Het leger wordt van binnenuit vernietigd.

Een militair is een persoon die diensten verricht in dienst van een krijgsmacht van een erkende staat, meestal het vaderland.
Indien een boven genoemd persoon niet in dienst is van een erkende staat, spreekt men over een huursoldaat, strijder, rebel en in sommige gevallen zelfs van een terrorist; organisaties met zulke personen heten doorgaans militie. Ter onderscheid worden niet-militairen als burger aangeduid. Er is een grijs gebied tussen militair en burger, waarover de Geneefse Conventies duidelijkheid proberen te geven.
Als een militair zich vrijwillig heeft aangemeld spreekt men over een beroepsmilitair. Als zij tot militaire dienst verplicht zijn door hun nationale wetgeving, dan spreekt men van een dienstplichtige. Elke Nederlandse militair valt onder de Nederlandse krijgstucht.
Militair kan (als bijvoeglijk naamwoord) ook “van de krijgsmacht” betekenen.
Om het aantal militairen aan te duiden wordt ook wel het woord troepen gebruikt.

Het Amerikaanse leger wordt van binnenuit vernietigd. Het aantal doden stijgt met 1.100% en stijgt.
De eerste zaak: Militaire Vaccinatie Experimenten in Fort Riley, Kansas

De “Spaanse griep” heeft naar schatting 50-100 miljoen mensen gedood tijdens de pandemie van 1918-1919. Wat als het verhaal dat ons is verteld over deze pandemie niet waar is? Wat als de dodelijke infectie in plaats daarvan niet de griep of de Spaanse oorsprong was, maar het resultaat van een vaccinatie-experiment met Amerikaanse soldaten? En het dragen van mondkapjes (bacteriële luchtweginfecties)

Mosterdgas, een onmenselijk wapen

Mosterdgas of 1,1′-thiobis(2-chloorethaan) is een vloeistof die als zij op de huid of in de ogen komt of wanneer de damp of nevel wordt ingeademd, sterk, prikkelend en blaartrekkend werkt. De huid wordt rood en bij voldoende blootstelling vormen zich na verloop van tijd blaren. Ook op de longen en de ogen heeft het een verwoestend effect. Het kan bij hogere doses blindheid en doofheid veroorzaken. Het effect van mosterdgas is niet zo zeer een dodelijke werking als wel het uitschakelen van de tegenstanders.
Bij kamertemperatuur is zuiver mosterdgas een kleurloze, geurloze, olieachtige vloeistof. Door verontreinigingen in het mengsel krijgt het echter een gele kleur en ruikt het naar mosterd en knoflook.
Gebruik: In de Eerste Wereldoorlog is dit middel als chemisch wapen gebruikt, voor het eerst bij Nieuwpoort als proef, twee dagen voor gebruik in Ieper. Het was vooral gevreesd, omdat het relatief gemakkelijk door de beschermende kleding van die dagen heendrong. Een andere naam voor mosterdgas is yperiet, genoemd naar de Belgische stad Ieper (in het Frans Ypres), waar in de nabijheid het gas in 1917 in de Eerste Wereldoorlog op grote schaal werd ingezet door de Duitsers en talloze slachtoffers maakte. Maar ook de geallieerden hebben toen veel mosterdgas gebruikt.
Van mosterdgas afgeleide verbindingen worden heden ten dage nog wel gebruikt als chemotherapeuticum tegen kanker, met name leukemie.

Plutonium is een scheikundig element met symbool Pu en atoomnummer 94. Het is een zilverwit actinide.

