De Rechtspraak en uitspraken

70.000 aangiften tegen Hugo de jonge… Is hij al opgepakt?
Advies van een voormalig rechter
Ik ben 85 jaar oud en studeerde rechten. Mijn eerste jaar aan de universiteit was 68 jaar geleden. Een van mijn colleges was politieke wetenschappen. Een halve bladzijde van mijn tekstboek bevatte een paar stappen om een democratie omver te werpen:
01) verdeel een natie filosofisch.
02) Bevorder raciale strijd.
03) wantrouwen veroorzaken in het politie-gezag.
04) de grenzen van het land zonder onderscheid en ongrondwettelijk overschrijden
05) de militaire kracht opwekken om het te verzwakken
06) de burgers overbelasten met meer oneerlijke belastingen
07) burgerlijke rellen aanmoedigen en het afleggen van rekenschap voor alle misdaad ontmoedigen
08) alle stembusgang controleren
09) alle media controleren
Wat in 1954 werd afgedrukt als een mogelijke duivelse nachtmerrie is een opkomende opstand geworden. Ik hoop dat de Amerikanen zich genoeg zullen verenigen om een goede afloop te pennen- ga dauwen. Keith M. Alber, Callifornia

Uitspraken

Zoekresultaat (189)

ECLI:NL:RBGEL:2021:4309 Rechtbank Gelderland, 06-08-2021, 05/313295-20

Datum uitspraak: 06-08-2021 Datum publicatie: 09-08-2021 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Verdachte heeft met zijn mededaders het slachtoffer door een “pedo-leugen” gedwongen tot de afgifte van geld. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf van 18 maanden op waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor afpersing, afdreiging en poging tot afdreiging

1

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK1897 Gerechtshof Leeuwarden, 03-11-2009, 24-002069-08

Datum uitspraak: 03-11-2009 Datum publicatie: 03-11-2009 Formele relaties:

Cassatie: ECLI:NL:HR:2011:BQ2009, Bekrachtiging/bevestiging

Conclusie in cassatie: ECLI:NL:PHR:2011:BQ2009 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Veroordeling tot voorwaardelijke werkstraf ter zake van smaad. Verdachte heeft op haar (afgeschermde) hyves-pagina geschreven “ik moet mijn kind meegeven aan een pedo”, hiermee doelend op haar ex-man. Het hof is van oordeel dat in het onderhavige gev… meer

2

ECLI:NL:RBMNE:2015:4800 Rechtbank Midden-Nederland, 30-06-2015, 16.660002-14 (P)

Datum uitspraak: 30-06-2015 Datum publicatie: 30-06-2015 Formele relaties:

Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2017:10229 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Publiceren van smaadschriften via een website en twitter. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 maanden.

3

ECLI:NL:GHARL:2017:10229 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22-11-2017, 21-003934-15

Datum uitspraak: 22-11-2017 Datum publicatie: 22-11-2017 Formele relaties:

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2015:4800

Cassatie: ECLI:NL:HR:2019:261, Niet ontvankelijk

Herziening: ECLI:NL:HR:2021:1133 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Publicatie van artikelen en een afbeelding op een website en op Twitter. Verwijt is primair laster/smaad(schrift) en subsidiair belediging. Overwegingen met betrekking tot de opstelling van de tenlastelegging en bewijsoverwegingen. In het gehanteerde… meer

4

ECLI:NL:HR:2018:331 Hoge Raad, 13-03-2018, 16/03511

Datum uitspraak: 13-03-2018 Datum publicatie: 13-03-2018 Formele relaties:

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:1587 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Cassatie Vindplaatsen: NJB 2018/652
NBSTRAF 2018/177
RvdW 2018/375
NJ 2018/160
SR-Updates.nl 2018-0121
NbSr 2018/177
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Smaadschrift via Facebook, art. 261.2 Sr. 1. “verspreiding van een geschrift en/of afbeelding” en 2. telastelegging van een “bepaald feit”. Ad 1. Uit de b.m. blijkt dat de inhoud van een op een website geplaatst bericht van verdachte afkomstig is, d… meer

5

ECLI:NL:HR:2011:BQ2009 Hoge Raad, 05-07-2011, 09/05225

Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 05-07-2011 Formele relaties:

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BQ2009

In cassatie op : ECLI:NL:GHLEE:2009:BK1897, Bekrachtiging/bevestiging Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Cassatie Vindplaatsen: RvdW 2011/870
NJ 2011/325
NJB 2011/1491
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Art. 261.1 Sr. “ruchtbaarheid geven”. Hyves, smaad. HR herhaalt relevante overwegingen uit LJN BC9186. ’s Hofs oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting omtrent art. 261 Sr, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is.

