Dr. Andreas Noack

Dr. Andreas Noack is een bekende en bekwame Oostenrijkse chemicus. Hij was begonnen met het geven van gratis live online seminars om artsen in Oostenrijk voor te lichten over de gevaren van het Covid 19-vaccin en de bestanddelen ervan, met name de hulpstof grafeenoxide. Op 19 november 2021, gaf Dr. Noack een seminar
Binnen enkele uren na afloop van dit gratis seminar werd Dr. Noack op grond van niet nader gespecificeerde beschuldigingen door de politie gearresteerd en uit zijn woning verwijderd. Binnen enkele uren na zijn arrestatie en opsluiting stuurde de vrouw van Dr. Noack een verontrustend bericht. Haar man Andreas was dood, naar verluidt door onbekende aanvallers doodgeslagen terwijl hij in hechtenis was van de politie. Wij betuigen onze oprechte deelneming en oprechte liefde aan zijn familie. Deel deze video’s alstublieft wijd en zijd en laat zijn laatste woorden een eerbetoon zijn aan onze vrijheid!

26-nov-2021 Dr. Andreas Noack : another German whistleblower dead

Dr Andreas Noack is dood❗️. TOGETHER WE STAND< DEVIDED WE FALL
Wat u moet weten: op 23.11.2021 publiceerde hij een 👉 video (zie hieronder) met als onderwerp “grafeenhydroxide”. Al in november 2020 was er een brutale 👉 huiszoeking bij Andreas Noack, die werd opgenomen tijdens een livestream. Nu komt zijn partner naar voren en maakt deze video openbaar.
WAAROM DE INENTINGEN INWENDIG DOODBLOEDEN❓
NANOSCHAAL SCHEERMESJES WORDEN IN MENSEN GEÏNJECTEERD!
Deze video is van Dit is Dr Noack, een chemicus en grafeen expert anders dan alle anderen in de EU. Hij werd maanden geleden op een livestream aangevallen door de speciale politie om belachelijke redenen.
Nu, enkele uren na de publicatie van dit werk, hebben de machthebbers besloten dat hij hun plannen zo hard had onthuld, dat ze besloten hem uit te schakelen.
Was dit een aanslag van de elite om deze goede dokter het zwijgen op te leggen omdat hij hun lelijke waarheden aan het licht bracht? U beslist!
Op 26-11-2021 is deze klokkenluider op dubieuze manier om het leven gekomen.
Zijn zwangere vriendin doet een emotioneel verslag. DR ANDREAS Noack heeft zich sterk verzet tegen de corona maatregelen. In november 2020 deed deden Nazitroopers een inval in zijn woning. Adreas publiceerde zijn bevindingen over de Grafeen oxide die in de vaccins zit.
18.11.2020 Arrestatie van Dr Andreas Noack tijdens livestream POLITIE stormt huis binnen

MONOPOLIE – Wie bezit de wereld? Door Tim Gielen

De documentaire ‘MONOPOLIE – Wie bezit de wereld?’ onthult op basis van controleerbare feiten hoe praktisch alles op aarde – nieuwsmedia, technologie, voeding, overheid, enz. – in handen is van een kleine groep triljardairs, die door hun astronomische rijkdom in principe de hele aarde kunnen controleren.
https://www.timgielen.com/over-tim/
Een digitale valuta MONOPOLY = totale slavernij. Ze willen een digitale valuta-monopolie die de totale controle van de bankbiljetten geeft
Wie zijn degenen achter de CoviT-VAX Great – Monopoly Depopulatie Agenda?

Dr. Mike Yeadon

Ex Pfizer employee scientist Dr. Mike Yeadon says Midazolam was created as a depopulation tooL.

Dr. Michael Yeadon, voormalig VP van Pfizer Pharmaceuticals.
Hij is naar voren gekomen met de waarheid over de vaccinaties, de waarheid over Covid19, de waarheid over de nieuwe “varianten” die ons worden opgedrongen.

MSM en Fact Checkers hebben Dr. Yeager een oplichter genoemd. Ze roepen al vanaf het begin, toen hij de waarheid van zijn wetenschappelijke theorieën begon te onthullen, dat ze hem willen ontkrachten.

