Waarom is het aantal sterfgevallen onder kinderen in Europa met 755% gestegen sinds de EMA het COVID-vaccin voor kinderen heeft goedgekeurd?

klik hier voor het originele artikel van The Expose (incl links)

Uit officiële sterftecijfers die door het European Mortality Monitoring Project zijn verzameld op basis van gegevens van 29 Europese landen, blijkt dat sinds het EMA het Covid-19-vaccin voor kinderen voor het eerst heeft goedgekeurd, wekelijks een sterfteoverschot onder 0- tot 14-jarigen wordt geregistreerd.

De toename van het aantal sterfgevallen is zo drastisch geweest, dat op 18 september 2022 het sterfteoverschot onder kinderen 630% hoger was dan het vijfjarig gemiddelde, met alleen al in 2022 een toename van 755%.

EuroMOMO is een Europese activiteit voor sterftebewaking. Volgens de organisatie is het doel ervan “het opsporen en meten van sterfteoverschotten in verband met seizoensgriep, pandemieën en andere bedreigingen voor de volksgezondheid”.

De 29 Europese landen of subnationale regio’s van het EuroMOMO-netwerk, dat wordt ondersteund door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wordt beheerd door het Statens Serum Institut in Denemarken, leveren wekelijks officiële nationale sterftestatistieken.

De volgende grafiek toont het wekelijkse sterfteoverschot in 2020 en 2021 bij kinderen van 0 tot 14 jaar in heel Europa. De grafiek is afkomstig van de EuroMOMO-website en kan hier worden geraadpleegd.

Zoals u hierboven kunt zien, lag het aantal sterfgevallen onder kinderen in 2020 over het algemeen onder het verwachte aantal. Deze trend zette zich voort in 2021 tot en met week 22, waarin wekelijks tot het einde van het jaar een sterfteoverschot werd geregistreerd.

Wat interessant is aan het feit dat in week 22 van 2021 overtollige sterfgevallen bij kinderen werden geregistreerd, is dat dit samenvalt met de week waarin het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) “een uitbreiding van de indicatie voor het COVID-19-vaccin Comirnaty (Pfizer) tot gebruik bij kinderen van 12 tot 15 jaar” toekende.
Bron

De volgende grafiek toont de cumulatieve totalen van wekelijkse sterfgevallen in excessieve gevallen tussen 2017 en 2022 bij kinderen van 0 tot 14 jaar in heel Europa tussen week 0 en week 21. De gegevens zijn afkomstig van de EuroMOMO-website en kunnen hier worden geraadpleegd.

Het gemiddelde aantal extra sterfgevallen onder kinderen in Europa tussen week 1 en week 21 in de periode 2018-2020 bedraagt 199. Maar in de eerste 21 weken van 2021 waren er 408 minder sterfgevallen onder kinderen dan verwacht en 607 minder sterfgevallen dan het gemiddelde van 2018 tot 2020.

De volgende grafiek toont het totale aantal extra sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2021 na de goedkeuring door het EMA van het Covid-19-vaccin voor 12- tot 15-jarigen in week 22, vergeleken met hetzelfde tijdsbestek in andere jaren. De cijfers zijn afkomstig van de EuroMOMO-website en kunnen hier worden geraadpleegd.

Het gemiddelde aantal extra sterfgevallen onder kinderen in heel Europa tussen week 22 en week 52 in 2017 en 2020 bedraagt 104,25. Maar in dezelfde periode in 2021, na de goedkeuring door het EMA van het Pfizer Covid-19 vaccin voor kinderen, waren er 682 meer sterfgevallen onder kinderen dan verwacht en 578 meer sterfgevallen dan het gemiddelde van 2017 tot 2020.

Dit betekent dat het sterftecijfer onder kinderen in heel 2021 na de EMA-goedkeuring van de Covid-19-injectie voor kinderen van 12 tot 15 jaar met 554% is gestegen ten opzichte van het gemiddelde van week 22 tot week 52, 2017 tot 2020.