6

ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ7211 Rechtbank Amsterdam, 27-02-2013, 13/674285-11 en 14/810352-09 (TUL)

Datum uitspraak: 27-02-2013 Datum publicatie: 15-04-2013 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: De zaak is aangevangen bij de rechtbank Alkmaar zittinghoudende te Amsterdam in 2012. Na aanhouding is de behandeling van de zaak na 1 januari 2013 voortgezet. Het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen – op grond waarvan eerder de bevoegd… meer

7

ECLI:NL:RBARN:2008:BF0094 Rechtbank Arnhem, 09-09-2008, 05/800696-07

Datum uitspraak: 09-09-2008 Datum publicatie: 09-09-2008 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Militaire kamer veroordeelt verdachte tot 3maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf van 240 uur; hij wordt schuldig bevonden aan het in Nederland in bezit hebben van kinderporno(bestanden) op zijn computer.

8

ECLI:NL:PHR:2017:1587 Parket bij de Hoge Raad, 28-11-2017, 16/03511

Datum conclusie: 28-11-2017 Datum publicatie: 13-03-2018 Formele relaties:

Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:331 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Smaadschrift via Facebook, art. 261.2 Sr. 1. “verspreiding van een geschrift en/of afbeelding” en 2. telastelegging van een “bepaald feit”. Ad 1. Uit de b.m. blijkt dat de inhoud van een op een website geplaatst bericht van verdachte afkomstig is, d… meer

9

ECLI:NL:HR:2021:1133 Hoge Raad, 13-07-2021, 21/02457

Datum uitspraak: 13-07-2021 Datum publicatie: 15-07-2021 Formele relaties:

Aanvraag tot herziening van: ECLI:NL:GHARL:2017:10229 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Herziening Vindplaatsen: SR-Updates.nl 2021-0255
RvdW 2021/865
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Herziening. Belediging van hoofdredacteur van omroep door artikelen op internetsite te plaatsen, art. 266.1 Sr. Aangevoerd wordt (onder verwijzing naar mediaberichten) dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat hof o.g.v. ar… meer

10

ECLI:NL:RBZLY:2009:BI9024 Rechtbank Zwolle-Lelystad, 11-06-2009, 07.607418-08

Datum uitspraak: 11-06-2009 Datum publicatie: 22-06-2009 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: poging doodslag, bewijs, strafmaatmotivering

11

ECLI:NL:HR:2020:1198 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/04908

Datum uitspraak: 07-07-2020 Datum publicatie: 07-07-2020 Formele relaties:

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:323 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Cassatie Vindplaatsen: NJ 2020/394
SR-Updates.nl 2020-0255
NJB 2020/1902
RvdW 2020/886
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Medeplegen voorbereiding gijzeling (art. 282a Sr) en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) en/of afpersing (art. 317 Sr) door samen met haar moeder met ander in contact te komen, waarbij is besproken haar vader, haar oom en haar oude bu… meer

12

ECLI:NL:HR:2020:1199 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/05498

Datum uitspraak: 07-07-2020 Datum publicatie: 07-07-2020 Formele relaties:

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:324

In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2018:9359, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Cassatie Vindplaatsen: SR-Updates.nl 2020-0256
RvdW 2020/901
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Medeplegen voorbereiding gijzeling (art. 282a Sr) en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) en/of afpersing (art. 317 Sr) door samen met haar dochter met ander in contact te komen, waarbij is besproken haar ex-man, haar ex-schoonbroer en… meer

13

ECLI:NL:RBOVE:2015:5465 Rechtbank Overijssel, 14-12-2015, 08.730265-15 (P)

