Elon Musk

Elon Reeve Musk is een Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaans ondernemer. Hij is de oprichter van SpaceX en medebedenker en -oprichter van Zip2. Musk is CEO van Tesla, waar hij zich een jaar na de oprichting bijvoegde. Hij mag zich ook oprichter van Tesla noemen, zoals afgesproken met de andere oprichters.

The story of ELON MUSK
Elon Musk over mRNA, hij zegt dat je mensen in een vlinder kunt veranderen met de juiste DNA-sequentie.
Zal je echt in staat zijn om een computer in je hersenen te pluggen en je herinneringen te downloaden in een robot? We bespreken de grote beweringen van Neuralink (en die wilde live demo!)
Elon Musk got tested 4 times…. guess what ….
Anonymous message to Elon Musk
Starlink Quantum Internet (Project Odin)
Elon Musk’s vrouw postte dit al in 2019, voor de pandemie
Elon Musk married three times. His wife name was Justine Wilson and Talulah Riley.
He married Talulah Riley twice. Elon Musk Dated With Amber Heard and Grimes.
09-mei-2018

Vera Bergkamp

Vera Alida Bergkamp is een Nederlandse politica. Zij is lid van de Tweede Kamer sinds 20 september 2012 en maakt deel uit van de fractie van Democraten 66. Sinds 7 april 2021 is zij ook voorzitter van de Tweede Kamer. Eerder was Bergkamp voorzitter van COC Nederland

