachten heeft, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine EG en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis.

Vaak voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 10 personen treffen):
misselijkheid, diarree
gewrichtspijnen bij kinderen

Soms voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 100 personen treffen):
superinfecties met een schimmel
een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
verminderde eetlust (anorexia)
hyperactiviteit of opgewondenheid
hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen
braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
uitslag, jeuk of netelroos
gewrichtspijn bij volwassenen
slechte nierfunctie
pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 1.000 personen treffen):
ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem)
verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie of hallucinaties
spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen,
verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2 “ Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
of draaierigheid
problemen met het zicht
oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
snelle hartslag (tachycardie)
verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus), hepatitis
gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”),
urinewegontsteking
vocht vasthouden of overmatig zweten
verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 10.000 personen treffen):
een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie
die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn- serumziekte) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
afwijkingen in kleurwaarneming
ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis)
pancreatitis
afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)

Niet bekend
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
abnormaal snel hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme, wijziging van het hartritme (genaamd “verlenging van het QT-interval”, waargenomen op het ecg dat de elektrische activiteit van het hart registreert) huiduitslag met veel kleine puistjes toename van de protrombinetijd (laboratoriumtest om na te gaan of het bloed goed stolt)

Psychologische oorlogsvoering

Psychologische oorlogvoering is het uitvoeren van acties om de vijand te ondermijnen zonder dat fysiek geweld gebruikt wordt. Het doel kan zijn het bang maken van de vijand zodat deze niet meer terug vecht, of het beïnvloeden van de houding van een vijandige bevolking zodat die zich tegen de eigen leiders keert.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie definieert psychologische oorlogvoering als: “Het geplande gebruik van propaganda en andere psychologische handelingen, met als primair doel de mening, emoties, houding en gedrag van vijandige groepen zodanig te beïnvloeden dat zij het nationale doel ondersteunen”. De NAVO spreekt in dit verband van “Psychological Operations” (PSYOP), en ziet dat samen met onder andere “Media Operations” (MEDIAOPS) als onderdeel van “Informational Operations” (INFOOPS).

Alexander de Grote gebruikte al een vroege vorm van psychologische oorlogvoering. Hij beïnvloedde de houding van de door hem overwonnen bevolking door in de veroverde steden mensen achter te laten die de Griekse cultuur moesten introduceren en die dissidente visies moesten onderdrukken. De Mongoolse strijders pasten het ook toe, door terreur te zaaien en zich een faam van genadeloze strijders te verwerven. Zij zochten het dus in het bang maken van de vijand. In de Tweede Wereldoorlog maakten zowel de asmogendheden als de geallieerden gebruik van psychologische oorlogvoering. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië lieten Duitse vluchtelingen zoals Thomas Mann via de radio boodschappen richten aan het Duitse volk, en aan het Russische front riepen leden van het Nationalkomitee Freies Deutschland met behulp van luidsprekers Wehrmachtsoldaten op om over te lopen.

Technieken die bij psychologische oorlogvoering worden toegepast zijn onder meer:

 • Het verspreiden van pamfletten met behulp van vliegtuigen, luchtballonnen of raketten;
 • Het uitzenden van berichten via de radio of door middel van luidsprekers;
 • Het verspreiden van informatie via weblogs en discussiefora.
US 1st Special Forces Command, een eenheid voor psychologische oorlogsvoering, plaatste een interessante en indrukwekkende video op Twitter, getiteld “Ghost in the Machine” met de volgende tweet:Wij geloven in geesten…
Doe jij dat?
👻👻👻
👇
PSYWARIn de video komt de boodschap naar voren:
👇👇👇”We kunnen misleiden, overhalen, beïnvloeden, veranderen… psywar.”👇👇👇
Voor wie de elitaire spelletjes nog niet door had..De mensheid ondergaat een tekstboek psychologische oorlogsvoering. De klassieke mindfuck. Ze onderschatten daarmee een heel groot deel van de wereldbevolking.
Griep19 politiek: Psychologische oorlogsvoering. Niet opgeven a.u.b.!