Datum uitspraak: 14-12-2015 Datum publicatie: 14-12-2015 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Verdachte en medeverdachte hebben zich schuldig gemaakt aan het voorbereiden van een gijzeling van drie mannen, met als doel op een snelle en gemakkelijke manier aan veel geld te komen. Daarnaast speelden rancune en wraak een grote rol. Verdachte h… meer

14

ECLI:NL:RBOVE:2015:5467 Rechtbank Overijssel, 14-12-2015, 08.730262-15 (P)

Datum uitspraak: 14-12-2015 Datum publicatie: 14-12-2015 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Verdachte en medeverdachte hebben zich schuldig gemaakt aan het voorbereiden van een gijzeling van drie mannen, met als doel op een snelle en gemakkelijke manier aan veel geld te komen. Daarnaast speelden rancune en wraak een grote rol. Verder reke… meer

15

ECLI:NL:PHR:2020:323 Parket bij de Hoge Raad, 21-04-2020, 18/04908

Datum conclusie: 21-04-2020 Datum publicatie: 22-04-2020 Formele relaties:

Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2020:1198 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Conclusie AG. A is met verdachten (moeder en dochter) in contact gekomen en daarbij is besproken om drie personen te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen. Verdachten hebben door hen verzamelde informatie over deze personen aan A verstrekt om hem… meer

16

ECLI:NL:PHR:2011:BQ2009 Parket bij de Hoge Raad, 05-07-2011, 09/05225

Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 05-07-2011 Formele relaties:

Arrest gerechtshof: ECLI:NL:GHLEE:2009:BK1897

Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2011:BQ2009 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Vindplaatsen: RvdW 2011/870
NJ 2011/325
NJB 2011/1491
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Art. 261.1 Sr. “ruchtbaarheid geven”. Hyves, smaad. HR herhaalt relevante overwegingen uit LJN BC9186. ’s Hofs oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting omtrent art. 261 Sr, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is.

17

ECLI:NL:RBNNE:2017:5034 Rechtbank Noord-Nederland, 28-12-2017, parketnummer: 18/630195-11

Datum uitspraak: 28-12-2017 Datum publicatie: 28-12-2017 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Op tegenspraak Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: De rechtbank wijst toe de vordering tot het achterwege laten van de voorwaardelijke invrijheidsstelling van veroordeelde. Veroordeelde heeft aangegeven niet mee te willen werken aan de voorwaarde strekkende tot behandeling van veroordeelde.

18

ECLI:NL:RBAMS:2022:533 Rechtbank Amsterdam, 10-02-2022, 13/194216-21

Datum uitspraak: 10-02-2022 Datum publicatie: 14-02-2022 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: PS-Updates.nl 2022-0153
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Veroordeling voor stalking, smaadschrift en vernieling door (o.a.) veelvuldig sturen van berichten via Instagram en poep voor de deur leggen; gevangenisstraf van 4 maanden waarvan 2 voorwaardelijk, proeftijd 3 jaar, vordering BP (deels) toegewezen.

19

ECLI:NL:RBROT:2013:BZ2300 Rechtbank Rotterdam, 07-02-2013, C/10/416061 / KG ZA 13-30

Datum uitspraak: 07-02-2013 Datum publicatie: 26-02-2013 Rechtsgebieden: Civiel recht Bijzondere kenmerken: Kort geding Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Burengeschil. Vrijheid van meningsuiting. (Geluids-)overlast. Vordering in reconventie: gelasten mediationtraject ingaan. Wil en vertrouwen ontbreekt bij eiseres, derhalve afwijzen. Ten overvloede: raadzaam dat partijen in gesprek geraken.

20

ECLI:NL:RBGEL:2021:2243 Rechtbank Gelderland, 04-05-2021, 05/272569-20

Datum uitspraak: 04-05-2021 Datum publicatie: 04-05-2021 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: De rechtbank veroordeelt 7 jongeren tot (voorwaardelijke) cel- en taakstraffen. In deze strafzaken speelt het fenomeen pedojagen een rol.

21

ECLI:NL:RBROT:2018:9068 Rechtbank Rotterdam, 01-11-2018, 10/681019-18

Datum uitspraak: 01-11-2018 Datum publicatie: 06-11-2018 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Onderzoek Sedum. Openlijke geweldplegingen door groep verdachten na lokken van slachtoffers via datingapp.

