Categorie archief: Wereld

40 goed bewaarde geheimen die alle slaven zouden moeten weten…

1) De Revolutionaire Oorlog was bedrog. De “Verenigde Staten” verklaarden zich niet echt onafhankelijk van Groot Brittannië of de Koning.

2) Amerika is een Britse kolonie. (“DE VERENIGDE STATEN IS EEN CORPORATIE, GEEN LAND… MASSA, DIE BESTOND VOOR DE
REVOLUTIONAIRE OORLOG.” [Informatie gehaald uit de statuten, 20 oktober 1774]. [“DE BRITSE TROEPEN VERTREKKEN NIET…
VERTREKKEN TOT 1796.” – Respublica v. Sweers 1 Dallas 43, Treaty of Commerce 8 Stat 116, The Society for Propagating the Gospel, &c. V. New Haven 8 Wheat 464, Treaty of Peace 8 Stat 80, IRS Publication 6209).

3) De Koning van Engeland financierde beide zijden van de Revolutionaire oorlog. (Verdrag van Versailles 16 juli 1782,
Vredesverdrag 8 Stat 80.)

4) De gouden rand (symbool van Royalty), die is aan de rand van elke Amerikaanse vlag hangt in… elke rechtszaal in Amerika, symboliseert Amerika. dat tot op de dag van vandaag, geregeerd wordt door Groot Brittannië. Internationale Maritieme Admiraliteitswetgeving.1.

5) Er zijn geen gerechtshoven in Amerika en er zijn er geen… sinds 1789. Rechters handhaven geen Statuten en Codes. Uitvoerende bestuurders handhaven Statuten en Codes. (FRC v. GE 281 US 464, Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)

6) Er zijn geen rechters meer in Amerika sinds 1789 Er zijn alleen bewindvoerders geweest. (FRC v. GE 281 US 464, Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)

7) De machtigste rechtbank in Amerika is niet het United States Supreme Court, maar de Supreme Court van Pennsylvania. (42 Pa.C.S.A. 502)

8) Als je meerderjarig bent en een advocaat in de arm neemt… uw verdediging, wordt u automatisch verondersteld, door de… een mentaal incompetente voogd van de rechtbank.., en kunt u daarom voor onbepaalde tijd worden opgesloten in een… psychiatrische inrichting van de rechtbank.

9) U kunt de Amerikaanse grondwet niet gebruiken om uzelf te verdedigen…omdat je er geen partij in bent. (Padelford Fay & Co. v. The Mayor and Alderman of The City of Savannah 14 Georgia 438, 520.) 2.

10) “The People” omvat niet u en mij. (Barron v. Mayor & CitCouncil of Baltimore, 32 U.S. 243)

11) U bezit geen eigendom. Lees de akte van het waarvan u denkt dat het van u is. U staat vermeld als huurder. Wettelijk gezien, verwijst de term menselijk “wezen” naar een dier dat zich voordoet als een mens, zoals een slaaf. Volgens de wet kunnen slaven geen eigendom bezitten. (Senaat Document 43, 73e Congres 1e Zitting.)

12) Wij zijn slaven en bezitten niets, zelfs niet… zelfs niet wat we denken dat onze kinderen zijn. Lees je geboorte certificaat. Je moeder staat vermeld als informant. (Tillman v. Roberts 108 So. 62, Van Koten v. Van
Koten 154 N.E. 146, Senaat Document 43 & 73e Congres 1e Zitting, Wynehammer v. People 13 N.Y. REP 378, 481.)

13) Militair dictator George Washington verdeelde de Staten (Estates) in Districten gebaseerd op de rituele praktijk van het verdelen van vrijmetselaarspleinen. Deze is waarom, zelfs vandaag de dag, zoveel steden zijn gebouwd op ‘het plein’. Amerika is echt “het land van de vrijen”, Vrijmetselaars, bedoel ik. (Messages and papers of the
Presidents, Vol. 1, pg 99. Websters 1828 woordenboek voor…
definitie van Estate.) 3.

14) Naast de obsessie met vrijmetselaarsrituelen, symbolen en architectuur, zijn de “Verenigde Staten” het… het eerste “land”, vanaf het allereerste begin. opgemeten en gebouwd volgens Vrijmetselaars ritueel… en specificaties.

15) De Verenigde Staten hebben geen werknemers, omdat er geen Verenigde Staten meer zijn. Geen reorganisatie. (Executive Order 12803) Doe niet je voordoen als een van zijn schuldeisers of aandeelhouders of… je gaat naar de gevangenis. (18 U.S.C. 914)

16) Vóór “911” en “Pearl Harbor”, was de “Boston Tea Party’ de eerste ‘false-flag’ operatie… om verdere vijandigheden te bevorderen tegen de inheemse… stammen van Noord Amerika.

17) De oorzaken van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.., en de Depressie, waren volledig frauduleus. De Verenigde Staten verstrekten leningen aan andere landen over de hele wereld tijdens de Depressie. In de vroege 1930, de bouw van de Duitse infrastructuur, spoorwegen, leger, en de financiering van de Nazi Partij… gefinancierd door de “Verenigde Staten”, inclusief… diverse andere Amerikaanse bedrijven en particuliere Amerikaanse investeerders, namelijk Prescott Bush, de grootvader van George W. Bush. 4.
Merk op dat Zwitserland nooit betrokken is bij deze fiasco’s, omdat de “Bank of International Settlements” is gevestigd in Zürich.

18) De etymologie achter wat wij, tegenwoordig in het westen.., een onschuldig gewone, internationaal verspreide bankpraktijk genaamd…
is bekend in vrijwel elke heilige tekst… over de hele wereld, inclusief de Bijbel, bekend als “woeker”. Woeker is over het algemeen gecategoriseerd als een roofzuchtige daad, of “azen op degenen die het meest kwetsbaar zijn”. Mensen binnen de bank- en kredietsector, echter… verwijzen naar deze praktijk als het schrijven van een lening of…
hypotheek. Het woord “hypotheek” komt van het Latijnse voegwoord ‘morte-gage’, wat in het Engels letterlijk… “doodsgreep” betekent.

