Roland Pierik

Roland Pierik is een Nederlands rechtsfilosoof. Hij is als universitair hoofddocent rechtstheorie verbonden aan Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Pierik als research fellow verbonden aan het Institute for Migration and Ethnic Studies, en als redactielid van the Netherlands Journal of Legal Philosophy. Hij is gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie. In zijn werk concentreert hij zich op hedendaagse theorieën van rechtvaardigheid om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. Van 2006 tot 2009 heeft hij politieke filosofie gedoceerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en van 2000 tot 2006 rechtsfilosofie aan de Universiteit van Tilburg. Anno 2021 houdt Pierik zich specifiek bezig met het onderwerp regulering van vaccinaties. Hij is sinds 2015 lid van de vaste commissie vaccinaties van de Gezondheidsraad

Slaat Pierik even dicht bij de vraag: kan het ook nog helemaal verkeerd uitpakken?
De Gezondheidsraad stuurt al aan op vaccinatie-dwang. Rechtsfilosoof Roland Pierik en Nieuwsuur presentator Jeroen Wollaard zitten duidelijk on 1 lijn…niet goedschiks…dan maar kwaadschik

11-jan-2022 Rechtsfilosoof Roland Pierik: “Stel een vaccinatieplicht in”
Vorig jaar zag rechtsfilosoof Roland Pierik een vaccinatieplicht niet zitten, maar nu vindt hij de invoering daarvan meer dan logisch. “De vijftien procent van de mensen die zich niet laat vaccineren vormen een grote vorm van besmetting. En je wilt niet dat de ziekenhuizen blijvend overbelast worden.”

Pierik was de afgelopen vijf jaar lid van de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad. Ook was hij een jaar verbonden aan de tijdelijke Commissie Medische aspecten van COVID-19.

Tien maanden geleden was de rechtsfilosoof nog optimistisch. “We gaan het redden met de vaccins die we hebben”, zei hij tegen RTV Oost. Daar is hij nu op teruggekomen. De vaccins blijken niet volledig te beschermen tegen de besmettelijkheid van het coronavirus. Vooral de nieuwe varianten van het virus laten dat zien.

Ook Pierik weet dat het tegenstrijdig is om vaccineren verplicht te maken, ook al helpt het niet tegen verspreiding van het virus. Maar omdat het wel helpt tegen ernstige klachten waarvoor een ziekenhuis- of IC-opname nodig is, vindt Pierik verplichte inenting onontkoombaar. “Een percentage van 85 procent van inenting is natuurlijk erg hoog. Maar niet genoeg. Je zult iets moeten doen om dat percentage omhoog te krijgen.”

Weerstand tegen 2G

Pierik ziet niets in het voorgestelde 2G-beleid: mensen recht geven op toegang als ze zijn gevaccineerd of genezen van corona. “De weerstand in de samenleving is te groot en bovendien werkt het niet, omdat je ook als gevaccineerde nog mensen kunt besmetten.” Bij de delta-variant zagen we ondanks vaccinatie al veel meer besmettingen en bij omikron lijkt het erop dat die besmettelijkheid nog groter is. “Dus de hele logica onder het systeem is eigenlijk ondersteboven getrokken.”

Voor hem zit de oplossing in verplichte vaccinatie, ook al is daar net zo goed weerstand tegen. Hij vindt dat de nieuwe regering iets eerlijker moet zijn over de doelen die ze heeft. “Als de overheid wil dat de vaccinatiegraad omhoog gaat, moet ze dat debat aangaan.” Wat hem betreft moet de overheid niet 2G of 3G inzetten als instrument om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.

Wel protesten, toch meer prikkers

Hij ziet in zijn omgeving overigens niet zoveel weerstand tegen vaccinatie. “Het is maar een kleine groep die zich roert. In Amsterdam protesteerden vierduizend mensen, diezelfde dag lieten veel meer mensen zich boosteren. Het is een groep die zich vocaal roert.”

Pierik beseft dat het uiteindelijk maar een kleine groep mensen is die het grootste risico loopt om met corona in het ziekenhuis opgenomen te worden. “Maar daardoor worden wel andere medisch noodzakelijke behandelingen niet of te laat uitgevoerd. En de samenleving heeft er genoeg van om steeds thuis te moeten zitten.” De rechtsfilosoof bereidt een Engelstalig boek voor over het inperken van grondwettelijke vrijheden, zoals de vrijheid om geen vaccin te nemen

15-jan-2022 Roland Pierik stopt met onderzoek naar vaccinaties: ‘Hij verlaat het zinkende schip’

Jarenlang deed rechtsfilosoof Roland Pierik onderzoek naar de morele keuzes rond vaccinaties. Tijdens de coronacrisis kwam hij volop in de spotlights te staan. Hij gaat zich vanaf dit jaar op een nieuw onderwerp richten. “De vaccinatiepuzzel is voor mij nu wel gelegd. Ik ben toe aan iets nieuws,” zegt hij in gesprek met Folia.

Afgelopen week pleitte Pierik tegenover RTV Oost nog voor een vaccinatieplicht. Vorig jaar maakte hij zich hard voor vrijheden alleen voor gevaccineerden. Maar over 2G zegt hij nu: “Dat beleid lijkt niet te rechtvaardigen.”

Pierik ziet dat

Iemand die gevaccineerd of genezen is, is door omikron niet veel beter tegen besmetting beschermd dan iemand die niet is gevaccineerd en dan is 2G niet proportioneel, licht de rechtsfilosoof toe.

Veel mensen zijn blij met zijn besluit om zich op iets anders te gaan richten. “Ook Roland Pierik verlaat het zinkende schip van dwang, drang en autocratie. Het kabinetsbeleid kent geen enkel draagvlak meer onder de bevolking. Een Pierik ziet dat,” schrijft auteur en spreker Hans van Tellingen.

Ravage

Neuroloog Jan Bonte voegt toe: “Weer een rat die het zinkende schip verlaat.” Waarop huisarts Els van Veen reageert: “Dat denkt hij. We zitten met zijn allen op dit schip. Niemand kan eraf. De samenleving is finaal gepolariseerd door dit soort lieden. Finaal. Met zijn gedreig en gesjans met een vaccinatieplicht heeft hij een ravage aangericht.”

“Daar zijn we dus ook vanaf,” twittert advocaat Bart Maes, die diverse procedures heeft gevoerd tegen het coronabeleid.

24-jul-2021 Verzoek strafvervolging Roland Pierik