US Patent 2898067-B1 Virusreceptor*

Menselijk betacoronavirus lijn c en identificatie van n-terminaal dipeptidyl peptidase als zijn virusreceptor

*Receptoren zijn eiwitten in het celmembraan, het cytoplasma of de celkern, waaraan een specifiek molecuul kan binden. Receptoren kunnen signalen van binnen of buiten de cel doorgeven:

Deze webpagina geeft een samenvatting van de informatie in PubChem over octrooi EP-2898067-B1. Dit omvat vermelde chemicaliën, zoals gerapporteerd door PubChem contribuanten, evenals andere inhoud, zoals titel, abstract, en International Patent Classification (IPC) codes. Om meer te lezen over hoe deze pagina tot stand is gekomen

voor meer info klik op de link: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/patent/EP-2898067-B1

Dr. Amandha Vollmer

Dr. Amandha Vollmer

Amandha Dawn Vollmer heeft een bachelor in agrarische biotechnologie van de Universiteit van Lethbridge (2000) in Alberta, Canada en een graad van Doctor in de Natuurgeneeskunde van het Canadian College of Naturopathic Medicine (2008) in Toronto.

Website: https://thebigvirushoax.com/dr-amanda-vollmer

12-11-2022 De vaccins schaden de vruchtbaarheid, ernstig zelfs. Het sperma van ingeënte mannen zwemt niet, de eicellen van ingeënte vrouwen groeien niet uit tot embryo’s, we zien een golf van menstruatieproblemen en een toename van onvruchtbaarheid en doodgeboorten, postmenopauzale vrouwen hebben massale baarmoederbloedingen, zelfs tot in hun 90ste. Ga naar Https://mycyclestory.com voor meer.
18-apr-2022 De ogen zijn nutteloos als de geest blind is.
13-apr-2022 CONVID SNAKE VENOM (BULLSH*T) WATCH THE SNAKES ! DISCERNMENT TIME AGAIN ! (AMANDHA VOLLMER)
JULLIE STEM EN ACTIES ZIJN BELANGRIJK! JULLIE HEBBEN ALLE MACHT OM HET GOEDE TE STEUNEN EN HET KWADE TE BEËINDIGEN! Laat niemand je vertellen dat ze alles controleren en je laten opgeven. Psyops omvatten het leeg laten lopen van waarheidsprekers, hen gebruiken om anderen zich negatief, hopeloos en verslagen te laten voelen. Transcript: Breaking News hier in Canada, Turdoh herroept de Emergencies Act als gevolg van immense publieke druk plus de Senaat debatten waren niet in zijn voordeel. Deze natte noedel van het WEF overspeelde zijn hand, net zoals hij chronisch zijn toespraken overspeelt. Het lijkt er dus op dat het Wereld Economisch Forum het Huis heeft gekocht, maar niet de Senaat. Sorry Schwabby voor de teleurstelling. En voor al diegenen met het chronisch cynisme-syndroom die onze konvooien niet steunen en het een PsyOp noemen, tijd om je woorden op te eten. Deze NWO psychopaten zijn slordig en niet alles in deze wereld is slecht. ADV Uit.
A virus is not what you think it is.
Dr. Amandha Vollmer legt uit “Afgifte” van Spike Glycoproteïnen door de Covid Gevaccineerden

OMT – Outbreak Management Team

Het Outbreak Management Team (OMT) is een Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemie; het advies beperkt zich tot de medische invalshoek van de epidemie, zoals ook uit de samenstelling van het team blijkt. Het OMT is onder meer geactiveerd bij de varkensgriepuitbraak in 2009, de Q-koortsepidemie, de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 en de coronacrisis in Nederland sinds 2020.[1]
Het OMT wordt opgeroepen door de directeur van het onderzoeksinstituut Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wanneer bestaande richtlijnen of draaiboeken te weinig houvast bieden.[2] De voorzitter is de directeur van het CIb, de secretaris is het hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI).
Het overleg is vertrouwelijk. De leden hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en spreken op persoonlijke titel.De notulen worden gemaakt door een beleidsmedewerker van de LCI.