19) De Federal Reserve is nooit wettelijk geratificeerd… de vloer van het huis en de senaat, en is geen… overheidsinstelling. Het is een privé piramide… die wordt uitgevoerd tegen Amerikanen, door een zeer…
onethische groep wereldbankiers, zoals J.P. Morgan, Paul Warburg, en J.D. Rockefeller.

20) De Internal Revenue Service is geen Amerikaanse…overheidsinstelling, maar een instelling van het Internationaal Monetair Fonds, aka het IMF. 5. De IRS is bedacht, door bankiers, om nationale schulden… die zij, de bankiers, zelf creëerden door… de financieringskosten van WO I en WO II enorm op te blazen, die zij, diezelfde bankiers, in de eerste plaats… De belastingdienst begon toen met het innen van de inkomstenbelasting, direct opgelegd aan het Amerikaanse volk, als een middel… om een archaïsch klassensysteem in stand te houden… bekend als ‘horigheid’, of slavernij. Behalve dat de belasting… nooit wettelijk geratificeerd, is het een directe, niet-verdeelde belasting op de arbeid van de gemiddelde Amerikaanse…
werknemer, en dus, volgens de grondwet, niet eens een legale belasting. (Diversified Metal Products v. IRS et al. CV-93-405E-EJE U.S.D.C.D.I., Public Law 94-564, Senate Report 94- 1148, Reorganization Plan No. 26, Public Law102 391.)

21) Het 1040 belastingformulier is letterlijk “een vorm van eerbetoon aan Groot-Brittannië. (IRS publicatie 6209)

22) Het IMF is een agentschap van de VN. (Blacks Law Dictionary 6th Ed. Pg.816)

23) De VS hebben sinds 1921 geen schatkist meer. (41 Stat. Ch.214 pg. 654)6.

24) De Amerikaanse schatkist is nu het IMF. (Presidentiële Documents Volume 29 No.4 pg. 113, 22 U.S.C. 285- 288)

25) NSA, FCC, CIA, FAA, FBI, IRS, en alle andere… “alfabet” organisaties, maakten nooit deel uit van de “United States Government”, ook al had de VS… aandelen had in de verschillende agentschappen. (U.S. V. Strang , 254 US 491, Lewis v. US, 680 F.2d, 1239).

26) De VN geeft via het IMF sofi-nummers uit. nummers uit. De aanvraag voor een sofinummer Nummer is het SS5-formulier. Het Department of the Financiën (IMF) geeft de SS5 uit, niet de Social Security Administratie. De nieuwe SS5 formulieren vermelden niet wie of wat ze uitgeeft. Op de eerdere SS5 formulieren staat dat het formulieren van het Ministerie van Financiën zijn. U U kunt een kopie krijgen van de SS5 die u heeft ingevuld door een formulier SSA-L996 te sturen naar de SS administratie. (20 CFR hoofdstuk 111, subdeel B 422.103 (b) (2) Lees de
citaten hierboven)

27) Volgens de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), moet u een sofi-nummer hebben. nummer hebben. (House Report 103-826) 7.

28) Sociale Zekerheid is geen verzekering of een contract, noch is geen trustfonds. (Helvering v. Davis 301 US 619, Steward Co. V. Davis 301 US 548.)

29) Uw sociale zekerheid komt rechtstreeks van het IMF, een agentschap van de VN. (Kijk ernaar als u er een ontvangt. Er zou linksboven moeten staan United States Treasury.)

30) Het is niet de taak van de politie om u te beschermen. Hun taak is het beschermen van de “Corporation” en het arresteren van… codebrekers te arresteren. (Sapp v. Tallahassee, 348 So. 2nd. 363, Reiff v. City of Philadelphia, 477 F.Supp. 1262, Lynch v. N.C. Dept of Justice 376 S.E. 2nd. 247.)

31) Alles in de “Verenigde Staten” is te koop: wegen, bruggen, scholen, ziekenhuizen, water, gevangenissen, vliegvelden, enz. Wie heeft Klamath Lake gekocht? Heeft iemand dat gecontroleerd? (Executive Order 12803.)

32) De VN heeft de operaties van de regering van de Verenigde Amerikaanse regering voor meer dan 50 jaar, en nu… bezit elke man, vrouw en kind in Amerika. De VN bezit ook al het land van Amerika in Fee Simple. 8.

33) New York City is gedefinieerd in de Federale de Verenigde Naties, daarom verklaarde Rudolph Gulliani op C-Span verklaarde dat – “New York New York is de hoofdstad van de wereld”. Hij had gelijk. Voor
een keer, vertelde hij de waarheid. New York City/De VN is de hoofdstad/regering (bestuursorgaan) van de N.W.O. (20 CFR hoofdstuk 111, subdeel B 422.103 (b) (2) (2)

34) Net als Vaticaanstad en het financiële district van Londen, is Washington D.C. een soevereine stadstaat, met een eigen grondwet en vlag. De vlag toont drie sterren, één voor elke stadstaat, waarbij Washington Washington D.C. vertegenwoordigt het ‘nieuwe wereld leger’; Londen… het ‘nieuwe wereld monetaire systeem’, en… het Vaticaan voor de “nieuwe wereldreligie”.

