Project Bluebird

“Bluebird, flying high
Vertel me wat je zingt
If you could talk to me
Welk nieuws zou je brengen
Of voices in the sky

Het refrein is:
Wat gebeurt er met me?
Ik lig wakker met het geluid van de zee
Calling to me

Het einde van het lied herhaalt de woorden: “Voices in the sky” verschillende keren.
Bron: mcallistertv

Project MK-Ultra

Mind-control is een verzamelterm voor de onvrijwillige beïnvloeding van één individu, enkele gelijkgestemden, of hele grote groepen tegelijk, zoals beïnvloeding op wereldniveau.

Het is echter in de loop van de 20e eeuw dat mind-control een wetenschap werd in de moderne zin van het woord, waarbij duizenden proefpersonen systematisch zijn geobserveerd, gegevens zijn gedocumenteerd en met mensen werd geëxperimenteerd. Een van de eerste methodische studies over op trauma gebaseerde (trauma-based) mind-control werd uitgevoerd door Josef Mengele, een arts die werkzaam was in de Nazi concentratiekampen. Hij kreeg aanvankelijk bekendheid als een van de SS-artsen die de leiding hadden over de selectie van de aankomende gevangenen. Hij bepaalde wie moest worden gedood en wie dwangarbeider werd. Hij is echter vooral bekend door het uitvoeren van gruwelijke menselijke experimenten op gevangenen, onder wie kinderen, als gevolg waarvan Mengele de bijnaam ‘Engel des Doods’ kreeg.

Mengele is berucht vanwege zijn weerzinwekkende menselijke experimenten op gevangenen in concentratiekampen, in het bijzonder op tweelingen. Een deel van zijn werk dat echter zelden wordt genoemd, is zijn onderzoek naar mind-control. Veel van zijn onderzoek op dit gebied werd door de geallieerden in beslag genomen en is tot op de dag van vandaag nog steeds geclassificeerd.

‘Dr. Green’ (Dr. Joseph Mengele): De belangrijkste programmeur, misschien zou men hem wel de titel: ‘de vader van Monarch Programmeren’ kunnen geven, was Joseph Mengele, een ex-Nazi concentratiekamp arts. Duizenden Monarch mind-gecontroleerde slaven in de Verenigde Staten hadden ‘Dr. Green’ als hun voornaamste programmeur.

“Dr. Joseph Mengele, berucht vanwege zijn activiteiten in Auschwitz was de belangrijkste ontwikkelaar van het op trauma’s gebaseerde (trauma-based) Monarch Project en de MK-ULTRA mind-control programma’s van de CIA. Mengele en ongeveer 5000 andere hooggeplaatste Nazi’s werden in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in het geheim naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika overgebracht in een operatie die werd aangeduid met de naam ‘Paperclip’. De Nazi’s zetten hun werk in de ontwikkeling van mind-control en rakettechnologieën voort in geheime ondergrondse militaire bases. Het enige waarover we iets te horen kregen was het werk aan raketten met de voormalige Nazi-sterren, van wie Wernher Von Braun toch wel de beroemdste was. De moordenaars, folteraars en schenders van onschuldige mensen werden discreet uit het zicht gehouden, maar zij waren druk in de weer in de Amerikaanse ondergrondse militaire faciliteiten die geleidelijk de thuisbasis werden van duizenden en duizenden ontvoerde Amerikaanse kinderen die van de straat werden weggerukt (ongeveer een miljoen per jaar) en die geplaatst werden in kooien, voorzien van ijzeren tralies, die van de vloer tot aan het plafond waren opgestapeld, als onderdeel van de ‘opleiding’.

Deze kinderen zouden worden gebruikt om de mind-control technologie van Mengele verder te verfijnen en perfectioneren. Bepaalde geselecteerde kinderen (in ieder geval degenen die de ‘training’ overleefden) zouden de toekomstige mind-controlled slaven worden die zouden kunnen worden gebruikt voor duizenden verschillende klussen, variërend van seksuele slavernij tot moord. Een aanzienlijk deel van deze kinderen, die werden beschouwd als verbruiksgoederen, werd opzettelijk afgeslacht voor (en door) de andere kinderen om de geselecteerde cursist te traumatiseren tot totale volgzaamheid en onderwerping”.

