Categorie archief: Crimes against Humanity

40 goed bewaarde geheimen die alle slaven zouden moeten weten…

1) De Revolutionaire Oorlog was bedrog. De “Verenigde Staten” verklaarden zich niet echt onafhankelijk van Groot Brittannië of de Koning.

2) Amerika is een Britse kolonie. (“DE VERENIGDE STATEN IS EEN CORPORATIE, GEEN LAND… MASSA, DIE BESTOND VOOR DE
REVOLUTIONAIRE OORLOG.” [Informatie gehaald uit de statuten, 20 oktober 1774]. [“DE BRITSE TROEPEN VERTREKKEN NIET…
VERTREKKEN TOT 1796.” – Respublica v. Sweers 1 Dallas 43, Treaty of Commerce 8 Stat 116, The Society for Propagating the Gospel, &c. V. New Haven 8 Wheat 464, Treaty of Peace 8 Stat 80, IRS Publication 6209).

3) De Koning van Engeland financierde beide zijden van de Revolutionaire oorlog. (Verdrag van Versailles 16 juli 1782,
Vredesverdrag 8 Stat 80.)

4) De gouden rand (symbool van Royalty), die is aan de rand van elke Amerikaanse vlag hangt in… elke rechtszaal in Amerika, symboliseert Amerika. dat tot op de dag van vandaag, geregeerd wordt door Groot Brittannië. Internationale Maritieme Admiraliteitswetgeving.1.

5) Er zijn geen gerechtshoven in Amerika en er zijn er geen… sinds 1789. Rechters handhaven geen Statuten en Codes. Uitvoerende bestuurders handhaven Statuten en Codes. (FRC v. GE 281 US 464, Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)

6) Er zijn geen rechters meer in Amerika sinds 1789 Er zijn alleen bewindvoerders geweest. (FRC v. GE 281 US 464, Keller v. PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)

7) De machtigste rechtbank in Amerika is niet het United States Supreme Court, maar de Supreme Court van Pennsylvania. (42 Pa.C.S.A. 502)

8) Als je meerderjarig bent en een advocaat in de arm neemt… uw verdediging, wordt u automatisch verondersteld, door de… een mentaal incompetente voogd van de rechtbank.., en kunt u daarom voor onbepaalde tijd worden opgesloten in een… psychiatrische inrichting van de rechtbank.

9) U kunt de Amerikaanse grondwet niet gebruiken om uzelf te verdedigen…omdat je er geen partij in bent. (Padelford Fay & Co. v. The Mayor and Alderman of The City of Savannah 14 Georgia 438, 520.) 2.

10) “The People” omvat niet u en mij. (Barron v. Mayor & CitCouncil of Baltimore, 32 U.S. 243)

11) U bezit geen eigendom. Lees de akte van het waarvan u denkt dat het van u is. U staat vermeld als huurder. Wettelijk gezien, verwijst de term menselijk “wezen” naar een dier dat zich voordoet als een mens, zoals een slaaf. Volgens de wet kunnen slaven geen eigendom bezitten. (Senaat Document 43, 73e Congres 1e Zitting.)

12) Wij zijn slaven en bezitten niets, zelfs niet… zelfs niet wat we denken dat onze kinderen zijn. Lees je geboorte certificaat. Je moeder staat vermeld als informant. (Tillman v. Roberts 108 So. 62, Van Koten v. Van
Koten 154 N.E. 146, Senaat Document 43 & 73e Congres 1e Zitting, Wynehammer v. People 13 N.Y. REP 378, 481.)

13) Militair dictator George Washington verdeelde de Staten (Estates) in Districten gebaseerd op de rituele praktijk van het verdelen van vrijmetselaarspleinen. Deze is waarom, zelfs vandaag de dag, zoveel steden zijn gebouwd op ‘het plein’. Amerika is echt “het land van de vrijen”, Vrijmetselaars, bedoel ik. (Messages and papers of the
Presidents, Vol. 1, pg 99. Websters 1828 woordenboek voor…
definitie van Estate.) 3.

14) Naast de obsessie met vrijmetselaarsrituelen, symbolen en architectuur, zijn de “Verenigde Staten” het… het eerste “land”, vanaf het allereerste begin. opgemeten en gebouwd volgens Vrijmetselaars ritueel… en specificaties.

15) De Verenigde Staten hebben geen werknemers, omdat er geen Verenigde Staten meer zijn. Geen reorganisatie. (Executive Order 12803) Doe niet je voordoen als een van zijn schuldeisers of aandeelhouders of… je gaat naar de gevangenis. (18 U.S.C. 914)

16) Vóór “911” en “Pearl Harbor”, was de “Boston Tea Party’ de eerste ‘false-flag’ operatie… om verdere vijandigheden te bevorderen tegen de inheemse… stammen van Noord Amerika.

17) De oorzaken van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.., en de Depressie, waren volledig frauduleus. De Verenigde Staten verstrekten leningen aan andere landen over de hele wereld tijdens de Depressie. In de vroege 1930, de bouw van de Duitse infrastructuur, spoorwegen, leger, en de financiering van de Nazi Partij… gefinancierd door de “Verenigde Staten”, inclusief… diverse andere Amerikaanse bedrijven en particuliere Amerikaanse investeerders, namelijk Prescott Bush, de grootvader van George W. Bush. 4.
Merk op dat Zwitserland nooit betrokken is bij deze fiasco’s, omdat de “Bank of International Settlements” is gevestigd in Zürich.

18) De etymologie achter wat wij, tegenwoordig in het westen.., een onschuldig gewone, internationaal verspreide bankpraktijk genaamd…
is bekend in vrijwel elke heilige tekst… over de hele wereld, inclusief de Bijbel, bekend als “woeker”. Woeker is over het algemeen gecategoriseerd als een roofzuchtige daad, of “azen op degenen die het meest kwetsbaar zijn”. Mensen binnen de bank- en kredietsector, echter… verwijzen naar deze praktijk als het schrijven van een lening of…
hypotheek. Het woord “hypotheek” komt van het Latijnse voegwoord ‘morte-gage’, wat in het Engels letterlijk… “doodsgreep” betekent.

19) De Federal Reserve is nooit wettelijk geratificeerd… de vloer van het huis en de senaat, en is geen… overheidsinstelling. Het is een privé piramide… die wordt uitgevoerd tegen Amerikanen, door een zeer…
onethische groep wereldbankiers, zoals J.P. Morgan, Paul Warburg, en J.D. Rockefeller.

20) De Internal Revenue Service is geen Amerikaanse…overheidsinstelling, maar een instelling van het Internationaal Monetair Fonds, aka het IMF. 5. De IRS is bedacht, door bankiers, om nationale schulden… die zij, de bankiers, zelf creëerden door… de financieringskosten van WO I en WO II enorm op te blazen, die zij, diezelfde bankiers, in de eerste plaats… De belastingdienst begon toen met het innen van de inkomstenbelasting, direct opgelegd aan het Amerikaanse volk, als een middel… om een archaïsch klassensysteem in stand te houden… bekend als ‘horigheid’, of slavernij. Behalve dat de belasting… nooit wettelijk geratificeerd, is het een directe, niet-verdeelde belasting op de arbeid van de gemiddelde Amerikaanse…
werknemer, en dus, volgens de grondwet, niet eens een legale belasting. (Diversified Metal Products v. IRS et al. CV-93-405E-EJE U.S.D.C.D.I., Public Law 94-564, Senate Report 94- 1148, Reorganization Plan No. 26, Public Law102 391.)

21) Het 1040 belastingformulier is letterlijk “een vorm van eerbetoon aan Groot-Brittannië. (IRS publicatie 6209)

22) Het IMF is een agentschap van de VN. (Blacks Law Dictionary 6th Ed. Pg.816)

23) De VS hebben sinds 1921 geen schatkist meer. (41 Stat. Ch.214 pg. 654)6.

24) De Amerikaanse schatkist is nu het IMF. (Presidentiële Documents Volume 29 No.4 pg. 113, 22 U.S.C. 285- 288)

25) NSA, FCC, CIA, FAA, FBI, IRS, en alle andere… “alfabet” organisaties, maakten nooit deel uit van de “United States Government”, ook al had de VS… aandelen had in de verschillende agentschappen. (U.S. V. Strang , 254 US 491, Lewis v. US, 680 F.2d, 1239).

26) De VN geeft via het IMF sofi-nummers uit. nummers uit. De aanvraag voor een sofinummer Nummer is het SS5-formulier. Het Department of the Financiën (IMF) geeft de SS5 uit, niet de Social Security Administratie. De nieuwe SS5 formulieren vermelden niet wie of wat ze uitgeeft. Op de eerdere SS5 formulieren staat dat het formulieren van het Ministerie van Financiën zijn. U U kunt een kopie krijgen van de SS5 die u heeft ingevuld door een formulier SSA-L996 te sturen naar de SS administratie. (20 CFR hoofdstuk 111, subdeel B 422.103 (b) (2) Lees de
citaten hierboven)

27) Volgens de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), moet u een sofi-nummer hebben. nummer hebben. (House Report 103-826) 7.

