De Duitse Capitulatie op de Lüneburger Heide

Capitulatie (overgave), een internationaalrechtelijke verklaring dat een partij de strijd staakt tijdens een oorlog

De bevrijding van Nederland begon allemaal met de Duitse capitulatie op de Lüneburger Heide ten zuiden van Hamburg – Duitsland op …. 4 Mei 1945
Click the link … En lees daar verder … Deze site kun je vertalen naar het Nederlands rechts boven in de adres balk

Maar wie is die …. Britse Generaal en Veldmaarschalk.
Sir Bernard Law Montgomery ? En voor wie werkte hij?
Click the link … En lees daar verder …

Er zijn 4 Monumenten van Sir Bernard Law Montgomery
Voor het geweldige werk en prestatie wat hij heeft geleverd…
London – England
Portsmouth – England
Normandië – Frankrijk
Sint Pieters Woluwe – België

Nou zou je denken, dat verdient hij ook toch ??
Kijk de standbeelden maar eens staan….

Er zijn 4 Monumenten van Sir Bernard Law Montgomery
En ook hier zijn de tekens weer aanwezig…
Dus ik hoef jullie eigenlijk niet te vertellen, voor wie hij heeft gewerkt …
Zijn bazen waren de Illuminatie …
Zoals we weten, is de 2e wereld oorlog niet gegaan, zoals ze ons verteld hebben….
Maar we hebben alleen de datum 4 Mei 1945 nu gelezen …
En die is nog niet klaar … Maar dan zijn we er nog niet….
Dan krijg je nog 5 en 6 Mei Tóch ?? Of toch niet ??

We gaan even een paar dagen terug in de tijd, namelijk 28 en 30 April 1945
Waarom bezocht prins Bernhard in het geheim een oud schooltje vlakbij Amersfoort?
Het is april 1945 en de oorlog loopt op z’n einde. Het zuiden van Nederland is al bevrijd, maar het noorden en westen zijn nog bezet door de Duitsers. Het leven is er verschrikkelijk, want het is koud en er is een enorm tekort aan voedsel. In de koude hongerwinter zijn zo’n 17.000 mensen overleden door de kou en de honger. Ook Amersfoort heeft het zwaar. Er moet snel hulp komen.
Achterveld lag in april 1945 in een soort niemandsland. Het dorp lag precies op de grens van bezet en bevrijd Nederland. En precies in dit stille dorpje gebeurde er iets heel opmerkelijks in een oud schoolgebouwtje: de St. Jozefschool. Maar weinig mensen weten dat er in dat oude schooltje in Achterveld de eerste onderhandelingen plaatsvonden over de overgave van de Duitsers.
Topgeheim
Niemand mocht weten wat er in Achterveld plaatsvond. Amersfoort was op dat moment nog bezet door de Duitsers. Maar er moest snel iets gebeuren, voordat heel Nederland zou verhongeren. Dus besloten de geallieerden om op 30 april 1945 met de Duitsers te gaan praten over de voedselproblematiek in Nederland. Het werd een uiterst geheime voedselconferentie, waarbij de Duitse rijkscommissaris Seyss-Inquart, onze eigen prins Bernhard en de Amerikaanse generaal Bedell Smith aanwezig waren.
Een geblindeerd schooltje
De conferentie vond plaats in een schooltje in Achterveld en de bijeenkomst was topgeheim. De ramen van de school werden met zwart papier afgeplakt, zodat niemand wist wat er zich daarbinnen afspeelde. Het dragen van foto- en filmcamera’s werd verboden, alleen onze eigen prins maakte een paar foto’s.
In totaal duurden de onderhandelingen vier uur. Ze vonden plaats in een sober klaslokaaltje. Gelukkig stemden de Duitsers snel in met de vraag om voedselhulp. De geallieerden mochten voedsel gaan droppen in Noordwest-Nederland. Dat was nog eens wat anders dan bommen gooien!
Missie geslaagd zou je zeggen; maar Bernhard wilde meer. Onze prins stelde voor om verder te praten over de Duitse capitulatie, maar daar voelde de Amerikaanse opperbevelhebber Eisenhouwer niks voor. Hij wilde weg uit het oude schooltje en in Berlijn verder praten met de Duitsers.
Vernederen
Bernhard kon het niet laten om op 30 april in stijl aan te komen in Achterveld. Hij arriveert namelijk in de favoriete zwarte Mercedes van de Duitse rijkscommissaris Seyss-Inquart. Het Nederlandse verzet heeft de auto van de Duitser ingepikt en hem aan prins Bernhard gegeven. Onze prins had speciaal voor de gelegenheid een witte ster op de auto te laten schilderen: het symbool van de geallieerden
Bernhard vertelt later dat hij zag dat Seyss-Inquart erg ontdaan was, toen hij zag wie de nieuwe eigenaar van de auto was. Natuurlijk maakte Bernhard deze speciale entree om de Duitse rijkscommissaris te vernederen.
Een kleine rol voor Achterveld
De capitulatiebespreking hield in Achterveld al na een halfuur op. Toch werd het gesprek een week later in Wageningen voortgezet. Prins Bernhard was daar opnieuw van de partij, maar ook op vijf mei werd de capitulatie niet getekend. Wij vieren de bevrijding van Nederland op vijf mei, maar de uiteindelijke capitulatie is pas op 6 mei getekend. Dat gebeurde in een bos in de buurt van Wageningen. En helaas voor onze prins; hij was daar niet bij.