Mengele’s onderzoek diende als basis voor het geheime, illegale CIA onderzoeksprogramma op mensen, MK-ULTRA genaamd.

MK-ULTRA

Project MK-ULTRA liep van de vroege jaren ’50 tot ten minste eind jaren ’60 van de vorige eeuw, met Amerikaanse en Canadese burgers als proef-personen. Uit gepubliceerde gegevens blijkt dat Project MK-ULTRA het gebruik van vele methoden omvatte om de individuele mentale toestanden te manipuleren en hersenfuncties te veranderen, met inbegrip van de heimelijke toediening van geneesmiddelen en andere chemische stoffen, sensorische deprivatie (zintuiglijke ontberingen), isolatie, en verbale en fysieke mishandeling.

De meeste gepubliceerde experimenten die in het kader van MK-ULTRA werden uitgevoerd betroffen het toedienen van LSD aan onwetende proefpersonen, met inbegrip van CIA-medewerkers, militair personeel, artsen, andere overheidsbeambten, prostituees, psychisch zieke patiënten, en leden van het grote publiek, om hun reacties te bestuderen. Het toepassingsgebied van MK-ULTRA stopt hier echter niet! Experimenten met gewelddadige elektroshocks, lichamelijke en geestelijke marteling en mishandeling werden op een systematische manier toegepast op tal van onderwerpen, waaronder kinderen.

Hoewel de toegestane doelstellingen van de projecten waren om marteling en verhoor-methoden te ontwikkelen en die toe te passen op vijanden van het land, beweerden sommige historici dat het project gericht was op het creëren van “Manchurian kandidaten”, die geprogrammeerd werden om verschillende handelingen, zoals moorden en andere geheime missies uit te voeren. MK-ULTRA werd in de jaren ’70 aan het licht gebracht door verschillende commissies, met inbegrip van de Rockefeller Commissie van 1975. Hoewel wordt beweerd dat de CIA met dergelijke experimenten gestopt is na deze commissies, hebben zich een aantal klokkenluiders gemeld, die beweren dat het project gewoon ‘ondergronds’ werd voortgezet en dat Monarch programmering is uitgegroeid tot de geheime opvolger van MK-ULTRA.

Mensen zeggen: “Wat is het doel hiervan?”
Mijn beste gok is, dat het doel is, dat ze een leger van ‘Manchurian Candidates’ willen vormen, tienduizenden mentale robots, die prostitutie bedrijven, in films acteren, drugs smokkelen, actief zijn in internationale wapensmokkel, allerlei zeer lucratieve dingen willen, en allerlei andere mogelijkheden bieden; en uiteindelijk geloven de megalomanen aan de top dat ze een satanische orde creëren die wereld zal regeren.”

Monarch programmeurs veroorzaken intense trauma’s bij onderworpenen door het gebruik van elektroshocks, marteling, mishandeling en mind games om hen te dwingen zich te distantiëren van de werkelijkheid – een natuurlijke reactie bij sommige mensen wanneer zij geconfronteerd worden met ondraaglijke pijn. Het vermogen van onderworpenen om zich te distantiëren is een belangrijke eis en wordt blijkbaar het gemakkelijkst aangetroffen bij kinderen die uit gezinnen komen waar sprake is van meerdere generaties van misbruik. Mentale dissociatie kan de programmeurs helpen afgebakende personages te creëren in de psyché van de onderworpene, die vervolgens naar believen kunnen worden geprogrammeerd en geactiveerd.

“Op trauma’s gebaseerde mind-control programmering kan worden gedefinieerd als de systematische marteling die de capaciteit voor het bewust verwerken door het slachtoffer blokkeert (door middel van pijn, angst, drugs, illusie, sensorische deprivatie, zintuiglijke over-stimulatie, zuurstofgebrek, kou, hitte, zeer snel ronddraaien, hersenstimulatie, en vaak, bijna dood gaan), en vervolgens suggestie gebruikt, en/of klassieke en operante conditionering (in overeenstemming met gevestigde gedragsveranderingsprincipes) om gedachten, richtlijnen, en percepties te implanteren in het onderbewuste, vaak in nieuw gevormde trauma-geïnduceerde gescheiden identiteiten, die het slachtoffer dwingen dingen te doen, te voelen, te denken, of waar te nemen ten behoeve van de programmeur. Het doel is voor het slachtoffer om richtlijnen te volgen, zonder bewustzijn, met inbegrip van de uitvoering van de besluiten, in een duidelijke schending van de morele principes, spirituele overtuigingen, en wilskracht van het slachtoffer.

