Project MK-Ultra

Mind-control is een verzamelterm voor de onvrijwillige beïnvloeding van één individu, enkele gelijkgestemden, of hele grote groepen tegelijk, zoals beïnvloeding op wereldniveau.

Het is echter in de loop van de 20e eeuw dat mind-control een wetenschap werd in de moderne zin van het woord, waarbij duizenden proefpersonen systematisch zijn geobserveerd, gegevens zijn gedocumenteerd en met mensen werd geëxperimenteerd. Een van de eerste methodische studies over op trauma gebaseerde (trauma-based) mind-control werd uitgevoerd door Josef Mengele, een arts die werkzaam was in de Nazi concentratiekampen. Hij kreeg aanvankelijk bekendheid als een van de SS-artsen die de leiding hadden over de selectie van de aankomende gevangenen. Hij bepaalde wie moest worden gedood en wie dwangarbeider werd. Hij is echter vooral bekend door het uitvoeren van gruwelijke menselijke experimenten op gevangenen, onder wie kinderen, als gevolg waarvan Mengele de bijnaam ‘Engel des Doods’ kreeg.

Mengele is berucht vanwege zijn weerzinwekkende menselijke experimenten op gevangenen in concentratiekampen, in het bijzonder op tweelingen. Een deel van zijn werk dat echter zelden wordt genoemd, is zijn onderzoek naar mind-control. Veel van zijn onderzoek op dit gebied werd door de geallieerden in beslag genomen en is tot op de dag van vandaag nog steeds geclassificeerd.

‘Dr. Green’ (Dr. Joseph Mengele): De belangrijkste programmeur, misschien zou men hem wel de titel: ‘de vader van Monarch Programmeren’ kunnen geven, was Joseph Mengele, een ex-Nazi concentratiekamp arts. Duizenden Monarch mind-gecontroleerde slaven in de Verenigde Staten hadden ‘Dr. Green’ als hun voornaamste programmeur.

“Dr. Joseph Mengele, berucht vanwege zijn activiteiten in Auschwitz was de belangrijkste ontwikkelaar van het op trauma’s gebaseerde (trauma-based) Monarch Project en de MK-ULTRA mind-control programma’s van de CIA. Mengele en ongeveer 5000 andere hooggeplaatste Nazi’s werden in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in het geheim naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika overgebracht in een operatie die werd aangeduid met de naam ‘Paperclip’. De Nazi’s zetten hun werk in de ontwikkeling van mind-control en rakettechnologieën voort in geheime ondergrondse militaire bases. Het enige waarover we iets te horen kregen was het werk aan raketten met de voormalige Nazi-sterren, van wie Wernher Von Braun toch wel de beroemdste was. De moordenaars, folteraars en schenders van onschuldige mensen werden discreet uit het zicht gehouden, maar zij waren druk in de weer in de Amerikaanse ondergrondse militaire faciliteiten die geleidelijk de thuisbasis werden van duizenden en duizenden ontvoerde Amerikaanse kinderen die van de straat werden weggerukt (ongeveer een miljoen per jaar) en die geplaatst werden in kooien, voorzien van ijzeren tralies, die van de vloer tot aan het plafond waren opgestapeld, als onderdeel van de ‘opleiding’.

Deze kinderen zouden worden gebruikt om de mind-control technologie van Mengele verder te verfijnen en perfectioneren. Bepaalde geselecteerde kinderen (in ieder geval degenen die de ‘training’ overleefden) zouden de toekomstige mind-controlled slaven worden die zouden kunnen worden gebruikt voor duizenden verschillende klussen, variërend van seksuele slavernij tot moord. Een aanzienlijk deel van deze kinderen, die werden beschouwd als verbruiksgoederen, werd opzettelijk afgeslacht voor (en door) de andere kinderen om de geselecteerde cursist te traumatiseren tot totale volgzaamheid en onderwerping”.

Mengele’s onderzoek diende als basis voor het geheime, illegale CIA onderzoeksprogramma op mensen, MK-ULTRA genaamd.

