The Georgia Guidestones, The end…

06-jul-2022 Een explosie bij de mysterieuze Georgia Guidestones in Elberton, Georgia heeft aanzienlijke schade toegebracht aan de stenen.
De Georgia Guidestones zijn precies 666,78 mijl verwijderd van het VN-hoofdkwartier in NYC… Dit is GEEN toeval. [Ze] zijn verplicht om u precies te laten zien wie [ze] zijn. Het heeft de hele tijd voor onze neus gestaan.

Op een van de hoogste heuveltoppen in Elbert County, Georgia staat sinds 1980 een reusachtig granieten monument. Op de vier reusachtige stenen die de gemeenschappelijke sluitsteen ondersteunen, staan in acht verschillende talen 10 Gidsen, of geboden, gegraveerd. Dat monument wordt ook wel de Georgia Guidestones genoemd, of het Amerikaanse Stonehenge. Hoewel relatief onbekend bij de meeste mensen, is het een belangrijke schakel naar de occulte hiërarchie die de wereld waarin wij leven beheerst.

De oorsprong van dat vreemde monument is in nevelen gehuld omdat niemand de ware identiteit kent van de man of mannen die opdracht gaven tot de bouw ervan. Het enige dat zeker is, is dat in juni 1979 een goed geklede, welbespraakte vreemdeling het kantoor van de Elberton Granite Finishing Company bezocht en aankondigde dat hij een bouwwerk wilde bouwen om een boodschap aan de mensheid over te brengen. Hij noemde zichzelf R.C. Christian, maar het bleek al gauw dat dat niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mannen vertegenwoordigde die de mensheid richting wilden geven, maar tot op heden, bijna twee decennia later, weet niemand wie R.C. Christian werkelijk was, of de namen van degenen die hij vertegenwoordigde. Verschillende dingen zijn duidelijk. De boodschappen die op de Georgia Guidestones zijn gegraveerd, hebben betrekking op vier grote gebieden: (1) Bestuur en de oprichting van een wereldregering, (2) Bevolking en voortplantingscontrole, (3) Het milieu en de relatie van de mens tot de natuur, en (4) Spiritualiteit.

In de openbare bibliotheek in Elberton vond ik een boek geschreven door de man die zich R.C. Christian noemde. Ik ontdekte dat het monument waartoe hij opdracht had gegeven, was opgericht ter erkenning van Thomas Paine en de occulte filosofie die hij omarmde. Inderdaad worden de Georgia Guidestones tot op de dag van vandaag gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen. Tragisch genoeg had slechts één religieuze leider in het gebied de moed om zich uit te spreken tegen het Amerikaanse Stonehenge, en hij heeft onlangs zijn bediening verplaatst.

DE BOODSCHAP VAN DE GEORGIA GUIDESTONES

  1. Handhaaf de mensheid onder 500.000.000 in eeuwig evenwicht met de natuur.
  2. Leid voortplanting verstandig – verbetering van conditie en diversiteit.
  3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.
  4. Regel passie – geloof – traditie – en alle dingen met getemperde rede.
  5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  6. Laat alle naties intern regeren en externe geschillen oplossen in een wereldgerechtshof.
  7. Vermijd onbeduidende wetten en nutteloze ambtenaren.
  8. Breng persoonlijke rechten in evenwicht met sociale plichten.
  9. Prijs waarheid – schoonheid – liefde – zoek harmonie met het oneindige.
  10. Wees geen kanker op de aarde – Laat ruimte voor de natuur – Laat ruimte voor de natuur.

Om de bevolking van de aarde tot 500 miljoen te beperken, moet negen tiende van de wereldbevolking worden uitgeroeid. De verwijzing van het Amerikaanse Stonehenge naar de oprichting van een wereldgerechtshof is een voorbode van het huidige streven naar de oprichting van een Internationaal Strafhof en een wereldregering. De nadruk van de Guidestones op het behoud van de natuur loopt vooruit op de milieubeweging van de jaren negentig, en de verwijzing naar “het zoeken naar harmonie met het oneindige” weerspiegelt de huidige poging om het joods-christelijke geloof te vervangen door een nieuwe spiritualiteit.

De boodschap van het Amerikaanse Stonehenge is ook een voorbode van het huidige streven naar duurzame ontwikkeling. Telkens wanneer u de uitdrukking “Duurzame Ontwikkeling” hoort gebruiken, moet u de term “socialisme” vervangen om te kunnen begrijpen wat er bedoeld wordt. Later in deze syllabus zult u de volledige tekst van het Earth Charter lezen, dat werd opgesteld onder leiding van Michail Gorbatsjov en Maurice Strong. In dat document zult u de nadruk vinden op dezelfde basiskwesties: beheersing van de voortplanting, wereldbestuur, het belang van natuur en milieu, en een nieuwe spiritualiteit. De gelijkenis tussen de ideeën die op de Georgia Guidestones zijn gegraveerd en de ideeën die in het Earth Charter worden verkondigd, weerspiegelt de gemeenschappelijke oorsprong van beide.

Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, werd onlangs geciteerd als verwijzend naar het Amerikaanse Stonehenge, zeggende:

“Ik wil dat de mensen weten over de stenen … We zijn op weg naar een wereld waar we onszelf misschien opblazen en misschien zal de wereldbol niet bestaan … het is een mooie tijd om onszelf te herbevestigen, wetende dat alle mooie dingen die er in dit land zijn en de Georgia Stones symboliseren dat. ” (1)

Wat is de ware betekenis van het Amerikaanse Stonehenge, en waarom is zijn heimelijke boodschap belangrijk? Omdat het bevestigt dat er een heimelijke groep was, die de intentie had.

(1) Het drastisch verminderen van de wereldbevolking.
(2) Het promoten van milieubewustzijn.
(3) Het vestigen van een wereldregering.
(4) Het promoten van een nieuwe spiritualiteit.

De groep die opdracht gaf voor de Georgia Guidestones is zeker een van de vele soortgelijke groepen die samenwerken voor een Nieuwe Wereld Orde, een nieuw wereldeconomisch systeem, en een nieuwe wereld spiritualiteit. Achter deze groepen zitten echter duistere spirituele krachten. Zonder de aard van die duistere krachten te begrijpen is het onmogelijk het verloop van de wereldgebeurtenissen te begrijpen.

Het feit dat de meeste Amerikanen nog nooit van de Georgia Guidestones of hun boodschap aan de mensheid hebben gehoord, geeft aan in welke mate het Amerikaanse volk vandaag de dag wordt gecontroleerd. We negeren die boodschap op eigen risico.

Exemplaren zijn beschikbaar voor onderzoekers van Radio Liberty.

The Age of Reason was een boek geschreven door Thomas Paine. De bedoeling ervan was de joods-christelijke overtuigingen waarop onze republiek was gestoeld, te vernietigen.

Het gat dat je in de steen ziet, werd in de centrale steen geboord zodat de Poolster er op elk moment door zichtbaar kon worden gemaakt. Dit was een van de eisen die R.C. Christian stelde voor de bouw van het Amerikaanse Stonehenge en weerspiegelt zijn obsessie met de uitlijning van de sterren, de zon en de maan. Occultisten vereren vaak de uitlijning en beweging van hemellichamen als onderdeel van hun religieuze ceremonies

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s