De auto waar Bernhard mee kwam aanrijden
Bernhard kon het niet laten om op 30 april in stijl aan te komen in Achterveld. Hij arriveert namelijk in de favoriete zwarte Mercedes van de Duitse rijkscommissaris Seyss-Inquart. Het Nederlandse verzet heeft de auto van de Duitser ingepikt en hem aan prins Bernhard gegeven. Onze prins had speciaal voor de gelegenheid een witte ster op de auto te laten schilderen: het symbool van de geallieerden.
Speciaal laten schilderen ?? Het symbool van de geallieerden ??
Het Symbool van de Illuminatie zullen ze nu bedoelen hé
Want ook Bernhard zat aan de Top van die Illuminatie – Piramide

Waarom bezocht prins Bernhard in het geheim een oud schooltje vlakbij Amersfoort?
Het ging niet om 1 datum, het ging om 2 datums…
28 en 30 April 1945 zijn daar besprekingen geweest…
In het diepste geheim… Een geblindeerd schooltje ??
De conferentie vond plaats in een schooltje in Achterveld en de bijeenkomst was topgeheim. De ramen van de school werden met zwart papier afgeplakt, zodat niemand wist wat er zich daarbinnen afspeelde. Het dragen van foto- en filmcamera’s werd verboden, alleen onze eigen prins maakte een paar foto’s.
Nou volgens mij maakte niet alleen de Prins foto’s…
Want deze is er namelijk ook ….
Ook hier ze je die Auto van hem ..,
Zoals we bij de Tempeliers hebben gezien, dat daar op de gebouwen de tekens stonden van de Illuminatie…
Nou dat is hier NIET anders … !!!
En ze hebben veel te plakken gehad, want ramen zitten er genoeg in dat schooltje

Capitulatie in Wageningen op 5 Mei 1945 is geschiedvervalsing
Als locatie kozen de partijen Hotel de Wereld in Wageningen.
De Capitulatie … 5 Mei 1945
Hoewel er aan die tafel op de beroemde foto’s eindelijk overeenstemming werd bereikt over de capitulatie, is er GEEN moment van ondertekening te bespeuren. Dit kwam niet door onoplettendheid van de fotograaf, maar doordat de ondertekening van de capitulatie die dag NOOIT heeft plaatsgevonden in Hotel de Wereld.
De volgende dag zondag 6 Mei 1945, ondertekenden Foulkes en Blaskowitz, in alle stilte en in ❗️❗️Afwezigheid van Prins Bernhard ❗️❗️en een fotograaf, in de aula van de Landbouwschool eindelijk de overgave van alle Duitse strijdkrachten in het bezette Nederland.
De ‘Echte Capitulatie’
4 mei 1945 op de Lüneburger Heide is getekend.
De ‘capitulatieakte’ van 5 mei 1945 in Wageningen is ‘een overeenkomst’ tussen Foulkes en Blaskowitz. Die bevatte ‘de regels’ waaraan de Duitse en ‘geallieerde’ troepen zich in Nederland zouden houden. De originele ‘akte’ is in 1953 door generaal Foulkes geschonken aan de gemeente Wageningen. Sindsdien ligt ‘dit nationaal belangrijke stuk’ in het Wageningse gemeentearchief. De gemeente stuurde vorig jaar die ‘capitulatieakte’ in voor de verkiezing ‘Stuk van het Jaar 2014’.
Het Wageningse college is dus volstrekt niet op de hoogte van wat er 5 en 6 mei 1945 in Wageningen plaatsvond. De reeks onjuiste beweringen of mythen is een duidelijk voorbeeld van geschiedvervalsing, wellicht voor toeristische doeleinden. Wageningen verspreidt nog steeds hardnekkige mythen om de geschiedvervalsing in stand te houden.
Click the link ….

