HALLOWEEN

Halloween is een “feestdag” die valt op 31 oktober. Traditioneel wordt Halloween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Inmiddels heeft het feest ook sterk aan populariteit gewonnen in andere delen van de wereld, met name in Europa, Latijns-Amerika, Australië en Oost-Azië.
Type: Dodenherdenking

Geschiedenis van halloween

De naam Halloween werd voor het eerst gebruikt in het 16e eeuwse Schotland. Halloween is een verbastering van All Hallows’ Even, de avond voor Allerheiligen. De naam werd dus zo’n 400 jaar geleden voor het eerst gebruikt, maar de oorsprong van Halloween gaat terug tot rond het begin van de christelijke jaartelling.

Samhain

Halloween is voortgekomen uit het Keltische feest Samhain. De Kelten in Ierland en Groot-Brittannië vierden dit feest op 31 oktober op de Keltische variant van oudejaarsdag. Op 1 november eindigde het oogstseizoen en begon de winter, en daarmee het nieuwe jaar. Met de oogst in de graanschuur en het vee in de stal was het tijd voor een feest. Om het einde van het jaar te vieren staken de Kelten grote vreugdevuren aan en voerden zij verschillende rituelen uit, waarbij waarschijnlijk mensen werden geofferd.

Zielen van de overledenen

Naast dit oogstfeest geloofden de Kelten ook dat op Samhain de ‘deur’ naar de onderwereld een klein stukje openstond, waardoor het voor de zielen van de doden, en andere wezens zoals feeën, mogelijk was om naar onze wereld te komen. Om deze zielen te eren werden grote feestmalen gegeven, waarbij plekken vrij werden gehouden voor de overledenen. Naast de zielen van de overledenen konden op deze dag ook slechte wezens als demonen door de deur komen, waar de Kelten zich tegen moesten beschermen door deze slechte wezens af te schrikken. Hier komt waarschijnlijk de traditie vandaan dat mensen zich verkleden op Halloween.

Christelijke invloeden op Halloween

Het feest van Samhain mengde zich in de 9e eeuw na de komst van zendelingen in Ierland en Groot-Brittannië met het christelijke Allerheiligen. Allerheiligen was in 609 ingevoerd door paus Bonifatius IV om alle christelijke heiligen te eren. Het feest werd eerst op 13 mei gevierd, maar deze datum werd in 835 door paus Gregorius IV veranderd naar 1 november. Allerheiligen wordt op 2 november gevolgd door Allerzielen, waarop de overledenen worden herdacht. Dit droeg verder bij aan de connectie van Halloween met de doden en het ‘enge’ imago dat de feestdag heeft.

Oorsprong van trick-or-treat

Het is niet helemaal duidelijk waar het trick-or-treaten precies vandaan komt. Zowel de Kelten als de christenen kenden gebruiken die hier een beetje op leken. Tijdens Samhain trokken Keltische jongens langs de deuren om hout voor de vreugdevuren op te halen, waar later ook vaak eten bij gegeven werd. De christenen bakten aan de vooravond van Allerheiligen en Allerzielen zogenaamde zielenkoeken. Groepen kinderen en armen trokken dan langs de deuren om deze koeken te verzamelen. Elke gegeten koek stond voor een ziel die bevrijd werd uit het vagevuur en zijn weg naar de hemel vond.

Verspreiding naar Amerika

De verspreiding van Halloween naar de Verenigde Staten en Canada vond pas zo’n 150 jaar geleden plaats. Het feest kwam in de 19e eeuw mee met de grote aantallen immigranten uit Ierland en Schotland. Nadat de viering van Halloween in de tweede helft van de 19e eeuw vooral beperkt bleef tot de immigrantengemeenschappen, verspreidde het feest zich in het eerste decennium van de 20e eeuw in alle lagen van de bevolking. Uit Amerika komt ook de traditie om pompoenen uit te hollen voor Halloween. De Kelten kenden een soortgelijk gebruik van het uithollen van rapen, maar de Noord-Amerikaanse pompoenen waren hier veel geschikter voor. Onder invloed van de Amerikaanse cultuur verspreidt het feest zich tegenwoordig alsmaar verder over de wereld. In Europa wordt Halloween steeds groter gevierd en ook in gebieden in Zuid-Amerika en Azië begint Halloween aan populariteit te winnen. Het feest is ook deels vergelijkbaar met het Mexicaanse Día de los Muertos, de Dag van de Doden, die op 1 november wordt gevierd.