Tekst van een onbekende bron:
De grootste psychologische oorlogsvoering in de menselijke geschiedenis.
Realiseer je je wel hoeveel tijd, bronnen, geld en moeite ze hierin gestoken hebben?
Ze hebben geprobeerd je te manipuleren, te brainwashen en te dwingen.
Ze hebben geprobeerd je bang te maken.
Ze hebben geprobeerd je je schuldig te laten voelen.
Ze hebben geprobeerd je om te kopen met cadeautjes.
Ze hebben geprobeerd je te verwarren, je te laten twijfelen aan de realiteit en aan je geestelijke gezondheid.
Ze hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat je je principes liet varen, je moraal en je waarden.
Het is ze zelfs gelukt de mensen waar je van houdt en vrienden tegen je op te zetten.

Psychologische oorlogsvoering is gevaarlijke materie voor een democratie. Toch doen overheidsdiensten, ondernemingen en criminelen op grote schaal aan psychologische misleiding.
Door leugens verleid vertelt over de grootste misleidingsoperaties uit de geschiedenis tot nu: van het organiseren van een staatsgreep door überpropagandist Joseph Goebbels tot de kunst van virtuele verleiding. Peter Klerks laat zien hoe er met rubberen tanks en een sound system drie Duitse Wehrmachtdivisies op de vlucht werden gejaagd, hoe de CIA het feminisme op gang hielp en hoe er 96 boeven werden gevangen door een feest te organiseren. Puttend uit historische tot voor kort geheime bronnen, wetenschappelijk onderzoek en honderden vaak ontoegankelijke rapporten schetst Klerks een indringend beeld van misleidingstechnieken. De lezer wordt ingewijd in methoden als neuromarketing, militaire misleiding en propaganda.
Dit verontrustende boek schetst juridische en ethische dilemma’s, maar maakt in de eerste plaats verborgen kennis voor iedere lezer toegankelijk. Door leugens verleid daagt uit tot debat; kunt u het zich veroorloven stiekeme misleiding te negeren?
Peter Klerks (1958) studeerde politicologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op georganiseerde criminaliteit. Klerks was gemeenteraadslid in Amsterdam, werkt aan de Politieacademie en is raadadviseur bij het Openbaar Ministerie.

Nog even over de vlag… blauw-wit-rood

𝐖𝐢𝐞 𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐛𝐮𝐫𝐠𝐞𝐦𝐞𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫?
Gemeente Dalfsen: “Op veel plekken in de gemeente zijn protestvlaggen aan gemeentelijke eigendom gehangen. Dit is niet toegestaan (APV). Eigenaren van de vlaggen wordt verzocht deze te verwijderen. Binnenkort verwijdert de gemeente deze…”

Tijd om de GEMEENTES TE BELLEN !
Het word tijd dat iedereen zijn gemeente even een email stuurt of op belt of onder hun social media kanalen duidelijk maakt dat wij het er niet mee eens zijn.
Gemeentes lijken inmiddels aangestuurd te worden om de vreedzame protest vlaggen te moeten verwijderen.
De media is weer een campagne gestart en roept natuurlijk weer het hardst!
Laat de uitvoerders van dit werk heel duidelijk weten dat dit onacceptabel is, zowel bij de gemeente als langs de weg!
Zie jij iemand de vlaggen weg halen? SPREEK ZE AAN!
PS. Vele gemeentes hebben in de APV staan dat vlaggen indien ze geen gevaar opleveren of commerciële doeleinde hebben niet verboden zijn op openbare plaatsen en op, aan of boven wegen.
Landverraders (ook de uitvoerders) mogen best weten waar ze aan mee werken. Orders zijn orders gaat niet meer op!
Werk jij voor de gemeente? Weiger hier aan mee te doen!