Outbreak Management Team
Typeadviesorgaan
JurisdictieNederland
Verantwoordelijke ministerNu Ernst Kuipers
voorheen: Hugo de jonge
Functie ministerMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Valt onderRIVM
DirecteurJaap van Dissel
Marjolein Faber onthult belangenverstrengeling OMT
Hugo de Jonge onder vuur: ‘Zorgde persoonlijk voor contact tussen topambtenaar en Sywert van Lienden over mondkapjes’
WOB-documenten geven onthutsend beeld over slag om IC-bedden
Uit WOB-documenten blijkt dat de top van het ministerie van VWS, al voordat in Nederland de ‘pandemie’ werd uitgeroepen, op de hoogte was van de zeer krappe IC-capaciteit. In de eerste helft van 2020 werkte het ministerie aan een plan om het aantal bedden uit te breiden. Maar toen de tweede golf zich aankondigde, was hiervan nauwelijks iets gerealiseerd.
De intenties om de capaciteit aan te pakken, waren er bij het ministerie. Maar het OMT als de regering waren niet geïnteresseerd in een capaciteitsvergroting. Zij gaven voorkeur aan het opleggen van maatregelen, zoals lockdowns, mondmaskerplicht, sociale beperkingen en massale uitrol van een vaccinatieprogramma.
Enkele weken voordat de pandemie in Nederland werd uitgeroepen, schreef toenmalig directeur-generaal van het ministerie van VWS Angelique Berg: “als corona net iets erger wordt dan een zware griep, stort het zorgsysteem in. Dan hebben we al heel snel te weinig bedden”.
Geklungel bij de overheid! De Jonge, OMT en RIVM spreken elkaar op dezelfde dag tegen over omikronvariant.
OMT-lid Bonten geeft de schuld van de laatste lockdown aan de bevolking,
die zich niet aan de maatregelen hield en aan het feit dat de Coronatoegangspas niet goed werd ingezet. Maar negeert wie de echte schuldigen waren: het RIVM model en het OMT.
Marc Bonten. Ga wat anders doen? Devies. Ontbind Het OMT.
Heerlijk die corrupte OMT leden: de macht is naar hun hoofd gestegen!
OMT-leden: geen handhaving coronapas is geen versoepelingen
Viroloog Marion Koopmans en ic-arts Diederik Gommers van het Outbreak Management Team (OMT) willen dat er geen versoepelingen van de coronaregels komen als burgemeesters en ondernemers niet van plan zijn om streng te gaan handhaven op de coronapas. In gesprek met Tijs van den Brink bij de podcast Virusfeiten (EO) waarschuwen ze voor een nieuwe coronagolf. Koopmans zegt dat het de verkeerde kant op kan gaan met het aantal coronabesmettingen als de coronapas niet wordt gecontroleerd.
“De coronamaatregelen zijn alleen versoepeld, omdat er gebruik moet worden gemaakt van de coronapas, anders was dat niet gebeurd” , zei Koopmans. “Als de intentie is dat we het gaan doen en het gaat af en toe mis, dan is het prima. Maar nu wordt meteen gezegd dat ze wel doorgaan met de versoepelingen, maar niet met de pas.”
Dit kan eigenlijk echt niet”, zegt de voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-artsen Diederik Gommers. “Als expert geef je een advies. En dan zeggen de burgemeesters, we gaan het niet doen, maar we gaan wel door met de versoepelingen.” Gommers zegt dat er geen versoepelingen waren gekomen zonder coronapas. De arts wil op tijd waarschuwen. “Ik wil dat er ook in januari nog ic-bedden zijn voor spoedgevallen.”
Gommers en Koopmans zeggen tegen Van den Brink dat ze een ander advies hadden gegeven als ze hadden geweten dat er niet gehandhaafd zou gaan worden. Een aantal burgemeesters heeft al gezegd niet streng te gaan handhaven op het gebruik van de coronapas bij horeca. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het loslaten van de afstandsmaatregelen in cafés of restaurants.
Dr. Dan Stock, Misschien wil hij ook even een presentatie geven aan het OMT

Handige links

Aardbevingen https://www.emsc-csem.org/Earthquake/
Antennekaart 5G https://antennekaart.nl/kaarten
Gematria calculator https://www.gematrix.org/
Luchtverkeer https://globe.adsbexchange.com/
Overheid https://www.officielebekendmakingen.nl/
Pateo TV archief https://www.pateo.nl/HTML/NL/Pateo_TV.htm
Qdrops https://qalerts.app/
Real Raw News https://realrawnews.com/
Reverse Image Search https://tineye.com/
Scheepvaart https://www.vesselfinder.com/nl
Schuhmann resonantie https://schumann-resonance.earth/
Stop world control https://www.stopworldcontrol.com/nl/
Vertalen https://www.deepl.com/translator
Wat was die knal https://www.watwasdieknal.nl/
Wetboek online http://www.wetboek-online.nl/site/home.html
X22 report https://x22report.com/