Statue of liberty

STATUE OF LIBERTY IS HELIOS – PAGAN GOD – A FREEMASON DECEIT
Helios ( Grieks: “ZON”, gelatiniseerd als HELIUS) was de personificatie van de ZON in de Griekse mythologie. Homerus noemt hem vaak gewoon TITAN of HYPERION, terwijl Hesiod (Theogonie 371) en de Homerische Hymne hem onderscheiden als een zoon van de TITanen Hyperion en Theia (Hesiod) of Euryphaessa (Homerische Hymne) en broer van de godinnen Selene, de MAAN, en Eos, de DAGEROND. De namen van deze drie waren ook de gewone Griekse woorden voor ZON, MAAN en DAGERAAN. Ovidius noemt hem ook Titan, in feite “lumina Titan”.
HELIOS werd voorgesteld als een knappe GOD gekroond met het glanzende aureool van de ZON, die de wagen van de ZON elke dag door de hemel reed naar de aarde-cirkelend Oceanus en door de wereld-oceaan ’s nachts terugkeerde naar het OOSTEN. Homerus beschreef de wagen van Helios als getrokken door zonnepaarden (Ilias xvi.779); later beschreef Pindar hem als getrokken door “vuurspuwende rossen” (Olympian Ode 7.71). Nog later kregen de paarden vurige namen: Pyrois, Aeos, Aethon, en Phlegon.
Naarmate de tijd verstreek, werd HELIOS steeds meer vereenzelvigd met de god van het licht, APOLLO. [Ondanks hun syncretisme werden zij echter ook vaak als twee verschillende goden beschouwd (HELIOS was een Titaan, terwijl APOLLO een Olympiër was). Het equivalent van HELIOS in de Romeinse mythologie was SOL, meer bepaald SOL INVICTUS.
De vrijmetselaars “G” betekent niet “God”
De Vrijmetselaars “G” betekent niet “Geometrie”
De Vrijmetselaars “G” betekent “Generatief Principe”
Passer = Mannelijk [“3”]
Vierkant = Vrouwelijk [“4”]
BAPHOMET = PENTAGRAM [Geit van Mendes][“5”]
“TALISMAN VAN SATURNUS” = SATANISCH HEXAGRAM [“6”]
“ZEGEL VAN SOLOMON” = STER VAN REMPHAN (Amos 5:26; Handelingen 7:43)
VUUR TRIANGLE is geplaatst boven de WATER TRIANGLE voor de Sorcery of the Occultic Witcraft HEX om een Satanische HEX te bewerkstelligen! [Kijk naar het GOOGLE logo].
Blauw = WEST
Groen = Noord
Geel = Oosten
Rood = Zuid
ZWART = de intentie om te VERLEIDEN
[Kijk naar het “2012” ZION logo]
Arm in de mantel = “Meester van de Tweede Sluier” Non Verbale Communicatie (“NVC”) identificatiesymbool van de Vrijmetselarij
Confucius: “Tekens en Symbolen regeren de Wereld – niet woorden en wetten.”
“Koninklijke Boog” = Pad van de Zon

Wanneer kwam het Vrijheidsbeeld aan in de haven van New York?
En waarom duurde het zo lang om te bouwen?

Op 17 juni 1885 arriveerde het Vrijheidsbeeld in de haven van New York, klaar om te dienen als een krachtig nieuw nationaal symbool. Het markeert de 130e verjaardag van Frankrijk dat het beeld aan de Verenigde Staten heeft afgeleverd.
Maar toen het beeld New York bereikte, was het niet zeker of het ooit een plek zou hebben om te staan. Dat komt omdat het voetstuk midden in een vroege crowdfunding-campagne zat – jaren voordat internet een verzinsel was in de verbeelding van iemand.
Met de opkomst van platforms zoals Kickstarter , Indiegogo en Patreon , is het verleidelijk om crowdfunding te zien als een fenomeen dat alleen op internet te zien is. Maar het concept gaat veel verder terug dan dat.