Daar sta je dan als enige boer op de rotonde. Hoe vestig je dan de aandacht op je actie? Zo dus met hulp van de brandweer. Verzet Westland
Politiebureau Borculo

𝐖𝐨𝐞𝐧𝐬𝐝𝐚𝐠 𝟏𝟑 𝐣𝐮𝐥𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟐
𝐋𝐢𝐬𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐎𝐬𝐤𝐚𝐦 𝐨𝐧𝐭𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐨𝐩 𝐡𝐚𝐚𝐫 𝐛𝐨𝐞𝐫𝐛𝐞𝐰𝐮𝐬𝐭 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐧𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐥𝐤𝐯𝐞𝐞𝐡𝐨𝐮𝐝𝐞𝐫𝐢𝐣. 𝐎𝐬𝐤𝐚𝐦 𝐳𝐢𝐭 𝐛𝐢𝐣 𝐝𝐞 𝐑𝐚𝐛𝐨𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐑𝐚𝐚𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬𝐬𝐞𝐧.
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰𝐞𝐧/𝐟𝐢𝐥𝐦𝐞𝐧 𝐦𝐨𝐜𝐡𝐭 𝐞𝐧𝐤𝐞𝐥 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐝𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐚𝐭𝐬𝐨𝐦𝐫𝐨𝐞𝐩 𝐍𝐎𝐒.
𝐕𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐨𝐟𝐝𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐑𝐚𝐛𝐨𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐡𝐨𝐨𝐟𝐝𝐤𝐚𝐧𝐭𝐨𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐔𝐭𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭 𝐝𝐞 𝟏𝟕 𝐒𝐃𝐆’𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐞𝐧𝐢𝐠𝐝𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟑𝟎 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚.
𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨𝐛𝐞𝐞𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝟐𝟏 𝐣𝐮𝐧𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟐

𝐖𝐚𝐭 𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐋𝐢𝐬𝐚𝐧𝐧𝐞 𝐎𝐬𝐤𝐚𝐦 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝟏𝟕 𝐒𝐃𝐆’𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐞𝐧𝐢𝐠𝐝𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐞 𝐮𝐢𝐭𝐠𝐞𝐯𝐨𝐞𝐫𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐑𝐚𝐛𝐨𝐛𝐚𝐧𝐤?

Burgerarrest: Drag Queen story hour

08-jul-2022 filmpje via de link NIJMEGEN – Geen ‘Meester Bart’, maar gewoon Bart. Geen ‘jongens en meisjes’, maar ‘kinderen’. En: één wc-hokje voor alle leerlingen. De nieuwe basisschool De Verbinding in Nijmegen is genderneutraal. ,,Kinderen worden vaak té vroeg gedwongen een keuze te maken.”
Manon Prévoo is met ‘haar’ school aan de Steltsestraat in Nijmegen-Noord een van de eerste genderneutrale basisscholen in Nederland. ,,We willen af van dat jongensmeisjes-denken en we willen op geen enkele manier onze leerlingen stigmatiseren”, licht de directeur toe. Ja, als we er plasbakken zouden ophangen zou het niet meer genderneu­traal zijn, hè. Jongetjes kunnen ook zitten
SD𝐆𝟒 𝐤𝐰𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞𝐢𝐭𝐬𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐰𝐢𝐣𝐬 = 𝐢𝐧𝐝𝐨𝐜𝐭𝐫𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐒𝐃𝐆𝟓 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞
,,𝐖𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥𝐞𝐧 𝐚𝐟 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐭 𝐣𝐨𝐧𝐠𝐞𝐧𝐬𝐦𝐞𝐢𝐬𝐣𝐞𝐬-𝐝𝐞𝐧𝐤𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐠𝐞𝐞𝐧 𝐞𝐧𝐤𝐞𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐥𝐞𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐢𝐠𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞𝐧”, 𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐞.
𝐌𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐞́𝐯𝐨𝐨 𝐢𝐬 𝐦𝐞𝐭 ‘𝐡𝐚𝐚𝐫’ 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐭𝐬𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐚𝐭 𝐢𝐧 𝐍𝐢𝐣𝐦𝐞𝐠𝐞𝐧-𝐍𝐨𝐨𝐫𝐝 𝐞𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐧𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐬𝐬𝐜𝐡𝐨𝐥𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝.

