Permanente coronawet 36194 Wet publieke gezondheid (Wpg)

𝐏𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐂𝐎𝐑𝐎𝐍𝐀𝐖𝐄𝐓
𝐎𝐧𝐠𝐞𝐤𝐨𝐳𝐞𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐞𝐦 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫:
“𝐍𝐢𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐰𝐚𝐭 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐚𝐥 𝐢𝐬.”
“𝐑𝐚𝐚𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐞𝐟 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐰𝐞𝐭.”
𝐖𝐢𝐥𝐥𝐞𝐦 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐳𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐡𝐨𝐨𝐠𝐬𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐬𝐨𝐫𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐞 𝐑𝐚𝐚𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞…
𝐈𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐬𝐩𝐫𝐚𝐚𝐤 𝐧𝐨𝐠 𝐭𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐫𝐨𝐮𝐰𝐞𝐧?
Van Meijeren bij eerste behandeling PERMANENTE coronawet
14-dec-2022 Agema WOEST op Kuipers vanwege achterbakse spelletjes m.b.t permanente coronawet.
15 dec 🔍 Motie over onderzoeken wat er nodig is om te zorgen voor een groter draagvlak voor gedragsmaatregelen

Kuipers en VVD willen achterdeur openhouden voor coronapas
Het grootste deel van de Kamer wil de noodbevoegdheid uit de permanente coronawet slopen om te voorkomen dat het kabinet de coronapas via de achterdeur alsnog kan invoeren. VVD en zorgminister Kuipers willen geen afscheid nemen van de pas.

13-dec-2022 Gisteren besprak de Tweede Kamer de veelbesproken pandemiewet (beter bekend als coronawet). https://nos.nl/artikel/2456103-kamer-spreekt-over-veelbesproken-pandemiewet-beter-bekend-als-coronawet
Het is bijzonder dat dit in de Kamer besproken wordt terwijl de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nog niet zijn opgevolgd. De Raad adviseerde namelijk eerder onder andere om te “zorgen dat de maatregelen die genomen zijn tijdens de coronacrisis zo snel mogelijk afzonderlijk worden geëvalueerd op de beoogde en niet-beoogde effecten ervan.”
Ook hebben er inmiddels voorgesprekken tbv een parlementaire enquête naar de coronacrisis plaats gevonden. Worden de signalen uit deze gesprekken dan ook niet meegewogen?
Bericht voor eenieder die het nog in zijn hoofd haalt een stem op de VVD te overwegen: een stem op de VVD is een stem op de uitsluitmaatschappij!
Het is van de wilde ratten besnuffeld dat onze Kamer wel gaat stemmen over het opnemen van permanente lockdownmaatregelen in de Wet publieke gezondheid (Wpg), maar dat dezelfde ‘maatregelen’ niet zijn geëvalueerd op effectiviteit, aldus Van den Berg.
Aanstaande maandag is het wetgevingsoverleg gepland over het wetsvoorstel waarmee de wet gewijzigd wordt. Dit wetsvoorstel maakt de coronamaatregelen standaardinstrumentarium bij een epidemie van een A1-ziekte of de dreiging daarvan.
“Materiële grondrechtentoets is essentiële voorwaarde voor overheidsingrijpen”
“Grondrechten beschermen de burger tegen macht van de overheid en vormen daarmee het normatieve hart van de democratische rechtsstaat. In een aangepaste Wpg, die grote macht verschaft aan de regering, past het daarom om de materiële grondrechtentoets en de uitvoering hiervan nadrukkelijk op te nemen.”
Zo schrijven Mona Keijzer en Tijmen Wisman in een artikel over wat een inhoudelijke grondrechtentoets van overheidsmaatregelen inhoudt. En wat dat betekent voor de nieuwe epidemiewet / de nieuw voorgestelde permanente ‘coronawet’ – het wetsvoorstel om de coronamaatregelen juridisch te verankeren in de Wet publieke gezondheid (Wpg).
Zie: https://www.monakeijzer.nl/2022/12/07/materiele-grondrechtentoets-is-essentiele-voorwaarde-vooroverheidsingrijpen/
Rondetafelgesprek over de eerste aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
Wat mag onze overheid ten tijde van een ‘acute en ernstige noodsituatie’ opleggen aan burgers? Op 31 oktober was er het politiek rondetafelgesprek met politici en deskundigen op het gebied van bestuurs- en mensenrecht over een eventuele wetswijziging van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), deze laat de balans eerder uitslaan naar ‘slagkracht’ van de overheid dan naar ‘democratische legitimatie’.
Het Artsencollectief spreekt opnieuw haar zorg uit over het wetsvoorstel Wpg, op grond van haar ervaringen met de onterechte classificatie van Covid-19 als een A-infectieziekte om een pandemie uit te roepen, de onbekende impact op de volksgezondheid van de reeds genomen overheidsmaatregelen en het gebrek aan een transparante evaluatie ervan.
Meer lezen op: https://artsencollectief.nl/rondetafelgesprek-wpg/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s