De installatie van mind-control programmering bij een slachtoffer is gebaseerd op diens capaciteit om zich te distantiëren; die het mogelijk maakt om nieuwe, afgeschermde persoonlijkheden in ‘rusttoestand’ en ‘verborgen-toestand’ te programmeren. Kinderen die al in een dissociatieve toestand verkeren zijn primair ‘kandidaten’ voor het programmeren.”

Monarch mind-control wordt door diverse groepen en organisaties heimelijk gebruikt voor diverse doeleinden. Volgens Fritz Springmeier zijn deze groepen bekend als “The Network – Het Netwerk” en vormen zij de ruggengraat van de Nieuwe Wereld Orde.

Oorsprong van de naam

Monarch mind-control is vernoemd naar de Monarch vlinder – een insect dat zijn leven begint als een rups (die het onontwikkelde potentieel voorstelt) en, na een periode van cocooning (programmeren) herboren wordt als een mooie vlinder (de Monarch slaaf). Sommige specifieke kenmerken van de Monarch vlinder zijn ook van toepassing op de mind-control.

“Een van de belangrijkste redenen dat de Monarch mind-control programmering zo werd genoemd was vanwege de Monarch vlinder. De Monarch vlinder leert waar hij werd geboren (de wortels) en geeft deze kennis via genetica (van generatie op generatie) aan haar nakomelingen door. Dit was een van de belangrijkste dieren die wetenschappers er op attendeerde, dat kennis genetisch kan worden doorgegeven. Het Monarch-programma is gebaseerd op Illuminati en Nazi-doelstellingen om een superieur ras te creëren, gedeeltelijk door middel van genetica. Als kennis genetisch kan worden doorgegeven (en dat kan), dan is het belangrijk dat ouders worden gevonden die de juiste kennis doorgeven aan de slachtoffers die geselecteerd worden voor het Monarch mind-control programma.”

Dissociatie, een term uit de psychologie en psychiatrie, is een geestesgesteldheid waarin bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet `oproepbaar` zijn of minder samenhang vertonen. Letterlijk betekent dissociatie `ontkoppeling` of `uiteen vallen’

“Wanneer bij een persoon door middel van elektroshock een trauma wordt veroorzaakt, blijkt dat een gevoel van lichtheid in het hoofd wordt ervaren, alsof men zweeft of fladdert als een vlinder. Er is ook een symbolische voorstelling met betrekking tot de transformatie of metamorfose van dit mooie insect: van een rups tot een cocon (kiemrust, inactiviteit), tot een vlinder (nieuwe schepping), die zal terugkeren naar zijn punt van oorsprong. Dat is het migrerende patroon dat deze soort uniek maakt.”

Methode

Het slachtoffer / de overlevende wordt door de programmeur/behandelaar ‘slaaf’ genoemd, terwijl de programmeur / behandelaar op zijn beurt wordt ervaren als “Meester” of “God.” Ongeveer 75% van de ‘slaven’ zijn vrouwen, omdat ze over een hogere pijntolerantie beschikken en gemakkelijker geneigd zijn alles los te laten dan de mannetjes. Monarch behandelaars zoeken naar de compartimentering van de psyché van hun onderwerp in meerdere en aparte alter personas, gebruik makend van trauma’s om dissociatie te veroorzaken.