35) Groot-Brittannië is eigendom van het Vaticaan. In feite beweert de
Paus beweert de hele planeet te bezitten via de wetten… van verovering en ontdekking. (Verdrag van 1213) (Pauselijke Bulls van 1455 en 1493)

36) Een paus kan elke wet in de Verenigde Staten afschaffen. De wetten van de Paus zijn verplicht voor iedereen. Door de geschiedenis heen, oud en modern, hebben pausen… de slavernij en genocide van miljoenen bevolen. (Elementen van Kerkelijk Recht, Vol. 1, 53 – 54) 9. (Bened. XVI., De Syn. Dioec, lib, ix., ci. vii., n. 4. Prati, 1944) ( Syllabus, prop. 28, 29, 44)

37) Op 7 juli 2009 heeft paus Benedictus XVI een encycliek, het meest gezaghebbende document dat een Paus kan uitvaardigen, waarin wordt opgeroepen tot de oprichting van een “politieke wereldautoriteit”. Met andere woorden, een “Nieuwe Wereld Orde”.

38) Woensdag 21 mei 2008, woonden Barack Obama en Hillary Clinton in het geheim een besloten jaarlijkse… met ongeveer 130 van ’s werelds meest verraderlijk tirannieke machtsbeluste elite, bekend als de Bilderberg Groep.

39) Iedere Amerikaanse man, vrouw en kind wordt vastgehouden als
“menselijk onderpand”. Onze geboorteakte vertegenwoordigt ieder van ons als een levende voorraad, of “live-stock”, om te worden te verhandelen op de wereldmarkt via de FTC (Federal (Federal Trade Commission), het IMF, en de oudste… van oplichting, bekend, gedurende het laatste millennium, aan… elk onderdrukt land ter wereld, als…
Bank en Lening Industrie’ (de Wereldbank), met… de waarde van elke persoon berekend op een gemiddelde levensduur… schatting van inkomsten gegenereerd via belastingen. (Executive Order 13037)
10.

40) Het goede nieuws is, dat onder het vennootschapsrecht, de Amerikaanse mensen niet hoeven te voldoen aan hun fictieve… verplichtingen. We kunnen elke fictieve verplichting nakomen… met die van een ander. Omdat de overheid en verschillende… agentschappen/bedrijven niet direct kunnen communiceren met een…
levende, ademende persoon (ze moeten je aanspreken met hoofdletters), zijn we niet… verplicht hen te antwoorden. Gewoon vergeet niet, dat wij degenen zijn die gaven en blijven geven… overheid, bedrijven en religieuze reuzen hun… hun macht en controle, daarom, als we verenigd zouden zijn… en resoluut zijn in onze reden en doel, bijvoorbeeld…
collectieve weigering om deel te nemen, door: a) boycot van… bedrijfsuitbuiting en overheidsbelasting via… “ruilhandel” tussen onszelf en kleinere, lokale… bedrijven, terwijl we tuinieren en boeren waar mogelijk; b) thuisbevallingen zonder… zonder onze kinderen te ‘labelen’ met certificaten, sofi-nummers of gevaarlijke en onnodige medicatie;
c) onze kinderen thuis te onderwijzen, in plaats van ze over te dragen
aan de staatsinstelling voor indoctrinatie, onnodige en gevaarlijke medicatie, achteruitgang in moraal, ethiek en blootstelling aan de…
besmettelijke plaag van cynisme; d) zich afkeren van televisie/Hollywood, ten gunste van lezen, schrijven en… met elkaar spreken om de waarheid te delen, reden, en wijsheid, zodat we “wakker” kunnen worden en de overheid, de main-stream media… propaganda, 11.
en de grote georganiseerde religie uit ons leven laten, waar ze thuishoren. kunnen we dan beginnen te zien wat er is.., en altijd zo vakkundig verborgen is geweest, d.w.z. op elk moment… op elk moment van onze collectieve keuze, kunnen we, door… deze en andere middelen, datgene terugnemen (onze door God gegeven, onvervreemdbare, soevereine Rechten), die zo lang… slim gemanipuleerd en geduldig…
van ons is weg geconditioneerd.

OPMERKING: Ontdek hoe u uzelf kunt beschermen via deze link –
http://www.scribd.com/doc/13350740/Redemption-Manual

East Palestine, Ohio, ernstig chemisch trein ongeval.

In East Palestine, Ohio, heeft zich een ernstig chemisch ongeval voorgedaan. Een trein met gevaarlijke stoffen (polyvinylchloride en andere chemicaliën) ontspoorde en explodeerde. Plaatselijke dieren sterven en verslaggevers die het verhaal proberen te verslaan worden gearresteerd.

Terwijl ze iedereen op UFO’s laten jagen, verbergen ze het feit dat Ohio een Tsjernobyl-achtige ramp meemaakt nadat een treinontsporing giftige kankerverwekkende stoffen heeft vrijgelaten in een van de meest vruchtbare gebieden van Amerika.
Ohio ontsporing toen lokale ambtenaren de vijf treinwagons met vinylchloride en andere giftige kankerverwekkende chemicaliën “strategisch tot ontploffing brachten” en in de lucht lieten ontsnappen.
Mensen in het gebied hebben de dood van kippen, vissen en andere dieren gemeld. Een bewoner “liet zijn 2-jarige gezonde hond uit om naar het toilet te gaan, en de hond kwam nooit meer binnen. Hij lag dood in de tuin.” ⛓ (https://cen.acs.org/safety/Safety-questions-remain-Ohio-train/101/i6)
In East Palestine, Ohio, heeft zich een ernstig chemisch ongeval voorgedaan. Een trein met gevaarlijke stoffen (polyvinylchloride en andere chemicaliën) ontspoorde en explodeerde. Plaatselijke dieren sterven en verslaggevers die het verhaal proberen te verslaan worden gearresteerd.
Mensen beginnen ziek te worden in East Palestine, Ohio.
Kanker veroorzakende chemische stof, vinyl chloride heeft veel water en vee besmet.
Hij zegt: “We worden aangevallen door onze politici.”
Goede video over de treinontsporing/brand in East Palestine, Ohio en waartoe dit in de toekomst kan leiden.
ze houden de boel in de doofpot.
Beelden op de grond uit East Palestine, Ohio, VS (10 februari 2023) na de verbranding van de uiterst gevaarlijke chemische stof Vinyl Chloride die bij een treinontsporing vrijkwam (volumewaarschuwing – de man is begrijpelijkerwijs erg pissig).
East Palestine, Ohio, Trein ontsporing.
Biologische oorlogsvoering?

