Bellen met de staat der Nederlanden…Zijn er contracten met ons?

De STAAT DER NEDERLANDEN is een multinationale onderneming, geregistreerd in Washington D.C. en heeft honderden dochterondernemingen, waaronder Provincies en Gemeenten.

Ministerie van financiën neemt op

De bevoegd functionaris (De enig bevoegd functionaris is Drs. W.A. van Oranje-Nassau)is buiten zijn boekje gegaan, omdat alle ordonnanties uitgevaardigd namens hem, alleen gelden voor contractpartijen. Dat betekent dat alleen de medewerkers (ambtenaren) in dienst van contractpartijen hadden moeten worden uitgenodigd met genoemd voorstel. De Nederlandse burger is geen contractpartij en had individueel zelf een schriftelijk verzoek in moeten dienen om een mRNA injectie te mogen ontvangen en daartoe een individueel contract moeten overeenkomen met genoemd conglomeraat, door een bevoegd notaris vastgelegd en verzegeld. In die overeenkomst moet worden opgenomen dat de injectie nog in een experimentele fase zit tot eind 2023. Daarnaast is een bijlage noodzakelijk waarin ALLE ingrediënten en hun werkingsgebied zijn opgenomen. Ook eventuele schade door bijwerkingen moeten worden afgetimmerd vanwege aansprakelijkheidswetgeving. Bovendien moet de eventuele werkgever akkoord gaan met de overeenkomst en meetekenen.

Een verdere bijlage in de overeenkomst van belang is de reden waarom de mRNA injectie kan worden gebruikt. Een bewijs van virusisolatie, besmettingsgevaar en mortaliteit kan dienen als een degelijke onderbouwing.

Omdat dit allemaal niet aan de orde is geweest, hebben we een gigantisch probleem gecreëerd. Als deze individuele contracten zullen alsnog moeten worden vastgelegd en ondertekend door de bevoegd functionaris. Dit soort ingrijpende zaken kunnen niet worden gedelegeerd en kunnen dan ook alleen bilateraal worden overeengekomen. De garantstelling is een belangrijk aspect en zal door de bevoegd functionaris met zijn contractpartijen goed moeten worden voorbereid en gecensureerd. Zolang de contracten niet zijn overeengekomen, akkoord bevonden en getekend heeft de bevoegd functionaris namens de STAAT DER NEDERLANDEN en dochterondernemingen een onvoorstelbaar groot probleem, aangezien alle injecties in dat geval onwettig zijn toegediend en derhalve strafrechtelijk vervolgbaar.

Ditzelfde is ook aan de orde met de zogenaamde PCR-testen. Ook dit moet contractueel worden vastgelegd met onderbouwing van de werking, de gebruikte methoden, verwerking resultaten en wat er met uw DNA gegevens gebeurt. De testen mogen alleen worden aangeboden aan eigen medewerkers, zijnde de ambtenaren.

Hetzelfde geldt voor de mondkapjesdracht. Dit is een bedrijfsuitrusting, onderdeel van een bedrijfsuniform, zo u wilt een kledingvoorschrift. Deze kunnen alleen aan de medewerkers worden geadviseerd, dus de ambtenaren in dienst van de STAAT DER NEDERLANDEN en haar dochterondernemingen. Verplichting kan alleen met wederzijdse instemming en contractueel vastgelegd.

Het voorschrijven en adviseren van een gevangenisprotocol – lockdown – geldt slechts voor personeel. Een burger kan onverplicht dit advies overnemen. Hetzelfde geldt voor het krijgsgevangenenprotocol in oorlogstijd: de 1,5 meter afstandsdiscipline.

Verplichtingen? Die bestaan alleen bij wederzijdse instemming.
Alle opgelegde verplichtingen aan ambtelijk personeel moet zijn onderbouwd met bewijsmateriaal en effectiviteitsmetingen. Verplichtingen gelden alleen bij wederzijdse instemming en worden bilateraal contractueel vastgelegd. Alle eventuele afspraken en gewoonteregels welke uit verplichtingen voortvloeien zijn vrijblijvend en adviserend, mits het personeel prijs stelt op vastlegging in contracten.
bron: herstelderepubliek

Informatie rijkspersoneel – situatie per 01-01-2022
Mijn-werk ~ huidig-dienstverband ~ arbeidsovereenkomst ~ de-staat-der-nederlanden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s