De volgende grafiek toont het totale aantal excessieve sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2022 tot nu toe (week 37) in vergelijking met hetzelfde tijdsbestek in andere jaren. De cijfers zijn afkomstig van de EuroMOMO-website en kunnen hier worden geraadpleegd.

In 2022 is aan kinderen vanaf 5 jaar in heel Europa de Covid-19-injectie aangeboden, en aan kinderen vanaf 12 jaar maximaal drie doses.

Het gemiddelde aantal sterfgevallen onder kinderen tussen week 1 en week 33 van 2018 tot 2021 komt overeen met 63,4. Maar in de eerste 33 weken van 2022 waren er 542 meer sterfgevallen onder kinderen dan verwacht en 479 meer sterfgevallen dan het gemiddelde van 2018 tot 2021.

Dit betekent dat het sterftecijfer onder kinderen in heel 2022 tot nu toe na de EMA-goedkeuring van de Covid-19-injectie voor kinderen van 5 jaar en ouder met 755% is gestegen ten opzichte van het gemiddelde van 2018 tot 2021.

Als we de cijfers vanaf week 22 in 2021 tot en met week 33 van 2022 (1.224overtollige sterfgevallen) combineren en vergelijken met het gecombineerde gemiddelde van 2017 tot 2020 & 2018 tot 2021 (167,65overtollige sterfgevallen), vinden we dat de overtollige sterfgevallen onder kinderen in heel Europa met 630% zijn toegenomen sinds het Europees Geneesmiddelenbureau in mei 2021 voor het eerst een Covid-19-vaccin voor kinderen van 12 tot 15 jaar goedkeurde.

Het feit dat deze extra sterfgevallen pas zijn opgetreden sinds het EMA het Covid-19 vaccin voor kinderen voor het eerst heeft goedgekeurd, is ofwel een verdomd groot toeval, ofwel een van de meest monumentale fouten die regelgevende instanties voor geneesmiddelen in de geschiedenis hebben gemaakt. Maar iedereen met een half brein kan duidelijk zien dat de Covid-19 vaccins de schuldigen zijn.

Nooit vergeten…

Opdat wij niet vergeten
Vergeet nooit waar de niet-gevaccineerden mee te maken kregen.

Aangezien het mensen zo ongelofelijk triggert, dit grof schandaal nog maar even ter herinnering:
-Er moesten kinderen buiten worden afgedroogd omdat de ouders ongevaccineerd zijn.
-Autoriteiten in Nederland hebben hoge zwarte hekken geplaatst om te voorkomen dat niet-gevaccineerde mensen Sinterklaas zien aankomen.

Vaccin dancing fools
Amnestie? Ze kunnen terugkrabbelen wat ze willen. We zullen nooit vergeten
Dan Wootton, de presentator van een Brits actualiteitenprogramma laat er geen misverstand over bestaan.
Hij is zelf 3 x gevaccineerd tegen Covid 19 , maar is erachter gekomen hoe wij burgers zijn VOORGELOGEN door onze overheid en medische specialisten én hoe dodelijk het zogenaamde “vaccin” echt is!! Zij hebben bloed aan hun handen , die ons dwongen deze troep te nemen.
Hij zegt , iedereen die als complotdenker, antivaxxer en wappie werd weggezet , had toch GELIJK!!
Dan Wootton eindigt met de woorden:
Niet vergeven, niet vergeten en NOOIT WEER!!
Laat ze nooit hun leugens vergeten.
Nooit stoppen met je vrienden en familie hun leugens te laten zien.
Iedereen is voorgelogen. Zij zijn de vijand van het volk.

ongecontroleerd experiment…
Dark to light

Gift aftrekbaar indien ANBI

Het staat op de site van de belastingdienst zelf, dit en over staat der Nederlanden bedrijf KVK waar de belastingdienst onder valt, hoef je geen belasting meer te betalen

29-nov-2022 D. in gesprek met de medewerkster van de kvk. En haar reactie op Anbi

Geld aan een goed doel aftrekken? Dat mag als het om een ANBI gaat
Wilt u een gift aan een goed doel aftrekken van de belasting? Controleer dan of de instelling een (culturele) ANBI is. Dit doet u eenvoudig zelf.
Zoek uw goede doel

ANBI gevonden? Check de status
De instelling is een ANBI als er geen einddatum en intrekkingsdatum is ingevuld. U mag uw gift dan aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Overheidsinstanties vindt u niet terug in ons zoekprogramma
De staat, gemeenten, provincies en waterschappen hebben automatisch een ANBI-status. Deze overheidsinstanties zijn bij wet aangewezen als ANBI en daarom vindt u ze niet in het zoekprogramma. Uw gift aan deze Nederlandse overheidsinstanties mag u dus aftrekken.

