Paleizen en hun geschiedenis uitgewerkt

Paleis Soestdijk: in 370 jaar van Hofstede aen Zoestdijc naar hotel

In 1650 werd paleis Soestdijk gebouwd als buitenhuis voor de Amsterdamse burgemeester Cornelis de Graeff. De Hofstede aen Zoestdijc heette het toen. Nu, bijna 370 jaar later, heeft een private partij het gebouw gekocht. Er komt onder meer een hotel in. Vandaag krijgt de nieuwe eigenaar de sleutels.
Wat is er in de tussenliggende jaren gebeurd met het gebouw? Bekijk hieronder de geschiedenis van het paleis in Baarn. In woord, maar vooral in beeld:

Cornelis de Graeff was een van de drie voogden van de latere stadhouder Willem III van Oranje. Hij liet de hofstede bouwen halverwege de zeventiende eeuw als zomerverblijf en uitvalsbasis voor de jacht.
In 1674 verkocht zijn zoon Jacob de Graeff het gebouw en de omliggende landerijen aan Willem III, die er als kind vaak was geweest. Ook Willem III nam het in gebruik als zomerverblijf.

In 1795 verloor de familie van Oranje het jachtslot. Onder Franse invloed werd Soestdijk genationaliseerd. Lodewijk Napoleon, de broer van keizer Napoleon en de eerste koning van Nederland, maakte er gebruik van en een tijd lang werden er Franse militairen gehuisvest.
Nadat de Fransen in 1813 waren verdreven, kreeg de kroonprins (en latere koning) Willem II het jachtslot cadeau voor zijn inspanningen in de strijd tegen de Fransen. Hij had een heldenrol vervuld bij Quatre Bras, vlak bij Waterloo, waar Napoleon definitief werd verslagen.

Zijn Russische vrouw, prinses Anna Paulowna liet het paleis grondig verbouwen, onder meer door de twee karakteristieke zijvleugels toe te voegen.

De Oranjes bleven na Willem II Soestdijk gebruiken als zomerverblijf. Koningin-moeder Emma vond het er prettig toeven. In 1928 kreeg zij voor haar 70ste verjaardag elektrisch licht op Paleis Soestdijk cadeau.
In 1937 werden prinses Juliana en prins Bernhard, na hun huwelijk, de eerste permanente bewoners. Ze zorgden ervoor dat er centrale verwarming werd aangelegd.

Toen de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen, week het paar uit naar het buitenland. En weer kwamen er buitenlandse militairen te wonen in het paleis: Duitse officieren dit keer.

Na de bevrijding keerden Juliana en Bernhard terug naar Baarn en toen Juliana koningin werd in 1948, werd paleis Soestdijk de koninklijke residentie.

In de jaren die volgden, groeiden de kinderen van het paar op in het paleis. Juliana en Bernhard betrokken naar verluidt ieder hun eigen vleugel van het paleis, omdat hun huwelijk niet op rolletjes liep.

de 4 prinsessen in de tuin van het paleis

Onvergetelijk voor veel mensen zijn de defilés die op Koninginnedag werden gehouden.

Als Beatrix in 1980 het stokje overneemt, is Soestdijk residentie af. Juliana en Bernhard blijven er wel wonen, tot hun dood in 2004.

Sinds 2004 staat het paleis leeg. Wel waren er de afgelopen jaren rondleidingen voor het publiek.

In 2015 kon iedereen zijn toekomstideeën voor het paleis insturen. Na een selectieprocedure werd MeyerBergman Erfgoed Groep verkozen tot toekomstig eigenaar van Soestdijk.
Op de bovenste verdieping van het voormalige paleis komen zo’n veertien hotelkamers. Verder is er in Soestdijk straks ruimte voor tentoonstellingen, waarin te zien is wat Nederland te bieden heeft op het gebied van architectuur, agricultuur, milieu, voedsel en water.

