Menselijke compostering en watercrematie

Menselijke Compostering? As tot as, stof tot stof, opa gebruiken als meststof is niet rechtvaardig!
Recompose is ’s werelds eerste menselijke composteringsfaciliteit. Het proces, dat “recompositie” wordt genoemd, wordt aangeboden als een alternatief voor een traditionele begrafenis of crematie. Eenmaal geplaatst in stalen buizen van 10 voet lang en bedekt met houtspaanders, kunnen lichamen worden ontbonden en omgezet in een kubieke meter grond – gelijk aan de waarde van een paar kruiwagens – in slechts vier weken.
juli-2021 In 21 staten in Amerika is een wet aangenomen die toestaat dat dode mensen vloeibaar worden gemaakt en door de riolen of over de weilanden/gewassen worden “gespoten (kijk Biosludged onderaan de pagina)
MADISON, Wisconsin, 13 mei 2021 (LifeSiteNews) – Senatoren van Wisconsin keurden eerder deze week een wetsvoorstel goed dat toestaat dat dode lichamen worden opgelost in een chemisch bad en als rioolwater worden afgevoerd.
Het wetsvoorstel, Senaat Wetsvoorstel 228, staat een praktijk toe die alkalische hydrolyse, of “watercrematie” wordt genoemd, waarbij het menselijk lichaam vloeibaar wordt gemaakt met behulp van een mengsel van water, hitte en chemische middelen, waarbij alleen botten achterblijven. De vloeistof wordt dan in de riolering geloosd of afgekookt, en de beenderen kunnen worden fijngemalen en in een urn gedeponeerd.
De Republikeinse Senaat heeft de wetgeving dinsdag zonder debat goedgekeurd, ondanks het bezwaar van de katholieke bisschoppen van Wisconsin.
“De katholieke leer concentreert zich op het leven en de waardigheid van de menselijke persoon, omdat ieder mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God,” schreef Kim Vercauteren, uitvoerend directeur van de Wisconsin Catholic Conference, aan de gezondheidscommissie van de Senaat. “Het hart, de geest, het vlees en de beenderen van een mens zijn allemaal elementen van een unieke schepping, tot aan het DNA toe, die geëerd moeten worden, zelfs na de dood.”
“Onze zorg is dat met alkalische hydrolyse stoffelijke overschotten in een afvalwatersysteem worden gespoeld alsof het door God geschapen lichaam nooit heeft bestaan,” voegde Vercauteren eraan toe. “Afvalwater eert niet de heiligheid van het lichaam, noch stelt het de rouwenden in staat om de doden te eren na de verwijdering.”
Sen. Patrick Testin, R-Stevens Point, die SB 228 heeft gesponsord, pleitte voor de maatregel als een middel om de “keuze van de consument” te bevorderen. Tijdens een hoorzitting over het wetsvoorstel zei hij dat “begrafenisondernemers uit Wisconsin steeds meer verzoeken krijgen voor crematie zonder vlammen of in water.” “Ik geloof in het toestaan van keuzes voor de consument. En als een consument kiest voor cremeren zonder vlam, wil ik begrafenisondernemers in Wisconsin de middelen geven om die keuze te vervullen,” zei Testin.
Katholieke leiders hebben die redenering resoluut van de hand gewezen. “Respect en eerbied voor het menselijk lichaam mogen niet worden opgeofferd aan een goedkopere, snellere manier van begraven,” zei de katholieke bisschoppenconferentie van Texas twee jaar geleden, nadat pogingen om alkalische hydrolyse toe te staan waren ingediend in de Lone Star State.
“We moeten de overblijfselen van alle mensen, ongeacht hoe lang ze geleefd hebben of hoe ze gestorven zijn, met waardigheid, liefde en respect behandelen. Chemische vertering van het menselijk lichaam gaat voorbij aan dit eenvoudige principe”, aldus de bisschoppen, die de praktijk vergelijken met het dumpen van geaborteerde baby’s in het riool.
Geestelijken in de Verenigde Staten hebben zich op vergelijkbare wijze uitgesproken tegen “watercrematie” en andere “alternatieve” verwijderingsmethoden, onder meer in Missouri, Ohio en Washington. Ongeveer 20 staten hebben de afgelopen jaren niettemin alkalische hydrolyse goedgekeurd.
Volgens de Cremation Association of North America (CANA) wordt bij deze methode gebruik gemaakt van een vat onder druk dat gewoonlijk ongeveer 100 gallon vloeistof kan bevatten. Overledenen die in de kamer worden geplaatst kunnen worden verwarmd tot 302 graden en worden ondergedompeld in loog, een industrieel chemisch middel dat wordt gebruikt als rioolreiniger, om een snelle ontbinding op te wekken.
Het volledige proces van alkalische hydrolyse duurt tussen de drie en 16 uur, waarbij uiteindelijk een “steriele” vloeistof wordt geproduceerd die verstoken is van weefsel en DNA. “In sommige gevallen wordt het water omgeleid en gebruikt voor kunstmest vanwege het kalium- en natriumgehalte,” aldus CANA.
Voorstanders van alkalische hydrolyse beweren dat het “groener” is dan traditionele crematie, met minder koolstofuitstoot, argumenten die de Wisconsin Catholic Conference ook heeft verworpen. “De praktijk kan 100 tot 300 gallons water verbruiken en kan de pH-waarde in de watervoorziening beïnvloeden,” zei Vercauteren. “Wij vragen ons af of een proces dat de chemische samenstelling van grote hoeveelheden schoon water verandert… een goed rentmeesterschap is.
De katholieke kerk legt de nadruk op het begraven van lichamen, maar heeft sinds de jaren zestig haar standpunt over traditionele crematie verzacht en staat crematie toe “tenzij hiervoor wordt gekozen om redenen die strijdig zijn met de christelijke leer”. Menselijke resten moeten worden begraven op begraafplaatsen, worden bijgezet in een mausoleum, of worden verbrand, en mogen niet worden verstrooid, aldus de Kerk.
Het Aquamation-systeem van Bio-Response Solutions uit Indiana maakt gebruik van water en bijtende chemicaliën om het menselijk lichaam te reduceren tot een effluent dat in het riool wordt gespoeld. Alles wat overblijft (inzet foto) zijn botten, die vervolgens worden verpulverd en in een urn worden geplaatst.
Foto links: screen capture / Bio-Response Solutions;
rechts: De senaatskamer van Wisconsin gezien vanaf de galerij.
“Water heeft een geheugen, alsof informatie is opgeslagen op magnetische band.
Het is de meest vervormbare computer van het universum.”
De STRUCTUUR van water is wat belangrijk is.”
Pijn, trauma, marteling, vergiften van medicijnen.
Zelfs als je niet direct farmaceutica consumeert, krijg je het uit de tweede hand binnen. We worden vergiftigd op ondoorgrondelijke manieren. Wat doet dat met onze geest, lichaam en ziel, rechtstreeks via water? 🤔 “EEEPA, EEEPA” ~The Simpsons
Hoe zit het met menselijke lichamen die gebruikt worden als compost voor gewassen, zoals gesuggereerd in artikelen in de afgelopen jaren? Is dit een nieuwe tactiek, of komt dit nu pas aan het licht?
Wie dwingt boeren van hun land en koopt de eigendommen op?
Met welk doel? Om wat met ons voedsel te doen? Gerelateerd?
Biosludged, biosolids => toxic sewage sludge

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s