De bevrijding van Nederland begon dus allemaal met…
4 Mei 1945
De Duitse capitulatie op de Lüneburger Heide ten zuiden van Hamburg – Duitsland
5 Mei 1945
De order handtekening van de overgaven, werden gezet, in Hotel De Wereld in Wageningen. Waar prins Bernhard WEL bij aanwezig was ❗️❗️

De gesprekken in Hotel De Wereld, Wageningen, 5 mei 1945: v.l.n.r. Reichelt, Blaskowitz, Kitching (chef-staf), Foulkes, Molnar en prins Bernard (met de sigaret).

6 Mei 1945
De Overgave Documenten werden getekend in de Aula van de landbouwhogeschool in Wageningen
Waar prins Bernhard NIET bij aanwezig was ❗️❗️ Nu komt het …. ‼️‼️‼️
Waarom was hij NIET aanwezig op 6 Mei 1945 ⁉️⁉️
Waarom heeft hij niet getekend op 6 Mei 1945 ⁉️⁉️

Ja Natuurlijk 🚫🚫🚫🚫🚫
Hij kon zijn handtekening NIET zetten, want hij was geen Staatshoofd …

Nee, dat was Wilhelmina….
En die had haar land verraden, toen zij vluchtte naar Engeland op 13 mei 1940, en de rest van het gezin naar Canada

En volgens de wet…..
Een Koningin die haar land / grondgebied verlaat tijdens een oorlog, is geen staatshoofd meer, tenzij zij naar Nederlands grondgebied was gegaan…
1, Nederlands Indië… Daar kon ze naar toe ‼️‼️
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd.
2, Suriname…. Daar kon ze naar toe ‼️‼️
Vanaf 25 november 1975 is Suriname, na ruim 300 jaar in Nederlandse handen te zijn geweest, een onafhankelijk land.
3, De Nederlandse Antillen …. Daar kon ze naar toe ‼️‼️
Op 10 oktober 2010 zijn de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden veranderd en daarmee ook het Statuut. De Nederlandse Antillen zijn opgeheven en Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden geworden, naast Nederland en Aruba.
En dat heeft Wilhelmina allemaal NIET gedaan ‼️‼️
Nee zij is gezellig naar Engeland gegaan ‼️‼️
Dus met het tekenen van de Vrijheid van Nederland in 1945, hoefde er niemand van Nederland te tekenen.
Want er was geen Staatshoofd meer.
En toen dat hele zooitje terug kwam naar Nederland, werd alles netjes in de doofpot gestopt ‼️‼️
En werd er een onrechtmatige Democratie neer gezet ‼️‼️
Nederland had op 4 en 5 en 6 MEI 1945 … GEEN STAATSHOOFD, dus ook GEEN GRONDWET MEER ‼️‼️

Ik heb hier nu een kleine uitleg ervan gegeven, de stukken zullen waarschijnlijk nog op internet allemaal staan, maar die ga ik nu niet allemaal plaatsen, dat heb ik al verschillende keren gedaan namelijk, maar die stukken ben ik kwijt, door alle deactivatie´s van Facebook

