Kerstmis en het oorspronkelijke verhaal

Instructies voor Kerstmis 2022 ✨

Kerstmis, of kerstfeest is van oudsher een belangrijk midwinterfeest. Door christenen wordt dan de geboorte van Jezus Christus gevierd. De evangelisten Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus in de Bijbel. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem

Schokkende waarheid over Kerstmis (De heidense ceremonie)
🎄🎅Christmas Holiday is een satanisch heidens ritueel.🎅🎄
Santa = Satan = Bedrieger
🎄Christmas = MAS = Vrijmetselaar = Vrijmetselaars creatie
🎄Mas in het Hebreeuws is als Meester of dwangarbeid/slavernij/controle over iets. Kerstmis is de controle over Christus. Zij controleren het echte verhaal/geschiedenis/betekenis/verhaal/herkomst van Christus.
🎄Claus/Claus is een contract/verdrag. Santa Claus betekent Satan Clause dus een contract met Satan.
🎄Ho Ho Ho = 666 = Lachen om jou en je kinderen die bedrogen worden.
🎄Breng je kinderen met een verlanglijstje en geef ze aan onbekende oude pedo mannen en zet je kinderen op zijn knieën vertegenwoordigen een satanisch kinderoffer aan Satan/Moloch.
🎄Satan Clause is een valse afgod en een bedrieger. Het staat duidelijk in de Bijbel. Het is een oude enge man die kinderen aantrekt met geschenken. 🤷
🎄Satan/Santa Claus Rood/Wit beeld dat mensen vandaag de dag kennen is gecreëerd/ontworpen door Coca-Cola in 1931. Het Coca-Cola logo is ook rood/wit. Rood voor het vuur tijdens kinderoffers en rituelen.
🎄12 dagen van Kerstmis 25 dec. tot 5 jan. met de 6e bekend als de 13e dag of Kerstmis. Dit zijn ook bekend als de dagen van de duisternis omdat het de donkerste dagen van het winterjaar zijn op het noordelijk halfrond. 3+10 dagen van duisternis. 🤷
🎄Judgment Day = 25 dec. = Satan/Santa Claus geven kinderen wat ze verdienen (verlanglijstje) voor Kerstmis als ze goed/slecht waren gedurende het jaar. Satan/False profeet bedrieger oordeelt kinderen.
Kerstbomen: Sinds wanneer is het goed om de natuur of bomen te doden om ze op te hangen en te zien sterven?
🎄Kerstvakantie = Feest van Yule waar Santa in werkelijkheid Odin/Satan St-Nicholas=Nick=Demon van het noorden is.
Elfen zijn geesten van de doden, entiteiten en demonen.
Satan/Santa is de eerste grote leugen die elke ouder aan zijn kinderen vertelt en jarenlang blijft liegen. Sinds wanneer is het goed om te liegen? Sinds wanneer is het volgens de Bijbel goed om tegen je eigen familie en kinderen te liegen? We zijn allemaal voorgelogen en bedrogen.
De eerste grote misleiding in het leven is leren dat de Kerstman/Satan Claus niet bestaat en dat hun ouders tegen hen gelogen hebben sinds hun geboorte. Dit vernietigt het vertrouwen van kinderen in hun eigen ouders voor de rest van hun leven.
Sinds wanneer is het goed om mensen of kinderen te misleiden en te traumatiseren?
Satan/Santa Claus is een oude onbekende pedo waar mensen hun kinderen aan geven en op zijn Satan/Santa schoot leggen. Dit is een satanisch ritueel waarbij mensen verlanglijstjes maken van wat ze willen in het komende jaar en dan hun kinderen offeren aan Satan en hun kinderen op zijn schoot leggen. Zelfs Biden pedo heeft graag kinderen op zijn schoot.
Sinds wanneer is het goed om je kinderen op een onbekende vermomde oude onbetrouwbare man te zetten?
Voor welke banen denk je dat oude pedo’s eerst gesolliciteerd hebben?
Kinderen doen een verlanglijstje van wat ze willen en geven dat aan Satan/Santa, en hij ziet alles “als God” maar niet God dus een bedrieger. En hij beoordeelt of kinderen goed of slecht waren gedurende het jaar. Dit is (Judgement Day). Een vorm van ongezonde controle over je kinderen om hun gedrag te controleren. Je liegt en bedriegt ze om ervoor te zorgen dat ze naar je luisteren en goede kinderen blijven gedurende het jaar. Een vorm van chantage, overheersing en ongezonde controle. Satan/Santa zal je dit jaar geen cadeaus geven als je dit of dat niet doet… Je liegt tegen je kinderen door ze te vertellen: “Je krijgt dit of dat niet met Kerstmis als je dit of dat niet doet…
Het is tijd om wakker te worden!
Het is tijd voor het grote ontwaken.
Sorry als het je FAKE kerstrituelen verpest. Maar dat is belangrijker dan leugens.