BEWIJS: MISBRUIK EN KINDERLOKKERIJ ALS GEVOLG VAN HET “DRAG QUEEN STORY HOUR

04-jul-2022 Opvallende Channel 4 kijkers gillen van schrik om wat drag queen doet op de achtergrond van Joe Lycett’s Big Pride Party
DIE afstemden op Joe Lycett’s Big Pride Party werden met open mond achtergelaten nadat een drag queen live in de uitzending snoof wat op drugs leek.
Channel 4 markeerde 50 jaar pride in het Verenigd Koninkrijk met een groot queer feest in Joe’s geboortestad Birmingham.
Tijdens het twee uur durende spektakel, dat ook een lesbisch aanzoek bevatte, zagen de oplettende kijkers dat entertainer Fatt Butcher iets niet pluis vond.
Met een klein flesje poppers in de hand zagen de kijkers hoe Butcher de legale roes inhaleerde.
Natuurlijk werd het internet gek van het moment, en later bevestigde de artistiek directeur de gebeurtenissen op sociale media.
Op Instagram schreef Fatt Butcher – wiens echte naam Adam Carver is -: “Mam, ik heb net live poppers gerookt op Channel 4.”
26 juni 2019 UK: Drag Queen opgepakt als pedofiel in undercover actie Courtney Kirchoff
Misschien wordt het volgende nu beschouwd als “haatspraak”, maar we moeten niet verbaasd zijn (en dat zijn we ook niet) als een volwassen man die klaarkomt door zich als vrouw te verkleden, zich ook bezighoudt met twijfelachtig seksueel gedrag met mensen die niet altijd volwassen zijn. Zo was het ook met deze lelijke dudette, die werd opgepakt als een zieke-pervert die een vader en zijn twee kinderen wilde naaien. Ja, deze zieke wilde zichzelf deel maken van een seksuele pindakaas en jam sandwich. Maar het was allemaal maar een politie plagerijtje. Van de Daily Mail:
Robert Clothier, 37, die ook bekend staat onder de naam Lady James, kwam opdagen voor een liaison met ‘Mark’ en zijn acht- en elfjarigen, maar het was een valstrik van de politie.
Clothier werd gearresteerd op het treinstation van Wimbledon in Zuidwest-Londen met een doos glow-in-the-dark condooms met chocoladesmaak en roze kinderondergoed van Primark.
Hij had ook een paasei voor elk kind, hartvormige haarbanden en een Lego-speelgoed, hoorde Southwark Crown Court.
Lady James wilde de kinderen tenminste eerst plezieren met een beetje eerbetoon aan hun kinderlijke onschuld met Lego en snoep. Vlak voordat hij zijn tallywhacker in hun kleine lichaamsspleten schoof. Ja, ik weet dat het grof gezegd is, maar wat moest deze freak anders met de kinderen doen terwijl hun papa toekeek nadat hij geploft was?
Dezelfde pedo schepte in 2001 op bij een andere pride parade, over zijn pedo zijn.
Ik zweet als een pedofiel in Mothercare, het is hier zo heet’, zei hij tegen het publiek tijdens zijn travestietenoptreden.
LOL! Snap je het? Hij maakt een grapje over het verkrachten van kinderen. HAHAHAHAHA.
Toen de politie zijn huis binnenviel, vonden ze een heleboel kinderporno, waaronder cartooneske afbeeldingen van vaders die hun zonen molesteren. Maar Lady James had tenminste een voorraad condooms ingeslagen om veilige seks te kunnen hebben met een vader en twee kinderen. Hij gaf ook toe dat hij wilde dat de relatie zou voortduren en niet eenmalig zou zijn. Is toewijding niet mooi?
Ondanks dit alles veroordeelde de Britse rechtbank hem tot 26 maanden cel. Omdat hij geen kinderen had verkracht tot hij gepakt werd voor het plannen van een verkrachting. Dus zie je, hij is een goed mens die alleen maar handelde naar een lang gedroomde fantasie. We moeten deze mensen een tweede kans geven. Kinderen willen verkrachten is niet zo erg als het bezitten van een botermes. Of een verkeerd geslachtskenmerk!
