Hooggerechtshof: Pfizer, Moderna e.a. mogen je genen bezitten als je geïnjecteerd bent met hun lab-gemaakte mRNA

Dit artikel wordt voorafgegaan door een shout-out van de goede Dr. Carrie Madej (maa-DAY). Ze is een van de duizenden artsen en wetenschappers over de hele wereld die door de mainstream en social media plotseling bestempeld worden als “complottheoretici” en “desinformatie”. Ze vertellen peer-reviewed waarheid over Covid-19 en experimentele injecties. Dr. Madej zit voorlopig nog op Twitter en Facebook. Ze is ook te zien in een virale video die mensen waarschuwt voor experimentele mRNA- en virale vector-injecties, bericht Thecovidblog.com.

Dr. Madej zei in een recent interview met The New American:

Het Hooggerechtshof oordeelde dat als er iets synthetisch, niet uit de natuur, in ons genoom zit, dat degene die het patent op die synthetische onderdelen bezit, nu eigenaar is van een deel of het geheel van jou als mens. Dat betekent dat Bill en Melinda Gates e.a., het Ministerie van Defensie e.a. letterlijk een mens kunnen bezitten. Als deze synthetische code in je genoom wordt opgenomen, kun je van de ene dag op de andere eigendom worden.

Alle legitieme artsen en wetenschappers verwelkomen factchecking en peer-review. Het blijkt dat Dr. Madej iets op het spoor is, en het bevestigt alle redenen om niet vrijwillig aan deze experimentele injecties deel te nemen.

Kunstmatige bacteriën en genetisch gemodificeerde muizen zijn octrooieerbaar

De zaak Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) was de eerste keer dat het Hooggerechtshof van de V.S. een octrooizaak behandelde waarbij natuurlijk voorkomende processen en/of organismen betrokken waren. Dr. Ananda Mohan Chakrabarty vond een soort olie-etende bacterie uit toen hij in 1971 bij General Electric werkte. Zijn uitvinding stroomlijnde het proces van het opruimen van olievlekken.

Hij vroeg een octrooi aan voor de nieuwe genetisch gemodificeerde bacteriesoort. Het Verenigd Koninkrijk verleende het octrooi al. Maar het U.S. Patent and Trademark Office weigerde het octrooi omdat het vaststelde dat de uitvinding een levend organisme was. Het U.S. Court of Customs and Patent Appeals (nu het U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) draaide de beslissing terug. Het oordeelde dat het feit dat micro-organismen leven, niet betekent dat zij niet octrooieerbaar zijn.

Het U.S. Supreme Court, in een 5-4 beslissing, bevestigde. Het oordeelde, gedeeltelijk:

Levend, door de mens gemaakt micro-organisme is octrooieerbaar als een “vervaardiging” of “samenstelling van materie” in de zin van de Patent Act van 1952. Het feit dat het te octrooieren organisme leeft, staat octrooieerbaarheid niet in de weg.

De zaak maakte de weg vrij voor biotechnologiebedrijven en universiteiten. De OncoMouse, die in 1988 door Harvard werd gepatenteerd, was het eerste zoogdier dat ooit werd gepatenteerd. Wetenschappers van Harvard modificeerden muizen genetisch zodat ze vatbaar werden voor kanker (vandaar het “onco“-voorvoegsel) zodat andere wetenschappers de ziekte konden bestuderen.

Wetenschappers hebben sindsdien een hele discipline “transgene niet-menselijke zoogdieren” gecreëerd. Natuurlijk zijn er ernstige ethische bezwaren. Maar de praktijk gaat door.

Octrooieerbaarheid van menselijke genen (mRNA en DNA)

De zaak die de blauwdruk vormt voor farmaceutische bedrijven die het eigendom van jouw genen kunnen opeisen is Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc, 569 U.S. 576 (2013). Deze zaak kwam voort uit een in Utah gevestigd bedrijf genaamd Myriad Genetics.

Het bedrijf isoleerde de locatie en volgorde van natuurlijk voorkomende genen genaamd BRCA1 en BRCA2. Mutaties in deze genen correleren positief met aanleg voor borst- en eierstokkanker. Myriad vroeg octrooien aan op deze genen in respectievelijk 1994 en 1995. De octrooien gaven Myriad exclusieve rechten op genetische kankertests waarbij natuurlijke DNA-strengen werden geïsoleerd en synthetisch complementair DNA (cDNA) werd aangemaakt dat leek op de oorspronkelijke geïsoleerde strengen.