Hieronder staat een gedeeltelijk overzicht van vormen van martelen:

– Misbruik en marteling
– Opsluiting in dozen, kooien, kisten, etc., of begraven (vaak met een opening of luchtpijp voor zuurstof)
– Vastbinden met behulp van touwen, kettingen, handboeien, etc.
– Bijna-verdrinking
– Extreme hitte en koude, met inbegrip van onderdompeling in ijswater en brandende chemicaliën
– Villen (alleen het bovenste laagje van de huid wordt verwijderd bij slachtoffers, waarvan het de bedoeling is dat zij overleven)
– Zeer snel rondtollen/ronddraaien
– Verblindend licht
– Elektrische schokken
– Gedwongen eten en drinken van offensieve lichaamsvloeistoffen en materie, zoals bloed, urine, ontlasting, vlees, etc.
– Opgehangen worden in pijnlijke posities of ondersteboven
– Honger en dorst
– Slaaptekort
– Compressie (samengeperst worden) met behulp van gewichten en apparaten
– Sensorische deprivatie
– Medicijnen om illusie, verwarring en geheugenverlies te creëren, vaak door injectie of intraveneus toegediend
– Inslikken of intraveneuze toediening van giftige chemicaliën om de pijn of ziekte te creëren, met inbegrip van chemotherapeutica
– Er wordt met grote kracht aan ledematen getrokken, of dislocatie van ledematen (uit de kom)
– Toepassing van slangen, spinnen, maden, ratten en andere dieren om angst en afschuw te veroorzaken
– Bijna-doodervaringen, vaak geen adem meer kunnen krijgen door verstikking of verdrinking, met onmiddellijke reanimatie
– Gedwongen worden om mishandeling, marteling en opoffering van mensen en dieren uit te voeren, meestal met messen, of daar getuige van te zijn.
– Gedwongen deelname aan slavernij
– Misbruikt worden met het doel om het slachtoffer zwanger te maken, de foetus wordt vervolgens afgebroken voor ritueel gebruik, of de baby wordt afgenomen om geofferd te worden of misbruikt voor slavernij
– Geestelijk misbruik van het slachtoffer veroorzaken, zodat hij / zij zich door geesten of demonen bezeten, lastig gevallen, en intern gecontroleerd zal voelen
– Ontheiliging van joods-christelijke overtuigingen en het vormen van aanbidding en toewijding aan satan of andere godheden
– Misbruik en illusie om slachtoffers ervan te overtuigen dat God het kwaad is, zoals een kind er van overtuigen dat God haar heeft misbruikt
– Chirurgie om te martelen, te experimenteren, of het creëren van de perceptie van lichamelijke of geestelijke bommen of implantaten
– Letsel of dreiging van letsel aan familie, vrienden, geliefden, huisdieren, en andere slachtoffers, om de naleving af te dwingen
– Gebruik van illusie en virtuele realiteit om verwarring en niet-geloofwaardige openbaarmaking te creëren

“De basis voor het succes van de Monarch mind-control programmering is, dat de verschillende persoonlijkheden of persoonlijkheidsonderdelen, die ‘alters’ worden genoemd, kunnen worden gecreëerd, die elkaar niet kennen, maar die het lichaam op verschillende tijdstippen kunnen overnemen. De muren van geheugenverlies die door trauma’s worden gebouwd, vormen een beschermend schild van geheimhouding, dat de misbruikers beschermt tegen ontdekking en voorkomt dat de ‘voorste’ persoonlijkheden die het grootste deel van de tijd in het bezit van het lichaam zijn, weten hoe hun ‘systeem van alters’ wordt gebruikt. Het schild van geheimhouding staat het de sekteleden toe om met andere mensen samen te wonen en te werken en totaal onopgemerkt te blijven. De ‘primaire alter’ kan een geweldige christen zijn, en de diepere alters kunnen de ergst denkbare vormen van Satanische monsters zijn – een Dr. Jekyll / Mr Hyde effect. Veel staat op het spel bij het handhaven van de geheimhouding van de inlichtingendienst of het occulte groep die de slaaf controleert. Het slagingspercentage van dit soort programmering is hoog, maar als het niet lukt, ontdoet men zich van de fouten door middel van de dood. Elk trauma en elke marteling dient een doel. Een groot deel van de experimenten en het onderzoek werd uitgevoerd, om na te gaan wat wel en niet kon worden gedaan. Er zijn grafieken gemaakt die laten zien hoeveel martelingen een bepaald lichaamsgewicht op een bepaalde leeftijd kan verwerken zonder dat de dood erop volgt.”

