Het Kalergi Plan

Het Kalergi Plan – Volledige Documentaire (Blanke Genocide, Internationaal Communisme) – Matthew North

“De mens van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen geleidelijk verdwijnen door het wegvallen van ruimte, tijd en vooroordelen. De Euraziatisch-negroïde is het ras van de toekomst, qua uiterlijk gelijk aan de Oude Egyptenaren, [zij] zullen de verscheidenheid van volkeren en de verscheidenheid van individuen vervangen. In plaats van het Europese Jodendom te vernietigen, heeft Europa, tegen haar wil, dit volk [de Joden] verfijnd en opgeleid, het zal hen door dit kunstmatige evolutieproces tot hun toekomstige status als leidende natie drijven…Voor zover Europa christelijk is, is het in geestelijke zin Joods, voor zover Europa moreel is, is het Joods. Bijna alle Europese ethiek is geworteld in het Jodendom. Alle protagonisten voor een religieuze of niet-religieuze christelijke moraal, van Augustinus tot Rousseau, Kant en Tolstoj, waren Joden bij uitstek in geestelijke zin. Nietzsche is de enige niet-Jood, de enige Europese heidense moralist. In het Oosten zijn de Chinezen de ethici bij uitstek […] – in het Westen zijn het de Joden.Sterkte van karakter gepaard aan scherpte van de geest maakt de Joden in hun meest uitmuntende specimen voorbestemd om de leiders van de stedelijke mensheid te worden, van de valse tot de echte geestelijke aristocraten tot de protagonisten van het kapitalisme zowel als van de revolutie. [28] Nu staan we op de drempel van het derde tijdperk van de nieuwe tijd: Het socialisme. Ook het socialisme wordt gedragen door de stedelijke klasse van industriearbeiders, aangevoerd door de aristocratie van revolutionaire schrijvers. Deze ontwikkeling, en daarmee de chaos van de moderne politiek, zal pas dan haar einde vinden, wanneer een geestelijke aristocratie zich meester maakt van de machtsmiddelen van de maatschappij. “
Richard Coudenhove-Kalergi – Praktischer Idealismus, p.192

LET OP WITTE MENSEN: Als je de WAARHEID over Ras & IQ begrijpt, begrijp je waarom de ((AGENDA)) van het Nieuwe Wereld Orde Kalergi Plan is om WITEN MET BLAKEN te vermengen: om een nieuw slavenras te maken dat te dom is om in opstand te komen, maar niet te lui dat het niet zal werken voor de ((Elite)). VER EN WIJD VERSPREIDEN.
De waarheid over RACE & IQ. Kijk en deel het overal. Mensen moeten de waarheid begrijpen. Als je Ras & IQ begrijpt, begrijp je waarom het ((AGENDA)) van het Kalergi Plan is om WITTEN TE MENGEN MET BLOKKEN. Rasvermenging is een Misdaad tegen de Schepping & ZELFSTANDIG KINDERMISBRUIK.
MULTICULTURALISME IS OPZETTELIJKE GENOCIDE.
LEER DE WAARHEID OVER HET KALERGI PLAN, BLANKE GENOCIDE & DE NIEUWE WERELD ORDE VAN VANDAAG. Hitler was een held & de Holocaust is een leugen. Bekijk de verboden documentaire EUROPA THE LAST BATTLE hieronder …
EUROPA THE LAST BATTLE
Het ‘Kalergi Plan’ uitgelegd.
Zionistische supremacisten, linksen, en kapitalisten willen de Westerse wereld volledig verdunnen van blanke heidenen/Europeanen. Het is aan het gebeuren…
Het mysterie vlees Kalergi plan is in volle gang,Frens…geen tijd om te zwijgen, help anderen opmerken.
Alex Jones stopt smokkelaars met illegaal vervoeren van kinderen aan de grens
Weet je nog toen Obama en Hillary terroristen in Syrië financierden om een vluchtelingencrisis te fabriceren om Europa te overspoelen met “Syrische vluchtelingen”, maar het eigenlijk economische migranten waren uit Noord-Afrika en heel het Midden-Oosten? Deze niet-Europeanen gelijk verdelen onder de natiestaten? Hoe heeft dat uitgepakt voor Europa? Heeft het hen “verrijkt”? Dat doen ze nu met ons, met een andere methode en andere minderheidsgroepen. De vervangingsbevolking is echt, het Kalergi plan is geen samenzweringstheorie.
Kijk naar deze JUFFEN die het Kalergi plan aan kinderen pushen