05-mei-1945 Eindhovensch Dagblad
06-mei-1945 Het Parool

Yvonne > > Hou er even rekening mee, dat hier de datums van de Vrijheid NIET kloppen… ‼️‼️
Maar hier op deze site is de meeste info over het hotel zelf …
Hotel De Wereld is een hotel in de Nederlandse stad Wageningen, in de provincie Gelderland. In 1945 gaf de Canadese geallieerde generaal Charles Foulkes op zaterdag 5 mei, de dag die sedertdien Bevrijdingsdag heet, in dit hotel aan de Duitse bezetter de bevelen voor de aftocht van de Duitse strijdkrachten uit Nederland, na de overgave van de Duitsers. De overgave van de Duitse strijdkrachten had op 4 mei 1945 plaatsgevonden op de Lüneburger Heide in Duitsland door Admiraal Von Friedeburg ten overstaande van Veldmaarschalk Montgomery. 🚫De capitulatie ging 5 mei 1945 om 08:00 in.🚫
Ja laten we op dit Hotel Het aandenken NIET vergeten hé 🤮
Click the link en lees daar verder

De Capitulatie ondertekeningen in Wageningen 5 Mei en 6 Mei 1945

Monumenten in Wageningen .. 5 en 6 Mei 1945
In de Aula een gedenkplaat .. Foto 1
Voor Hotel de wereld een standbeeld .. Foto 2
Op deze foto is duidelijk te zien, de liggingen van de Aula en het Hotel de Wereld in Wageningen
Vrijheidsvuur > > .. Foto 3 en 4
Die 1 x is geplaatst langs het hotel > >
Maar op een later tijdstip is verhuisd naar de zijkant van de Aula

Zoals ik aangaf in het vorige bericht, zijn 3 monumenten daar….
Dus heb er nu maar twee kunnen uitwerken, omdat de gedenkplaat van de Aula ontbrak…. eerder op de dag
Die is nu inmiddels gevonden, maar niks aan te zien, om uit te kunnen werken
Waarvan 1, … Ik helemaal stuk heb gelegen van het lachen, hoe hebben ze het in hemelsnaam kunnen verzinnen whahaha

Tekens aan de wand ….
Alles van de twee gebouwen, die we vandaag uitgewerkt hebben..
Het Hotel en De Aula, hebben hun tekens.
De Aula heeft ze ook binnen in het pand zelf en op de Binnen-Plaats
Wat ik er extra bij heb gedaan, zijn de huizen in de omgeving daar….
Zoals je kunt zien, zijn er wel degelijk rangen en standen, die je aan het huis af kon lezen
Tot zelf midden op straat, kwam ik ze tegen whahahaha
Op de Aula… Daar kom ik nog een keer op terug… Met een ander bericht…

Zoals vele van jullie weten…. Zit ik NIET op Nederland, met mijn info…
Toen de hele fake corona begon in 2020, zat ik nog wel op Nederland met mijn info en heb toen al deze stukken al geplaatst…
Maar zoals ik al zei…. Facebook heeft al mijn accounts gedeactiveerd…
Dus ik ben heel veel grote stukken van 2020, die ik toen over dit onderwerp online heb geknald kwijt geraakt… Maar….
De info zit natuurlijk nog wel in mijn kopje whahah 🤣🤣🤣
Dus ik weet waar ik moet zoeken nu …
Wat op deze afbeelding staat klopt… Nederland is geen Koninklijke staat meer. Nederland is een B.V. Met aan de kop.. Je raad het al “Rutte”

Ook gaan we de Straw Man er op zetten… Daar wordt ook het geboorte trust uit gelegd. En alles wat je denkt te weten wat je bezit is, en wat in werkelijkheid NIET is !!

Ik ga nu een aantal linken plaatsen, die je zelf kan lezen en kan kijken…
Maar die allemaal met deze onderwerpen te maken hebben…

DE STAAT DER NEDERLANDEN IS EEN BEDRIJF INGESCHREVEN IN WASHINGTON D.C.
Overheid:
De huidige “overheid” is een corporatieve bezettingsmacht, omdat het diens geld leent. Landen zijn niet soeverein, maar slavenkolonies van bankiers.
Definitie van geboden: Een gebod is een bevel van een hoge autoriteit of een leefregel. Als het gebod een bepaalde handeling verbiedt, dan wordt gesproken van een verbod. In politieke eenheden spreekt men niet van een gebod, maar van een wet.
Click the link … En lees daar verder…