“Als gevolg van de ernstige trauma’s, veroorzaakt door ECT, misbruik en andere methoden, splitst de geest zich vanuit de kern op in alternatieve persoonlijkheden. Vroeger was dit ook bekend als meervoudige persoonlijkheidsstoornis; op dit moment wordt het gezien als een dissociatieve identiteitsstoornis en dit is de basis voor Monarch programmering. Verdere conditionering van de geest van het slachtoffer wordt versterkt door hypnose, dubbele binding-dwang , plezier-pijn omkeringen, voedsel, water, slaap en sensorische deprivatie, samen met diverse medicijnen die bepaalde hersenfuncties veranderen.”

Dissociatie wordt dus bereikt door de onderworpene te traumatiseren, met hulp van systematisch misbruik en het gebruik van angstaanjagende occulte rituelen. Zodra zich een splitsing in de kernpersoonlijkheid voordoet, kan een ‘interne wereld’ worden gecreëerd en alter personas kunnen worden geprogrammeerd met behulp van hulpmiddelen als muziek, films (vooral Disney producties) en sprookjes. Deze visuele en auditieve hulpmiddelen intensiveren de programmering, gebruik makend van beelden, symbolen, betekenissen en concepten. De gecreëerde alters zijn voor de programmeur-behandelaar vervolgens toegankelijk door middel van trigger-woorden of symbolen, die door de programmeur-behandelaar in de psyche van de onderworpene zijn geprogrammeerd.

Enkele van de meest voorkomende interne beelden die door mind-control slaven gezien worden, zijn bomen, de Kabbalistische Boom des Levens, oneindige lussen, oude symbolen en letters, spinnenwebben, spiegels, verbrijzelend glas, maskers, kastelen, doolhoven, demonen, vlinders, zandlopers, klokken en robots. Deze symbolen worden vaak om twee redenen in populaire cultuurfilms en video’s geplaatst:

1. om de meerderheid van de bevolking, met behulp van subliminale beelden en neuro-linguïstisch programmeren ongevoelig te maken en
2. om bewust specifieke triggers en sleutels te bouwen voor de basis programmering van zeer beïnvloedbare MONARCH kinderen.

Sommige films die gebruikt worden bij het Monarch programmeren zijn onder andere The Wizzard of Oz, Alice in Wonderland, Pinocchio en Sleeping Beauty.

In elk geval wordt de slaaf een bepaalde interpretatie van de verhaallijn van een film ingeprent om de programmering te intensiveren. Als bijvoorbeeld een slaaf kijkt naar The Wizard of Oz, wordt hem geleerd dat ‘Somewhere over the rainbow’ (Ergens, aan de andere kant van de regenboog) de ‘blije plek’ is waar dissociatieve trauma slaven heen moeten gaan om te ontsnappen aan de ondraaglijke pijn die hen wordt toegebracht. Met behulp van de film stimuleren programmeurs de slaven om ‘over the rainbow’ te gaan en zich ervan te distantiëren, waardoor hun geest effectief wordt gescheiden van hun lichaam.

Een dubbele binding is een dilemma in de communicatie, waarbij een individu (of groep) twee of meer tegenstrijdige boodschappen ontvangt en de ene boodschap de andere ontkent. Het is een situatie waarin adequaat reageren op de ene boodschap, het in gebreke blijven betekent van de andere en omgekeerd, zodat de betrokkene afgezien van het antwoord altijd fout zit. Hij kan geen commentaar leveren op het conflict, het niet oplossen en zich ook niet aan de situatie onttrekken.http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbele_binding_(communicatie)