1) Het Vrijheidsbeeld had een crowdfunding-campagne nodig voordat het in de Verenigde Staten kon worden geassembleerd

Het zou veel langer hebben geduurd voordat het Vrijheidsbeeld klaar was als er geen campagne was geweest die geld van het publiek ophaalde – en zelfs gedifferentieerde beloningen opleverde.
De partij die verantwoordelijk was voor de montage van het beeld was het American Committee for the Statue of Liberty. En zoals de National Parks Service opmerkt , hadden ze in 1884 geen geld meer.
Voer uitgever Joseph Pulitzer in, die door een combinatie van altruïsme en opportunisme een inzamelingsactie inzette in de New York World-krant. Het werd het ‘voetstukfonds’ genoemd en werd opgericht om de voet van het standbeeld te monteren. Pulitzer smeekte het publiek: “Laten we niet wachten tot de miljonairs ons dit geld geven.” De campagne trok ongeveer 125.000 donateurs door een combinatie van incentives. Net zoals bij een hedendaagse Kickstarter-campagne, waren er gedifferentieerde beloningen: Pulitzer drukte de naam van elke donor in zijn papieren, en hij gaf ook standbeelden weg aan donoren die genoeg geld inbrachten ($ 1 kreeg je een zes-inch standbeeld; $ 5 kreeg een 12-inch exemplaar).

Naarmate de campagne vorderde, publiceerde Pulitzer regelmatig updates (zowel om donaties op te halen als om de verkoop van zijn krant te stimuleren). De vele kleine donaties, gecombineerd met bijdragen van bedrijven, hielpen genoeg geld op te halen om het voetstuk te bouwen. Toen het standbeeld zelf 130 jaar geleden op die dag in juni in New York aankwam, naderde de inzamelingsactie zijn voltooiing.
Lady Liberty hoefde niet lang te wachten tot haar voetstuk ‘gefinancierd’ was. Eindelijk, op 11 augustus 1885, kondigde de Wereld aan dat het het inzamelingsdoel had bereikt. Het standbeeld werd ingewijd op 28 oktober 1886 (het duurde even om het voetstuk en Lady Liberty zelf in elkaar te zetten).
Maar hoewel het standbeeld zelf de mijlpaal is van vandaag, de verjaardag van zijn aankomst in New York, was het slechts een van de weinige verrassend oude door crowdfunding gefinancierde inspanningen.

2) In de 18e eeuw werden de werken van Maarten Luther “gefinancierd” door steun van de menigte

Tegenwoordig is het gebruikelijk dat auteurs voor hun graphic novels en biografieën campagne voeren op crowdfunding-sites, waarbij ze geldschieters een kans geven op de eerste exemplaren. Hetzelfde gold voor Johann Heinrich Zedler. In 1728 bood hij de werken van Maarten Luther aan aan de grootste fans van de theoloog.
We weten niet precies hoeveel geld er nodig was voor Zedler’s druk van Luthers werken om “gefinancierd” te worden, maar we weten wel dat het deel uitmaakte van een gevestigd crowdfunding model genaamd praenumeratie. Het idee is bekend bij elke geldschieter van indie-publishing – lezers schreven zich van te voren in voor een serie, gaven het geld om het uit te geven en ontvingen in ruil daarvoor een afgeprijsd vroeg exemplaar.
Natuurlijk was er een risico aan verbonden. Tegen het einde van zijn Luther serie kwam Zedler in gebreke, omdat hij abonnementsgeld voor toekomstige boeken gebruikte om schulden uit het verleden af te betalen. Dat moet bekend klinken voor elke crowdfunding donateur die een campagne heeft zien instorten.