22

ECLI:NL:RBAMS:2019:6887 Rechtbank Amsterdam, 20-09-2019, 13/702074-18

Datum uitspraak: 20-09-2019 Datum publicatie: 20-09-2019 Formele relaties:

Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2021:3678, Overig Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Een 27-jarige man is veroordeeld tot tbs vanwege bedreiging, wapenbezit en vernieling.

23

ECLI:NL:RBGEL:2021:2222 Rechtbank Gelderland, 04-05-2021, 05/272470-20

Datum uitspraak: 04-05-2021 Datum publicatie: 04-05-2021 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Jeugdrecht.nl JR-2021-0018
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: De rechtbank veroordeelt 7 jongeren tot (voorwaardelijke) cel- en taakstraffen. In deze strafzaken speelt het fenomeen pedojagen een rol.

24

ECLI:NL:RBGEL:2021:2205 Rechtbank Gelderland, 04-05-2021, 05/261173-20 en 05/272494-20 (gevoegd)

Datum uitspraak: 04-05-2021 Datum publicatie: 04-05-2021 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: De rechtbank veroordeelt 7 jongeren tot (voorwaardelijke) cel- en taakstraffen. In deze strafzaken speelt het fenomeen pedojagen een rol.

25

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4048 Gerechtshof Leeuwarden, 07-05-2010, 24-002552-09

Datum uitspraak: 07-05-2010 Datum publicatie: 11-05-2010 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Verdachte wordt ter zake van – kort gezegd – de handel in cocaïne, het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen, eenvoudige belediging, meermalen gepleegd, en het voorhanden hebben van wapens en munitie in de zin van de Wet wapens en munit… meer

26

ECLI:NL:RBGEL:2021:2248 Rechtbank Gelderland, 04-05-2021, 05/273722-20

Datum uitspraak: 04-05-2021 Datum publicatie: 04-05-2021 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: De rechtbank veroordeelt 7 jongeren tot (voorwaardelijke) cel- en taakstraffen. In deze strafzaken speelt het fenomeen pedojagen een rol.

27

ECLI:NL:PHR:2020:324 Parket bij de Hoge Raad, 21-04-2020, 18/05498

Datum conclusie: 21-04-2020 Datum publicatie: 22-04-2020 Formele relaties:

Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2020:1199 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Conclusie AG. A is met verdachten (moeder en dochter) in contact gekomen en daarbij is besproken om drie personen te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen. Verdachten hebben door hen verzamelde informatie over deze personen aan A verstrekt om hem… meer

28

ECLI:NL:RBGRO:2007:AZ5409 Rechtbank Groningen, 02-01-2007, 18/630042-06 en 18/670453-05 (TUL)

Datum uitspraak: 02-01-2007 Datum publicatie: 02-01-2007 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Veroordeling voor (medeplegen van) belaging. Tevens bewezenverklaring van uitlokking (met dien verstande dat het bestanddeel ‘opzettelijk’ ontbreekt), waardoor geen strafbaar feit: ontslag van alle rechtsvervolging. Veroordeling tot deels voorwaardel… meer

29

ECLI:NL:RBNNE:2016:2286 Rechtbank Noord-Nederland, 25-01-2016, 18.830389-14

Datum uitspraak: 25-01-2016 Datum publicatie: 22-05-2016 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig, Op tegenspraak Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Verdachte heeft – samen met twee medeverdachten – geprobeerd aangever, die net als de verdachten in een TBS-kliniek verbleef, van het leven te beroven. Daarnaast heeft verdachte – in vereniging met zijn medeverdachten – het slachtoffer van zijn geld … meer

30

ECLI:NL:RBMNE:2019:3861 Rechtbank Midden-Nederland, 20-08-2019, 16/659081-19 (P)

Datum uitspraak: 20-08-2019 Datum publicatie: 20-08-2019 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Verdachte is veroordeeld tot een jeugddetentie van 6 maanden; geheel voorwaardelijk. Én een werkstraf van 150 uur. Verdachte heeft zich onder andere schuldig gemaakt aan – kort gezegd – het doen van een valse bommelding en het bedreigen van (medewerk… meer

31

ECLI:NL:GHDHA:2015:1420 Gerechtshof Den Haag, 28-01-2015, 22-001676-14

Datum uitspraak: 28-01-2015 Datum publicatie: 08-06-2015 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan bedreiging en smaad ten aanzien van haar ex-vriend via Facebook op internet. Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 50 (vijftig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis.

