Hanke Bruins Slot

Hanke Gerdina Johanette Bruins Slot is een Nederlands politica namens het CDA en voormalig beroepsmilitair. Sinds 10 januari 2022 is zij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Van 5 juni 2019 tot 10 januari 2022 was zij lid van de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Van 17 juni 2010 tot 5 juni 2019 was zij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Carola Schouten

Cornelia Johanna Schouten

Cornelia Johanna Schouten is een Nederlandse politica van de ChristenUnie. Sinds 10 januari 2022 is ze minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in kabinet-Rutte IV. Sinds 26 oktober 2017 is ze tevens vicepremier. Eerder was Schouten minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in kabinet-Rutte III

Minister van Landbouw Carola Schouten feliciteert het WEF en Foodvalley NL.
Snel en goedkoop geproduceerd genetische gemanipuleerd voedsel dat op mega schaal met behulp van meststoffen en pesticiden wordt geproduceerd, is de toekomst.
Klaus Schwab moet trots op haar zijn

Carola Schouten feliciteert Foodvalley NL als WEF Innovation Hub Europe – Build Back Better – Food Control (klik op de link hieronder)

https://rumble.com/vrpmgb-carola-schouten-congratulates-foodvalley-nl-as-wef-innovation-hub-europe.htmlhttps://rumble.com/vrpmgb-carola-schouten-congratulates-foodvalley-nl-as-wef-innovation-hub-europe.html