Misschien ontmoet Lady James een aardige man in de gevangenis. Een vriendelijke man die Lady James laat zien hoe pedofielen echt behandeld moeten worden.
01-aug-2013 Brighton: pedofiel die als travestiet werkte 26 maanden celstraf
Een pedofiel die als travestiet werkte in Brighton, is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het regelen van seks met een vader en zijn twee jonge kinderen in Wimbledon, Zuid-West Londen.
Robert Clothier, van Windlesham Road in Brighton, werd op 26 maart voor het treinstation van Wimbledon gearresteerd toen hij aankwam om de twee kinderen van 8 en 11 jaar en hun vader “Mark” te ontmoeten, van wie hij dacht dat ze het zouden zijn.
In plaats daarvan werd hij door de politie opgewacht in het kader van een steekoperatie en gearresteerd.
De 37-jarige, bekend als Lady James, maakte vele jaren deel uit van de dragscene van Brighton en was tussen 2009 en 2011 gastheer van de cabarettent op Brighton Pride.
Clothier heeft bekend dat hij een seksueel misdrijf tegen kinderen heeft georganiseerd of gefaciliteerd, dat hij onfatsoenlijke beelden van kinderen heeft gemaakt, dat hij beelden van kinderen heeft verspreid en dat hij verboden beelden van kinderen in zijn bezit heeft.
Hij werd woensdag in Southwark Crown Court veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden, een boete van 120 pond en een opname in het register van zedendelinquenten voor een periode van 10 jaar.
Rechter Deborah Taylor zei: “Uit de chatroom-logs blijkt duidelijk dat u interesse toonde in seksuele handelingen met de kinderen.
“U regelde een ontmoeting met Mark, waarbij u zei bescherming mee te nemen, waaronder condooms die naar chocolade smaakten en opgloeiden in het donker.
“U kocht ook ondergoed voor de dochter, van wie u dacht dat ze 11 was, en andere cadeautjes om uzelf acceptabeler te maken voor de kinderen.
“Ik houd er rekening mee dat u van goed zedelijk gedrag bent en alles wijst erop dat u zich niet eerder met dit soort misdrijven hebt ingelaten.
“Maar dit zijn ernstige misdrijven die door de rechtbank zeer serieus worden genomen.
Woedende ouders bekritiseren basisschool nadat drag queen ‘Flowjob’, die seksueel getinte berichten deelt op sociale media, leerlingen van nog maar vier jaar voorleest tijdens LGBT-maand evenement dat wordt bijgewoond door MSP Mhairi Black
Drag queen FlowJob was uitgenodigd in Glencoats Primary in Paisley, Renfrewshire De volwassen entertainer sprak met leerlingen over de beruchte Section 28 Act Ingevoerd door Margaret Thatcher om 'bevordering van homoseksualiteit' op scholen te verbieden. Het evenement werd bijgewoond door Renfrewshire MSP Mhairi Black, activiste voor LGBTQ-rechten Ouders en critici hebben het besluit bekritiseerd vanwege expliciete foto's op sociale media Maar Renfrewshire MSP Mhairi Black zei dat de reactie duidelijk 'homofobie' was
Het besluit om een drag queen uit te nodigen om te spreken op een Schotse basisschool heeft geleid tot een woedeaanval van ouders nadat seksueel expliciete sociale media berichten werden gevonden op de online profielen van de performer.
Drag queen FlowJob was vorige week uitgenodigd in Glencoats Primary in Paisley, Renfrewshire, om met leerlingen te spreken over de beruchte Section 28 Act, die later werd ingetrokken.
