Annunaki

De Anunnaki (enkelvoud Anunnaku) vormen in de Mesopotamische mythologie (Sumeriërs, Akkadiërs, Assyriërs en Babyloniërs) een groep godheden die verwant zijn en soms overlappen met de Anunna (de ‘Vijftig Grote Goden’) en de Igigi (de mindere goden).
De godennaam kan getranscribeerd worden als da-nuna, da-nuna-ke4-ne, of da-nun-na. Er bestaan veel schrijfwijzen: Annunaki, Annunnaki, Anunaki, Anunaku, Anunnaku, Anuna, Anunnaka. De betekenis is “nakomelingen van Anu”, ofwel “die van koninklijken bloede”.
Hoofd van de Anunnaki-raad was de Grote Anu, de god van het firmament. De andere leden werden als zijn nakomelingen beschouwd. De Anunnaki vormden de Hoge Raad van de Goden als Anu’s metgezellen. Ze hadden sleutelposities verspreid over de wereld en de onderwereld. Meest bekend onder hen waren Marduk (Enki’s zoon), Asaru, Asarualim, Asarualimnunna, Asaruludu, En-Ki (Ea voor de Akkadiërs), Namru, Namtillaku en Tutu. In de Akkadische religie werden de Anunna als Anunnaki opgenomen. Hier vormden ze de onderaardse goden, die tegenover de Igigi, de hemelse goden, werden gesteld.
Anunnaki en Igigi
In onder andere de Enoema-Elisj verstoorden de Anunnaki met hun vitaliteit de rust van de oudere goden en Tiamat, de oergodin van het (zoute) water, verzamelde haar Igigi onder leiding van haar zoon Kingu om in opstand te komen. Maar Kingu werd verslagen door Marduk, de leider van de Anunnaki. Marduk nam de Me, de Tabletten van het Lot, van Kingu af.

Is this project blue beam or the Anunnaki?
De echte agenda van de Anunnaki onthuld
Interessante informatie over de annunaki, geheime genootschappen, de oorsprong van de mens en wetenschappelijke verklaringen van sommige oude technologie.
Als je niet weet waar je vandaan komt is het heel lastig te weten wie je bent, wat je te doen hebt, waarom je doet wat je doet en waarom je leven gaat zoals het gaat. De aarde bestaat al zo’n 5 miljard jaar, maar hoe zit het met ontstaan van de diverse beschavingen die deze aarde bewoond hebben? De Sumerische kleitabletten vertellen hierover een bijzonder verhaal.

Anunnaki 101: The Ancient Gods of Sumer
https://www.gaia.com/article/anunnaki-101-the-ancient-gods-of-sumer