Dit geldt ook voor vergelijkbare overheidsinstanties in andere lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) en voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

John Paul Rice, A child’s voice

Acteur en producent John Paul Rice is de laatste Hollywood insider die Hollywood pedofilie aan de kaak stelt in dit keiharde exposé.
John was zelf slachtoffer van seksueel misbruik. Hij redde zijn ouders ervan!
Hij verzet zich tegen het opzadelen van een groep als de “slechte mensen”. Hij zegt dat we moeten genezen als we deze cyclus willen stoppen. Een van de wijste video’s die ik heb gezien.
“We moeten stoppen met elkaar te bevechten en dit land verenigen voor onze kinderen.”
Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Hollywood Producer, Regisseur, en Acteur, John Paul Rice, bevestigt in deze video dat recente pedofilie en mensenhandel rapporten geloofwaardig zijn. Zijn ervaringen en onderzoek wijzen ook op ernstige problemen die Hollywood teisteren, waaronder grote sterren, regisseurs en Hollywood moguls. Zijn nieuwste film, “A Child’s Voice”, toont een kinderhandel ring die opereert binnen Hollywood.
Game day the movie
John Paul Rice, The Hunger Games Producer (???), richt schijnwerpers op pedofielen in Hollywood, Bill Gates, Epstein, de Koninklijke familie, en meer.
EDGE Om aan de rand van de kennis van de wereld te komen, zoek je de meest complexe en gesofisticeerde geesten, zet je ze samen in een kamer en laat je ze elkaar de vragen stellen die ze zichzelf stellen.
Edge.org werd in 1996 gelanceerd als de online versie van “The Reality Club” en als een levend document op het Web om de activiteiten van “De Derde Cultuur” weer te geven.
DE REALITEITSCLUB
De Reality Club was een informele bijeenkomst van intellectuelen die van 1981 tot 1996 bijeenkwamen in Chinese restaurants, kunstenaarslofts, investeringsbanken, balzalen, musea, huiskamers en elders. De leden van de Reality Club presenteerden hun werk in de wetenschap dat ze uitgedaagd zullen worden. Het kenmerk van de Reality Club was een rigoureus en soms onbeleefd (maar niet ad hominems) discours. Het motto van de Club is geïnspireerd door de overleden kunstenaar-filosoof James Lee Byars: “Om aan de rand van de kennis van de wereld te komen, zoek je de meest complexe en verfijnde geesten, zet je ze samen in een kamer, en laat je ze elkaar de vragen stellen die ze zichzelf stellen.”
Ik ontmoette Byars in 1969 toen hij me opzocht na de publicatie van mijn eerste boek, By the Late John Brockman. We zaten allebei in de kunstwereld, we deelden een interesse in taal, in het gebruik van de vraagstelling, in het vermijden van de verdoving van de wijsheid, en in “de Steins” -Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein, en Frankenstein (“de shtick van de Steins”). In 1971 vormde onze dialoog (“Jimmie en Johnny”) de basis voor de oprichting door James Lee van het World Question Center.

https://www.bitchute.com/video/w1ip7dtyVTGn/

https://www.bitchute.com/video/NmogWKKFwtvx/

Atoombom / nuclear hoax

Een kernwapen (ook atoombom, kernbom of kernkop genoemd, en in de volksmond A-bom) is een explosiemiddel dat zijn vernietigende kracht ontleent aan kernreacties, hetzij kernsplijting (splijtingsbom) of een combinatie van splijtings- en fusiereacties (thermonucleaire bom). Bij beide soorten bommen komen grote hoeveelheden energie vrij uit relatief kleine hoeveelheden materie.

