Durham

Durham draining the swamp, the swamp runs deep…

Durham’s Report:

▪️Russiagate
▪️OekraïneGate
▪️FISAGate
▪️SpyGate
▪️U1 Deal Orgin
▪️37 Vermiste telefoons van SC Robert Mueller Team
▪️ClintonGate
▪️ObamaGate
▪️Covid-19
▪️Verkiezingsfraude

The Truht Report why The Impeachment Start #DurhamReport is Exposed the DeepState

Trump kaart 》Julian Assange 《
Trump kaart vrijgegeven na Durham Rapport en Bevestigd

image 65
Durham werd aangewezen als speciaal raadsman.
De reikwijdte en bevoegdheden zijn als volgt:
“De Special Counsel is bevoegd om te onderzoeken of een federale ambtenaar, werknemer, of een andere persoon of entiteit de wet heeft overtreden in verband met de inlichtingen-, contra-inlichtingen-, of wetshandhavingsactiviteiten gericht op de presidentiële campagnes van 2016, personen verbonden aan die campagnes, en personen verbonden aan de administratie van president Donald J. Trump, met inbegrip van maar niet beperkt tot Crossfire Hurricane en het onderzoek van Special Counsel Robert S. Mueller, III.”
“Kortom, Durham kan iedereen onderzoeken die mogelijk een wet heeft overtreden die op enigerlei wijze verband houdt met het onderzoek naar de verkiezingen van 2016.”
Booms onderweg. Hold the line…
President Trump sprak vandaag met Glenn Beck en hij gaf commentaar op de laatste bevindingen van Durham:
“Dit is iets verbazingwekkends wat er gebeurt met Durham, want veel mensen hadden het opgegeven… Hij lijkt vooruit te gaan op een niveau dat niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Ik bedoel, wat hij onthult, als je er echt naar kijkt en het bestudeert en leest wat hij schreef, dit lijkt alsof het slechts een fundering is. Dit is het begin. Ze bouwen een gebouw en dit is slechts een fundering waarop veel grote dingen zullen worden geopenbaard. Ik twijfel er niet aan dat de hogere niveaus van de regering…
Ik twijfel er niet aan dat ze wisten dat het gebeurde. Zeer weinig twijfel.”
25-jan-2022 Nieuwe Durham onthullingen:
DNC/Hillary advocaat Marc Elias getuigde voor een grand jury.
Hij heeft meer gegevens verkregen van Perkins Coie, de Clinton Campagne en Fusion GPS. Het gaat onder meer om 396 e-mails tussen de FBI en Perkins Coie uit 2016-2017

Vandaag heeft speciaal raadsman John Durham een “discovery update” aan de rechtbank gegeven in de zaak Michael Sussmann. In dit dossier, dat hier beschikbaar is, onthulde hij dat zijn team een enorme hoeveelheid informatie heeft verkregen uit verschillende bronnen – waaronder Perkins Coie, de Hillary Clinton Campagne, en voormalig DNC/Clinton advocaat Mark Elias.

Hoewel Sussmann is aangeklaagd voor het afleggen van valse verklaringen aan toenmalig FBI General Counsel James Baker over de Alfa Bank/Trump Organization hoax (achtergrond hier), merkt Durham op dat de “regering ook een actief, lopend strafrechtelijk onderzoek naar” Sussmann’s gedrag onderhoudt.

Met andere woorden, het criminele gedrag van Sussmann is waarschijnlijk niet beperkt tot valse verklaringen. Er is meer. Als we een beredeneerde gok moeten maken, kan het te maken hebben met de samenzwering om de Trump Organisatie te beschuldigen van geheime communicatie via achterkamertjes met de Alfa Bank. We hebben de mogelijkheid van een samenzwerings aanklacht hier besproken.