28) Sociale Zekerheid is geen verzekering of een contract, noch is geen trustfonds. (Helvering v. Davis 301 US 619, Steward Co. V. Davis 301 US 548.)

29) Uw sociale zekerheid komt rechtstreeks van het IMF, een agentschap van de VN. (Kijk ernaar als u er een ontvangt. Er zou linksboven moeten staan United States Treasury.)

30) Het is niet de taak van de politie om u te beschermen. Hun taak is het beschermen van de “Corporation” en het arresteren van… codebrekers te arresteren. (Sapp v. Tallahassee, 348 So. 2nd. 363, Reiff v. City of Philadelphia, 477 F.Supp. 1262, Lynch v. N.C. Dept of Justice 376 S.E. 2nd. 247.)

31) Alles in de “Verenigde Staten” is te koop: wegen, bruggen, scholen, ziekenhuizen, water, gevangenissen, vliegvelden, enz. Wie heeft Klamath Lake gekocht? Heeft iemand dat gecontroleerd? (Executive Order 12803.)

32) De VN heeft de operaties van de regering van de Verenigde Amerikaanse regering voor meer dan 50 jaar, en nu… bezit elke man, vrouw en kind in Amerika. De VN bezit ook al het land van Amerika in Fee Simple. 8.

33) New York City is gedefinieerd in de Federale de Verenigde Naties, daarom verklaarde Rudolph Gulliani op C-Span verklaarde dat – “New York New York is de hoofdstad van de wereld”. Hij had gelijk. Voor
een keer, vertelde hij de waarheid. New York City/De VN is de hoofdstad/regering (bestuursorgaan) van de N.W.O. (20 CFR hoofdstuk 111, subdeel B 422.103 (b) (2) (2)

34) Net als Vaticaanstad en het financiële district van Londen, is Washington D.C. een soevereine stadstaat, met een eigen grondwet en vlag. De vlag toont drie sterren, één voor elke stadstaat, waarbij Washington Washington D.C. vertegenwoordigt het ‘nieuwe wereld leger’; Londen… het ‘nieuwe wereld monetaire systeem’, en… het Vaticaan voor de “nieuwe wereldreligie”.

35) Groot-Brittannië is eigendom van het Vaticaan. In feite beweert de
Paus beweert de hele planeet te bezitten via de wetten… van verovering en ontdekking. (Verdrag van 1213) (Pauselijke Bulls van 1455 en 1493)

36) Een paus kan elke wet in de Verenigde Staten afschaffen. De wetten van de Paus zijn verplicht voor iedereen. Door de geschiedenis heen, oud en modern, hebben pausen… de slavernij en genocide van miljoenen bevolen. (Elementen van Kerkelijk Recht, Vol. 1, 53 – 54) 9. (Bened. XVI., De Syn. Dioec, lib, ix., ci. vii., n. 4. Prati, 1944) ( Syllabus, prop. 28, 29, 44)

37) Op 7 juli 2009 heeft paus Benedictus XVI een encycliek, het meest gezaghebbende document dat een Paus kan uitvaardigen, waarin wordt opgeroepen tot de oprichting van een “politieke wereldautoriteit”. Met andere woorden, een “Nieuwe Wereld Orde”.

38) Woensdag 21 mei 2008, woonden Barack Obama en Hillary Clinton in het geheim een besloten jaarlijkse… met ongeveer 130 van ’s werelds meest verraderlijk tirannieke machtsbeluste elite, bekend als de Bilderberg Groep.

39) Iedere Amerikaanse man, vrouw en kind wordt vastgehouden als
“menselijk onderpand”. Onze geboorteakte vertegenwoordigt ieder van ons als een levende voorraad, of “live-stock”, om te worden te verhandelen op de wereldmarkt via de FTC (Federal (Federal Trade Commission), het IMF, en de oudste… van oplichting, bekend, gedurende het laatste millennium, aan… elk onderdrukt land ter wereld, als…
Bank en Lening Industrie’ (de Wereldbank), met… de waarde van elke persoon berekend op een gemiddelde levensduur… schatting van inkomsten gegenereerd via belastingen. (Executive Order 13037)
10.

40) Het goede nieuws is, dat onder het vennootschapsrecht, de Amerikaanse mensen niet hoeven te voldoen aan hun fictieve… verplichtingen. We kunnen elke fictieve verplichting nakomen… met die van een ander. Omdat de overheid en verschillende… agentschappen/bedrijven niet direct kunnen communiceren met een…
levende, ademende persoon (ze moeten je aanspreken met hoofdletters), zijn we niet… verplicht hen te antwoorden. Gewoon vergeet niet, dat wij degenen zijn die gaven en blijven geven… overheid, bedrijven en religieuze reuzen hun… hun macht en controle, daarom, als we verenigd zouden zijn… en resoluut zijn in onze reden en doel, bijvoorbeeld…
collectieve weigering om deel te nemen, door: a) boycot van… bedrijfsuitbuiting en overheidsbelasting via… “ruilhandel” tussen onszelf en kleinere, lokale… bedrijven, terwijl we tuinieren en boeren waar mogelijk; b) thuisbevallingen zonder… zonder onze kinderen te ‘labelen’ met certificaten, sofi-nummers of gevaarlijke en onnodige medicatie;
c) onze kinderen thuis te onderwijzen, in plaats van ze over te dragen
aan de staatsinstelling voor indoctrinatie, onnodige en gevaarlijke medicatie, achteruitgang in moraal, ethiek en blootstelling aan de…
besmettelijke plaag van cynisme; d) zich afkeren van televisie/Hollywood, ten gunste van lezen, schrijven en… met elkaar spreken om de waarheid te delen, reden, en wijsheid, zodat we “wakker” kunnen worden en de overheid, de main-stream media… propaganda, 11.
en de grote georganiseerde religie uit ons leven laten, waar ze thuishoren. kunnen we dan beginnen te zien wat er is.., en altijd zo vakkundig verborgen is geweest, d.w.z. op elk moment… op elk moment van onze collectieve keuze, kunnen we, door… deze en andere middelen, datgene terugnemen (onze door God gegeven, onvervreemdbare, soevereine Rechten), die zo lang… slim gemanipuleerd en geduldig…
van ons is weg geconditioneerd.

OPMERKING: Ontdek hoe u uzelf kunt beschermen via deze link –
http://www.scribd.com/doc/13350740/Redemption-Manual

