Wob-documenten “Hydroxychloroquine”

05-mei-2022 Tegen offensief is begonnen Wobbie’s zijn fraudeurs?
Marianne Zwagerman Hebben de WOB mannen gephotoshopped en fraude gepleegd, zoals Maarten Keulemans beweert? kijk en oordeel zelf.

02-mei-2022 Meer op Twitter 𝐃𝐚𝐧𝐢ë𝐥 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐓𝐮𝐢𝐧

Wob-documenten “Hydroxychloroquine”: Rijk wilde niets weten over vroegtijdige behandeling. Onderzoek werd gedwarsboomd en artsen werden aangepakt, onder toeziend oog van het kabinet. In samenwerking met @CeesCees72 01/24
Op 26 maart 2020 gaat de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) huisartsen verbieden hydroxychloroquine (HCQ) voor te schrijven aan coronapatiënten. 2/24
Een week later proberen de autoriteiten een voorraad HCQ uit India te halen, al dan niet voor reguliere zorg. India heeft echter een exportverbod. Rond die tijd heeft het RIVM een voorraad HCQ voor coronapatiënten beschikbaar. 3/24
Op 6 april gaat India het exportverbod versoepelen. Volgens officiële documenten omdat president Trump met vergelding had gedreigd. 30 andere landen hadden gevraagd het verbod op te heffen. 4/24
Op de achtergrond wordt ondertussen gelobbyd door de Patiëntenfederatie om het populaire geneesmiddel veilig te stellen voor Nederlandse reumapatiënten. 5/24
Op 20 april is het de autoriteiten nog steeds niet gelukt om een voorraad HCQ te bemachtigen in India. De situatie in India wordt voortdurend gevolgd. 6/24
Er wordt hierna diplomatieke druk op India uitgeoefend. Ook de Europese Unie voert diplomatieke gesprekken. India is ondertussen begonnen met het preventief voorschrijven van HCQ aan zorgpersoneel. Vervolgens zijn er partijen vrijgegeven aan Nederland. 7/24
Op 19 mei verzoeken de parlementsleden Baudet en Van Haga om onderzoek te doen naar het gebruik van hydroxychloroquine bij de behandeling van het coronavirus. De motie wordt verworpen. Behoudens FVD, Van Haga en PVV stemmen alle partijen tegen. 8/24
Ambtenaren van Volksgezondheid doen navraag bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hoe het tegenover een onderzoek naar vroegtijdige behandeling met HCQ staat. De Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) vindt dat hier geen plaats voor is. 9/24
Op 26 mei stellen CBG en SWAB dat de werkzaamheid van HCQ nog onvoldoende is aangetoond maar dat er wel kans is op bijwerkingen. De instanties willen wel klinisch onderzoek doen met laattijdige behandeling. 10/24
Op 27 mei verzoekt het Kamerlid Baudet om onderzoek te doen naar vroegtijdige behandeling. Minister de Jonge is dit niet van plan. Ondertussen is er wel een voorraad aangelegd van 2 miljoen tabletten HCQ. 11/24
Het debat wordt vervolgens gepolariseerd door minister De Jonge van Volksgezondheid. De motie wordt door hem aangeduid als “kwakzalvermotie” en De Jonge verwijst naar een klinische studie, die niet blijkt te bestaan. 12/24
Bij het beantwoorden van de Kamervragen van Baudet en Van Haga is ook het IGJ betrokken. Een ambtenaar stelt voor om bij de beantwoording ook de “vereniging voor kwakzalverij” te betrekken. 13/24
De klinische studie waarnaar De Jonge eerder verwees blijkt ondertussen te zijn stopgezet. Er is op het ministerie nauwelijks bronnenmateriaal dat het standpunt van de minister onderbouwt. 14/24
Op dezelfde dag duikt er een studie in The Lancet op, die zou bewijzen dat het gebruik van HCQ niet effectief is. Dit komt als geroepen: “het ondersteunt de lijn van het kabinet en de WHO heeft het onderzoek van HCQ tegen het coronavirus zelfs stilgelegd”. 15/24
Enkele dagen later trekt The Lancet de studie echter terug wegens fraude: direct na publicatie van het onderzoek ontdekten critici fouten in de data en de onderzoekers bleken elkaar niet te kennen. 16/24
Vanaf eind mei krijgt de lobby van de vaccinindustrie vorm. Er wordt onderhandeld met AstraZeneca en de broer van De Jonge ontwikkelt vaccins bij Intravacc. Rond die tijd gaan ook het World Economic Forum en de Bill Gates Foundation zich mengen in het Nederlandse beleid. 17/24
Eind mei bekijkt de IGJ hoe zij kan ingrijpen tegen Huisarts Elens. Rob Elens had 10 coronapatiënten genezen door vroegtijdige behandeling met HCQ. Minister De Jonge wil persoonlijk op de hoogte blijven van het onderzoek naar “dokter E”. 18/24
Ook minister Van Ark houdt zich persoonlijk bezig met het aanpakken van huisartsen die HCQ voorschrijven: Op 6 juni vraagt zij de inspectie om alvast verdere stappen voor te bereiden. 19/24
Na het debacle in The Lancet verzoekt Van Haga de minister van Volksgezondheid op 5 augustus om alsnog onderzoek te gaan doen naar het gebruik van HCQ. Minister De Jonge is dit niet van plan en verwijst naar bijwerkingen. 20/24
Uit een omgevingsanalyse van 24 augustus blijkt dat Amsterdamse wetenschappers laattijdige behandeling met HCQ hebben onderzocht, onder andere in het Radboudumc. Dit gaf geen resultaat. De hoofdonderzoeker vindt dat het medicijn daarom niet meer moet worden gebruikt. 21/24
Ondanks het ontbreken van onderzoek naar vroegtijdige behandeling stelt het ministerie op 9 september dat er “wetenschappelijke consensus” is dat HCQ niet werkt. Er wordt verwezen naar onderzoek op basis van laattijdige behandeling. 22/24
Op 25 oktober stelt het RIVM echter vast dat de coronasterfte veel lager ligt in landen waar HCQ in combinatie met Zink wordt voorgeschreven. Deze therapie is vergelijkbaar met hetgeen huisarts Elens voorschreef aan zijn 10 patiënten. 23/24
Observaties:
1) Vroeg was bekend dat HCQ mogelijk positief effect had
2) VWS had voorraad HCQ ingeslagen.
3) RIVM rapporteerde positief effect vroegbehandeling.
4) Nederlandse onderzoek was gebaseerd op laattijdige behandeling.
5) Er was geen wetenschappelijke consensus 24/24
Verschillende artsen kwamen tijdens de epidemie met een baanbrekende hydroxychloroquine therapie die gericht was op vroegtijdige behandeling van coronapatiënten. De autoriteiten gingen het gebruik hierna direct sanctioneren met boetes die opliepen tot 150.000 euro. Ministers bemoeiden zich persoonlijk met het aanpakken van huisartsen, terwijl representatief onderzoek naar de behandelmethode door het kabinet werd tegengewerkt. Dit beeld komt naar voren uit onderzoek in wob documenten. Het onderzoek is van Van den Bos en Van der Tuin.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s