Klaus Schwab-leaks: FVD krijgt geheime WEF-brieven boven water

Note: Het WEF (Klaus Schwab) is een masker voor Bilderberg

Op verzoek van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen werden afgelopen vrijdag geheime brieven openbaar gemaakt van het World Economic Forum aan leden van het kabinet. In de brieven – gericht aan premier Rutte, D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra – worden de leden van het kabinet persoonlijk bedankt voor hun bijdrage aan de Great Reset.
Zo schrijft een vertegenwoordiger van het World Economic Forum aan Sigrid Kaag: “[…] uw bijdragen aan het werk van de Great Reset zullen uitzonderlijk cruciaal zijn bij de komende jaarlijkse bijeenkomst. Uw deelname aan de beraadslagingen in Davos zal tevens verzekeren dat Nederland een grote rol speelt in het vormgeven van de toekomst van het internationale handelssyteem.” Ook Wobke Hoekstra kreeg een dergelijke bedankbrief.
In antwoord op één van de brieven van Schwab schrijft premier Rutte: “Bedankt voor de uitnodiging van de 50e jaarlijkse bijeenkomst van de World Economic Forum. […] Laat me het belang van de World Economic Forum voor de Nederlandse regering benadrukken. Door de jaren heen hebben we een sterke relatie opgebouwd, zoals ook blijkt uit de substantiële Nederlandse delegatie op de jaarlijkse bijeenkomst.”
De uitzonderlijke documenten kwamen in handen van Forum voor Democratie naar aanleiding van Kamervragen van Pepijn van Houwelingen die het kabinet drie maanden weigerde te beantwoorden. Maar na onophoudelijk rappelleren kon het kabinet de brieven niet langer geheim houden.
De innige banden van sommige leden van het kabinet met het WEF van Klaus Schwab waren al langer bekend, maar tot nu toe werd altijd ontkend dat er sprake van beïnvloeding zou zijn. Meerdere debatten over deze prangende vraag werden geblokkeerd door VVD, CDA, D66 en andere kartelpartijen. Sterker nog, alle vragen rondom de dubieuze invloed van het World Economic Forum op de Nederlandse politiek werden lange tijd afgedaan als een ‘complottheorie’. De geopenbaarde brieven onderschrijven echter wat veel mensen al lang vermoeden.
FVD blijft doorgaan met graven totdat de onderste steen boven is. Download hieronder alle documenten die het kabinet moest openbaren.

Voor meer info klik hier: Parlementaire monitor

Aantal faillissementen stijgt met ruim 60 procent

Rechtbanken spraken in november veel meer faillissementen uit dan in de maand daarvoor. Werden er in oktober nog 154 bedrijven en natuurlijke personen failliet verklaard, deze maand steeg dit aantal naar 248: een stijging van 61 procent. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

Ook CBS signaleert forse stijging aantal faillissementen

De Raad noemt het opvallend dat er meer rechtspersonen (bedrijven en organisaties) failliet gingen. Onder natuurlijke personen is de stijging veel minder. De analyse van de Raad wordt bevestigd door de cijfers van het CBS. Het CBS zag het aantal faillissementen in november met 52 procent stijgen, van 109 in oktober naar 166 in november. Het CBS corrigeert zijn cijfers voor zittingsdagen en neemt geen eenmanszaken mee in zijn telling.

Bouw scoort relatief hoogste aantal faillissementen

De handel werd getroffen door het grootste aantal faillissementen: 35, 19 meer dan in oktober. Heel verwonderlijk is dit niet: de handel behoort tot de sectoren met de meeste ondernemingen. Relatief gezien noteerde de sector bouwnijverheid de meeste faillissementen. Hier steeg het aantal van 16 in oktober naar 29 in november. In vergelijking met de jaren van voor de coronacrisis het aantal faillissementen nog steeds erg laag. 

Wegvallen coronasteun is belangrijkste oorzaak stijging faillissementen

Analisten wijten de stijging aan het wegvallen van de coronasteun per 1 oktober. Ook zijn rechters minder gauw geneigd om ondernemingen de hand boven het hoofd te houden wanneer er voor hen faillissement wordt aangevraagd. Ondernemingen kunnen ook in moeilijkheden komen doordat de NOW-steun moet worden terugbetaald of omdat de Belastingdienst het verleende uitstel van betaling beëindigt.

https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/21659/aantal-faillissementen-stijgt-met-ruim-60-procent.aspx

Tommy: Het beestje bij de naam noemen…

15-12-2021 – Laten we het beestje bij de naam noemen. verwijderd van youtube
22-09-2021 – Tommy heeft na een carrière als professioneel kickboxer samen met zijn businesspartner Boris van Mill zijn eigen professionele tattooshop Exclusiveink Breda opgezet en heeft sinds kort ook zijn eigen gym, Club in Shape.
Dat is echter niet de reden dat Tommy bij NEXT is aangeschoven. Hij ging in januari jl. viraal met een video waarin hij zich met veel respect en nuance uitsprak over het twijfelachtige beleid en de daarbij horende buitenproportionele maatregelen, waar hij als ondernemer veel last van ondervindt. De video van Tommy kwam recht uit zijn hart en werd miljoenen keren bekeken.
In deze video bespreken Kees en Tommy naast het falende beleid en het effect hiervan op het MKB ook het negatieve effect van de verdeeldheid die op exponentiele wijze toeneemt. Tommy geeft te kennen dat hij zich bewust genuanceerd heeft opgesteld, maar al sinds langere tijd het beruchte coronapaspoort zag aankomen. Hij had zich dan ook al voorbereid op een samenleving waaraan je enkel nog mag deelnemen als je een QR-code kan laten zien. Tevens legt Tommy in duidelijke taal uit hoe er een psychologisch spel wordt gespeeld waarbij we stap voor stap de afgrond in worden geleid. Volgens hem speelt moderne technologie hier een grote rol in, hetgeen op behavioristische wijze straffen en beloningen aan mensen toekent en hen dingen kan laten doen en denken waar zij eigenlijk niet achterstaan. Dit doet volgens hem denken aan het Chinese social credit system en men kan zich wellicht terecht afvragen of -en misschien wel wanneer- in Nederland een vergelijkbaar systeem wordt ingevoerd.
Hoe staat Tommy er vandaag de dag -nu veel van zijn voorspellingen zijn uitgekomen- in?
17-09-2021 – Ik discrimineer niet