Tanzania test geiten, papaja’s en konijnen voor Corona: ze waren allemaal positief

Het USPTO verleende beide octrooien in 1998. Tot 2010 waren minstens 2.000 andere menselijke genen gepatenteerd, volgens de New York State Bar. Maar de Myriad octrooien belemmerden andere wetenschappers om onderzoek te doen naar de natuurlijk voorkomende BRCA1 en BRCA2, en belemmerden zo het testen van borst- en eierstokkanker door andere bedrijven.

Hooggerechtshof staat octrooieerbaar cDNA toe

Verscheidene eisers, waaronder Yale, Columbia, individuele patiënten en patiëntenbelangengroepen, spanden in mei 2009 een rechtszaak aan tegen Myriad en de Universiteit van Utah. De eisers stelden dat BRCA1 en BRCA2 geen octrooieerbaar onderwerp zijn onder 35 U.S.C. § 101 omdat zij van nature voorkomen. Myriad voerde aan dat zij de sequenties van het DNA heeft geïsoleerd en dat het Octrooibureau octrooien heeft verleend aan andere bedrijven die hetzelfde doen.

Hierop volgde een lange juridische strijd die onder meer twee keer leidde tot een verzoek om een certiorari aan het U.S. Supreme Court. De Federal Circuit bevestigde tweemaal dat zowel geïsoleerd DNA als cDNA octrooieerbaar zijn. Uiteindelijk oordeelde het Hooggerechtshof dat alleen cDNA (synthetisch DNA) octrooieerbaar is. Geïsoleerd, natuurlijk DNA is niet octrooieerbaar. Screening op borst- en eierstokkanker werd veel goedkoper na de uitspraak omdat Myriad niet langer octrooien bezat op natuurlijk voorkomende genen en dus op de tests.

Uiteindelijk heeft het Hooggerechtshof vijf van de 520 octrooiconclusies van Myriad ongeldig verklaard. Myriad klaagde concurrenten aan voor het op de markt brengen van tests voor eierstok- en borstkanker op basis van de twee natuurlijke genen na de beslissing van het Hooggerechtshof. Ambry Genetics won in 2014 een zaak tegen Myriad. Het bedrijf zei via een persbericht:

Myriad heeft geen van de genetische informatie die is gecodeerd in de BRCA1- of BRCA2-genen gecreëerd of gewijzigd. De locatie en volgorde van de nucleotiden bestonden al in de natuur voordat Myriad ze vond. Zoals het Hooggerechtshof duidelijk heeft gemaakt, komen noch in de natuur voorkomende composities van materie, noch synthetisch gecreëerde composities die structureel identiek zijn aan de in de natuur voorkomende composities, in aanmerking voor octrooi.

Dit artikel wordt voorafgegaan door een shout-out van de goede Dr. Carrie Madej (maa-DAY). Ze is een van de duizenden artsen en wetenschappers over de hele wereld die door de mainstream en social media plotseling bestempeld worden als “complottheoretici” en “desinformatie”. Ze vertellen peer-reviewed waarheid over Covid-19 en experimentele injecties. Dr. Madej zit voorlopig nog op Twitter en Facebook. Ze is ook te zien in een virale video die mensen waarschuwt voor experimentele mRNA- en virale vector-injecties, bericht Thecovidblog.com.

Dr. Madej zei in een recent interview met The New American:

Het Hooggerechtshof oordeelde dat als er iets synthetisch, niet uit de natuur, in ons genoom zit, dat degene die het patent op die synthetische onderdelen bezit, nu eigenaar is van een deel of het geheel van jou als mens. Dat betekent dat Bill en Melinda Gates e.a., het Ministerie van Defensie e.a. letterlijk een mens kunnen bezitten. Als deze synthetische code in je genoom wordt opgenomen, kun je van de ene dag op de andere eigendom worden.

Alle legitieme artsen en wetenschappers verwelkomen factchecking en peer-review. Het blijkt dat Dr. Madej iets op het spoor is, en het bevestigt alle redenen om niet vrijwillig aan deze experimentele injecties deel te nemen.

Kunstmatige bacteriën en genetisch gemodificeerde muizen zijn octrooieerbaar

De zaak Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) was de eerste keer dat het Hooggerechtshof van de V.S. een octrooizaak behandelde waarbij natuurlijk voorkomende processen en/of organismen betrokken waren. Dr. Ananda Mohan Chakrabarty vond een soort olie-etende bacterie uit toen hij in 1971 bij General Electric werkte. Zijn uitvinding stroomlijnde het proces van het opruimen van olievlekken.

