Rotary Club

Rotary International is de internationale organisatie die wordt gevormd door de lokale Rotary Clubs. De organisatie omschrijft haar doel als het samenbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld. Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.

Wat is een Rotary Club

Een Rotary club is een groep van plaatselijke zakenlieden en professionals die deel uitmaken van Rotary International, een organisatie voor gemeenschapsdienst die in 1905 in Chicago werd opgericht. Leden van een Rotary club worden Rotarians genoemd. Het doel van een plaatselijke Rotary club is mensen met elkaar in contact te brengen die dan samenwerken om gemeenschapsproblemen op te lossen, humanitaire hulp te verlenen, en goodwill en vrede te bevorderen. Rotary clubs bestaan over de hele wereld, en Rotary International heeft meer dan 1,2 miljoen leden. Hun motto is “Service Above Self.”

Rotariërs geloven dat “men het meest profiteert van wie het beste dient”, en zij zetten zich in om contacten te leggen met mensen zodat uit die contacten mogelijkheden ontstaan om te dienen. De filosofie van Rotarian is dat wederzijdse dienstbaarheid de beste manier is om bloeiende bedrijven en samenlevingen te creëren. Een Rotary club is ook toegewijd aan ethische praktijken in het bedrijfsleven en heeft hoge idealen voor persoonlijk gedrag. Rotary clubs stellen vier vragen – de vier-weg-test – die toegepast moeten worden op gedachten, spraak of handelingen: “Is het de waarheid?” “Is het eerlijk voor alle betrokkenen?” “Zal het goodwill kweken en betere vriendschappen sluiten?” “Zal het gunstig zijn voor alle betrokkenen?” Als het antwoord op alle vier de vragen ja is, wordt de actie, toespraak of gedachte als ethisch beschouwd.

Rotary International is betrokken bij verschillende wereldwijde projecten, met name het streven om polio wereldwijd uit te roeien. Lokaal kan een Rotary club speerpunt zijn van veel meer projecten, zoals het schenken van schoolbenodigdheden aan de plaatselijke openbare school, het ontvangen van buitenlandse uitwisselingsstudenten, of het renoveren van een stadspark. Van de leden van een Rotary club wordt verwacht dat zij wekelijks de clubbijeenkomsten bijwonen, jaarlijkse contributie betalen en deelnemen aan activiteiten en projecten.

De Rotary club is een moderne uitvinding, en de Bijbel maakt geen melding van dergelijke burgergerichte dienstverlenende groepen. De vier-weg test voor ethische zakenpraktijken die door Rotarians wordt voorgesteld is zeker in overeenstemming met de bijbelse principes. De Spreuken 31 vrouw is een ethische zakenvrouw die zorgt voor haar huishouden en vriendelijk is voor de armen en de minder bedeelden (Spreuken 31:20, 23-24).

Het motto “Dienstbaarheid boven jezelf” herinnert aan bijbelse beginselen zoals de gulden regel: “Wat gij dus wilt dat anderen u doen, doe dat ook hun, want dit is de wet en de profeten” (Matteüs 7:12) en Jezus’ les dat “de grootste onder u uw dienaar zal zijn. Wie zich verheft zal vernederd worden, en wie zich vernedert zal verheven worden” (Matteüs 23:11-12). Maar het motto van de Rotarian zelf en de uitspraak “Wie het meest profiteert die het best dient” zijn niet in de Bijbel te vinden.

Kan een christen een Rotarian zijn? Er is niets inherent zondigs aan het lidmaatschap van een Rotary club, en er is duidelijk veel goeds dat uit gemeenschapsdienst kan voortkomen. Een christen die overweegt lid te worden van een Rotaryclub moet zorgvuldig de hoeveelheid tijd en geld die van Rotary gevraagd wordt afwegen tegen zijn of haar betrokkenheid bij de plaatselijke kerk. Rotary mag geen afbreuk doen aan iemands verantwoordelijkheden jegens het lichaam van Christus. Ook zou een christen moeten onderzoeken waar de verplichte Rotary-contributie precies voor wordt gebruikt. In het verleden is Rotary International bekritiseerd vanwege haar banden met Planned Parenthood en andere bevolkingsbeheersings- of pro-abortusgroepen.

Een belangrijk verschil tussen christelijk werk en Rotary werk is de motivatie. Christenen verrichten goede werken in liefdevolle gehoorzaamheid aan de Heer die hen gered heeft, wetende dat zij zijn aangesteld om daden van dienstbaarheid te verrichten (Efeziërs 2:10). Ongelovigen kunnen goede werken verrichten om een aantal redenen, waaronder “om door anderen gezien te worden” (Matteüs 23:5, ESV) of om op de een of andere manier meer eer te krijgen. Trots is subtiel, en het kan ons het gevoel geven dat we God niet nodig hebben. Anderen dienen is goed, maar als het trots in het hart creëert, is het schadelijk voor iemands geestelijke gezondheid (zie Romeinen 4:1-8). Gemeenschapsdienst gedaan in trots of eigenliefde is uiteindelijk waardeloos: “Als ik alles wat ik bezit aan de armen geef en mijn lichaam overgeef aan ontberingen, opdat ik mij beroem, maar geen liefde heb, win ik niets” (1 Korintiërs 13:3).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s