Plutonium wordt gebruikt in een type kernsplijtwapen, de plutoniumbom (ook in een kernfusiewapen dat deze als onderdeel heeft).
Voor het Manhattanproject zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog kernreactoren gebouwd om het plutonium te produceren dat nodig was voor de twee plutoniumbommen Trinity (voor het testen van dit type bom) en Fatman (de daadwerkelijk gebruikte). Men gebruikte plutonium omdat er slechts één atoombom gemaakt kon worden met uranium, door de beperkte beschikbaarheid van uranium en de zeer bewerkelijke en kostbare verrijking ervan. De eerste kernexplosie in de geschiedenis staat dus op naam van een plutoniumbom.
Tijdens de Koude Oorlog is er zowel door de Sovjet-Unie (in Majak, Seversk en Zjeleznogorsk) als door de Verenigde Staten naar schatting 300 ton plutonium geproduceerd, hoofdzakelijk voor toepassing in kernwapens. Sinds 1982 is mede als gevolg van het non-proliferatieverdrag de ontmanteling van deze wapens begonnen en wordt plutonium steeds vaker voor vredelievende toepassingen gebruikt. De VS en de Russische Federatie zijn onderling overeengekomen om elk 34 ton van hun overtollig geworden kernwapen-plutonium te verwijderen.
Plutonium wordt niet alleen gebruikt voor het nut dat het heeft, maar ook om het veilig kwijt te raken. Het kan worden gemengd met verrijkt uranium tot MOX-brandstof voor kernreactoren. Dezelfde kernreactoren die werken op verrijkt uranium, kunnen met beperkte aanpassingen deels ook deze kernbrandstof gebruiken. In Europa zijn er 50 kerncentrales die een vergunning voor MOX hebben, in 32 kerncentrales wordt MOX daadwerkelijk gebruikt. Bijvoorbeeld in België is intussen al het plutonium al hergebruikt. België is gestopt met opwerken van splijtstof, zodat er geen nieuw plutonium meer bij komt.
In ruimtesondes zoals Voyager, Galileo en Cassini wordt stroom opgewekt door verval van radioactieve isotopen zoals plutonium-238. De generator wordt een thermo-elektrische radio-isotopengenerator (afgekort RTG) genoemd. Ook apparatuur die door het Apolloprogramma op de Maan werd achtergelaten draaide op een RTG. Het in 2011 door NASA gelanceerde voertuig Curiosity, dat het oppervlak van de planeet Mars onderzoekt, verkrijgt zijn energie uit een verbeterd soort RTG, dat de naam MMRTG draagt. De MMRTG van Curiosity wordt gevoed door 4,8 kg plutonium-238. Een RTG levert een gering vermogen, maar gaat lang mee. Een MMRTG levert meer energie dan een RTG maar gaat minder lang mee.

Agent Orange

De chemische stof Agent Orange was een ontbladeringsmiddel, waarmee in Zuid-Vietnam de vegetatie werd vernietigd.
In de Vietnamoorlog in de jaren 1960 en 1970 hadden het Zuid-Vietnamese regeringsleger en de VS de grootste moeite hun superieure slagkracht te benutten.
De Noord-Vietnamese rebellen verscholen zich in de uitgestrekte jungle, en de Amerikaanse legerleiding besloot daarom dat de bossen weg moesten om de vijand te kunnen vinden en uitschakelen.
Jungle besproeid met enorme ladingen plantengif
In 1962 begon operatie Ranch Hand, en die ging door tot 1971. Ruim 75 miljoen liter gif werd uitgesproeid boven Zuid-Vietnam en delen van Cambodja en Laos die in handen waren van de vijand. Het middel werd Agent Orange genoemd, omdat het in vaten met oranje strepen werd geleverd. Er werden vooral helikopters en vliegtuigen ingezet om het te verspreiden, maar ook boten en vrachtwagens.
Kinderen raken misvormd door Agent Orange
De chemicaliën veroorzaakten veel ellende bij de Vietnamese bevolking. Volwassenen hadden er lichamelijk en geestelijk zwaar van te lijden, en kinderen werden met afwijkingen geboren.
De Amerikanen sproeiden ook met Agent Blue, dat gewassen doodde. Dit moest voorkomen dat boeren voedsel zouden leveren aan de Vietcong.
Zo’n 20.000 km² Zuid-Vietnamees bos – 20 procent van het totaal – werd verwoest door Agent Orange. Grote gebieden zijn nog steeds onvruchtbaar.

Depleted uranium / Verarmd uranium

Verarmd uranium is een afval- of bijproduct van de nucleaire industrie. Het ontstaat bij de opwerking van bestraalde kernreactorbrandstof, bij de fabricage van lichtverrijkt uranium voor de productie van kernreactorbrandstof en bij de fabricage van hoogverrijkt uranium voor gebruik in kernwapens.
Militaire toepassingen
Verarmd uranium vindt toepassing in bepantsering – onder meer van de Amerikaanse Abrams-tank – en verder in pantserdoordringende projectielen. Voor deze doeleinden is het heel geschikt doordat het een buitengewoon zwaar metaal is (soortelijke massa 19,1 Mg/m3; ter vergelijking: voor lood is dit 11,35 Mg/m3) waar zware projectielen van kunnen worden gemaakt die veel kinetische energie in een klein pakketje kunnen overbrengen. Het verarmd uranium in de door de VS gebruikte staafpenetrators (staafvormige kern in een projectiel) bevat nog 0,2% 235U en 0,0008% 234U. De penetrators die door het Pentagon worden gebruikt bestaan verder uit 0,75% titanium, 10% aluminium en 5% ijzer. De M86- en ADAM-landmijnen bevatten elk 0,101 gram verarmd uranium als katalysator voor de ontsteking.