De bloedmarkt

Denk aan de bloedmarkt in de wereld … deel 1-2-3-4-5
vat bloed $ 67.000 versus een vat olie $ 42
part 2: De bloedige waarheid: onderzoek naar Amerika’s bloedindustrie en haar aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad door het Arkansas gevangenis plasma schandaal
Over het algemeen zijn bloedtransfusies veilig. In de loop der jaren hebben tragedies in verband met besmet bloed en bloedproducten echter gemeenschappen op internationale schaal doorkruist. Bloed dat besmet is met hepatitis C, HIV en hepatitis B heeft patiënten ziek gemaakt en gedood, met financiële, politieke en juridische gevolgen voor degenen die verantwoordelijk werden bevonden.
Deze nota wil één zo’n tragedie onderzoeken: het Arkansas Gevangenis Plasma Schandaal. Het schandaal, dat zich tussen 1982 en 1994 in de Cummins Gevangenis in Grady, Arkansas, heeft afgespeeld, was het gevolg van de exploitatie van een bloedproductencentrum waar gevangenen “bloedden” in ruil voor $7 tot $10 per donatie. Er wordt beweerd dat besmette bloedproducten uit de gevangenis internationaal werden gedistribueerd en dat als gevolg daarvan duizenden mensen besmet raakten met hepatitis C.
In deze nota wordt ingegaan op: (1) de aard van de bloedhandel in Amerika, (2) de gebeurtenissen in het plasmacentrum van de Cummins-gevangenis en het daaruit voortvloeiende schandaal, (3) de reactie van de Canadese en Britse rechtssystemen en regeringen op de slachtoffers van besmet bloed, en (4) de waarschijnlijke uitkomst van een vordering wegens nalatigheid tegen de vermeende verantwoordelijke partijen indien de slachtoffers met succes een rechtszaak hadden aangespannen.
Aan de hand van deze analyse zal deze notitie aantonen dat zelfs als alle vermeende feiten over de omstandigheden in het plasmacentrum in de gevangenis waar zouden zijn, benadeelden die in de Verenigde Staten een vordering wegens nalatigheid instellen, niet zouden kunnen zegevieren omdat het onmogelijk is om in Amerikaanse rechtszaken over bloedproducten een oorzakelijk verband te bewijzen.
Repository Citation
Sophia Chase, The Bloody Truth: Examining America’s Blood Industry and its Tort Liability Through the Arkansas Prison Plasma Scandal, 3 Wm. & Mary Bus. L. Rev. 597 (2012),
Essentie en embleem van het leven – gevreesd, vereerd, gemythologiseerd en gebruikt in magie en geneeskunde sinds de vroegste tijden – menselijk bloed is nu het centrum van een enorme, geheimzinnige en vaak gevaarlijke wereldhandel. Het is een handel waarvan de invloed op de mensheid die van elke andere handel overtreft – miljoenen levens zijn gered door bloed en zijn verschillende derivaten, en tienduizenden levens zijn verloren gegaan. Douglas Starr vertelt hoe dit zo is gekomen, in een uitgebreide geschiedenis die door de eeuwen heen gaat.
Met de opkomst van de wetenschap werd bloed gezien als een onderdeel van de menselijke anatomie, dat kon worden geïsoleerd, bestudeerd en gebruikt. Starr beschrijft de eerste gedocumenteerde transfusie: In de zeventiende eeuw brengt een van de hofartsen van Lodewijk XIV het bloed van een kalf over op een krankzinnige om hem te “genezen”. Aan het begin van de twintigste eeuw identificeert een jonge onderzoeker in Wenen de basisbloedgroepen en zet daarmee de eerste stap naar een succesvolle transfusie. Dan vindt een arts in New York een manier om het stollen van bloed te stoppen, waardoor alle transfusies mogelijk worden.
In de jaren dertig gebruikt een Russische arts op griezelige wijze geïmproviseerd kadaverbloed om levende patiënten te helpen – en realiseert zich dat bloed kan worden opgeslagen. De eerste bloedbank wordt al snel operationeel in Chicago.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog splitsen onderzoekers, gedreven door de behoeften op het slagveld, bloed op in bruikbare componenten die gemakkelijker kunnen worden opgeslagen en vervoerd. Dit “fractioneringsproces” – voltooid door een Harvard-team – levert een groot aantal farmaceutische producten op en vormt de basis voor de toekomstige wereldmarkt. Plasma, juist omdat er lang houdbare geneesmiddelen van gemaakt kunnen worden, wordt verscheept en verhandeld met winstoogmerk; vandaag de dag is het een handel van 5 miljard dollar.
De auteur vertelt over de tragische verspreiding van AIDS door de distributie van besmette bloedprodukten, en beschrijft waarom en hoe verwante schandalen over de hele wereld zijn losgebarsten. Tenslotte gaat hij in op de nieuwste pogingen om kunstbloed te maken.
Douglas Starr heeft een baanbrekend boek geschreven dat een onderwerp behandelt dat van universeel en dringend belang is en dat de gevaren en beloften onderzoekt die in het verschiet liggen.
Toen Bill Clinton gouverneur van Arkansas werd, kende de gevangenisraad van die staat een vet contract toe aan een bedrijf uit Little Rock, Health Management Associates, of HMA genaamd. Het bedrijf kreeg 3 miljoen dollar per jaar om medische diensten te verlenen aan het gevangenissysteem van de staat. Het bedrijf betaalde gevangenen $7 per pint van hun bloed. HMA verkocht het bloed vervolgens op de internationale plasmamarkt voor $50 per pint en deelde de opbrengst 50/50 met het Arkansas Department of Corrections. Het contract van HMA met het gevangeniswezen van Arkansas en haar intrede op de bloedmarkt vielen samen met de opkomst van AIDS in de Verenigde Staten. Maar HMA heeft het bloed van de gevangenen niet gescreend, zelfs niet nadat de FDA speciale waarschuwingen had uitgegeven over de hogere incidentie van AIDS en hepatitis bij gevangenispopulaties. Toen Amerikaanse farmaceutische bedrijven en bloedfractioneerders in het begin van de jaren tachtig stopten met het kopen van bloed van gevangenen, richtte HMA zich op de internationale bloedmarkt en verkocht het aan bedrijven in Italië, Frankrijk, Spanje en Japan. Maar de belangrijkste afnemer van HMA’s besmette bloed, dat grotendeels afkomstig was van gevangenen van de Cummings Unit in Grady, Arkansas, was een bedrijf in Canada, Continental Pharma Cryosan Ltd. Cryosan was betrapt op het importeren van bloed van Russische kadavers en het opnieuw etiketteren alsof het van Zweedse donoren afkomstig was. Het bedrijf verkocht ook bloed uit de sloppenwijken van Haïti. Alleen al in Canada zijn meer dan 7.000 mensen gestorven aan besmette bloedtransfusies, onder wie veel hemofiliepatiënten. Meer dan 4.000 van hen stierven aan AIDS. In 1986 werd het contract met HMA geannuleerd als gevolg van publieke verontwaardiging, maar een ander bedrijf, Pine Bluff Biologicals, startte de bloeddonoractiviteit opnieuw op. Tegen het einde van de jaren ’80 was Arkansas de enige staat waar nog een bloedprogramma voor gevangenissen met winstoogmerk bestond, en het werd uiteindelijk stopgezet door Clintons opvolger, gouverneur Jim Tucker, nadat de Clintons naar Washington DC waren verhuisd. Een groot deel van de Canadese AIDS en Hepatitis epidemie is rechtstreeks terug te voeren op de Arkansas gevangenis-bloedprogramma’s onder toenmalig gouverneur Bill Clinton.
De omzet van de bloedplaatjesmarkt zal in 2026 meer dan 5 miljard dollar bedragen: Global Market Insights, Inc.
Belangrijke spelers op de bloedplaatjesmarkt zijn onder meer American National Red Cross, America’s Blood Centers, American Association of Blood Banks (AABB), Blood Centers of America, Brazilian Red Cross, Canadian Blood Services, European Blood Alliance (EBA) en OneBlood.
Volgens het laatste rapport “Blood Platelets Market by Application (Hemophilia, Thrombocytopenia, Perioperative Indications, Platelet Function Disorders), End-Use (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers), Regional Outlook, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast 2026”, door Global Market Insights, Inc., zal de marktwaarde van bloedplaatjes in 2026 meer dan 5,1 miljard dollar bedragen.
De stijgende vraag naar bloedtransfusies zal de groei van de bloedplaatjesmarkt aanzienlijk stimuleren. Volgens een gepubliceerd rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), voeren in totaal 120 landen ongeveer 51.400 ziekenhuizen bloedtransfusies uit, ten dienste van een bevolking van ongeveer 6 miljard mensen. De toename van het aantal bloeddonaties is te wijten aan de toenemende prevalentie van infectieziekten, waaronder dengue. De uitbraak van infectieziekten, waaronder knokkelkoorts, in de afgelopen jaren heeft geleid tot een stijging van de vraag naar bloedplaatjestransfusies. Bovendien heeft de groeiende geriatrische bevolking in de regio Noordoost-Europa geleid tot een stijging van de vraag naar bloedtransfusies met 12%, waardoor de toepassing van bloedplaatjes wordt gestimuleerd. Het stijgende aantal bloedbanken in Europese landen zal naar verwachting de marktinkomsten in de komende jaren doen toenemen. Het wereldwijd stijgende aantal operaties zoals openhartoperaties, hersenoperaties en orthopedische ingrepen heeft de vraag naar bloedtransfusie ook aanzienlijk doen toenemen. Bovendien wordt de SARS-CoV-2-infectie in verband gebracht met stoornissen in de bloedplaatjesfunctie. De aanhoudende pandemie heeft de vraag naar bloedtransfusiediensten in ziekenhuizen of afzonderlijke bloedtransfusiediensten doen toenemen.
voor meer klik op de link

Grooming

Grooming is een proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een ander met het doel deze persoon seksueel te misbruiken door aanranding, verkrachting, seksuele uitbuiting, het produceren van kinderporno, ontvoering of mensenhandel.