“Zoals eerder opgemerkt, zal een hypnotiseur kinderen gemakkelijker kunnen hypnotiseren als dit al op zeer jonge leeftijd begint. Een methode die effectief is, is die om tegen kleine kinderen te zeggen: “Stel je voor dat je naar je favoriete televisieprogramma zit te kijken…” Dit is de reden de Disney films en andere shows zo belangrijk zijn voor de programmeurs: zij zijn hèt perfecte hulpmiddel om de geest van het kind in de juiste richting te dissociëren. De programmeurs gebruiken al vanaf het allereerste begin films om de kinderen te helpen de hypnotiserende scripts te leren. Voor kinderen moeten zij deel uitmaken van het hypnotiserende proces. Als de hypnotiseur het een kind toestaat om zijn eigen beeldtaal te vormen, zullen de hypnotische suggesties sterker zijn. In plaats van het kind te vertellen welke kleur een hond heeft, kan de programmeur dit ook aan het kind vragen. Dit is het moment waarop de boeken en films aan het kind getoond worden om zijn of haar geest ‘de juiste richting op te sturen’. Als de hypnotiseur met het kind praat, moet hij extra voorzorgsmaatregelen nemen, door de toon van zijn stem niet te veranderen en te zorgen voor vloeiende overgangen. De meeste Disneyfilms worden gebruikt voor programmeerdoeleinden.
Bron: worldunity

Sommigen zijn speciaal ontworpen voor mind-control.”

Project Monarch

TELL A VISION – C I A – PROJECT MONARCH

WAARSCHUWING: Dit artikel bevat angstwekkende elementen en kan bij Monarch overlevenden reacties veroorzaken.

Monarch programmering is een mind-control techniek die elementen van Satanisch Ritueel Misbruik (SRM) en Meervoudige Persoonlijkheids Stoornis (MPS) omvat. Het maakt gebruik van een combinatie van psychologie, neurowetenschappen en occulte rituelen om in de slaven een alter persona te creëren die kan worden geactiveerd en geprogrammeerd door de ‘begeleiders’. Monarch slaven worden gebruikt door verschillende organisaties verbonden met de wereldelite, in gebieden zoals het leger, seksuele slavernij en de entertainment industrie. In dit artikel zal worden gekeken naar de oorsprong van Monarch programmering, de technieken en de symboliek.

Project MONARCH is een vermeend zwart regeringsprogramma om geest-gecontroleerde slaven te creëren voor gebruik als spionnen, moordenaars, koeriers en prostituees. Monarchen voeren hun opdrachten uit en hebben daardoor geen herinnering aan hun daden. Volgens sommige schattingen zijn er momenteel meer dan 2 miljoen Amerikanen onder gedachtencontrole.

Monarch slaven worden als kind meegenomen en getraumatiseerd met elektroshocks, drugs, seksueel misbruik, mind games en hypnose om de geest te dwingen zich te splitsen en een alternatieve persoonlijkheid te creëren om met de pijn om te gaan. Het slachtoffer beeldt zich in dat iemand anders wordt gemarteld en de geest wordt gedwongen zich te splitsen. Elke persoonlijkheid (of alter, zoals in ‘alternatieve persoonlijkheid’) wordt dan geprogrammeerd en getraind om specifieke taken en missies uit te voeren.

Een alter kan een dodelijke moordenaar zijn, getraind in martial arts, explosieven en wapens. Terwijl een ander een onschuldig ogende koerier is, die clandestiene berichten tussen wereldleiders, maffiabazen, marionettendictators en Hollywood-insiders vervoert. Alters voeren hun opdrachten uit zonder medeweten van de hoofd- of voorpersoonlijkheid van de gastheer. De trauma’s creëren amnesiemuren tussen de verschillende persoonlijkheden, wat betekent dat elke alter zich totaal niet bewust is van het bestaan van de anderen.

Hoewel de precieze methoden uiteenlopen, is het gemeenschappelijke hoofdingrediënt trauma. Heel veel ervan.

Monarchen kunnen honderden alters naast elkaar hebben. Programmeurs voegen codes en signalen in die door controllers worden gebruikt om verschillende persoonlijkheden op te roepen en bevelen te geven. Bijvoorbeeld, “Missie voltooid DIA-5018” zal de slaaf in een diepe slaap doen gaan. Opmerking: Als je bij het lezen van deze zin onmiddellijk in slaap valt, ben je misschien een mind-control slaaf.
Griekse letter Programma’s

Belangrijke programmaniveaus worden vaak genoemd naar Griekse letters, maar deze kunnen uniek zijn voor elke programmeur of voor elke individuele mind-control slaaf.