Nederland is een Bedrijf
Mark Rutte is directielid van het bedrijf genaamd: ‘Staat der Nederlanden’. Nederland is een privaat bedrijf en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 40-200-0004. Via dit private bedrijf en door middel van zijn registratie bij de Security and Exchange Commission in het District van Columbia is dit bedrijf van directielid Mark Rutte aan de drievoudige Kroon in de ‘CITY OF LONDON’ geschonken.
De startdatum van het bedrijf de ‘Staat der Nederlanden’ en/of ‘De Nederlandse Regering’ is rond 1848 en is een wereldwijde moedermaatschappij met 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur.
Het Ministerie van Financiën is separaat geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 41-169-5539. Het hoofdkantoor van het Ministerie van Financiën is het private bedrijf genaamd: ‘Movares Nederland BV’ in Utrecht. Het private Belastingbedrijf is een niet-geregistreerde business-unit van dit private bedrijf. De bevoegde functionaris van dit bedrijf is koning Willem-Alexander. Dit bedrijf is eveneens een wereldwijde moedermaatschappij met zelfs 545 bedrijven.
Er zijn dus twee bedrijven genaamd: ‘Staat der Nederlanden’, met voor elk bedrijf een ‘Eigen Regering’. Kunt u aangeven waarom dit zo is ingericht?
Click the link … En lees daar verder…

State Of The Netherlands
Click the link … En lees daar verder…

Form SC 13G/A State Of The Netherlands
Click the link … En lees daar verder…

Dun & Bradstreet D-U-N-S® Nummer
Het D-U-N-S Nummer is een unieke 9-cijferige code voor een bedrijf of bedrijfsunit wereldwijd. Het is een visitekaartje van jouw bedrijf naar de buitenwereld toe, maar ook een tool om structuur aan te brengen in je eigen data.
Click the link … En probeer zelf …

Krediet Dossier … Staat der Nederlanden
Directie lid ..”Mark Rutte”
Maar dat is nog niet het ergst….
Kijk naar de datum 1848 ‼️‼️

Click the link en naar het PDF bestand zoals hierboven…

Filing Detail = Indieningsdetail

Deze site’s kun je vertalen naar het Nederlands, rechts boven in de adres balk….
STAAT DER NEDERLANDEN

⬇️⬇️⬇️

EFFECTEN- EN WISSELCOMMISSIE VAN DE VERENIGDE STATEN
Washington, DC 20549 BIJLAGE

⬇️⬇️⬇️

BEVEILIGINGEN EN UITWISSELINGEN COMMISSIE
WASHINGTON, DC 20549 SCHEMA 13G/A

Onder de Securities Exchange Act van 1934 ⬅️⬅️⬅️ ‼️‼️‼️

Deze site’s hebben meerdere linken…

De reden dat ik dit nu laat zien…Is ….
Omdat eigenlijk overal aangegeven en aangeduid word, dat Nederland een bedrijf is…En GEEN Koninkrijk

Ook in het bericht hieronder, word alles aangeduid met bedrijf ….

Om nog maar een voorbeeld te geven… 👆👆👆
Dat Nederland een Bedrijf is…
Het maakt eigenlijk niet meer uit in welke branche, of beroep, die gekoppeld is aan Nederland of aan de Nederlandse wet…
Ze zijn allemaal in dienst van het Bedrijf Nederland ‼️‼️‼️

Soevereiniteit
Soevereiniteit volgens de encyclopedie van Amnesty: Het idee dat binnen een staat een bepaalde persoon of groep in laatste instantie haar wil kan opleggen aan de maatschappij. Soevereiniteit is nodig om geschillen te kunnen beschikken. Absolute soevereiniteit is bepleit door filosofen als Thomas Hobbes (1588-1679), die stelde dat burgers automatisch al hun rechten overdragen aan de staat. In de moderne democratische staatsfilosofie geldt dat burgers die soevereiniteit slechts overdragen in zoverre dat nodig is voor de rechtsstaat. Staten gelden als soeverein in het internationaal recht, maar in de groeiende praktijk van humanitaire interventie geldt dat dit recht beperkt kan worden als staten zich schuldig maken aan agressie of misdrijven tegen de menselijkheid. Of ook volken en groepen die geen staat vormen recht kunnen doen gelden op soevereiniteit, als een van de collectieve rechten, is omstreden.
Autonomie
Onafhankelijkheid, zelfstandigheid, de vrijheid en het vermogen om zelf beslissingen te nemen zonder verantwoording te moeten afleggen aan iets of iemand anders.
Autonomie kan gezien worden als het kleine broertje van soevereiniteit. Autonomie is het recht op zelfbestuur van een gemeenschap binnen een groter geheel (bijvoorbeeld provincies of gewesten binnen een land).
De gemeenschap heeft autonomie op een bepaald vlak (bv. gezondheidszorg), wanneer ze bevoegd is om zelfstandig de regels en wetten die betrekking hebben op die aangelegenheid, te bepalen.
Een autonoom persoon is iemand die zelfstandig denkt, oordeelt en handelt. Kinderen hebben weinig tot geen autonomie, van volwassenen wordt verwacht dat zij volledig autonoom handelen, en dus ook aansprakelijk zijn voor hun eigen daden.
Click the link … En lees daar verder…