Is dit wat we willen voor onze toekomst? Genormaliseerde grooming? Want dat is wat dit is
“Een groep mannen verstoorde een Pride evenement in de bibliotheek van Californië, een beveiliger bracht San Francisco drag queen Panda Dulce in veiligheid”.
Dus welke bewaker zie je hier deze travestiet beschermen, haar in veiligheid brengen???
“We zijn de nieuwe generatie aan het groomen.”
The AGENDA – THE GROOMING OF A GENERATION
Fase 1: het slachtoffer als doelwit kiezen
Fase 2: het vertrouwen van het slachtoffer winnen
Fase 3: Het vervullen van een behoefte
Fase 4: Het kind isoleren
Fase 5: Seksualisering van de relatie
Fase 6: Behoud van controle

Wat betekent “grooming”?
Child grooming (gedefinieerd door Wikipedia) is een term die de volgende situatie beschrijft. Wanneer een volwassene bevriend raakt met een kind, gebeurt dit soms met een reden. De reden is om de remmingen van het kind te verlagen en om het voor te bereiden op seksueel misbruik. Een volwassene die een vertrouwensrelatie met een kind aanknoopt met de bedoeling later seksueel contact te hebben, is dus “kinderlokkerij”.
Het kinderlokken van een kind kan activiteiten omvatten die legaal zijn, maar later leiden tot seksueel contact. Het kinderlokken wordt gedaan om het vertrouwen van het kind te winnen, en het vertrouwen van degenen die verantwoordelijk zijn voor het kind. Kinderen zullen minder snel aangifte doen van een misdrijf als er iemand bij betrokken is die het kind kent, vertrouwt en om wie het geeft. Een relatie met de familie betekent ook dat de ouders van het kind minder geneigd zullen zijn om beschuldigingen te geloven.
Het is belangrijk op te merken dat kinderen kunnen worden benaderd door mannen of vrouwen en dat dit zowel online als in de echte wereld kan gebeuren. Het kinderlokken kan gebeuren door iemand die een kind kent (vriend/familielid) of door een volslagen vreemde.

Hoe gebeurt grooming van kinderen?
Grooming begint meestal met iemand die gewoon aardig is tegen een kind, het kind meer aandacht geeft en in sommige gevallen cadeautjes voor het kind koopt. Al deze tactieken zijn bedoeld om het kind vertrouwen te laten opbouwen bij de dader. Als dat vertrouwen eenmaal is opgebouwd, zal de dader misbruik maken van het vertrouwen dat is opgebouwd en misbruik maken van het kind.
Als de dader niet in staat is om direct toegang tot het kind te krijgen, kan hij eerst de volwassenen benaderen en een relatie met hen opbouwen om toegang tot het kind te krijgen.
Nu de technologie de wereld verovert, is er een toename van online kinderlokkerij. Net als bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie met een kind in levenden lijve, proberen daders online vriendschappen met kinderen aan te knopen via verschillende sociale-medianetwerken (Facebook, Instagram, Snapchat enz.). Ze gebruiken meestal valse profielfoto’s om hun identiteit te verbergen en doen zich vaak voor als iemand anders.

Tekenen dat een volwassene een kind aan het groomen is
Het Netwerk van Gemeenschapsactiviteiten heeft een zeer uitgebreide lijst opgesteld van signalen dat een volwassene een kind probeert te versieren met het oog op seksueel misbruik.
Zij stellen dat er reden tot bezorgdheid kan zijn over het gedrag van een volwassene of jongere als zij:
Veelvuldig fysieke affectie vertonen, zoals kussen, knuffelen, haar aaien of worstelen, zelfs wanneer het kind dit duidelijk niet wil of het niet nodig is.
Een kind of bepaalde kinderen aanmoedigen om op schoot te zitten en regelmatig fysieke troost of geruststelling bieden aan een bepaald kind zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is.
Zoeken naar mogelijkheden om alleen te zijn met een kind zonder onderbrekingen.
Brengt het grootste deel van zijn vrije tijd door met kinderen en heeft weinig belangstelling om tijd door te brengen met mensen van zijn eigen leeftijd.
Vragen om uitnodigingen voor sport, evenementen of feesten waar een kind aanwezig zal zijn.
Komen vaak onuitgenodigd op plaatsen waar het kind of zijn familie zal zijn in een reeks van ‘toevalligheden’.
Veel tijd doorbrengen op plaatsen zoals speelhallen, speeltuinen, parken en sportlocaties om de kinderen te leren kennen zodat ze niet als vreemden worden gezien.
Bied regelmatig ondersteuning aan de familieleden van het kind, bijvoorbeeld door aan te bieden om gratis op kinderen te passen, kinderen naar evenementen te vervoeren, te helpen bij sociale gelegenheden waarbij het kind betrokken is of kinderen alleen mee op uitstapjes te nemen.
Regelmatig aanbieden om kinderen naar huis te brengen of op te halen van evenementen.
Regelmatig bij kinderen in de badkamer of hun slaapkamer binnenlopen.
Behandel een bepaald kind of een bepaalde groep kinderen als bevoorrecht, zodat ze zich speciaal voelen in vergelijking met anderen in een groep.
Zoveel mogelijk over het kind te weten komen en die informatie gebruiken om het kind erbij te betrekken en een wig te drijven tussen het kind en eventuele beschermende volwassenen, bv. ouders, leerkrachten of coaches.
Koop regelmatig cadeaus of verzamel interessante spullen voor een specifiek kind of een groep kinderen.
Geheimen aan een kind vertellen en het bewaren van geheimen aanmoedigen.
Dubbelzinnig seksueel gedrag vertonen, bijvoorbeeld het kind foto’s laten zien van andere kinderen in badpak of minder.
Duidelijk ongepast seksueel gedrag vertonen, bijv. het kind pornografische foto’s laten zien, expliciet seksueel taalgebruik rondom kinderen.

Matt Walsh – What is a Woman

Matt Walsh is een schrijver, spreker, auteur en een van de meest invloedrijke jonge stemmen van religieus rechts. Hij staat erom bekend dat hij moeilijke onderwerpen durft aan te pakken en zich uitspreekt over geloof en cultuur op een manier die aansluit bij zijn generatie en daarbuiten.

Johnny the Walrus is een prentenboek voor kinderen, geschreven door de Amerikaanse rechtse politieke commentator Matt Walsh. Het vergelijkt op allegorische wijze transgender zijn met het doen alsof je een walrus bent, door het verhaal van een kind genaamd Johnny die doet alsof hij een walrus is
Bekijk dit fragment uit Matt Walsh’s nieuwe film en leer hoe corrupte en slechte mensen hebben geholpen bij het maken van de aanval die kinderen vandaag de dag ondervinden met betrekking tot geslachtsverwarring.
De elite ontwerpt veel hiervan met opzet en implementeert bepaalde ideeën in de samenleving, terwijl het slapende volk deze onbewust ontvangen van pedofielen en corrupte perverselingen. Dit is allemaal onderdeel van het Grote Ontwaken. We zien duidelijk wat ze hebben gedaan en er is hoop om het tij te keren. #SaveTheChildren
INGRAHAM:Gisteravond hoorde ik u het omschrijven als chemische castratie. Leg uit
MATT WALSH:Ze zeggen dat ze kinderen ‘puberteitsblokkers’ geven en liegen dat het tijdelijk is, maar het echte medicijn dat ze die kinderen geven heet Lupron, een medicijn dat ze ook aan zedendelinquenten geven voor chemische castratie
Leuproreline, ook bekend als leuprolide, is een gefabriceerde versie van een hormoon dat wordt gebruikt voor de behandeling van prostaatkanker, borstkanker, endometriose, baarmoederfibromen, en vroege puberteit, chemische castratie van gewelddadige zedendelinquenten, of als onderdeel van transgender hormoontherapie. Het wordt toegediend door injectie in een spier of onder de huid.
Veel voorkomende bijwerkingen zijn opvliegers, onstabiele stemming, slaapproblemen, hoofdpijn en pijn op de plaats van injectie.[6] Andere bijwerkingen kunnen zijn: hoge bloedsuiker, allergische reacties en problemen met de hypofyse. Gebruik tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor de baby. Leuproreline behoort tot de familie van geneesmiddelen met gonadotropine-afgiftehormoon (GnRH)-analogen. Het werkt door gonadotrofine te verlagen en daardoor testosteron en oestradiol te verlagen.
Leuprorelin werd in 1973 gepatenteerd en in 1985 goedgekeurd voor medisch gebruik in de Verenigde Staten. Het staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het wordt onder meer verkocht onder de merknaam Lupron
Benny Johnson: Matt Walsh van The Daily Wire vertelt de onthutsende waarheid over de gender indoctrinatie van links op kinderen EN ouders.
Linkse ‘elites’ van de filmkritiek zijn zo getriggerd door Matt Walsh’s ‘What is a Woman? Ze willen het niet eens bekijken of beoordelen… ondertussen is de publieksscore maar liefst 98%.
Nancy Pelosi die zegt dat Amerika om travestieten draait, Christina Aguilera die met een dildo rondzwaait tijdens een “kindvriendelijk” optreden, en Postmates die sodomie promoot… het is nu duidelijk dat perversie geïnstitutionaliseerd is, en wij zijn nu de opstandelingen.

Population Control – Bevolkingsbeperking

Een documentaire over de wereld van de ((rijken en machtigen)) en hun obsessie met twee tegenstrijdige dingen; Vaccins en Bevolkingscontrole.