BLM-linksen dreigen huis af te branden voor het tonen van Amerikaanse vlag

Hij vroeg een octrooi aan voor de nieuwe genetisch gemodificeerde bacteriesoort. Het Verenigd Koninkrijk verleende het octrooi al. Maar het U.S. Patent and Trademark Office weigerde het octrooi omdat het vaststelde dat de uitvinding een levend organisme was. Het U.S. Court of Customs and Patent Appeals (nu het U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) draaide de beslissing terug. Het oordeelde dat het feit dat micro-organismen leven, niet betekent dat zij niet octrooieerbaar zijn.

Het U.S. Supreme Court, in een 5-4 beslissing, bevestigde. Het oordeelde, gedeeltelijk:

Levend, door de mens gemaakt micro-organisme is octrooieerbaar als een “vervaardiging” of “samenstelling van materie” in de zin van de Patent Act van 1952. Het feit dat het te octrooieren organisme leeft, staat octrooieerbaarheid niet in de weg.

De zaak maakte de weg vrij voor biotechnologiebedrijven en universiteiten. De OncoMouse, die in 1988 door Harvard werd gepatenteerd, was het eerste zoogdier dat ooit werd gepatenteerd. Wetenschappers van Harvard modificeerden muizen genetisch zodat ze vatbaar werden voor kanker (vandaar het “onco“-voorvoegsel) zodat andere wetenschappers de ziekte konden bestuderen.

Wetenschappers hebben sindsdien een hele discipline “transgene niet-menselijke zoogdieren” gecreëerd. Natuurlijk zijn er ernstige ethische bezwaren. Maar de praktijk gaat door.

Octrooieerbaarheid van menselijke genen (mRNA en DNA)

De zaak die de blauwdruk vormt voor farmaceutische bedrijven die het eigendom van jouw genen kunnen opeisen is Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc, 569 U.S. 576 (2013). Deze zaak kwam voort uit een in Utah gevestigd bedrijf genaamd Myriad Genetics.

Het bedrijf isoleerde de locatie en volgorde van natuurlijk voorkomende genen genaamd BRCA1 en BRCA2. Mutaties in deze genen correleren positief met aanleg voor borst- en eierstokkanker. Myriad vroeg octrooien aan op deze genen in respectievelijk 1994 en 1995. De octrooien gaven Myriad exclusieve rechten op genetische kankertests waarbij natuurlijke DNA-strengen werden geïsoleerd en synthetisch complementair DNA (cDNA) werd aangemaakt dat leek op de oorspronkelijke geïsoleerde strengen.

Tanzania test geiten, papaja’s en konijnen voor Corona: ze waren allemaal positief

Het USPTO verleende beide octrooien in 1998. Tot 2010 waren minstens 2.000 andere menselijke genen gepatenteerd, volgens de New York State Bar. Maar de Myriad octrooien belemmerden andere wetenschappers om onderzoek te doen naar de natuurlijk voorkomende BRCA1 en BRCA2, en belemmerden zo het testen van borst- en eierstokkanker door andere bedrijven.

Hooggerechtshof staat octrooieerbaar cDNA toe

Verscheidene eisers, waaronder Yale, Columbia, individuele patiënten en patiëntenbelangengroepen, spanden in mei 2009 een rechtszaak aan tegen Myriad en de Universiteit van Utah. De eisers stelden dat BRCA1 en BRCA2 geen octrooieerbaar onderwerp zijn onder 35 U.S.C. § 101 omdat zij van nature voorkomen. Myriad voerde aan dat zij de sequenties van het DNA heeft geïsoleerd en dat het Octrooibureau octrooien heeft verleend aan andere bedrijven die hetzelfde doen.

Hierop volgde een lange juridische strijd die onder meer twee keer leidde tot een verzoek om een certiorari aan het U.S. Supreme Court. De Federal Circuit bevestigde tweemaal dat zowel geïsoleerd DNA als cDNA octrooieerbaar zijn. Uiteindelijk oordeelde het Hooggerechtshof dat alleen cDNA (synthetisch DNA) octrooieerbaar is. Geïsoleerd, natuurlijk DNA is niet octrooieerbaar. Screening op borst- en eierstokkanker werd veel goedkoper na de uitspraak omdat Myriad niet langer octrooien bezat op natuurlijk voorkomende genen en dus op de tests.