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden …. tussen 1588 en 1795
Yvonne > > Zoals ik eerder al eens aangegeven heb…..
Hebben we heel lang onder het control gestaan van de Habsburgers uit Wenen
Niet alleen Nederland maar heel Europa
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (Latijn: Belgium Foederatum) was tussen 1588 en 1795 een confederatie met trekken van een defensieverbond en een douane-unie. Ze besloeg grotendeels het grondgebied van het huidige Nederland. Zij verwierf in de 17e eeuw grote politieke en economische macht en speelde geruime tijd een hoofdrol op het wereldtoneel. Het einde kwam met de Franse invasie van 1792–1795, al was de neergang al eerder ingezet.
De Republiek bestond uit acht soevereine staten: Stad en Lande (Groningen), Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland en Drenthe. Elke staat bestuurde zijn eigen gebied. Vertegenwoordigers van zeven staten (Drenthe viel hierbuiten) stuurden hun vertegenwoordigers naar de Staten-Generaal in Den Haag.
Gebiedsdelen die zich buiten de acht provinciën bevonden maar wel tot het grondgebied van de confederatie behoorden, de zogenaamde generaliteitslanden, bevonden zich in de huidige Nederlandse provincies Noord-Brabant (Staats-Brabant) en Limburg (Staats-Overmaas en Staats-Opper-Gelre), in het huidige Zeeuws-Vlaanderen (Staats-Vlaanderen) en in het zuidoosten van Groningen (Wedde en Westerwolde).
Opmerkelijk in de kleine republiek van rond de 1,5 miljoen inwoners was het succes van de Nederlandse wereldhandel via de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC), en die op de Oostzee, de grote militaire successen tegenover ogenschijnlijk veel sterkere landen als Spanje en Engeland, de enorme vloot (met 2000 schepen groter dan die van Engeland en Frankrijk samen), en de bloei van kunsten (Rembrandt en vele anderen) en wetenschappen (onder anderen Hugo de Groot), gepaard gaande met voor die tijd relatief grote geestelijke vrijheid.
Click the link en lees daar verder ….

Bataafse Republiek … tussen 1795–1806
De Bataafse Republiek (1795–1806) (in de toenmalige spelling Bataafsche Republiek), vanaf 1801 het Bataafs Gemenebest geheten, was een republiek die het grootste gedeelte van het huidige Nederland omvatte. De republiek was gevormd naar voorbeeld en met militaire steun van de Franse Republiek, waarvan de Bataafse Republiek een zusterrepubliek was en de facto een vazalstaat. Op 1 maart 1796 kwam voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een nationaal en democratisch gekozen parlement bij elkaar. Aan de Bataafse Republiek kwam een einde bij de stichting van het Koninkrijk Holland in 1806.
Naam
De Bataafse Republiek werd genoemd naar de Bataven, een Germaanse stam die ten tijde van Julius Caesar de Nederlandse delta bewoonde. Vooral in de zeventiende en achttiende eeuw werden zij gezien als voorlopers van het Nederlandse volk en stichters van een zelfstandige Nederlandse natie. Aan het einde van de achttiende eeuw werd ook op politiek vlak op deze Bataafse mythe teruggegrepen.
Click the link en lees daar verder ….

Franse Tijd in Nederland … tussen 1794 tot 1814
De Franse Tijd in Nederland beschrijft de periode van 1794 tot 1814 in de geschiedenis van het tegenwoordige Nederland. In het midden en noorden van Nederland, dat een andere ontwikkeling doormaakte dan het zuiden, wordt dit ook wel ook wel de Bataafs-Franse Tijd genoemd. Tijdens de Bataafse Republiek was het gebied zelfstandig, al bevond het zich in de invloedssfeer van de Eerste Franse Republiek. Daarna volgden het door een Franse vorst geregeerde Koninkrijk Holland en ten slotte annexatie door het Eerste Franse Keizerrijk. In 1813 gingen de Noord-Nederlandse departementen van het napoleontische rijk op in het soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden.
In het zuiden spreekt men kortweg van de Franse Tijd aangezien de reikwijdte van de Bataafse Republiek hier aanzienlijk beperkter is geweest. Een deel van zuidelijk Nederland (Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Nederlands-Limburg) werd al in 1795 bij Frankrijk ingelijfd. Bataafs Brabant werd in 1798 door Frankrijk geannexeerd. In 1814 vertrokken de Fransen en werd op 1 augustus het gebied opgenomen in het soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden.
In Noord-Nederland duurde de Bataafs-Franse Tijd achttien jaar, namelijk van 1795 tot 1813. Zij begint met de Bataafse Republiek (1795-1806), waarbij het midden en noorden van het huidige Nederland zich weliswaar in de invloedssfeer bevond van de Eerste Franse Republiek, maar nog wel onafhankelijk was van Frankrijk. In 1806 hief keizer Napoleon Bonaparte de republiek op en vestigde het Koninkrijk Holland, dat in 1810 op zijn beurt plaats moest maken voor een rechtstreekse annexatie door Frankrijk. Vanaf dat moment waren de inwoners dus drie jaar lang echte Fransen. In 1813 ging het gebied op in het soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden, dat in 1815 tezamen met Zuid-Nederland en het huidige België en Luxemburg door het Congres van Wenen zou worden erkend als het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
In Zuid-Nederland duurde de Franse Tijd twintig jaar, namelijk van 1794 tot 1814, en gedurende die gehele periode hoorde het gebied bij Frankrijk. De vesting Maastricht en andere regio’s werden reeds in het najaar van 1794 veroverd door de Franse republikeinse legers. Op 11 mei 1795 stond de Bataafse Republiek bij het Verdrag van Den Haag bijna geheel Nederland beneden de grote rivieren af aan Frankrijk. De reeds veroverde gebieden werden ook ingelijfd bij de Franse Republiek. Gedurende twintig jaar waren de inwoners dus Frans onderdaan. Bataafs Brabant werd in 1798 eveneens door Frankrijk geannexeerd. Eerst in 1814 werden de Fransen verdreven. Het gebied kwam in handen van de geallieerden en werd geregeerd door enkele Nederlandse commissarissen. In 1815 werd het officieel samengevoegd met het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (het huidige Nederland, België en Luxemburg).
Click the link en lees daar verder ….