Op 9 maart 2015 spreekt de voormalige Maleisische premier Dr. Mahathir Mohamad, over een één wereldregering geregeerd door de rijken en vermindering van de wereldbevolking. Luister maar eens. Denk nu het nog legaal is… 🧠
Omdat het ook de bedoeling is om het aantal mensen in deze wereld te verminderen.
Toen de nieuwe wereldorde werd opgericht, was de wereldbevolking slechts 3 miljard, het was de bedoeling om het terug te brengen tot 1 miljard.
Nu is de wereldbevolking 7 miljard,
Er zullen vele miljarden mensen gedood moeten worden.
door ze te laten verhongeren of om te voorkomen dat ze kinderen krijgen,
om de wereldbevolking te verminderen. Dit is wat de meesten te wachten staat.
Voor hen die zullen lijden en sterven, zal er de vrede van het graf zijn
30-jan-2018 5 feiten die je nodig hebt om de nieuwe wereldorde te begrijpen

1) China is bezig de VS economisch te overtreffen. Volgens één maatstaf zal 35% van de wereldwijde groei van 2017 tot 2019 uit China komen, 18% uit de VS, 9% uit India, en 8% uit Europa. Tegen 2050 zal de top vijf van grootste wereldeconomieën hoogstwaarschijnlijk bestaan uit China, India, de VS, Brazilië en Indonesië. Is het Westen ook maar enigszins voorbereid op zo’n wereld?

2) China leidt het grootste urbanisatie- en infrastructuurontwikkelingsproject ter wereld. Het “One Belt and One Road”-project (OBOR) ter waarde van 900 miljard dollar, dat al vijf jaar loopt, omvat nieuwe wegen, scheepvaartroutes en bouwprojecten die zich uitstrekken tot meer dan 65 landen. Het idee is om de wereldhandel letterlijk om te leiden van China naar Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Hoewel de details vaag zijn, wordt OBOR gefinancierd door Chinese staatsbanken, met een bescheiden strategische bijdrage van een nieuwe door China gesteunde Asian Infrastructure Investment Bank in partnerschap met andere instellingen.

3) China is op weg om een mondiale groene krachtcentrale te worden. Na de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft China te kennen gegeven dat het het voortouw wil nemen om de klimaatverandering terug te dringen. Tegen 2025 zullen de meeste nieuwe auto’s in China volledig elektrische voertuigen zijn. China is agressief bezig het gebruik van steenkool terug te dringen. Nu al ligt meer dan 60% van het hogesnelheidsspoor in de wereld in China (10 keer zo lang als in Japan bijvoorbeeld). China heeft zich er onlangs ook toe verbonden om binnen drie jaar in al zijn grote steden een blauwe lucht te creëren. De veranderingen zijn nu al merkbaar: De lucht in Beijing is deze winter 30% schoner dan vorige winter.

4) China zet ook wereldwijd de toon voor een digitale economie, met inbegrip van cashloze betalingen. In grote steden vindt tot 90% van alle commerciële en detailhandelstransacties in buurtwinkels en cafés plaats via Alipay en Wechat. E-commerce levering in grote Chinese steden via Alibaba is momenteel de snelste in de wereld. Eén bedrijf, Alibaba, heeft op slechts één dag een omzet van 25 miljard dollar behaald – een bedrag dat in het niet valt bij de opbrengsten van de zogenaamde Black Friday en Cyber Monday in de VS.

5) Chinese universiteiten stijgen ook naar de top van de internationale ranglijsten. Twee scholen – Peking University en Tsinghua University – zijn binnen vijf jaar van ver onder de top 200 naar de top 30 gesprongen. Nog eens 40 universiteiten liggen niet ver daarachter en zullen in de komende jaren tot de elite gaan behoren. Terwijl Chinese studenten nog steeds een opleiding zoeken aan topscholen in Noord-Amerika en West-Europa, zal dat binnenkort niet meer nodig zijn.

China update

De Chinese naam voor China is “zhong guo”, wat ‘middenland’ betekent. Dit laat zien dat de Chinezen hun land als het middelpunt van de wereld zagen, wat niet zo vreemd is omdat het een grote bevolking en hoogstaande beschaving had vergeleken met de omringende gebieden, en relatief geïsoleerd lag van andere grote beschavingen zoals India of Europa.

30-mei-2022 A City Without Cash At All !! China #WeChat
China is de perfecte *Orwelliaanse totalitaire maatschappij die ze overal willen vestigen, de pond shop bond schurk verbergt het niet eens.
*Orwelliaans is afgeleid van de naam van de Engelse schrijver George Orwell. Er wordt een bedrieglijk en manipulerend taalgebruik mee bedoeld in een situatie die tegen de principes van een vrije samenleving ingaat.

De Chinese president Xi Jinping heeft de volgende leider van Hongkong, John Lee, in Peking ontmoet, aldus de staatsmedia maandag. Hij vertelde de voormalige veiligheidschef dat hij het volledige vertrouwen van de centrale regering heeft.
Lee reisde zaterdag naar Peking om de zegen van de centrale regering te ontvangen nu hij zich voorbereidt op zijn ambtsaanvaarding over een maand.
Lee (64), een voormalig veiligheidschef die toezicht hield op de onderdrukking van de democratiebeweging in Hongkong, werd begin mei door een klein comité van loyalisten uit Beijing gekozen als de volgende regeringsleider.
“Ik ben ervan overtuigd dat het bestuur van de nieuwe regering zeker een nieuwe sfeer zal brengen en een nieuw hoofdstuk zal openen in de ontwikkeling van Hongkong”, zei Xi volgens het officiële persbureau Xinhua.
Lee zal zijn ambt opnemen op 1 juli, wat samenvalt met de 25e verjaardag van de overdracht van Hongkong van Brits naar Chinees bestuur en de halverwege van het politieke model “Eén land, twee systemen”.
Volgens Xinhua zei Xi dat Lee de “moed heeft om verantwoordelijkheid te nemen” en “heeft bijgedragen aan het waarborgen van de nationale veiligheid en de welvaart en stabiliteit van Hongkong”.
“De centrale regering bevestigt u volledig en vertrouwt u volledig”, voegde Xi eraan toe.
Lee was de enige kandidaat in de race om de aftredende leider Carrie Lam op te volgen in een tijd waarin Hongkong wordt omgevormd naar het autoritaire imago van China.
Beijing legde een nationale veiligheidswet op die afwijkende meningen aan banden legt nadat wijdverspreide en soms gewelddadige pro-democratische protesten de stad op zijn grondvesten deden schudden.

Een man uit Beijing heeft duizenden van zijn buren in quarantaine geplaatst nadat hij een bevel om thuis te blijven negeerde en later positief testte op Covid, wat aanleiding was voor een politieonderzoek.
De Chinese hoofdstad heeft de afgelopen vijf weken honderdduizenden inwoners bevolen thuis te blijven om de grootste uitbraak van het coronavirus sinds het begin van de pandemie in te dammen.
Ambtenaren zeiden zondag dat een man van 40 met de achternaam Sun zich niet had gehouden aan een isolatieverplichting die hij had gekregen nadat hij een winkelcentrum had bezocht dat als “hoog risico” werd beschouwd.
“Tijdens de isolatieperiode thuis is hij vaak buiten geweest en heeft hij in de buurt gewandeld,” zei Pan Xuhong, ambtenaar van de openbare veiligheid in Peking.
Sun en zijn vrouw zijn later positief getest, wat de autoriteiten ertoe heeft aangezet 5.000 van hun buren thuis op te sluiten en 250 naar een quarantainecentrum van de overheid te sturen.
De autoriteiten hebben parken, musea en bioscopen weer geopend en verklaard dat de uitbraak onder controle is.
China houdt vast aan een zero-Covid-strategie van harde afsluitingen, massale tests en lange quarantaineperioden om clusters uit te roeien zodra ze zich voordoen.
Er staan zware straffen op het overtreden van de regels en tegen Sun loopt nu een politieonderzoek.
In de Omicron-cluster in Peking zijn sinds eind april meer dan 1700 besmettingen geconstateerd – een klein aantal naar mondiale maatstaven, maar verontrustend voor China’s rigide aanpak van het virus.
Het aantal gevallen is de afgelopen week sterk gedaald.
“Er zijn al twee dagen geen nieuwe gevallen gevonden in de samenleving (buiten quarantainecentra),” zei Xu Hejian, een woordvoerder van de regering in Peking, zondag.
“De situatie is stabiel en verbetert … maar het risico van een opleving bestaat nog steeds.”
De meeste bus-, metro- en taxidiensten in drie van de dichtstbevolkte districten van de hoofdstad reden maandag weer en miljoenen mensen kregen te horen dat ze weer aan het werk konden.
Een handvol tai chi beoefenaars en de lokale bevolking genoten van het zwoele weer in een heropend park in het centrum.
“Ik denk dat de mensen afwachten of er nieuwe gevallen zullen zijn voordat ze in grote getale naar buiten komen,” zei Zhi Ruo, een overheidsambtenaar die zijn vijfjarige kind mee naar buiten had genomen om te spelen.
Scholen blijven gesloten en in Peking is nog steeds een negatieve Covid-test vereist om openbare voorzieningen, waaronder supermarkten, te betreden.
Shanghai, het commerciële centrum van China, heeft plannen bekendgemaakt om vanaf 1 juni weer open te gaan – bijna twee maanden nadat alle economische activiteit was stilgelegd tijdens een lockdown in de hele stad.
De stad zal “onredelijke beperkingen opheffen … en het goedkeuringssysteem voor werk en productie door ondernemingen afschaffen”, vertelde vice-burgemeester Wu Qing zondag op een persconferentie.
Wu kondigde een hele reeks maatregelen aan om de door het virus getroffen economie van Shanghai te ondersteunen, waaronder het verlagen van de onroerendgoedbelasting, het subsidiëren van gas en elektriciteit voor bedrijven en het geven van opdracht aan banken om meer leningen te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen.
Inwoners die hun huis een paar uur mochten verlaten, werden in het weekend op de trottoirs geknipt en gemasseerd toen Shanghai langzaam weer open begon te gaan.
De stad meldde maandag 66 besmettingen, terwijl Beijing er 12 meldde