Bron: GezondVerstand JAARGANG 2 NUMMER 36-9 MAART 2022
Vera Bergkamp, nagel aan de doodskist van de democratie
Tijdens de debatten over corona in februari 2022 kwam vast te staan dat Vera Bergkamp (D66) veruit de slechtste Kamervoorzitter is sinds jaren. Ze lijkt nog zwakker dan Anouchka van Miltenburg (VVD), die in 2014 – 2015 kortstondig voorzitter was. De conclusie luidt dat Bergkamp niet op haar taak is berekend. Van staatsrecht heeft ze geen kaas gegeten. Met wilde interrupties gaat ze voortdurend tekeer tegen de oppositie. Ze dringt zich op als procesbegeleider en vergeet dat ze is aangesteld als scheidsrechter. Zó tenenkrommend was het optreden van Bergkamp, dat de D66-fractie besloot tot ingrijpen. In november 2021 werd haar, op kosten van D66, een heuse coach toegewezen. Via een spoedcursus, aldus Wouter de Winther van De Telegraaf, werd getracht haar uit te leggen hoe je orde moet bewaren in de Kamer.
Bergkamp heeft niets van haar coach opgestoken. Ze laat nog steeds debatten ontsporen. Ze blijft onzeker en giechelt als het spannend wordt. Het is onvoorstelbaar (maar waar) dat zij als Kamervoorzitter ook verantwoordelijk is voor het leiden van een ondersteunende dienst van maar liefst 800 ambtenaren. Doelwit van haar ongeremde verbetenheid is Forum voor Democratie, vooral wanneer door die partij fundamentele kritiek wordt geuit over het coronabeleid, met het aanwijzen van de supranationale opdrachtgevers achter dat beleid. Volgens Forum zullen de verantwoordelijke politici zich vroeg of laat moeten verantwoorden voor tribunalen.
Toen Bergkamp dat hoorde, ontstak ze in woede. Ze verbood het gebruik van het woord ‘tribunalen’. Daarna schorste ze de vergadering van de Tweede Kamer. Het ontging haar dat een voorzitter die nodeloos ingrijpt op gezagsverlies moet rekenen. Bergkamp wil het aantal toegestane interrupties aan een maximum binden. De vrijheid van meningsuiting voor parlementariërs wordt door haar steeds verder ingekort, stelt Gideon van Meijeren (FvD), die, als reactie op de uitdijende coronadictatuur, opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Na deze uitspraak werd Van Meijeren het woord ontnomen door Bergkamp. Onverstoorbaar reageerde Van Meiieren: “Ik blijf zeggen waar het op staat!”
Een herhaling van het drama Van Miltenburg tekent zich af. Er is grote kans dat Bergkamp, evenals Van Miltenburg, wegens gebleken ongeschiktheid wordt weggestuurd. Met stille trom zal zij naar de zijuitgang worden geloodst, op weg naar vergetelheid. Nuttig om in herinnering te brengen dat Anouchka van Miltenburg brieven vernietigde van klokkenluiders over de ‘Teevendeal’ (geheime afspraak met drugsmisdadiger). Na andere uitglijers was ze verdwenen, de eerste Kamervoorzitter die tussentijds moest aftreden.
Wegens ziekte, gesproken werd over corona met milde symptomen, was Bergkamp vanaf 14 februari 2022 afwezig. Haar taak als voorzitter werd waargenomen door Martin Bosma (PVV). Een weldadige rust keerde terug. Met zijn onpartijdig optreden zorgde Bosma voor een goede, zakelijke sfeer, die zeker nodig was gezien de zwaarte van het onder-
werp, het coronadrama. Verdwenen waren het gezeur en de akelige momenten. Het falen van Bergkamp werd genadeloos aangetoond. Bosma is een veel betere voorzitter, de functie waarnaar hij in 2021 vergeefs had gesolliciteerd.
Toch menen veel Binnenhof-kenners dat het voor de democratie beter is indien zou worden afgesproken dat de oppositie het recht krijgt de Kamervoorzitter te leveren. Het was een historische fout om het voorzitterschap te gunnen aan iemand van een regerende partij. Het voorzitterschap is te belangrijk om te regelen via handjeklap zoals is gebeurd met Bergkamp.
Wie is deze Bergkamp? Zelf zegt ze in interviews: “Ik ben lesbisch, half Marokkaans, maar ook vrouw, mens, Amsterdammer en wereldburger.” Erg bescheiden klinkt het niet.
Haar moeder was verkoopster bij het tien jaar geleden verdwenen Amsterdamse kwaliteitswarenhuis Metz & Co, in de Leidsestraat, hoek Keizersgracht. Via haar moeder heeft Bergkamp kunnen genieten van de prachtige en veilige stad, in de jaren die voorafgingen aan de huidige verloedering en criminalisering.
Anders dan Arib (de vorige Kamervoorzitter), heeft Bergkamp geen dubbel paspoort, aldus Het Parool. Ze ging zich Bergkamp noemen, toen ze, ook volgens Het Parool, vaststelde dat haar werkelijke naam (Firouz Alida Chaouqui) moeilijk uit te spreken is.
Met haar clichématige praatjes viel Bergkamp in de smaak bij Alexander Pechtold, de toenmalige leider van D66. Of ze zin had in een baantje als Kamerlid. Ze hapte toe. Hierna zat ze negen jaar lang in de Kamer. Ze beperkte zich voornamelijk tot het incasseren van een onverdiend hoog salaris. Hiermee blokkeerde Bergkamp de plaats voor een serieuze volksvertegenwoordiger.
Bergkamp trok als Kamerlid weinig aandacht toen ze, in 2018, kwam met een voorstel ter versterking van de rechtspositie van vaders die niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben. Ze huppelde voorbij aan het feit dat de wereld beter af zou zijn indien copulerende mannen leren op volwassen wijze hun verantwoordelijkheden te hanteren. Vanuit de zijdeur naar binnen geschoven, waarbij niet is
gelet op kwaliteit, is Bergkamp, na een-tweetje tussen Kaag en Rutte in april 2021, na een geheime stemming, met 74 stemmen gekozen als Kamervoorzitter. Vijf jaar eerder was Arib gekozen met 144 (van de 150) stemmen. In 2021 bleek Arib niet opgewassen tegen een laffe fluistercampagne, ze kon vertrekken.
Rutte en Kaag hebben met Bergkamp een marionet op de stoel van Arib neergezet, om zo de Tweede Kamer vleugellam te maken. Het handjeklap betekende dat Rutte mocht aanblijven als premier, mits D66 de Kamervoorzitter kon leveren. Nodig, want het mag duidelijk zijn dat de Tweede Kamer niet erg lang mag gaan nadenken over de instructies afkomstig van opdrachtgevers buiten Nederland, waarop tot nog toe alleen het FvD een licht laat schijnen. Het slopen van de democratie, volgens aanwijzing van Klaus Schwab, kan onbelemmerd voortgang vinden.