Natuurlijk doen ze dat! Denk eraan, dit zijn precies dezelfde mensen die zwoeren dat Dr. Anthony Fauci eerlijk en betrouwbaar was en het beste deed voor de wereldbevolking.

Geloof je nog steeds wat ze nu over Dr. Yeadon zeggen?

Ik heb verschillende van zijn video’s en interviews bekeken en ze zijn allemaal even verontrustend wat betreft de informatie die hij openlijk prijsgeeft.

Ik moedig u aan een paar van zijn video’s te bekijken voordat u zelf een conclusie trekt, maar ik zal een paar opmerkelijke punten opsommen waarop u zich moet concentreren.

Er is geen nieuwe variant.
  De veranderingen die in het virus zijn aangebracht zijn zo minuscuul, dat ons eigen immuunsysteem geen verandering zal opmerken en het ook niet anders zal behandelen dan de oorspronkelijke variant.
  Omdat de veranderingen zo miniem zijn, zal er geen reden zijn voor extra vaccinaties, noch voor vaccinaties tegen de nieuwe variant die op de wereldbevolking wordt losgelaten.
  De oorspronkelijke variant was minder dodelijk dan de griep.

Waarom zouden ze een nieuwe variant op de markt brengen als die niet zo gevaarlijk is als ze beweren?
  De nieuwe variant wordt aangeprezen door de MSM en de medici in opdracht van de regeringen van de wereld. Als er een nieuwe variant is, reageren de mensen met paniek. Ze her-maskeren zich. Ze verbergen zich en gaan weer in quarantaine. Ze haasten zich in de rij om de vaccinatie te krijgen. - Het uiteindelijke doel.

Wat is de doelpopulatie voor de vaccinatie?
  De gemakkelijkste doelgroepen om meer dan 50% van de bevolking te vaccineren zijn ouderen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en mensen die in contact komen met beide bovengenoemde groepen. Dan blijft er ongeveer 30% ongevaccineerd over.
  De rest zal als een sociale faux-pas worden opgehokt om niet in de pas te lopen via het volgen van colleges, het bezoeken van scholen, het niet kunnen werken of winkelen zonder de vaccinatie.

Ik heb gehoord van magneten op injectieplaatsen, maar waarom?
Geloof me niet. Doe je eigen experiment.
De vaccinaties hebben inderdaad een soort chip, of QR code ingebed.
De magneet truc is geen hoax. Ga je gang en probeer het. Plak een magneet op je injectieplaats, binnen twee inch diameter van de injectie. Afhankelijk van het vaccin dat je hebt gekregen, zal een magneet blijven plakken OF een klein metalen voorwerp zoals een sleutel zal blijven plakken. U kunt de trekkracht voelen wanneer het voorwerp zich verbindt met het implantaat.
Als je een EMF-detector hebt, probeer die dan te gebruiken. Scan overal op je lichaam. Omdat mensen gemaakt zijn van energie, zullen velen van ons van nature een EMF signaal afgeven. Echter, de injectieplaats zal de metingen door het dak duwen.

Levensverwachting na injectie.
Ik moedig u aan uw eigen onderzoek te doen, maar veel gerenommeerde wetenschappers hebben publiekelijk verklaard dat de levensverwachting van iemand die gezond was voorafgaand aan de vaccinatie ergens tussen de 2-7 jaar na de injectie ligt. Van iemand met onderliggende gezondheidsproblemen is de levensverwachting veel lager.
Waarom zouden ze dit de wereldbevolking aandoen?
Wat is er makkelijker om totalitaire controle over de wereld te krijgen?
    Beweging traceren
    Gezondheidstoestand bijhouden.
    Monetaire Tracking
    Minder mensen, zodra de individuen met onderliggende  
    gezondheidsaandoeningen lijden aan dodelijke bijwerkingen

De Wat als’s zijn het meest beangstigend.

Speculatie kan ons op onbereikbare gedachten brengen. Zou het mogelijk zijn om een mens “uit te schakelen”? Om hun hart volledig te laten stoppen met kloppen? Wat als hun toegang tot bankieren wordt uitgeschakeld? Wat als er telkens als ze een winkel of bedrijf binnengaan een alarm afgaat, dat de eigenaar laat weten dat de persoon niet langer toegelaten is op het terrein op bevel van de overheid? Hoe moet je je gezin voeden als je niet in de pas loopt?