Uiteindelijk heeft het Hooggerechtshof vijf van de 520 octrooiconclusies van Myriad ongeldig verklaard. Myriad klaagde concurrenten aan voor het op de markt brengen van tests voor eierstok- en borstkanker op basis van de twee natuurlijke genen na de beslissing van het Hooggerechtshof. Ambry Genetics won in 2014 een zaak tegen Myriad. Het bedrijf zei via een persbericht:

Myriad heeft geen van de genetische informatie die is gecodeerd in de BRCA1- of BRCA2-genen gecreëerd of gewijzigd. De locatie en volgorde van de nucleotiden bestonden al in de natuur voordat Myriad ze vond. Zoals het Hooggerechtshof duidelijk heeft gemaakt, komen noch in de natuur voorkomende composities van materie, noch synthetisch gecreëerde composities die structureel identiek zijn aan de in de natuur voorkomende composities, in aanmerking voor octrooi.

Dit artikel wordt voorafgegaan door een shout-out van de goede Dr. Carrie Madej (maa-DAY). Ze is een van de duizenden artsen en wetenschappers over de hele wereld die door de mainstream en social media plotseling bestempeld worden als “complottheoretici” en “desinformatie”. Ze vertellen peer-reviewed waarheid over Covid-19 en experimentele injecties. Dr. Madej zit voorlopig nog op Twitter en Facebook. Ze is ook te zien in een virale video die mensen waarschuwt voor experimentele mRNA- en virale vector-injecties, bericht Thecovidblog.com.

Dr. Madej zei in een recent interview met The New American:

Het Hooggerechtshof oordeelde dat als er iets synthetisch, niet uit de natuur, in ons genoom zit, dat degene die het patent op die synthetische onderdelen bezit, nu eigenaar is van een deel of het geheel van jou als mens. Dat betekent dat Bill en Melinda Gates e.a., het Ministerie van Defensie e.a. letterlijk een mens kunnen bezitten. Als deze synthetische code in je genoom wordt opgenomen, kun je van de ene dag op de andere eigendom worden.

Alle legitieme artsen en wetenschappers verwelkomen factchecking en peer-review. Het blijkt dat Dr. Madej iets op het spoor is, en het bevestigt alle redenen om niet vrijwillig aan deze experimentele injecties deel te nemen.

Kunstmatige bacteriën en genetisch gemodificeerde muizen zijn octrooieerbaar

De zaak Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) was de eerste keer dat het Hooggerechtshof van de V.S. een octrooizaak behandelde waarbij natuurlijk voorkomende processen en/of organismen betrokken waren. Dr. Ananda Mohan Chakrabarty vond een soort olie-etende bacterie uit toen hij in 1971 bij General Electric werkte. Zijn uitvinding stroomlijnde het proces van het opruimen van olievlekken.

BLM-linksen dreigen huis af te branden voor het tonen van Amerikaanse vlag

Hij vroeg een octrooi aan voor de nieuwe genetisch gemodificeerde bacteriesoort. Het Verenigd Koninkrijk verleende het octrooi al. Maar het U.S. Patent and Trademark Office weigerde het octrooi omdat het vaststelde dat de uitvinding een levend organisme was. Het U.S. Court of Customs and Patent Appeals (nu het U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) draaide de beslissing terug. Het oordeelde dat het feit dat micro-organismen leven, niet betekent dat zij niet octrooieerbaar zijn.

Het U.S. Supreme Court, in een 5-4 beslissing, bevestigde. Het oordeelde, gedeeltelijk:

Levend, door de mens gemaakt micro-organisme is octrooieerbaar als een “vervaardiging” of “samenstelling van materie” in de zin van de Patent Act van 1952. Het feit dat het te octrooieren organisme leeft, staat octrooieerbaarheid niet in de weg.

De zaak maakte de weg vrij voor biotechnologiebedrijven en universiteiten. De OncoMouse, die in 1988 door Harvard werd gepatenteerd, was het eerste zoogdier dat ooit werd gepatenteerd. Wetenschappers van Harvard modificeerden muizen genetisch zodat ze vatbaar werden voor kanker (vandaar het “onco“-voorvoegsel) zodat andere wetenschappers de ziekte konden bestuderen.

Wetenschappers hebben sindsdien een hele discipline “transgene niet-menselijke zoogdieren” gecreëerd. Natuurlijk zijn er ernstige ethische bezwaren. Maar de praktijk gaat door.

Octrooieerbaarheid van menselijke genen (mRNA en DNA)

De zaak die de blauwdruk vormt voor farmaceutische bedrijven die het eigendom van jouw genen kunnen opeisen is Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc, 569 U.S. 576 (2013). Deze zaak kwam voort uit een in Utah gevestigd bedrijf genaamd Myriad Genetics.