Bij de eerste proef met een splijtingsbom (“atoombom”) kwam een hoeveelheid energie vrij die ongeveer gelijk was aan 20.000 ton TNT (84 TJ).[1] Bij de eerste proef met een thermonucleaire bom (“waterstofbom”) kwam een hoeveelheid energie vrij die ongeveer gelijk was aan 10 miljoen ton TNT (42 PJ). Kernbommen hebben opbrengsten gehad tussen 10 ton TNT (de W54) en 50 megaton voor de Tsar Bomba (zie TNT equivalent). Een thermonucleair wapen met een gewicht van slechts 600 pond (270 kg) kan een energie vrijmaken die gelijk is aan meer dan 1,2 megaton TNT (5,0 PJ).[2]

Een kernwapen dat niet groter is dan een conventionele bom kan een hele stad verwoesten door ontploffing, vuur en straling. Aangezien het massavernietigingswapens zijn, is de proliferatie van kernwapens een aandachtspunt van het beleid inzake internationale betrekkingen. Kernwapens zijn tweemaal in een oorlog ingezet, door de Verenigde Staten tegen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki in 1945 tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De nucleaire hoax: wat er echt is gebeurd met Hiroshima en Nagasaki
Nuclear Wars- Everything You have been told is a LIE
Ik had GE als klant.
Kende Jack Welch en sprak vele malen met hem. Werd 10 jaar lang uitgenodigd voor het kerstfeest van GE. Laat me je wegblazen
Een week lang de topjongens van de wereld logeren in The St Regis Hotel en aan de overkant in The Peninsula Hotel voor $ 850,00 per nacht met een korting voor GE. Een senator Sam Nunn elk jaar met een tap die u nooit zult geloven en een privévliegtuig op afroep 24/7…waarom om ervoor te zorgen dat GE nooit belasting betaalt en goed beschermd is omdat ze zaken doen buiten PLANET in HET GEHEIME RUIMTEPROGRAMMA.
Dineren in een van de beste restaurants….50 limousines op afroep voor de hotels om iedereen mee te nemen om te winkelen en te feesten.
De limousinerekening voor een week alleen al was $250.000 en de man die eigenaar was van het bedrijf zag eruit als
Charlie Ward en zijn naam was Solomon die zijn geld uitgaf in Atlantis op de Bahamas, Las Vegas en Atlantic City…hij was een Whale….
Op een dag gingen we naar Sands Point een exclusief gebied dat zijn eigen politie heeft om de rijken te beschermen en in 2004 was de goedkoopste belasting per jaar op de miljoen dollar huizen 20.000 dollar. Natuurlijk heb je Nassau politie die het gebied bestrijkt maar ze zijn gewoon vrijmetselaars huur agenten en je hebt ook de Port Washington politie een andere vrijmetselaars huur agent..
Ik had dit hier gepost in 2019 maar dit verhaal werd verwijderd door de mooie BITCH BOYS per charlie TUNA
Kernenergie is nep en gay!
Ze maken ons gewoon bang met deze nutteloze namen, zowel Uranium als Radium kunnen gebruikt worden als vrije energie brandstof, daarom verbergen ze het voor ons.

wereld muggen programma

Psychopaat Bill Gates laat 30 miljoen muggen los in Colombia, zogenaamd om knokkelkoorts te bestrijden.
16-mrt-2022 Het Wereld Muggen Programma – Onze Wolbachia Methode
Het World Mosquito Program (WMP) is een non-profit organisatie die zich inzet om de wereldgemeenschap te beschermen tegen door muggen overgebrachte ziekten zoals dengue, Zika, gele koorts en chikungunya.
Na decennia van laboratoriumonderzoek, onafhankelijke risicoanalyse en succesvolle veldproeven, heeft WMP implementaties uitgevoerd in 11 landen
verspreid over drie continenten met brede steun van gemeenschappen, overheden en regelgevende instanties.

