Verzoek aan SHAEF: “Neem NL over”

‘SHAEF 🇺🇸 has taken over’

SHAEF Judgment

De meeste mensen hebben nog steeds niet in de gaten dat de Wereldregering en haar onderliggende lokale politieke handlangers de bevolking de OORLOG heeft verklaard. Daarom zijn de meeste mensen nog steeds van mening, dat eerst bewijs voor het criminele gedrag van de regeringen en ambtelijk bedienden moet worden geleverd door de plegers zelf. Met andere woorden: als het niet op TV of in de reguliere pers verschijnt, is het bewijs niet geleverd.

Wij verkeren in een staat van OORLOG.

Het bewijs wat daar voor is te leveren blijkt uit vrijwel ALLE acties van overheden en hun ambtelijk bedienden. Wat er ongeveer een jaar geleden nog aan restant democratie over was, is gemeenschappelijk door de “koning” en zijn ministers én de Staten Generaal afgeschaft. Vervolgens zijn de “verkiezingen” vervalst en wordt er geen nieuwe “regering” samengesteld. Er wordt alleen nog gesproken over een noodkabinet van “nationale eenheid”. Met andere woorden: een OORLOGSKABINET. Dat kabinet wordt gevoerd door bureaucratische instanties als RIVM/OMT/GGD/WHO c.s. Er kan worden geregeerd per decreet en er kunnen maatregelen worden afgekondigd om de oorlogssituatie te “bestendigen”. Dat gebeurt door oneigenlijke gefabriceerde cijfers te politiseren, zoals de PCR-testuitslagen en IC-bezettingen. Ambtelijk bedienden worden extra emolumenten toegeschoven om het narratief koste wat kost vol te houden. De bevolking houdt daardoor zichzelf in de houdgreep en ieder tegengeluid wordt in de kiem gesmoord. Het aansturen gebeurt door voorspellingen, niet door historische gegevens en de praktijk.

De vestiging van de TOTALITAIRE STAAT is daarmee gerealiseerd.

Dat betekent dus ook, dat we worden geregeerd door OORLOGSRECHT. Wij als Nederlandse burger mogen en kunnen dit nooit accepteren. Wij zijn immers de TEGENSTANDER, omdat de STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE de burgers de oorlog heeft verklaard. De overheid probeert uit alle macht de burger in een Stockholm Syndroom te manoeuvreren. Door de “verdeel en heers” techniek wordt geprobeerd twee strijdende partijen te creëren, waarbij de winnaar al bekend is. Tijdens de strijd worden de regels eenzijdig gewijzigd, ALTIJD in het nadeel van de burgers die het regime weigeren te erkennen. De nieuwste fase is het indoctrineren van de bevolking met het “vaccinatiebewijs”. Eerst de vrijheden wederrechtelijk ontnemen en dan op voorwaarden terug geven.

In 1945 is het Nederlandse grondgebied bezet door het “Supreme Headquarter Allied Expeditionary Forces” (SHAEF). De Nederlanders hebben niet in de gaten gehad, dat alle wetgeving door de controlelaag van SHAEF moest passeren. Dat is de Europese Unie, een conglomeraat dat door de CIA is ingesteld. SHAEF is direct uit de frontlijn gehaald, maar is op de achtergrond blijven functioneren, aangestuurd door Washington D.C. in casu het Pentagon. In de VS zijn de zaken veranderd en staat het Pentagon niet meer onder controle van Washington D.C., lees The Crown London en het Vaticaan. Washington D.C. Inc. is gefailleerd, het Vaticaan was de eigenaar. De herstelde Amerikaanse Constitutionele Republiek van voor 1871 heeft in maart 2020 de gewezen aandeelhouder kaalgeplukt, door het Vaticaan compleet leeg te roven. Alle gestolen goederen zijn grotendeels vanuit Europa geretourneerd naar de herstelde Amerikaanse Constitutionele Republiek en tijdelijk onder beheer van de Chefs van Staven in bewaring genomen.

SHAEF is nu het PENTAGON

De Verenigde Staten bestaan niet meer. SHAEF ressorteert rechtstreeks onder de Verenigde Chefs van Staven in het Pentagon.

Wij willen dat SHAEF met directe ingang het bezettingsregime weer in werking stelt en daarmee het totale politiek/ambtelijke apparaat buiten werking stelt. Inclusief rechtsstaat, politie en Justitie.

SHAEF moet voorts met directe ingang het opperbevel van de Nederlandse krijgsmacht overnemen.

Het OORLOGSRECHT wordt BEZETTINGSRECHT.

Rechtspraak door Militaire Tribunalen, orde en rust handhaven door de grondig gezuiverde krijgsmacht.

Met het vestigen van bezettingsrecht vervallen alle “maatregelen” en worden de veroorzakers ervan gearresteerd. Omdat het Nederlands grondgebied onder bezettingsrecht valt, is het “koninkrijk” gevallen. Daaronder lag de Bataafsche Republiek, maar die is daarmee ook gevallen. Dit is onze enige kans om een echte, AUTONOME samenleving te stichten. Daarom, en alleen daarom moeten WIJ Nederlanders het verzoek aan SHAEF richten het grondgebied namens ONS te bezetten. Met uitzondering van die paar vierkante kilometer in Den Haag, waar de restanten van de STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE onder curatele van de Hoge Commissaris der Nederlanden kan worden afgewikkeld. Alle gestolen goederen moeten terug naar de rechtmatige eigenaren, de Nederlanders, maar ook de Indonesiërs en andere staten waarvan is gestolen namens ons, maar waar we niets van weten.

Zoals de Amerikanen het Vaticaan hebben leeggehaald, zo halen wij dan de CORPORATIE leeg.

Niet twijfelen of dit wel kan. Want onwettig opgelegde regels zijn en blijven ongeldig.

Dus het MOET op deze manier.

WIJ doen het verzoek en daarmee eisen we onze autonomie op.
Ná de zuivering, die jaren duurt, kunnen we onze lei schoonmaken – laat Nederland maar als voorbeeld voor anderen dienen.
Bron: hestelderepubiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s