Het bedrijf isoleerde de locatie en volgorde van natuurlijk voorkomende genen genaamd BRCA1 en BRCA2. Mutaties in deze genen correleren positief met aanleg voor borst- en eierstokkanker. Myriad vroeg octrooien aan op deze genen in respectievelijk 1994 en 1995. De octrooien gaven Myriad exclusieve rechten op genetische kankertests waarbij natuurlijke DNA-strengen werden geïsoleerd en synthetisch complementair DNA (cDNA) werd aangemaakt dat leek op de oorspronkelijke geïsoleerde strengen.

Tanzania test geiten, papaja’s en konijnen voor Corona: ze waren allemaal positief

Het USPTO verleende beide octrooien in 1998. Tot 2010 waren minstens 2.000 andere menselijke genen gepatenteerd, volgens de New York State Bar. Maar de Myriad octrooien belemmerden andere wetenschappers om onderzoek te doen naar de natuurlijk voorkomende BRCA1 en BRCA2, en belemmerden zo het testen van borst- en eierstokkanker door andere bedrijven.

Hooggerechtshof staat octrooieerbaar cDNA toe

Verscheidene eisers, waaronder Yale, Columbia, individuele patiënten en patiëntenbelangengroepen, spanden in mei 2009 een rechtszaak aan tegen Myriad en de Universiteit van Utah. De eisers stelden dat BRCA1 en BRCA2 geen octrooieerbaar onderwerp zijn onder 35 U.S.C. § 101 omdat zij van nature voorkomen. Myriad voerde aan dat zij de sequenties van het DNA heeft geïsoleerd en dat het Octrooibureau octrooien heeft verleend aan andere bedrijven die hetzelfde doen.

Hierop volgde een lange juridische strijd die onder meer twee keer leidde tot een verzoek om een certiorari aan het U.S. Supreme Court. De Federal Circuit bevestigde tweemaal dat zowel geïsoleerd DNA als cDNA octrooieerbaar zijn. Uiteindelijk oordeelde het Hooggerechtshof dat alleen cDNA (synthetisch DNA) octrooieerbaar is. Geïsoleerd, natuurlijk DNA is niet octrooieerbaar. Screening op borst- en eierstokkanker werd veel goedkoper na de uitspraak omdat Myriad niet langer octrooien bezat op natuurlijk voorkomende genen en dus op de tests.

Uiteindelijk heeft het Hooggerechtshof vijf van de 520 octrooiconclusies van Myriad ongeldig verklaard. Myriad klaagde concurrenten aan voor het op de markt brengen van tests voor eierstok- en borstkanker op basis van de twee natuurlijke genen na de beslissing van het Hooggerechtshof. Ambry Genetics won in 2014 een zaak tegen Myriad. Het bedrijf zei via een persbericht:

Myriad heeft geen van de genetische informatie die is gecodeerd in de BRCA1- of BRCA2-genen gecreëerd of gewijzigd. De locatie en volgorde van de nucleotiden bestonden al in de natuur voordat Myriad ze vond. Zoals het Hooggerechtshof duidelijk heeft gemaakt, komen noch in de natuur voorkomende composities van materie, noch synthetisch gecreëerde composities die structureel identiek zijn aan de in de natuur voorkomende composities, in aanmerking voor octrooi.