Nu is het ook niet gek, dat onze Nederlandse vlag bijna dezelfde is als Frankrijk…. Alleen een slag gedraaid …
Want Frankrijk is degene geweest, die van Nederland een koninkrijk heeft gemaakt op 24 mei 1806, de eerste constitutionele koning… Lodewijk Napoleon …
Wat je eerder hebt kunnen lezen, is een broer van keizer Napoleon Bonaparte uit Frankrijk
Lodewijk Napoleon … trad zelf af in 1810
Maar toen was de Nederlandse Vlag er al en dat is zo gebleven
En na 1810 begonnen de oranjes in beeld te komen met het Konings schap

Nou hier zijn ze dan … Nummer 7 was ook meteen de laatste
Tja, die hebben natuurlijk ook in paleizen gewoond…En dáár ging het nu net om .
Als ik op de paleizen kijk, met name Paleis op De Dam, Paleis Soestdijk, Paleis Noordeinde en Paleis Huis Ten Bosch
En natuurlijk of ik daar wat op zou zien staan van de tekens….
En wat denk je ???

Paleis op de Dam
Paleis Noordeinde
Paleis Huizen Ten Bosch
Paleis Het Loo
Paleis Drakensteyn
Paleis Soestdijk

Paleis Huis Ten Bosch
Op deze was er niet veel te zien…
Buiten het feit, dat ook hier alles gewoon aanwezig is…
Maar kijk voor het bordes….
Dat was effe de instinker hiero…
Ik kreeg het bijna niet gevonden…
Ondanks dat ik al zag , dat het een Black Sun was…

Paleis Drakensteyn
Dit paleis, heeft natuurlijk ook zijn tekens…..
En was effe een puzzel, zoals je kan zien… Maar gelukt ….
Dit was even wat minder leuk aan dit paleis
Ik krijg niet gauw een naar gevoel bij een foto, maar nu toch wel…
Toen ik het Paleis zag, moest ik meteen denken aan het Ronde Huis in Nunspeet, daar zijn de meest gruwelijke dingen gebeurd met kinderen, door leden van het Koningshuis en door Regeringsleiders

Paleis Noordeinde
Zo… Dit was een makkelijke 🤣🤣🤣
Tja , wat moet ik over deze vertellen, eigenlijk niet veel, de foto’s zeggen weer genoeg…
Toch bij afbeelding 4, wil ik een kleine toelichting geven…
Dit is eigenlijk de eerste keer dat een voorbeeld foto, > > Blauw Vak < < die ik overal bij zet, nu compleet nodig is ….Tot het dak aan toe ….

Paleis Soestdijk
Hier moest ik toch zoeken… Want in de eerste instantie zag ik eigenlijk niks… Tot ik foto 3 onder ogen kreeg…
Nu is dit hét paleis waar vroeger iedereen Juliana kwam feliciteren, en dan denk je .. Neehhhhhh dat doen ze niet !! Oohhhh Jawel hoor…. Ze doen het ook hier…. Dik en dubbel hebben ze het gedaan …

Paleis het Loo
Hier in dit Paleis, zijn ze nog een stapje verder gegaan….
Natuurlijk niet wetende dat ik alles zou vinden 🤣
Ja … Het is allemaal verschrikkelijk.., 😥
Maar de gebouwen staan er al hé…
Dus waarom niet exposen, die handel van ze !!!