Gebruik deze link voor meer beeldmateriaal https://www.dailymail.co.uk/news/article-8038669/Furious-parents-slam-primary-school-drag-queen-Flowjob-read-pupils-young-four.html
29-mrt2019 Gepensioneerde travestiet, 75, gearresteerd voor moord na dodelijke steekpartij op man die hem uitschelden voor homo en ‘hoer’
Een gepensioneerde drag queen zou dinsdag een man hebben vermoord die hem beledigde Edward Miller, 75 jaar, wordt beschuldigd van moord en vrijwillige doodslag na het neersteken van Carlos Johnson, 64 jaar, in Indiana. Miller zei dat hij met Johnson had gedronken en hem had verteld dat hij vroeger een travestiet was geweest De mannen kregen vervolgens ruzie en Johnson noemde Miller een homofiele scheldnaam en een 'hoer' Miller vertelde agenten dat ze beiden naar messen grepen en Johnson werd neergestoken
Een gepensioneerde drag queen heeft een man die hem zou hebben beledigd met een homoseksuele scheldwoord tijdens een geschil in Indiana dodelijk gestoken.
Edward Miller, 75, wordt beschuldigd van een telling van moord en een telling van vrijwillige doodslag na het neersteken van Carlos Johnson, 64, op dinsdag.
Agenten volgden een spoor van bloed uit een gang en vonden Miller, die werd gearresteerd
gebruik deze link voor meer info https://www.dailymail.co.uk/news/article-6865147/Retired-drag-queen-75-arrested-murder-fatally-stabbing-man-called-gay-slur.html
Franse voormalige travestiet gearresteerd wegens moord op 18 mannen.
Een 68-jarige voormalige travestiet cabaretier wordt in het oosten van Frankrijk ondervraagd over de moorden op 18 mensen, voornamelijk homoseksuele mannen, in 20 jaar tijd.
Als Nicolas Panard schuldig wordt bevonden aan alle moorden, zou hij een van de meest productieve seriemoordenaars in de Franse geschiedenis zijn. Maar de Franse autoriteiten zeiden dat hij op dit moment wordt ondervraagd over zes moorden, gepleegd tussen 1983 en 2000.
M. Panard en een vroegere minnaar, een vermoedelijke medeplichtige in sommige van de misdaden, hebben de beschuldigingen ontkend. De heer Panard werd dinsdag bij dageraad gearresteerd in zijn woning in Mulhouse, vlakbij de Frans-Zwitserse grens.
Volgens plaatselijke kranten wordt hij ervan verdacht betrokken te zijn bij in totaal 11 moorden in de Elzas, vier in de Franche-Comté in Oost-Frankrijk en drie in de omgeving van Parijs in de periode 1980-2002. In bijna alle gevallen waren de slachtoffers homoseksuele mannen die gewelddadige slagen op het hoofd kregen en tientallen keren werden gestoken.
Jean-Marc Gervason, de plaatsvervangend officier van justitie in Montbéliard, bij Mulhouse, verklaarde dat het onderzoek beperkt is tot zes moorden. Verbanden met de andere 12 onopgeloste moorden waren “voorbarig”.
M. De arrestatie van de heer Panard volgt op een twee jaar durend onderzoek door een politieagent in Montbéliar, die bij het zoeken in een computergegevensbank naar informatie over een ander misdrijf verbluffende overeenkomsten ontdekte tussen een reeks onopgeloste moorden. De agent merkte ook op dat de naam van de heer Panard naar voren kwam als een vriend of medewerker die gedurende vele jaren met verschillende van de slachtoffers verbonden was. M. Panard heeft verschillende veroordelingen voor inbraak. Hij bezocht vaak homobars en werkte toen hij jonger was als travestiet in clubs in de Elzas en Duitsland. Zijn vermeende medeplichtige en vroegere minnaar, Slim Fezzani, 43, zit al een straf van 20 jaar uit voor de moord op een homoseksuele verzekeringsagent in Riedis-heim, Elzas, in 1999.