HALLOWEEN IS EEN HEIDENSE VIERING VAN DE DOOD DIE MOETEN WORDEN VERMIJDEN.
De wortels van Halloween in hekserij en druïdisch heidendom zijn onmiskenbaar. Als we de geschiedenis van Halloween onderzoeken, ontdekken we al snel dat het gebaseerd is op de oude heidense religie van de Kelten in Noord-Ierland en hun viering van het dodenfeest, bekend als Samhain.
In Noord-Ierland regeerde een klasse van meedogenloze priesters, bekend als de Druïden, eeuwenlang over Noord-Ierland door middel van occulte terreur en mensenoffers.
Volgens Ronald Hutton in The Stations of the Sun: A History of the Ritual Year in Britain, verwees ‘Samhain’ naar Keltische Halloween-gebruiken tot in de 19e eeuw (Hutton, Ronald, The Stations of the Sun: A History of het ritueel jaar in Groot-Brittannië, New York: Oxford University Press, 1996, blz. 369)
Tegenwoordig viert Ierland Halloween met vuurwerk en is het het enige land ter wereld dat Halloween als nationale feestdag erkent. Kinderen in Ierland krijgen een week vrij van school vanwege de naleving ervan.

FESTIVAL VAN DE DODEN
Halloween, zoals we het nu kennen, is een gemoderniseerde versie van het druïdische dodenfeest. De machtige Druïdepriesters werden beschouwd als koningen van de occulte beoefenaars en stonden bekend om het aanbidden van boze geesten en het offeren van mensen aan hun demonische goden!
De Kelten vierden de dag van de dood in afwachting van de donkere, koude wintermaanden. De vooravond van Samhain markeerde de speciale tijd van het jaar waarin de Druïden leerden dat demonen, zielen en goden op de wereld werden losgelaten om nietsvermoedende zielen te zegenen of verwoesting en vernietiging aan te richten.

WARNING HEFTIG VERHAAL; ONTMOETING MET MAN OP HALLOWEEN
TED GUNDERSON. TRUE STORY

31 OKTOBER – 1 NOVEMBER : HALLOWEEN

Samhain, (ook bekend als All Hallows Eve, ook bekend als Halloween), is een driedaags vuurfestival waarin offers werden gebracht aan vuren voor de zonnegod. Samhain is een festival voor de doden, zoals Beltaine een festival voor de levenden is. Er zijn een hele reeks tradities die plaatsvinden tijdens dit festival van Samhain van 29-31 oktober , met als hoogtepunt de Halloween-avond. Samhain is de Keltische heer van de doden en wordt beschouwd als een hertengod. Een hertengod in het occulte is altijd een verwijzing naar de oude mannelijke god Nimrod. Hij werd afgebeeld met één hoorn, of meerdere hoorns die als een gewei verschijnen, zoals Moloch:

Om meer over deze feestdag te begrijpen, moeten we de informatie over het occulte en de heidenen opnieuw bekijken. Ik heb de basis voor de occulte gehechtheid aan de feestdag al uitgelegd in het voorwoord van de post, maar er moet meer uitleg komen over het druïde priesterschap. Het Keltische volk kwam naar de Britse eilanden en had tijdens de ijzertijd een priesterschap dat bekend staat als de druïden. Wikipedia beweert dat er weinig bekend is over de Druïden, terwijl andere theoretici en mensen die tijd hebben doorgebracht met de Illuminati en/of het occulte beweren het hele verhaal te kennen. Er wordt beweerd dat de druïden alle autoriteit in de stammen hadden, en de mensen vertelden wanneer/met wie ze moesten trouwen, wanneer ze oorlog moesten voeren, enz. Wat bekend is en als een feit wordt beschouwd, is dat ze mensenoffers brachten (vandaar waarom we zoveel opoffering zien tijdens deze feestdagen).

De beroemde Stonehenge-locatie is waar de druïden naartoe zouden gaan om hun hertgod te aanbidden op de acht occulte feestdagen per jaar (er zijn veel Stonehenges over de hele wereld; dit is in het bijzonder de bekende). Op plaatsen als deze brachten ze offers door middel van barbaarse rituelen zoals de ‘bloedbron’ waarin ze een persoon ophingen met een touw dat strak om hun nek was gebonden en de keel doorsneed om een enorme golf bloed te veroorzaken. Druïden verzamelden zich bij Stonehenge op Samhain met kalebassen en pompoenen (oorspronkelijk ‘Corpse Candles’ genoemd of nu algemeen bekend als Jack-O-Lanterns) en vulden ze met menselijk vet, afkomstig van eerdere offers aan goden. Ze zouden ook ketels brengen en die in brand steken, ze opwarmen voor de offerceremonie die later wordt beschreven (spoiler alert: het is voor de traditie van het dobberen voor appels).