21 DECEMBER – 25 DECEMBER : KERSTMIS

Kerstmis heeft verschillende links naar heidense vieringen zoals Yule, Saturnalia en de winterzonnewende. Het heidense festival dat Yule wordt genoemd, werd gevierd rond de winterzonnewende (21-23 december). De zon staat op zijn laagste punt en zal zijn trektocht weer hoger beginnen. Dit is recht tegenover het punt waarop de zon op het hoogste punt staat tijdens de midzomer (zomerzonnewende). Men geloofde dat de rijzende zon symbolisch was voor de aanvaarding van de offers die op Samhain werden gebracht. Het festival dat bekend staat als Yule zou uiteindelijk worden samengevoegd met de christelijke feestdag Kerstmis.

Kerstmis heeft ook wortels met het Romeinse festival dat bekend staat als Saturnalia, dat werd gehouden ter ere van de godheid Saturnus. Deze tijd van feesten en het geven van geschenken is symbolisch voor de introductie van het concept van tijd, gewichten en maten, die naar voren werd gebracht met de vernietiging van de Gouden Eeuw. Dit concept gaat diep in het konijnenhol, dus je zult mijn boek A Grand Unified Conspiracy Theory: The Illuminati, Ancient Aliens, and Pop Culture moeten lezen voor meer over dat concept van Saturn Worship.

Het Saturnalia -festival omvatte mensenoffers en liep van 17 tot 23 december . Er zouden gladiatorengevechten zijn en de doden zouden worden beschouwd als meer offers aan de godheid Saturnus. Er waren ook concepten van rolomkering; met meesters die hun slaven voeden (nu nog steeds beoefend op kerstfeesten op het werk wanneer de bazen de arbeiders voeden).

De Romeinen namen ook deel aan een festival genaamd Dies Natalis Solis Invicti, of “Verjaardag van de Onoverwinnelijke Zon” op 25 december . Sol Invictus was een Romeinse god van de zon, wat weer een nieuwe vertelling van Nimrod en Semiramis zou kunnen zijn. De afbeeldingen van Sol Invictus lijken die van het Vrijheidsbeeld te weerspiegelen, dat is ontworpen naar de Romeinse godin Libertas:

Geschreven verzen zouden vergezeld gaan van geschenken die bij Saturnalia werden gegeven, die uiteindelijk zouden veranderen in hedendaagse wenskaarten. Feesten werden gehouden om de komende tijd te eren die bekend staat als de hongersnoodmaanden van januari tot april, waarin voedsel moeilijk verkrijgbaar was, wat leidde tot het kerstdiner. Koekjes in de vorm van mensen werden gegeten tijdens Saturnalia (peperkoekmannetjes), net als de traditie om op straat te zingen als onderdeel van de festiviteiten (caroling).