MK-ULTRA

Project MK-ULTRA liep van de vroege jaren ’50 tot ten minste eind jaren ’60 van de vorige eeuw, met Amerikaanse en Canadese burgers als proef-personen. Uit gepubliceerde gegevens blijkt dat Project MK-ULTRA het gebruik van vele methoden omvatte om de individuele mentale toestanden te manipuleren en hersenfuncties te veranderen, met inbegrip van de heimelijke toediening van geneesmiddelen en andere chemische stoffen, sensorische deprivatie (zintuiglijke ontberingen), isolatie, en verbale en fysieke mishandeling.

De meeste gepubliceerde experimenten die in het kader van MK-ULTRA werden uitgevoerd betroffen het toedienen van LSD aan onwetende proefpersonen, met inbegrip van CIA-medewerkers, militair personeel, artsen, andere overheidsbeambten, prostituees, psychisch zieke patiënten, en leden van het grote publiek, om hun reacties te bestuderen. Het toepassingsgebied van MK-ULTRA stopt hier echter niet! Experimenten met gewelddadige elektroshocks, lichamelijke en geestelijke marteling en mishandeling werden op een systematische manier toegepast op tal van onderwerpen, waaronder kinderen.

Hoewel de toegestane doelstellingen van de projecten waren om marteling en verhoor-methoden te ontwikkelen en die toe te passen op vijanden van het land, beweerden sommige historici dat het project gericht was op het creëren van “Manchurian kandidaten”, die geprogrammeerd werden om verschillende handelingen, zoals moorden en andere geheime missies uit te voeren. MK-ULTRA werd in de jaren ’70 aan het licht gebracht door verschillende commissies, met inbegrip van de Rockefeller Commissie van 1975. Hoewel wordt beweerd dat de CIA met dergelijke experimenten gestopt is na deze commissies, hebben zich een aantal klokkenluiders gemeld, die beweren dat het project gewoon ‘ondergronds’ werd voortgezet en dat Monarch programmering is uitgegroeid tot de geheime opvolger van MK-ULTRA.

Mensen zeggen: “Wat is het doel hiervan?”
Mijn beste gok is, dat het doel is, dat ze een leger van ‘Manchurian Candidates’ willen vormen, tienduizenden mentale robots, die prostitutie bedrijven, in films acteren, drugs smokkelen, actief zijn in internationale wapensmokkel, allerlei zeer lucratieve dingen willen, en allerlei andere mogelijkheden bieden; en uiteindelijk geloven de megalomanen aan de top dat ze een satanische orde creëren die wereld zal regeren.”

Monarch programmeurs veroorzaken intense trauma’s bij onderworpenen door het gebruik van elektroshocks, marteling, mishandeling en mind games om hen te dwingen zich te distantiëren van de werkelijkheid – een natuurlijke reactie bij sommige mensen wanneer zij geconfronteerd worden met ondraaglijke pijn. Het vermogen van onderworpenen om zich te distantiëren is een belangrijke eis en wordt blijkbaar het gemakkelijkst aangetroffen bij kinderen die uit gezinnen komen waar sprake is van meerdere generaties van misbruik. Mentale dissociatie kan de programmeurs helpen afgebakende personages te creëren in de psyché van de onderworpene, die vervolgens naar believen kunnen worden geprogrammeerd en geactiveerd.

“Op trauma’s gebaseerde mind-control programmering kan worden gedefinieerd als de systematische marteling die de capaciteit voor het bewust verwerken door het slachtoffer blokkeert (door middel van pijn, angst, drugs, illusie, sensorische deprivatie, zintuiglijke over-stimulatie, zuurstofgebrek, kou, hitte, zeer snel ronddraaien, hersenstimulatie, en vaak, bijna dood gaan), en vervolgens suggestie gebruikt, en/of klassieke en operante conditionering (in overeenstemming met gevestigde gedragsveranderingsprincipes) om gedachten, richtlijnen, en percepties te implanteren in het onderbewuste, vaak in nieuw gevormde trauma-geïnduceerde gescheiden identiteiten, die het slachtoffer dwingen dingen te doen, te voelen, te denken, of waar te nemen ten behoeve van de programmeur. Het doel is voor het slachtoffer om richtlijnen te volgen, zonder bewustzijn, met inbegrip van de uitvoering van de besluiten, in een duidelijke schending van de morele principes, spirituele overtuigingen, en wilskracht van het slachtoffer.