3) Aimee Semple McPherson was een vroege crowdfunded evangelist

Aimee Semple McPherson was een van de meest opmerkelijke evangelisten van het begin van de 20e eeuw, en zij werd een van de eerste predikers die significant gebruik maakte van de radio. Maar niets van dat alles zou mogelijk zijn geweest zonder een crowdfunding campagne om een radiozender te kopen.
Zoals Tona Hangen schreef in Redeeming the Dial (en in herinnering bracht in een recente aflevering van de geschiedenis podcast Backstory), had McPherson een manier nodig om haar preken te verspreiden. In de jaren 1920, een opkomende consument technologie genaamd “radio” was de perfecte pasvorm.
Dus lanceerde ze een campagne in het tijdschrift Bridal Call. “Dit zijn de dagen van de uitvinding!” schreef McPherson. “De dagen dat het onmogelijke mogelijk is geworden!” Vroege schetsen vroegen donateurs om “Help Convert the World by Radio” en bevatten schetsen van de tempel met radiozenders erboven. Het financieringsdoel was 25.000 dollar, ongeveer 347.000 dollar in geld van 2015. In sommige opzichten was het een traditionele fondsenwervingscampagne, maar het unieke specifieke doel, de massale oproep via de media, en het grote aantal kleine donaties maken het een vroeg voorbeeld van crowdfunding.

In de loop van een jaar zamelde McPherson 25.000 dollar in om een 500-watt zendinstallatie te bouwen. Hoewel er slechts 200.000 radiotoestellen waren toen haar station, KFSG, van start ging, werd radio binnen een paar jaar exponentieel populairder. McPherson’s station blonk uit door het uitzenden van geïllustreerde preken, kinderprogramma’s en zelfs genezingssegmenten via de ether.

4) Tijdens de Burgeroorlog, financierden Zuidelijken ijzeren boten voor de Confederatie.

De meest ongebruikelijke crowdfunding campagne is misschien wel de poging van de Confederatie om geld in te zamelen tijdens de Burgeroorlog.
De Confederatie wilde ijzeren oorlogsschepen kopen, die aanzienlijk krachtiger en duurzamer waren dan hun houten tegenhangers (deze schepen verschenen het meest bekend in de strijd tussen de Monitor en de Merrimack, hierboven afgebeeld). Maar wat ongebruikelijk was, was dat het geld voor sommige van de ijzeren schepen niet werd bijeengebracht via belastingen of oorlogsobligaties. In plaats daarvan maakten en verkochten vrouwen uit het Zuiden quilts om geld in te zamelen, zoals in American Quilts wordt opgemerkt, en er zijn bewijzen dat tot zes van de zogenaamde “petticoat gunboats” werden gefinancierd door crowdfunding uit het Zuiden.
Het is duidelijk dat fondsenwerving en handel al een tijdje bestaan, maar crowdfunding lijkt anachronistisch als het vóór het internettijdperk verschijnt. Dat komt omdat het idee – massafinanciering voor een product voordat het gemaakt is – afhankelijk lijkt van technologie. Maar crowdfunding bestond al lang voor glasvezelkabels, zoals blijkt uit alles van een Duits boek, tot een radiozender in LA, tot het Vrijheidsbeeld, dat vandaag 130 jaar geleden op “financiering” wachtte. Het is de kwaliteit van een idee, niet de technologie, die consumenten inspireert om er een kans op te wagen.