TransGenda

Agenda van de transformatie van de mensheid

age of deceit part 1: GROOTSTE GEHEIM in het zicht, de TRANSformatie van de mensheid, zielstransfer, Transhumanisme, TRANSgender, TRANSpocalyps. MKUltra, Montauk Project, Preston Nichols, Duncan Cameran, Donald Marshall, Max Spiers, Klonen, Synthetica, Zielentransplantaties, Nephilim, buitenaardse wezens, UFO’s, ontvoeringen door buitenaardse wezens, geesten koken, Q anon, Qanon, Eindtijd, dimensies, delta hersengolven en de Dwave quantum computer, Nazi’s, Nazi Derde Rijk en Hitler adoptie en IVF fokprogramma, Robotoids, MrE , transonderzoek, Satanisme, SRA occulte demon bezetenheid en het Illuminati eindspel.
age of deceit part 2: De grootste zwendel in de geschiedenis… de Cultus Cabal en Actor Based Reality. De hele wereld is een toneel. Dubbelgangers, klonen, illuminati families. Genetische hybriden, frequentie hypnose en MK Ultra social engineering. DE WAARHEID ZAL JE BEVRIJDEN!
THEY LIVE MOVIE (1988) – ELLOS VIVEN subtitles (full) they live is a documentary!
They Live (1988)
Max Spiers: To Control The World You Need To Take Out The Alpha Males, Project Earth Conference 2016.

Overal overstromingen en rivieren vallen droog

De situatie met de binnenvaart op de Mississippi komt op een verschrikkelijk moment voor een toch al kwetsbare toeleveringsketen van boer tot bord. Zoals het Zerohedge artike) aangeeft, is de oorzaak de lage waterstand op de rivier, wat geen door de mens veroorzaakte situatie is; het is niet te wijten aan antropogene “klimaatverandering”, maar eerder aan een La Nina cyclus.
Dit is gewoon de natuur die de natuur is, die de oogstdistributiesystemen een loer draait.
De reden dat er meer vraag is naar vervoer per binnenschip is dat iets wat de overheid controleert ook onbetaalbaar is, om volledig door de mens veroorzaakte redenen: diesel voor langeafstandsvervoer.
We kunnen het weer niet oplossen … maar we kunnen zeker de brandstofprijs crisis oplossen – door het ontslaan van degenen in de regering die opzettelijk, bewust, doelbewust deze pijn voor ons de mensen hebben gecreëerd.
De verkiezingen komen eraan; stem alsof je leven ervan afhangt, want dat doet het.
Stem op alle progressieve, linkse, socialistische en communistische types. Stem op alle Democraten. Of de pijn wordt erger naarmate de tijd verstrijkt.
missisippie river drying up

EUFRAAT STAAT DROOG – PROFETIE VAN 1900 JAAR VERVULD
Veel mensen zijn nog steeds in ontkenning over de tijden waar we in zitten.
🥸📖👇
“En de zesde engel goot zijn fles uit op de grote rivier de Eufraat; en het water daarvan werd opgedroogd, opdat de weg der koningen van het oosten bereid zou worden.”
Openbaring 16:12 📖
De voorspelling dat de rivier de Eufraat opdroogt leidt tot “Aliens onthuld” en Armageddon komt uit.
16-aug-2022 Je mist het hoogtepunt van alle gebeurtenissen en ik wed dat de meesten het nog niet gehoord hebben…
De rivier de Tigris (https://www.youtube.com/watch?v=XPc-amd0uVA) droogt zo erg op, dat het net een 3400 jaar oude stad heeft blootgelegd. Belangrijker is dat de Eufraties rivier (https://www.goodnewsnetwork.org/drought-reveals-stunning-3400-year-old-city-covered-by-tigris-river/) opdroogt en volgens de voorspellingen in 2040 leeg zal zijn, hoewel dat altijd eerder kan zijn.
Het interessante is dat Mohammed zei (https://www.linkedin.com/pulse/euphrates-river-mountain-gold-mufti-fahad-ahmed-qureshi) dat het opdrogen van de Eufraat een teken van de eindtijd is. Hij zei ook dat daar een grote schat zou worden gevonden en dat velen elkaar daarvoor zouden doden.
Dat is waar gebleken. Er is daar voor miljarden aan goud gevonden (https://netral.news/en/the-euphrates-river-is-drying-and-the-gold-mountain-is-real.html). Sommigen zeggen een berg goud.
De Bijbel zegt dat het opdrogen van de rivier een daad is van een engel die een schaal van toorn uitstort (https://www.bibleref.com/Revelation/16/Revelation-16-12.html). Als deze rivier opdroogt, worden 4 engelen die eronder gevangen zitten vrijgelaten en mogen ze 1/3 van de mensheid doden.
18-aug-2022 Jialing rivier staat vandaag droog door ernstige droogte in Chongqing, China.