The Law: 1 Sovereigns, time to stand up! Reclaim your rights
The Law 2 Sovereigns, time to stand up! Reclaim your rights
The Law 3 Sovereigns, time to stand up! Reclaim your rights
The Law 4 Sovereigns, time to stand up! Reclaim your rights
The Law 5 Sovereigns, time to stand up! Reclaim your rights

Geboorte Trust
Moment van jouw ter wereld koming
In de warme buik van je mama zijn jij en jouw placenta onafscheidelijk en één. Een embryo heeft geen hartje nog. Het hartje ‘ontvouwt’ zich VANUIT het bloed. De placenta ‘ontvouwt’ zich VANUIT het embryo, niet vanuit de mama.
De placenta is volledig van het kindje zelf. Het bloed is volledig van het kindje zelf. Frank Chester legt het je uit.
Over Erfrecht gesproken!
Jij komt als eerstgeborene kindje van vlees en bloed ter wereld. Na jou wordt je nageboorte ofwel placenta geboren. Jij als kindje van vlees en bloed leeft. Je nageboorte sterft af.
Binnen 3 dagen nadat jij als kindje van vlees en bloed geboren bent, dient jouw geboorte aangegeven te worden bij de gemeente waar je geboren bent en word je ingeschreven in het geboorteregister. Echter nu vindt er een trick plaats: niet de ter wereld koming van jou als levend mens wordt geregistreerd, maar een legale entiteit (natuurlijk persoon) . Als jij je vóór je 7de levensjaar niet meldt als levende mens van vlees en bloed word jij ‘verloren en dood op zee’ ofwel ‘lost and dead at sea’ verklaard.
*Op de afbeelding van de geboorteakte hieronder kun je zien dat er aangifte gedaan wordt van de geboorte van een kind van het mannelijk of vrouwelijk geslacht. Etymologische betekenis van het woord kind: ‘zoon of dochter; jong mens’ in kint manno (mv.) ‘de kinderen der mensen, het mensengeslacht’ ofwel levend mens(enkind) van vlees en bloed.
Even de wettelijke context over de geboorteakte
Bij de wettelijk verplichte aangifte wordt een zogenaamde geboorteakte opgemaakt. Deze akte is een officieel bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Basis Registratie Personen (BRP): let op het woord ‘personen’, want dat verwijst naar de ‘natuurlijke persoon’, de handelsfictie, de NA(A)M(EN) IN KAPITALEN, de ERFLATER. Het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) werd BRP: de Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) en het Besluit van 28 november 2013, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen) zijn op 6 januari 2014 in werking getreden.
Op onderstaande geboorteakte zie je echter géén vermelding van de woorden ‘natuurlijk persoon’, maar kind: een kind van het mannelijk of vrouwelijk geslacht is geboren, en de doopna(a)m(en) worden niet verbonden met de familienaam. Je ziet ook dat deze geboorteakte is ondertekend door zowel de vader als de ambtenaar van de burgerlijke stand, en dit betreft dus een wederzijds contract. Je geboorteakte is het bewijs dat jij een levend mens(enkind) bent van vlees en bloed. Je zou je met je geboorteakte moeten kunnen identificeren als levend mens: 1) Bewijs van geboorte 2) Identificatiebewijs 3) Identiteitspapier 4) Persoonlijk document.
Click the link … En lees daar verder…