Waarom het Vrijheidsbeeld bijna niet werd gebouwd
Hoewel Frankrijk voor het beeld betaalde, moesten de VS betalen voor het voetstuk.
De bouw van het Vrijheidsbeeld was een gezamenlijk project van Frankrijk en de Verenigde Staten. Frankrijk moest het koperen beeld bouwen van een vrouw die een fakkel ophief, en de Verenigde Staten moesten zijn voetstuk bouwen.
Maar een tijdje was het niet duidelijk of het beeld überhaupt in New York City zou komen te staan. Toen het Vrijheidsbeeld in juni 1885 (in stukken) in de haven van New York arriveerde, was het voetstuk nog in aanbouw en fondsenwervers waren nog steeds bezig met het verzamelen van het geld om het af te maken.
Congres en de gouverneur zouden het niet financieren?
Discussies over het feit dat Frankrijk een standbeeld voor de Verenigde Staten bouwde, begonnen ongeveer 20 jaar voordat het Vrijheidsbeeld in New York arriveerde. De Franse historicus Édouard de Laboulaye kwam met het idee voor het eerst rond 1865, het jaar waarin de burgeroorlog eindigde en de Verenigde Staten begonnen met de afschaffing van de slavernij.
De Laboulaye, een abolitionist en pleitbezorger voor democratie, geloofde dat de financiering van een standbeeld ter ere van de overwinning van de Verenigde Staten de steun voor de democratie in Frankrijk zou versterken, dat toen onder de dictatuur van de neef van Napoleon Bonaparte stond. De Franse beeldhouwer Frédéric-Auguste Bartholdi stemde ermee in om het beeld te ontwerpen, dat Liberty Enlightening the World heette .
Toen Bartholdi campagne voerde voor publieke steun voor het standbeeld in de Verenigde Staten, promootte hij het standbeeld als een herdenking van het honderdjarig bestaan van de VS op 4 juli 1876, een eeuw sinds de goedkeuring van de Verklaring van Onafhankelijkheid. Het standbeeld was nog lang niet klaar tegen de tijd van het eeuwfeest, maar zelfs toen het standbeeld bijna tien jaar later in New York City arriveerde, had het Amerikaanse Comité van het Vrijheidsbeeld nog steeds niet de ongeveer $ 250.000 tot $ 300.000 opgehaald die nodig was om bouw het voetstuk.
Het grootste deel van het geld dat het comité tot nu toe had opgehaald, was waarschijnlijk in de vorm van donaties van rijke Amerikanen gekomen. Er was geen federale financiering voor het voetstuk, omdat het Amerikaanse congres het niet eens kon worden over een uitgavenpakket, zegt Alan Kraut, een geschiedenisprofessor aan de American University en voorzitter van de geschiedenisadviescommissie voor de Statue of Liberty-Ellis Island Foundation .
“Er was veel onenigheid en veel gekibbel over wie het geld moest betalen”, zegt hij. Sommigen “waren allemaal voorstander van standbeelden van [de markies de] Lafayette en George Washington “, en wilden het Vrijheidsbeeld niet omdat ze “het concept van vrijheid een beetje te abstract vonden”.
Bovendien had de gouverneur van New York, Grover Cleveland , voordat hij in 1885 president werd, gezegd dat New York City de fondsen van het stadsbestuur niet kon gebruiken om het voetstuk te betalen. Andere steden zoals Boston en Philadelphia toonden interesse in het financieren van het voetstuk, maar dit was begrijpelijk op voorwaarde dat het beeld naar hun stad zou worden verplaatst.

Pulitzer’s krant vroeg om geld van het publiek
Joseph Pulitzer, een Hongaarse immigrant en rijke krantenuitgever, was voorstander van het oprichten van het standbeeld in New York City. Op 16 maart 1885 vroeg hij de lezers van zijn krant The New York World om donaties voor het voetstuk in te zenden.
“We moeten het geld inzamelen!” schreef hij in zijn New Yorkse krant. “De wereld is de krant van het volk, en nu roept het de mensen op om naar voren te komen en het geld in te zamelen… Laten we niet wachten tot de miljonairs ons dit geld geven. Het is geen geschenk van de miljonairs van Frankrijk aan de miljonairs van Amerika, maar een geschenk van het hele volk van Frankrijk aan het hele volk van Amerika.”
Pulitzer drukte de namen van mensen die doneerden in de krant en vermeldde vaak details die de donateurs hem zogenaamd hadden gestuurd over waarom ze doneerden of hoe ze aan het geld waren gekomen. (Ondanks zijn kritiek op miljonairs omdat ze niet genoeg geld aan het voetstuk hebben gedoneerd, is het niet duidelijk of de rijke kranteneigenaar ook maar iets van zijn eigen geld aan de zaak heeft gedoneerd.)
De inzamelingsactie van de krant was geslaagd: geslaagd: in augustus 1885 hadden meer dan 120.000 mensen meer dan $ 100.000 gedoneerd – genoeg geld om het voetstuk te voltooien. Op 28 oktober 1886 wijdde president (en voormalig gouverneur van New York) Grover Cleveland het Vrijheidsbeeld in de haven van New York in.
Daarna bleef Pulitzer zijn rol promoten bij het werven van fondsen voor het standbeeld.
“De mensen van New York City realiseerden zich de rol die Pulitzer had gespeeld, en Pulitzer aarzelde nooit om hen daaraan te herinneren”, zegt Kraut. “Want hij was tenslotte een man met een krant te verkopen.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s