US Patent 5159703 Stil subliminaal presentatie systeem

Een systeem voor stille communicatie waarin niet-auditieve dragers, in het zeer lage of zeer hoge audiofrequentiebereik of in het aangrenzende ultrasone frequentiespectrum, amplitude- of frequentiegemoduleerd worden met de gewenste intelligentie en akoestisch of vibrerend worden voortgeplant, voor induceren in de hersenen, gewoonlijk door middel van luidsprekers, oortelefoons of piëzo-elektrische transducers. De gemoduleerde dragers kunnen rechtstreeks in real time worden uitgezonden of kunnen gemakkelijk worden opgenomen en opgeslagen op mechanische, magnetische of optische media voor vertraagde of herhaalde transmissie naar de luisteraar.

ACHTERGROND-GEBIED VAN DE UITVINDING
Deze uitvinding heeft in het algemeen betrekking op elektronische audiosignaalverwerking en in het bijzonder op subliminale presentatietechnieken.

ACHTERGROND-BESCHRIJVING VAN DE STAND VAN DE TECHNIEK
Subliminaal leren wordt tegenwoordig op grote schaal gebruikt en alleen al in de Verenigde Staten worden subliminale banden door een aantal bedrijven vervaardigd. Tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek wijzen uit dat subliminale boodschappen de attitudes en het gedrag van een mens kunnen beïnvloeden. Subliminaal, in deze discussies, kan worden gedefinieerd als “onder de drempel van hoorbaarheid voor de bewuste geest”. Maar om effectief te zijn moet de subliminaal overgebrachte informatie (door de beroepsgroep affirmaties genoemd) op zodanige wijze aan het oor van de luisteraar worden gepresenteerd dat zij door het onderbewustzijn van de luisteraar kan worden waargenomen en “gedecodeerd”. Wij hebben het hier over audio-informatie, maar de informatie kan ook in het onderbewustzijn van het subject worden ingevoerd via alle lichaamssensoren, zoals tast, reuk, zicht of gehoor. Bij de vroege ontwikkelingen op subliminaal gebied werden bijvoorbeeld films en diaprojecties als medium gebruikt. Vroeg onderzoek naar visuele en auditieve subliminale stimulatie-effecten wordt geïllustreerd door U.S. Pat. Nos. 3,060,795 van Corrigan, et al. en 3,278,676 van Becker. U.S. Pat. Nr. 4,395,600 van Lundy en Tyler is representatief voor latere ontwikkelingen in de huidige subliminale boodschaptechnieken.
De meerderheid van de tegenwoordig verkrijgbare subliminale geluidsbanden wordt bereid met gebruikmaking van één basistechniek. Dat wil zeggen, de verbale affirmaties worden gemengd met, en opgenomen op een lager niveau dan, een “voorgrond” van muziek of geluiden van oceaan branding of een borrelende bergbeek of andere soortgelijke “maskerende” geluiden. De affirmaties worden in het algemeen ongeveer 5 decibel (db) onder de “voorgrond”-programmering opgenomen en regeneratieve automatische versterkingsregeling wordt gewoonlijk toegepast om de affirmaties in staat te stellen hun opgenomen amplitude te veranderen in directe verhouding tot de gemiddelde amplitude op korte termijn van het voortdurend variërende “voorgrond”-materiaal. Met andere woorden, het volume van de affirmaties volgt de volumeveranderingen van de “voorgrondprogrammering”, maar op een lager volumeniveau. Gewoonlijk worden ook schakelingen aangebracht om de affirmaties af te sluiten wanneer de muziekversterking laag of nul is. Dit zorgt ervoor dat de affirmaties niet kunnen worden gehoord tijdens rustige programmaperioden. Aldus kunnen de subliminale affirmaties van vandaag worden gekarakteriseerd als “gemaskeerd” door muziek of andere geluiden, met een voortdurend veranderende amplitude en verminderd of geheel afgesloten tijdens perioden van lage of stille “voorgrond”-programmering.
Een van de voornaamste en meest aangevochten tekortkomingen van de beschikbare subliminale bandpresentatietechnieken is dat de aanwezigheid van het “voorgrond”-materiaal opdringerig is voor zowel de luisteraar als voor ieder ander in de onmiddellijke omgeving. Welk “voorgrond”-materiaal ook wordt gekozen, het feit blijft dat dit materiaal door iedereen binnen zijn bereik kan worden gehoord en een duidelijke afleiding vormt voor andere activiteiten zoals gesprekken, gedachten, het verlangen om naar andere programma’s zoals radio of televisie te luisteren, de behoefte om zich te concentreren, enz. Bovendien, en omdat de banden herhaaldelijk door dezelfde luisteraar worden gebruikt, wordt elke “voorgrondmuziek” of elk “voorgrondmateriaal” uiteindelijk eentonig voor die luisteraar.
Het is de bedoeling van de hieronder beschreven uitvinding om alle bovengenoemde tekortkomingen te elimineren of sterk te verminderen. Hoewel de toepassing op magneetband in de volgende bespreking wordt beschreven, is de techniek evenzeer toepasbaar op de meeste andere gewenste transmissiemedia, zoals Compact Disc, videocassettes, digitale bandrecorders, Public Address (PA) systemen, achtergrondmuziekinstallaties, computersoftwareprogramma’s, willekeurig toegankelijk geheugen (RAM), alleen-lezen geheugen (ROM), “live”, real time toepassingen en andere media die nu bestaan of in de toekomst zullen worden ontwikkeld.
Geïmplementeerd op cassettebandjes, bijvoorbeeld, is de hier beschreven subliminale presentatie onhoorbaar, d.w.z. hoge audio- of ultrasone frequenties, worden de affirmaties gepresenteerd op een constant, hoog amplitudeniveau, en bezetten zij hun eigen “vrij kanaal”, niet-gemaskeerde frequentietoewijzingen. Indien gewenst kan de eerder beschreven “voorgrondmuziek” of ander materiaal met behulp van een audiomixer aan de band worden toegevoegd. De “stille” opnamen zijn onhoorbaar voor de gebruiker of voor andere aanwezigen en zijn daarom zeer effectief voor gebruik tijdens perioden van slaap of wanneer men zich in de aanwezigheid van anderen bevindt. Bovendien wordt voldaan aan de basisvereisten van subliminale stimulatie. Dat wil zeggen dat de affirmaties efficiënt naar het oor worden overgebracht en, terwijl zij niet door het bewustzijn worden opgemerkt, door het onderbewustzijn worden waargenomen en efficiënt worden gedecodeerd.