32

ECLI:NL:GHSHE:2001:AB2141 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 07-05-2001, KG C0000856/HE

Datum uitspraak: 07-05-2001 Datum publicatie: 15-06-2001 Rechtsgebieden: Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep kort geding Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: –

33

ECLI:NL:RBAMS:2017:1873 Rechtbank Amsterdam, 28-03-2017, C/13/623842 / KG ZA 17-179

Datum uitspraak: 28-03-2017 Datum publicatie: 28-03-2017 Rechtsgebieden: Civiel recht Bijzondere kenmerken: Kort geding Vindplaatsen: NJF 2017/213
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Kort geding; over een boek over complotdenkers, waarin aandacht aan eiser is besteed, is een recensie verschenen in de Volkskrant. Eiser wil dat de Volkskrant een rectificatie plaatst. Zijn bezwaren zijn met name gericht op de woorden “bizarre club r… meer

34

ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ7654 Rechtbank Maastricht, 06-07-2009, 03-700330-08

Datum uitspraak: 06-07-2009 Datum publicatie: 15-09-2009 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Het verweer dat verhoor in het Limburgse dialect heeft plaats gevonden maar hetgeen is gezegd in het Nederlands is opgeschreven – waardoor zaken onjuist zijn weergegeven – faalt.

35

ECLI:NL:GHAMS:2015:119 Gerechtshof Amsterdam, 20-01-2015, 200.141.100-01

Datum uitspraak: 20-01-2015 Datum publicatie: 23-01-2015 Rechtsgebieden: Civiel recht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Voorlopige voorziening. Publicaties niet onrechtmatig. Beschuldigingen vinden voldoende steun in feitenmateriaal. Voldoende invulling aan beginsel hoor en wederhoor.

36

ECLI:NL:RBAMS:2013:8660 Rechtbank Amsterdam, 18-12-2013, C/13/553525 / KG ZA 13-1375

Datum uitspraak: 18-12-2013 Datum publicatie: 18-12-2013 Rechtsgebieden: Civiel recht Bijzondere kenmerken: Kort geding Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Journaliste hoeft haar publicaties waarin zij beschuldigingen uit over seksueel misbruik van minderjarigen niet van het internet te verwijderen. Evenmin wordt het haar verboden in de toekomst dergelijke artikelen te publiceren. Dit heeft de voorzieni… meer

37

ECLI:NL:RBGEL:2021:2246 Rechtbank Gelderland, 04-05-2021, 05/189195-20 en 05/272501-20

Datum uitspraak: 04-05-2021 Datum publicatie: 04-05-2021 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: De rechtbank veroordeelt 7 jongeren tot (voorwaardelijke) cel- en taakstraffen. In deze strafzaken speelt het fenomeen pedojagen een rol.

38

ECLI:NL:GHDHA:2020:1007 Gerechtshof Den Haag, 16-06-2020, 200.256.704-01

Datum uitspraak: 16-06-2020 Datum publicatie: 16-06-2020 Rechtsgebieden: Civiel recht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: huur; ontbinding en ontruiming wegens overlast voor omwonenden; bewijswaardering

39

ECLI:NL:RBGEL:2021:2252 Rechtbank Gelderland, 12-04-2021, 05/006431-21

Datum uitspraak: 12-04-2021 Datum publicatie: 04-05-2021 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: De rechtbank veroordeelt 7 jongeren tot (voorwaardelijke) cel- en taakstraffen. In deze strafzaken speelt het fenomeen pedojagen een rol.

40

ECLI:NL:GHAMS:2013:3425 Gerechtshof Amsterdam, 04-10-2013, 23-003389-12

Datum uitspraak: 04-10-2013 Datum publicatie: 21-10-2013 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Vindplaatsen: NJFS 2014/20
Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Belaging/art 285b Sr. De inleidende dagvaarding is nietig voor zover het slachtoffer geen natuurlijke persoon is. Het openbaar ministerie is niet- ontvankelijk voor zover geen klacht is gedaan (zowel tav de periode als tav personen).