Het feit dat de ontsporing en explosie van de vinylchloridetrein in East Palestine, Ohio, niet van muur tot muur wordt verslagen, is krankzinnig.
Een hele stad kan niet naar huis omdat het water vervuild is, vee/gewassen zijn vernietigd, en verslaggevers worden gearresteerd.
Als je er niets over hoort op (((mainstream nieuwsbronnen,)) is dat omdat ze niet willen dat je er iets over hoort.

NewsNation spreekt met Erin Brockovich
Het klopt. Het is een algemeen bedrijfsmodel. Winst boven mensen.
De reguliere media wil niet praten over de ramp die gaande is in Ohio?
Ken je iemand die daar woont?
“Minder dan een week geleden verongelukte een trein met zeer brandbare kankerverwekkende chemicaliën in Ohio” …. Klinkt alsof het allemaal gepland was.
Volgens mij zijn de mensen chemisch aangevallen. De regering gebruikt biochemische wapens op onschuldige burgers.
Waarom zou de overheid de mensen vertellen dat het veilig is om terug te gaan naar hun huizen? ????. Het water is vervuild, de lucht is vervuild, de grond is vervuild. De vissen en dieren sterven. Mannen, vrouwen en kinderen worden ziek.
Ontvolkingstactieken op zijn best.

24 September, a day you will remember

🇩🇪 Friedrich Merz, Duits parlementslid zegt: 24 september 2022 zal iedereen zich herinneren 👀
“Beste collega’s, deze 24 september 2022 wordt een dag die in onze herinnering zal blijven als een dag waarop we zullen zeggen: ik weet nog precies waar ik was.”

Alles is mogelijk hè, maar dit is toch ook wel een opvallende toevalligheid

ER GEBEURT IETS VREEMDS IN DENVER

Ze delen gratis rugzakken uit en zeggen dat ze zich moeten voorbereiden op een ramp? Wat verwachten ze op 24 september?
Een valse vlag gebeurtenis?

Keith Jeffers
Vrijwilligers gezocht als ACTOREN voor een grootschalige oefening op zaterdagochtend 24 september.

Jefferson County Emergency Management en LEPC 1.10-Jelms, Emerge, Manage,

VRIJWILLIGERS NODIG VOOR MASSA-EVACUATIEOEFENING
👉QUAND:
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 VAN 7:00 AM TOT 12:00 PM WAAR: OSKALOOSA FIRE STATION 508 Jefferson Street, Oskaloosa. KS 66066
We hebben 50 vrijwilligers nodig om op te treden als gewonden bij een natuurramp of brand.
Slachtoffers krijgen een “verwondingskaart” en eerstehulpverleners sorteren en classificeren de slachtoffers voor reactietraining.
We hebben ook een paar rollenspelers nodig om slachtoffers te spelen in elk van Jefferson County’s langdurige zorgfaciliteiten in Oskaloosa, Meriden, Valley Falls, Nortonville en Winchester.

Neem contact op met Keith Jeffers op 785-403-0699 of e-mail kieffers(dorcountykssom om je voor 20 september 2022 in te schrijven. Laat me weten als je vragen of speciale wensen hebt.
Alle leeftijden zijn welkom, vanaf 10 jaar graag.
Als u een van de slachtoffers van het bejaardentehuis wilt zijn, laat me dat dan ook weten.

Acteurs moeten uiterlijk om 7.30 uur op zaterdagochtend in de brandweerkazerne van Oskaloosa of in het verpleeghuis waar zij zullen spelen, aanwezig zijn.

DenverREADY Gives Free Bug Out Bags Away As A Part Of National Awareness Month

The Queen Dies, de laatste presentatie.

De begrafenis van koningin Elizabeth II zal op maandag 19 september om 11.00 uur in de abdij van Westminster plaatsvinden, zo is bekendgemaakt.
Details over de dienst en gebeurtenissen in de komende dagen zijn vrijgegeven door Buckingham Palace en de Earl Marshal, de hertog van Norfolk, die verantwoordelijk is voor de regelingen.
Eerder werd aangekondigd dat de begrafenis op een officiële feestdag zal plaatsvinden.
Het publiek zal de kist van de koningin op maandag 12 september naar de St Giles kathedraal in Edinburgh en op woensdag 14 september naar het Palace of Westminster in Londen brengen.
Bank holiday goedgekeurd op de dag van de begrafenis van de koningin – laatste updates
De kist van de koningin – die zich momenteel in de balzaal van Balmoral bevindt – zal morgen, zondag 11 september, om 10 uur ’s ochtends door zes jachtopzieners van het Balmoral Estate worden gedragen.
De kist zal per lijkkoets naar het paleis van Holyroodhouse worden gereden, een reis die naar verwachting zes uur zal duren.

De kist zal:

 • Ballater bereiken om ongeveer 10.12 uur.
 • via Aboyne, Banchory, Peterculter
 • rond 11.20 uur in Aberdeen aankomen en door de buitenwijken van de stad rijden
 • Rijd via Porthleven, Stonehaven alvorens het binnenland in te gaan
 • Rijd door het platteland van Angus en langs Brechin
 • Aankomst in Dundee rond 14.15 uur, waar de reis rond de stad zal gaan over de Kingsway
 • Richting Perth, over de Friarton Bridge en via de M90
 • Rijd over de Queensferry Crossing naar Edinburgh
 • Edinburgh binnenrijden vanuit het westen, langs Edinburgh Castle
 • Volg de Royal Mile tot aan het Palace of Holyroodhouse rond 16.00 uur.