Menselijke compostering en watercrematie

Menselijke Compostering? As tot as, stof tot stof, opa gebruiken als meststof is niet rechtvaardig!
Recompose is ’s werelds eerste menselijke composteringsfaciliteit. Het proces, dat “recompositie” wordt genoemd, wordt aangeboden als een alternatief voor een traditionele begrafenis of crematie. Eenmaal geplaatst in stalen buizen van 10 voet lang en bedekt met houtspaanders, kunnen lichamen worden ontbonden en omgezet in een kubieke meter grond – gelijk aan de waarde van een paar kruiwagens – in slechts vier weken.
juli-2021 In 21 staten in Amerika is een wet aangenomen die toestaat dat dode mensen vloeibaar worden gemaakt en door de riolen of over de weilanden/gewassen worden “gespoten (kijk Biosludged onderaan de pagina)
MADISON, Wisconsin, 13 mei 2021 (LifeSiteNews) – Senatoren van Wisconsin keurden eerder deze week een wetsvoorstel goed dat toestaat dat dode lichamen worden opgelost in een chemisch bad en als rioolwater worden afgevoerd.
Het wetsvoorstel, Senaat Wetsvoorstel 228, staat een praktijk toe die alkalische hydrolyse, of “watercrematie” wordt genoemd, waarbij het menselijk lichaam vloeibaar wordt gemaakt met behulp van een mengsel van water, hitte en chemische middelen, waarbij alleen botten achterblijven. De vloeistof wordt dan in de riolering geloosd of afgekookt, en de beenderen kunnen worden fijngemalen en in een urn gedeponeerd.
De Republikeinse Senaat heeft de wetgeving dinsdag zonder debat goedgekeurd, ondanks het bezwaar van de katholieke bisschoppen van Wisconsin.
“De katholieke leer concentreert zich op het leven en de waardigheid van de menselijke persoon, omdat ieder mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God,” schreef Kim Vercauteren, uitvoerend directeur van de Wisconsin Catholic Conference, aan de gezondheidscommissie van de Senaat. “Het hart, de geest, het vlees en de beenderen van een mens zijn allemaal elementen van een unieke schepping, tot aan het DNA toe, die geëerd moeten worden, zelfs na de dood.”
“Onze zorg is dat met alkalische hydrolyse stoffelijke overschotten in een afvalwatersysteem worden gespoeld alsof het door God geschapen lichaam nooit heeft bestaan,” voegde Vercauteren eraan toe. “Afvalwater eert niet de heiligheid van het lichaam, noch stelt het de rouwenden in staat om de doden te eren na de verwijdering.”
Sen. Patrick Testin, R-Stevens Point, die SB 228 heeft gesponsord, pleitte voor de maatregel als een middel om de “keuze van de consument” te bevorderen. Tijdens een hoorzitting over het wetsvoorstel zei hij dat “begrafenisondernemers uit Wisconsin steeds meer verzoeken krijgen voor crematie zonder vlammen of in water.” “Ik geloof in het toestaan van keuzes voor de consument. En als een consument kiest voor cremeren zonder vlam, wil ik begrafenisondernemers in Wisconsin de middelen geven om die keuze te vervullen,” zei Testin.
Katholieke leiders hebben die redenering resoluut van de hand gewezen. “Respect en eerbied voor het menselijk lichaam mogen niet worden opgeofferd aan een goedkopere, snellere manier van begraven,” zei de katholieke bisschoppenconferentie van Texas twee jaar geleden, nadat pogingen om alkalische hydrolyse toe te staan waren ingediend in de Lone Star State.
“We moeten de overblijfselen van alle mensen, ongeacht hoe lang ze geleefd hebben of hoe ze gestorven zijn, met waardigheid, liefde en respect behandelen. Chemische vertering van het menselijk lichaam gaat voorbij aan dit eenvoudige principe”, aldus de bisschoppen, die de praktijk vergelijken met het dumpen van geaborteerde baby’s in het riool.
Geestelijken in de Verenigde Staten hebben zich op vergelijkbare wijze uitgesproken tegen “watercrematie” en andere “alternatieve” verwijderingsmethoden, onder meer in Missouri, Ohio en Washington. Ongeveer 20 staten hebben de afgelopen jaren niettemin alkalische hydrolyse goedgekeurd.
Volgens de Cremation Association of North America (CANA) wordt bij deze methode gebruik gemaakt van een vat onder druk dat gewoonlijk ongeveer 100 gallon vloeistof kan bevatten. Overledenen die in de kamer worden geplaatst kunnen worden verwarmd tot 302 graden en worden ondergedompeld in loog, een industrieel chemisch middel dat wordt gebruikt als rioolreiniger, om een snelle ontbinding op te wekken.
Het volledige proces van alkalische hydrolyse duurt tussen de drie en 16 uur, waarbij uiteindelijk een “steriele” vloeistof wordt geproduceerd die verstoken is van weefsel en DNA. “In sommige gevallen wordt het water omgeleid en gebruikt voor kunstmest vanwege het kalium- en natriumgehalte,” aldus CANA.
Voorstanders van alkalische hydrolyse beweren dat het “groener” is dan traditionele crematie, met minder koolstofuitstoot, argumenten die de Wisconsin Catholic Conference ook heeft verworpen. “De praktijk kan 100 tot 300 gallons water verbruiken en kan de pH-waarde in de watervoorziening beïnvloeden,” zei Vercauteren. “Wij vragen ons af of een proces dat de chemische samenstelling van grote hoeveelheden schoon water verandert… een goed rentmeesterschap is.
De katholieke kerk legt de nadruk op het begraven van lichamen, maar heeft sinds de jaren zestig haar standpunt over traditionele crematie verzacht en staat crematie toe “tenzij hiervoor wordt gekozen om redenen die strijdig zijn met de christelijke leer”. Menselijke resten moeten worden begraven op begraafplaatsen, worden bijgezet in een mausoleum, of worden verbrand, en mogen niet worden verstrooid, aldus de Kerk.
Het Aquamation-systeem van Bio-Response Solutions uit Indiana maakt gebruik van water en bijtende chemicaliën om het menselijk lichaam te reduceren tot een effluent dat in het riool wordt gespoeld. Alles wat overblijft (inzet foto) zijn botten, die vervolgens worden verpulverd en in een urn worden geplaatst.
Foto links: screen capture / Bio-Response Solutions;
rechts: De senaatskamer van Wisconsin gezien vanaf de galerij.
“Water heeft een geheugen, alsof informatie is opgeslagen op magnetische band.
Het is de meest vervormbare computer van het universum.”
De STRUCTUUR van water is wat belangrijk is.”
Pijn, trauma, marteling, vergiften van medicijnen.
Zelfs als je niet direct farmaceutica consumeert, krijg je het uit de tweede hand binnen. We worden vergiftigd op ondoorgrondelijke manieren. Wat doet dat met onze geest, lichaam en ziel, rechtstreeks via water? 🤔 “EEEPA, EEEPA” ~The Simpsons
Hoe zit het met menselijke lichamen die gebruikt worden als compost voor gewassen, zoals gesuggereerd in artikelen in de afgelopen jaren? Is dit een nieuwe tactiek, of komt dit nu pas aan het licht?
Wie dwingt boeren van hun land en koopt de eigendommen op?
Met welk doel? Om wat met ons voedsel te doen? Gerelateerd?
Biosludged, biosolids => toxic sewage sludge