Wat als ik de vaccinatie al heb gehad?
Hopelijk komt er in de nabije toekomst een technologie op de markt die de "chip" de-activeert, of zelfs verwijdert. 

Ik zal een paar van Dr. Michael Yeadon’s video links toevoegen. Ik moedig u aan er een paar te bekijken. Ik moedig u ook ten zeerste aan om wat onderzoek te doen naar andere gerenommeerde Dr.’s die waarschuwen voor dezelfde dingen waar Dr. Yeadon over spreekt.

Bron: awakening4321

S.H.A.E.F.

Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force

WEF/WHO Regime Rutte SS en het SHAEF Opperbevel

U zult het geen verrassing vinden als wij vaststellen dat het huidige Regime onder vreemde kroon vrijwel één op één is te vergelijken met dat van de Oostenrijker A. Seys-Inquart – Reichs Kommissar 1940-1945. Aangesteld door A. Hitler en bij decreet regerend onder vreemd gezag, een vreemde kroon.

De Grondwet 1938 is buiten werking gesteld door de bezetter, maar was nog van kracht op 13 mei 1940, de heugelijke dag dat het Koninkrijk der Nederlanden viel. De vaandelvlucht van het deserterende staatshoofd gevolgd door haar regering, is de doodsklap voor de Nederlanden geweest. Want in de Grondwet versie 1938 is een artikel opgenomen welke luidt:

Reichs Kommissar Seyss-Inquart droeg een vreemde kroon en de Nederlandsche Regeering had de zetel der Regeering op 13 mei 1940 verlaten. Niet verplaatst, de regering in ballingschap te Londen was geen regering met bevoegdheden, maar een Oranje belangenclubje voor de Bühne. Bij terugkeer in 1945 is die situatie niet hersteld, aangezien de soevereiniteit van het land niet van de bezetter via het SHAEF opperbevel aan de Nederlanders is overgedragen, noch aan regering, noch aan het volk. De uiteindelijke bevoegdheid is dus blijven steken bij het geallieerde Opperbevel (SHAEF). ALLE wetten, regelgeving, overeenkomsten, verdragen en handelingen van de overheid zijn ongeldig, nietig en nooit gepasseerd. ALLE regeringsfunctionarissen sinds die non-overdracht handelden onwettig, ALLE parlementszittingen en de Kamernotulen zijn nietig verklaard wegens onwettig handelen. ALLE verkiezingen zijn ongeldig en ALLE partijen zijn onwettig. Met het wegvallen van het Koninkrijk is de Bataafsche Republiek als enige wettige rechtsvoorganger op het Nederlandse grondgebied herrezen en in werking gesteld op 13 mei 1940. Na die datum is tweemaal een staatsgreep uitgevoerd, de eerste door Nazi Duitsland in mei 1940, de tweede door het Huis van Oranje in mei 1945.

Het is oorlog – nog steeds.

Seyss-Inquart heet nu Rutte, verder is alles bij hetzelfde gebleven, dan wel nog erger geworden.

Het demissionaire nazi kabinetje vaart samen met het parlement onder valse vlag. Ze hadden al geen bestaansrecht, nu zijn ze ook nog demissionair en passen fascistische methoden toe, om maar te kunnen blijven zitten. Het parlement heeft zichzelf buiten werking gesteld, waar Seyss-Inquart het heeft ontbonden en deserteur Paulientje de Ranitz het ook niet meer terug wilde; veel te lastig. En de rechtsprekende macht zit in het kamp van de media: ondersteuning en propaganda. Dat is ook zo ongeveer zoals het toen was.

Deze regering doet met verve waar ze goed in zijn: het aanrichten van een ravage, de bevolking tegenwerken en saboteren waar ze maar kunnen en geld over de balk smijten omdat het toch maar belastinggeld is.