De kist zal in de Troonzaal rusten zodat het personeel van het paleis hun eer kan betuigen.

11 september 2022 wordt de Koningin voor de laatste keer gepresenteerd.
Allemaal toeval. nee Alles gaat zoals gepland.
De kist van de koningin is aangekomen in Dundee
Video : De kist van koningin Elizabeth II arriveert in het paleis van Holyrood in Edinburgh
De meeste politieagenten hebben de lijkwagen de rug toegekeerd. Ze zouden toch wel hun hoofd omlaag doen als teken van respect en haar aankijken. En vertel me niet dat ze de menigte in de hand moeten houden
Video : De kist van koningin Elizabeth II arriveert in het paleis van Holyrood in Edinburgh

Gerimpelde/gekreukte vlag op een doodskist …
Betekent dat hij of zij een Verrader is

De kist van koningin Elizabeth II heeft Balmoral Castle verlaten op weg terug naar Londen. Ondertussen is koning Charles III uitgeroepen in Edinburgh
koning Charles III uitgeroepen in Edinburgh
Prins Philip werd begraven op de 17e.
Over zijn kist werd zijn persoonlijke vlag van de Koninklijke Standaard gedrapeerd.
De vlag bevat vier kwadranten, elk met een ander symbool dat een bepaald aspect van zijn leven voorstelt.
HET SYMBOOL RECHTSONDER VERTEGENWOORDIGT EDINBURGH, PHILIPS HERTOGDOM
In de rechter benedenhoek van de standaard van prins Philip staat een afbeelding van een kasteel, bedoeld om Philip’s titel, hertog van Edinburgh, weer te geven, aldus BBC News.
De skyline van de 1400 jaar oude stad Edinburgh, Schotland, wordt gedomineerd door Edinburgh Castle, een fort waarvan de eerste stenen werden gelegd in de jaren 1100, aldus de website van het kasteel. Het fort is gebouwd op een heuvel (Castle Rock) in de oude stad, de overblijfselen van een uitgedoofde vulkaan die honderden miljoenen jaren geleden voor het laatst actief was.

Karmijnzuur (E120)

Karmijn (E120) in voedsel en cosmetica wordt gemaakt van cochenille insecten. Ze voeren ons al heel lang insecten 🤮🤮 blijf weg van bewerkt voedsel!!!

Karmijn, of eigenlijk karmijnzuur, is een natuurlijk organisch en dierlijk pigment dat in aquarelverf en olieverf wordt gebruikt, maar ook als kleurstof voor voedingsmiddelen, of in cosmetica zoals lippenstift. Het pigment heeft E-nummer E120[1]. In cosmetica heeft de stof nummer CI 75470. Karmijn heeft een naar paars zwemende rode kleur, bekend onder de naam Cochenillerood.

Karmijn schijnt al bekend te zijn geweest bij de Inca’s en de Azteken. De Spaanse conquistador Hernán Cortés nam de stof waarschijnlijk mee naar Europa, maar deze werd voor het eerst beschreven door Mathioli in 1549.

Winning

Karmijn wordt gewonnen uit de Cochenilleluis, Dactylopius coccus Costa. Deze luis leeft op schijfcactussen, bijvoorbeeld de Opuntia coccinellifera of de Nopalea cochenellifera. De luis scheidt een witachtige waslaag af. Alleen de vrouwtjesluizen worden gebruikt. De mannetjes hebben vleugels en leven kort, net lang genoeg om de vrouwtjes te bevruchten zodat deze eitjes kunnen leggen. Ook uit de eitjes wordt karmijn gewonnen, ook wel karmijnextract genoemd.

De cochenilleluis wordt in grote hoeveelheden van de cactus afgeschept. Per hectare kan 300-400 kilo luizen worden gewonnen. Een kilo bevat ± 140.000 luizen. Om karmijn te winnen uit deze luis zijn enorme hoeveelheden van de vrouwelijke luizen nodig. Er bestaan dan ook in Peru, Mexico, Guatemala en Honduras plantages van de cactussen waarop de karmijnluizen worden aangebracht. Ook op de Canarische Eilanden vindt deze teelt plaats. Andere varianten komen uit Polen (Porphyrophora polonia) en uit Armenië (Porphyrophora hameli). Rond 2004 kwam 80% van de wereldproductie echter uit Peru.[bron?]

De luizen worden geplet en het vocht wordt omwille van de kleurechtheid gemengd met andere stoffen: koningswater, tin of aluin. De ontdekking dat toevoeging van koningswater en tin de stof spectaculair roder en kleurechter maakt, wordt toegeschreven aan de Nederlandse uitvinder Cornelis Drebbel in 1606-1607.

Toepassingen

De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van karmijn bedraagt 5 mg/kg lichaamsgewicht.

De kleurstof is vrij slecht lichtecht en heeft geen sterke kleurkracht. Daarom wordt tegenwoordig in de schilderkunst vaker het sterk op deze kleur lijkende kraplak gebruikt, dat uit steenkoolteer wordt gewonnen.

Bijwerkingen

Er zijn een paar gevallen beschreven waarbij een effect op hyperactiviteit bij kinderen optrad.[1] Daarnaast kan de stof contactallergie op de huid veroorzaken bij gebruik in cosmetica.[1] Als kleurstof is karmijn bekend als oorzaak voor ernstige allergische reacties[2] en anafylactische shock[3] bij sommige mensen die er beroepsmatig mee werken.

Dieetbeperkingen

E120 wordt uit insecten gewonnen. Consumptie ervan kan dus in strijd zijn met de principes van veganisten, vegetariërs en wellicht ook met aanhangers van sommige religies (o.a. joden, moslims en hindoes)

Trivia

Het RVU-programma Keuringsdienst van Waarde wijdde op 21 augustus 2008 een uitzending aan deze kleurstof, vanwege het gebruik van deze kleurstof in de fondant van de roze koek.