Lesbische Award voor Kamerlid Vera Bergkamp 4 augustus 2017 –

Vera Bergkamp wint de Zij aan Zij Empowerment Award voor haar unieke bijdrage aan de zichtbaarheid van lesbische, biseksuele en transvrouwen (LBT’s) in Nederland. Dat maakte Zij aan Zij Magazine vrijdagavond 4 augustus bekend tijdens haar 25-jarig jubileum in de Amsterdamse Tolhuistuin.
De duizenden lezers van het magazine voor LBT-vrouwen verkozen Vera Bergkamp als beeldbepalend voor de 25-jarige geschiedenis van het tijdschrift. Ze wordt geroemd als rolmodel voor LBT-vrouwen, als ex-COC-voorzitter en als politicus voor D66.Tanja Ineke, huidig COC-voorzitter, reikte de Award vrijdagavond uit namens Zij aan Zij in de Amsterdamse Tolhuistuin – zie foto, met van links naar rechts Maria van Oosten, Tanja Ineke en Vera Bergkamp.
Bergkamp maakte als D66-Kamerlid een einde aan de ‘enkele-feitconstructie’, waarmee religieuze scholen tot 2015 openlijk lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen en docenten weg konden sturen. Als COC-voorzitter maakte ze zich hard voor voorlichting op school, voor een wet over lesbisch ouderschap en tegen de weigerambtenaar.
Tot de overige genomineerden voor de Zij aan Zij Empowerment Award behoorden o.a. politievrouw Ellie Lust, activiste en voormalig Pride-organisator Irene Hemelaar, journaliste Barbara Barend, zangeres Shary-Ann Nivillac en cabaretières Claudia de Breij en Renate Reijnders.
De Zij aan Zij Empowerment Award werd uitgereikt tijdens een groot feest ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Zij aan Zij.
Uitgever Maria van Oosten startte het magazine in 1992 en staat nog steeds aan het roer. Van Oosten won in 2012 COC’s Bob Angelo Penning voor LHBTI-emancipatie. Ze creëerde met Zij aan Zij volgens het COC ‘een niet meer weg te denken platform waar lesbische, bi en transvrouwen herkenning, erkenning en rolmodellen vinden’. Tijdens het Zij aan Zij-jubileum op 4 augustus 2017 kreeg Van Oosten een koninklijke kroon op haar werk: de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (Diversiteit) decoreerde haar met een lintje, waarop Van Oosten toetrad tot de Orde van Oranje-Nassau.

Biografie, onderwijs en loopbaan van Vera Bergkamp

Biografie

“Ik maak mij sterk voor persoonlijke vrijheid; je moet zichtbaar kunnen zijn wie je bent”


Toen ik jong was, was ik nog niet bezig met concrete functies. Wel was het altijd een wens van mij om politiek en maatschappelijk actief te zijn. Na vier jaar bestuursvoorzitter te zijn geweest van COC Nederland, de belangenvereniging voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt), wilde ik mij breder maatschappelijk inzetten vanuit de partij die het dichtste bij mijn hart ligt: D66. Het sociaal-liberale karakter van D66 spreekt mij aan. Onze partij gaat uit van de kracht van het individu, staat voor persoonlijke vrijheid en heeft een sociaal hart.

Wereld

Kamerlid is een eervol beroep. Ik wil een zichtbare volksvertegenwoordiger zijn en ga voor het resultaat. D66 is een stabiele progressieve middenpartij. Het is belangrijk dat we de winst van D66 vasthouden en verder uitbouwen. In deze tijden van crisis is het van belang dat we Nederland sterker en democratischer maken, met een blik naar de wereld.

Hervormingen

Het is belangrijk dat in Nederland hervormingen worden doorgevoerd op het gebied van de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de pensioenen. We moeten investeren in onderwijs en een duurzame economie. En de zorg moet betaalbaar blijven. Daarnaast staan bij mij persoonlijke vrijheid, democratie en gelijke rechten hoog in het vaandel.

Voorlichting

Ik ben er trots op dat COC Nederland heeft bereikt dat de Tweede Kamer zich in meerderheid heeft uitgesproken voor verplichte voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit aan kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. Heel veel lhbt-jongeren hebben het moeilijk op school. Pesterijen zijn schering en inslag en vaak denken ze dat ze de enige zijn. Tweede derde van de scholen besteedt hier namelijk geen aandacht aan. Met voorlichting kunnen we ook homofoob geweld later voorkomen, want onbekend maakt onbemind.

Onderwijs

  • VWO, Scholengemeenschap Sint-Nicolaaslyceum, Amsterdam, 1984 – 1989
  • HBO Personeel en Arbeid, Hogeschool van Amsterdam, 1990 – 1994
  • Bestuurskunde/politicologie, richting organisatie en management, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1994 – 1996

Loopbaan

  • Extern organisatieadviseur, DIN Adviesgroep, Baarn, 1994 – 1996
  • Extern organisatieadviseur, United Consultants to Management, Amsterdam, 1997 – 1998
  • Manager Organisatie en Management Development, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Rijswijk, 1999 – 2001
  • Adjunct directeur, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Rijswijk, 2001 – 2004
  • Directeur Ondersteuning, Amsterdam Thuiszorg, 2005 – 2008
  • Directeur Human Resource, Sociale Verzekeringsbank, 2008 – 2012
  • Raadslid, Gemeente Amsterdam, 03-2010 – 09-2012