Categorie archief: Gezocht: dwang en discriminatie ervaringen

Heeft u ervaring met prikdwang of andere vormen van discriminatie ten tijde van de plandemie?
Deel het met ons, samen staan we sterk, wij zijn de meerderheid…

Coronavirus – Pandemie leidde wereldwijd tot meer verdeeldheid, discriminatie en onderdrukking

Over de hele wereld misbruiken regeringsleiders de coronapandemie om de vrijheden en rechten van de burgers verder in te perken. Bovendien heeft de pandemie het voorbije jaar de systematische ongelijkheid blootgelegd en aangetoond hoe nationale belangen boven internationale samenwerking primeren, zelfs in een crisis van wereldproporties. Zo leidde de pandemie in de hele wereld tot meer verdeeldheid, discriminatie en onderdrukking.

Die toename van verdeeldheid, discriminatie en onderdrukking is geen ver-van-ons-bed-show. De impact op de mensenrechten is aanzienlijk, op het feit dat de regering te kort schoot in het garanderen van onder meer het recht op leven en gezondheid. Mensen die al in een maatschappelijk, juridisch, medisch of fysiek kwetsbare positie zaten, kregen ook nu de zwaarste klappen. Denk aan de woonzorgcentra waar bewoners én personeel aanvankelijk aan hun lot overgelaten werden. Ook bij de handhaving van de coronamaatregelen door de politie. De organisatie verwijst onder meer naar disproportioneel geweld en etnisch profileren. De wereldwijde schendingen van de mensenrechten gaan van ontoereikende beschermingsmaatregelen tot regelrechte leugens en misleiding verspreiden. “Sommige regeringsleiders proberen verstrekkende noodmaatregelen ter bestrijding van COVID-19 te normaliseren, terwijl een groep kwaadwillige machthebbers nog een stap verder gaat: in plaats van mensen te beschermen, grijpen zij de gelegenheid aan om hun machtspositie te versterken ten koste van de rechten en vrijheden van burgers.” Het zijn vooral bevolkingsgroepen die het al moeilijk hadden, zoals etnische minderheden, vluchtelingen, oudere mensen en vrouwen, die buiten proportie door de pandemie getroffen worden, en dat “door de ongelijkheid die zich binnen en tussen staten heeft opgebouwd”. Daarnaast is het zo dat door de vrijheidsbeperkingen om de pandemie in te dijken het gender gerelateerd en huiselijk geweld toegenomen is.
De helden van het voorbije jaar waren de mensen in de gezondheidszorg die levens probeerden te redden en degenen die onderaan de loonladder essentiële diensten gaande hielden. Wreed genoeg werden de mensen die het meeste gaven in deze crisis, zelf het minst beschermd.
Tot slot hekelt het gebrek aan internationale solidariteit in de aanpak van de pandemie. De rijke landen kochten het grootste deel van het vaccinaanbod op en slaagden er niet in om farmaceutische bedrijven ertoe aan te zetten hun kennis en technologie te delen zodat het wereldwijde aanbod van Covid19-vaccins sneller kon worden uitgebreid. De enige uitweg uit deze puinhoop is via internationale samenwerking…
Bron: Knack

Mondkapjes tirannie.

Dat het schadelijk is, is wel duidelijk, dat het niet werkt ook, waarom dan met deze schijnveiligheid doorgaan…?

Beïnvloeden van het gedrag van mensen, maar dat werkt is niet aan te tonen…
Checking the CO2 levels best video I’ve ever seen

Bron Over | Ghwc (ctoday.com) bij naar beneden scrollen kom je op de ORDER documenten.

ORDER# HR-2021-943774381821,

MET ONMIDDELLIJKE INGANG

Het Global Health & Wellness Consortium (GHWC) is de toonaangevende mondiale gezondheidsautoriteit die in de nationale archieven van elke natie is geregistreerd. De datum van deze bekrachtiging (HR616847221) is 6 juli 2021.

Tientallen collegiaal getoetste wetenschappelijke artikelen bewijzen dat gezichtsmaskers gevaarlijk en ondoeltreffend zijn.

Ten minste 47 gepubliceerde wetenschappelijke artikelen bevestigen dat gezichtsmaskers nutteloos zijn bij het voorkomen van besmetting en verspreiding van Covid-19, terwijl nog eens 32 wijzen op de specifieke gezondheidsschade die wordt veroorzaakt door het dragen van een masker.