De datum van 25 december kwam tot stand in de Romeinse traditie omdat Julius Caesar de kalender ‘opnieuw gesynchroniseerd’ had met de zon, waarbij de winterzonnewende op 25 december viel . Rond de 4e eeuw werd Saturnalia geïntegreerd met Kerstmis in een poging om heidenen tot het christendom te bekeren.

Hier zijn nog enkele veelvoorkomende thema’s en symboliek die in de kersttijd worden gevonden, en hun occulte oorsprong:

Bomen
Het Bijbelboek Jeremia zegt de wegen van de heidenen (bijv. heidenen en occultisten) niet te leren en gaat dan in op de versiering van een boom die heidenen vroeger deden. Hier is een fragment uit Jeremia 10:2-4:

“Zo zegt de HEERE: Leer de weg van de heidenen niet, en wees niet ontzet door de tekenen van de hemel; want de heidenen zijn ontzet over hen. Want de gebruiken van het volk zijn ijdel: want men hakt een boom om uit het woud, het werk van de handen van de arbeider, met de bijl. Ze dekken het met zilver en met goud; ze maken het vast met spijkers en met hamers dat het niet beweegt.

Vermoedelijk gebruikten de mensen waarnaar in Jeremia wordt verwezen er ook snoep en gebak op (bijv. zuurstokken) voor de heidense hertengod in de winter; Nimrod. Ik heb gelezen dat de context van deze passage er een is waarin de mensen de boom letterlijk aanbaden als een afgod nadat ze versierd waren met zilver en goud. De lichten op de boom symboliseren kaarsen die werden gebruikt omdat het een baken was voor de wintergod Nimrod voor hem om je huis te zien en naar beneden te vliegen en je huishouden te zegenen.

De betekenis van de boom is in de loop der jaren verwaterd en de symboliek is er waarschijnlijk niet meer, maar dat is niettemin de oorsprong.

De beroemde Rockefeller-boom staat rond het verzonken plein met het standbeeld van Prometheus. Dit beeld eert het verhaal van Prometheus die vuur van verlichting van goden stal en het aan de mensheid gaf, hen verlichtend met wijsheid. Dit is belangrijk voor de occulte overtuigingen en Luciferianen, omdat het wijst op het vermogen om van mens naar god te transformeren zonder de hulp van een spirituele god.

Van HenryMakow.com :

David Rockefeller zelf zei:
““Sommigen geloven zelfs dat we deel uitmaken van een geheime kliek die tegen de belangen van de Verenigde Staten ingaat, mijn familie en mij karakteriseert als ‘internationalisten’ en samenzweert met anderen over de hele wereld om een meer geïntegreerde mondiale politieke en economische structuur op te bouwen – een wereld, zo u wilt. Als dat de aanklacht is, ben ik schuldig en daar ben ik trots op.”

Yule-logboek
Zoals eerder vermeld, verwijst alles met “Yule” erin naar de heidense feestdag op 21 december ( een nacht van mensenoffers). Het Yule-blok zou van berkenhout worden gemaakt en een stuk ervan zou het hele jaar door moeten blijven branden tot de volgende kerst, wat de cyclus van reïncarnatie symboliseert (opnieuw, Semiramis en Nimrod).

Maretak
De traditie van maretak is interessant omdat de bessen erop giftig zijn en je diarree en acute gastro-intestinale problemen kunnen geven. De maretak was een vruchtbaarheidsplant voor de druïden (vandaar reden om eronder te kussen), en werd daarom als symbool voor romantiek en vitaliteit gehouden.

Lauwerkrans
De krans is nog een ander vruchtbaarheidssymbool; cirkel om de organen van vrouwen weer te geven (de “cirkel van het leven”). De kaars in het midden is de fallische voorstelling van de man. Ditzelfde symbool wordt gebruikt in het Vaticaan op het Sint-Pietersplein. In het midden staat een 4000 jaar oude Egyptische obelisk met een cirkel eromheen (die de mannelijke fallus en vrouwelijke vruchtbaarheid voorstelt). De obelisk werd verplaatst van Egypte naar het Circus van Nero in Rome, waar het getuige was van talloze christelijke martelaren en executies. De lijnen die afkomstig zijn van de huidige locatie in het Vaticaan (de derde beweging) maken het tot een zonnewijzer. Als de schaduw van de obelisk binnen een van de acht reeksen lijnen ligt, duidt dit op een offernacht.