Volgens de krant L’Alsace werden alle slachtoffers gedood met een harde slag op het hoofd en daarna vele malen gestoken. Hun gezichten waren bedekt, maar hun lichamen waren gedeeltelijk ontkleed.
Een tiental andere mensen die banden hadden met M. Panard zijn ook gearresteerd. Vijf van hen worden nog ondervraagd.
Veel van de dossiers over de moorden waren gesloten wegens gebrek aan sluitend bewijs. De naamloze politieman in Montbéliard had een nieuwe politiedatabank gecontroleerd, Salvac (Système d’analyse des liens de la violence associée au crime), die in 2002 is opgezet met technologie die door de Canadese politie is ontwikkeld.
Het onderzoek van de Franse politie werd vaak bemoeilijkt doordat de lokale diensten geen informatie uitwisselden en er geen centrale geautomatiseerde bron van informatie over vroegere of onopgeloste misdrijven bestond.
Mulhouse was ook de thuisbasis van een andere seriemoordenaar, die vorig jaar werd gearresteerd. Yvan Keller beweerde dat hij sinds 1989 150 mensen – vooral oudere vrouwen – had vermoord in het oosten van Frankrijk. Hij pleegde zelfmoord in hechtenis. De politie denkt dat hij ten minste 25 mensen heeft vermoord.
De ergste seriemoordenaar in de recente Franse justitiële geschiedenis is Marcel Petiot, die in 1946 werd geguillotineerd na 63 moorden te hebben bekend. Francis Heaulme, 48 jaar, zit levenslang uit voor 20 moorden tussen 1984 en 1992 en wordt nog vervolgd voor twee andere
Drag queen gearresteerd op beschuldiging van kinderporno
Dit was het onvermijdelijke eindpunt van al deze LGBT onzin, nietwaar? We hebben gewezen op het gevaar van homo’s in de buurt van kinderen. Moeders wisten dat dit zou gebeuren. We hebben de weerstand hier in het Verenigd Koninkrijk geleid en zijn uitgemaakt voor dwepers.
Drag queen die danste voor kinderen aangeklaagd voor 25 gevallen van kinderpornografie
Brice Patric Ryschon Williams, die zich identificeert als een “genderqueer maatschappelijk werker”, is een bekende LGBT-activist.
(LifeSiteNews) – In 2019 gaf de openbare bibliotheek van Houston toe dat een geregistreerde pedofiele zedendelinquent kinderen had voorgelezen als onderdeel van hun Drag Queen Storytime programma. In 2020 tweette de Britse Drag Queen Storytime de pedofiele slogan “Liefde kent geen leeftijd.” In 2021 werd een sponsor van Drag Queen Storytime in Milwaukee gearresteerd op beschuldiging van kinderporno. En dit jaar werd een drag queen uit Pennsylvania, Brice Patric Ryschon Williams, die expliciet voor kinderen heeft gedanst, aangeklaagd voor 25 aanklachten van kinderpornografie in Pennsylvania. Williams identificeert zich als een “genderqueer maatschappelijk werker” en is een bekende LGBT-activist.
Williams’ huis werd op 23 juni binnengevallen nadat het National Center for Missing and Exploited Children in mei een tip had gestuurd naar de afdeling kinderporno van het Pennsylvania Office of Attorney General, die hen erop attent maakte dat 76 bestanden met kinderporno op een Dropbox-account waren gezet onder de naam “Anastasia Diamond”, Williams’ naam als drag queen. De huiszoeking bij Williams bevestigde ten minste 25 kinderpornobestanden in zijn slaapkamer, en Williams is aangeklaagd voor zowel 25 aanklachten van kinderpornografie als 18 aanklachten van “crimineel gebruik van een communicatiefaciliteit”, met een borgtocht van $ 100.000 die Williams niet kan betalen.