De installatie van mind-control programmering bij een slachtoffer is gebaseerd op diens capaciteit om zich te distantiëren; die het mogelijk maakt om nieuwe, afgeschermde persoonlijkheden in ‘rusttoestand’ en ‘verborgen-toestand’ te programmeren. Kinderen die al in een dissociatieve toestand verkeren zijn primair ‘kandidaten’ voor het programmeren.”

Monarch mind-control wordt door diverse groepen en organisaties heimelijk gebruikt voor diverse doeleinden. Volgens Fritz Springmeier zijn deze groepen bekend als “The Network – Het Netwerk” en vormen zij de ruggengraat van de Nieuwe Wereld Orde.

Oorsprong van de naam

Monarch mind-control is vernoemd naar de Monarch vlinder – een insect dat zijn leven begint als een rups (die het onontwikkelde potentieel voorstelt) en, na een periode van cocooning (programmeren) herboren wordt als een mooie vlinder (de Monarch slaaf). Sommige specifieke kenmerken van de Monarch vlinder zijn ook van toepassing op de mind-control.

“Een van de belangrijkste redenen dat de Monarch mind-control programmering zo werd genoemd was vanwege de Monarch vlinder. De Monarch vlinder leert waar hij werd geboren (de wortels) en geeft deze kennis via genetica (van generatie op generatie) aan haar nakomelingen door. Dit was een van de belangrijkste dieren die wetenschappers er op attendeerde, dat kennis genetisch kan worden doorgegeven. Het Monarch-programma is gebaseerd op Illuminati en Nazi-doelstellingen om een superieur ras te creëren, gedeeltelijk door middel van genetica. Als kennis genetisch kan worden doorgegeven (en dat kan), dan is het belangrijk dat ouders worden gevonden die de juiste kennis doorgeven aan de slachtoffers die geselecteerd worden voor het Monarch mind-control programma.”

Dissociatie, een term uit de psychologie en psychiatrie, is een geestesgesteldheid waarin bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet `oproepbaar` zijn of minder samenhang vertonen. Letterlijk betekent dissociatie `ontkoppeling` of `uiteen vallen’

“Wanneer bij een persoon door middel van elektroshock een trauma wordt veroorzaakt, blijkt dat een gevoel van lichtheid in het hoofd wordt ervaren, alsof men zweeft of fladdert als een vlinder. Er is ook een symbolische voorstelling met betrekking tot de transformatie of metamorfose van dit mooie insect: van een rups tot een cocon (kiemrust, inactiviteit), tot een vlinder (nieuwe schepping), die zal terugkeren naar zijn punt van oorsprong. Dat is het migrerende patroon dat deze soort uniek maakt.”

Methode

Het slachtoffer / de overlevende wordt door de programmeur/behandelaar ‘slaaf’ genoemd, terwijl de programmeur / behandelaar op zijn beurt wordt ervaren als “Meester” of “God.” Ongeveer 75% van de ‘slaven’ zijn vrouwen, omdat ze over een hogere pijntolerantie beschikken en gemakkelijker geneigd zijn alles los te laten dan de mannetjes. Monarch behandelaars zoeken naar de compartimentering van de psyché van hun onderwerp in meerdere en aparte alter personas, gebruik makend van trauma’s om dissociatie te veroorzaken.

Hieronder staat een gedeeltelijk overzicht van vormen van martelen:

– Misbruik en marteling
– Opsluiting in dozen, kooien, kisten, etc., of begraven (vaak met een opening of luchtpijp voor zuurstof)
– Vastbinden met behulp van touwen, kettingen, handboeien, etc.
– Bijna-verdrinking
– Extreme hitte en koude, met inbegrip van onderdompeling in ijswater en brandende chemicaliën
– Villen (alleen het bovenste laagje van de huid wordt verwijderd bij slachtoffers, waarvan het de bedoeling is dat zij overleven)
– Zeer snel rondtollen/ronddraaien
– Verblindend licht
– Elektrische schokken
– Gedwongen eten en drinken van offensieve lichaamsvloeistoffen en materie, zoals bloed, urine, ontlasting, vlees, etc.
– Opgehangen worden in pijnlijke posities of ondersteboven
– Honger en dorst
– Slaaptekort
– Compressie (samengeperst worden) met behulp van gewichten en apparaten
– Sensorische deprivatie
– Medicijnen om illusie, verwarring en geheugenverlies te creëren, vaak door injectie of intraveneus toegediend
– Inslikken of intraveneuze toediening van giftige chemicaliën om de pijn of ziekte te creëren, met inbegrip van chemotherapeutica
– Er wordt met grote kracht aan ledematen getrokken, of dislocatie van ledematen (uit de kom)
– Toepassing van slangen, spinnen, maden, ratten en andere dieren om angst en afschuw te veroorzaken
– Bijna-doodervaringen, vaak geen adem meer kunnen krijgen door verstikking of verdrinking, met onmiddellijke reanimatie
– Gedwongen worden om mishandeling, marteling en opoffering van mensen en dieren uit te voeren, meestal met messen, of daar getuige van te zijn.
– Gedwongen deelname aan slavernij
– Misbruikt worden met het doel om het slachtoffer zwanger te maken, de foetus wordt vervolgens afgebroken voor ritueel gebruik, of de baby wordt afgenomen om geofferd te worden of misbruikt voor slavernij
– Geestelijk misbruik van het slachtoffer veroorzaken, zodat hij / zij zich door geesten of demonen bezeten, lastig gevallen, en intern gecontroleerd zal voelen
– Ontheiliging van joods-christelijke overtuigingen en het vormen van aanbidding en toewijding aan satan of andere godheden
– Misbruik en illusie om slachtoffers ervan te overtuigen dat God het kwaad is, zoals een kind er van overtuigen dat God haar heeft misbruikt
– Chirurgie om te martelen, te experimenteren, of het creëren van de perceptie van lichamelijke of geestelijke bommen of implantaten
– Letsel of dreiging van letsel aan familie, vrienden, geliefden, huisdieren, en andere slachtoffers, om de naleving af te dwingen
– Gebruik van illusie en virtuele realiteit om verwarring en niet-geloofwaardige openbaarmaking te creëren

“De basis voor het succes van de Monarch mind-control programmering is, dat de verschillende persoonlijkheden of persoonlijkheidsonderdelen, die ‘alters’ worden genoemd, kunnen worden gecreëerd, die elkaar niet kennen, maar die het lichaam op verschillende tijdstippen kunnen overnemen. De muren van geheugenverlies die door trauma’s worden gebouwd, vormen een beschermend schild van geheimhouding, dat de misbruikers beschermt tegen ontdekking en voorkomt dat de ‘voorste’ persoonlijkheden die het grootste deel van de tijd in het bezit van het lichaam zijn, weten hoe hun ‘systeem van alters’ wordt gebruikt. Het schild van geheimhouding staat het de sekteleden toe om met andere mensen samen te wonen en te werken en totaal onopgemerkt te blijven. De ‘primaire alter’ kan een geweldige christen zijn, en de diepere alters kunnen de ergst denkbare vormen van Satanische monsters zijn – een Dr. Jekyll / Mr Hyde effect. Veel staat op het spel bij het handhaven van de geheimhouding van de inlichtingendienst of het occulte groep die de slaaf controleert. Het slagingspercentage van dit soort programmering is hoog, maar als het niet lukt, ontdoet men zich van de fouten door middel van de dood. Elk trauma en elke marteling dient een doel. Een groot deel van de experimenten en het onderzoek werd uitgevoerd, om na te gaan wat wel en niet kon worden gedaan. Er zijn grafieken gemaakt die laten zien hoeveel martelingen een bepaald lichaamsgewicht op een bepaalde leeftijd kan verwerken zonder dat de dood erop volgt.”

“Als gevolg van de ernstige trauma’s, veroorzaakt door ECT, misbruik en andere methoden, splitst de geest zich vanuit de kern op in alternatieve persoonlijkheden. Vroeger was dit ook bekend als meervoudige persoonlijkheidsstoornis; op dit moment wordt het gezien als een dissociatieve identiteitsstoornis en dit is de basis voor Monarch programmering. Verdere conditionering van de geest van het slachtoffer wordt versterkt door hypnose, dubbele binding-dwang , plezier-pijn omkeringen, voedsel, water, slaap en sensorische deprivatie, samen met diverse medicijnen die bepaalde hersenfuncties veranderen.”