Nu, naar het bewijs. Durham en zijn team hebben zich verzekerd van een getuigenis van de jury:

Voormalig Perkins Coie partner, en DNC/Hillary Clinton advocaat Marc Elias.
Voormalig FBI algemeen adviseur James Baker
Huidige CIA medewerkers

Durham en zijn team hebben de volgende personen ondervraagd:

Voormalig algemeen adviseur van de FBI, James Baker.
Meer dan 24 andere huidige en voormalige FBI-medewerkers.
Huidige en voormalige werknemers van de CIA en DARPA.
12 werknemers van de “internetbedrijven” waarnaar in de aanklacht van Sussmann wordt verwezen.
De voormalige voorzitter van DNC/Clinton advocatenkantoor Perkins Coie.
Een voormalig werknemer van de Clinton campagne.
Huidige en voormalige werknemers van Georgia Tech (betrokken bij de Alfa Hoax).
Een werknemer van “Tech Executive-1” – aka Rodney Joffe, een cliënt van Sussmann die assisteerde bij de Alfa Bank hoax.

Maar er is meer. Durham heeft dossiers/documenten verkregen van:

De Hillary Clinton Campagne
Perkins Coie
Hillary voor Amerika
Fusion GPS
Een PR-firma die Perkins Coie adviseerde over publieke verklaringen over Sussmann's ontmoeting met James Baker.
Telefoonlogboeken van talloze huidige en voormalige FBI-werknemers.
"Een geclassificeerd memorandum en verslagen van ondervragingen over een strafrechtelijk onderzoek van Justitie naar een mogelijk lek van geheime informatie.
Ook heeft hij bijna 400 e-mails tussen de FBI en Perkins Coie van januari 2016 tot en met juni 2017 veiliggesteld.

Er is ook een merkwaardige paragraaf die het feit bespreekt dat Durham in januari 2022 – van de DOJ Inspector General vernam dat zij in het bezit waren van “twee FBI mobiele telefoons van de voormalige FBI General Counsel aan wie de verdachte zijn vermeende valse verklaring aflegde, samen met forensische rapporten waarin deze mobiele telefoons worden geanalyseerd.” Durham’s team gaat nu door die mobieltjes om de inhoud te analyseren.

En er komt nog meer, want Durham verklaarde: “De regering verwacht in de komende weken aanvullende informatie en documenten te ontvangen die relevant kunnen zijn voor het ten laste gelegde gedrag.”

Hoewel we wel wat getuigenissen van de grand jury hadden verwacht, is het feit dat Mark Elias, de advocaat van DNC/Clinton, voor een grand jury stond zeker nieuwswaardig. Het is mogelijk dat de getuigenis van Elias beperkt was tot Sussmann’s betrokkenheid bij de Alfa Bank hoax. Zoals we eerder opmerkten, stond in de aanklacht tegen Sussmann dat Durham e-mails tussen Elias en Sussmann over de beschuldigingen tegen de Alfa Bank in handen kreeg.

Maar overweeg de mogelijkheid dat Durham de “misdaad-fraude uitzondering” heeft gebruikt om de openbaarmaking af te dwingen van informatie die anders onder de privilege zou vallen en om te helpen een getuigenis te ontlokken. “Onder de misdaad-fraude uitzondering, is communicatie niet bevoorrecht wanneer de cliënt een advocaat raadpleegt voor advies dat hem zal dienen bij het plegen van een fraude of misdaad.” In re Grand Jury Investigation, 810 F.3d 1110, 1113 (9th Cir. 2016) (citaten weggelaten). Om aan deze last te voldoen, moest Durham twee dingen aantonen:

Dat de cliënt bezig was met een criminele of frauduleuze regeling of deze plande toen hij het advies van de raadsman inriep om de regeling te bevorderen.

Dat Durham aantoonde dat de advocaat-cliëntcommunicatie waarvoor productie wordt gevraagd voldoende verband houdt met en werd gedaan ter bevordering van de beoogde, of huidige, voortdurende illegaliteit. Id.

Dit alles doet ons geloven dat Durham zich richt op iets meer substantieels dan de valse beschuldigingen van Alfa Bank – misschien wel het begin van dit alles: de bewering van Russische hacking. Zoals we al eerder hebben gezegd, denk eens aan de mogelijkheid dat bewijs van “Russische hacking” werd geplaatst door de DNC, Perkins Coie, et al. zodat Crowdstrike het gemakkelijk kon “vinden”.