Paleis op de Dam
Heeft 6 onderdelen…
De Dam … Ornamenten
De Dam … Burgerzaal
De Dam … De Industriële Club
De Dam … De Vierschaar
De Dam … Het Schavot
De Dam … Obelisk
Aangezien… Ik dit niet kan plaatsen in 1 bericht, volgen er meerdere berichten over De Dam…

Paleis op de Dam
De Dam … Ornamenten
Aan de buiten kant weer veel te zien…

Paleis op de Dam
De Dam … Burgerzaal
Wat een Addergebroed is het toch hé… Alles recht in ons gezicht… 😳Nou luitjes… De Aarde is Gewoon PLAT … ‼️‼️‼️
En de Universe… Is Geen Myth … ‼️‼️‼️

Paleis op de Dam
De Dam … De Industriële Groote Club
In de eerste instantie dacht ik, dat deze Club in het paleis zelf was, maar dat bleek dus niet het geval te zijn…Anders had ik hem misschien niet vermeld….Maar…..
De Free Masons, moeten wel hun eigen Loge blijven houden hé
Ook op de Dam
De Groote Club was een herensociëteit aan de Dam in Amsterdam van 1872 tot 1976. Op 1 januari 1976 ging de Club een fusie aan met ‘De Industrieele Club’, die in 1913 was opgericht, en vormden ze tezamen ‘De Industrieele Groote Club’. Sinds 2013 Koninklijke Industrieele Groote Club.
Business Club van Amsterdam – De Groote Club

Rechtspraak in het Stadhuis nu Koninklijk Paleis Amsterdam
Vierschaar – Koninklijk Paleis Amsterdam

Paleis op de Dam
De Dam … De Vierschaar
Vierschaar, een zaal- ruimte waar vonnissen werden uitgesproken
Nou als je de ruimte ziet, dan was daar niet alleen de vonnissen die ze ons verteld hebben…
De rest zijn ze voor het gemak, er maar vergeten bij te vertellen…. 🤨

Paleis op de Dam
De Dam … Het Schavot
Wat een Horror heeft daar afgespeeld… 😥 En nu waarschijnlijk nog … 😭Ik plaats hier nu 2 linken…. Klik daar voor meer info …

  1. Doodsangst in het Paleis
  2. Doodstraf

Paleis op de Dam
De Dam … De Obelisk (Deel 1 van 4)
Er zijn tot nu toe 2 Obelisken geplaatst op de Dam….
De eerste is verwijderd, omdat hij aan het afbrokkelen was in 1914…
Maar deze had duidelijk alle tekens in het zich
Toen is er een tussen monument geweest ….In 1947
En de tweede Obelisk is geplaatst in 1956
Klik de links…. voor meer info 👇👇👇👇👇
’t Mokums abc’tje: de N van Naatje van de Dam
4 mei 1956: onthulling van het Nationaal Monument op de Dam
Ook van deze Obelisk komen meerdere delen. Aangezien er maar 9 afbeeldingen op 1 bericht kunnen. Word dit dus ook in delen

Paleis op de Dam
De Dam … De Obelisk (Deel 2 van 4)
En toen stond ik even voor een verrassing 🤔 6 Ringen en geen 4 … Hummm 🤔

Paleis op de Dam
De Dam … De Obelisk (Deel 3 van 4)
Maar goed dat ze heel slecht zijn in verbergen…
Want de Dam heeft het hele verhaal verteld…
De Aarde is Plat…
En zoals we eerder al hebben gezien, verdeeld over vier kwarten
De Klok is gemanipuleerd, met dezelfde 4 kwarten
De Fake Oranjes, staan in verbinding met het Vaticaan…
Maar dat wisten we al… Ze zijn wel héél slecht met Ontwerpen…
Want het begint nu SAAI te worden whahaha 🤣
We hebben nog een klappertje Let op Amsterdammers …
Jullie wonen in het Hol van de Snake 🤣

Paleis op de Dam
De Dam … Amsterdam (Deel 4 van 4)
Amsterdam heeft een stad als een Pentagram willen bouwen, maar omdat het dicht bevolkt was – is, werd dat waarschijnlijk lastiger met bouwen, om het pentagram aan te houden…
Het Pentagon in Amerika is een Enkel Gebouw, dus veel en veel makkelijker om die gebouwd te krijgen …
Daar is duidelijk de vijf hoek aanwezig…
Maar hoe je het ook went of keert, het komt allemaal op het zelfde neer, met de start “het Vaticaan… Die reptielen, zijn erg eenvoudig, ze doen door de eeuwen heen, alles hetzelfde…

PentagrAMstersterdam

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s