Een onderzoek in Florida in juni 2021 naar gezichtsmaskers van kinderen vond 11 gevaarlijke pathogenen op de maskers:

 1. Streptococcus pneumoniae (longontsteking)
 2. Mycobacterium tuberculosis (tuberculose).
 3. Neisseria meningitidis (meningitis, sepsis).
 4. Acanthamoeba polyphaga (keratitis en granulomateuze amebische encefalitis)
 5. Acinetobacter baumannii (longontsteking, bloedbaaninfecties, meningitis, UTI’s resistent tegen antibiotica).
 6. Escherichia coli (voedselvergiftiging).
 7. Borrelia burgdorferi (veroorzaakt de ziekte van Lyme).
 8. Corynebacterium diphtheriae (difterie).
 9. Legionella pneumophila (veteranenziekte)
 10. Staphylococcus pyogenes serotype M3 (ernstige infecties – hoge morbiditeit)11.
 11. Staphylococcus aureus (meningitis, sepsis)

De helft van de maskers was besmet met één of meer stammen van longontsteking veroorzakende bacteriën. Een derde was besmet met een of meer stammen van meningitis-veroorzakende bacteriën. Een derde was besmet met gevaarlijke, antibiotica-resistente bacteriële pathogenen. Bovendien werden minder gevaarlijke ziekteverwekkers geïdentificeerd, waaronder ziekteverwekkers die koorts, zweren, acne, schimmelinfecties, keelontsteking, parodontale aandoeningen, Rocky Mountain, gevlekte koortsen nog veel meer kunnen veroorzaken.

Hall of Records Hr.2021-94377438182 einde blz 1

Alle maskermandaten hebben bewezen contraproductief te zijn in het voorkomen van ziektes en moeten onmiddellijk stoppen. Dat omvat alle vormen van vervoer (luchtvaartmaatschappijen, treinen, bussen, enz.), alle overheidsfaciliteiten, alle openbare gelegenheden, alle plaatsen van het bedrijfsleven, en alle onderwijsinstellingen. Het dragen van een masker is een keuze. Het verplichten van maskers is een schending van ons natuurrecht. Alle mensen verdienen het om vrij te ademen.

Gezondheidsautoriteiten in sectoren die het dragen van maskers verplichten vanwege gevaarlijke omstandigheden of om letsel te voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot, OSHA, NHS, en The Surgeon General eisen allemaal dat maskers elke 2 uur worden afgezet voor een pauze van minimaal 20 minuten vanwege de afname van beschikbare zuurstof. Een verlaagd zuurstofgehalte kan leiden tot hersenmist, hersenletsel op lange termijn en zelfs de dood. Als mensen uit vrije wil een masker willen dragen, moet bovenstaand protocol worden gevolgd.

Indien schoolgaande kinderen met toestemming van de ouders een masker dragen, moet het schoolpersoneel een strikt protocol volgen van tandenpoetsen, gebruik van mondwater en hygiëne na het eten alvorens het masker weer op te zetten om longontsteking, tandvleesontsteking, tandbederf, pleuritis enz. te voorkomen. Er moet een bericht naar de ouders worden gestuurd met de volgende mededelingen:

 • Langdurig dragen van een masker kan leiden tot verminderd oordeelsvermogen, verminderd vermogen om te leren, verminderd vermogen om zich te concentreren, verminderd vermogen om informatie vast te houden, prikkelbaarheid, wazig zien, candida-infecties, longinfecties, ooginfecties, tand- en mondinfecties en vele andere aandoeningen.
 • Als u ervoor kiest uw kind een masker te laten dragen, moeten de maskers schoon zijn en bij voorkeur om de 2 uur worden verwisseld.
 • Als uw kind een masker draagt, moet hij/zij het volgende mee naar school nemen: mondwater, tandpasta, flosdraad en een tandenborstel.

Het niet opvolgen van dit bevel zal onmiddellijk leiden tot strafrechtelijke vervolging en iedereen die dit bevel overtreedt zal zowel persoonlijk als privé ter verantwoording worden geroepen.

Hall of Records Hr.2021-943774381821 einde blz 2

Dit bevel zal worden uitgevoerd door de Global Intelligence Agency en Life Force Enforcement.

Wereldwijde voorzitter, GHWC, Lisa Thomas

Co-Voorzitter, GHWC, Jodi Hadsell

Bekrachtigd op deze 31ste dag van Puwst in het jaar 2021 door de Hall of Records en alle Nationale Archieven wereldwijd

Hal van records Administrateur Lim Goguen

CC: – Global Intelligence AgencyLifeforce Enforcement

Hall of Records Hr.2021-943774381821 einde blz 3

En tot slot ter info:

De wetten waar het schoolbestuur en de directeur zich aan moeten houden. Wetboek van Strafrecht Artikel 365
“De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

In afwachting van uw reactie verblijf ik weer.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Fauci about masks.