Europa: The Last Battle

Release Date 12 July 2017, een kijkster vertelt haar ervaring…

🇮🇶 01 Europa The Last Battle
🇮🇶 02 Europa The Last Battle – The Bad War
🇮🇶 03 Europa The Last Battle – The Rise of Adolf Hitler
🇮🇶 04 Europa The Last Battle – Judea declares war on Germany
🇮🇶 05 Europa The Last Battle – The Final Solution to the European
🇮🇶 06 Europa The Last Battle – Operation Barbarossa
🇮🇶 07 Europa The Last Battle – Floods of Blood
🇮🇶 08 Europa The Last Battle – The Holocaust
🇮🇶 09 Europa The Last Battle – Aftermath
🇮🇶 10 Europa The Last Battle – The Awakening
🇮🇶 Europa The Last Battle the full version. 01 t/m 10

🇮🇶 01 Europa The Last Battle
🇮🇶 02 Europa The Last Battle – The Bad War
🇮🇶 03 Europa The Last Battle – The Rise of Adolf Hitler
🇮🇶 04 Europa The Last Battle – Judea declares war on Germany
🇮🇶 05 Europa The Last Battle – The Final Solution to the European
🇮🇶 06 Europa The Last Battle – Operation Barbarossa
🇮🇶 07 Europa The Last Battle – Floods of Blood
🇮🇶 08 Europa The Last Battle – The Holocaust
🇮🇶 09 Europa The Last Battle – Aftermath
Op 23 mei 1949 bekrachtigden de westerse geallieerden een nieuwe Duitse grondwet, bekend als “de basis grondwet” (Gundgesetz). Twee dagen eerder werd ook een geheim staatsverdrag (Geheimer Staatvertrag) ondertekend. Dit verdrag gaf de geallieerden volledige controle over het onderwijs en alle gelicenseerde media (pers, radio, tel-a-vision en uitgeverijen) tot het jaar 2099.
🇮🇶 10 Europa The Last Battle – The Awakening
🇮🇶 Europa The Last Battle the full version. 01 t/m 10
21-mei-1949 geheim staatsverdrag over Duitsland
“Wat bijna niemand vandaag weet (2014, zoals toen waarschijnlijk ook het geval was):
H e t s t a a t s v e r d r a g v a n 2 1 M a i 1 9 4 9 w e r d o p g e s t e l d d d o o r d e BND
(Federale Inlichtingendienst) als “Strikt Vertrouwelijk” geclassificeerd.
Daarin werden de fundamentele voorbehouden van de zegevierende mogendheden ten aanzien van de volledige soevereiniteit van de Bondsrepubliek Duitsland vastgelegd tot het jaar 2099 (dit jaartal is geen tikfout, ter verificatie nogmaals in woorden: tweeduizendnegenennegentig). Bovendien werd het mediareserveringsrecht van de geallieerde mogendheden over de Duitse omroep en krantenmedia vastgelegd tot 2099. Bovendien werd bepaald dat elke Bondskanselier van Duitsland de sg-Kanselierswet (zie overeenkomst van 1947 over de 40-jarige bezetting van Duitsland) moest ondertekenen alvorens de ambtseed af te leggen. Bovendien bleven de goudreserves van de FRG in beslag genomen door de Geallieerden.” Gerd-Helmut Komossa, 2007: De Duitse kaart, p.21, geciteerd in Oliver Janich, 2014: De Verenigde Staten van Europa, p. 287