Met de nazi roots en achtergronden in gedachten is dat geen wonder. Befehl ist Befehl. Opa Rutte was een notoir collaborateur met de bezetter. Opa de Jonge was een psychopathische Kapo. Grapperhaus is als het er op aankomt ook geen Nederlander. De zogenaamde koning spant helemaal de kroon als het om zijn familie gaat. Het fascisme is ze met de paplepel ingegoten. Met opa Benno de Verzetsdeserteur aan kop. Naziklaas, de opdrachtgever van dit kabinet, dankt zijn rijkdom aan een collaborerende nazifamilie. Adviseur Van Dissel waant zich bij de “Onaantastbaren” vanwege zijn afkomst. Gommers is een papist uit Beieren. Osterhaus is ook een mof. Al die lui begrijpen elkaar. De meesten zijn papisten en dat raakt aan fascisten. Ken uw geschiedenis.

Papisten dienen niet hun volk maar het Vaticaan. Een dubbel paspoort als het ware. Het beste is om ze het Nederlandse paspoort af te pakken.

Het hele zootje zit in occulte genootschappen bestemd voor vermeende kerels om hun geneugten te bevredigen.

De Coronasoap is een lange leugenreeks van nepnieuws, angstaanjagerij en moord door averechtse maatregelen, ze kunnen niet meer zonder, anders vallen ze om of lossen ze op.

Alles wat ze bekokstoven is gericht op zelfbehoud en het testen van de 10% die hen moet gehoorzamen en hun decreten moet handhaven. Van 80% van de Nederlanders trekken ze zich geen reet aan, die zien ze als “kaltgestellt”. De maatregelen zijn nu alleen nog maar gericht op de laatste 10%. Het handhaven laten ze zoveel mogelijk over aan de 80%.

Liegen over cijfers, liegen over ziekenhuisopnamen, liegen over besmettingen, liegen over doden en oversterfte, liegen over toeslagen. liegen over de MH-17, liegen over Omtzigt, liegen over hun vrijetijdsbestedingen. Wat doen die rijksambtenaren – inclusief de vakantiekoning en zijn ingevlogen hobbelpaard – in onze tijd?

Deze parasietenclub moet 24/7 gestalkt worden, ze hebben geen vrije tijd, ze dienen het volk, de klok rond. Inherent aan de functie.

Alleen de 0-Groep kan deze verzameling opgeschoten rioolratten stoppen.

Met de lockdown, QR-code en vaccinatieterreur is men verder gegaan dan hun grote voorbeeld A.Hitler en H. Göring. Deze laatste deed het hen voor in een gesprek met de Amerikaanse psycholoog Gilbert tijdens de Neurenberg processen.

“Natuurlijk wil het gewone volk geen oorlog; noch in Rusland, noch in Engeland, noch in Amerika, noch wat dat betreft in Duitsland. Dat is begrijpelijk. Maar per slot van rekening zijn het de leiders van het land die het beleid bepalen en het is altijd een eenvoudige zaak om het volk mee te slepen, of het nu een democratie is of een fascistische dictatuur of een parlement of een communistische dictatuur,” zou Goering op de avond van 18 april 1946 in zijn cel tegen Gilbert hebben gezegd.

Gilbert antwoordde: “Er is een verschil (…) In een democratie heeft het volk enige zeggenschap via hun gekozen vertegenwoordigers, en in de Verenigde Staten kan alleen het Congres de oorlog verklaren.”

Waarop Goering zei: “O, dat is allemaal goed en wel, maar, stem of geen stem, het volk kan altijd worden gebruikt voor de doelstellingen van de leiders. Dat is gemakkelijk. Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten aan te klagen wegens gebrek aan patriottisme en het blootstellen van het land aan gevaar. Zo werkt het in elk land.”

Het is oorlog, voor het geval u het nog niet in de gaten had.

Nederland is nog steeds bezet gebied. Dat betekent dat de Bataafsche Republiek bezet is. De STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE vaart onder valse vlag, de Nederlandse driekleur. Bezet Nederland is in 1945 niet bevrijd, maar door het Duitse militaire opperbevel aan de Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Force (SHAEF) overgedragen. We hebben eerder dit jaar een verzoek aan SHAEF gericht om weer als controlelaag tussen het VOLK en de EU te gaan functioneren. Met regering en koningshuis hoeft geen rekening te worden gehouden, die worden keurig in enclave in Den Haag in bewaring gehouden. We dienen ten tweede male een verzoek in om van het Regime en de EU als Vierde Rijk af te komen. Het is ons nooit gevraagd, dus nietig, nul, waardeloos.
Bron: herstelderepubliek