Verzoek aan SHAEF: “Neem NL over”

‘SHAEF 🇺🇸 has taken over’

SHAEF Judgment

De meeste mensen hebben nog steeds niet in de gaten dat de Wereldregering en haar onderliggende lokale politieke handlangers de bevolking de OORLOG heeft verklaard. Daarom zijn de meeste mensen nog steeds van mening, dat eerst bewijs voor het criminele gedrag van de regeringen en ambtelijk bedienden moet worden geleverd door de plegers zelf. Met andere woorden: als het niet op TV of in de reguliere pers verschijnt, is het bewijs niet geleverd.

Wij verkeren in een staat van OORLOG.

Het bewijs wat daar voor is te leveren blijkt uit vrijwel ALLE acties van overheden en hun ambtelijk bedienden. Wat er ongeveer een jaar geleden nog aan restant democratie over was, is gemeenschappelijk door de “koning” en zijn ministers én de Staten Generaal afgeschaft. Vervolgens zijn de “verkiezingen” vervalst en wordt er geen nieuwe “regering” samengesteld. Er wordt alleen nog gesproken over een noodkabinet van “nationale eenheid”. Met andere woorden: een OORLOGSKABINET. Dat kabinet wordt gevoerd door bureaucratische instanties als RIVM/OMT/GGD/WHO c.s. Er kan worden geregeerd per decreet en er kunnen maatregelen worden afgekondigd om de oorlogssituatie te “bestendigen”. Dat gebeurt door oneigenlijke gefabriceerde cijfers te politiseren, zoals de PCR-testuitslagen en IC-bezettingen. Ambtelijk bedienden worden extra emolumenten toegeschoven om het narratief koste wat kost vol te houden. De bevolking houdt daardoor zichzelf in de houdgreep en ieder tegengeluid wordt in de kiem gesmoord. Het aansturen gebeurt door voorspellingen, niet door historische gegevens en de praktijk.

De vestiging van de TOTALITAIRE STAAT is daarmee gerealiseerd.

Dat betekent dus ook, dat we worden geregeerd door OORLOGSRECHT. Wij als Nederlandse burger mogen en kunnen dit nooit accepteren. Wij zijn immers de TEGENSTANDER, omdat de STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE de burgers de oorlog heeft verklaard. De overheid probeert uit alle macht de burger in een Stockholm Syndroom te manoeuvreren. Door de “verdeel en heers” techniek wordt geprobeerd twee strijdende partijen te creëren, waarbij de winnaar al bekend is. Tijdens de strijd worden de regels eenzijdig gewijzigd, ALTIJD in het nadeel van de burgers die het regime weigeren te erkennen. De nieuwste fase is het indoctrineren van de bevolking met het “vaccinatiebewijs”. Eerst de vrijheden wederrechtelijk ontnemen en dan op voorwaarden terug geven.