Dissociatie wordt dus bereikt door de onderworpene te traumatiseren, met hulp van systematisch misbruik en het gebruik van angstaanjagende occulte rituelen. Zodra zich een splitsing in de kernpersoonlijkheid voordoet, kan een ‘interne wereld’ worden gecreëerd en alter personas kunnen worden geprogrammeerd met behulp van hulpmiddelen als muziek, films (vooral Disney producties) en sprookjes. Deze visuele en auditieve hulpmiddelen intensiveren de programmering, gebruik makend van beelden, symbolen, betekenissen en concepten. De gecreëerde alters zijn voor de programmeur-behandelaar vervolgens toegankelijk door middel van trigger-woorden of symbolen, die door de programmeur-behandelaar in de psyche van de onderworpene zijn geprogrammeerd.

Enkele van de meest voorkomende interne beelden die door mind-control slaven gezien worden, zijn bomen, de Kabbalistische Boom des Levens, oneindige lussen, oude symbolen en letters, spinnenwebben, spiegels, verbrijzelend glas, maskers, kastelen, doolhoven, demonen, vlinders, zandlopers, klokken en robots. Deze symbolen worden vaak om twee redenen in populaire cultuurfilms en video’s geplaatst:

1. om de meerderheid van de bevolking, met behulp van subliminale beelden en neuro-linguïstisch programmeren ongevoelig te maken en
2. om bewust specifieke triggers en sleutels te bouwen voor de basis programmering van zeer beïnvloedbare MONARCH kinderen.

Sommige films die gebruikt worden bij het Monarch programmeren zijn onder andere The Wizzard of Oz, Alice in Wonderland, Pinocchio en Sleeping Beauty.

In elk geval wordt de slaaf een bepaalde interpretatie van de verhaallijn van een film ingeprent om de programmering te intensiveren. Als bijvoorbeeld een slaaf kijkt naar The Wizard of Oz, wordt hem geleerd dat ‘Somewhere over the rainbow’ (Ergens, aan de andere kant van de regenboog) de ‘blije plek’ is waar dissociatieve trauma slaven heen moeten gaan om te ontsnappen aan de ondraaglijke pijn die hen wordt toegebracht. Met behulp van de film stimuleren programmeurs de slaven om ‘over the rainbow’ te gaan en zich ervan te distantiëren, waardoor hun geest effectief wordt gescheiden van hun lichaam.

Een dubbele binding is een dilemma in de communicatie, waarbij een individu (of groep) twee of meer tegenstrijdige boodschappen ontvangt en de ene boodschap de andere ontkent. Het is een situatie waarin adequaat reageren op de ene boodschap, het in gebreke blijven betekent van de andere en omgekeerd, zodat de betrokkene afgezien van het antwoord altijd fout zit. Hij kan geen commentaar leveren op het conflict, het niet oplossen en zich ook niet aan de situatie onttrekken.http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbele_binding_(communicatie)

“Zoals eerder opgemerkt, zal een hypnotiseur kinderen gemakkelijker kunnen hypnotiseren als dit al op zeer jonge leeftijd begint. Een methode die effectief is, is die om tegen kleine kinderen te zeggen: “Stel je voor dat je naar je favoriete televisieprogramma zit te kijken…” Dit is de reden de Disney films en andere shows zo belangrijk zijn voor de programmeurs: zij zijn hèt perfecte hulpmiddel om de geest van het kind in de juiste richting te dissociëren. De programmeurs gebruiken al vanaf het allereerste begin films om de kinderen te helpen de hypnotiserende scripts te leren. Voor kinderen moeten zij deel uitmaken van het hypnotiserende proces. Als de hypnotiseur het een kind toestaat om zijn eigen beeldtaal te vormen, zullen de hypnotische suggesties sterker zijn. In plaats van het kind te vertellen welke kleur een hond heeft, kan de programmeur dit ook aan het kind vragen. Dit is het moment waarop de boeken en films aan het kind getoond worden om zijn of haar geest ‘de juiste richting op te sturen’. Als de hypnotiseur met het kind praat, moet hij extra voorzorgsmaatregelen nemen, door de toon van zijn stem niet te veranderen en te zorgen voor vloeiende overgangen. De meeste Disneyfilms worden gebruikt voor programmeerdoeleinden.
Bron: worldunity

Sommigen zijn speciaal ontworpen voor mind-control.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s