Hulst & Kerstman- Sinterklaas
Holly werd door de Druïden gebruikt om in ramen te hangen om boze geesten weg te houden. Hulst werd beschouwd als de heilige plant van Saturnus tijdens het hoogtepunt van het Romeinse Saturnalia-festival. Ze zouden afbeeldingen van de god Saturnus versieren en christenen zouden uiteindelijk hun huizen versieren als een manier om vervolging door de Romeinen te vermijden. Het wordt ook beschouwd als een heilig vruchtbaarheidssymbool. De hulst wordt geassocieerd met mannelijke vruchtbaarheid, terwijl zijn tegenhanger klimop het vrouwelijke aspect vertegenwoordigt.

Er was ook een heidens mythologisch wezen genaamd de Hulstkoning die uiteindelijk in de kerstman werd veranderd. Hij had een tegenstander genaamd de Oak King en de twee zouden tijdens de winterzonnewende (kersttijd) op maximale sterkte met de Holly King vechten. Dit lijkt erg op het verhaal van de fasen van Semiramis waarin ze gedurende de cycli van het jaar met Nimrod ruilt voor macht, terwijl het toeneemt en afneemt.

Net als de Holly King is de Kerstman ‘alwetend’ door te weten wie goed en slecht is geweest, met alomtegenwoordige krachten en het vermogen om de planeet in één nacht te doorkruisen. Hij heeft acht rendieren met hoorns op hun hoofd (ook wel ‘herten’ genoemd, wat weer gelijkenis vertoont met de hertengod Nimrod).

Elfen
Elfen waren oorspronkelijk demonische en lelijke wezens die magie ten goede of ten kwade konden uitvoeren. Ze werden ook wel helleduivels of orks genoemd. Pentagrammen werden getekend om boze elven weg te houden van de Scandinavische mensen. Tijdens de late 1500’s werden elven synoniem met feeën, om uiteindelijk te worden wat we nu kennen.

Er zijn verschillende goede bronnen waaruit deze informatie is gehaald (en indien gewenst kunnen er zelfs meer worden geëxtraheerd). Dit omvat: Wikipedia, onderzoek door Freeman Fly , Doc Marquis’ America’s Occult Holidays-video (zie onderaan de post), David Icke’s forums en Bibliotech . Voor de andere christenen die er zijn, weten we dat het woord van God ons vertelt dat we door Satan worden misleid, en deze occulte manipulaties van de feestdagen zijn een belangrijk voorbeeld. Wat dagen van heiligheid (heilige dagen) zouden moeten zijn, is verdraaid met beelden en thema’s van occulte aanbidding. De Bijbel vertelt ons om in de wereld te leven, maar er geen deel van uit te maken, wat van invloed kan zijn op deze occulte vakantietradities waar we onschuldig aan deelnemen.

Voor het hele artikel met alle feestdagen in het English …. 👇👇👇
https://illuminatiwatcher.com/occult-illuminati-holiday-traditions/

Kerstmis in het derde Rijk De Löwenbräukeller in München ter gelegenheid van Hitlers bezoek op 18 december 1941.
De toespraak aan het begin luidt: “Kameraden! Ik wens u een vrolijk en vredig kerstfeest in de kring van uw Duitse familie!” Daarna wordt het lied “We wish You a Merry Christmas” gezongen.
245 jaar geleden op deze nacht.
Wij kwamen niet van een angstig volk met hun mandaten en bevelen om mensen te redden van het leven zelf.
We kwamen van een volk dat een ijzige rivier overstak om de vijand te verpletteren.
In de nacht. Op kerstavond. En wonnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s