Bij gratie Gods…

Ik kan uw verzoek niet inwilligen. Er zijn namelijk geen door u gevraagde documenten bij het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties aangetroffen.
De oorsprong van “gratie Gods” is bijbels en moet gezocht worden in het onderdeel van de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen dat bekend staat als Romeinen XIII”

Niks bij de gratie Gods… wordt het plaatje al duidelijk?
kortom: Als burger dien je je als slaaf te gedragen, gehoorzaam te zijn aan de (r)overheid en als je dat niet doet ben je een gevaar en dan moet je gestraft worden…
Dominee Paul visser 13e hoofdstuk, brief aan de Romeinen

Romeinen 13
De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen

De overheid als dienares van God

1.Ieder Tit. 3:1; 1 Petr. 2:13mens13:1 ieder mens – Letterlijk: elke ziel. moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, Spr. 8:15; Dan. 4:32want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld,

2.zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

3.Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.

4.Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.

5.Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten.

6.Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.

7.Matt. 22:21Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

Liefde tot de naaste

8.Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben;

Gal. 5:14; 1 Tim. 1:5want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

9.Want dit: Ex. 20:13; Deut. 5:17; Matt. 19:18U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: Lev. 19:18; Matt. 22:39; Mark. 12:31; Gal. 5:14; Jak. 2:8U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

10.De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

11.En dit te meer, Efez. 5:14; 1 Thess. 5:6omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen.

12.1 Thess. 5:5De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Kol. 3:8Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

13.Laten wij, als op klaarlichte dag, Filipp. 4:8; 1 Thess. 4:12op een gepaste wijze wandelen, Luk. 21:34; 1 Thess. 5:6niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, 1 Kor. 6:10; Efez. 5:5niet in slaapkamers en losbandigheden, Jak. 3:14niet in ruzie en afgunst.

14.Gal. 3:27Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, 1 Petr. 2:11en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Seizoenen, weer & wind

Wind IS NOT What You Were Told!! (Secrets REVEALED!!) | FE PROOF 40
listen to the Secrets of wind from the book of Enoch (skip to the 32m mark)

👆👇👆 Het boek van de watchers, hoofdstuk 18 👆👇👆

 1. Ik zag de schatkamers van alle winden. Ik zag hoe Hij daarmee de gehele schepping en het vaste fundament der aarde had ingericht.
 2. en ik zag de hoeksteen der aarde; ik zag de vier winden die de aarde dragen en het uitspansel des hemels
 3. En ik zag hoe de winden de gewelven des hemels uitspreiden en hun standplaats hebben tussen hemel en aarde; dit zijn de pilaren des hemels.
 4. Ik zag de winden des hemels, die zich omkeren en de omtrek der zon en al de sterren tot hun ondergang brengen.
 5. Ik zag de winden op aarde die de wolken voortdrijven; ik zag de weg van de engelen. Ik zag het einde van de aarde, het uitspansel van de hemel daarboven, en ik ging verder en zag een plaats die dag en nacht brandt. Waar er zeven bergen van prachtige stenen zijn. drie naar het oosten en drie naar het zuiden.
 6. En wat de bergen in het oosten betreft, één was van gekleurde steen, één van parelmoer en één van jacint, en de bergen in het zuiden waren van rode steen.
 7. Maar de middelste reikte tot aan de hemel, als de troon van God, van albast, en de top van de troon was van saffier.
 8. En ik zag een vlammend vuur, en achter deze bergen
 9. is een landstreek aan het einde van de grote aarde, waar de hemelen voltooid waren
 10. en ik zag een diepe afgrond, met kolommen van hemels vuur, en onder hen zag ik kolommen van vuur vallen, die zowel naar de hoogte als naar de diepte onmetelijk waren
 11. en voorbij de afgrond zag ik een plaats, die geen uitspansel van de hemel daarboven had en geen vaste aarde daaronder; er was geen water op en geen vogels, maar het was een woestenij en een afschuwelijke plaats
 12. Ik zag de zeven sterren als grote brandende bergen en voor mij, toen ik mij vergewiste om hen te aanschouwen
 13. De engel zei: Deze plaats is het einde van hemel en aarde; dit is een gevangenis geworden voor de sterren en het gastheer des hemels.
 14. En de sterren, die over het vuur rollen, zijn het, die het gebod des Heren hebben overtreden in den beginne hunner opgang, omdat zij niet zijn voortgekomen op de vastgestelde tijden.
 15. En Hij werd toornig op hen en bond hen vast tot de tijd dat hun schuld zou worden volbracht, zelfs voor tienduizend jaar
Mysterious Activity ABOVE Proves Firmament!! (Sprites x Elves) | FE ADVANCED ep16
Spring Weather PROVES Intelligent Design!! | FE ADVANCED ep18
Lightning x Thunder IS NOT What You Were Told!! (Secrets of STORMS Revealed) | BRAINSTROM ep20
Tectonic Plates x THE RING of FIRE + The Pangaea Connection | Fe PROOF 22 pt1
Continents SPLITTING APART x Ground Openings Across The World!! (Is It A WARNING?) | Fe PROOF 22 pt2
Lava x Magma IS NOT What You Were Told!! (PROOF of the Lake of FIRE?!) | Fe PROOF 23