18-mei-2022 Straatbeelden van Changsha, China, 4k china walk, paseo chino 4k
China dus, wat steevast door veel Nederlanders bestempeld wordt als een communistisch Hellegat en al wapperend met het belerende vingertje neuzelen “geen vrijheid van meningsuiting”, alsof je dat in Nederland wel hebt.
Ondertussen wordt er in onze republiek een aanvang genomen voor de bouw van een gloednieuwe beton/asfalt-fabriek (Russisch-Chinees project) zodat wij in staat zijn om onze wegen te herbouwen die door de EU/NAVO as vernietigd zijn.
China 🇨🇳 quarantaine kamp. Schande voor het Chinese volk
VRAAG : Hoe komen al deze lockdown video’s ineens vanuit het zwaar gecensureerde China in de rest van de wereld, die ook zwaar gecensureerd worden…. 🤔🤔🤔
Regelnummer 1: question everything
VRAAG : Hoe komen al deze lockdown video’s ineens vanuit het zwaar gecensureerde China in de rest van de wereld, die ook zwaar gecensureerd worden…. 🤔🤔🤔
CHINA, COVID 19 TEST… op de TRUCK, hoe telt dit mee in de cijfers ???

Very graphic images of people committing suicide!
Zeer grafische beelden van mensen die zelfmoord plegen!

Protesten, plunderingen, vernielde huisdieren en massale zelfmoorden in Shanghai door hongersnood tijdens lockdowns

10-apr-2022 Terwijl iedereen kijkt naar de huidige show in het theater genaamd “Oekraïne” vandaag, plegen duizenden mensen zelfmoord in Shanghai, China, waar de 25 miljoen inwoners nog steeds opgesloten zitten en velen van hen naar verluidt verhongeren omdat ze geen voedsel kunnen krijgen.
Protesten en plunderingen zijn naar verluidt begonnen, en er verschijnen afschuwelijke beelden van mensen die van gebouwen naar hun dood springen, terwijl anderen zichzelf ophangen. Honden en katten worden op straat vermoord.
En dit is Shanghai! In het verleden tijd doorgebracht in Shanghai, en het is de modernste stad in China. Het financiële en winkeldistrict zou kunnen wedijveren met Manhattan in New York, de Magnificent Mile in Chicago, of Beverly Hills in Los Angeles.
Als dit in Shanghai kan gebeuren, kan het overal gebeuren.
Woorden kunnen niet beschrijven wat we zien van verslagen van mensen ter plaatse, dus hier volgt een korte videomontage die overbrengt wat er op dit moment in Shanghai gebeurt .
Dit is ZEER GRAFISCH! Het zal je verontrusten.
Ik huil als een baby elke keer als ik deze clips bekijk.
De Big Tech social media platforms censureren veel van dit alles,
maar het zou overal voorpaginanieuws moeten zijn!

30-mei-2022 china owns biden

KTDI Known Traveler Digital Identity

Ontsluiten van het potentieel van digitale identiteit voor veilig en naadloos reizen.
De grootste zelfgelegitimeerde privacyschending in de menselijke geschiedenis… Canada en Nederland: wereldwijde proefkonijnen voor Digitale ID.

De Known Traveller Digital Identity, of KTDI, is een publiek-private samenwerking die de veiligheidsinspanningen verbetert en tegelijkertijd een “connected journey” mogelijk maakt voor de internationale reiziger van vandaag.

Het ziet er mooi uit. De stem is kalmerend.
Het schetst een veilig en overzichtelijk toekomstbeeld.
Een zeer nabije toekomst. Van digitale identiteit en vergaande controle van onze wandelgangen, aankopen, medische keuzes en gedragingen.
Zogenaamde vooruitgang waar we vraagtekens bij stellen.
In wiens voordeel is zo’n Digital ID eigenlijk? En hoe beschermd zijn je gegevens werkelijk? Of geef je in vol vertrouwen al je informatie aan de overheid? Met welke gevolgen eigenlijk?
Wat betekent voorrang krijgen bij diensten omdat je gezien wordt als ‘low risk’ ? En wat houdt low risk dan precies in?
Wij maken ons zorgen over een toekomst waarin al onze gegevens gelinkt gaan worden in een digitaal id. Een maatschappij waarin controle en overheids dwang dan nog (wederom) maar kleine stappen zijn.
Het brengt een social credit system zorgwekkend dichtbij.

The Known Traveller Digital Identity, of KTDI, is een initiatief van het World Economic Forum dat een wereldwijd consortium van personen, overheden, autoriteiten en de reisindustrie samenbrengt om de veiligheid van reizen wereldwijd te verbeteren.
Als eerste wereldwijde samenwerking in zijn soort maakt KTDI veiliger en naadlozer reizen mogelijk, wat zowel reizigers als de reisindustrie ten goede komt.
KTDI biedt consortiumpartners toegang tot verifieerbare identiteitsgegevens van reizigers, zodat zij hun geloofwaardigheid kunnen beoordelen, de passagiersverwerking kunnen optimaliseren en risico’s kunnen beperken.
KTDI stelt personen in staat hun eigen profiel te beheren en digitale ‘attesten’ van hun persoonlijke gegevens te verzamelen, waarbij ze zelf kunnen beslissen welke gegevens ze willen delen en wanneer.
Hoe meer attesten een reiziger verzamelt en deelt, hoe beter consortiumpartners, overheden en andere partijen een vlotte en veilige reiservaring kunnen bieden.

Digital ID in! And i am OUT!

Blz 09 & Blz 12

PILOTPARTNERS:

“KTDI stelt personen in staat hun eigen profiel te beheren en digitale ‘attesten’ van hun persoonlijke gegevens te verzamelen, waarbij ze kunnen beslissen welke gegevens ze willen delen en wanneer.

Hoe meer attesten een reiziger verzamelt en deelt, hoe beter consortiumpartners, overheden en andere partijen een vlotte en veilige reiservaring kunnen bieden.”

WHO verdrag afleiding ?

WAKKER WORDEN en ruik de verbranding van onze grondwet
De Verenigde Staten hebben wijzigingen voorgesteld op de Internationale Gezondheidsregeling waarover zal worden gestemd door de Wereldgezondheidsvergadering die gepland is van 22 tot 28 mei 2022. (voor meer info, klik op de link wakker worden)

1.dit gaat niet over een verdrag
2.dit gaat NIET over een Treaty
3.Het verdrag zou er komen na de periode van 6 maanden waarbinnen een regering de aanneming van het amendement op de bestaande resolutie formeel kan verwerpen.
4.het venster is normaal 18 maanden dit amendement zegt een 6 maanden venster
5.Ze leiden de mensen af en verwarren ze met opzet.
6.Als je me niet gelooft, kijk dan zelf maar.
7.zelfs als het amendement aangenomen wordt, moeten de lidstaten een formele verklaring naar de WHO sturen dat het in strijd is met onze grondwet
8.Begrijp je het al? Het verdrag zal te laat zijn….
Dit is een uittreksel van de voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling.
Concentreer u op de 15 woorden hieronder (5 woorden onderstreept in rood en 10 woorden onderstreept in blauw). De wijzigingen beogen de 10 blauw onderstreepte woorden te schrappen. Met “staat die partij is” wordt een van de 194 landen bedoeld die lid zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie.

This is the fourth article in this series.