ALPHA – Algemene programmering – Dit is de eerste programmering die wordt ingebracht. Het omvat het geven van slaven een fotografisch geheugen dat alles opneemt wat elke alter ziet of hoort.

BETA – Seksuele Programmering – Deze alters worden geïnstrueerd in de kunst van verleiding en seksueel genot. Beta’s nemen deel aan rituele seks, het acteren en regisseren van kinderporno, en prostitutie. Degenen die getraind zijn als sexkittens zien zichzelf vaak als katten

Top Beta’s staan bekend als Presidentiële Modellen; zoals de titel impliceert, bedienen zij discreet Presidenten, Royalty, en andere hooggeplaatste regeringsambtenaren. Zij hangen regelmatig rond in het Witte Huis.

DELTA – Moord Programmering – Alters getraind in gevecht, moord, en spionage.

THETA – Psychic Killer Programming – Psychische moordenaars die overal aneurysma’s kunnen veroorzaken. Op elk moment. Zij communiceren telepathisch met “Moeder”.

GAMMA – Misleiding Programmering – Deze alters zijn getraind als misleiders. Ze verspreiden desinformatie en zijn in staat om een therapeut op het verkeerde been te zetten.

OMEGA – Zelfmoord Programmering – Alters geprogrammeerd voor zelfverminking en zelfvernietiging.

Kinderen van Monarch-slaven, afkomstig uit families met meerdere generaties, staan bekend als Bloedlijners. Zij worden als superieur beschouwd ten opzichte van Non-Bloodliners, die vaak op straat worden ontvoerd of worden gekocht bij ondergrondse kinderhandelaars. Non-Bloodliners worden geacht uitbreidbaar te zijn en worden vaak geofferd in bloedrituelen of zonder pardon vermoord om de bloedliners angst aan te jagen en verder te traumatiseren.
Bron: worldunity

Watersnood van 1953

De watersnood van 1953, meestal aangeduid als de Watersnoodramp of Februariramp en aanvankelijk ook wel als Sint-Ignatiusvloed of Beatrixvloed, voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953.[1][noot 1][noot 2] De ramp was het gevolg van een combinatie van zware storm uit noordwestelijke richting, met een ongunstig daarmee samenvallend tijdstip van vloed en springtij. Het water in de trechtervormige zuidelijke Noordzee steeg daardoor tot extreme hoogte. Te Hoek van Holland, IJmuiden en Harlingen werd de hoogste waterstand in 100 jaar gemeten, respectievelijk 3m40, 3m85 en 3m85 hoger dan normaal. Het gevolg was dat veel dijken overspoeld werden en doorbraken. Hele eilanden en landstreken inclusief steden en dorpen raakten overstroomd; dit leidde tot veel slachtoffers en grote schade.
Het aantal doden bedroeg 1836 in Nederland, 307 in het Verenigd Koninkrijk, 224 op zee, waaronder 133 bij het vergaan van een Engelse veerboot en 28 in België. De ramp was aanleiding voor de ontwikkeling van een sterk verbeterde kustverdediging met zware stormvloedkeringen. Het meest ingrijpend zijn de Deltawerken in Nederland, terwijl in Engeland onder meer de Thames Barrier en een stormvloedkering in de rivier Hull zijn gebouwd.

Karakteristieken Oorzaken
Een stormvloed kan aan de kust extra gevaarlijk zijn, als hij samenvalt met de vloed, of nog erger, met een springvloed, het tweewekelijkse getij waarin het verschil tussen hoog- en laagwater het grootst is. De (spring)vloed wordt dan verhoogd met de stormvloed. Dit was de oorzaak van de watersnood van 1953. Op zaterdag 31 januari stond er bij de Orkney-eilanden boven Schotland een storm met orkaankracht. Deze zware noordwesterstorm ontwikkelde zich in de loop van de dag over de volle lengte van de Noordzee en stuwde het water in de trechtervormige Noordzee op tot recordhoogte. In de avond en nacht was er sprake van een langgerekt stormveld uit noordwest tot noord, de gevaarlijkste richting. Bovendien duurde de storm erg lang, De Kooy bij Den Helder meldde zowel op de 31e als op de 1e een daggemiddelde windkracht 8. In Nederland begaven de dijken in het Deltagebied het op veel plaatsen en liepen een groot deel van de provincie Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en delen van West-Brabant onder water. Zo werd Nederland in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 getroffen door een van de grootste natuurrampen uit zijn geschiedenis, de grootste zelfs sinds 1570 (derde Allerheiligenvloed).