De bloedmarkt

Denk aan de bloedmarkt in de wereld … deel 1-2-3-4-5
vat bloed $ 67.000 versus een vat olie $ 42
part 2: De bloedige waarheid: onderzoek naar Amerika’s bloedindustrie en haar aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad door het Arkansas gevangenis plasma schandaal
Over het algemeen zijn bloedtransfusies veilig. In de loop der jaren hebben tragedies in verband met besmet bloed en bloedproducten echter gemeenschappen op internationale schaal doorkruist. Bloed dat besmet is met hepatitis C, HIV en hepatitis B heeft patiënten ziek gemaakt en gedood, met financiële, politieke en juridische gevolgen voor degenen die verantwoordelijk werden bevonden.
Deze nota wil één zo’n tragedie onderzoeken: het Arkansas Gevangenis Plasma Schandaal. Het schandaal, dat zich tussen 1982 en 1994 in de Cummins Gevangenis in Grady, Arkansas, heeft afgespeeld, was het gevolg van de exploitatie van een bloedproductencentrum waar gevangenen “bloedden” in ruil voor $7 tot $10 per donatie. Er wordt beweerd dat besmette bloedproducten uit de gevangenis internationaal werden gedistribueerd en dat als gevolg daarvan duizenden mensen besmet raakten met hepatitis C.
In deze nota wordt ingegaan op: (1) de aard van de bloedhandel in Amerika, (2) de gebeurtenissen in het plasmacentrum van de Cummins-gevangenis en het daaruit voortvloeiende schandaal, (3) de reactie van de Canadese en Britse rechtssystemen en regeringen op de slachtoffers van besmet bloed, en (4) de waarschijnlijke uitkomst van een vordering wegens nalatigheid tegen de vermeende verantwoordelijke partijen indien de slachtoffers met succes een rechtszaak hadden aangespannen.
Aan de hand van deze analyse zal deze notitie aantonen dat zelfs als alle vermeende feiten over de omstandigheden in het plasmacentrum in de gevangenis waar zouden zijn, benadeelden die in de Verenigde Staten een vordering wegens nalatigheid instellen, niet zouden kunnen zegevieren omdat het onmogelijk is om in Amerikaanse rechtszaken over bloedproducten een oorzakelijk verband te bewijzen.
Repository Citation
Sophia Chase, The Bloody Truth: Examining America’s Blood Industry and its Tort Liability Through the Arkansas Prison Plasma Scandal, 3 Wm. & Mary Bus. L. Rev. 597 (2012),
Essentie en embleem van het leven – gevreesd, vereerd, gemythologiseerd en gebruikt in magie en geneeskunde sinds de vroegste tijden – menselijk bloed is nu het centrum van een enorme, geheimzinnige en vaak gevaarlijke wereldhandel. Het is een handel waarvan de invloed op de mensheid die van elke andere handel overtreft – miljoenen levens zijn gered door bloed en zijn verschillende derivaten, en tienduizenden levens zijn verloren gegaan. Douglas Starr vertelt hoe dit zo is gekomen, in een uitgebreide geschiedenis die door de eeuwen heen gaat.
Met de opkomst van de wetenschap werd bloed gezien als een onderdeel van de menselijke anatomie, dat kon worden geïsoleerd, bestudeerd en gebruikt. Starr beschrijft de eerste gedocumenteerde transfusie: In de zeventiende eeuw brengt een van de hofartsen van Lodewijk XIV het bloed van een kalf over op een krankzinnige om hem te “genezen”. Aan het begin van de twintigste eeuw identificeert een jonge onderzoeker in Wenen de basisbloedgroepen en zet daarmee de eerste stap naar een succesvolle transfusie. Dan vindt een arts in New York een manier om het stollen van bloed te stoppen, waardoor alle transfusies mogelijk worden.
In de jaren dertig gebruikt een Russische arts op griezelige wijze geïmproviseerd kadaverbloed om levende patiënten te helpen – en realiseert zich dat bloed kan worden opgeslagen. De eerste bloedbank wordt al snel operationeel in Chicago.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog splitsen onderzoekers, gedreven door de behoeften op het slagveld, bloed op in bruikbare componenten die gemakkelijker kunnen worden opgeslagen en vervoerd. Dit “fractioneringsproces” – voltooid door een Harvard-team – levert een groot aantal farmaceutische producten op en vormt de basis voor de toekomstige wereldmarkt. Plasma, juist omdat er lang houdbare geneesmiddelen van gemaakt kunnen worden, wordt verscheept en verhandeld met winstoogmerk; vandaag de dag is het een handel van 5 miljard dollar.
De auteur vertelt over de tragische verspreiding van AIDS door de distributie van besmette bloedprodukten, en beschrijft waarom en hoe verwante schandalen over de hele wereld zijn losgebarsten. Tenslotte gaat hij in op de nieuwste pogingen om kunstbloed te maken.
Douglas Starr heeft een baanbrekend boek geschreven dat een onderwerp behandelt dat van universeel en dringend belang is en dat de gevaren en beloften onderzoekt die in het verschiet liggen.
Toen Bill Clinton gouverneur van Arkansas werd, kende de gevangenisraad van die staat een vet contract toe aan een bedrijf uit Little Rock, Health Management Associates, of HMA genaamd. Het bedrijf kreeg 3 miljoen dollar per jaar om medische diensten te verlenen aan het gevangenissysteem van de staat. Het bedrijf betaalde gevangenen $7 per pint van hun bloed. HMA verkocht het bloed vervolgens op de internationale plasmamarkt voor $50 per pint en deelde de opbrengst 50/50 met het Arkansas Department of Corrections. Het contract van HMA met het gevangeniswezen van Arkansas en haar intrede op de bloedmarkt vielen samen met de opkomst van AIDS in de Verenigde Staten. Maar HMA heeft het bloed van de gevangenen niet gescreend, zelfs niet nadat de FDA speciale waarschuwingen had uitgegeven over de hogere incidentie van AIDS en hepatitis bij gevangenispopulaties. Toen Amerikaanse farmaceutische bedrijven en bloedfractioneerders in het begin van de jaren tachtig stopten met het kopen van bloed van gevangenen, richtte HMA zich op de internationale bloedmarkt en verkocht het aan bedrijven in Italië, Frankrijk, Spanje en Japan. Maar de belangrijkste afnemer van HMA’s besmette bloed, dat grotendeels afkomstig was van gevangenen van de Cummings Unit in Grady, Arkansas, was een bedrijf in Canada, Continental Pharma Cryosan Ltd. Cryosan was betrapt op het importeren van bloed van Russische kadavers en het opnieuw etiketteren alsof het van Zweedse donoren afkomstig was. Het bedrijf verkocht ook bloed uit de sloppenwijken van Haïti. Alleen al in Canada zijn meer dan 7.000 mensen gestorven aan besmette bloedtransfusies, onder wie veel hemofiliepatiënten. Meer dan 4.000 van hen stierven aan AIDS. In 1986 werd het contract met HMA geannuleerd als gevolg van publieke verontwaardiging, maar een ander bedrijf, Pine Bluff Biologicals, startte de bloeddonoractiviteit opnieuw op. Tegen het einde van de jaren ’80 was Arkansas de enige staat waar nog een bloedprogramma voor gevangenissen met winstoogmerk bestond, en het werd uiteindelijk stopgezet door Clintons opvolger, gouverneur Jim Tucker, nadat de Clintons naar Washington DC waren verhuisd. Een groot deel van de Canadese AIDS en Hepatitis epidemie is rechtstreeks terug te voeren op de Arkansas gevangenis-bloedprogramma’s onder toenmalig gouverneur Bill Clinton.
De omzet van de bloedplaatjesmarkt zal in 2026 meer dan 5 miljard dollar bedragen: Global Market Insights, Inc.
Belangrijke spelers op de bloedplaatjesmarkt zijn onder meer American National Red Cross, America’s Blood Centers, American Association of Blood Banks (AABB), Blood Centers of America, Brazilian Red Cross, Canadian Blood Services, European Blood Alliance (EBA) en OneBlood.
Volgens het laatste rapport “Blood Platelets Market by Application (Hemophilia, Thrombocytopenia, Perioperative Indications, Platelet Function Disorders), End-Use (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers), Regional Outlook, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast 2026”, door Global Market Insights, Inc., zal de marktwaarde van bloedplaatjes in 2026 meer dan 5,1 miljard dollar bedragen.
De stijgende vraag naar bloedtransfusies zal de groei van de bloedplaatjesmarkt aanzienlijk stimuleren. Volgens een gepubliceerd rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), voeren in totaal 120 landen ongeveer 51.400 ziekenhuizen bloedtransfusies uit, ten dienste van een bevolking van ongeveer 6 miljard mensen. De toename van het aantal bloeddonaties is te wijten aan de toenemende prevalentie van infectieziekten, waaronder dengue. De uitbraak van infectieziekten, waaronder knokkelkoorts, in de afgelopen jaren heeft geleid tot een stijging van de vraag naar bloedplaatjestransfusies. Bovendien heeft de groeiende geriatrische bevolking in de regio Noordoost-Europa geleid tot een stijging van de vraag naar bloedtransfusies met 12%, waardoor de toepassing van bloedplaatjes wordt gestimuleerd. Het stijgende aantal bloedbanken in Europese landen zal naar verwachting de marktinkomsten in de komende jaren doen toenemen. Het wereldwijd stijgende aantal operaties zoals openhartoperaties, hersenoperaties en orthopedische ingrepen heeft de vraag naar bloedtransfusie ook aanzienlijk doen toenemen. Bovendien wordt de SARS-CoV-2-infectie in verband gebracht met stoornissen in de bloedplaatjesfunctie. De aanhoudende pandemie heeft de vraag naar bloedtransfusiediensten in ziekenhuizen of afzonderlijke bloedtransfusiediensten doen toenemen.
voor meer klik op de link