 1. Pandemic Treaty
 2. The People’s Treaty
 3. Speaking Truth To Power
 4. WAKE UP and Smell the Burning of Our Constitution
 5. Abolish the WHO
 6. Pandemic Mitigation Project
 7. An Open Letter to the WHO
 8. WE ARE IN A SPIRITUAL WAR
 9. SOUND THE ALARM
 10. Multilingual information regarding the proposed amendments to the International Health Regulations.
 11. THEY will control nothing, and WE will be free
 12. BREAK THE SPELL
 13. SEND THIS EMAIL TO CONGRESS
SAMENVATTING:
Veel mensen begrijpen de relatie niet tussen de grondwet van de VS, verdragen, overeenkomsten tussen het Congres en de uitvoerende macht, eenzijdige uitvoerende overeenkomsten en niet-bindende uitvoerende overeenkomsten.

BIJLAGE A: GEZAMENLIJKE RESOLUTIE TER GOEDKEURING VAN DE TOETREDING VAN DE VERENIGDE STATEN TOT DE WHO (BLADZIJDE 3)

Voor veel meer info klik op deze link

WHO pandemic treaty – pandemie verdrag

WHO-pandemieverdrag: het niet-gekozen internationale gezondheidsagentschap staat op het punt om ingrijpende nieuwe bevoegdheden te krijgen.
Een nieuwe impuls voor vaccinpaspoorten, wereldwijd toezicht en meer.
Is het niet interessant hoe stil de pers over het “Pandemie Verdrag” is?

De 75e Wereldgezondheidsvergadering is het besluitvormingsorgaan van de WHO. Zij wordt bijgewoond door delegaties van alle lidstaten van de WHO. Haar belangrijkste taken zijn het vaststellen van het beleid van de organisatie, het benoemen van de directeur-generaal, het toezicht op het financieel beleid en het bekijken en goedkeuren van de voorgestelde programmabegroting. De Gezondheidsvergadering wordt jaarlijks gehouden in Genève, Zwitserland. #WHA75
Wie steunt het pandemieverdrag van de WHO?
Justin Trudeau Prime Minister of Canada,
Boris Johnson, Prime Minister of the United Kingdom;
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the WHO.
Joe Biden President of the US,
Hon Scott Morrison Prime Minister of Australia, and
Jacinda Ardern Prime Minister of New Zealand
Narendra Modi Prime Minister of India
Volodymyr Zelensky, President of Ukraine;
Erna Solberg, Prime Minister of Norway;
António Luís Santos da Costa, Prime Minister of Portugal;
Mario Draghi, Prime Minister of Italy;
Klaus Iohannis, President of Romania;
Emmanuel Macron, President of France;
Angela Merkel, Chancellor of Germany;
Charles Michel, President of the European Council;
Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of Greece;
Pedro Sánchez, Prime Minister of Spain;
Mark Rutte, Prime Minister of the state Netherlands;
Sebastián Piñera, President of Chile;
Aleksandar Vučić, President of Serbia;
Andrej Plenković, Prime Minister of Croatia;
Moon Jae-in, President of the Republic of Korea;
J. V. Bainimarama, Prime Minister of Fiji;
Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of Thailand;
Paul Kagame, President of Rwanda;
Uhuru Kenyatta, President of Kenya;
Carlos Alvarado Quesada, President of Costa Rica;
Edi Rama, Prime Minister of Albania;
Cyril Ramaphosa, President of South Africa;
Keith Rowley, Prime Minister of Trinidad and Tobago;
Kais Saied, President of Tunisia;
Macky Sall, President of Senegal;
Joko Widodo, President of Indonesia;

Zwitsers leger geeft Schwab 5.000 troepen en ‘No-Fly Zone’ voor de Davos-top van dit jaar
De Zwitserse regering heeft haar grootste militaire inzet in vredestijd ingezet – niet voor een oorlog of overzeese interventie, maar eerder om de mondiale elite te beschermen die zich in Davos verzamelt voor klaus Schwabs jaarlijkse World Economic Forum confab.
Naast soldaten die veiligheidshekken plaatsen, zal de Zwitserse regering zo’n 5.000 militairen inzetten, evenals duizenden lokale en regionale politie.
De straaljagers van de Zwitserse luchtmacht zullen voortdurend boven het evenement cirkelen om een ‘no-fly zone’ af te dwingen tijdens de globalistische top van de elite.

Tedros: Helaas is er een “kleine minderheidsgroep” die tegen het WHO Pandemie Verdrag is. Je weet dat als ze dit zeggen, het veel groter is dan ze aankondigen 👌🏻
De satanische agentschappen zijn niet langer relevant. Ze hebben hun handen overspeeld en hun dekmantel is wijd open geblazen. De enige weg vooruit voor hen is het orchestreren van m*nmade p💀ndem☠️c en dodelijk geweld te gebruiken op de mensen van de wereld
Albert Bourla, CEO van Pfizer, legt de nieuwe technologie van Pfizer uit aan de menigte in Davos: “pillen” – een pil met een piepkleine chip die een draadloos signaal naar de relevante autoriteiten stuurt wanneer het geneesmiddel is verteerd.
“Stel je de naleving voor,” zegt hij

Pandemieverdrag 2022 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal stemmen over enkele amendementen (zie pdf) op wereldwijde gezondheidsvoorschriften die naties – waaronder de Verenigde Staten – van hun soevereiniteit zullen beroven… allemaal in naam van “paraatheid” voor “gezondheidsnoodsituaties”.

 • De Wereldgezondheidsorganisatie heeft onlangs een document vrijgegeven dat enigszins onheilspellend de titel draagt “Versterking van de paraatheid van de WHO voor en de reactie op noodsituaties op gezondheidsgebied: Voorstel tot wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (2005).”
 • De wijzigingsvoorstellen werden aanvankelijk in januari 2022 ingediend door Loyce Pace, de Assistant Secretary for Global Affairs, US Department of Health and Human Services, en gesteund door het Witte Huis. Ze zullen als voorlopig agendapunt 16.2 op de komende Wereldgezondheidsvergadering in Genève, Zwitserland, van 22 tot 28 mei 2022, staan.
 • Maar zoals velen waarschuwen, zijn deze voorgestelde amendementen klaar om een gevaarlijk precedent te scheppen en één die zou bedreigen… Indien deze amendementen worden aangenomen, zou de directeur-generaal van de WHO in feite eenzijdig noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid in elk land kunnen afkondigen, zelfs tegen de medewerking en de wil van dat land in. Met name zou de directeur-generaal dergelijke verklaringen kunnen afleggen op basis van een persoonlijke mening over de vraag of er sprake is van een “potentiële” of mogelijke bedreiging voor andere landen.
🚨 22 mei 2022 – 28 mei 2022 vindt er iets heel belangrijks plaats dat alle aangesloten landen aangaat. De bijeenkomst vindt plaats in DAVOS. Alle landen zullen hun soevereiniteit aan de WHO overdragen. Dit is geen samenzwering.
Christine Anderson, lid van het Europees Parlement, wijst op het WHO-verdrag dat soevereiniteit en verantwoordingsplicht vernietigt.
Europarlementariër Christine Anderson over het Pandemic Treaty van de ongekozen WHO: “Hoe kan je tegen de WHO ingaan? Je kunt ze niet voor de rechter slepen, je kunt ze niet dreigen om ze niet meer te kiezen…Als ze zeggen je blijft thuis zolang wij zeggen, blijf je ook thuis.
WHO wil infodemische “misinformatie” censureren met pandemieverdrag
“Een witboek van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin wordt gepleit voor uitbreiding van de WHO-bevoegdheden via het pandemieverdrag zet het aanpakken van ‘infodemische’ COVID-‘misinformatie’ bovenaan hun lijst.
Onder het mom van “bescherming van de Gemeenschap” schrijft de WHO: “Infodemische onjuiste informatie van COVID-19 – vaak in combinatie met ondoeltreffende, inconsistente risicocommunicatie en berichtgeving over de volksgezondheid – heeft het vertrouwen van het publiek in de volksgezondheidsautoriteiten en de wetenschap ondermijnd en de doeltreffendheid van volksgezondheids- en sociale maatregelen en de vraag naar tegenmaatregelen zoals vaccins ondermijnd.
Nieuwe technieken voor infodemiebeheer kunnen sommige van de corrosieve effecten van verkeerde informatie op het vertrouwen van het publiek in de wetenschap en de autoriteiten tegengaan, maar blijvend vertrouwen en veerkracht moeten worden opgebouwd door effectieve betrokkenheid van gemeenschappen voor, tijdens en na gezondheidscrises.
De WHO wijzigt de richtlijnen ten gunste van Lockdowns
“De Wereldgezondheidsorganisatie is van plan lockdowns en andere niet-farmaceutische interventies om de verspreiding van virussen tegen te gaan, op te nemen in de officiële richtlijnen voor pandemieën.
De onthulling komt in een rapport dat later deze maand aan de Wereldgezondheidsvergadering van de WHO zal worden voorgelegd. Dit maakt geen deel uit van een nieuw pandemieverdrag en hoeft niet door de lidstaten te worden goedgekeurd. Volgens het rapport is de uitvoering al aan de gang.
Velen hebben alarm geslagen over een nieuw WHO pandemieverdrag. Maar zoals ik al eerder heb opgemerkt (en zoals Michael Senger hier opmerkt), ligt er geen nieuw pandemieverdrag op tafel. In plaats daarvan zijn er wijzigingen in het bestaande verdrag, de Internationale Gezondheidsregeling 2005, plus andere aanbevelingen (131 in totaal) die in een rapport van de werkgroep ter versterking van de paraatheid en reactiecapaciteit van de WHO in noodsituaties op gezondheidsgebied naar voren zijn gebracht …
De aanbevelingen in het verslag zijn afkomstig van evaluatiepanels en -comités van de WHO …”
👉 Lees meer: Brownstone Instituut
De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zal geen enkel “pandemieverdrag” van de WHO ondertekenen.