In 1945 is het Nederlandse grondgebied bezet door het “Supreme Headquarter Allied Expeditionary Forces” (SHAEF). De Nederlanders hebben niet in de gaten gehad, dat alle wetgeving door de controlelaag van SHAEF moest passeren. Dat is de Europese Unie, een conglomeraat dat door de CIA is ingesteld. SHAEF is direct uit de frontlijn gehaald, maar is op de achtergrond blijven functioneren, aangestuurd door Washington D.C. in casu het Pentagon. In de VS zijn de zaken veranderd en staat het Pentagon niet meer onder controle van Washington D.C., lees The Crown London en het Vaticaan. Washington D.C. Inc. is gefailleerd, het Vaticaan was de eigenaar. De herstelde Amerikaanse Constitutionele Republiek van voor 1871 heeft in maart 2020 de gewezen aandeelhouder kaalgeplukt, door het Vaticaan compleet leeg te roven. Alle gestolen goederen zijn grotendeels vanuit Europa geretourneerd naar de herstelde Amerikaanse Constitutionele Republiek en tijdelijk onder beheer van de Chefs van Staven in bewaring genomen.

SHAEF is nu het PENTAGON

De Verenigde Staten bestaan niet meer. SHAEF ressorteert rechtstreeks onder de Verenigde Chefs van Staven in het Pentagon.

Wij willen dat SHAEF met directe ingang het bezettingsregime weer in werking stelt en daarmee het totale politiek/ambtelijke apparaat buiten werking stelt. Inclusief rechtsstaat, politie en Justitie.

SHAEF moet voorts met directe ingang het opperbevel van de Nederlandse krijgsmacht overnemen.

Het OORLOGSRECHT wordt BEZETTINGSRECHT.

Rechtspraak door Militaire Tribunalen, orde en rust handhaven door de grondig gezuiverde krijgsmacht.

Met het vestigen van bezettingsrecht vervallen alle “maatregelen” en worden de veroorzakers ervan gearresteerd. Omdat het Nederlands grondgebied onder bezettingsrecht valt, is het “koninkrijk” gevallen. Daaronder lag de Bataafsche Republiek, maar die is daarmee ook gevallen. Dit is onze enige kans om een echte, AUTONOME samenleving te stichten. Daarom, en alleen daarom moeten WIJ Nederlanders het verzoek aan SHAEF richten het grondgebied namens ONS te bezetten. Met uitzondering van die paar vierkante kilometer in Den Haag, waar de restanten van de STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE onder curatele van de Hoge Commissaris der Nederlanden kan worden afgewikkeld. Alle gestolen goederen moeten terug naar de rechtmatige eigenaren, de Nederlanders, maar ook de Indonesiërs en andere staten waarvan is gestolen namens ons, maar waar we niets van weten.

Zoals de Amerikanen het Vaticaan hebben leeggehaald, zo halen wij dan de CORPORATIE leeg.

Niet twijfelen of dit wel kan. Want onwettig opgelegde regels zijn en blijven ongeldig.

Dus het MOET op deze manier.

WIJ doen het verzoek en daarmee eisen we onze autonomie op.
Ná de zuivering, die jaren duurt, kunnen we onze lei schoonmaken – laat Nederland maar als voorbeeld voor anderen dienen.
Bron: hestelderepubiek

The White House – CGI

Castle Rock Entertainment is een film- en televisieproductiemaatschappij, opgericht in 1987 door Martin Shafer, regisseur Rob Reiner, Andy Scheinman, Glenn Padnick en Alan Horn. Columbia Pictures investeerde bij oprichting in Castle Rock Entertainment maar heeft kort daarop haar investeringsplan moeten aanpassen doordat de kosten hoger waren dan begroot. Hoewel Castle Rock Entertainment was opgericht als zelfstandig bedrijf, is het nu onderdeel van het grotere Time Warner.
23-mrt-2022 Dus Biden gaat naar Europa,.. mooie promofoto
maar er zaten de dag ervoor geen bladeren aan de bomen…
The White house versus the stage
01-feb-2021 castle rock studios covercity also known as amazon studios

Het Witte Huis is gesloten sinds januari 2021 – daarom gebruikt Joe een nep Witte Huis set. Wat is er aan de hand met het Witte Huis op dit moment??

17-dec-2021 So where is Biden on the wall of presidents???