Herinner je je Trump’s “Robert Durham” opmerking?
Niet alleen was Robert Durham de man die de Durham boten maakte die werden gebruikt om de Potomac over te steken, maar Q knoopte dit alles opzettelijk aan elkaar in post 3800 toen hij de eerste foto die ooit werd gedropt opnieuw plaatste (Durham boten) en verwees naar Durham en Q “start” connectie.

President Trump’s theorie CONIFRMED: Hij roept op “Robert” Durham?
De sappigste gebeurtenis en nieuws van waarschijnlijk deze hele 2022 is de onthulling van nieuwe documenten die officieel zijn verzameld tijdens Durham’s onderzoek, die bevestigen dat Hillary niet alleen spioneerde op de presidentiële campagne, maar op het hele presidentschap van president Trump!
Dat betekent dat hij al die tijd gelijk had.
Maar, is Durham’s naam niet John? Wie is die Robert?
Wat Hillary en haar bondgenoten deden is schendig van de hoogste orde.
President Trump heeft zelf een verklaring uitgegeven:

Maar wat het internet in een meltdown doet belanden, is dat president Trump verwijst naar “Robert Durham”.
We weten allemaal dat de speciale aanklager John Durham heet.

Is hij Q in feite?
Was “John Durham” zo kritisch dat het niet om één man kon gaan die bedreigd, omgekocht, geïntimideerd of onder druk gezet werd?
Feit is echter dat het bewijs tegen Hilary en haar team sterk en hard is.
Ze heeft geïnfiltreerd en gespioneerd. Dat is verraad.

Hier is meer van Fox News.
“Advocaten van de Clinton-campagne betaalden een technologiebedrijf om servers van Trump Tower, en later het Witte Huis, te “infiltreren” om een “gevolgtrekking” en “verhaal” te maken voor overheidsinstanties die Donald Trump in verband brachten met Rusland, aldus een dossier van speciaal raadsman John Durham.
Durham diende op 11 februari een motie in die gericht was op mogelijke belangenverstrengeling in verband met de vertegenwoordiging van voormalig Clinton campagne-advocaat Michael Sussman, die is aangeklaagd voor het afleggen van een valse verklaring aan een federale agent. Sussman heeft onschuldig gepleit.
In de aanklacht tegen Sussman staat dat hij in september 2016, minder dan twee maanden voor de presidentsverkiezingen van 2016, aan toenmalig FBI General Counsel James Baker vertelde dat hij geen werk deed “voor een cliënt” toen hij een vergadering aanvroeg en hield waarin hij “vermeende gegevens en ‘white papers’ presenteerde die naar verluidt een heimelijk communicatiekanaal aantoonden” tussen de Trump Organization en de Alfa Bank, die banden heeft met het Kremlin.
Maar uit het dossier dat Durham op 11 februari indiende, in een gedeelte getiteld “Feitelijke achtergrond”, blijkt dat Sussman “de beweringen had verzameld en aan de FBI had overgebracht namens ten minste twee specifieke cliënten, waaronder een technologie-executive (Tech Executive 1) bij een in de VS gevestigd internetbedrijf (Internet Company 1) en de Clinton-campagne”.