Olgacom schandaal

New World Order Olgacom Project

Waarschuwing voor een van de grootste aanslagen op mens en dier in deze wereld. U weet dat de vliegtuigen elke dag overvliegen en ons ziek maken. Een paar grote bedrijven speculeren tegen het fundamentele recht van de mens om te ademen en gezond te zijn. Ik heb twee jaar gewerkt voor het bedrijf Olgacom, van 2007 tot 2009. Op hun website kun je zien dat ze op een normaal bedrijf lijken, in de luchtvaart catering. Olgacom is eigendom van Patryk Tretyakow en zijn kleinzoon Ulryk Tretyakow. Ze verkopen niet alleen vliegtuigvoedsel, ze zijn veel groter dan dat. Ik weet dit uit feiten. In november 2003 tekende Olgacom een contract met het Poolse chemiebedrijf Ciech Chemical Group. In november 2010 tekende China een groot handelsakkoord met Polen. De details van de overeenkomsten werden niet openbaar gemaakt. Er is een video van de Poolse minister van Economie, Waldemar Pawlak, die naast Jia Qinglin, voorzitter van de CCPPC, staat. Tijdens deze bijeenkomst ondertekende het Poolse chemiebedrijf Ciech een contract met het Chinese staatsoliebedrijf Sinochem Plastic. Sinochem Plastic maakt deel uit van een van de grootste en machtigste Chinese staatsbedrijven, de Sinochem Group. In 2008 heeft Sinochem de butachloor- en alachlooractiviteiten van Monsanto en bepaalde andere activa overgenomen.

Volgens deze video heeft Willem Alexander goeie connecties met Olgacom. KAN HIJ ER DAN ASJEBLIEFT VOOR ZORGEN DAT HET OPHOUD.
Hier betaal ik geen belasting voor, hierdoor betaal ik torenhoge ziektekosten. Alex heeft de macht om zowel de lucht als het water weer 100% schoon te krijgen, maar wat gaat hij DOEN

Olgacom Global wordt niet genoemd, maar zij zijn het belangrijkste bedrijf in dit netwerk. Ze willen niet dat je van hen weet, bijna niemand weet dat ze bestaan. Zij zorgen voor de logistiek van het dumpen van chemicaliën met commerciële lijnvliegtuigen en geo-engineering. We weten dat China al gebruik maakt van weermanipulatie en geo-engineering met de Olympische Spelen in 2008. Zij zijn betrokken bij maakbaarheidsprojecten in Vietnam en Polen, waarbij zij aërosolvliegtuigen gebruiken om op de hele bevolking te experimenteren, en chemisch afval dumpen. We weten dat deze geheime vliegtuigen in Polen de hele dag overvliegen en mensen ziek maken. Er is veel bewijs. Kijk naar deze kaart. Op dit moment zijn ze aan het testen in Gdansk en het stadje Chi Linh, in het noorden van Vietnam, dicht bij de Chinese grens. Er zijn daar meldingen geweest van de ziekte van Morgellons, in een wetenschappelijk onderzoek uit 2010. Ze willen weten hoe ze de bevolking onder controle kunnen houden door de luchtomgeving te controleren.

Maar het is nog veel groter dan alleen Polen en Vietnam, de Nederlandse staat en het door Bilderberg gecontroleerde bedrijf DSM zit er ook in. Van 28 maart tot 31 maart 2011, bezoeken Prins Willem-Alexander van Nederland en de heer Henk Bleeker van Economische Zaken Vietnam met een zakelijke delegatie, zij gaan ook naar het Nederlandse chemiebedrijf DSM in Shanghai. Bleeker ontmoet daar de CEO van Sinochem, Deshu Liu. Hij helpt Koninklijke DSM aan wereldwijde contracten. In januari 2011 heeft Sinochem Group een kapitaalbelang van vijftig procent genomen in DSM Anti-Infectives divisie voor 210 miljoen euro. Ze hebben al een bedrijfsdivisie in het district Thuan an. De mainstream media zeggen dat de prins van Nederland in Vietnam is voor klimaatverandering en waterbeheer. Dat is slechts een dekmantel. DSM en Sinochem co-financieren Olgacom aerosol project in Polen en Chi Linh. Willem-Alexander maakt natuurlijk deel uit van de Bilderberg groep (zie hier het bewijs dat hij op de bijeenkomst in 2009 was) en is bevriend met Obama, die hij op 11 september 2009 bezocht en heeft toegegeven aan het Amerikaanse weermodificatie project. Willem Alexander is ook piloot! Zijn moeder Koningin Beatrix en Prins Bernard waren belangrijke leden van de Nieuwe Wereld Orde waar de elite banken en het bedrijf deze wereld regeren. Ze zijn te bang voor overbevolking en chaos en ziekte voor hun eigen gewin. Deze bedrijven willen een monopolie over anti-infectie middelen voor de ziekte die ze veroorzaken en in plaats daarvan veel geld verdienen. Help me alstublieft de echte waarheid over Olgacom te achterhalen. Zij zijn het centrum van deze social engineering en afval dumping programma’s. Teken alstublieft mijn petitie. Bekijk het en reageer ook op dit bericht. We hebben uw steun nodig.

Origineel geupload door LedaOhio6 op Feb 20, 2012
Spiegel video, Deze informatie is waardevol.
Dreigmail van Olgacom/Monsanto
19 juni 2011 Door Alenka Wacek
Vandaag krijg ik deze email van een @olgacomglobal.pl adres. Ze weten dat ik deze e-mail kan publiceren, het toont aan dat het ze niets kan schelen omdat toch niemand ze kan bereiken. Ze zitten niet alleen in Polen maar in verschillende landen, de meeste in Azië. We hebben meer mensen nodig om de petitie te tekenen, zodat ik naar het Poolse parlement kan gaan en hen hierover vragen kan stellen. U kunt hier tekenen
Hier is de exacte tekst:
Miss Wacek, ik wil u eraan herinneren dat u een geheimhoudingsverklaring heeft getekend. Wij controleren momenteel uw online gedrag en raden u aan niet langer deel te nemen aan deze activiteiten. Denk aan uw vrienden.
Met vriendelijke groet,
R. Vanderbilt –einde–
Ik heb het IP-adres van de afzender gecontroleerd en het is van een internetbedrijf in Denemarken, hetzelfde als de website van Olgacom.
Ik heb inderdaad een condfidentialiteitsovereenkomst getekend, maar ik vind dat mensen de waarheid moeten weten in plaats van hun mond te houden. Ik bewaar een kopie hiervan, ik fotografeer zodat u het kunt zien: (zie foto hieronder)
Ik zal niet ophouden u de informatie te geven om uw mening te vormen en te helpen deze globale aanval op onze gezondheid te stoppen. Ik heb wat documenten meegenomen toen ik Olgacom verliet, en zal ze publiceren, misschien zelfs aan Wikileaks als ze dat willen. Meer @Bron: Food for freedom…… Olgacom schandaal:

Kort overzicht van de staat van dienst van congreslid Paul:
Hij heeft nog nooit voor belastingverhoging gestemd.
Hij heeft nog nooit voor een onevenwichtige begroting gestemd.
Hij heeft nog nooit gestemd voor een federale beperking op wapenbezit.
Hij heeft nog nooit gestemd voor een verhoging van de congreslonen.
Hij heeft nog nooit een door de overheid betaalde reis gemaakt.
Hij heeft nooit gestemd voor het vergroten van de macht van de uitvoerende macht.
Hij stemde tegen de Patriot Act.
Hij stemde tegen het reguleren van het internet.
Hij stemde tegen de oorlog in Irak.
Hij neemt niet deel aan het lucratieve pensioenprogramma van het congres.
Hij geeft elk jaar een deel van zijn jaarlijkse budget voor het congres terug aan de Amerikaanse schatkist.
Congreslid Paul introduceert elk jaar vele stukken substantiële wetgeving, waarschijnlijk meer dan enig ander lid van het Congres.