BOSS/TV #18 | Uw échte vermogen én vrijheid zit in uw Geboortetrust.
22 november 2020 | In uw persoonlijke Geboortetrust zit ongeveer 1,5 miljoen per jaar aan waarde. Geld dat u toekomt. Geld dat nu, buiten uw medeweten om, verhandeld wordt op de internationale beurzen. Omdat er bij uw geboorte een trust op UW naam is gevestigd. En dat is nog niet het enige aspect. Nóg belangrijker is, dat u voor de overheid als mens niet eens lijkt te bestaan! Waardoor u een speelbal van zakelijke belangen bent geworden. Met deze video legt Bossmaker u uit hoe dit zit. En vooral, dat u daar zélf wat aan kan doen! Baas over uw eigen leven!
Click the link & Watch … En lees daar verder…

Toegang tot je Geboorte Trust?
Dit is maar een klein stukje van deze site… lees daar verder
Hierboven kun je lezen dat je niet ZELF directe toegang tot je geboorte trust hebt, maar dat uitsluitend regeringsleiders en koningen directe toegang hebben tot JOUW geboorte trust én dat dat de reden is waarom de huidige corrupte regeringen dienen te verdwijnen én VERVANGEN dienen te worden door andere regeringsleiders.
Click the link … En lees daar verder…

Trusts
Niveau’s van bevoegdheden:
Hoe verhoudt de van God (Eeuwige Almachtige) ontvangen soevereiniteit zich tot de verschillende niveaus van de natuurlijke scheppingsorde?
1.De Eeuwige Almachtige – als enige soevereine persoon waaruit alles in de creatie voortkomt
2.Mens – als individu en niet als een collectief, met een gedelegeerde soevereiniteit over de gehele schepping. Tevens de daaruit voortvloeiende families, bondgenootschappen, stichtingen, verkiezingen, gerichten, etc.
3.Staten op grondwettelijke basis
4.Creaties van deze Staten – gescheiden verantwoordelijke takken met wetgevende, juridische en uitvoerende bevoegdheden; statuten; regelgeving; corporaties
Click the link … En lees daar verder …

Activeer de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap!
🔥 ALS EEN LOPEND VUURTJE 🔥
Click the link … En lees daar verder …

FRAUDEDOSSIER STAAT DER NEDERLANDEN
Dit is hele interessante info wat iedere inwoner van Nederland zou moeten weten!
Tip: Informeer Uzelf, dan gaat U steeds meer begrijpen van wat er nu gaande is.


~1. Kijk en luister naar: Chris: Hedges: Dit geldt ook voor deze Postzone genaamd: “Nederland”:
Mensen zijn hun rechten kwijtgeraakt en kopen hiervoor in de plaats: privileges van de bedrijfsonderdelen van het bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”. Dit zijn in wezen dezelfde dingen, met het verschil dat ze kunnen worden afgenomen. Zie hiervoor ook: de aanscherping van de Paspoortwet op Rijksoverheid.nl.
~2. Zie bijlage: StaatdNed.pdf: het bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, is bij het private bedrijf genaamd: “Dun & Bradstreet”, geregistreerd onder D-U-N-S® nummer:~40-200-0004.
Als we goed kijken, dan zien we het volgende: de startdatum van dit bedrijf is:~1848. Het directielid is: Mark Rutte. De handelsnamen van dit bedrijf zijn: De Staat der Nederlanden en: Nederlandse Regering.
Dit bedrijf heeft 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur Dit bedrijf is de wereldwijde moedermaatschappij. De wereldwijde concernstructuur bestaat uit 424 bedrijven.
Directe dochterondernemingen?
Als we wederom goed kijken, dan zien we dat er van de ministeries slechts drie 100 % directe dochterondernemingen zijn, te weten: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programmaministerie voor Jeugd en Gezin en Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder valt op dat De Nederlandsche Bank N.V. een 100 % dochteronderneming is van deze moedermaatschappij.
We zien dat deze moedermaatschappij geen directe deelname heeft aan de overige ministeries als private bedrijven.
Click the link … En lees daar verder …

WHAT IS YOUR STRAWMAN? THE SLAVERY OF OUR TIME BY BIBI BACCHUS.
WAT IS JE STRAWMAN? DE SLAVERNIJ VAN ONZE TIJD DOOR BIBI BACCHUS.
Yvonne > > Ik raad je aan, om deze te kijken, Bibi, legt het heel goed uit

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s