S.H.A.E.F.

Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force

WEF/WHO Regime Rutte SS en het SHAEF Opperbevel

U zult het geen verrassing vinden als wij vaststellen dat het huidige Regime onder vreemde kroon vrijwel één op één is te vergelijken met dat van de Oostenrijker A. Seys-Inquart – Reichs Kommissar 1940-1945. Aangesteld door A. Hitler en bij decreet regerend onder vreemd gezag, een vreemde kroon.

De Grondwet 1938 is buiten werking gesteld door de bezetter, maar was nog van kracht op 13 mei 1940, de heugelijke dag dat het Koninkrijk der Nederlanden viel. De vaandelvlucht van het deserterende staatshoofd gevolgd door haar regering, is de doodsklap voor de Nederlanden geweest. Want in de Grondwet versie 1938 is een artikel opgenomen welke luidt:

Reichs Kommissar Seyss-Inquart droeg een vreemde kroon en de Nederlandsche Regeering had de zetel der Regeering op 13 mei 1940 verlaten. Niet verplaatst, de regering in ballingschap te Londen was geen regering met bevoegdheden, maar een Oranje belangenclubje voor de Bühne. Bij terugkeer in 1945 is die situatie niet hersteld, aangezien de soevereiniteit van het land niet van de bezetter via het SHAEF opperbevel aan de Nederlanders is overgedragen, noch aan regering, noch aan het volk. De uiteindelijke bevoegdheid is dus blijven steken bij het geallieerde Opperbevel (SHAEF). ALLE wetten, regelgeving, overeenkomsten, verdragen en handelingen van de overheid zijn ongeldig, nietig en nooit gepasseerd. ALLE regeringsfunctionarissen sinds die non-overdracht handelden onwettig, ALLE parlementszittingen en de Kamernotulen zijn nietig verklaard wegens onwettig handelen. ALLE verkiezingen zijn ongeldig en ALLE partijen zijn onwettig. Met het wegvallen van het Koninkrijk is de Bataafsche Republiek als enige wettige rechtsvoorganger op het Nederlandse grondgebied herrezen en in werking gesteld op 13 mei 1940. Na die datum is tweemaal een staatsgreep uitgevoerd, de eerste door Nazi Duitsland in mei 1940, de tweede door het Huis van Oranje in mei 1945.

Het is oorlog – nog steeds.

Seyss-Inquart heet nu Rutte, verder is alles bij hetzelfde gebleven, dan wel nog erger geworden.

Het demissionaire nazi kabinetje vaart samen met het parlement onder valse vlag. Ze hadden al geen bestaansrecht, nu zijn ze ook nog demissionair en passen fascistische methoden toe, om maar te kunnen blijven zitten. Het parlement heeft zichzelf buiten werking gesteld, waar Seyss-Inquart het heeft ontbonden en deserteur Paulientje de Ranitz het ook niet meer terug wilde; veel te lastig. En de rechtsprekende macht zit in het kamp van de media: ondersteuning en propaganda. Dat is ook zo ongeveer zoals het toen was.

Deze regering doet met verve waar ze goed in zijn: het aanrichten van een ravage, de bevolking tegenwerken en saboteren waar ze maar kunnen en geld over de balk smijten omdat het toch maar belastinggeld is.

Met de nazi roots en achtergronden in gedachten is dat geen wonder. Befehl ist Befehl. Opa Rutte was een notoir collaborateur met de bezetter. Opa de Jonge was een psychopathische Kapo. Grapperhaus is als het er op aankomt ook geen Nederlander. De zogenaamde koning spant helemaal de kroon als het om zijn familie gaat. Het fascisme is ze met de paplepel ingegoten. Met opa Benno de Verzetsdeserteur aan kop. Naziklaas, de opdrachtgever van dit kabinet, dankt zijn rijkdom aan een collaborerende nazifamilie. Adviseur Van Dissel waant zich bij de “Onaantastbaren” vanwege zijn afkomst. Gommers is een papist uit Beieren. Osterhaus is ook een mof. Al die lui begrijpen elkaar. De meesten zijn papisten en dat raakt aan fascisten. Ken uw geschiedenis.