Dit rapport komt te midden van een verhit debat over de seksualisering van kinderen (waar we in deze ruimte uitgebreid bij stil hebben gestaan). Sommigen denken dat het hele debat een fictief cultuuroorlogsverhaal is dat mensen hebben verzonnen om woedeaanvallen te krijgen – maar er zijn echt mensen die expliciete travestieprogramma’s voor kinderen verdedigen. Kijk maar eens naar deze recente column in de Washington Post, die een oefening in gaslighting is als ik er ooit een heb gelezen:
Voorstanders van recente onderwijswetten, bij critici bekend als “zeg geen homo”-wetgeving, beweerden dat hun probleem niet lag bij LGBTQ-mensen. Het ging om ouderlijke rechten en ouders die wilden controleren wat hun jonge kinderen op openbare scholen werd geleerd. Maar ouderlijke rechten zijn hier niet aan de orde. Niemand dwingt een ouder om zijn kind mee te nemen naar een Drag Queen Story Hour. De kinderen die wel gaan, worden niet
Een voormalige Arizona middelbare school counselor – die eerder hielp studenten organiseren van een drag show – is gearresteerd en beschuldigd van het hebben van seks met een 15-jarig meisje, volgens de politie.
De Tucson Police Department’s Child Sexual Assault Unit kreeg een melding van een ongepaste relatie tussen Zobella Brazil Vinik, 29, en een 15-jarige studente op Tucson High Magnet School. Vinik was op dat moment een begeleider op de Tucson High Magnet School. De autoriteiten startten op 3 mei een onderzoek naar de beschuldigingen.
“Op 4 mei 2022 informeerden detectives van de Tucson Police Department Sexual Assault Unit de administratie van Tucson High Magnet School over een lopend onderzoek naar een van haar begeleiders, Zobella Brazil Vinik,” las een verklaring van Tucson Unified School District Superintendent Dr. Gabriel Trujillo. “De administratie werd op de hoogte gebracht van een vermeende ongepaste relatie tussen de adviseur en een 15-jarige student van Tucson High.”
Op 5 mei zette het schooldistrict Vinik op non-actief en startte een eigen onderzoek. Op dezelfde dag nam Vinik ontslag als raadsvrouw en is niet langer een werknemer van het Tucson Unified School District.
Tweede ‘Drag Queen Story Hour’-lezer in Houston ontmaskerd als veroordeelde pedofiele zedendelinquent
De Houston, Texas groep bekend als de Houston MassResistance activisten hebben een tweede “drag queen” ontmaskerd als een veroordeelde kindermisbruiker, die betrokken was bij het voorlezen van verhaaltjes aan kinderen in een plaatselijke bibliotheek.
LifeSite News meldt dat de man in 2004 werd veroordeeld voor meerdere seksuele aanrandingen van vier jonge kinderen (4, 5, 6 en 8 jaar oud). Hij werd opgesloten en staat te boek als een “hoog-risico zedendelinquent”.
De man maakte deel uit van een lokale drag queen groep genaamd de “Space City Sisters” die door de Houston Public Library waren uitgenodigd om verhaaltjes voor te lezen aan kleine kinderen tijdens een evenement dat werd gepromoot als “Drag Queen Story Hour”. De veroordeelde zedendelinquent diende als groeter voor het evenement, volgens LifeSite News. De activisten ontdekten ook dat de man had gewerkt als transseksuele prostituee en als pornoacteur.