41

ECLI:NL:RBZLY:2011:BR1736 Rechtbank Zwolle-Lelystad, 14-04-2011, 07.650353-10

Datum uitspraak: 14-04-2011 Datum publicatie: 15-07-2011 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Oplichting, laster, bedreiging. Bewijs- en strafmaatmotivering.

42

ECLI:NL:RBAMS:2014:5704 Rechtbank Amsterdam, 19-08-2014, 239.2014

Datum uitspraak: 19-08-2014 Datum publicatie: 05-09-2014 Rechtsgebieden: Bestuursrecht Bijzondere kenmerken: Wraking Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: In het verzoekschrift worden een groot aantal klachten geformuleerd die in het geheel geen verband houden met het voorliggende verzoek of de onderliggende zaak. Deze klachten hebben betrekking op het vermeend racistisch, fascistisch, ondemocratisch e… meer

43

ECLI:NL:GHARN:2010:BL9478 Gerechtshof Arnhem, 25-03-2010, 21-004133-08

Datum uitspraak: 25-03-2010 Datum publicatie: 30-03-2010 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Artikelen 248a en 248b Sr. Conform de uit de wetsgeschiedenis van art. 248b Sr blijkende bedoeling van de wetgever, wordt verdachte (tevens) aangemerkt als “derde” in de zin van deze bepaling. Hof vernietigt vrijspraak van de rechtbank en veroordeel… meer

44

ECLI:NL:RBNNE:2018:5323 Rechtbank Noord-Nederland, 20-12-2018, 18/840042-18

Datum uitspraak: 20-12-2018 Datum publicatie: 20-12-2018 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig, Op tegenspraak Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Rechtbank legt minderjarige verdachte een deels voorwaardelijke werkstraf op met een aantal bijzondere voorwaarden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan bedreiging, openlijk geweld tegen goederen, vernieling en diefstal. Verdachte maakte onderde… meer

45

ECLI:NL:RBROT:2018:9067 Rechtbank Rotterdam, 01-11-2018, 10/682065-18

Datum uitspraak: 01-11-2018 Datum publicatie: 06-11-2018 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Onderzoek Sedum. Openlijke geweldplegingen door groep verdachten na lokken van slachtoffers via datingapp.

46

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0878 Rechtbank Utrecht, 24-03-2011, 16-120270-01

Datum uitspraak: 24-03-2011 Datum publicatie: 11-04-2011 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Verlenging TBS met twee jaar.

47

ECLI:NL:RBNHO:2021:8679 Rechtbank Noord-Holland, 08-10-2021, 15/236198-20

Datum uitspraak: 08-10-2021 Datum publicatie: 08-10-2021 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: diefstal met geweld in vereniging

48

ECLI:NL:RBLIM:2017:12136 Rechtbank Limburg, 12-12-2017, 03/866392-16 en 03/866126-17 (ttzgev)

Datum uitspraak: 12-12-2017 Datum publicatie: 12-12-2017 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor o.a. schennis van de eerbaarheid; behandelverplichting als bijzondere voorwaarde

49

ECLI:NL:RBAMS:2022:1061 Rechtbank Amsterdam, 09-03-2022, 13/022289-21 (A), 13/323481-21 (B) en 23/000930-20 (TUL)

Datum uitspraak: 09-03-2022 Datum publicatie: 11-03-2022 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Een 50-jarige man is veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf onder meer voor belaging en plaatsen van smaadschriften over onder meer medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming van juni 2019 tot en met september 2021 in Amsterdam.

50

ECLI:NL:RBROT:2018:1383 Rechtbank Rotterdam, 23-02-2018, 10/700471-16

Datum uitspraak: 23-02-2018 Datum publicatie: 23-02-2018 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig, Op tegenspraak Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Gevangenisstraf van 35 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk, voor mishandeling, verkrachting / feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Verweren met betrekking tot medeplegen, seksueel binnendringen verworpen. Het dwingen van een ander tot zelfpenetr… meer

51

ECLI:NL:RBMNE:2022:9 Rechtbank Midden-Nederland, 04-01-2022, 16/009250-21 (P)