Luminol, vloeibaar licht

Luminol is een organische verbinding die een bijzondere eigenschap heeft: bij oxidatie ervan komt energie vrij in de vorm van zichtbaar licht. Dit verschijnsel wordt chemoluminescentie genoemd. Het verschijnsel treedt op wanneer de binding tussen de twee stikstofatomen wordt geoxideerd tot twee carbonzuuramide-groepen

Injecteren van luminol in een oplossing die 10% bleekmiddel bevat

Gebruik bij forensisch onderzoek

Bij forensisch onderzoek wordt luminol ook wel gebruikt als indicatieve methode om bloed aan te tonen. Luminol licht namelijk op als het in contact komt met bloed (chemoluminescentie). Luminol wordt het meest gebruikt door de politie op een plaats delict, om snel en relatief eenvoudig te kunnen zien of iets wel of geen bloed is.

Om luminol te gebruiken moet het worden opgelost. In deze oplossing moeten nog een paar andere stoffen zitten die zorgen voor de luminescentie, bijvoorbeeld: waterstofperoxide (H2O2), natriumhydroxide (NaOH) en natriumcarbonaat (Na2CO3). Eerst worden Na2CO3 en NaOH opgelost zodat er een basische oplossing ontstaat. Daarna wordt luminol toegevoegd, omdat het in een basisch milieu beter oplost. Vlak voor gebruik wordt sterk verdund waterstofperoxide aan de oplossing toegevoegd. Nu start de reactie, waarbij 3-aminoftalaat, stikstofgas en water worden gevormd en een blauw licht ontstaat. De reactie verloopt uiterst langzaam, maar kan worden versneld met Fe3+ als katalysator. De oplossing zal in een zeer korte tijd intenser oplichten, niet meer dan 1 seconde, de reactie zelf duurt ongeveer 1 minuut (afhankelijk van een aantal factoren). Aangezien hemoglobine in bloed ook Fe3+ bevat, is dit een methode om bloedsporen te detecteren.

Nadelen

Er kleven echter ook nadelen aan luminol. Het is destructief voor het DNA in het bloed (door onderzoek en aanpassing begin 21e eeuw overigens inmiddels wel minder destructief) en er zijn ook andere stoffen dan bloed waarop luminol een positieve uitslag geeft:

De reactie met een andere stof dan bloed kan herkend worden aan een kortere luminescentie.

Om vast te stellen of het echt om bloed gaat, zijn er alternatieven. Een daarvan is een tetrabasetest. Of het bloed menselijk is moet dan nog worden vastgesteld. Dat gebeurt in een laboratorium, bijvoorbeeld bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Demonstratieve experimenten

De reactie verloopt erg langdurig wanneer een spatelpunt luminol wordt opgelost in ongeveer 20 milliliter verdunde natronloog (een oplossing van NaOH). Aan het mengsel wordt vervolgens een spatelpunt natriumsulfiet, samen met een kleine hoeveelheid 3% waterstofperoxide, en als laatste een spatelpuntje natriumperoxodisulfaat toegevoegd. Roeren is nodig om de vaste stoffen te doen oplossen, na enkele seconden start de chemoluminescentiereactie welke vervolgens tientallen minuten relatief intens verloopt.

Ook kan waterstofperoxide in plaats van natriumperoxodisulfaat gebruikt worden, echter verloopt de reactie dan erg snel