Mon(k)eypox vaccine

Ciprofloxacine is de internationale generieke naam voor een synthetisch antibioticum geproduceerd door het Duitse Bayer. Het draagt onder andere de merknamen Ciproxin, Cipro en Ciprobay Ciprofloxacine behoort tot de fluoroquinolonen. Ciprofloxacine is een bactericide

De Monkeypox jab’s ingrediënten bevatten het antibioticum dat deze dokter in de wielen reed, ciprofloxacin. Als ze je niet te pakken kregen met de convid jabs, misschien doet de mon(k)eypox het dan wel.

Uit de bijsluiter:
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Als u op eender welk moment zelfpijnigings- of zelfmoordgedachten heeft, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine EG en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis.

Vaak voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 10 personen treffen):
misselijkheid, diarree
gewrichtspijnen bij kinderen

Soms voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 100 personen treffen):
superinfecties met een schimmel
een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
verminderde eetlust (anorexia)
hyperactiviteit of opgewondenheid
hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen
braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
uitslag, jeuk of netelroos
gewrichtspijn bij volwassenen
slechte nierfunctie
pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 1.000 personen treffen):
ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem)
verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie of hallucinaties
spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen,
verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2 “ Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
of draaierigheid
problemen met het zicht
oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
snelle hartslag (tachycardie)
verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus), hepatitis
gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”),
urinewegontsteking
vocht vasthouden of overmatig zweten
verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen
(kunnen tot 1 op 10.000 personen treffen):
een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie
die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn- serumziekte) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)
migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
afwijkingen in kleurwaarneming
ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis)
pancreatitis
afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2 “Wanneer mag u Ciprofloxacine EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)

Niet bekend
(kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
abnormaal snel hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme, wijziging van het hartritme (genaamd “verlenging van het QT-interval”, waargenomen op het ecg dat de elektrische activiteit van het hart registreert) huiduitslag met veel kleine puistjes toename van de protrombinetijd (laboratoriumtest om na te gaan of het bloed goed stolt)