Datum uitspraak: 04-01-2022 Datum publicatie: 04-01-2022 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Vier zogenoemde pedojagers uit Houten zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot straffen in de vorm van (jeugd)detentie en werkstraffen. Via een datingapp en een chatsite werden onder de naam Lisa afspraken gemaakt met drie verschillend… meer

52

ECLI:NL:RBMNE:2020:1026 Rechtbank Midden-Nederland, 20-03-2020, 8351743 / LV EXPL 20-7 van

Datum uitspraak: 20-03-2020 Datum publicatie: 20-03-2020 Rechtsgebieden: Civiel recht Bijzondere kenmerken: Kort geding Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Vordering tot ontruiming. Volgens verhuurder veroorzaakt huurder overlast voor omwonenden door de wijze waarop hij pedofilie propageert. Onder omstandigheden kan een vordering tot ontruiming op deze grond worden toegewezen. In deze zaak heeft de verh… meer

53

ECLI:NL:RBOBR:2014:6092 Rechtbank Oost-Brabant, 20-10-2014, 01/035004-03

Datum uitspraak: 20-10-2014 Datum publicatie: 20-10-2014 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Verlenging terbeschikkingstelling en dwangverpleging met een jaar. Indexdelict: Met iemand beneden de leeftijd van zestien jaar buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd.

54

ECLI:NL:RBNHO:2021:8651 Rechtbank Noord-Holland, 08-10-2021, 15/236171-20

Datum uitspraak: 08-10-2021 Datum publicatie: 08-10-2021 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: diefstal met geweld in vereniging.

55

ECLI:NL:RBGEL:2021:2251 Rechtbank Gelderland, 04-05-2021, 05/006452-21

Datum uitspraak: 04-05-2021 Datum publicatie: 04-05-2021 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: De rechtbank veroordeelt 7 jongeren tot (voorwaardelijke) cel- en taakstraffen. In deze strafzaken speelt het fenomeen pedojagen een rol.

56

ECLI:NL:RBMNE:2022:5 Rechtbank Midden-Nederland, 04-01-2022, 16/109470-21 (P)

Datum uitspraak: 04-01-2022 Datum publicatie: 04-01-2022 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Vier zogenoemde pedojagers uit Houten zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot straffen in de vorm van (jeugd)detentie en werkstraffen. Via een datingapp en een chatsite werden onder de naam Lisa afspraken gemaakt met drie verschillend… meer

57

ECLI:NL:RBNNE:2018:5322 Rechtbank Noord-Nederland, 20-12-2018, 18/840043-18

Datum uitspraak: 20-12-2018 Datum publicatie: 20-12-2018 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig, Op tegenspraak Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Rechtbank legt minderjarige verdachte een deels voorwaardelijke werkstraf op met een aantal bijzondere voorwaarden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan bedreiging, openlijk geweld tegen goederen en hij heeft een muur beschadigd door daar onder … meer

58

ECLI:NL:RBROT:2018:9069 Rechtbank Rotterdam, 01-11-2018, 10/680179-18

Datum uitspraak: 01-11-2018 Datum publicatie: 06-11-2018 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Onderzoek Sedum. Openlijke geweldplegingen door groep verdachten na lokken van slachtoffers via datingapp.

59

ECLI:NL:RBMNE:2018:4020 Rechtbank Midden-Nederland, 24-08-2018, 16/659253-18 (P)

Datum uitspraak: 24-08-2018 Datum publicatie: 24-08-2018 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
Inhoudsindicatie: Een 40-jarige man uit Nieuwegein die zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht met zijn minderjarige zoon is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden. De ontucht gebeurde tussen november 2015 en maart 2016. H… meer

60

Hulp bij zoeken

Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het zoeken naar uitspraken, met onder andere uitleg over:

Selectiecriteria

De Rechtspraak, Hoge Raad der Nederlanden en Raad van State publiceren uitspraken op basis van selectiecriteria:

  • Uitspraken zaken meervoudige kamers
  • Uitspraken Hoge Raad en appelcolleges
  • Uitspraken met media-aandacht
  • Uitspraken in strafzaken
  • Europees recht
  • Richtinggevende uitspraken
  • Wraking

Weekoverzicht

Selecteer een week en bekijk welke uitspraken er in die week aan het uitsprakenregister zijn toegevoegd.

Volg ons

Blijf op de hoogte

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s