Veranderen van je status naar ‘Lost at Sea’

In 1666 werd een nieuwe wet ingevoerd. En voor wie iets van de symboliek via getallen begrijpt, ziet dat het geen toeval dat getallen en tekens een groot deel uitmaken van de cultuur van de elite, en dat het jaar 666 werd gekozen.

De belangrijkste klanten in die dagen waren vissers. Zij hadden schepen en die moesten verzekerd worden.
Admiraliteit had de leiding over de Koninklijke Marine. En de Maritieme wet komt daar vandaan.

Schepen kunnen zinken. En vooral in die tijd gebeurde het dat schepen en bemanningen niet terugkeerden. Om wat voor reden dan ook. Misschien zonk het, misschien raakte het verloren, of misschien bleef het gewoon op een andere plek.

Maar hoe konden de achterblijvers dan verder? En wanneer zou een verzekering (trust) worden uitbetaald?
In 1666 besloot men, dat als een schip (of het bemanningslid) niet binnen 7 jaar na vertrek terugkeerde, het ‘VERLOREN OP ZEE’ werd verklaard. Dit betekent in feite: DOOD.
Niemand heeft bewezen dat die persoon nog in leven is, en daarom wordt hij/zij dood verklaard. Daarna pas vond uitbetaling van  de ‘verzekering’ plaats. En dan pas was de achterblijvende partner officieel weduwe/weduwnaar en kon weer opnieuw trouwen.

Wat heeft dat te maken met de huidige situatie?

Met je geboorteakte wordt een rechtspersoon, ook wel schip genoemd, gecreëerd.
Er wordt dan een trustfonds geopend.
MAAR… Aangezien geen enkel kind de eerste 7 jaar naar het gemeentehuis zal gaan en zeggen: Hé, ik leef nog…, worden ze als verloren op zee verklaard…

Dat betekent:
1. De ouder weet helemaal niet dat het kind is doodverklaard.
2. De ouder weet ook niet dat er een trustfonds op naam van zijn/haar kind staat.
3. En omdat niemand zich als erfgenaam meldt, eigent de overheid zich het trustfonds  toe.

De overheid kan met dit geld weer leningen en belggingen aangaan, waardoor er weer meer geld wordt gecreëerd.

Wat is dus uiteindelijk de Strawman/Stroman(?)

Trustfonds

De tweede fraude die is gepleegd is het openen van een trustfonds met jouw naam (of de naam van je kind). Dit trustfonds wordt geopend op DE NAAM VAN DE PERSOON, dus met alle hoofdletters.

Waarom is dit?

De natuurlijke manier van leven is dat onze gemeenschap voorziet in alles wat we nodig hebben.

Particuliere bankiers (dus de meest vermogende families ter wereld) betalen voor dit trustfonds. Zij financieren ook alle staatsbanken in de wereld. En hoe meer geld er in de schulden zit, hoe meer geld zij kunnen creëren. Dus het komt letterlijk uit de lucht vallen. Want sinds de digitale revolutie, is geld gewoon een getal op de bank. Je hoeft het geld niet in contanten beschikbaar te hebben. Dat is ook de reden waarom ze alleen digitaal geld willen, want dan is er geen limiet aan de hoeveelheid geld die ze kunnen creëren. Maar goed… Ik dwaal af…

Het startkapitaal van je trustfonds is je geboortegewicht in goud, tegen de koers van dat moment. Dit is Europa. Ik hoorde een man, Peter Straight, zeggen dat iedereen die voor 1975 geboren is, een trustfonds van 1,5 miljoen heeft en vanaf 1975 2 miljoen dollar.

En vanuit je trust worden zaken betaald als bankleningen, boetes, belastingen, school, hypotheken, creditcardbetalingen, gas, elektriciteit (als het niet geprivatiseerd is), advocaten, rechtszaken in de rechtbank enz. EN het is herkenbaar aan het ontvangen van facturen met je naam in ALLE HOOFDLETTERS.

De fraude bestaat dus uit het feit dat deze organisaties (banken, elektriciteits- en gasbedrijven, scholen, belastingdiensten, politiediensten, rechtbanken, advocaten enz) al geld ontvangen vanuit de trust, maar doen alsof dat niet zo is. Daarom schrijven ze je aan als persoon. En omdat jij denkt dat jij ook de naam bent in hoofdletters, denk je dat ze het over joou hebben. Jij bent je er niet van bewust dat er bij je geboorte een bedrijf met jouw naam is opgericht.
Dus je betaalt de rekening nog een keer, met je zuur verdiende geld…
En kijk eens naar al die belastingen die ze van je salaris aftrekken?! Dat was al betaald door jouw trust!!! Je hebt net weer dubbel betaald. Naar de gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting, rijtuigenbelasting, hondenbelasting, inkomstenbelasting etc etc…  Ze melken je uit. Ze hebben je tot een slaafje gemaakt, op een heel slimme manier. Eentje waarbij de meeste mensen nog denken dat ze vrij zijn ook! En in sommige gevallen, dit systeem zelfs nog verdedigen!

Dit is echt de grootste zwendel in de geschiedenis en volledig opgezet om je klein te houden (of nee, er is nog veel meer zwendel in de geschiedenis. Bekijk deze video als je daarover meer wilt leren… Het laatste uur gaat over de platte aarde, waar ik nog altijd niet in geloof. Maar de eerste 4 uur gaat over geschiedenis en wat ze ons niet willen vertellen) .
Het systeem is zo opgezet dat je alleen maar bezig bent hoe je je rekeningen moet betalen. In plaats van je leven te leven, je passies en creativiteit te ontdekken en uit te breiden. Ze doen er alles aan om te zorgen dat je niet evolueert als een ziel met een menselijke ervaring, je zult geen tijd hebben om na te denken over hoe je dingen anders kunt doen. Dit systeem is opgezet om slaven te maken. Op een heel slimme manier. Ik weet dat veel mensen die dit zullen lezen, denken dat ik gek ben. Dat maakt me niet uit. Het zegt meer over die persoon, dan over mij. Ze hebben dit duidelijk niet nader onderzocht.

Het woord van het jaar 2020 is voor mij ‘Cognitieve dissonantie’. Want voor de meeste mensen is het onverdraaglijk dat sommige mensen extreem slecht zijn en verantwoordelijk zijn voor veel ellende in de wereld en dat een regering niet het beste met ons voorheeft gaat er bij hen dan ook niet in.

Nadat we vorig jaar besloten om uit de ‘ratrace’ te stappen, doet het me goed om steeds meer mensen te zien de hun zogenaamde ‘zekerheid van een baan’ loslaten en ervoor kiezen hun hart te volgen. Veel mensen denken dat ze vrij zijn in de matrix, maar als je eenmaal het bedrog doorhebt en ziet dat ze een gevangenis hebben gecreëerd, lukt het om eruit te stappen en echte vrijheid te ervaren.
Bron: hildijk