Global Covid Summit

Wereld covid topconferentie
Verklaring IV – Herstel de Wetenschappelijke Integriteit
Een gezamenlijke verklaring van 17.000 artsen en medische wetenschappers om een einde te maken aan de nationale noodtoestand, de wetenschappelijke integriteit te herstellen en misdaden tegen de menselijkheid aan te pakken.

LIVE: WORLD’S LEADING PHYSICIANS AND SCIENTISTS HOLD GLOBAL COVID SUM

17.000 artsen en medische wetenschappers verklaren dat de medische noodtoestand moet worden opgeheven, de wetenschappelijke integriteit moet worden hersteld, en misdaden tegen de menselijkheid moeten worden aangepakt.

Wij, de artsen en medische wetenschappers van de wereld, verenigd door onze loyaliteit aan de Eed van Hippocrates, erkennen dat het rampzalige COVID-19 volksgezondheidsbeleid, opgelegd aan artsen en onze patiënten, het hoogtepunt is van een corrupte medische alliantie van farmaceutische, verzekerings- en gezondheidszorginstellingen, samen met de financiële trusts die hen controleren. Zij hebben ons medisch systeem op elk niveau geïnfiltreerd, en worden beschermd en gesteund door een parallelle alliantie van big tech, media, academici en overheidsinstellingen die profiteren van deze georchestreerde catastrofe.

Deze corrupte alliantie heeft de integriteit aangetast van onze meest prestigieuze medische genootschappen waartoe wij behoren, en wekt de illusie van wetenschappelijke consensus door de waarheid te vervangen door propaganda. Deze alliantie gaat door met het bevorderen van onwetenschappelijke beweringen door gegevens te censureren, en artsen en wetenschappers te intimideren en te ontslaan voor het simpelweg publiceren van werkelijke klinische resultaten of het behandelen van hun patiënten met bewezen, levensreddende medicijnen. Deze catastrofale beslissingen zijn genomen ten koste van onschuldigen, die gezondheidsschade en de dood moeten ondergaan door het opzettelijk achterhouden van cruciale en tijdgevoelige behandelingen, of als gevolg van onder dwang toegediende injecties met genetische therapie, die veilig noch effectief zijn.

De medische gemeenschap heeft patiënten het fundamentele mensenrecht ontzegd om echte geïnformeerde toestemming te geven voor de experimentele COVID-19 injecties. Onze patiënten worden ook belemmerd in het verkrijgen van de informatie die nodig is om de risico’s en voordelen van vaccins, en hun alternatieven, te begrijpen als gevolg van wijdverspreide censuur en propaganda verspreid door regeringen, volksgezondheidsfunctionarissen en media. Patiënten worden nog steeds onderworpen aan gedwongen opsluiting, wat schadelijk is voor hun gezondheid, hun loopbaan en het onderwijs van hun kinderen, en wat de sociale en familiebanden schaadt die essentieel zijn voor de burgermaatschappij. Dit is geen toeval. In het boek “COVID-19: De Grote Reset”, heeft het leiderschap van deze alliantie duidelijk verklaard dat het hun bedoeling is om COVID-19 te gebruiken als een “kans” om onze hele wereldmaatschappij, cultuur, politieke structuren en economie te resetten.

Onze 17.000 artsen en medische wetenschappers van de Global COVID Summit vertegenwoordigen een veel grotere, verlichte wereldwijde medische gemeenschap die weigeren om gecompromitteerd te worden, en die verenigd zijn en bereid zijn om de toorn van de corrupte medische alliantie te riskeren om de gezondheid van hun patiënten te verdedigen.

De missie van de Global COVID Summit is om een einde te maken aan deze georkestreerde crisis, die op onwettige wijze aan de wereld is opgedrongen, en om formeel te verklaren dat de acties van deze corrupte alliantie niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid zijn.

We moeten het vertrouwen van het volk in de geneeskunde herstellen, wat begint met een vrije en open dialoog tussen artsen en medische wetenschappers. We moeten de medische rechten en de autonomie van de patiënt herstellen. Dit omvat het grondbeginsel van de heilige arts-patiënt relatie. De maatschappelijke behoefte hieraan is al decennia over tijd, en daarom zijn wij, de artsen van de wereld, genoodzaakt om actie te ondernemen.

Na twee jaar van wetenschappelijk onderzoek, miljoenen behandelde patiënten, honderden klinische proeven uitgevoerd en wetenschappelijke gegevens gedeeld, hebben we aangetoond en gedocumenteerd dat we succesvol zijn in het begrijpen en bestrijden van COVID-19. Bij het afwegen van de risico’s tegen de voordelen van belangrijke beleidsbeslissingen, heeft onze Global COVID Summit van 17.000 artsen en medische wetenschappers van over de hele wereld een consensus bereikt over de volgende fundamentele principes:

01. Wij verklaren en de gegevens bevestigen dat de experimentele COVID-19 genetische therapie-injecties moeten stoppen.
02. Wij verklaren dat artsen niet geblokkeerd mogen worden om levensreddende medische behandelingen te geven.
03. Wij verklaren dat de nationale noodtoestand, die corruptie in de hand werkt en de pandemie verlengt, onmiddellijk moet worden beëindigd.
04. Wij verklaren dat de medische privacy nooit meer mag worden geschonden en dat alle reis- en sociale beperkingen moeten ophouden.
05. Wij verklaren dat maskers geen doeltreffende bescherming bieden, en ook nooit hebben geboden, tegen een in de lucht aanwezig ademhalingsvirus in de leefomgeving van een gemeenschap.
06. Wij verklaren dat er financiering en onderzoek moet komen naar vaccinatieschade, dood en lijden.
07. Wij verklaren dat geen enkele kans mag worden ontzegd, inclusief onderwijs, carrière, militaire dienst of medische behandeling, wegens onwil om een injectie te nemen.
08. Wij verklaren dat schendingen van het eerste amendement en medische censuur door de overheid, technologie- en mediabedrijven moeten ophouden, en dat de Bill of Rights moet worden gehandhaafd.
09. Wij verklaren dat Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca, en hun handlangers, informatie over veiligheid en effectiviteit hebben achtergehouden en opzettelijk hebben achtergehouden voor patiënten en artsen, en onmiddellijk aangeklaagd moeten worden wegens fraude.
10. Wij verklaren dat overheid en medische instanties verantwoordelijk moeten worden gehouden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s