Volgens Durham blijkt uit de facturen van Sussman dat hij de Clinton-campagne herhaaldelijk heeft gefactureerd voor zijn werk aan de beschuldigingen over de Russische Bank-1.
Het dossier onthulde dat Sussman en de Tech Executive een andere advocatenpartner hadden ontmoet en met hem hadden gecommuniceerd, die als General Counsel voor de Clinton campagne werkte. Bronnen vertelden Fox News dat die advocaat Marc Elias is, die werkte bij het advocatenkantoor Perkins Coie.
In het dossier van Durham staat dat de tech-executive in juli 2016 samenwerkte met Sussman, een Amerikaans onderzoeksbureau dat namens de Clinton-campagne door advocatenkantoor 1 was ingehuurd, tal van cyberonderzoekers en werknemers bij meerdere internetbedrijven om “de vermeende gegevens en witboeken te verzamelen.”
“In verband met deze inspanningen maakte Tech Executive-1 gebruik van zijn toegang tot niet-openbare en/of bedrijfseigen internetgegevens,” aldus de indiening. “Tech Executive-1 riep ook de hulp in van onderzoekers van een in de VS gevestigde universiteit die grote hoeveelheden internetgegevens ontvingen en analyseerden in verband met een lopend onderzoekscontract van de federale overheid op het gebied van cyberbeveiliging.
“Tech Executive-1 gaf deze onderzoekers de opdracht om internetgegevens te ontginnen om ‘een gevolgtrekking’ en ‘verhaal’ op te stellen dat toenmalig kandidaat Trump aan Rusland koppelde,” stelt Durham. “Daarbij gaf Tech Executive-1 aan dat hij bepaalde ‘VIP’s’ wilde behagen, verwijzend naar personen bij Law Firm-1 en de Clinton-campagne.”
Durham schrijft ook dat tijdens het proces tegen Sussman, de regering zal aantonen dat onder de internetgegevens die Tech Executive-1 en zijn medewerkers hebben geëxploiteerd, het domain name system (DNS) internetverkeer was met betrekking tot “(i) een bepaalde zorgverlener, (ii) Trump Tower, (iii) Donald Trump’s Central Park West flatgebouw, en (iv) het Executive Office of the President of the United States (EOP).”
Durham verklaart dat het internetbedrijf waar Tech Executive-1 voor werkte “toegang had gekregen tot speciale servers en deze onderhield” voor het Executive Office of the President als “onderdeel van een gevoelige regeling waarbij het DNS-resolutieservices leverde aan het EOP.”
“Tech Executive-1 en zijn medewerkers maakten misbruik van deze regeling door het DNS-verkeer en andere gegevens van het EOP te ontginnen met als doel geringschattende informatie over Donald Trump te verzamelen,” aldus Durham.
Uit het dossier blijkt ook dat Sussman in 2017 “een bijgewerkte reeks aantijgingen”, waaronder de Russische bankgegevens, en aanvullende aantijgingen met betrekking tot Trump “aan een tweede agentschap van de Amerikaanse regering” heeft verstrekt.
Durham zegt dat de aantijgingen “deels berustten op het vermeende DNS-verkeer” dat Tech Executive-1 en anderen “hadden verzameld met betrekking tot Trump Tower, Donald Trump’s New York City flatgebouw, de EOP, en de eerder genoemde zorgverlener.”
In de ontmoeting van Sussman met de tweede Amerikaanse overheidsinstantie, zegt Durham dat hij “gegevens heeft verstrekt waarvan hij beweerde dat deze entiteiten verdachte DNS-zoekopdrachten hadden uitgevoerd naar internetprotocoladressen (IP-adressen) die verbonden waren met een Russische aanbieder van mobiele telefonie,” en beweerde dat de zoekopdrachten “aantoonden dat Trump en/of zijn medewerkers gebruik maakten van zeldzame draadloze telefoons van Russische makelij in de buurt van het Witte Huis en andere locaties,” aldus Durham.
Bron: hetnieuwsmaardananders

https://i2.wp.com/welovetrump.com/wp-content/uploads/2022/02/IMAGE-2022-02-12-205343.jpg?w=1220&ssl=1
03-03-2021 Donald Trump vroeg zich spottend af of speciaal raadsman John Durham nog in leven is, nu het onderzoek van de aanklager zich voortsleept naar de oorsprong van het “Crossfire Hurricane” onderzoek van de FBI naar de vermeende banden van zijn campagne van 2016 met Rusland. Durham onderzoekt de zaak al ongeveer twee jaar en werd afgelopen oktober officieel benoemd tot “special counsel” door voormalig procureur-generaal Barr. Trump noemt het Rusland-onderzoek van de FBI al lang een “hoax” en hoopt al langer op meer resultaten van Durhams onderzoek. “Waar is Durham? Is hij een levend, ademend mens? Zal er ooit een rapport van Durham komen?” zei Trump in een verklaring….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s