De druïden bonkten op de deuren van lokale adel en riepen “Trick or Treat” om te zien of de heer van het landhuis kwam om een ‘traktatie’ te geven. Een traktatie zou een van de bedienden of zelfs leden van het huishouden zijn die worden opgegeven voor het offeren die nacht. De beloning voor de ‘traktatie’ zou een van de pompoenen zijn die gevuld zijn met menselijk vet en ze zouden het aansteken zodat iedereen in huis werd beschermd tegen de demonen die op Samhain werden opgeroepen. Als je een offer niet opgaf, kreeg je een zespuntige ster in een cirkel (een hexagram) die met bloed op de voordeur was beschilderd. Dit zou een aantrekkingskracht hebben op de demonen en de mensen binnenin zouden tijdens Samhain worden geplaagd door de demonische vloek.

Een andere theorie is dat de mensen traktaties van voedsel en snoep buiten zouden laten voor de demonische geesten terwijl ze op 31 oktober door de materiële wereld reisden . De lekkernijen zouden voorkomen dat de boze geesten het huishouden teisteren.

De mensenoffers zouden worden verzameld en vervolgens in een rij worden opgesteld terwijl de druïden appels in de ketels zouden gooien en de mensen de kans zouden geven om de appels met hun tanden eruit te trekken (de ketels waren gloeiend heet) voor een kans op vrijheid. Sommigen gingen voor de kans en konden zich verbranden met blijvende schade aan hun ogen, oren, keel, enz.; terwijl anderen dat niet deden. Degenen die de appel niet bij de eerste poging kregen, werden onmiddellijk onthoofd, terwijl degenen die de uitdaging ontweken zouden worden geofferd in een vurige dood. Ze werden naar een “rieten man” gebracht met verschillende rieten kooien erin en erin geplaatst (net als de film met Nicolas Cage). De rieten man zou in brand worden gestoken als een offer aan de goden, wat ons weer terug zou trekken naar de Nimrod en Semiramis verbinding.

Een andere traditie is om je te verkleden in kostuums, ‘guising’ genoemd. Dit kwam doordat de sluier tussen de spirituele wereld en de fysieke wereld op Samhain het dunst is en de overleden zielen hun dierbaren kunnen komen bezoeken. De brandende vlammen in de offergebieden zijn een baken voor de geesten om onze wereld te vinden en binnen te gaan (dat is het punt van de rieten man; om offers te brengen en een leidend licht voor de geestenwereld). Ze geloofden dat dit de boze geesten niet kon uitfilteren, dus zouden de Druïdenpriesters enge kleding dragen om de boze geesten weg te houden.

Een andere oorsprong voor trick or treat zou komen van de kerkelijke overtuiging dat leden op Allerzielen moeten bidden voor zielen die vastzitten in het vagevuur, een overgangstoestand. Als de ziel genoeg gebeden zou kunnen krijgen, zou ze de hemel in worden gestoten. Het tijdsbestek van Halloween is wanneer kinderen van deur tot deur gaan om zielenkoeken en gebeden voor zielen te verzamelen om uit het vagevuur te komen.

Mensen gebruikten de duivel om hun toekomst te voorspellen. Dit werd gedaan door middel van verschillende schijnbaar vreemde activiteiten, waaronder het onderzoeken van gegeten appels om te bepalen of de vorm van de overblijfselen op een letter leek. Die brief zou op zijn beurt symbolisch zijn voor de naam van de partner die de persoon zou kunnen hebben. Andere voorspellingen waren onder meer vertellen hoeveel kinderen je zou hebben, waar je zou wonen, enz. Pogingen om de toekomst te lezen zijn occult van aard, en Halloween is daarop geen uitzondering. Het is zelfs de meest populaire tijd van het jaar voor waarzeggerij. De vleermuizen, katten, uilen en andere dieren die bekend staan om Halloween werden verondersteld incarnaties van de duivel te zijn als onderdeel van het waarzeggerijsproces. De heks zou deze dieren (Satan) kunnen gebruiken om haar te helpen de toekomst te voorspellen.

Halloween is de nacht dat de hertengod (mannelijk) de macht over de wereld overneemt, en aan de macht blijft in de aanloop naar de vrouwelijke lentegodin die het weer overneemt (Semiramis) op 21 maart . Op 1 mei is ze in volle glorie als Aardmoeder in Beltaine, terwijl ze als oude dame op Halloween vertrekt om de cyclus opnieuw te beginnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s