Papisten dienen niet hun volk maar het Vaticaan. Een dubbel paspoort als het ware. Het beste is om ze het Nederlandse paspoort af te pakken.

Het hele zootje zit in occulte genootschappen bestemd voor vermeende kerels om hun geneugten te bevredigen.

De Coronasoap is een lange leugenreeks van nepnieuws, angstaanjagerij en moord door averechtse maatregelen, ze kunnen niet meer zonder, anders vallen ze om of lossen ze op.

Alles wat ze bekokstoven is gericht op zelfbehoud en het testen van de 10% die hen moet gehoorzamen en hun decreten moet handhaven. Van 80% van de Nederlanders trekken ze zich geen reet aan, die zien ze als “kaltgestellt”. De maatregelen zijn nu alleen nog maar gericht op de laatste 10%. Het handhaven laten ze zoveel mogelijk over aan de 80%.

Liegen over cijfers, liegen over ziekenhuisopnamen, liegen over besmettingen, liegen over doden en oversterfte, liegen over toeslagen. liegen over de MH-17, liegen over Omtzigt, liegen over hun vrijetijdsbestedingen. Wat doen die rijksambtenaren – inclusief de vakantiekoning en zijn ingevlogen hobbelpaard – in onze tijd?

Deze parasietenclub moet 24/7 gestalkt worden, ze hebben geen vrije tijd, ze dienen het volk, de klok rond. Inherent aan de functie.

Alleen de 0-Groep kan deze verzameling opgeschoten rioolratten stoppen.

Met de lockdown, QR-code en vaccinatieterreur is men verder gegaan dan hun grote voorbeeld A.Hitler en H. Göring. Deze laatste deed het hen voor in een gesprek met de Amerikaanse psycholoog Gilbert tijdens de Neurenberg processen.

“Natuurlijk wil het gewone volk geen oorlog; noch in Rusland, noch in Engeland, noch in Amerika, noch wat dat betreft in Duitsland. Dat is begrijpelijk. Maar per slot van rekening zijn het de leiders van het land die het beleid bepalen en het is altijd een eenvoudige zaak om het volk mee te slepen, of het nu een democratie is of een fascistische dictatuur of een parlement of een communistische dictatuur,” zou Goering op de avond van 18 april 1946 in zijn cel tegen Gilbert hebben gezegd.

Gilbert antwoordde: “Er is een verschil (…) In een democratie heeft het volk enige zeggenschap via hun gekozen vertegenwoordigers, en in de Verenigde Staten kan alleen het Congres de oorlog verklaren.”

Waarop Goering zei: “O, dat is allemaal goed en wel, maar, stem of geen stem, het volk kan altijd worden gebruikt voor de doelstellingen van de leiders. Dat is gemakkelijk. Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten aan te klagen wegens gebrek aan patriottisme en het blootstellen van het land aan gevaar. Zo werkt het in elk land.”

Het is oorlog, voor het geval u het nog niet in de gaten had.

Nederland is nog steeds bezet gebied. Dat betekent dat de Bataafsche Republiek bezet is. De STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE vaart onder valse vlag, de Nederlandse driekleur. Bezet Nederland is in 1945 niet bevrijd, maar door het Duitse militaire opperbevel aan de Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Force (SHAEF) overgedragen. We hebben eerder dit jaar een verzoek aan SHAEF gericht om weer als controlelaag tussen het VOLK en de EU te gaan functioneren. Met regering en koningshuis hoeft geen rekening te worden gehouden, die worden keurig in enclave in Den Haag in bewaring gehouden. We dienen ten tweede male een verzoek in om van het Regime en de EU als Vierde Rijk af te komen. Het is ons nooit gevraagd, dus nietig, nul, waardeloos.
Bron: herstelderepubliek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s