Y: Wat ik nu ga schrijven …. Laat me even niet los nu…
Dus ik ga ook niet beweren, dat het zo is…
Zoals je ziet op de foto, zijn het 6 van die staven aan elke kant
6 Links en 6 Rechts = 66
Nu komen we dus één 6 te kort … Waar zit die ander 6 nu ??
Overal op het internet praten ze in elke kopstuk alleen over 1953
En NIET over 1 Februari 1953
Als je het getal 1953 gaat doen in de getallen Kom je uit op dit …
1 + 9 + 5 + 3 = 18 = 1 + 8 = 9
Dan zijn we nog steeds niet aan die 6 Maar….
Ga je de 9 in een mirror doen… Kom je wel uit op die 6En voila …. 666

59 GEO-ENGINEERING Dit was dus 5 en halve maand voor de waternoodramp in Zeeland wat gebeurde op 31 januari 1953 , Weersverandering in Devon 1952 – Overstromingen na stortregens doodden 35 mensen en verwoestten in 1952 het halve dorp Lynmouth, suggereerde het leger dat het zo’n geslaagd experiment was dat het halve dorp werd weggevaagd. Veel van de originele documenten met betrekking tot dit experiment zijn verdwenen. Voor en tijdens de zondvloed waren er vliegtuigen boven te horen cirkelen terwijl een dikke mist over het dorp neerdaalde. Weerswijziging Operatie Cumulus – Lynmouth 1952 Overstromingen – VK Militair verantwoordelijk ,

Hierin wordt ook verteld over een wapen om watergolven te kunnen produceren en dat ze ook al tijdens de wo2 hadden kunnen doen maar besloten gewoon bommen te gebruiken , maar ze dit niet lang na de wo2 wel hebben gebruikt ? Zeeland ???????? , NASA Het einde van de mensheid gelekt document 2013,

Nederlandse regering was medeschuldig aan de vele slachtoffers van de Watersnoodramp in 1953.

Door de geallieerde bombardementen in de herfst van 1944 op Duitse Bunkers om de toegang naar Antwerpen veilig te stellen, hadden de toch al in slechte staat zijnde Zeeuwse dijken het nog eens extra zwaar te verduren gekregen. Na de bevrijding vonden talrijke deskundigen, waaronder dr. ir. Johan van Veen, dan ook dat de dijken met spoed hersteld moesten worden, want een ramp lag op de loer. Maar daar was op dat moment geen geld voor omdat de koloniale oorlog in Nederlands-Indië ruim 830 miljoen gulden per jaar kostte.

In september 1948 werd er zelfs 2 miljard gulden voor uitgetrokken. Dus het herstel van de dijken moest nog maar even uitgesteld worden, vond de regering, want het wingewest Indië moest koste wat het kost behouden blijven.

Zeeland1

Na bijna vijf jaar vergeefse strijd werd Nederlands-Indië op 27 december 1949 officieel de Republiek Indonesië. Maar nu moesten de meer dan 125.000 Nederlandse soldaten nog naar Nederland worden vervoerd. En ook dat kostte een kapitaal. Pas medio 1951 was het troepentransport afgerond.

En waar de deskundigen al jaren voor gewaarschuwd hadden werd bewaarheid toen tijdens een hevige storm in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 de nog steeds niet herstelde dijken doorbraken. Een groot deel van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden liep onder water, waarbij meer dan 1800 mensen en duizenden dieren verdronken. 100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen. Opgeofferd om Nederlands koloniale wingewest te behouden. Ook het dagblad De Waarheid was die mening toegedaan. Volgens die krant had de ramp niet hoeven te gebeuren wanneer de dijken waren verhoogd, maar het herstel van het koloniale gezag werd voor de ‘wederopbouw’ blijkbaar van groter belang geacht.

Zeeland2
Zeeland3