Vorderingen

 1. Een systeem voor stille communicatie, bestaande uit:
  (a) amplitude gemoduleerde dragermiddelen voor het opwekken van signalen in niet-auditieve gedeelten van het audiospectrum en in het lagere gedeelte van het ultrasone frequentiespectrum genoemde signalen gemoduleerd met informatie die door de hersenen van een luisteraar moet worden waargenomen en,
  (b) akoestische en ultrasone transducer-middelen voor het voortplanten van bovengenoemde signalen, voor induceren in de hersenen, van de luisteraar, en,
  (c) opnamemiddelen voor het opslaan van genoemde gemoduleerde signalen op mechanische, magnetische en optische media voor vertraagde of herhaalde transmissie naar de luisteraar.
 2. 2. Een systeem voor stille communicatie, bevattende:
  (a) frequentiegemoduleerde dragermiddelen voor het opwekken van signalen in niet-auditieve gedeelten van het audiospectrum en in het lagere gedeelte van het ultrasone frequentiespectrum, genoemde signalen gemoduleerd met informatie die door de hersenen van een luisteraar moet worden waargenomen, en;
  (b) akoestische en ultrasone transducermiddelen voor de voortplanting van genoemde signalen, voor de inducering in de hersenen van de luisteraar, en
  (c) opnamemiddelen voor het opslaan van genoemde gemoduleerde signalen op mechanische, magnetische en optische media voor vertraagde of herhaalde transmissie naar de luisteraar.
 3. Een systeem voor stille communicatie, bestaande uit:
  (a) een combinatie van amplitude- en frequentiegemoduleerde dragermiddelen voor het opwekken van signalen die zich bevinden in niet-auditieve gedeelten van het audiospectrum en in het lagere gedeelte van het ultrasone frequentiespectrum, genoemde signalen gemoduleerd met informatie die door de hersenen van een luisteraar moet worden waargenomen, en
  (b) akoestische en ultrasone transducermiddelen voor de voortplanting van genoemde signalen, voor de inducering in de hersenen van de luisteraar
  (c) opnamemiddelen voor het opslaan van genoemde gemoduleerde signalen op mechanische, magnetische en optische media voor vertraagde of herhaalde transmissie naar de luisteraar.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s